Alt
izredna profesorica

dr. Marija Bešter Turk

Kabinet

Kabinet 019

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • slovenski jezik I / Slovene Language I
 • slovenski jezik II / Slovene Language II
 • didaktika slovenskega jezika / Didactics of Slovene Language
 • didaktika slovenščine / Didactics of Slovene Language
 • pedagoško sporazumevanje v slovenščini / Pedagogical Communication in Slovene Language
 • pragmatično jezikoslovje / Pragmatic Lingustics

 

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • didaktika slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku / Didactics of Slovene Language and Literacy in Slovene Language
 • medpredmetno povezovanje / Cross-curricular Projects
 • raziskovanje prakse / Practice Research

Raziskovalna področja / Research areas

 • slovenski jezik / Slovene language
 • didaktika slovenskega jezika / didactics of Slovene language
 • pismenost / literacy

Ostali zaposleni

Alt

Jera Gregorc

Predšolska vzgoja

Alt

Olga Poljšak Škraban

Temeljni pedagoški študij

Alt

Boštjan Kuzman

Matematika-računalništvo

Alt

Žan Rode

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Marko Slapar

Matematika-računalništvo

Bodi na tekočem