Alt
asistentka

dr. Mojca Žveglič Mihelič

Kabinet

Kabinet 318

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Pedagoška metodologija (študijski program Predšolska vzgoja) / Pedagogical Methodology (study programme Preschool Education)
 • Pedagoška metodologija (študijski program Razredni pouk) / Pedagogical Methodology (study programme Primary Education)
 • Pedagoška metodologija (študijski program Dvopredmetni učitelj) / Pedagogical Methodology (study programme The Two-Subject Teacher)
 • Pedagoška metodologija (študijski program Likovna pedagogika) / Pedagogical Methodology (study programme Art Pedagogy)
 • Pedagoška metodologija I (študijski program Socialna pedagogika) / Pedagogical Methodology I (study programme Social Pedagogy)
 • Pedagoška metodologija II (študijski program Socialna pedagogika) / Pedagogical Methodology II (study programme Social Pedagogy)

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Metodologija pedagoškega raziskovanja (študijski program Poučevanje, smer Likovna pedagogika) / Methodology of Pedagogical Research (study programme Teacher Education – Art Education)
 • Metodologija znanstvenega raziskovanja (študijski program Poučevanje, smer Poučevanje na razredni stopnji z angleščino) / Methodology of Scientific Research (study programme Teacher Education – Primary Teacher Education
 • Metodologija znanstvenega raziskovanja (študijski program Poučevanje, smer Predmetno poučevanje) / Methodology of Scientific Research (study programme Teacher Education – Subject Teacher Education)
 • Metodologija znanstvenega raziskovanja (študijski program Edukacijske politike) / Methodology of Scientific Research (study programme Education Policy)

Raziskovalna področja / Research areas

 • Preverjanje in ocenjevanje / Educational assessment
 • Izobraževanje učiteljev / Teacher education

Projekti / Projects

 • Razvoj inovativnih in ustvarjalnih pristopov k učenju in poučevanju ob upoštevanju rezultatov mednarodnih primerjalnih študij (The development of innovative and creative approaches to teaching and learning, considering the results of international comparative studies), Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem; Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; Pedagoški inštitut; delno financiranje Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport RS. (1. 1. 2009–15. 9. 2009)
 • Priprava konceptualnih osnov za dograjevanje sistema vzgoje in izobraževanja (Preparation of the conceptual basis for upgrading the education system), Zavod za šolstvo in šport; delno financiranje Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport RS. (16. 2. 2010–30. 6. 2011)
 • Strokovne podlage za oblikovanje socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju (Professional basis for the creation of social cohesion in education), Pedagoška fakulteta Koper, Univerza na Primorskem; Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani; delno financiranje Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport RS. (11. 6. 2010–30. 3. 2012)
 • Kazalniki socialnega kapitala, kulturnega kapitala in šolske klime v napovedovanju šolske uspešnosti otrok in mladostnikov (Social capital, cultural capital and school climate as predictors of school performance of the students), ciljno raziskovalni projekt, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. (1. 10. 2010–30. 9. 2012)

Ostali zaposleni

Alt

Janez Krek

Temeljni pedagoški študij

Alt

Patricija Čamernik

Temeljni pedagoški študij

Alt

Mojca Juriševič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Helena Smrtnik Vitulić

Temeljni pedagoški študij

Alt

Mojca Debevc

Knjižnica

Bodi na tekočem