Seznam objav raziskovalcev PEF v letu 2018

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

 

Stanislav Avsec [25994]

 

Osebna bibliografija za leto 2018 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko. Eco-efficient decision support model of solid waste recycling. Environmental engineering and management journal. [Print ed.]. 2018, vol. 17, no. 5, str. 1149-1159, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISSN 1582-9596. http://www.ecozone.ro/reviste.php?revista=21&volum=62&numar=202&RID=27591. [COBISS.SI-ID 12052809]

2. AVSEC, Stanislav, SZEWCZYK-ZAKRZEWSKA, Agnieszka. Engineering studentsʼ self-efficacy and goal orientations in relation to their engineering design ability. Global journal of engineering education. 2018, vol. 20, no. 2, str. 85-90, ilustr. ISSN 1328-3154. http://www.wiete.com.au/journals/GJEE/Publish/vol20no2/01-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 12010825]

3. AVSEC, Stanislav, JAGIEŁŁO-KOWALCZYK, Magdalena. Pre-service teachersʼ attitudes towards technology, engagement in active learning, and creativity as predictors of ability to innovate. International journal of engineering education. 2018, vol. 34, no. 3, str. 1049-1059, ilustr., graf. prikazi. ISSN 0949-149X. https://www.ijee.ie/latestissues/Vol34-3/19_ijee3620.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5071. [COBISS.SI-ID 11992905]

4. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. A path model of factors affecting secondary school studentsʼ technological literacy. International journal of technology and design education. 2018, vol. 28, issue 1, str. 145-168, ilustr., tabele. ISSN 1573-1804. http://www.readcube.com/articles/10.1007/s10798-016-9382-z?author_access_token=uYdIN4axwn5SU7A738zQSfe4RwlQNchNByi7wbcMAY6rbBKHP5-R_h2QYlz_-RI8JYhQ-hus0wt3WO05FTJ0zr6-05D3WdtwJLYozIaUeoudzHsfmnBZ5RvUYN2Ul_ksjBWh_cDR9Fu4-ziIBbtPcA%3D%3D, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-016-9382-z, DOI: 10.1007/s10798-016-9382-z. [COBISS.SI-ID 11161929]

5. TORKAR, Gregor, AVSEC, Stanislav, ČEPIČ, Mojca, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Science and technology education in Slovenian compulsory basic school : possibilities for gifted education. Roeper review. 2018, vol. 40, issue 2, str. 139-150, ilustr., tabele. ISSN 1940-865X. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02783193.2018.1434710?needAccess=true, DOI: 10.1080/02783193.2018.1434710. [COBISS.SI-ID 11982665]

6. AVSEC, Stanislav, JAGIEŁŁO-KOWALCZYK, Magdalena, MARKIEWICZ, Przemysław. Engineering thinking to enhance architectural design. World transactions on engineering and technology education. 2018, vol. 16, no. 2, str. 134-139, ilustr., tabela. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.16,%20No.2%20(2018)/06-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 12012105]

7. AVSEC, Stanislav. Self-directed learning of engineering design by pre-service teachers using innovative ICT-based approaches. World transactions on engineering and technology education. 2018, vol. 16, no. 4, str. 344-350, graf. prikaza. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.16,%20No.4%20(2018)/04-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 12254537]

8. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, ŠULIGOJ, Veronika, AVSEC, Stanislav. The innovative use of ICT in STEM teacher training programmes at the University of Ljubljana. World transactions on engineering and technology education. 2018, vol. 16, no. 4, str. 421-427, tabele. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.16,%20No.4%20(2018)/17-Ferk%20Savec-V.pdf. [COBISS.SI-ID 12255305]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. AVSEC, Stanislav, ŠULIGOJ, Veronika. 3D printing technologies. V: Programme and abstract book. EGIFT Summer School 2018, European Gifted Education Programme Year 2 Training Event, 16-20 July 2018, University of Ljubljana, Faculty of Education. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 15. [COBISS.SI-ID 12102985]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

10. SORČAN, Stojan (diskutant), OJSTERŠEK, Aleš (diskutant), DOLENC, Tomislav (diskutant), RUGELJ, Jože (diskutant), URBANČIČ, Matej (diskutant), AVSEC, Stanislav (diskutant), BEŠTER, Janez (diskutant), ŽURBI, Rok (diskutant), KRAŠNA, Marjan (diskutant), PESEK, Igor (diskutant), LIPOVEC, Alenka (diskutant), RUTAR, Sonja (diskutant), ČOTAR KONRAD, Sonja (diskutant), HOZJAN, Dejan (diskutant), ŽAKELJ, Amalija (diskutant), et al. Okrogla miza o uporabi IKT v vzgojno-izobraževalni vertikali in zagotavljanju trajnosti : okrogla miza na brezplačni zaključni konferenci projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem "Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT", 28. september 2018, Portorož. [COBISS.SI-ID 1540697796]

11. AVSEC, Stanislav. Tehnološko opismenjevanje s pomoču 3D modeliranja : predavanje v okviru programa osposobljavanja rada sa 3D printerom - 3D Crash Course, Projekt Korak u znanost 2018, Znanstveno edukacijski centar Višnjan, Astronomsko društvo Višnjan, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 6. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 11981897]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. BEVK, Marko. Odnos učencev do tehnike in tehnologije ter okolja : povezovalni vidiki za vzdržno okolje : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Bevk], 2018. VIII, 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5449. [COBISS.SI-ID 12196425]

14. ZALAR, Jona. Prilagoditve pouka tehnike in tehnologije učencem z učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Zalar], 2018. V, 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5308. [COBISS.SI-ID 12122441]

15. PAJK, Barbara. Primerjalni vidiki tehnološke pismenosti učiteljev in bodočih učiteljev tehnike in tehnologije : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Pajk], 2018. VI, 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5260. [COBISS.SI-ID 12109641]

16. ULJANČIČ, Irena. Ustvarjalno reševanje tehniških in tehnoloških problemov v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Uljančič], 2018. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5266. [COBISS.SI-ID 12108873]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

17. HUBER, Ines. Gozdna pedagogika na primeru vsebin tehnike in tehnologije : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Huber], 2018. VI, 40, III str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5244. [COBISS.SI-ID 12092745]

18. POGAČAR, Marta. Izkustveno učenje v vrtcu ob izdelkih iz Fimo mase : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pogačar], 2018. 46 str., [16] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5126. [COBISS.SI-ID 12042313]

19. BIZJAK, Patricija. Možnosti razvijanja tehnološke pismenosti preko tehničnih zgodb : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Bizjak], 2018. 32 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5312. [COBISS.SI-ID 12123465]

20. KOŠČAK, Matej. Oblikovanje izdelkov iz modelirnih mas in njihova uporaba v matematičnih dejavnostih pri otrocih v starostni skupini od 4 do 6 let : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Koščak], 2018. 55 str., [3] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5562. [COBISS.SI-ID 12293193]

21. PRETTNER, Lara. Od ideje do izdelka v procesu izdelave in preizkušanja motorične table : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Prettner], 2018. V, 82 str., IV, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5275. [COBISS.SI-ID 12113225]

22. PENOV, Liza. Primerjava tehniških predmetov v javni ter alternativnih osnovnih šolah : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Penov], 2018. 50 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5195. [COBISS.SI-ID 12072265]

23. ZAJC, Petra. Razvijanje tehnološke pismenosti otrok starih 4-6 let s pomočjo večfunkcijske igrače : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Zajc], 2018. VII f., 72, VII str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5277. [COBISS.SI-ID 12099401]

24. ŠUŠTAR, Nina. Razvijanje tehnološke pismenosti pri otrocih, starih od 4 do 6 let ob projektih iz odpadne embalaže : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šuštar], 2018. X, 86 str., IV, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5531. [COBISS.SI-ID 12250441]

25. AGIĆ, Sabina. Šivanje kot oblika tehnične dejavnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Agić], 2018. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5213. [COBISS.SI-ID 12079177]

26. DRAGIĆ, Tina. Tehnične delavnice z zabojem za ustvarjanje in medpredmetno učenje : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Dragić], 2018. VIII, 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5390. [COBISS.SI-ID 12152137]

27. GRIL, Tina. Tehnične sestavljanke v predšolskem obdobju za razvijanje tehnoloških kompetenc : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Gril], 2018. VII f., 58 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5046/. [COBISS.SI-ID 11978569]

28. GRUM, Ana. Tehnološka pismenost otrok, starih od 2 do 3 let : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Grum], 2018. VI, 55 str., II, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5201. [COBISS.SI-ID 12075081]

29. MAVRI, Matic. Uporaba igrač za razvoj fine motorike pri otrocih, starih 5 in 6 let : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mavri], 2018. VII, 75 str., III, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5173. [COBISS.SI-ID 12063817]

30. ŠUNKAR, Sandra. Ustvarjalne tehnične dejavnosti z uporabo lesenih profilov z otroki starimi 5-6 let : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Šunkar], 2018. X, 102 str., XXV str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5315. [COBISS.SI-ID 12125001]

 

Recenzent

31. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. AVSEC, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Jurij Bajc [13416]

 

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure. Positive and negative birefringence of materials in microwave region. American journal of physics : a publication of American association of physics teachers. [Print ed.]. 2018, vol. 86, issue 2, str. 110-118, ilustr. ISSN 0002-9505. http://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/1.5009237, DOI: 10.1119/1.5009237. [COBISS.SI-ID 11937353]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. BAJC, Jure. The knowledge of physics after finishing the nine-year primary school in Slovenia. V: Zbornik radova. Beograd: Društvo fizičara Srbije, 2018. Str. 13-22, ilustr., tabela. Nastava fizike, br. 6. ISSN 2406-2626. [COBISS.SI-ID 12085065]

3. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure. Analogies in physics : an example of microwaves and wood. V: Zbornik radova. Beograd: Društvo fizičara Srbije, 2018. Str. 25-34, ilustr., tabela. Nastava fizike, br. 7. ISSN 2406-2626. [COBISS.SI-ID 12249673]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. BAJC, Jure. Pre-university external assessment of knowledge of physics in Slovenia. V: BUGARISKA, Branka (ur.). Zbornik na trudovi. Meǵunarodna konferencija za obrazovanieto po prirodni nauki i matematika, Skopje 23-24 mart, 2018. Skopje: Društvo na fizičarite na Republika Makedonija: Ars Lamina-publikacii, 2018. Str. 296. ISBN 978-608-471-106-3, ISBN 978-608-247-655-1. [COBISS.SI-ID 11956553]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. ROVŠEK, Barbara, BAJC, Jure. 2. evropska fizikalna olimpijada. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 71. občni zbor DMFA Slovenije, Dobrna, 23. november 2018. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018. Str. 32-33, ilustr. ISBN 978-961-212-295-9. [COBISS.SI-ID 12282441]

6. BAJC, Jure. 49. mednarodna fizikalna olimpijada. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 71. občni zbor DMFA Slovenije, Dobrna, 23. november 2018. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018. Str. 33-34, ilustr. ISBN 978-961-212-295-9. [COBISS.SI-ID 12282697]

7. BAJC, Jure. Raziskovalni dnevi iz fizike. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 71. občni zbor DMFA Slovenije, Dobrna, 23. november 2018. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018. Str. 43. ISBN 978-961-212-295-9. [COBISS.SI-ID 12283209]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. JUVAN, Mitja. Tehniško naravoslovni dan : model vozila na reaktivni pogon : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Juvan], 2018. VI, 77 str., XV, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5161. [COBISS.SI-ID 12055113]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

9. GERJEVIČ, Tinka. Analiza nalog s področja elektrike na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2016/2017 : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Gerjevič], 2018. V, 25 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5364. [COBISS.SI-ID 12145225]

10. ŽUPEC, Urša. Analiza nalog s področja gibanja na tekmovanju Čmrlj v šolskem letu 2017/2018 : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Župec], 2018. 28 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5391. [COBISS.SI-ID 12151369]

11. ČUFER, Sara. Vrtenje togega telesa okoli stalne osi : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Čufer], 2018. 20 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5387. [COBISS.SI-ID 12151881]

 

Marcela Batistič-Zorec [12550]

 

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELIČ, Ema, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Počitek in spanje v vrtcu z vidika zakonodaje in prakse. Sodobna pedagogika. okt. 2018, letn. 69 = 135, št. 3, str. 78-93, tabele. ISSN 0038-0474. [COBISS.SI-ID 12214601]

 

1.22 Intervju

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela (intervjuvanec). Vzemimo zapisano avtonomijo zares!. Vzgojiteljica : revija za dobro prakso v vrtcih. jan.-feb. 2018, letn. 20, št. 1, str. 9-11, portret. ISSN 1580-6065. [COBISS.SI-ID 11928649]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The 'reading badge' in Slovene education : from promoting equality to fostering inequality : predavanje na 26th International RECE Conference Inequality in Early Childhood Education and Care, Danish School of Education, Copenhagen, Denmark 15th October 2018. [COBISS.SI-ID 12476745]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. CENCELJ, Darja. Igrišče vrtca kot prostor za aktivno učenje in igro otrok = Playground in preschool as a place for children's active learning and play : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Cencelj], 2018. 56 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5011. [COBISS.SI-ID 11945289]

5. AGREŽ FRANKO, Simona. Kakovost spremljanja otrokovega razvoja in napredka pri načrtovanju in evalvaciji vzgojnega dela v vrtcu = Quality of monitoring child's development and progress in planning and evaluating educational work in prechool : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Agrež Franko], 2018. 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5593/. [COBISS.SI-ID 12320585]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. BALOH, Diana. Gardnerjeva teorija mnogoterih inteligentnosti in njena uporabnost v vrtcu : diplomsko delo. Zgornji Tuhinj: [D. Baloh], 2018. 49 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4997. [COBISS.SI-ID 11930185]

