Alt
izredni profesor

dr. Janez Jerman

Kabinet

Kabinet 011

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Metode raziskovanja na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike / Research Methods in the Field of Special and Rehabilitation Pedagogy
 • Psihologija oseb s posebnimi potrebami / Psychology of People with Special Needs
 • Projektno delo / Project Work
 • Statistična analiza podatkov z računalnikom / Computer Assisted Statistical Analysis of Data

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Metodologija znanstvenega raziskovanja / Methodology of Scientific Research
 • Statistična multivariatna analiza podatkov z računalnikom / Computer Assisted Statistical Multivariate Analysis od Data

Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle)

 • Raziskovalni pristopi na področjih izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved / Research Approaches in the Field of the Education of Teachers and Educational Sciences

Raziskovalna področja / Research areas

 • raziskovalne metode / research methods
 • statistične metode / statistical methods
 • testi znanja / knowledge tests
 • psihične lastnosti oseb s posebnimi potrebami / psychological characteristics of people with special needs

Projekti / Projects

 • Projekt norveških skladov SM 1444 z naslovom Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju (akronim projekta: UŽIVAJMO V ZDRAVJU) / An integrated innovative approach for providing a healthy lifestyle with a focus on nutrition, physical activity, prevention and management of obesity among children, adolescents and adults, and reduction of health inequalities (Project acronym: ENJOY IN HEALTH)

Ostali zaposleni

Alt

Stojan Kostanjevec

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Ana Ferlinc

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Brina Kurent

Fizika-tehnika

Alt

Sanja Berčnik

Temeljni pedagoški študij

Alt

Ana Gostinčar - Blagotinšek

Fizika-tehnika

Bodi na tekočem