Alt
izredna profesorica

dr. Bea Tomšič Amon

Kabinet

Kabinet 008

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Likovna didaktika 1, 2, 3 / Didactics of Visual Arts 1, 2, 3 (Fine Art Education Program)
 • Likovna didaktika I, II / Didactics of Visual Arts I, II (Primary Teacher Education Program)
 • Prvine arhitekture 2 / Elements of Architecture 2
 • Okolje in vizualna kultura / Visual Culture and the Environment

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Likovna vzgoja v izobraževanju / Visual Art in Education
 • Likovna vzgoja v sodobnih kontekstih / Visual Art Education in Contemporary Contexts

Raziskovalna področja / Research areas

 • likovna didaktika / Didactics of Visual Arts
 • vizualna pismenost / visual literacy
 • likovna vzgoja in trajnostni razvoj
 • zaznava prostora in izobraževanje / spatial perception and education
 • arhitektura in izobraževanje / architecture and education

Projekti / Projects

 • “Living Landscape” Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni projekt na področju prepoznavanja in valorizacije čezmejne dediščine in okolja. Sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zaključek programa 2015.

Ostali zaposleni

Alt

Matej Zapušek

Matematika-računalništvo

Alt

Francka Lovšin-Kozina

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Mojca Zlokarnik

Likovna pedagogika

Alt

Milena Valenčič-Zuljan

Temeljni pedagoški študij

Alt

Katarina Mlinarec

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Bodi na tekočem