Alt
redna profesorica

dr. Mojca Juriševič

Kabinet

Kabinet 412

Izvajanje predmetov na 1. stopnji

  • Psihologija za učitelje (študijski program Dvopredmetni učitelj)
  • Pedagoška psihologija s pedagoško prakso II (študijski program Razredni pouk)

Izbirni predmeti na 1. stopnji

  • Nadarjeni učenci v osnovni šoli
  • Samopodoba otrok in mladostnikov v šoli

Izbirni predmeti na 2. stopnji

  • Nadarjenost v učnem kontekstu

Izbirni predmeti na 3. stopnji

  • Učenje in individualne razlike

Aktualni projekti

  • Teaching practice partnership model in pre-service teacher education – INSHIP (Erasmus+, K2): 2019–2022 (vodja)
  • Izobraževanje učiteljev kot dejavnik zagotavljanja kakovostnega vseživljenjskega učenja v učeči se družbi / v družbi hitrih družbeno-gospodarskih sprememb in negotove prihodnosti (ARRS, J5-9328): 2018–2021 (Vodja: Milena Ivanuš Grmek)
  • Spodbujanje prožnih oblik učenja in podpora kakovostni karierni orientaciji za nadarjene – PROGA (ESS): 2017–2021 (vodja)

Pretekli projekti

Ostali zaposleni

Alt

Milena Košak Babuder

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Karmen Javornik

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Mojca Čepič

Fizika-tehnika

Alt

Vesna Štemberger

Razredni pouk

Alt

Mateja Matjašič

Tajništvo

Bodi na tekočem