28. 11. 2023

Najodličnejši raziskovalni dosežki Univerze v Ljubljani v letu 2023

V sklopu Tedna univerze je 27. novembra 2023 potekala razglasitev najodličnejših raziskovalnih dosežkov raziskovalk in raziskovalcev Univerze v Ljubljani. Kot eden izmed desetih najodličnejših raziskovalnih dosežkov Univerze v Ljubljani v letu 2023 je bil prepoznan dosežek sodelavk UL Pedagoške fakultete Janje Rihter, doc. dr. Milene Košak Babuder in prof. dr. Milene Valenčič Zuljan z naslovom Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njun profesionalni razvoj. Avtorice so proučevale sodelovanja med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja zaradi dispraksije in neverbalnih specifičnih učnih težav (NSUT), ki močno vplivajo na praktične spretnosti, s tem pa na doseganje učnih ciljev pri likovni umetnosti. Proučevale pa so tudi profesionalni razvoj strokovnih delavcev obeh omenjenih profilov.

Več o vseh najodličnejših raziskovalnih dosežkih na spletni strani Univerze v Ljubljani.

Iskrene čestitke!

Sorodne novice

22. 2. 2024

Obvestila o evropskih in mednarodnih razpisih, dogodkih in novicah

21. 2. 2024

Poziv za prijavo na razpis za usposabljanje: EUTOPIA_HEALTH program usposabljanja za prijavo EU projektov

21. 2. 2024

Pedagoška fakulteta omogoča športnikom prijazno izobraževanje

PF-86

Izobražujemo najboljši pedagoški kader

Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema.

Bodi na tekočem