Alt
docentka

dr. Špela Razpotnik

Kabinet

Kabinet 320

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Teorija socialnega vključevanja 1 / Theory of social inclusion 1
 • Teorija socialnega vključevanja 2 / Theory of social inclusion 2
 • Izbrani odklonski pojavi / Selected Deviant Phenomena

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Manjšine, neenakost in medkulturni dialog / Minorities, Inequality and Intercultural dialog
 • Odzivi na drugačnost in oblikovanje identitet (soizvajalka) / Responses to Difference and the Formation of Identity

Raziskovalna področja / Research areas

 • Socialna izključenost in vključevanje; družbene manjšine / Social exclusion and inclusion
 • Prehodi mladih v odraslost / Transitions of youth to adulthood
 • Dialog / Dialog
 • Brezdomstvo / Homelessness
 • Medkulturnost / Interculturalism
 • Ranljivost / Vulnerability
 • Delovanje v življenjskem prostoru in skupnostno delo / Life space orientation and community work
 • Kulturna animacija / Cultural animation

Projekti / Projects

 • Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju; vodja projekta dr. Pavel Zgaga; trajanje projekta 01.2015 – 12.2018 / Research program: Systemic aspects of educational strategies and encouraging social inclusion in education (ARRS P5-0126)
 • Akcijsko raziskovalno razvijanje pogojev za procese deinstitucionalizacije (vodja projekta dr. Špela Razpotnik; trajanje projekta od 3. 2016 do 12. 2016) /Action research development of the preconditions for the processes of deinstitutionalisation
 • Otroci in mladostniki iz ranljivih družin o virih (po)moči (vodja projekta dr. Jana Rapuš Pavel, trajanje projekta od 3. 2016 do 12. 2016) / Children and youth from vulnerable families about the resources for support

Ostali zaposleni

Alt

Tina Matić

Temeljni pedagoški študij

Alt

Barbara Sicherl Kafol

Razredni pouk

Alt

Stojan Kostanjevec

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Sanja Berčnik

Temeljni pedagoški študij

Alt

Andraž Zuccato

Projektna pisarna

Bodi na tekočem