Alt
redni profesor

dr. Urban Kordeš

Kabinet

Kabinet 320

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Opazovanje, poslušanje, dialog / Observing, Listening, Dialogue
 • Učenje in kreiranje znanja – od možganov do izkustva / Learning and knowledge creation – from brain to experience

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Uvod v kognitivno znanost 2 / Introduction to Cognitive Science 2
 • Uvod v raziskovanje 1 / Introduction into Research 1
 • Trendi v kognitivni znanosti / Trends in Cognitive Science
 • Prvoosebno raziskovanje / First person research
 • Metodološka in raziskovalna obravnava tem s področja vzgoje in psihosocialnega dela / The Methodological and Research Treatment of Themes from the
 • Field of Education and Psychosocial Work with People

Raziskovalna področja / Research areas

 • empirična fenomenologija / empirical phenomenology
 • metode v raziskovanju netrivialnih sistemov / methods in the research of the non-trivial systems
 • nevrofenomenologija / neurophenomenology
 • globinsko raziskovanje / in-depth research
 • interdisciplinarno in kolaborativno raziskovanje v kognitivni znanosti / interdisciplinary and collaborative research in cognitive science

Projekti / Projects

 • Merjenje psihofizioloških parametrov kot vhodnih podatkov računalniškega adaptivnega testiranja / Measuring psychophysiological parameters as input data for computerized adaptive testing (2013-2016, ARRS)
 • Deskriptivno vzorčenje doživljanja – misli in abstraktno razmišljanje / Descriptive experience sampling – thoughts and abstract thinking (PeF)
 • Vpliv komunikacijske situacije na udejanjenja prepričanj / Role of the Communication Situation to the Enactment of Beliefs

Ostali zaposleni

Alt

Uršula Podobnik

Predšolska vzgoja

Alt

Jakob Saje

Projektna pisarna

Alt

Anica Hrvat

Temeljni pedagoški študij

Alt

Žan Korošec

Temeljni pedagoški študij

Alt

Suzana Šket

Tajništvo

Bodi na tekočem