Alt
izredni profesor

dr. Primož Šparl

Kabinet

Kabinet 021

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Logika in množice / Logic and sets
 • Abstraktna algebra / Abstract algebra
 • Diskretna matematika / Discrete mathematics
 • Kombinatorična optimizacija / Combinatorial optimization
 • Teorija grafov / Graph theory

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Raziskovalni pristop k algebri in diskretni matematiki / Research Approaches to Algebra and Discrete Mathematics

Raziskovalna področja / Research areas

 • diskretna matematika / discrete mathematics
 • teorija grafov / graph theory
 • grupe in njihova delovanja / groups and group actions

Projekti / Projects

 • P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger (IMFM in UP IAM). ARRS temeljni raziskovalni program (1. 1. 2004 – 31. 12. 2020).
 • J1-5433 Uporaba polregularnih delovanj grup pri nekaterih odprtih problemih v algebrajski teoriji grafov (UP IAM in UL PeF). ARRS temeljni raziskovalni projekt (1. 8. 2013 – 31. 7. 2016).
 • J1-6720 Algebraična teorija grafov z aplikacijami (UP IAM in UL PeF). ARRS temeljni raziskovalni projekt (1. 7. 2014 – 30. 6. 2017).
 • N1-0038 Grafi in lihi avtomorfizmi (UP IAM). ARRS raziskovalni projekt (1. 9. 2015 – 31. 8. 2018).
 • J1-7051 Neodvisnost in dominacija v strukturiranih grafovskih razredih (UP IAM, UL PeF in UL FS). ARRS temeljni raziskovalni projekt (1. 1. 2016 – 31. 12. 2018).
 • BI-BA/16-17-023 Poltranzitivni grafi višjih valenc (UP IAM). ARRS bilateralni projekt Slovenija – BiH (1. 1. 2016 – 31. 12. 2017).

Ostali zaposleni

Alt

Marinka Cimprič Paradinović

Kadrovska služba

Alt

Vesna Geršak

Predšolska vzgoja

Alt

Boštjan Kuzman

Matematika-računalništvo

Alt

Milena Košak Babuder

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Dragan Marušič

Matematika-računalništvo

Bodi na tekočem