Alt
asistentka

Špela Cerar

Kabinet

Kabinet 067

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Uvod v računalništvo / An Introduction to Computing
 • Programiranje 1 / Programming 1
 • IKT v izobraževanju / ICT in Education
 • Didaktika z osnovami IKT / Didactics with the Fundamentals of ICT
 • Uporaba programske opreme s seminarjem / The Use of Software with Seminar
 • Didaktika računalništva s prakso / The Didactics of Computing with Practice
 • Sistemska programska oprema / Systems Software
 • Multimedijska didaktična sredstva / Multimedia Didactic Resources

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrana poglavja računalništva z didaktiko / Selected Topics from Computer Science with Didactics
 • Didaktika računalništva s pedagoško prakso / The Didactics of Computer Science with Pedagogical Practice
 • Praktično pedagoško usposabljanje / Practical Pedagogical Training

Raziskovalna področja / Research areas

 • didaktika računalništva / didactics of computer science
 • računalniško razmišljanje in pismenost / computational thinking
 • preverjanje znanja iz računalništva / assessment of knowledge in computer science

Projekti / Projects

 • ALICT ‐ Active Learning with Information and Communication Technology
  Nosilec projekta: dr. Jože Rugelj
  Prijavitelj projekta: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
  Partnerji: South-¬West University “Neofit Rilski”, BG,  University of Agder, NO
  Program: Norveški finančni mehanizem 2009-2014; Inter-institutional Cooperation Projects in Higher Education (Intensive Programmes IP)
  Obdobje projekta: 2014
  Šifra projekta: NFM-NFM-18/14
 • PREVERJANJE ZNANJA IZ RAČUNALNIŠTVA ZA OSNOVNOŠOLCE
  Koordinator projekta na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec
  Projektna skupina: Špela Cerar, dr. Janez Demšar, Andreja Filipič, dr. Zlatan Magajna, dr. Irena Nančovska Šerbec, dr. Jože Rugelj, Barbara Stopar, Manca Zaviršek
 • SEGAN – Serious Learning Games
  Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Programe
  Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
  Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW
 • PSST! – Personal & Shared Strategies for Teachers in Web 2.0
  Nacionani koordinator: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Erasmus Intensive Programme
  Paedagogische Hochschule Ooe, Linz, Austria
  Obdobje projekta: 2013
  Šifra projekta: 2013-1-AT1-ERA10-09824
 • SELEAG – Serious Learning Games
  Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
  Projektna skupina na PeF: dr. Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
  Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
  Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
  Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
  Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP
 • SAKE – Web Architecture as a Learning Technology for Constructivist e-Learning
  Naročnik projekta: ESS in MVZT, Structural Funds Project
  Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2010
  Šifra projekta: 3211-09-000541
  Spletna stran projekta: sake.nil.si

Ostali zaposleni

Alt

Ana Ferlinc

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Alt

Marija Bešter Turk

Razredni pouk

Alt

Igor Repac

Pisarna za mednarodno sodelovanje

Alt

Urška Žerak

Temeljni pedagoški študij

Alt

Jera Gregorc

Predšolska vzgoja

Bodi na tekočem