Alt
izredna profesorica

dr. Jera Gregorc

Kabinet

Kabinet 126

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Motorika predšolskega otroka / Motoric of preschool child
  • Gibanje / Movement
  • Planinstvo / Mountaineering
  • Gibanje – Metoda igre / Movement – Method of game

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

  • Gibanje v Kurikulumu za vrtce/ Movement in Curriculum for preschool education

Raziskovalna področja / Research areas

  • Motorika predšolskega otroka / Motoric of preschool child
  • Gibanje / Movement
  • Zdrav življenjski slog / Healthy lifestyle
  • Učenje v predšolskem obdobju / Preschool learning process

Projekti / Projects

  • Diseminacija Aplikativne Motopedagogike kot koncepta »Igra-gibanje-razvoj«. (Dissemination of Applied Motopedagogic as the concept »Game-movement-development«. Projekt se izvaja v vrtcu HC Andersen, enoti Marjetica.

Ostali zaposleni

Alt

Milena Valenčič-Zuljan

Temeljni pedagoški študij

Alt

Mojca Žveglič Mihelič

Temeljni pedagoški študij

Alt

Sašo Bojić

Finančno - računovodska služba

Alt

Žan Rode

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Nataša Mojškerc

Socialna pedagogika

Bodi na tekočem