Alt
docentka

dr. Jerneja Novšak Brce

Kabinet

Kabinet 013

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Razvoj komunikacije, govora in jezika / Communication, Speech and Language Development
 • Fonetika in fonologija / Phonetics and Phonology
 • Logopedska diagnostika / Diagnostics in Speech and Language Therapy
 • Motnje fluentnosti / Fluency Disorders
 • Kraniofacialne motnje in motnje primarnih oralnih funkcij / Craniofacial Speech Disorders and Primary Oral Function Disorders
 • Razvojne govorno-jezikovne motnje / Speech and Language Developmental Disorders
 • Govor in jezik oseb z motnjami v duševnem razvoju in pri motnjah avtističnega spektra / Speech and Language in Intellectual disability and Autism Spectrum Disorders
 • Metode rehabilitacije nevrološko pogojenih komunikacijskih motenj v razvojni dobi / Rehabilitation of Developmental Neurologically Based Communication Disorders
 • Metode dela z gluhimi in naglušnimi v zgodnjem otroštvu / Working with the Deaf and Hard of Hearing in Pre-school
 • Komunikacijski razvoj gluhih in naglušnih / Communication Development of the Deaf and Hard of Hearing
 • Metode dela z gluhimi in naglušnimi v šolskem in odraslem obdobju / Working with the Deaf and Hard of Hearing in School and Adult age

Raziskovalna področja / Research areas

 • Razvoj govora, jezika in komunikacije / Speech, Language and Communication development
 • Govorne, jezikovne in komunikacijske motnje / Speech, Language and Communication disorders
 • Gluhi in naglušni / Deaf and Hard of hearing

Projekti / Projects

 • ISCH COST Action IS1406 – Enhancing children’s oral language skills across Europe and beyond – a collaboration focusing on interventions for children with difficulties learning their first language.
 • Projekt “Internacionalizacija Univerze v Ljubljani” (“Internationalization of University of Ljubljana”).
 • Netques project. Network for Tuning Standards and Quality of Education programmes in Speech and Language Therapy across Europe.
 • Cross-linguistic study of protracted phonological (speech) development in children: Slovenian. Project co-operation between the Faculty of Education, University of Ljubljana and the University of British Columbia.

Ostali zaposleni

Alt

Katarina Mlinarec

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Aneja Kutin

Inštitut za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo

Alt

Marjan Stankov

Tajništvo

Alt

Nataša Zrim Martinjak

Socialna pedagogika

Alt

Matic Pavlič

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Bodi na tekočem