Alt
docent

dr. Miha Slapničar

Kabinet

Kabinet P046

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Kemija I / Chemistry I
 • Kemija II / Chemistry II
 • Kemija materialov / Chemistry of Materials
 • Vrednotenje znanja / The Assessment of Knowledge
 • Eksperimentalno delo I / Experimental Work I
 • Eksperimentalno delo II / Experimental Work II
 • Naravoslovni vidiki kozmetologije / Science in Cosmetology
 • Naravne spojine v živih sistemih / Natural Compounds in Living Systems

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Trojna narava kemijskih pojmov / The Triple Nature of Chemistry Concepts
 • Didaktika kemije za srednje šole I / Methodology of teaching chemistry for secondary schools I
 • Temelji naravoslovja / Fundamentals of Natural Sciences
 • Snovi v okolju / Matter in the Environment
 • Osnove naravoslovja / Fundamentals of Natural Sciences

 • Temelji raziskovani projekt/ Basic reseach projekt: J5-50155
  Dopolnjena resničnost za doseganje boljšega razumevanja trojne narave kemijskih pojmov / Augmented reality to achieve better understanding of the triple nature of chemical concepts
 • Naravoslovno matematična pismenost, opolnomočenje, tehnologija in interaktivnost (Operativni program Univerze v Ljubljani za izvajanje evropske kohezijske politike)
 • Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem / Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry Based Learning and Education though Science (PROFILES)
 • Temelji raziskovani projekt/ Basic reseach projekt: J5-6814
  Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov / Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations
 • Pojasnjevanje uspešnosti reševanja kemijskih nalog na submikro ravni ter preučevanje kompetentnosti bodočih učiteljev kemije za njihovo poučevanje
 • IKT v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani (Okvir javnega razpisa MIZŠ, v katerem sodeluje skupina visokošolskih učiteljev in sodelavcev iz 9 članic UL)
 • Diversity in Science towards Social Inclusion, Non-formal Education in Science for Students’ Diversity
 • Spoznajmo lastnosti medu. Skrivnostno zlato čebel, človeku zdravilno snov. MSCA, Evropska noč raziskovalcev 2022-2023

 • Razumevanje redoks reakcij / Redox Reaction Comprehension
 • Kemija naravnih spojin / Chemistry of Natural Compounds
 • Eksperimentalno delo s področja splošne in anorganske kemije / Experimental Work in The Field of General and Inorganic Chemistry
 • Eksperimentalno delo s področja organske kemije / Experimental Work in The Field of Organic Chemistry
 • Trojna narava kemijskih pojmov / Triple Nature of Chemical Concepts
 • Vrednotenje kemijskega znanja / Chemical Knowledge Assessment

Ostali zaposleni

Alt

Milena Košak Babuder

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Sanja Berčnik

Temeljni pedagoški študij

Alt

David Rihtaršič

Fizika-tehnika

Alt

Ivanka Jankovič

Referat

Alt

Konstanca Zalar

Razredni pouk

Bodi na tekočem