18. 9. 2023

Obvladam računalništvo

Z veseljem predstavljamo novo izdelano odprto učno gradivo (OER), ki je zasnovano posebej za učence 2. triletja za samostojno učenje ter v pomoč osnovnošolskim učiteljem pri poučevanju neobveznega izbirnega predmeta računalništvo. Gradiva vsebinsko celovito zajemajo znanja z vseh 5-ih temeljnih področij računalništva in informatike (RIN). Predstavljajo prvo takšno učno gradivo na voljo v slovenskem jeziku. Zaradi znanj in spretnosti, ki jih v današnjem svetu mora imeti vsak posameznik, pa verjamemo, da so gradiva uporabna veliko širše. Dostopno je na spletnem mestu https://obvladam-racunalnistvo.si.

Učno gradivo je plod intenzivnega internega projekta Razvijanje temeljnih računalniških konceptov, perspektiv in praks pri učencih 2. triletja OŠ s pomočjo e-učenja v obliki interaktivnih odprtih izobraževalnih virov (OER) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, pod vodstvom dr. Alenke Žerovnik, v sodelovanju z dr. Matejem Zapuškom, dr. Ireno Nančovsko Šerbec in štirimi izjemno nadarjenimi študentkami smeri matematika in računalništvo: Nino Debevec, Meto Maček, Mio Zalo Smrečnik in Evo Pleško. Učno gradivo je v celoti izdelano s pomočjo storitev Arnes splet, Arnes video, Canva EDU in odprto-kodnih programskih rešitev.

Učno gradivo učenca vodi skozi pet ključnih sklopov, od računalniških sistemov in mrež, podatkov in analize le teh, algoritmov in programiranja omrežja in interneta do učinkov računalništva in informatike. Po učnem gradivu učenca spremlja ObRA, njegov digitalni pomočnik, ki OBvlada RAčunalništvo, in vodi učenca skozi raznovrstno učno gradivo, od zvočnih in video posnetkov do interaktivnih nalog za preverjanje znanja.

Gradivo je v kombinaciji teoretičnega znanja in praktičnih spretnosti zasnovano tako, da učencu omogoča celovito razumevanje računalništva. Vsak učni sklop je skrbno pripravljen, da učencu ponudi bogato izkušnjo učenja, ki ga bo opremila z znanjem in veščinami za digitalno prihodnost.

Sorodne novice

8. 12. 2023

19. december 2023: 180 let od izida Dickensove Božične pesmi

8. 12. 2023

Razpis za Erasmus+ študijske izmenjave v študijskem letu 2024/2025

8. 12. 2023

Razpis: Usposabljanje učiteljev Jean Monnet

PF-86

Izobražujemo najboljši pedagoški kader

Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema.

Bodi na tekočem