7. CERKOVNIK, Ana. Vstop v šolo : stališča in izkušnje otrok, učiteljev in vzgojiteljev : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Cerkovnik], 2018. IV, 36 str., [15] str. pril. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5565. [COBISS.SI-ID 12300617]

 

Recenzent

8. OBLAK, Breda. Glasbena slikanica 2 : delovni učbenik za glasbo v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2018. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0481-7. [COBISS.SI-ID 293485056]

9. OBLAK, Breda. Glasbena slikanica 3 : delovni učbenik za glasbo v 3. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2018. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0615-6. [COBISS.SI-ID 293485312]

10. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. ISBN 978-961-241-878-6. [COBISS.SI-ID 294303232]

11. KRNEL, Dušan, HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-877-9, ISBN 978-961-241-878-6, ISBN 978-961-241-879-3. [COBISS.SI-ID 294435840]

 

 

Gregor Bavdek [23565]

 

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAVIKUMAR, Abhilash, KLADNIK, Gregor, BAVDEK, Gregor, CVETKO, Dean, et al. Tuning ultrafast electron injection dynamics at organic-graphene/metal interfaces. Nanoscale. 2018, vol. 10, iss. 17, str. 8014-8022, ilustr. ISSN 2040-3364. DOI: 10.1039/C7NR08737C. [COBISS.SI-ID 3194980]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. PUNGERT, David. Odboj svetlobe na obarvanih površinah : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Pungert], 2018. 100 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5399. [COBISS.SI-ID 12155465]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. GORENC, Jernej. Radon in njegovi potomci : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Gorenc], 2018. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12149321]

Sanja Berčnik [30171]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja, TAŠNER, Veronika. School and violence. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko. [Spletna izd.]. 2018, letn. 12, št. 1, str. 73-87, ilustr. ISSN 2350-4218. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/8000/8272, DOI: 10.4312/ars.12.1.73-87. [COBISS.SI-ID 12086601]

2. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Active involvement of parents in the educational process in schools in Slovenia. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2018, letn. 33, [št.] 2, str. 64-77, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514807415]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. DEVJAK, Tatjana, CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto, BERČNIK, Sanja. Slovene and Portuguese pre-school teachers about collaboration with parents. V: CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto (ur.), DEVJAK, Tatjana (ur.). Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2018. Str. 45-73. ISBN 978-972-745-239-2. https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11998025]

4. BERČNIK, Sanja. Collaboration with parents as part of kindergarten's educational concept. V: CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto (ur.), DEVJAK, Tatjana (ur.). Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2018. Str. 75-95, tabele. ISBN 978-972-745-239-2. https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11998281]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. DEVJAK, Tatjana, CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto, BERČNIK, Sanja. Introduction. V: CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto (ur.), DEVJAK, Tatjana (ur.). Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2018. Str. 5-8. ISBN 978-972-745-239-2. https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11997513]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

6. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-219-2. [COBISS.SI-ID 292865536]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

7. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto. Slovene and Portuguese preschool teachers about cooperation with parents. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta; Breganca, 2018. 30 f., tabele. [COBISS.SI-ID 11940937]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. OBADIČ, Petra. Kakovost v slovenskih vrtcih : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Obadič], 2018. 54 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5097. [COBISS.SI-ID 12020297]

9. ŠEME, Maša. Primerjava dnevne rutine v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Šeme], 2018. 56 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5274. [COBISS.SI-ID 12113481]

10. PIRC, Anja. Primerjava sodelovanja javnega in zasebnega vrtca z institucijami v lokalni skupnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pirc], 2018. 42 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5287. [COBISS.SI-ID 12115017]

11. SUHADOLNIK, Ana. Vloga razrednika na predmetni stopnji osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Suhadolnik], 2018. 53 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5344. [COBISS.SI-ID 12138057]

12. ZAJC, Jana. Vzpostavljanje discipline v sodobni osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Zajc], 2018. 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5293. [COBISS.SI-ID 12117065]

 

 

Marja Bešter Turk [06379]

 

Osebna bibliografija za leto 2018MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. ISBN 978-961-271-907-4. http://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 295240448]

2. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-271-875-6. [COBISS.SI-ID 295218944]

3. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 4. [Učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-124-5. [COBISS.SI-ID 292740864]

4. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 6. Učbenik : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-271-702-5. [COBISS.SI-ID 293161984]

5. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KAPKO, Dragica. Slovenščina za vsak dan 6. Učbenik : izdaja s plusom. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. ISBN 978-961-271-701-8. http://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 293177856]

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 4. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (128; 99 str.), ilustr. ISBN 978-961-209-949-7. [COBISS.SI-ID 292717056]

7. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (143; 143 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-014-9. [COBISS.SI-ID 288108544]

8. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (143; 143 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-014-9. [COBISS.SI-ID 12180553]

9. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 6. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (142; 135 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-120-7. [COBISS.SI-ID 292717312]

10. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol : 1. del. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. ISBN 978-961-271-905-0. http://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 295225600]

11. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol : 2. del. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. ISBN 978-961-271-906-7. http://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 295227904]

12. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (131; 148 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-876-3. [COBISS.SI-ID 294918144]

13. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-209-765-3. [COBISS.SI-ID 292738816]

14. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 2. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-209-934-3. [COBISS.SI-ID 292739584]

15. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 3. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-271-020-0. [COBISS.SI-ID 292740096]

16. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 4. [Delovni zvezek za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-271-125-2. [COBISS.SI-ID 292740608]

17. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 6. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (148;149 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-846-6. [COBISS.SI-ID 293138432]

18. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 6. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom : 1. del. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. ISBN 978-961-271-851-0. http://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 293154816]

19. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 6. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom : 2. del. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. ISBN 978-961-271-852-7. http://www.irokus.si. [COBISS.SI-ID 293156608]

20. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 7. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (139; 136 str.), ilustr. ISBN 978-961-209-942-8. [COBISS.SI-ID 292814336]

21. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (117 ; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-018-7. [COBISS.SI-ID 292814592]

22. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9. Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (138; 123 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-793-3. [COBISS.SI-ID 292815616]

23. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9. [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (133; 123 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-123-8. [COBISS.SI-ID 292815104]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

24. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? : priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 231 str. Učiteljeva orodja. ISBN 978-961-271-917-3. [COBISS.SI-ID 297626624]

25. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1 : izdaja s plusom. Priročnik za učitelje. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. ISBN 978-961-271-908-1. http://www.srednja.net. [COBISS.SI-ID 295487488]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

26. VERBANEC, Mateja. Izvedba nareka pri slovenščini v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Verbanec], 2018. 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5048. [COBISS.SI-ID 11979593]

27. NOVAK, Mojca. Pisanje pripovedi ob slikah v 3. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Novak], 2018. VIII, 164 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5206. [COBISS.SI-ID 12075337]

28. ŠTRBENK, Janja. Pouk slovenščine v računalniški učilnici : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Štrbenk], 2018. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5150. [COBISS.SI-ID 12048713]

29. DELIĆ, Jasmina. Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih v dvojezični šoli na avstrijskem Koroškem : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Delić], 2018. 146 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5554. [COBISS.SI-ID 12282185]

30. ŠTEFANIČ, Nuša. Sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri učencih, katerih prvi jezik je italijanščina : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Štefanič], 2018. VII, 139 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5548. [COBISS.SI-ID 12271433]

31. SUNARIĆ, Tamara. Začetno opismenjevanje učenca priseljenca v prvem razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Sunarić], 2018. 187 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4979. [COBISS.SI-ID 11915849]

 

Milena Mileva Blažić [19319]

 

Osebna bibliografija za leto 2018 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Slovenian picturebook (1917-2017) = Słoweńska książka obrazkowa (1917-2017). Czy Tam Czy Tu. 2018, nr. 1/2, str. 131-151, ilustr. ISSN 2543-943X. http://www.ctct.polonistyka.uj.edu.pl/documents/122190295/135839310/ctct1-2_2018_LAST-min.pdf/8d96d052-6ece-4eab-ae1c-58ba4a30e13b, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5680/. [COBISS.SI-ID 12376137]

2. BLAŽIČ, Milena. Pravljica Najmlajša vnukinja častitljivega I Čaa. Dialogi. 2018, letn. 54, št. 9, str. 93-103, ilustr. ISSN 0012-2068. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5514/. [COBISS.SI-ID 12241225]

3. BLAŽIČ, Milena. Verski motivi v Pravljicah bratov Grimm. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma. [Tiskana izd.]. jun. 2018, letn. 14, [št.] 27, str. 71-91, 216-217. ISSN 1408-8363. http://www.hippocampus.si/ISSN/2590-9754/27-2018/2590-9754.27-2018.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5120, DOI: 10.26493/2590-9754.14(27)71-91. [COBISS.SI-ID 12029769]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. BLAŽIČ, Milena. Sreča je v knjigah : slovenska slikanica in literarnozgodovinske prelomnice = Happiness in in the books = The Slovenian picture book and the turning points in literary history. Likovne besede : revija za likovno umetnost. zima/winter 2018, št. 110, str. 90-95, ilustr. ISSN 0352-7263. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5568/. [COBISS.SI-ID 12288585]

 

1.04 Strokovni članek

5. BLAŽIČ, Milena. Mestna knjižnica Ljubljana, zlate hruške in prevzemanje odgovornosti. Sodobnost. jan.-feb. 2018, letn. 82, št. 1/2, str. 178-191, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4994. [COBISS.SI-ID 11928393]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. BLAŽIČ, Milena. Slovenska pravljičarka Josipina Turnograjska v evropskem prostoru : primerjalna analiza Rožmanove Lenčice. V: DELAVEC TOUHAMI, Mira (ur.), KRIŽNAR, Franc (ur.). Josipina Urbančič Turnograjska : kdor dušno živi, ne umrje! : zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju in 185-letnici rojstva Josipine Urbančič Turnograjske (1833-1854), prve slovenske pesnice, pisateljice, skladateljice, pianistke in pravljičarke. 1. natis. Mače pri Preddvoru: KD Josipine Turnograjske, 2018. Str. 69-81, ilustr. ISBN 978-961-288-439-0. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5163. [COBISS.SI-ID 12019017]

7. BLAŽIČ, Milena, ŽBOGAR, Alenka. Pravljice in ljudsko literarno izročilo od vrtca do konca osnovne šole. V: ŽELE, Andreja (ur.), ŠEKLI, Matej (ur.). Slovenistika in slavistika v zamejstvu - Videm. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2018. Str. 221-231, graf. prikaza. Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 28. ISBN 978-961-6715-27-0. ISSN 1408-3043. https://en.calameo.com/read/000889460692ab68eba44. [COBISS.SI-ID 12166217]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. BLAŽIČ, Milena. Cankar v osnovnošolskih učnih načrtih (1984, 1988, 2011). V: ČEH STEGER, Jožica (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Cankarjev list v cvetu bele krizanteme : zbornik povzetkov. 2. mednarodna konferenca Slavistični znanstveni premisleki, Maribor, 30. - 31. 5. 2018. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: Slavistično društvo, 2018. Str. 29-30. [COBISS.SI-ID 12023369]

9. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza mladinskih besedil Dečki in Fantje iz gline = Comparative analysis of childrenʼs literature - Dečki (Boys) and Fantje iz gline (Clay Boys). V: Go East! : LGBTQ+ literature in Eastern Europe : international conference. [S. l.: s. n., 2018]. Str. 12, 12. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5525/. [COBISS.SI-ID 12246089]

10. BLAŽIČ, Milena. Reprezentacija drugega - podoba otroka v Cankarjevih bobih. Ali lahko subalterni govorijo?. V: Mezinárodní sympózium Z Lublaně přes Vídeň do Prahy. Ivan Cankar a jeho současníci : (u příležitosti stého výročí Cankarova úmrtí) = Mednarodni simpozij Iz Ljubljane preko Dunaja v Prago. Ivan Cankar in njegovi sodobniki : (ob 100-obletnici [!] Cankarjeve smrti), Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna 22.-23. listopadu 2018. [Praha: s. n., 2018]. Str. 5. [COBISS.SI-ID 12311625]

11. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna analiza ruskega pravljičnega tipa - Vasilisa Vasiljevna. V: STANKOVSKA, Petra (ur.). Rajko Nahtigal in 100 let slavistike na Univerzi v Ljubljani : povzetki prispevkov, Ljubljana, 22.-23. marec 2018. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 9-10. ISBN 978-961-06-0056-5. https://slavistika.net/sites/default/files/files/Nahtigal_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 11958601]

12. BLAŽIČ, Milena. Primerjalna mladinska književnost - stiki, prenosi in recepcija slovenske in ameriške večnaslovniške poezije = Comparative childrenʼs literature - contact, transfer and reception between Slovene and American crossover poems. V: PAVLIČ, Darja (ur.). Stiki in podobnosti med slovensko in ameriško poezijo : program konference in povzetki referatov = Contacts and similarities between Slovenian and American poetry : the conference program and paper abstracts. Ljubljana: FF UL, Oddelek za slovenistiko, 2019. Str. 31-32. [COBISS.SI-ID 12347465]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. BLAŽIČ, Milena. Cankar v osnovnošolskih učnih načrtih. V: ČEH STEGER, Jožica (ur.), PULKO, Simona (ur.), ZEMLJAK JONTES, Melita (ur.). Ivan Cankar v medkulturnem prostoru : ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze: = University of Maribor Press, 2018. Str. 377-387. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126. ISBN 978-961-286-206-0. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5585. [COBISS.SI-ID 12276553]

14. BLAŽIČ, Milena. Interpretacija Flisarjeve Alice v nori deželi na osnovi Žižkove teorije. V: DYRAS, Magdaleny (ur.), FIDOWICZ, Alicji (ur.), GRUDY, Marleny (ur.). Słowiańskie światy wyobraźni = Slavic worlds of imagination. Krakow: Uniwersytet Jagielloński, cop. 2018. Str. 165-184. ISBN 978-83-66084-16-2. [COBISS.SI-ID 12175433]

