Alt
docentka

dr. Jana Rapuš Pavel

Kabinet

Kabinet 106

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Teoretske osnove interveniranja / The Theoretical Bases of Intervention
 • Socialno pedagoške intervencije / Social Pedagogical Interventions
 • Trening socialnih veščin / Social Skills Training

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Svetovalni procesi / Counselling Processes
 • Delo z družino / Work with the Family

Raziskovalna področja / Research areas

 • Ranljive skupine / Vulnerable groups
 • Socialno pedagoške intervencije / Social Pedagogical Interventions
 • Delo z družino / Work with the family
 • Svetovalno delo / Counselling

Projekti / Projects

 • Akcijsko raziskovalno razvijanje pogojev za procese deinstitucionalizacije. Projekt je financiran iz internega projekta Pedagoške fakulteta Univerze v Ljubljani za obdobje od (1.2.2016 – 31.12.2016).
 • Otroci in mladostniki iz ranljivih družin o virih (po)moči. Projekt je financiran iz internega projekta Pedagoške fakulteta Univerze v Ljubljani za obdobje od (1.2.2016 – 31.12.2016).
 • „Specific characteristics of families at risk: contribution to complex interventions planning“, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb, Croatian Science Foundation, 2016 – 2018.

Ostali zaposleni

Alt

Maruša Sirk

Socialna pedagogika

Alt

Janja Rihter

Likovna pedagogika

Alt

Marinka Cimprič Paradinović

Kadrovska služba

Alt

Vesna Ferk Savec

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Stanislav Avsec

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem