Alt
redna profesorica

dr. Vesna Ferk Savec

Kabinet

Kabinet P-048

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Informacijska orodja za pouk kemije / Information Tools in Chemistry Instruction
 • Didaktika kemije II z učno prakso / The Didactics of Chemistry II with Teaching Practice
 • Eksperimentalno delo II / Experimental Work II
 • Eksperimentalno in projektno delo / Experimental and Project Work
 • Praktično pedagoško usposabljanje pri kemiji / Teaching Practice in Chemistry

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrana poglavja kemije z didaktiko / Selected Contents from Chemistry with Didactics

Raziskovalna področja / Research areas

 • Vizualizacija pri učenju in poučevanju kemije / Visualisation in chemistry teaching and learning
 • Uporaba IKT pri učenju kemije / The use of ICT in learning of chemistry
 • Znanje za poučevanje kemije z IKT / TPACK in chemistry education
 • Eksperimentalno delo pri učenju in poučevanju kemije / Experimental work in chemistry teaching and learning
 • Učenje kemije v kontekstu življenjskih situacij / Context-based chemistry

Projekti / Projects

 • IKT v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani; RS Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, EU Evropski socialni sklad; 1.4.2017 ― 30.9.2018
 • Raziskovalni pouk sodobnih znanstvenih vsebin in prepoznavanje nadarjenih učencev; ARRS, temeljni raziskovalni projekt; J7-8278; 1.5.2017 ― 30.4.2020
 • Relevance of the University-Industry-School Collaboration for Prospective Teachers; LUMA Centre Finland; 1.9.2016 ― 31.8.2018

Ostali zaposleni

Alt

Vesna Blagotinšek

Likovna pedagogika

Alt

Nina Amon Podobnikar

Socialna pedagogika

Alt

Primož Pirnovar

Fizika-tehnika

Alt

Anja Žavbi

Referat

Alt

Barbara Kotar

Finančno - računovodska služba

Bodi na tekočem