15. BLAŽIČ, Milena. Kosovelov rokopisni prevod Andersenovih pravljic. V: PERENIČ, Urška (ur.), BJELČEVIČ, Aleksander (ur.). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 73-79, tabela. Obdobja, Simpozij, = Symposium, 37. ISBN 978-961-06-0128-9. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2018/11/Obdobja-37_Blazic.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5510/, DOI: 10.4312/Obdobja.37.73-79. [COBISS.SI-ID 12222025]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

16. BLAŽIČ, Milena. Alica v nori deželi. V: KLOPČIČ LAVRENČIČ, Katja (ur.). Trideset esejev o Flisarjevi prozi. Ljubljana: Sodobnost International, 2018. Str. 179-185. ISBN 978-961-7047-14-1. [COBISS.SI-ID 12250185]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

17. BLAŽIČ, Milena, KRIVEC DRAGAN, Judita. Anja Štefan: Drobtine iz mišje doline. Ljubljana: Mladinska knjiga (Zbirka Velike slikanice), 2017. Sodobnost. jan.-feb. 2018, letn. 82, št. 1/2, str. 155-159, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. [COBISS.SI-ID 11928137]

18. BLAŽIČ, Milena. Žiga X Gombač, Igor Šinkovec: Hlapec Jernej in pasja pravica : po motivih povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja. Bevke: Škrateljc (Zbirka Cankar v stripu, št. 2), 2017. Sodobnost. maj 2018, letn. 82, št. 5, str. 618-623, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5107. [COBISS.SI-ID 12008521]

19. BLAŽIČ, Milena. Saša Eržen, Maruša Ivančič, Kobrowsky: Rozagroza in Plavalava. Ilustrirala Urška Kozak. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti, 2017. Sodobnost. sep. 2018, letn. 82, št. 9, str. 1228-1231, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5405/. [COBISS.SI-ID 12154697]

20. BLAŽIČ, Milena. Alenka Spacal: Kako ti je ime? Maribor: Bajalka, 2018. Sodobnost. nov. 2018, letn. 82, št. 11, str. 1530-1533, avtorj. sl. ISSN 0038-0482. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5498. [COBISS.SI-ID 12219465]

 

1.25 Drugi sestavni deli

21. BLAŽIČ, Milena. Krpan z vrha (1855) in Martin Krpan z Vrha (1858). V: et al. Fran Levstik: Martin Krpan : divja lutkovna prigoda. Ljubljana: Lutkovno gledališče, 2018. [str. 20-21, 24-25]. [COBISS.SI-ID 12204873]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

22. BEDENK, Kasilda (avtor, prevajalec), BLAŽIČ, Milena. Pravljice bratov Grimm : od prvotne rokopisne zbirke iz leta 1810 do recepcije na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-253-215-4. [COBISS.SI-ID 293230080]

 

2.25 Druge monografije in druga zaključena dela

23. BLAŽIČ, Milena. Osnovnošolski plonk. Slovenščina. Književnost. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 1 zgibanka ([6] str.), ilustr. Zbirka Plonk. ISBN 978-961-209-742-4. [COBISS.SI-ID 292821760]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

24. KERMAUNER, Aksinja (intervjuvanec), LAINŠČEK, Feri (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), VIDMAR, Janja (intervjuvanec). Mladinska literatura : oddaja Panoptikum, TV Slovenija 1, 24. 10. 2018. https://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174570681. [COBISS.SI-ID 12206153]

25. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Verski motivi v pravljicah bratov Grimm : kaj pravljice in religiozna besedila prek simbolov sporočajo človeku? : oddaja Sedmi dan, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 23. 6. 2018. https://ars.rtvslo.si/2018/06/sedmi-dan-67/. [COBISS.SI-ID 12035401]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

26. BLAŽIČ, Milena. Language awareness & cultural awareness in folk and fairy tales : predavanje v okviru Erasmus + Staff Mobility for Teaching, University of Kassel, Germany, 15. 5. 2018 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12017481]

27. BLAŽIČ, Milena. Märchenfrauen 1 - Dorothea Viehman, Tyna Wajtava : predavanje v okviru Erasmus + Staff Mobility for Teaching, University of Kassel, Germany, 17. 5. 2018 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12017993]

28. BLAŽIČ, Milena. Märchenfrauen 2 - Laura Gonzenbach and Josipina Turnograjska : predavanje v okviru Erasmus + Staff Mobility for Teaching, University of Kassel, Germany, 17. 5. 2018 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12018249]

29. BLAŽIČ, Milena. Research and research papers : learning how to do it right - from Antigone, Joan of Arc, to Rožmanʼs Lenčica and Mulan : predavanje v okviru Erasmus + Staff Mobility for Teaching, University of Kassel, Germany, 16. 5. 2018 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12017737]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

30. BLAŽIČ, Milena. Motivi kulturne dediščine v slovenskih slikanicah : predavanje na posvetu "Slikanica - včeraj, danes, jutri", Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana, 26. februar 2018. https://www.youtube.com/watch?v=hzZPbg10BKg. [COBISS.SI-ID 12307529]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

31. BLAŽIČ, Milena. Motif[v!] of the cultural heritage in Slovenian picturebooks : predavanje International Conference Slawic Worlds of Imagination II Border of tolerance, Krakow, Poland, 24. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 12175177]

 

3.25 Druga izvedena dela

32. BLAŽIČ, Milena, BEDENK, Kasilda. Pravljice bratov Grimm - od prvotne rokopisne zbirke iz leta 1810 do recepcije na Slovenskem - jezikovni in literarni vidik : predavanje v okviru Lingvističnega krožka Filozofske fakultete v Ljubljani, 17. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 12246345]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

33. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. BLAŽIĆ, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. http://www.didacticahumanidadesyciencias.com/#!contacto/c7h2. [COBISS.SI-ID 10808649]

34. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. BLAŽIČ, Milena (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

35. RATEJ, Katja. Motiv družine in problemske tematike v zbirki Anica Dese Muck : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Ratej], 2018. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5318. [COBISS.SI-ID 12126537]

36. PRAJNDL, Tamara. Pravljice kot učno gradivo za spodbujanje samopodobe učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Prajndl], 2018. 138 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5070. [COBISS.SI-ID 11991625]

37. LUKAN, Anja. Pregled in predstavitev tabujskih tem v slovenski mladinski književnosti = Overview and presentation of taboo issues in Slovenian youth literature : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Lukan], 2018. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5447. [COBISS.SI-ID 12193353]

38. RUPERT, Maruša. Primerjalna analiza Roalda Dahla: Gravža in Andreja Rozmana Roze: Mali rimski cirkus : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rupert], 2018. 39 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5323. [COBISS.SI-ID 12124233]

39. BERČIČ, Maja. Primerjalna analiza slovenskih ljudskih pravljice Zlata ptica in njenih različic po teoriji Vladimirja Proppa : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Berčič], 2018. 148 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5393. [COBISS.SI-ID 12153417]

40. LAZIĆ, Karmen. Vpliv interpretativnega branja na empatijo učencev prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lazić], 2018. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5148. [COBISS.SI-ID 12052297]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

41. ŠKVORC, Tamara. Literarna analiza štirih antologij (Čudežni vrt, Drevo pravljic, Pravljični cvet in Zlata ptica) : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Škvorc], 2018. XVIII, 161 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5304. [COBISS.SI-ID 12118089]

42. JEREB, Anja. Motiv deklice v sodobni mladinski književnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Jereb], 2018. 44 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5113. [COBISS.SI-ID 12028489]

43. KOVAČIČ, Ana. Motivno-tematska analiza pesmi v reviji Vrtec (1871-1945) : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kovačič], 2018. 72 str., [81] str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5442. [COBISS.SI-ID 12191561]

44. VRTAČNIK, Maša. Obravnava izbranih kratkih sodobnih pravljic z motivom strahu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vrtačnik], 2018. V, 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5243. [COBISS.SI-ID 12093001]

45. GEČ, Taja. Obravnava izbranih rezijanskih pravljic iz zbirke Zverinice iz Rezije (2014) : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Geč], 2018. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5306. [COBISS.SI-ID 12121417]

46. KALAN, Urška. Obravnava motiva slovenske kulturne dediščine v slikanicah v predšolskem obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Kalan], 2018. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5572. [COBISS.SI-ID 12296009]

47. DAVIDOVIĆ, Sanja. Obravnava pesmi Otona Župančiča v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Davidović], 2018. 112 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5093. [COBISS.SI-ID 12015177]

48. GRUBAR, Irena. Otroški literarni junaki v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Grubar], 2018. 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5389. [COBISS.SI-ID 12152393]

49. ŠTEFAN, Anja, PANIĆ, Suzana. Polžek ; Jurček in hrast : dva tipna slikopisa. Ljubljana: samozal., 2018. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024648243]

50. VOH, Sandra. Primerjalna analiza izbranih slovenskih in srbskih ljudskih pravljic : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Voh], 2018. 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5202. [COBISS.SI-ID 12074825]

51. MAROLT, Sara. Primerjava Andersenove pravljice Snežna kraljica in animiranega filma Ledeno kraljestvo : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Marolt], 2018. 34 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5216. [COBISS.SI-ID 12079945]

52. BARLE, Sara. Skrivnost iz Kellsa : animirani film in slikanica : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Barle], 2018. VI, 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5319. [COBISS.SI-ID 12126281]

53. PANIĆ, Suzana. Slikopisi Anje Štefan v tipni obliki : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Panić], 2018. VII f., 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5212. [COBISS.SI-ID 12078921]

54. VOLEK POTOČAR, Maja. Tema otrok s posebnimi potrebami v izbranih delih slovenske pisateljice Helene Kraljič : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Volek Potočar], 2018. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5329. [COBISS.SI-ID 12133961]

55. ŠTEFAN, Anja, PANIĆ, Suzana. Trije metulji. Ljubljana: samozal., 2018. [16] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024646451]

56. ZALOŽNIK, Nina. Vloga vzgojitelja pri obravnavi problemske tematike smrt in metode obravnave v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Založnik], 2018. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5331. [COBISS.SI-ID 12133193]

57. ZALOŽNIK, Nika. Značilnosti branja in pripovedovanja pravljic v predšolskem obdobju : študija primera pravljic Anje Štefan : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Založnik], 2018. IX, 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5088. [COBISS.SI-ID 12011337]

 

Zbiratelj

58. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SELIŠKAR KENDA, Mateja (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : [berilo za 6. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-271-627-1. [COBISS.SI-ID 295658752]

59. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 9 : [berilo za 9. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-271-649-3. [COBISS.SI-ID 295659008]

60. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 9 : [berilo za 9. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-271-649-3. [COBISS.SI-ID 296450560]

61. Radovednih pet. Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 295659264]

62. Radovednih pet. Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 295660288]

63. Radovednih pet. Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 297091584]

 

Recenzent

64. GOLEŽ KAUČIČ, Marjetka, BABIČ, Saša (urednik). Slovenska ljudska balada. 1. naklada. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 429 str., ilustr., zvd., note. Zbirka Folkloristični zvezki, 2. ISBN 978-961-05-0071-1. ISSN 2335-4038. [COBISS.SI-ID 294047488]

 

Mirko Bratuša [18961]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

1. LIKAR, Amanda. Preoblikovanje telesa v sodobnih umetniških praksah : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Likar], 2018. 32 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5328. [COBISS.SI-ID 12131657]

 

Mentor - drugo

2. Kiparstvo, slikarstvo, risanje : razstava del 3. letnika likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 21. 2. - 16. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 11925321]

3. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2017/18 : Galerija PEF, Ljubljana, 17. 10. -12. 11. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5426/. [COBISS.SI-ID 12176713]

4. Sledovi transgresije ; Obstranska škoda : razstava, Galerija PEF, Ljubljana, 23. 4. - 24. 5. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5054. [COBISS.SI-ID 11982921]

 

 

Andrej Brumen Čop [33575]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. VODOPIVEC BORKOVSKY, Eugen (avtor dodatnega besedila), KVATERNIK, Rok (avtor dodatnega besedila), ODLAZEK, Renata (avtor dodatnega besedila), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik). FECIT Grožnjan 2018 : Međunarodni skup umjetnika. Ljubljana: [s. n.], 2018. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12286281]

2. KRAŠOVEC, Metka (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), KOSTIČ, Aleksandra (urednik, avtor dodatnega besedila), JEZA, Nina (urednik, avtor dodatnega besedila), ŠTABI, Snežana (urednik). Prisotnosti : Metka Krašovec in izbrani umetniki, ki so študirali pod njenim mentorstvom na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) v Ljubljani : razstavišče Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor, razstava od 20. aprila do 7. julija 2018 = Presences : Metka Krašovec and artists - former students of the Academy of Fine Arts and Design, Ljubljana : venue Kibla Portal, Valvasorjeva 40, Maribor, Slovenia, exhibition 20 April - 7 July 2018. Maribor: KID Kibla: = ACE Kibla, 2018. 135 str., ilustr. Zbirka Tox, letn. 23, št. 62. ISBN 978-961-6304-42-9. [COBISS.SI-ID 95646977]

3. BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik, avtor dodatnega besedila), BAŠIN, Miloš (urednik, avtor dodatnega besedila). Tisoč žerjavov. Ljubljana: Muzej in galerija mesta Ljubljane, 2018. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12012873]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. ČORAK-RINESI, Karmen (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik). Fragilità dell'essere = Krhkost bivanja : razstava, Accademia di Belle Arti di Roma, Roma, Italy, 7. - 15. 5. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5072. [COBISS.SI-ID 11992393]

5. KRAŠOVEC, Metka (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), VARL, Petra (umetnik). Prisotnosti : skupinska razstava : Kibla portal, Maribor, 20. 4. - 30. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 11984457]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. VURNIK, Filip. Body art kot navdih za osebno umetniško ustvarjanje : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Vurnik], 2018. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5392. [COBISS.SI-ID 12153929]

