Alt
redni profesor

mag. Črtomir Frelih

Kabinet

Kabinet 008

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Grafika 1 / Printmaking 1
 • Grafika 2 / Printmaking 2
 • Grafika 5 / Printmaking 5
 • Grafika 6 / Printmaking 6

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Grafični procesi globokega tiska / Intaglio printmaking processes (1. sem.)
 • Sodobno risarsko snovanje / Contemporary Drawing (1.sem.)
 • Eksperimentalna grafika / Experimental Printmaking (2. sem.)
 • Pomoč z likovnimi dejavnostmi / Visual Art Therapy

Raziskovalna področja / Research areas

 • Ob grafiki se ukvarja še z risbo in slikarstvom, grafično tehnologijo, likovno teorijo in likovno vzgojo
 • Beside printmaking he’s engaged also in drawing and painting, printmaking technology art theory and art education.

 

Projekti / Projects

 • Frelih, Črtomir. Identifying and promoting talented students at the Department of art education. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness: giftedness in the digital age: programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 104. [COBISS.SI-ID 10192969]
 • Frelih, Črtomir. Lisice so tu: razstava ob izvolitvi v naziv redni profesor za grafiko: MGLC (Mednarodni grafični likovni center), Grad Tivoli, Ljubljana, (Foxes are here: Exhibition at the election of full professor: (International Centre for Graphic Arts), Tivoli, Ljubljana ) 4. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10262345]
 • Frelih, Črtomir . Die Nähe des Bildes: Galerie Vorspann, Bad Eisenkappel,( The proximity of the picture: Gallery Vorspann, Bad Eisenkappel) 6. 7. – 26. 7. 2012 = Galerija Vprega, Železna Kapla, 6. 7. – 26. 7. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9285449]
 • Frelih, Črtomir v: BASSIN, Aleksander, BASSIN, Matena (urednik). Die Magie der Kunst = Magija umetnosti = The magic of art: Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968-2013 = protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary Slovenian art: [Künstlerhaus Karlsplatz 5, 1010 Wien, 6. Februar bis 29. März 2015]. Ljubljana: Verein der bildenden Künstler: = Društvo likovnih umetnikov, 2015. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-2-7. [COBISS.SI-ID 277615104]
 • Frelih, Črtomir (umetnik), et al. 9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 = 9th International biennial of drawing Pilsen 2014: Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky, 8. 10.-16. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10507593]
 • Frelih, Črtomir. Nagrada na 18. mednarodnem grafičnem bienalu, Varna, Bolgarija (Award at the 18th International Print Biennial Varna), 2015.

Ostali zaposleni

Alt

Francka Lovšin-Kozina

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Irena Hergan

Razredni pouk

Alt

Tanja Gregorčič

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Marcela Batistič-Zorec

Predšolska vzgoja

Alt

Luka Praprotnik

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Bodi na tekočem