Alt
redna profesorica

dr. Tatjana Hodnik

Kabinet

Kabinet 314

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Matematika / Mathematics
 • Didaktika matematike I / Didactics of Mathematics I
 • Didaktika matematike II / Didactics of Mathematics II
 • Zgodnje učenje matematike / Early Learning of Mathematics
 • Angleščina skozi osnovnošolski kurikulum / English in Primary Education
 • EPTE matematika / EPTE Mathematics

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrane teme iz didaktike matematike / Selected Topics from Didactics of Mathematics
 • Povezovalni kurikulum / Interdisciplinary curriculum
 • Medpredmetno povezovanje / Interdisciplinary connections
 • Profesionalni razvoj skozi področja kurikula / Professional development through the areas of curriculum
 • Učitelj raziskovalec / Teacher as Researcher

Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle)

 • Reprezentacije in pouk matematike / Representations in learning mathematics

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika matematike / didactics of mathematics
 • reševanje problemov / problem solving
 • reprezentacije v matematiki / representations in mathematics
 • učenje in poučevanje zahtevnejših matematičnih pojmov (ulomki, neskončnost…) / teaching and learning complex mathematical concepts (fractions, infinity…)
 • učitelj raziskovalec / teacher as researcher

Projekti / Projects

Ostali zaposleni

Alt

Martina Erjavšek

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Irena Nančovska-Šerbec

Matematika-računalništvo

Alt

Špela Razpotnik

Socialna pedagogika

Alt

Špela Hrast

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Barbara Kotar

Finančno - računovodska služba

Bodi na tekočem