Alt
izredna profesorica

dr. Marija Bešter Turk

Kabinet

Kabinet 019

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • slovenski jezik I / Slovene Language I
 • slovenski jezik II / Slovene Language II
 • didaktika slovenskega jezika / Didactics of Slovene Language
 • didaktika slovenščine / Didactics of Slovene Language
 • pedagoško sporazumevanje v slovenščini / Pedagogical Communication in Slovene Language
 • pragmatično jezikoslovje / Pragmatic Lingustics

 

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • didaktika slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku / Didactics of Slovene Language and Literacy in Slovene Language
 • medpredmetno povezovanje / Cross-curricular Projects
 • raziskovanje prakse / Practice Research

Raziskovalna področja / Research areas

 • slovenski jezik / Slovene language
 • didaktika slovenskega jezika / didactics of Slovene language
 • pismenost / literacy

Ostali zaposleni

Alt

Maša Toplak Rožmanec

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Alt

Urban Kordeš

Socialna pedagogika

Alt

Bernarda Urankar

Fizika-tehnika

Alt

Barbara Rovšek

Fizika-tehnika

Alt

Nejc Kavka

Razredni pouk

Bodi na tekočem