 

Mentor - drugo

7. Kiparstvo, slikarstvo, risanje : razstava del 3. letnika likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 21. 2. - 16. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 11925321]

 

Avtor dodatnega besedila

8. BUKOVEC, Anamarija (umetnik), et al., SELAN, Jurij (urednik, grafični oblikovalec, avtor dodatnega besedila). Faculty of Education University of Ljubljana Student Exhibition Linked silk road : 1895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018. Ljubljana: Faculty of education, [2018]. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-253-227-7. [COBISS.SI-ID 11996745]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. ZEC, Danica. Pomoč z likovno umetnostjo osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi čustveno-vedenjskimi težavami = Art therapy for people with intellectual disabilities and emotional behavioral disorders : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Zec], 2018. 151 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5145. [COBISS.SI-ID 12051017]

 

Maja Burian [13756]

 

Osebna bibliografija za leto 2018IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. FILIPČIČ, Tjaša, BURIAN, Maja, DOLINAR, Monika, JEMEC ŠTUKL, Irena, GROLEGER SRŠEN, Katja. Praktični prikaz nekaterih športnih dejavnosti za otroke s težavami na področju gibanja : predavanje v okviru strokovnega srečanja z delavnico Inkluzija otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja, URI Soča, Ljubljana, 28. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 2545769]

 

 

Matija Cencelj [03342]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Double phase problems with variable growth. Nonlinear Analysis. Theory, Methods and Applications. [Print ed.]. Dec. 2018, vol. 177, part a, str. 270-287. ISSN 0362-546X. https://doi.org/10.1016/j.na.2018.03.016, DOI: 10.1016/j.na.2018.03.016. [COBISS.SI-ID 18353497]

2. CENCELJ, Matija, DYDAK, Jerzy, VAVPETIČ, Aleš. Asymptotic dimension of coarse spaces via maps to simplicial complexes. Topology and its Applications. [Print ed.]. April 2018, vol. 239, str. 226-233. ISSN 0166-8641. https://doi.org/10.1016/j.topol.2018.02.025, DOI: 10.1016/j.topol.2018.02.025. [COBISS.SI-ID 18330713]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. TOMAŽIČ, Marina. Izrek o metulju in porizem o tetivnih štirikotnikih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tomažič], 2018. 53 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5396. [COBISS.SI-ID 12152649]

4. ŽUGIČ, Karmen. Nekateri geometrijski problemi z lestvijo : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Žugič], 2018. 60 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5134. [COBISS.SI-ID 12043593]

 

Recenzent

5. HORVAT, Eva. Zbirka nalog iz elementarne geometrije. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-253-229-1. [COBISS.SI-ID 295533824]

 

 

Špela Cerar [36776]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, ŽEROVNIK, Alenka. Developing computational thinking through games in scratch. V: Education and research in the information society : proceedings. Sofia: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 2018. Str. 21-30, tabeli. http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2943/1/ERIS2018-book-p02.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5141. [COBISS.SI-ID 12046409]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela. Fizično računalništvo za učenje računalništva. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaF.html#E10. [COBISS.SI-ID 12268105]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela. Scratch & bebras puzzles. V: Programme and abstract book. EGIFT Summer School 2018, European Gifted Education Programme Year 2 Training Event, 16-20 July 2018, University of Ljubljana, Faculty of Education. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 18. [COBISS.SI-ID 12098633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), RUGELJ, Nežka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2018/19 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2018?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2018-19.pdf. [COBISS.SI-ID 1538109891]

 

Prevajalec

5. KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), RUGELJ, Nežka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2018/19 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2018?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2018-19.pdf. [COBISS.SI-ID 1538109891]

 

Prireditelj

6. KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), RUGELJ, Nežka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2018/19 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2018?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2018-19.pdf. [COBISS.SI-ID 1538109891]

 

Grafični oblikovalec

7. KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), RUGELJ, Nežka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2018/19 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2018?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2018-19.pdf. [COBISS.SI-ID 1538109891]

 

Mojca Čepič [05974]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure. Positive and negative birefringence of materials in microwave region. American journal of physics : a publication of American association of physics teachers. [Print ed.]. 2018, vol. 86, issue 2, str. 110-118, ilustr. ISSN 0002-9505. http://aapt.scitation.org/doi/pdf/10.1119/1.5009237, DOI: 10.1119/1.5009237. [COBISS.SI-ID 11937353]

2. ČEPIČ, Mojca, SUSMAN, Katarina. Euro-mixing in Slovenia : ten years later. European journal of physics. 2018, vol. 39, no. 4, 1-18 str., ilustr. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6404/aac075/pdf, DOI: 10.1088/1361-6404/aac075. [COBISS.SI-ID 12038217]

3. FALETIČ, Sergej, ČEPIČ, Mojca. Propagation of polarized mechanical waves in an anisotropic medium. European journal of physics. 2018, vol. 39, art. no. 045001, 10 str., ilustr. ISSN 0143-0807. DOI: 10.1088/1361-6404/aab12e. [COBISS.SI-ID 3194724]

4. JUKIĆ, Dina, ČEPIČ, Mojca. Temperature dependence and characteristics of relaxation modes in achiral polar smectic phases. Phase transitions. [in press] 2018, 7 str. ISSN 0141-1594. DOI: 10.1080/01411594.2018.1499913. [COBISS.SI-ID 31651111]

5. TORKAR, Gregor, AVSEC, Stanislav, ČEPIČ, Mojca, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Science and technology education in Slovenian compulsory basic school : possibilities for gifted education. Roeper review. 2018, vol. 40, issue 2, str. 139-150, ilustr., tabele. ISSN 1940-865X. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02783193.2018.1434710?needAccess=true, DOI: 10.1080/02783193.2018.1434710. [COBISS.SI-ID 11982665]

 

1.04 Strokovni članek

6. ČEPIČ, Mojca. Energija III : toplota, delo in notranja energija. Fizika v šoli. 2018, letn. 23, št. 1, str. 53-60, ilustr. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 12010569]

7. ČEPIČ, Mojca. Gost, pogost, redek, viskoznost in gostota. Fizika v šoli. 2018, letn. 23, št. 2, str. 57-59, ilustr. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 12251209]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

8. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure. Analogies in physics : an example of microwaves and wood. V: Zbornik radova. Beograd: Društvo fizičara Srbije, 2018. Str. 25-34, ilustr., tabela. Nastava fizike, br. 7. ISSN 2406-2626. [COBISS.SI-ID 12249673]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

9. JURIŠEVIČ, Mojca, BREZOVAR, Špela, ČEPIČ, Mojca, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, ŽERAK, Urška. Prožni model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti celostne obravnave nadarjenih dijakov in spodbujanje njihovega kariernega razvoja v slovenskem kontekstu (PROGA) izsledki po prvem letu projekta. V: IVANIŠIN, Marko (ur.). Zbornik povzetkov. Strokovni posvet o nadarjenih na slovenskih srednjih šolah 2018, Radenci, 29. in 30. 11. 2018. Maribor: [s. n.], 2018. Str. 3. http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2018/11/zbornik-povzetkov-posveta.pdf. [COBISS.SI-ID 12245065]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. ČEPIČ, Mojca. Transfer of fundamental physics research results to education and identification of the underprivileged gifted. V: Research and innovation in physics education : programme. GIREP-MPTL 2018, 9th-13th July 2018, San Sebastian, Spain. [S. l.: s. n.], 2018. Str. 35. [COBISS.SI-ID 12085577]

11. ŽERAK, Urška, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. PROGA : evaluation of gifted education in the Slovenian context. V: Working with gifted students in the 21st century : book of abstracts. 16th Conference of the European council for high ability, 8th - 11th August 2018, Croke Park, Dublin, Ireland. Dublin: [s. n.], 2018. Str. 235. http://echa2018.info/wp-content/uploads/2018/08/Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12106569]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

12. ČEPIČ, Mojca. Identification of gifted students with underprivileged background by doing experiments. V: Programme and abstract book. EGIFT Summer School 2018, European Gifted Education Programme Year 2 Training Event, 16-20 July 2018, University of Ljubljana, Faculty of Education. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 17. [COBISS.SI-ID 12103497]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

13. ČEPIČ, Mojca. Inquiry based learning of contemporary physics topics and gifted students. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), MICHELINI, Marisa (ur.). The role of laboratory work in improving physics teaching and learning. Cham: Springer, 2018. Str. 203-215, ilustr. ISBN 978-3-319-96184-2. DOI: 10.1007/978-3-319-96184-2_17. [COBISS.SI-ID 12243529]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

14. ČEPIČ, Mojca. Identification of underprivileged gifted students by doing experiments : predavanje na Dílny Heuréky - 17. mezinárodní konference, Jiráskovo gymnázium, Náchod, 20. 9. 2018. http://kdf.mff.cuni.cz/seminare/Cepic/PRAGA18_lecture. [COBISS.SI-ID 12166729]

 

3.25 Druga izvedena dela

15. ČEPIČ, Mojca. Istraživačko učenje suvremenih znanstvenih sadržaja i prepoznavanje darovitih učenika u istima : predavanje v okviru programa osposobljavanja rada sa 3D printerom - 3D Crash Course, Projekt Korak u znanost 2018, Znanstveno edukacijski centar Višnjan, Astronomsko društvo Višnjan, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 6. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 11981641]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. European journal of physics. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

17. Fizika v šoli. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

18. Presek : list za mlade matematike, fizike, astronome in računalnikarje. ČEPIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1973-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/index.html, https://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3dPresek%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

19. JELEN, Nataša. Učenje fizike za učence z nižjo uspešnostjo pri fiziki kot pri drugih predmetih : magistrsko delo. Trbovlje: [N. Jelen], 2018. 44 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5509. [COBISS.SI-ID 12241993]

20. ŠPENDE, Mojca. Učenje z raziskovanjem in barve tekočekristalnega zaslona : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Špende], 2018. 49 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5433. [COBISS.SI-ID 12189513]

21. SUSMAN, Primož. Vpliv lastnosti tekočine in cevi na pretakanje skozi natego : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Susman], 2018. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5451/. [COBISS.SI-ID 12197449]

22. ANČIMER ALJAŽ, Katarina. Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Ančimer Aljaž], 2018. 118 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5008. [COBISS.SI-ID 11941705]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

23. PALCICH, Sandra. Izvajanje eksperimentov in odnos učencev do fizike : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Palcich], 2018. 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5335. [COBISS.SI-ID 12137801]

 

Recenzent

24. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2018. [127] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0643-9. [COBISS.SI-ID 293536768]

 

 

Mateja Dagarin Fojkar [20745]

 

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PUHNER, Nataša, DAGARIN FOJKAR, Mateja. Developing EFL writing with year 5 pupils by writing summaries. ELOPE : English language overseas perspectives and enquiries. [Tiskana izd.]. 2018, vol. 15, no. 2, str. 97-113, ilustr. ISSN 1581-8918. DOI: 10.4312/elope.15.2.97-113. [COBISS.SI-ID 68662626]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Gray, Kes & Field, Jim (2014). Oi Frog! London: Hodder Children's Books. CLELE journal. 2018, vol. 6, issue 1, str. 52-53, ilustr. ISSN 2195-5212. http://clelejournal.org/wp-content/uploads/2018/11/Recommended-Reads-CLELE-6.2.pdf. [COBISS.SI-ID 12257609]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. DAGARIN FOJKAR, Mateja. CLIL - theoretical background ; CLIL and mathematics ; CLIL and personal input ; CLIL and science ; CLIL and arts and craft ; CLIL and storytelling ; Examples of good CLIL practice ; Evaluating and creating CLIL materials : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Teaching staff mobility in the academic year 2018/2019 (16 hours), from 24 9. till 27. 9. 2018, Avans University of Applied Sciences, Breda, Netherlands. [COBISS.SI-ID 12178249]

4. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Content and language integrated learning (CLIL) approach in teaching primary school learners ; CLIL and science ; CLIL and mathematics ; CLIL and geography ; Planning CLIL lessons at primary level ; Examples of good CLIL practice ; Creating CLIL materials : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2017/2018 (15 hours), from 5 3. till 8. 3. 2018, Avans University of Applied Sciences, Breda, Netherlands. [COBISS.SI-ID 11949897]

5. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Diversity and culture in early primary education : predavanje na delavnici v okviru International Conference Week, 14th-18th May 2018, Northumbria University. [COBISS.SI-ID 12006985]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. TOMLJE, Tadeja. Anksioznost učencev pri pouku angleščine : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tomlje], 2018. 59 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5284. [COBISS.SI-ID 12115785]

7. GRAHUT, Mirjam. Kompetentnost učiteljev za poučevanje angleščine v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Grahut], 2018. 84 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5536. [COBISS.SI-ID 12253513]

8. SKALAR, Ana. Neformalno učenje angleškega jezika v lokalnem okolju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Skalar], 2018. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5429. [COBISS.SI-ID 12187721]

9. CENTA, Tanja. Poučevanje angleščine od 3. do 6. razreda z metodo pripovedovanja zgodb pri slepih in slabovidnih učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Centa], 2018. 89 str., [31] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4993. [COBISS.SI-ID 11927625]

10. HUDALES, Anja. Poučevanje angleškega jezika v drugem razredu s pomočjo aktivizirajoče slikanice : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Hudales], 2018. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5025. [COBISS.SI-ID 11963721]

11. PUŠENJAK, Maja. Poučevanje slovnice pri pouku angleščine v četrtem in petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pušenjak], 2018. 70 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5160. [COBISS.SI-ID 12054857]

12. COKAN, Maša. Vključevanje vsebin športa v pouk angleščine v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Cokan], 2018. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5539. [COBISS.SI-ID 12253769]

13. ALJAŽ, Jure. Vpliv pesmi na učenje in pomnjenje besedišča pri učenju angleščine v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Aljaž], 2018. VI, 61 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5190. [COBISS.SI-ID 12069961]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

14. ŠIPELJ, Neža. Učenje angleščine s pomočjo glasbenih dejavnosti na predšolski stopnji : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šipelj], 2018. 67 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5384. [COBISS.SI-ID 12150601]

15. BREŠČAK, Tina. Uporaba slikanic Hervéja Tulleta kot spodbuda pri učenju barv v angleškem jeziku na predšolski stopnji : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Breščak], 2018. 56 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5023. [COBISS.SI-ID 11961417]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. LIPOGLAVŠEK, Manca. Analiza naravoslovnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Lipoglavšek], 2018. X, 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5092. [COBISS.SI-ID 12015689]

 

Recenzent

17. Libri et liberi : časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture. DAGARIN FOJKAR, Mateja (recenzent 2016-). [Tiskano izd.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

 

Bojan Dekleva [06565]

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEKLEVA, Bojan. Razvoj in izvajanje "antideložacijskega" programa. Socialno delo. jan.-apr. 2018, letn. 57, št. 1, str. 5-25. ISSN 0352-7956. [COBISS.SI-ID 11987273]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. DEKLEVA, Bojan, NAHTIGAL, Mojca. Tudi svinje ubijajo, mar ne?. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2018, št. 141, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11913801]

3. DEKLEVA, Bojan (oseba, ki intervjuva). Menjava uredniške štafete. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2018, št. 143, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11960905]

4. JAUŠOVEC, Ines, DEKLEVA, Bojan. Kdo koga moti oziroma kako sobivati?. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. dec. 2018, št. 151, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12239177]

 

1.22 Intervju

5. DEKLEVA, Bojan (oseba, ki intervjuva). Labirint skritih so(d)b. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. feb. 2018, št. 141, str. 14-15. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11914057]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. DEKLEVA, Bojan, ŠKRABAN, Juš, TADIČ, Darja. Klošar, gledališka predstava, DIC Ljubljana, 9. 11. 2017. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. jan. 2018, št. 140, str. 14. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11883849]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

7. DEKLEVA, Bojan, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, RAZPOTNIK, Špela, SANDE, Matej, ŠKRABAN, Juš, TADIČ, Darja. Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav : preliminarna študija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,Pedagoška fakulteta, 2018. 266 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5010. [COBISS.SI-ID 11944009]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

8. DEKLEVA, Bojan, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, RAZPOTNIK, Špela, ŠKRABAN, Juš, TADIČ, Darja. Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav : predstavitev rezultatov raziskovalne naloge, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 25. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 12298825]

9. DEKLEVA, Bojan (diskutant), TADIČ, Darja (diskutant), SANDE, Matej (diskutant), GRBEC, Helena (diskutant), RAZPOTNIK, Špela (diskutant). Refleksija sodobnega šolskega prostora z vidika stisk mladih : predavanje v okviru okrogle mize Refleksije sodobnega šolskega prostora - dileme in izzivi, Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 7. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 12226121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. DEKLEVA, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 2005-. ISSN 1854-2654. http://www.kraljiulice.org/knjiznica/kralji-ulice. [COBISS.SI-ID 220945920]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. FABJAN, Sara. Doživljanje čustev v sanjah : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Fabjan], 2018. 64 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5476. [COBISS.SI-ID 12216649]

12. STRGAR, Nina. Socialna vključenost in podpora starostnikom v družinskih domovih na Hrvaškem : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Strgar], 2018. 74 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5471. [COBISS.SI-ID 12213833]

13. DEMŠAR, Rok. Socialnopedagoški koncepti v načrtovanju podpore lokalne skupnosti = Use of social pedagogical concepts in planning local community support : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Demšar], 2018. 109 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5064. [COBISS.SI-ID 11989321]

14. VARJAČIČ, Ana. Vloga šolskih svetovalnih delavcev pri obravnavanju duševnih stisk mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Varjačič], 2018. 91 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5372. [COBISS.SI-ID 12146761]

 

Prevajalec

15. MAY, Rufus, SVANHOLMER, Elisabeth. Vodnik za samopomoč za pogovor z glasovi. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. apr. 2018, št. 143, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11961161]

16. MAY, Rufus, SVANHOLMER, Elisabeth. Vodnik za samopomoč za pogovor z glasovi, 2. del. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. maj 2018, št. 144, str. 2. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 11988297]

17. MAY, Rufus, SVANHOLMER, Elisabeth. Vodnik za samopomoč za pogovor z glasovi, 3. del. Kralji ulice : prvi slovenski časopis za brezdomstvo in sorodna socialna vprašanja. [Tiskana izd.]. jun. 2018, št. 145, str. 4. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 12016201]

 

Ema Demšar [52420]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEMŠAR, Ema. Enacting science : extending enaction beyond the content of a theory. Constructivist Foundations. 2018, vol. 13, no. 1, str. 46-48. [COBISS.SI-ID 12009545]

2. KORDEŠ, Urban, DEMŠAR, Ema. Excavating belief about past experience : experiential dynamics of the reflective act. Constructivist Foundations. 2018, vol. 13, no. 2, str. 219-229, avtorj. sl. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/13/2/219.kordes. [COBISS.SI-ID 11950153]

3. KORDEŠ, Urban, DEMŠAR, Ema. Authorsʼ response : If first-person knowledge is excavated, what kind of research follows?. Constructivist Foundations. 2018, vol. 13, no. 2, str. 241-249. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/13/2/241.kordes. [COBISS.SI-ID 11950409]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

4. DEMŠAR, Ema, KORDEŠ, Urban. A different vocabulary, or a different metaphor?. Constructivist Foundations. 2018, vol. 14, no. 1, str. 22-25. ISSN 1782-348X. http://constructivist.info/14/1/022.demsar.pdf. [COBISS.SI-ID 12245577]

 

 

Iztok Devetak [18741]

 

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POTOČNIK, Robert, DEVETAK, Iztok. The differences between pre-service chemistry, fine art, and primary education teachers regarding interest and knowledge about fine art materials. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, vol. 8, no. 4, str. 109-130, ilustr. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/352/293, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5584, DOI: 10.26529/cepsj.352. [COBISS.SI-ID 12046921]

2. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Fourteen-year-old students' misconceptions regarding the sub-micro and symbolic levels of specific chemical concepts. Journal of Baltic science education. 2018, vol. 17, no. 4, str. 620-632, ilustr., tabele. ISSN 2538-7138. http://oaji.net/articles/2017/987-1533708866.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5249/. [COBISS.SI-ID 12095817]

3. DEVETAK, Iztok, POSEGA-DEVETAK, Sonja, VESEL, Tina. Future teachersʼ attitudes and knowledge regarding the management of the potential studentsʼ life-threatening allergic reactions in Slovenian schools = Odnos prihodnjih učiteljev do ukrepanja ob potencialno življenje ogrožajočih alergijskih reakcijah učencev v slovenskih šolah in znanje prihodnjih učiteljev o tem. Zdravstveno varstvo : Slovenian journal of public health. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 57, št. 3, str. 124-132, tabela, graf. prikaza. ISSN 0351-0026. https://www.degruyter.com/view/j/sjph.2018.57.issue-3/sjph-2018-0016/sjph-2018-0016.xml, DOI: 10.2478/sjph-2018-0016. [COBISS.SI-ID 12044361]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, VINKO, Luka, PAVLIN, Jerneja. Using eye-tracking approach to explain studentsʼ achievements in solving the task about burning by applying chemistry triplet. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 111-112. [COBISS.SI-ID 12134217]

5. MAJER KOVAČIČ, Janja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Fourteen years old Slovenian studentsʼ understanding of atmospheric pollution. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 113. [COBISS.SI-ID 12134473]

6. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Fourteen-year-old students' misconceptions regarding the submicroscopic and symbolic levels of specific chemical concepts. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 119. [COBISS.SI-ID 12134729]

7. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Successful and unsuccessful students' information processing at solving problems in context related with dynamic 3D submicrorepresentations of specific states of water and phase change between them. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 135. [COBISS.SI-ID 12134985]

8. PAVLIN, Jerneja, TOMPA, Valerija, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha. Using eye-tracker to explore studentsʼ achievements in solving a context-based air problem. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 136. [COBISS.SI-ID 12135241]

9. POTOČNIK, Robert, DEVETAK, Iztok. The differences between pre-service fine art and primary school teachers knowledge about materials of fine art paintings. V: Scientific and social interventions in art education : Insea2018 programme. [Aalto]: [Aalto University], 2018. 1 str. https://wiki.aalto.fi/display/IP/Insea2018+programme+Home?preview=/137792704/139662527/European%20Regional%20InSEA%20Congress%202018%20-%20potoknic.pdf. [COBISS.SI-ID 12095049]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna. Chemical education in Slovenia : past experiences and future challenges. V: COX, Charles Terrence (ur.), SCHATZBERG, Wendy E. (ur.). International perspectives on chemistry education, research, and practice. Washington: American Chemical Society, cop. 2018. Str. 205-219, ilustr. ACS symposium series, 1293. ISBN 978-0-8412-3346-1. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/bk-2018-1293.ch013, DOI: 10.1021/bk-2018-1293.ch013. [COBISS.SI-ID 12053577]

11. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Learning science through PROFILES : are the any benifits for gifted students in elementary school?. V: TABER, Keith (ur.), SUMIDA, Manabu (ur.), MCCLURE, Lynne (ur.). Teaching gifted learners in STEM subjects : developing talent in science, technology, engineering and mathematics. New York; London: Routledge, cop. 2018. Str. 125-144, ilustr., graf. prikazi. Routledge research in achievement and gifted education. ISBN 978-1-138-90304-3. [COBISS.SI-ID 11623753]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

12. DEVETAK, Iztok. Editorial. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, vol. 8, no. 4, str. 5-8. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/626/309, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5582. [COBISS.SI-ID 12308809]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

13. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Naravoslovje - kemijske vsebine : za študente razrednega pouka : teoretične osnove in navodila za terenske vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. ISBN 978-961-253-233-8. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5416/. [COBISS.SI-ID 296660736]

14. SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Naravoslovje v forenziki in športu : teoretične osnove in navodila za laboratorijske vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. ISBN 978-961-253-221-5. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Naravoslovje%20v%20forenziki%20in%20%C5%A1portu.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4937. [COBISS.SI-ID 293264640]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

15. DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, TORKAR, Gregor (avtor, urednik). Dotik narave 6 : [učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-271-218-1. [COBISS.SI-ID 296028416]

16. TORKAR, Gregor, DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, FON, Doroteja (urednik). Dotik narave 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-271-859-6. [COBISS.SI-ID 24282120]

17. TORKAR, Gregor, DEVETAK, Iztok, KOVIČ, Miloš, FON, Doroteja (urednik). Dotik narave 6. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-271-859-6. [COBISS.SI-ID 296062464]

18. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina, FON, Doroteja. Dotik narave 7. Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-271-860-2. [COBISS.SI-ID 297370112]

 

2.05 Drugo učno gradivo

19. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik), KOVIČ, Miloš, RUTAR, Diana, TANKO, Martina, TORKAR, Gregor. Naravoslovje 6. [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 2 zv. (79; 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-628-8. [COBISS.SI-ID 292741120]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

20. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

21. International journal of educational methodology. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

22. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (glavni urednik 2018-, odgovorni urednik 2018-, gostujoči urednik 2018). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

23. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

24. Chemistry education research and practice. DEVETAK, Iztok (član uredniškega odbora 2011-). Ioannina: University of Ioannina; London: Royal Society of Chemistry, 2003-. ISSN 1756-1108. http://www.rsc.org/Education/CERP/index.asp. [COBISS.SI-ID 7991369]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

25. DELIĆ, Alisa. Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije = Motivational teaching in chemistry classroom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Delić], 2018. 61 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5045. [COBISS.SI-ID 11976009]

26. KOTAR, Anja. Pomen konteksta pri poučevanju kemije v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kotar], 2018. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5506. [COBISS.SI-ID 12237641]

27. ŠTROMAJER, Neja. Poznavanje alergijskih bolezni med učenci 6. razreda osnovne šole = Six grade students' knowledge about alergic diseases : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Štromajer], 2018. VIII, 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5558. [COBISS.SI-ID 12285257]

28. LAPANJA, Nina. Razumevanje kemijskih pojmov snov in plin v predšolskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Lapanja], 2018. 138 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4996. [COBISS.SI-ID 11930441]

29. ZAMAN, Barbara. Razumevanje kemijskih reakcij na ravni delcev pri devetošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Zaman], 2018. 69 str., [5] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5370. [COBISS.SI-ID 12145737]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

30. LAVRENČIČ, Jani. Razumevanje atmosferskih okoljskih problemov pri učencih devetega razreda osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Lavrenčič], 2018. V, 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5334. [COBISS.SI-ID 12132425]

31. HRIBAR, Vesna. Razvoj kriterijev analize pisnih preizkusov znanja iz kemije : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Hribar], 2018. X, 43 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5303. [COBISS.SI-ID 12117833]

 

Recenzent

32. Chemistry Education. Research and Practice. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. http://www.uoi.gr/cerp/. [COBISS.SI-ID 1496412]

33. International journal of environmental and science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

34. International journal of science and mathematical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2013-). London; Dordrecht; Boston: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1571-0068. [COBISS.SI-ID 512107801]

35. Journal of research in science teaching. DEVETAK, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

36. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

37. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2009). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

38. International journal of science education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2016-). [Online ed.]. [London]; [Washington]: Routledge, Taylor & Francis, 1999-. ISSN 1464-5289. http://meos2.minerva.at/eos2/eos/screen/ProductSc?objid=309057, http://www.tandfonline.com/loi/tsed20. [COBISS.SI-ID 13865736]

40. Journal of chemical education. DEVETAK, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

 

 

