O fakulteti

Katedra za logopedijo in surdo- pedagogiko

Katedra že vrsto let odpira možnosti za raziskovanje in študij sporazumevanja kot enega najbolj kompleksnih človekovih vedenj.

Aktualno

Pedagoška fakulteta omogoča športnikom prijazno izobraževanje

Predstavitev izobraževalnih računalniških iger

Informativni dan PEF

Izpostavljeno

Izpostavljeno

Poslanstvo

Komunikacijska in jezikovna zmožnost je izrednega pomena za človeka skozi vsa starostna obdobja. Katedra za logopedijo in surdopedagogiko (LOGO-SURDO) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani že vrsto let odpira možnosti za raziskovanje in študij sporazumevanja kot enega najbolj kompleksnih človekovih vedenj.

Pedagoško delo

Logopedija je znanstvena disciplina, ki se ukvarja z raziskovanjem, diagnostiko in terapijo motenj komunikacije, jezika in govora. Izhaja iz različnih teoretičnih okvirjev, kot so jezikoslovje, psihologija, medicina, pedagogika in sociologija. Surdopedagogika pa se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem gluhih in naglušnih oseb, slovenskim znakovnim jezikom in uporabo slušnih pripomočkov.

Predavatelji, med katerimi imamo mnogi dolgoletne klinične izkušnje, želimo študentom zagotoviti podporno učno okolje. Uporabljamo široko paleto strategij poučevanja, učenja in ocenjevanja, s katerimi študentom omogočimo razvijanje njihovih potencialov ter stik s sodobnimi teorijami in pristopi, ki jih na vsakoletnih praksah in kasneje kot diplomanti lahko neposredno uporabljajo pri svojem delu.

Karierne možnosti diplomantov so velike in široke, saj so zaposljivi na področju zdravstva, šolstva in socialnega varstva.

Raziskovalno delo

Na Katedri LOGO-SURDO delujemo raziskovalci, visokošolski učitelji in sodelavci, ki se aktivno vključujemo v aktualne raziskave na področju logopedije, surdopedagogike, kliničnega jezikoslovja, znakovnih jezikov in kulture Gluhih. S tem pomembno prispevamo k razvoju svoje stroke v Sloveniji in širše.

Podrobneje o katedri

Bodi na tekočem