Alt
redni profesor

dr. Aleksander Malnič

Kabinet

Kabinet 022

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Osnove linearne algebre / Introduction to Linear Algebra
 • Algebrske strukture / Algebraic Structures
 • Računalniška matematika / Computing Mathematics
 • Zgodovina matematike / History of Mathematics

Raziskovalna področja / Research areas

 • Diskretna matematika / Discrete Mathematics
 • Algebraična in topološka teorija grafov / Algebraic and Topological Graph Theory
 • Delovanje grup / Group Actions
 • Algoritmi na grafih / Algorithms on Graphs

Projekti / Projects

 • P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger (IMFM in UP IAM). ARRS temeljni raziskovalni program (1. 1. 2004 – 31. 12. 2020).
 • J1-5433 Uporaba polregularnih delovanj grup pri nekaterih odprtih problemih v algebrajski teoriji grafov (UP IAM in UL PeF). ARRS temeljni raziskovalni projekt (1. 8. 2013 – 31. 7. 2016).
 • J1-6720 Algebraična teorija grafov z aplikacijami (UP IAM in UL PeF). ARRS temeljni raziskovalni projekt (1. 7. 2014 – 30. 6. 2017).
 • N1-0032 Grafi, grupe, konfiguracije in geometrije (UP FAMNIT) ARRS raziskovalni projekt (1.3.2015 – 28.02.2018).
 • N1-0038 Grafi in lihi avtomorfizmi (UP IAM). ARRS raziskovalni projekt (1. 9. 2015 – 31. 8. 2018).
 • J1-7051 Neodvisnost in dominacija v strukturiranih grafovskih razredih (UP IAM, UL PeF in UL FS). ARRS temeljni raziskovalni projekt (1. 1. 2016 – 31. 12. 2018).

Ostali zaposleni

Alt

Špela Razpotnik

Socialna pedagogika

Alt

Miha Matjašič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Monika Zupančič

Matematika-računalništvo

Alt

Milena Valenčič-Zuljan

Temeljni pedagoški študij

Alt

Petra Marusic

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Bodi na tekočem