Alt
izredni profesor

dr. Stanislav Avsec

Kabinet

Kabinet 060

Izvajanje predmetov na 1. stopnji / Courses taught (First Cycle)

 • Tehniški praktikum 1/ Technical practise 1
 • Tehniški praktikum 2/ Technical practise 2
 • Tehniški praktikum 3/ Technical practise 3
 • Stroji in naprave / Machines and Devices
 • Strojni elementi/ Machine Elements
 • Tehnologija in obdelava materialov/ Technology and Material Engineering
 • Energetika/ Energetics
 • Tehnična vzgoja/Technical Education
 • Ustvarjalne tehniške delavnice/Creative technical workshops
 • Tehniška ustvarjalnost in podjetništvo/ Technical Creativity and Entrepreneurship

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrane teme iz tehnike z didaktiko / Selected Themes from Technical Education with Didactics
 • Odprti učni sistemi v tehniki / Open Learning Systems in Technical Education

Raziskovalna področja / Research interests:

 • didaktika tehnike in tehnologije/ didactics of design, engineering and technology
 • tehniško in inženirsko izobraževanje/ design, technology and engineering education
 • tehnološka pismenost / technological literacy
 • ustvarjalnost in inovacijsko učenje v STEAM/creativity and innovation learning in STEAM
 • stili poučevanja in učenja, miselni modeli/learning/teaching styles, and mind models
 • učenje in individualne razlike/learning and individual differences
 • izobraževalna tehnologija/educational technology
 • profiliranje poklicnih kompetenc/profession competencies profiling
 • okoljske tehnologije in menedžment / environmental engineering and management
 • kritično mišljenje in snovalsko razmišljanje v STEAM/ critical & design thinking in STEAM
 • kognicija in tehniško in inženirsko izobraževanje/cognitive science and technology& engineering education
 • IKT in sodelovalna učna okolja/ICT and collaboration learning environments
 • napredni modeli odločanja/decision making and evaluation laboratory

izr. prof. dr. Stanislav Avsec

izr. prof. dr. Stanislav AVSEC

dr. Stanislav AVSEC
Izredni profesor za področje tehnika v izobraževanju / Associate Professor of Technology Education
Oddelek za fiziko in tehniko / Department for Physics and Technology Education

Kabinet / Room: 060
Telefon / Telephone: 01 5892 224
E-naslov / e-mail: Stanislav.Avsec (at) pef.uni-lj.si

 Osebna bibliografija

 Osebna spletna stran / Personal webpage

Raziskovalna področja / Research interests:

 • didaktika tehnike in tehnologije/ didactics of design, engineering and technology
 • tehniško in inženirsko izobraževanje/ design, technology and engineering education
 • tehnološka pismenost / technological literacy
 • ustvarjalnost in inovacijsko učenje v STEAM/creativity and innovation learning in STEAM
 • stili poučevanja in učenja, miselni modeli/learning/teaching styles, and mind models
 • učenje in individualne razlike/learning and individual differences
 • izobraževalna tehnologija/educational technology
 • profiliranje poklicnih kompetenc/profession competencies profiling
 • okoljske tehnologije in menedžment / environmental engineering and management
 • kritično mišljenje in snovalsko razmišljanje v STEAM/ critical & design thinking in STEAM
 • kognicija in tehniško in inženirsko izobraževanje/cognitive science and technology& engineering education
 • IKT in sodelovalna učna okolja/ICT and collaboration learning environments
 • napredni modeli odločanja/decision making and evaluation laboratory

Izvajanje predmetov na 1. stopnji / Courses taught (First Cycle)

 • Tehniški praktikum 1/ Technical practise 1
 • Tehniški praktikum 2/ Technical practise 2
 • Tehniški praktikum 3/ Technical practise 3
 • Stroji in naprave / Machines and Devices
 • Strojni elementi/ Machine Elements
 • Tehnologija in obdelava materialov/ Technology and Material Engineering
 • Energetika/ Energetics
 • Tehnična vzgoja/Technical Education
 • Ustvarjalne tehniške delavnice/Creative technical workshops
 • Tehniška ustvarjalnost in podjetništvo/ Technical Creativity and Entrepreneurship

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

 • Izbrane teme iz tehnike z didaktiko / Selected Themes from Technical Education with Didactics
 • Odprti učni sistemi v tehniki / Open Learning Systems in Technical Education

Projekti / Projects

Vodja projekta / Project manager

 • WASTE-TRAIN; Vocational Training, Education, Conveying Information on up-to-date Waste Management Practices to Decision Makers/Staff involved in Waste Management
  Trajanje projekta (od – do): 1. 10. 2006 – 30. 9. 2008
  Program: LLP Leonardo da Vinci – Pilot Project
 • COMBAT: Competence – based training for VET professionals in clean environment
  Trajanje projekta (od – do): 1. 10. 2009 – 30. 9. 2011
  Program: LLP Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation
 • STRENGTH: Structuring of work related competences in chemical engineering
  Trajanje projekta (od – do): 1. 10. 2013 – 30. 9. 2015
  Program: LLP Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation
 • DREAMY M-LEARNING: Erasmus + KA2: Mobile Learning Application for Handicraft Women to Start Work from their Home-2017-2019
 • LOG-IN-GREEN: Erasmus + KA2 Training Green Logistics Managers to Avoid the Environmental Effects of Logistics – 2018-2020
 • Let’s STEM it! : Erasmus+ KA2 Let’s STEM it! (2019-1-TR01-KA201-076730 ) – 2019-2021

Tehnični vodja projektne skupine / Technical manager:

 • INFIRO: Integrated physics approach to robotics designed laboratory
  Trajanje projekta (od – do): 1. 10. 2011 – 31. 12. 2013
  Program: LLP Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation
 • CHAIN REACTION: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education
  Trajanje projekta (od – do): 1. 6. 2013 – 31. 05. 2016
  Program: FP7

Ostali zaposleni

Alt

Špela Razpotnik

Socialna pedagogika

Alt

Uršula Podobnik

Predšolska vzgoja

Alt

Slavko Gaber

Temeljni pedagoški študij

Alt

Matija Cencelj

Matematika-računalništvo

Alt

Stanislav Avsec

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem