Alt
Tehniški sodelavec

Katja Bukovnik

Kabinet

Kabinet P024

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle)

 • Didaktika biologije I / Didactics of Biology I
 • Didaktika biologije II / Didactics of Biology II
 • Didaktika biologije III / Didactics of Biology III
 • Didaktika biologije IV / Didactics of Biology IV
 • Začetno naravoslovje / Beginner Natural Sciences – biology
 • Naravoslovje / Natural Sciences – biology
 • Varstvo naravne dediščine / Protection of Natural Heritage
 • EPTE Okolje in trajnostni razvoj / Environment and Sustainable Development
 • Narava v vrtcu, vrtec v naravi
 • Narava in mlajši otroci / Nature and young children
 • Gastronomija in kulinarika / Gastronomy and Cookery
 • Načrtovanje prehrane / Planning Nutrition
 • Poznavanje živil / Knowledge of Food
 • Šolska prehrana / School Nutrition
 • Načini prehranjevanja / Ways of Nutrition
 • Potrošniška vzgoja / Consumer Education
 • Prehrana bolnika / The Nutrition of the Patient
 • Zdravo prehranjevanje / Healthy Nutrition

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle)

 • Izbrana poglavja biologije z didaktiko / Selected Themes from Biology with Didactics
 • Pouk biologije izven šole / Out-of-school biology education
 • Okoljsko izobraževanje / Environmental Education
 • Prehransko svetovanje / Nutrition Consultation
 • Molekularni in prehranski vidiki sodobne gastronomije / Molecular and Nutritional Aspects in Current Gastronomy

Ostali zaposleni

Alt

Karmen Pižorn

Temeljni pedagoški študij

Alt

Tina Matić

Temeljni pedagoški študij

Alt

Špela Hrast

Biologija-kemija-gospodinjstvo

Alt

Katja Šikonja Brajkovič

Knjižnica

Alt

Konstanca Zalar

Razredni pouk

Bodi na tekočem