Alt
redni profesor

mag. Črtomir Frelih

Kabinet

Kabinet 008

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Grafika 1 / Printmaking 1
 • Grafika 2 / Printmaking 2
 • Grafika 5 / Printmaking 5
 • Grafika 6 / Printmaking 6

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Grafični procesi globokega tiska / Intaglio printmaking processes (1. sem.)
 • Sodobno risarsko snovanje / Contemporary Drawing (1.sem.)
 • Eksperimentalna grafika / Experimental Printmaking (2. sem.)
 • Pomoč z likovnimi dejavnostmi / Visual Art Therapy

Raziskovalna področja / Research areas

 • Ob grafiki se ukvarja še z risbo in slikarstvom, grafično tehnologijo, likovno teorijo in likovno vzgojo
 • Beside printmaking he’s engaged also in drawing and painting, printmaking technology art theory and art education.

 

Projekti / Projects

 • Frelih, Črtomir. Identifying and promoting talented students at the Department of art education. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.). Re:thinking giftedness: giftedness in the digital age: programme and abstract book. Ljubljana: Faculty of Education, 2014, str. 104. [COBISS.SI-ID 10192969]
 • Frelih, Črtomir. Lisice so tu: razstava ob izvolitvi v naziv redni profesor za grafiko: MGLC (Mednarodni grafični likovni center), Grad Tivoli, Ljubljana, (Foxes are here: Exhibition at the election of full professor: (International Centre for Graphic Arts), Tivoli, Ljubljana ) 4. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10262345]
 • Frelih, Črtomir . Die Nähe des Bildes: Galerie Vorspann, Bad Eisenkappel,( The proximity of the picture: Gallery Vorspann, Bad Eisenkappel) 6. 7. – 26. 7. 2012 = Galerija Vprega, Železna Kapla, 6. 7. – 26. 7. 2012. 2012. [COBISS.SI-ID 9285449]
 • Frelih, Črtomir v: BASSIN, Aleksander, BASSIN, Matena (urednik). Die Magie der Kunst = Magija umetnosti = The magic of art: Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968-2013 = protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary Slovenian art: [Künstlerhaus Karlsplatz 5, 1010 Wien, 6. Februar bis 29. März 2015]. Ljubljana: Verein der bildenden Künstler: = Društvo likovnih umetnikov, 2015. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-2-7. [COBISS.SI-ID 277615104]
 • Frelih, Črtomir (umetnik), et al. 9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 = 9th International biennial of drawing Pilsen 2014: Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky, 8. 10.-16. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 10507593]
 • Frelih, Črtomir. Nagrada na 18. mednarodnem grafičnem bienalu, Varna, Bolgarija (Award at the 18th International Print Biennial Varna), 2015.

Ostali zaposleni

Alt

Neža Podlogar

Temeljni pedagoški študij

Alt

Ana Bešter

Socialna pedagogika

Alt

Milena Mileva Blažić

Razredni pouk

Alt

Luka Boc Thaler

Matematika-računalništvo

Alt

Alenka Polak

Temeljni pedagoški študij

Bodi na tekočem