Alt
asistentka

Špela Cerar

Kabinet

Kabinet 067

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Uvod v računalništvo / An Introduction to Computing
 • Programiranje 1 / Programming 1
 • Programiranje 2 / Programming 2
 • Didaktika z osnovami IKT / Didactics with the Fundamentals of ICT
 • Didaktika računalništva s prakso / The Didactics of Computing with Practice
 • Sistemska programska oprema / Systems Software
 • Večpredstavna učna gradiva / Multi-Conceptualisation Teaching Material

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrana poglavja računalništva z didaktiko / Selected Topics from Computer Science with Didactics

 • ALICT ‐ Active Learning with Information and Communication Technology
  Nosilec projekta: dr. Jože Rugelj
  Prijavitelj projekta: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  Partnerji: South-¬West University “Neofit Rilski”, BG,  University of Agder, NO
  Program: Norveški finančni mehanizem 2009-2014; Inter-institutional Cooperation Projects in Higher Education (Intensive Programmes IP)
  Obdobje projekta: 2014
  Šifra projekta: NFM-NFM-18/14
 • PREVERJANJE ZNANJA IZ RAČUNALNIŠTVA ZA OSNOVNOŠOLCE
  Koordinator projekta na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec
  Projektna skupina: Špela Cerar, dr. Janez Demšar, Andreja Filipič, dr. Zlatan Magajna, dr. Irena Nančovska Šerbec, dr. Jože Rugelj, Barbara Stopar, Manca Zaviršek
 • SEGAN – Serious Learning Games
  Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Programe
  Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
  Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW
 • PSST! – Personal & Shared Strategies for Teachers in Web 2.0
  Nacionani koordinator: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Erasmus Intensive Programme
  Paedagogische Hochschule Ooe, Linz, Austria
  Obdobje projekta: 2013
  Šifra projekta: 2013-1-AT1-ERA10-09824
 • SELEAG – Serious Learning Games
  Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
  Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
  Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP
 • SAKE – Web Architecture as a Learning Technology for Constructivist e-Learning
  Naročnik projekta: ESS in MVZT, Structural Funds Project
  Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2010
  Šifra projekta: 3211-09-000541
  Spletna stran projekta: sake.nil.si

 • didaktika računalništva / didactics of computer science
 • računalniško razmišljanje in pismenost / computational thinking
 • preverjanje znanja iz računalništva / assessment of knowledge in computer science

Ostali zaposleni

Alt

Francka Lovšin-Kozina

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Nataša Zrim Martinjak

Socialna pedagogika

Alt

Igor Saksida

Razredni pouk

Alt

Petra Brdnik Juhart

Predšolska vzgoja

Alt

Špela Cerar

Matematika-računalništvo

Bodi na tekočem