Alt
asistentka

dr. Tanja Petrušič

Kabinet

Kabinet 208

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 1 / Theory of Sport with Didactics of PE 1
  • Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 2 / Theory of Sport with Didactics of PE 2
  • Teorija športa z didaktiko športne vzgoje 3 / Theory of Sport with Didactics of PE 3

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

  • Medpredmetno povezovanje

Raziskovalna področja / Research areas

  • didaktika športne vzgoje / didactics of phisycal education

Ostali zaposleni

Alt

Gregor Tarman

Fizika-tehnika

Alt

Anja Jerčič Jakob

Likovna pedagogika

Alt

Adrijana Mastnak

Matematika-računalništvo

Alt

Mojca Stojan Dolar

Socialna pedagogika

Alt

Barbara Sicherl Kafol

Razredni pouk

Bodi na tekočem