Tatjana Devjak [17084]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DEVJAK, Tatjana, ZORC-MAVER, Darja. Child rights and preventive educational activities in public elementary schools in response to violence and deviant behaviour. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko. [Spletna izd.]. 2018, letn. 12, št. 1, str. 124-138, ilustr. ISSN 2350-4218. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/8003/8275, DOI: 10.4312/ah.12.1.124-138. [COBISS.SI-ID 12097097]

2. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Active involvement of parents in the educational process in schools in Slovenia. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2018, letn. 33, [št.] 2, str. 64-77, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514807415]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. DEVJAK, Tatjana. The concept of pre-school education in Slovenia through theoretical framework. V: CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto (ur.), DEVJAK, Tatjana (ur.). Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2018. Str. 9-27. ISBN 978-972-745-239-2. https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11997769]

4. DEVJAK, Tatjana, CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto, BERČNIK, Sanja. Slovene and Portuguese pre-school teachers about collaboration with parents. V: CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto (ur.), DEVJAK, Tatjana (ur.). Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2018. Str. 45-73. ISBN 978-972-745-239-2. https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11998025]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. DEVJAK, Tatjana, CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto, BERČNIK, Sanja. Introduction. V: CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto (ur.), DEVJAK, Tatjana (ur.). Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2018. Str. 5-8. ISBN 978-972-745-239-2. https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11997513]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

6. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-219-2. [COBISS.SI-ID 292865536]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

7. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto. Slovene and Portuguese preschool teachers about cooperation with parents. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta; Breganca, 2018. 30 f., tabele. [COBISS.SI-ID 11940937]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto (urednik), DEVJAK, Tatjana (urednik). Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2018. ISBN 978-972-745-239-2. https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11997257]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. POSTRUŽIN, Lučka. Pogledi strokovnih delavcev Vrtca Ledina na pomen nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Postružin], 2018. VI, 130 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5354. [COBISS.SI-ID 12141129]

10. GRBEC PLESTENJAK, Majda. Skupno preživljanje prostega časa staršev in njihovih predšolskih otrok = Free time spent together between parents and their preschool children : [magistrsko delo]. [S. l.]: [M. Grbec Plestenjak], [2018]. XI, 139 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5200. [COBISS.SI-ID 12074057]

11. ŽGAJNAR, Petra. Vloga ravnatelja pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Žgajnar], 2018. 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5207. [COBISS.SI-ID 12077897]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

12. OBADIČ, Petra. Kakovost v slovenskih vrtcih : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Obadič], 2018. 54 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5097. [COBISS.SI-ID 12020297]

13. ŠEME, Maša. Primerjava dnevne rutine v slovenskem in finskem mednarodnem vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Šeme], 2018. 56 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5274. [COBISS.SI-ID 12113481]

14. PIRC, Anja. Primerjava sodelovanja javnega in zasebnega vrtca z institucijami v lokalni skupnosti : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Pirc], 2018. 42 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5287. [COBISS.SI-ID 12115017]

15. SUHADOLNIK, Ana. Vloga razrednika na predmetni stopnji osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Suhadolnik], 2018. 53 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5344. [COBISS.SI-ID 12138057]

16. ZAJC, Jana. Vzpostavljanje discipline v sodobni osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Zajc], 2018. 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5293. [COBISS.SI-ID 12117065]

 

Recenzent

17. LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, HMELAK, Maja. Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lastni profesionalni razvoj : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018. 121 str., tabele. Knjižnica Ludus, 11. ISBN 978-961-7055-12-2. ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 296653056]

Martina Erjavšek [36949]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. The relationship between teachersʼ education and their self-perceived competence for teaching home economics. Problems of education in the 21st century. [Print ed.]. 2018, vol. 76, no. 2, str. 175-187, tabele. ISSN 1822-7864. http://oaji.net/articles/2017/457-1524597478.pdf. [COBISS.SI-ID 11987017]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEVŠNIK, Mojca, TAJNŠEK, Lena, OKAF, Domen, STANONIK, Alenka, ČRNAC, Gaja, KOLMAN, Lea, KRAPEŽ, Gloria, KRIŠTOF, Anja, ŠVAB, Nina, ŠAULA, Tina. Analiza in predlogi za izboljšanje prehrane študentov v restavraciji Slorest na Pedagoški fakulteti = Analysis and proposals for improving the nutrtion of students at the Slorest restaurant at the Faculty of Education. V: RASPOR, Peter (ur.). [Hrana, prehrana, zdravje] : naša dela so naša prihodnost : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije, 2018. Str. 301-306, ilustr. ISBN 978-961-6992-42-8. [COBISS.SI-ID 12192073]

3. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Formalno prehransko izobraževanje in vključevanje staršev v spodbujanje prehranske pismenosti otrok = Formal nutrition education and the inclusion of parents in promoting nutritional literacy of children. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 742-751, tabele. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5643. [COBISS.SI-ID 12352329]

4. ERJAVŠEK, Martina, ZUPANČIČ, Tanja, KOSTANJEVEC, Stojan. Stališča učiteljev o pomenu gospodinjskega izobraževanja v osnovni šoli = Teachers' views on the importance of home economics education in elementary school. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 772-778. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5645. [COBISS.SI-ID 12353353]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. KOSTANJEVEC, Stojan, KRIŠTOF, Anja, ERJAVŠEK, Martina. Odnos dijakov in študentov do odgovornega ravnanja s hrano = The attitude of pupils and students towards responsible food management. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 761-771, tabele. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5644. [COBISS.SI-ID 12352841]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. JEDRINOVIĆ, Sanja, LUŠTEK, Anja, BEVČIČ, Mateja, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. The usability of the educational computer game for nutrition education. V: [Conference programme & abstract book]. GlobETS: An International Conference on Education, Technology and Science,May 6 - 9 May, 2018, Belgrade, Serbia. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 40. [COBISS.SI-ID 12014921]

7. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Teachersʼ attitudes towards the significance of home economics literacy in reference to the needs of society. V: "What is happening in home economics?" A spotlight on European activities : Welcome notes & abstract booklet. Osnabrück: [University of Applied Sciences], [2018]. Str. 8. http://eahe2018.ifhe.ch/wp-content/uploads/2018/09/Abstract_Booklet_V1.pdf. [COBISS.SI-ID 12120137]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. Food creativity. V: Programme and abstract book. EGIFT Summer School 2018, European Gifted Education Programme Year 2 Training Event, 16-20 July 2018, University of Ljubljana, Faculty of Education. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 16. [COBISS.SI-ID 12103241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

9. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, TAJNŠEK, Lena, KOLMAN, Lea, KRAPEŽ, Gloria, FABIJAN, Anja (avtor, fotograf), KRNJAK, Kristina, CERJAK, Nastja, JEVŠNIK, Mojca, ŠAULA, Tina. Danes bom pojedel vse : recepti za pripravo okusnih jedi iz sestavin, ki so ponovno uporabljene. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. ISBN 978-961-253-231-4. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/Danes-bom-pojedel-vse_Recepti.pdf. [COBISS.SI-ID 296586496]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Formalno prehransko izobraževanje in vključevanje staršev v spodbujanje prehranske pismenosti otrok : predavanje na EDUvision 2018 "Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Ljubljana, 30. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12256585]

11. ERJAVŠEK, Martina, ZUPANČIČ, Tanja, KOSTANJEVEC, Stojan. Stališča učiteljev o pomenu gospodinjskega izobraževanja v osnovni šoli : predavanje na EDUvision 2018 "Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Ljubljana, 30. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12256329]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

12. KOSTANJEVEC, Stojan, KRIŠTOF, Anja, ERJAVŠEK, Martina. Odnos dijakov in študentov do odgovornega ravnanja s hrano : predavanje na EDUvision 2018 "Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Ljubljana, 30. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12256073]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. ZALAR, Teja. Neformalno prehransko izobraževanje študentov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Zalar], 2018. 56 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5376. [COBISS.SI-ID 12148297]

14. BERNJAK, Melani. Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bernjak], 2018. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5248. [COBISS.SI-ID 12093513]

15. PRIMAR, Špela. Odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Primar], 2018. XI, 54 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5285. [COBISS.SI-ID 12115529]

16. MARN, Darja. Odnos vzgojiteljev do dietne prehrane v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Marn], 2018. XIII, 55 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5225. [COBISS.SI-ID 12086089]

17. OSOLNIK, Špela. Prehranska pismenost čeških osnovnošolcev : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Osolnik], 2018. 66 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5137. [COBISS.SI-ID 12045129]

18. KLEMENČIČ, Gašper. Prehransko znanje in prehranske navade mladih športnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Klemenčič], 2018. VI, 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5361. [COBISS.SI-ID 12144201]

19. STANONIK, Alenka. Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Stanonik], 2018. 27 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5382. [COBISS.SI-ID 12150089]

20. URDIH, Timea. Vpliv ketogene diete na telesno maso in počutje : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Urdih], 2018. 42 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5378. [COBISS.SI-ID 12147785]

21. PIVK, Eva. Vsebine gospodinjstva v Waldorfski osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Pivk], 2018. 45 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5246. [COBISS.SI-ID 12092233]

 

 

 

Vesna Ferk Savec [20448]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOUSA, Päivi, AKSELA, Maija, FERK SAVEC, Vesna. Pre-service teachersʼ beliefs about the benefits and challenges of STSE based school-industry collaboration and practices in science education. Journal of Baltic science education. 2018, vol. 17, no. 6, str. 1034-1045, tabele. ISSN 2538-7138. http://www.scientiasocialis.lt/jbse/files/pdf/vol17/1034-1045.Kousa_JBSE_Vol.17_No.6.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5551/. [COBISS.SI-ID 12275529]

2. TORKAR, Gregor, AVSEC, Stanislav, ČEPIČ, Mojca, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Science and technology education in Slovenian compulsory basic school : possibilities for gifted education. Roeper review. 2018, vol. 40, issue 2, str. 139-150, ilustr., tabele. ISSN 1940-865X. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02783193.2018.1434710?needAccess=true, DOI: 10.1080/02783193.2018.1434710. [COBISS.SI-ID 11982665]

3. ŠULIGOJ, Veronika, FERK SAVEC, Vesna. The relationship of studentsʼ attitudes to technology and their creative ability. World transactions on engineering and technology education. 2018, vol. 16, no. 3, str. 243-248, tabeli, graf. prikaza. ISSN 1446-2257. http://wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.16,%20No.3%20(2018)/07-Suligoj-V.pdf. [COBISS.SI-ID 12171337]

4. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. ICT-supported inquiry-based learning. World transactions on engineering and technology education. 2018, vol. 16, no. 4, str. 398-403, tabela, graf. prikaza. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.16,%20No.4%20(2018)/13-Hrast-S.pdf. [COBISS.SI-ID 12255049]

5. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, ŠULIGOJ, Veronika, AVSEC, Stanislav. The innovative use of ICT in STEM teacher training programmes at the University of Ljubljana. World transactions on engineering and technology education. 2018, vol. 16, no. 4, str. 421-427, tabele. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.16,%20No.4%20(2018)/17-Ferk%20Savec-V.pdf. [COBISS.SI-ID 12255305]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. DROŽĐEK, Sara, FERK SAVEC, Vesna, LUŠTEK, Anja. Project-based learning with the use of e-portfolio. V: [Conference programme & abstract book]. GlobETS: An International Conference on Education, Technology and Science,May 6 - 9 May, 2018, Belgrade, Serbia. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 62. [COBISS.SI-ID 12014665]

7. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Percepcija učencev o vodenem eksperimentalno-raziskovalnem delu ob uporabi IKT s strani bodočih učiteljev kemije. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaE.html#D7. [COBISS.SI-ID 12267849]

8. VOGRINC, Janez, FERK SAVEC, Vesna. Predstavitev ključnih ugotovitev projekta IKT v PŠP UL. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaG.html#F1. [COBISS.SI-ID 12266825]

9. LOGAR, Ana, FERK SAVEC, Vesna. Razvijanje kompetenc bodočih učiteljev za didaktično uporabo IKT pri pouku kemije. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaE.html#D8. [COBISS.SI-ID 12267593]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. DEVETAK, Iztok, FERK SAVEC, Vesna. Chemical education in Slovenia : past experiences and future challenges. V: COX, Charles Terrence (ur.), SCHATZBERG, Wendy E. (ur.). International perspectives on chemistry education, research, and practice. Washington: American Chemical Society, cop. 2018. Str. 205-219, ilustr. ACS symposium series, 1293. ISBN 978-0-8412-3346-1. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/bk-2018-1293.ch013, DOI: 10.1021/bk-2018-1293.ch013. [COBISS.SI-ID 12053577]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. CABELLO, Valeria M., FERK SAVEC, Vesna. Out of school opportunities for science and mathematics learning : environment as the third educator. LUMAT. 2018, vol. 6, no. 2, str. 3-8. ISSN 2323-7112. https://www.lumat.fi/index.php/lumat/article/view/353/315, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5358. [COBISS.SI-ID 12142921]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

12. SLAPNIČAR, Miha, FERK SAVEC, Vesna, DEVETAK, Iztok. Naravoslovje v forenziki in športu : teoretične osnove in navodila za laboratorijske vaje. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. ISBN 978-961-253-221-5. http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Naravoslovje%20v%20forenziki%20in%20%C5%A1portu.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4937. [COBISS.SI-ID 293264640]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. LUMAT. FERK SAVEC, Vesna (gostujoči urednik 2018). [Helsinki]: Valtakunnallinen LUMA-keskus, 2013-. ISSN 2323-7112. http://www.lumat.fi/index.php/lumat. [COBISS.SI-ID 11674697]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. STRAŽAR, Alenka. Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Stražar], 2018. 95 str., [62] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5413. [COBISS.SI-ID 12164681]

15. PETERNELJ, Aleš. Vključevanje vsebin o bioplastiki v pouk kemije v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Peternelj], 2018. VI, 78 str., [18] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5017. [COBISS.SI-ID 11955273]

