Alt
asistentka

dr. Alenka Rot Vrhovec

Kabinet

Kabinet 019

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

  • Didaktika slovenskega jezika / Didactics of the Slovene language
  • Didaktika slovenščine / Didactics of the Slovene language
  • Didaktika književnosti / Didactics of Literature

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

  • Didaktika slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku / Didactics of Slovene Language and Literacy in Slovene Language

Raziskovalna področja / Research areas

  • didaktika slovenskega jezika / didactics of Slovene language
  • opismenjevanje / literacy
  • sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski / communicative competence in the Slovenian language of children whose first language is not Slovenian

Ostali zaposleni

Alt

Anja Žavbi

Referat

Alt

Barbi Seme

Socialna pedagogika

Alt

Konstanca Zalar

Razredni pouk

Alt

Anja Jerčič Jakob

Likovna pedagogika

Alt

Mojca Pečar

Razredni pouk

Bodi na tekočem