21. 6. 2023

Erasmus+ praktično usposabljanje 2023/24

Obveščamo vas, da je odprt

Razpis Erasmus+ praktično usposabljanje 2023/2024

Upravičeno obdobje za izvedbo: 1. 9. 2023 – 30. 9. 2024
Rok za prijavo: do porabe sredstev oz. najkasneje do 1. 7. 2024

Število odobrenih financiranih mesecev Erasmus+ mobilnosti (za študij in/ali praktično usposabljanje) je v okviru tega razpisa omejeno na 10 mesecev. Študent lahko izvede tudi več mobilnosti za praktično usposabljanje, pod pogojem, da ne gre za istega delodajalca in da vsaka mobilnost za praktično usposabljanje traja vsaj 2 meseca ali poleg Erasmus+ mobilnosti za praktično usposabljanje izvede tudi Erasmus+ mobilnost z namenom študija.

NAČIN PRIJAVE IN ROK ZA ODDAJO VLOG

Študent, ki želi oditi na praktično usposabljanje v tujino kot »Erasmus+ študent«, izpolni spletno prijavo v VIS-u vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti. Študent lahko odda prijavo le za obdobje mobilnosti, za katero ob prijavi izkazuje, da ima status študenta za celotno obdobje mobilnosti. Izjema so študentje, ki bodo mobilnost izvedli kot mladi diplomanti in pri katerih je edini pogoj, da prijavo in zahtevane priloge oddajo pred zaključkom študija (to je datum zadnjega izpita ali zagovora končnega dela in ne datum, do katerega ima študent status). Študent se mora že ob prijavi odločiti ali bo opravljal praktično usposabljanje kot študent s statusom za celotno obdobje mobilnosti ali kot mladi diplomant (opravljanje praktičnega usposabljanja v 12 mesecih po zaključku študija in najdlje do 30. 9. 2024). Ta status se med izvedbo mobilnosti ne sme spremeniti (študent torej med mobilnostjo ne sme zaključiti svojega študija).

Spletna prijava za Erasmus+ praktično usposabljanje, ki jo študent odda v VIS-u vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti mora vsebovati:

PEF bo sprejemala prijave do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 7. 2024. Nepopolno oddane prijave in prijave, oddane po predpisanem roku za oddajo, ne bodo obravnavane.

Predvidoma oktobra 2023 bo Mednarodna pisarna PEF pripravila predstavitev letošnjega razpisa, osnovne informacije pa lahko že sedaj najdete v predstavitvi lanskega razpisa:

Sorodne novice

27. 5. 2024

Razstava študentov likovne pedagogike na Kitajskem

27. 5. 2024

Testni dostop do zbirke APA PsycTherapy

24. 5. 2024

Objavljen Interni poziv za financiranje velikih interdisciplinarnih projektov Univerze v Ljubljani: rok za oddajo: 1.9.2024

PF-86

Izobražujemo najboljši pedagoški kader

Pridružite se študijskim programov, ki jih kot edina fakulteta v Sloveniji izvajamo za vse ravni šolskega sistema.

Bodi na tekočem