Alt
asistentka

dr. Mojca Vrhovski-Mohorič

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Učenje in poučevanje oseb s PP / Teaching and Instructing Persons with Special Needs
 • Učenje in poučevanje otrok s PP: družboslovje / Teaching and Instructing Children with Special Needs: Social Studies
 • Učenje in poučevanje otrok s PP: naravoslovje / Teaching and Instructing Children with Special Needs: Natural Sciences
 • Strategije vključevanja in psihosocialnega prilagajanja / Strategies of Inclusion and Psychosocial Adaption

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Konceptualizacija vključevanja oseb s posebnimi potrebami / The Conceptualisation of the Inclusion of People with Special Needs

Raziskovalna področja / Research areas

 • Konceptualizacija specialne in inkluzivne pedagogike in posebnih potreb / Conceptualisation of special and inclusive education and special needs
 • Razumevanje, načrtovanje, implementacija in evalvacija sistemskega pristopa v praksi / Understanding, planning, implementation and evaluation of the systemic accession in practise
 • Načrtovanje in organizacija vzgojno-izobraževalnega procesa za osebe s posebnimi potrebami/ Planning and organisation of the educational process for persons with special needs
 • Strategije za učenje in poučevalni pristopi za osebe s posebnimi potrebami / Teaching and learning strategies for people with special needs
 • Razumevanje povezanosti učenja, poučevanja OPP z drugimi (psih-socio-kulturnimi) dimenzijami Understanding of the connection between teaching and instructing of persons with special needs with other (psycho-socio-cultural) dimensions

Projekti / Projects

 • Problemsko osnovano načrtovanje, projektno učno delo in IKT – na fakulteti in v šoli. Projekt je financiran iz internega projekta Pedagoške fakulteta Univerze v Ljubljani za obdobje od (1.2.2015 – 31.12.2015).
 • Preliminarna faza projekta Progetto »Synapsis« – vključevanje študentov s posebnimi potrebami (Alma Mater Studiorum, Universita’ di Bologna, Servizio per gli studenti disabili, prof. Andrea Francesco Canevaro, 2006/07).
 • Inkluzivni timi v vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami (MŠŠ 2005-2007, dr. Marija Kavkler, 2005/2006).
 • Posodobitev študijskih programov na Pedagoški fakulteti UL – razvojno delo pri oblikovanju dvopredmetnih študijskih programov 1., 2. in 3. stopnje Pomoč za učence z učnimi težavami (ESS_VS-05-23, dr. Jože Rugelj).
 • Izobraževanje učiteljev v sodobnem evropskem kontekstu (V5 0949, dr. Pavel Zgaga, 01.09.2004-10.12.2006).
 • Uresničevanje sistemskega pristopa inkluzivne šole v praksi (V5 0637, dr. Marija Kavkler, 01.10.2002-31.03.2005).
 • Edukacijske politike v sodobnem evropskem kontekstu (V5 0563, dr. Pavel Zgaga, 01.11.2001-31.10.2004).
 • Uvajanje pogojev za inkluzivno šolanje otrok s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami – analiza stanja in predlogi (V5 0562, dr. Egidija Novljan, 01.11.2001-31.12.2004),
 • Obravnavanje otrok s posebnimi potrebami in sicer pri testiranju zgodnjih matematičnih sposobnosti v VVZ (1999).

Ostali zaposleni

Alt

Anja Jerčič Jakob

Likovna pedagogika

Alt

Ingrid Žolgar Jerkovič

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Jurij Selan

Likovna pedagogika

Alt

Janez Jerman

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Nuša Jurjevič

Predšolska vzgoja

Bodi na tekočem