Alt
izredni profesor

dr. Stanislav Avsec

Kabinet

Kabinet 060

Izvajanje predmetov na 1. stopnji / Courses taught (First Cycle)

 • Tehniški praktikum 1/ Technical practise 1
 • Tehniški praktikum 2/ Technical practise 2
 • Tehniški praktikum 3/ Technical practise 3
 • Stroji in naprave / Machines and Devices
 • Strojni elementi/ Machine Elements
 • Tehnologija in obdelava materialov/ Technology and Material Engineering
 • Energetika/ Energetics
 • Tehnična vzgoja/Technical Education
 • Ustvarjalne tehniške delavnice/Creative technical workshops
 • Tehniška ustvarjalnost in podjetništvo/ Technical Creativity and Entrepreneurship

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrane teme iz tehnike z didaktiko / Selected Themes from Technical Education with Didactics
 • Odprti učni sistemi v tehniki / Open Learning Systems in Technical Education

Raziskovalna področja / Research interests:

 • didaktika tehnike in tehnologije/ didactics of design, engineering and technology
 • tehniško in inženirsko izobraževanje/ design, technology and engineering education
 • tehnološka pismenost / technological literacy
 • ustvarjalnost in inovacijsko učenje v STEAM/creativity and innovation learning in STEAM
 • stili poučevanja in učenja, miselni modeli/learning/teaching styles, and mind models
 • učenje in individualne razlike/learning and individual differences
 • izobraževalna tehnologija/educational technology
 • profiliranje poklicnih kompetenc/profession competencies profiling
 • okoljske tehnologije in menedžment / environmental engineering and management
 • kritično mišljenje in snovalsko razmišljanje v STEAM/ critical & design thinking in STEAM
 • kognicija in tehniško in inženirsko izobraževanje/cognitive science and technology& engineering education
 • IKT in sodelovalna učna okolja/ICT and collaboration learning environments
 • napredni modeli odločanja/decision making and evaluation laboratory

izr. prof. dr. Stanislav Avsec

izr. prof. dr. Stanislav AVSEC

dr. Stanislav AVSEC
Izredni profesor za področje tehnika v izobraževanju / Associate Professor of Technology Education
Oddelek za fiziko in tehniko / Department for Physics and Technology Education

Kabinet / Room: 060
Telefon / Telephone: 01 5892 224
E-naslov / e-mail: Stanislav.Avsec (at) pef.uni-lj.si

 Osebna bibliografija

 Osebna spletna stran / Personal webpage

Raziskovalna področja / Research interests:

 • didaktika tehnike in tehnologije/ didactics of design, engineering and technology
 • tehniško in inženirsko izobraževanje/ design, technology and engineering education
 • tehnološka pismenost / technological literacy
 • ustvarjalnost in inovacijsko učenje v STEAM/creativity and innovation learning in STEAM
 • stili poučevanja in učenja, miselni modeli/learning/teaching styles, and mind models
 • učenje in individualne razlike/learning and individual differences
 • izobraževalna tehnologija/educational technology
 • profiliranje poklicnih kompetenc/profession competencies profiling
 • okoljske tehnologije in menedžment / environmental engineering and management
 • kritično mišljenje in snovalsko razmišljanje v STEAM/ critical & design thinking in STEAM
 • kognicija in tehniško in inženirsko izobraževanje/cognitive science and technology& engineering education
 • IKT in sodelovalna učna okolja/ICT and collaboration learning environments
 • napredni modeli odločanja/decision making and evaluation laboratory

Izvajanje predmetov na 1. stopnji / Courses taught (First Cycle)

 • Tehniški praktikum 1/ Technical practise 1
 • Tehniški praktikum 2/ Technical practise 2
 • Tehniški praktikum 3/ Technical practise 3
 • Stroji in naprave / Machines and Devices
 • Strojni elementi/ Machine Elements
 • Tehnologija in obdelava materialov/ Technology and Material Engineering
 • Energetika/ Energetics
 • Tehnična vzgoja/Technical Education
 • Ustvarjalne tehniške delavnice/Creative technical workshops
 • Tehniška ustvarjalnost in podjetništvo/ Technical Creativity and Entrepreneurship

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

 • Izbrane teme iz tehnike z didaktiko / Selected Themes from Technical Education with Didactics
 • Odprti učni sistemi v tehniki / Open Learning Systems in Technical Education

Projekti / Projects

Vodja projekta / Project manager

 • WASTE-TRAIN; Vocational Training, Education, Conveying Information on up-to-date Waste Management Practices to Decision Makers/Staff involved in Waste Management
  Trajanje projekta (od – do): 1. 10. 2006 – 30. 9. 2008
  Program: LLP Leonardo da Vinci – Pilot Project
 • COMBAT: Competence – based training for VET professionals in clean environment
  Trajanje projekta (od – do): 1. 10. 2009 – 30. 9. 2011
  Program: LLP Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation
 • STRENGTH: Structuring of work related competences in chemical engineering
  Trajanje projekta (od – do): 1. 10. 2013 – 30. 9. 2015
  Program: LLP Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation
 • DREAMY M-LEARNING: Erasmus + KA2: Mobile Learning Application for Handicraft Women to Start Work from their Home-2017-2019
 • LOG-IN-GREEN: Erasmus + KA2 Training Green Logistics Managers to Avoid the Environmental Effects of Logistics – 2018-2020
 • Let’s STEM it! : Erasmus+ KA2 Let’s STEM it! (2019-1-TR01-KA201-076730 ) – 2019-2021

Tehnični vodja projektne skupine / Technical manager:

 • INFIRO: Integrated physics approach to robotics designed laboratory
  Trajanje projekta (od – do): 1. 10. 2011 – 31. 12. 2013
  Program: LLP Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation
 • CHAIN REACTION: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education
  Trajanje projekta (od – do): 1. 6. 2013 – 31. 05. 2016
  Program: FP7

Ostali zaposleni

Alt

Vesna Mitrović

Referat

Alt

Ana Ferlinc

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Nejc Kavka

Razredni pouk

Alt

Mirko Bratuša

Likovna pedagogika

Alt

Anja Žavbi

Referat

Bodi na tekočem