16. STAREŠINIČ, Sandra. Vrednotenje upoštevanja principov zelene kemije pri eksperimentalnem delu v osnovni šoli metodo Zelene zvezde = Evaluation of green chemistry priciples in the primary school experimental work using the Green star method : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Starešinič], 2018. XVIII, 255 str., [75] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5239. [COBISS.SI-ID 12090953]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

17. ZUPANC, Nina. Pomen zunanjih preverjanj znanja iz vidika učiteljev kemije v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Zupanc], 2018. VI, 33 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5060. [COBISS.SI-ID 11984969]

18. BURGAR, Mateja. Uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije za izvajanje eksperimentalnega dela pri pouku kemije : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Burgar], 2018. VII, 132 str., [16] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5325. [COBISS.SI-ID 12130121]

 

Tjaša Filipčič [17010]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Gibalno / športna aktivnost. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. maj 2018, št. 49/50, str. 66-69, tabele. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12039497]

2. FILIPČIČ, Tjaša, TKALEC, Anita, JERMAN, Janez. Subjektivna ocena telesnega počutja oseb s cerebralno paralizo. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. dec. 2018, št. 52, str. 58-61, ilustr., tabele. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12289865]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

3. FILIPČIČ, Tjaša. Socialni in medicinski model invalidnosti pri vključevanju v gibalno/športne dejavnosti. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. sep. 2018, št. 51, str. 70-73, ilustr. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12175945]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. FILIPČIČ, Tjaša. Socialni model obravnavanja invalidnosti pri vključevanju v športne aktivnosti. V: PAJEK, Maja (ur.). Športna rekreacija invalidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, 2018. Str. 57-61. ISBN 978-961-6476-19-5. http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2018/11/OKS-kongres-sporta-za-vse_2018-web2-1.pdf. [COBISS.SI-ID 12253001]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. JURIŠEVIČ, Mojca, BREZOVAR, Špela, ČEPIČ, Mojca, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, ŽERAK, Urška. Prožni model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti celostne obravnave nadarjenih dijakov in spodbujanje njihovega kariernega razvoja v slovenskem kontekstu (PROGA) izsledki po prvem letu projekta. V: IVANIŠIN, Marko (ur.). Zbornik povzetkov. Strokovni posvet o nadarjenih na slovenskih srednjih šolah 2018, Radenci, 29. in 30. 11. 2018. Maribor: [s. n.], 2018. Str. 3. http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2018/11/zbornik-povzetkov-posveta.pdf. [COBISS.SI-ID 12245065]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ŽERAK, Urška, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. PROGA : evaluation of gifted education in the Slovenian context. V: Working with gifted students in the 21st century : book of abstracts. 16th Conference of the European council for high ability, 8th - 11th August 2018, Croke Park, Dublin, Ireland. Dublin: [s. n.], 2018. Str. 235. http://echa2018.info/wp-content/uploads/2018/08/Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12106569]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. FILIPČIČ, Tjaša. Raziskovanje kakovosti življenja. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 8-22, ilustr., tabeli. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12339017]

8. FILIPČIČ, Tjaša, JEVŠNIK, Polona, JERMAN, Janez. Subjektivna ocena kakovosti življenja gibalno/športno aktivnih oseb s poškodbo hrbtenjače. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 25-61, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12337225]

9. FILIPČIČ, Tjaša, TKALEC, Anita, VIDRIH, Alenka, JERMAN, Janez. Subjektivna kakovost življenja v povezavi z gibalno/športno aktivnostjo oseb s cerebralno paralizo. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 62-81, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12337737]

10. FILIPČIČ, Tjaša, POTOČNIK, Ana, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez. Subjektivna ocena telesnega počutja žensk z multiplo sklerozo. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 82-100, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12337993]

11. FILIPČIČ, Tjaša, MRHAR, Tina, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez. Subjektivna kakovost življenja in gibalne aktivnosti odraslih oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 102-121, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12338249]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

12. FILIPČIČ, Tjaša. Osebe z gibalnimi ovirami. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 23-25. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12339785]

13. FILIPČIČ, Tjaša. Osebe z dolgotrajno boleznijo. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 101-102. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12340297]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

14. FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Uvod. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 6-7. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12336969]

 

1.22 Intervju

15. FILIPČIČ, Tjaša (intervjuvanec). Invalidi naj prevzamejo dejavno vlogo. Delo. [Tiskana izd.]. 4. dec. 2018, letn. 60, št. 279, str. 15, avtorj. sl. ISSN 0350-7521. [COBISS.SI-ID 12232009]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

16. FILIPČIČ, Tjaša, BURIAN, Maja, DOLINAR, Monika, JEMEC ŠTUKL, Irena, GROLEGER SRŠEN, Katja. Praktični prikaz nekaterih športnih dejavnosti za otroke s težavami na področju gibanja : predavanje v okviru strokovnega srečanja z delavnico Inkluzija otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja, URI Soča, Ljubljana, 28. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 2545769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. FILIPČIČ, Tjaša (urednik), JERMAN, Janez (urednik). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. 192 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 298481920]

18. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. FILIPČIČ, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

19. TERČON, Jerneja. Odkrivanje in celostna specialnopedagoška diagnostična ocena petletnih otrok z razvojno motnjo koordinacije : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Terčon], 2018. 237 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5062. [COBISS.SI-ID 11988553]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

20. KOMAC, Katja. Razvijanje gibalnih sposobnosti pri učencih z motnjami avtističnega spektra v času poletnih počitnic : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Komac], 2018. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5563. [COBISS.SI-ID 12294473]

21. POTOČNIK, Ana. Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Potočnik], 2018. XII, 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5085. [COBISS.SI-ID 12011081]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

22. TRUNK, Janja. Strah učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Trunk], 2018. 8, 84 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5241. [COBISS.SI-ID 12091209]

 

 

Črtomir Frelih [16174]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. FRELIH, Črtomir. Umetniška grafika osnovnega in razširjenega polja = Printing of the core and expanded fields. V: KOSI, Petra (ur.), et al. Grafika : umetniška grafika osnovnega in razširjenega polja : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2018. Str. 5-22. ISBN 978-961-94417-1-8. [COBISS.SI-ID 12188489]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. FRELIH, Črtomir. Program Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov september 2018-februar 2019. Likovne besede : revija za likovno umetnost. zima/winter 2018, št. 110, str. 96. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 12288841]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

3. GERŠAK, Vesna (avtor, fotograf), PODOBNIK, Uršula, FRELIH, Črtomir (avtor, fotograf), JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-253-225-3. [COBISS.SI-ID 294225920]

 

2.17 Katalog razstave

4. VOGRINC, Janez (avtor dodatnega besedila), SELAN, Jurij (avtor dodatnega besedila), FRELIH, Črtomir (avtor dodatnega besedila, umetnik), SELAN, Jurij (urednik, grafični oblikovalec). Črtomir Frelih : [the] second phenomenon : 1895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018. Ljubljana: Faculty of education, [2018]. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-253-226-0. [COBISS.SI-ID 11996233]

5. BORČIĆ, Bogdan (umetnik), DEMŠAR, Daniel (umetnik), DRNOVŠEK, Vesna (umetnik), FRELIH, Črtomir (avtor dodatnega besedila, umetnik), GRAJFONER, Samuel (umetnik), JEJČIČ, Danilo (umetnik), JESIH, Boris (umetnik), JESIH, Duša (umetnik), KODERMAN, Alenka (umetnik), LLALLOSHI, Gani (umetnik), MAKUC, Vladimir (umetnik), MARAŽ, Adriana (umetnik), MARUŠIČ, Živko (umetnik), MIRTIČ, Nataša (umetnik), MRŠNIK, Ivo, OMAN, Valentin (umetnik), ORAČ, Janko (umetnik), PILIĆ, Oliver (umetnik), PILON, Veno (umetnik), POGAČNIK, Marjan (umetnik), PREGL, Arjan (umetnik), RITONJA, Branimir (umetnik), SPACAL, Lojze (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), STANEK, Mitja (umetnik), STROPNIK, Sanja (umetnik), TAHIR, Helena (umetnik), TUTTA, Klavdij (umetnik), VECCHIET, Franko (umetnik), ZALOKAR, Aleksandra (umetnik), ZLOKARNIK, Mojca (umetnik), ZUPANČIČ, Nika (umetnik), et al., KOREN-BOŽIČEK, Milena (urednik). Iskanje matrice : Galerija Velenje, 22. december 2016-8. januar 2017. Velenje: Festival Velenje, Galerija, 2018. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-94427-0-8. [COBISS.SI-ID 294778624]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

6. FRELIH, Črtomir (umetnik), et al. 1st International triennial of graphic arts Livno : graphic art exhibition, 8.2. - 16. 3. 2018, Sarajevo, National Gallery of Bosnia and Herzegovina,. [COBISS.SI-ID 11923529]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. MLINARIČ, Maša. Likovno raziskovanje v opártu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mlinarič], 2018. 55 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5528. [COBISS.SI-ID 12247113]

8. JAKOPIČ, Tina. Ploski tisk v šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jakopič], 2018. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5436. [COBISS.SI-ID 12189257]

9. ROSMAN, Nika. Vključevanje risarskih pripomočkov v pouk likovne umetnosti v 9. razred osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Rosman], 2018. 55 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5445. [COBISS.SI-ID 12192329]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

10. DOMINKOVIĆ, Martina. Kolagrafija, svetlenje iz temne osnove : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Dominković], 2018. 38 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5310. [COBISS.SI-ID 12122697]

11. GAČNIK, Pika. Linija in njene grafične modalitete v globokem tisku : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Gačnik], 2018. 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5262. [COBISS.SI-ID 12110409]

12. JAVORNIK, Petra. OHO gibanje in Srečo Dragan v pedagoškem kontekstu ustvarjalne igre : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Javornik], 2018. 35 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5215. [COBISS.SI-ID 12079689]

13. PUH, Jakob. Sitotisk v osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Puh], 2018. 35 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5383. [COBISS.SI-ID 12150345]

14. JAKOPIN, Nika. V iskanju identitete skozi linijo : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Jakopin], 2018. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5330. [COBISS.SI-ID 12133449]

15. MUGERLI, Manca. Vključevanje slike v grafiko : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Mugerli], 2018. 39 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5268. [COBISS.SI-ID 12111177]

 

Mentor - drugo

16. JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : tovarna idej : razstava projekta : Španski borci, Ljubljana, 17. 2. - 31. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 11926857]

17. Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 30. 5. - 20. 6. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5084/. [COBISS.SI-ID 12013129]

 

Fotograf

18. FRANKOVIĆ, Maja (avtor, urednik, fotograf), ŠIKANJA, Jasna, KARLOVIĆ, Tihana. Netoksična grafika = Green printmaking. Rijeka: Akademija primijenjenih umjetnosti, 2018. 63 str., ilustr. ISBN 978-953-7684-06-8. [COBISS.SI-ID 12198217]

 

Recenzent

19. FRANKOVIĆ, Maja (avtor, urednik, fotograf), ŠIKANJA, Jasna, KARLOVIĆ, Tihana. Netoksična grafika = Green printmaking. Rijeka: Akademija primijenjenih umjetnosti, 2018. 63 str., ilustr. ISBN 978-953-7684-06-8. [COBISS.SI-ID 12198217]

 

Slavko Gaber [11753]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Lev Vygotski, initiateur du constructivisme social et penseur insaisissable de lʼéducation. Revue internationale d'éducation Sèvres. déc. 2018, no. 79, str. 109-116. ISSN 1254-4590. [COBISS.SI-ID 12316489]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOS, Živa, TAŠNER, Veronika, ŠUŠTERIČ, Nika, GABER, Slavko. Schools and social commons : challenges and opportunities for inclusion at the level of local communities. V: Inclusion and exclusion, resources for educational research?. Bolzano: European Educational Research Association. 2018, 3 str. https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/44660/. [COBISS.SI-ID 12130377]

3. ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, ŠUŠTERIČ, Nika, GABER, Slavko. Primary school teachersʼ attitudes towards inclusive education. V: PUZIĆ, Saša (ur.). Odgojno-obrazovni sustav : ograničavajuće i/ili poticajno okruženje : knjiga sažetaka = The educational system : a confining and / or stimulating environment. Zagreb: Institut za društvena istraživanja, 2018. Str. 117. ISBN 978-953-6218-79-0. http://www.idi.hr/doz2018/DOZ_KNJIGA_SAZETAKA_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 12283977]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KOS, Živa, GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Sodobnost potrebuje družbo in institucije. V: DOUGLAS, Mary. Kako mislijo institucije. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. Str. 135-150. Temeljne razprave. ISBN 978-961-253-223-9. [COBISS.SI-ID 12037961]

 

1.26 Znanstveni sestavek v slovarju, enciklopediji, leksikonu

5. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Social capital and education. Encyclopedia of educational philosophy and theory. Continuously updated ed. 6 str. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-981-287-532-7_584-1, DOI: 10.1007/978-981-287-532-7_584-1. [COBISS.SI-ID 11796809]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. SARDOČ, Mitja (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), VREČKO, Lea (diskutant). Fifty years of the Coleman report : Slovensko sociološko društvo vabi na pogovor o knjigi v Trubarjevo hišo literature, Ljubljana, 10. januar 2018. [COBISS.SI-ID 3174487]

7. GABER, Slavko (diskutant), STUBBS, Paul (diskutant). Options for the welfare state : medium- and long-term : okrogla miza na The future of the welfare statte in the Western Balkans, Belgrade, Republic of Serbia, June 8, 2018. [COBISS.SI-ID 12033097]

8. GABER, Slavko (diskutant), MOJSOSKA-BLAŽEVSKI, Nikica (diskutant). Populism vs. evidence : improving governance through evidence-based policymaking : okrogla miza na The future of the welfare statte in the Western Balkans, Belgrade, Republic of Serbia, June 7, 2018. [COBISS.SI-ID 12032841]

9. SARDOČ, Mitja (diskutant), GABER, Slavko (diskutant). Predstavitev Fifty years of the Coleman report : pogovor o znanstveni monografiji v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 10. januar 2018. [COBISS.SI-ID 3324247]

