Alt
izredna profesorica

dr. Veronika Tašner

Kabinet

Kabinet 119

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Sociologija vzgoje/ Sociology of education
 • Sociologija družine/Sociology of family
 • Sociološki vidiki družinske ekonomike/Sociological aspects of home economics
 • Spol in vzgoja/Gender and education

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Pravičnost in učinkovitost/Equity and efficiency in education
 • Moč in edukacija/Power and education
 • IDS – interdisciplinarni seminar

Raziskovalna področja / Research areas

 • meritokracija in edukacija/meritocracy and education
 • pravičnost in enakost v edukaciji/equity and equality in education
 • primerjava sistemov edukacije/comparative education
 • spol in edukacija/gender and education
 • sociologija družine/sociology of family
 • prihodnost edukacije/future of education
 • javno,zasebno šolstvo/public, private education

Projekti / Projects

 • Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki./Gender structure of the contemporary Slovene society and gender positioning in the field of politics
 • Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks. / Neoliberalism in the European Higher Education Area: Between the Efficiency and Equity of Slovenian Education Policies and Practices

Ostali zaposleni

Alt

Luka Vinko

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Matic Pavlič

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Mojca Juriševič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Irena Nančovska-Šerbec

Matematika-računalništvo

Alt

Suzana Pulec Lah

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Bodi na tekočem