10. GABER, Slavko (diskutant), KOŠIR, Katja (diskutant), GROBELNIK, Marko (diskutant), MLADENIĆ, Dunja (diskutant), TAŠTANOSKA, Tanja (diskutant). Zakaj umetna inteligenca v prihodnosti (ne) bo nadomestila učitelja : okrogla miza na Nacionalni konferenci Učeča se profesionalna skupnost, Brdo pri Kranju, 3. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 12177481]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

11. Educar. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2017-). Bellaterra, Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma. ISSN 2014-8801. http://www.raco.cat/index.php/Educar, http://ddd.uab.es/record/5029?ln=ca, http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=457. [COBISS.SI-ID 523463705]

12. Theory and research in education. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

13. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. GABER, Slavko (področni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

14. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. GABER, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. ZGONEC, Sanja. Odpravljanje neenakosti med spoloma na osnovnih šolah v Gambiji : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Zgonec], 2018. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5443. [COBISS.SI-ID 12191305]

16. OVEN BRECELJ, Ajda. Stališča učenk in učencev 1. in 5. razreda o vlogah moških in žensk v sodobni družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Oven Brecelj], 2018. 74 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5196. [COBISS.SI-ID 12072009]

 

Avtor dodatnega besedila

17. DOUGLAS, Mary. Kako mislijo institucije. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 156 str., ilustr. Temeljne razprave. ISBN 978-961-253-223-9. [COBISS.SI-ID 295307008]

 

 

Vesna Geršak [25996]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. GERŠAK, Vesna. Integracija plesne umetnosti v učni proces - kaj pridobijo učenci in kaj učitelji? = Integration of dance arts in to the learning process - what to students and teachers gain?. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings book with review. 1st ed. Maribor: Alma Mater Press, 2018. Str. 534-542, ilustr., tabeli. ISBN 978-961-6966-33-7. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202018/Zborniki/AMEU_K-2018_ZbornikPrispevkov_Book_WEB_02.pdf. [COBISS.SI-ID 12266057]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GERŠAK, Vesna. Dance integration in education : what students and teachers gain from it?. V: Panpapanpalya 2018 : [abstracts]. Adelaide: University of South Australia, 2018. Str. 91. [COBISS.SI-ID 12248137]

3. GERŠAK, Vesna. Researching the effects of creative movement. V: Panpapanpalya 2018 : [abstracts]. Adelaide: University of South Australia, 2018. Str. 100. [COBISS.SI-ID 12248393]

4. GERŠAK, Vesna. Integracija plesne umetnosti v učni proces - kaj pridobijo učenci in kaj učitelji? = Integration of dance arts in to the learning process - what to students and teachers gain?. V: MACUH, Bojan (ur.). Zbornik povzetkov = Book of abstracts. 1st ed. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2018. Str. 279. ISBN 978-961-6966-29-0. [COBISS.SI-ID 11985993]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. GERŠAK, Vesna, TANCIG, Simona. Teachers' viewpoints on creative movement in teaching. V: OVERBY, Lynnette Young (ur.), LEPCZYK, Billie (ur.). Dance. Newark: University of Delaware Library, Museums & Press, cop. 2018. Str. 1-15, ilustr. Current Selected Research, Vol. 9. ISBN 0-404-63850-3. ISSN 0894-4849. https://journals.udel.edu/dance/article/view/21/25. [COBISS.SI-ID 1540682948]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

6. GERŠAK, Vesna (avtor, fotograf), PODOBNIK, Uršula, FRELIH, Črtomir (avtor, fotograf), JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-253-225-3. [COBISS.SI-ID 294225920]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. GERŠAK, Vesna. Kulturna dediščina v gibu : predavanje na Nacionalnem strokovnem posvetu Skupaj do znanja: kulturna dediščina kot učna snov, muzeji in galerije kot razširjene učilnice, Ljubljana, Cankarjev dom, 13. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 12266313]

8. GERŠAK, Vesna. Ustvarjalni gib : predavanje na 2. kongresu študentov socialne pedagogike in specialne in rehabilitacijske pedagogike z naslovom Na križišču strok: neformalne metode dela v teoriji in praksi, Ljubljana, UL PEF, 19. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 12012617]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

9. GERŠAK, Vesna. Kako v vzgojno-izobraževalni proces vnesti elemente ustvarjalnega giba : plenarno predavanje na 4. posvetu o kulturno-umetnostni vzgoji "Po jutru se dan pozna", 27. september 2018, Novo Mesto. [COBISS.SI-ID 1540685252]

 

3.25 Druga izvedena dela

10. GERŠAK, Vesna, PODOBNIK, Uršula, RUPNIK, Urša, GODLER, Anita, MARINČIČ, Ema, JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled (Tovarna idej), predstavitev projekta : poudarek na vsebinah za V in OŠ : predstavitev na Kulturnem bazarju, Cankarjev dom, Ljubljana, 5. april 2018. [COBISS.SI-ID 11945545]

11. GERŠAK, Vesna (vodja projekta). Skok v srednji vek : predstavitev projekta, nastop in projekcija filma, Center kulture Španski borci, Ljubljana, 7. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 12306249]

12. BOROTA, Bogdana, KROFLIČ, Robi, GERŠAK, Vesna. Umetniška izkušnja kot pedagoški potencial : predstavitev projekta Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM) : predstavitev na Kulturnem bazarju, Cankarjev dom, Ljubljana, 5. april 2018. [COBISS.SI-ID 11945801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. JURJEVIČ, Nuša. Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces = Integration of dance and fine arts into the learning process : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jurjevič], 2018. 258 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5526. [COBISS.SI-ID 12247369]

14. GREGORIČ, Karmen. Odzivi petošolcev na ustvarjalni gib pri pouku : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Gregorič], 2018. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5560. [COBISS.SI-ID 12284489]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

15. ŽVOKELJ, Daniela. Arhitektura kot izhodišče za razvoj elementov plesa : diplomska naloga. Koper: [D. Žvokelj], 2018. [8] f., 51 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Zvokelj_Daniela_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1540414660]

16. KOZOROG, Julija. Doživljanje pomladi ob plesu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Kozorog], 2018. 37 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5185. [COBISS.SI-ID 12066889]

17. FERI, Lara. Joga za sprostitev v vrtcu : diplomska naloga. Koper: [L. Feri], 2018. [8] f., 43 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/. [COBISS.SI-ID 1541036740]

18. BRAJER, Eva. Narava kot spodbuda za ples - integracija ustvarjalnega giba v prvo starostno obdobje : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Brajer], 2018. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5475. [COBISS.SI-ID 12206665]

19. KRISTANČIČ, Tina. Odzivi otrok na ustvarjalni gib : diplomska naloga. Koper: [T. Kristančič], 2018. [7] f., 38 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/. [COBISS.SI-ID 1541036996]

20. SLEVC, Marija. Plesne dejavnosti in dinamika v skupini predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Slevc], 2018. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5051. [COBISS.SI-ID 11975753]

21. ZRIM, Maja. Plesnost romskih in neromskih otrok : diplomska naloga. Koper: [M. Zrim], 2018. [9] f., 40 str., ilustr. https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Zrim_Maja_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 1540306372]

22. ŠKERBEC, Špela. Prek čutil do ustvarjalnega giba v gozdu : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Škerbec], 2018. 41 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4978. [COBISS.SI-ID 11916105]

 

Mentor - drugo

23. JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : tovarna idej : razstava projekta : Španski borci, Ljubljana, 17. 2. - 31. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 11926857]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

24. TOMAŽIN, Sara. Gibalna ustvarjalnost pri učencih drugega razreda ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Tomažin], 2018. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5474. [COBISS.SI-ID 12206409]

25. ŠAREC, Romana. Izražanje čustev pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Šarec], 2018. 102 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4992. [COBISS.SI-ID 11927113]

26. JEROVŠEK, Urška. Značilnosti mišljenja pri učencih ob integraciji ustvarjalnega giba v učne ure : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Jerovšek], 2018. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5153. [COBISS.SI-ID 12051273]

 

 

Saša Aleksej Glažar [04810]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TORKAR, Gregor, VELDIN, Manja, GLAŽAR, Saša A., PODLESEK, Anja. Why do plants wilt? Investigating studentsʼ understanding of water balance in plants with external representations at the macroscopic and submicroscopic levels. Eurasia journal of mathematics, science and technology education. 2018, vol. 14, no. 6, str. 2265-2276, ilustr., tabele. ISSN 1305-8223. http://www.ejmste.com/Why-do-Plants-Wilt-Investigating-Students-Understanding-of-Water-Balance-in-Plants,87119,0,2.html, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5015, DOI: 10.29333/ejmste/87119. [COBISS.SI-ID 11953993]

2. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Fourteen-year-old students' misconceptions regarding the sub-micro and symbolic levels of specific chemical concepts. Journal of Baltic science education. 2018, vol. 17, no. 4, str. 620-632, ilustr., tabele. ISSN 2538-7138. http://oaji.net/articles/2017/987-1533708866.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5249/. [COBISS.SI-ID 12095817]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, VINKO, Luka, PAVLIN, Jerneja. Using eye-tracking approach to explain studentsʼ achievements in solving the task about burning by applying chemistry triplet. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 111-112. [COBISS.SI-ID 12134217]

4. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok. Fourteen-year-old students' misconceptions regarding the submicroscopic and symbolic levels of specific chemical concepts. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 119. [COBISS.SI-ID 12134729]

5. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Successful and unsuccessful students' information processing at solving problems in context related with dynamic 3D submicrorepresentations of specific states of water and phase change between them. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 135. [COBISS.SI-ID 12134985]

6. PAVLIN, Jerneja, TOMPA, Valerija, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha. Using eye-tracker to explore studentsʼ achievements in solving a context-based air problem. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 136. [COBISS.SI-ID 12135241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. ŠORGO, Andrej, GLAŽAR, Saša A., SLAVINEC, Mitja. Aktivno v naravoslovje 1. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2018. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0115-1. [COBISS.SI-ID 293495296]

8. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <2->, ilustr. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 290628352]

9. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <3-4>, ilustr. ISBN 978-961-241-975-2, ISBN 978-961-241-976-9. [COBISS.SI-ID 286037248]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare. Quaderno attivo. 12a ed. Ljubljana: Modrijan, 2018. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-241-193-0. [COBISS.SI-ID 294854400]

11. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare. Quaderno attivo. 11a ed. Ljubljana: Modrijan, 2018. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-236-4. [COBISS.SI-ID 294852608]

12. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija. Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018-. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. [COBISS.SI-ID 294294272]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik), GRAUNAR, Mojca (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2018. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 293479936]

14. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2018. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 296991488]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

15. NUIĆ, Ines. Integration of macroscopic and submicroscopic levels for understanding fundamental chemical concepts using web-based learning material = doctoral dissertation. Ljubljana: [I. Nuić], 2018. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5470. [COBISS.SI-ID 299183360]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

16. NUIĆ, Ines. Integration of macroscopic and submicroscopic levels for understanding fundamental chemical concepts using web-based learning material : doctoral dissertation. Ljubljana: [I. Nuić], 2018. 277 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5470. [COBISS.SI-ID 12212809]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. BAHOR, Martina. Razumevanje agregatnih stanj in prehodov med njimi pri učencih, dijakih in študentih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Bahor], 2018. VII, 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5057. [COBISS.SI-ID 11984201]

 

Tanja Gnidovec [52501]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. GNIDOVEC, Tanja, ŽEMLJA, Mojca, FABIJAN, Tina, RODE, Žan, ZAVODNIK, Kristina, BALER PETROVIĆ, David, DOLENEC, Andreja, PRAPROTNIK, Luka, SEVER PLEŠEC, Nina, GOŠNAK DAHMANE, Raja, TORKAR, Gregor. Uporaba obogatene resničnosti za poučevanje anatomije človeka = Use of augmented reality for teaching human anatomy. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 1870-1884, ilustr., tabele. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5650. [COBISS.SI-ID 12354377]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

2. GNIDOVEC, Tanja. Znanje o sovah med učenci četrtih in petih razredov osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Gnidovec], 2018. VIII, 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5279. [COBISS.SI-ID 12100425]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

3. GNIDOVEC, Tanja, ŽEMLJA, Mojca, FABIJAN, Tina, RODE, Žan, ZAVODNIK, Kristina, BALER PETROVIĆ, David, DOLENEC, Andreja, PRAPROTNIK, Luka, SEVER PLEŠEC, Nina, GOŠNAK DAHMANE, Raja, TORKAR, Gregor. Uporaba obogatene resničnosti za poučevanje anatomije človeka : predavanje na EDUvision 2018 "Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Ljubljana, 30. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12255817]

 

Lara Godec Soršak [25590]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Slovenščina v šoli. GODEC SORŠAK, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Recenzent

2. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Jezikovni pouk: čemu, kaj in kako? : priročnik za učitelje in učiteljice slovenščine v osnovni šoli. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 231 str. Učiteljeva orodja. ISBN 978-961-271-917-3. [COBISS.SI-ID 297626624]

3. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-271-875-6. [COBISS.SI-ID 295218944]

4. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 6. Učbenik : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-271-702-5. [COBISS.SI-ID 293161984]

 

Ana Gostinčar-Blagotinšek [12551]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Moja prva zvezdna karta. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2018, letn. 22, št. 3, str. 36, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5117. [COBISS.SI-ID 12031305]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2018, letn. 22, št. 3, str. [2]. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 12030281]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5. Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2018. [127] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0643-9. [COBISS.SI-ID 293536768]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. PAPEŽ, Klara. Zastopanost fizikalnih vsebin v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Papež], 2018. VIII, 36 str., [4] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5326. [COBISS.SI-ID 12130633]

 

 

Polona Gradišek [34958]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BENSA, Sara, ŠKET, Karin, GRADIŠEK, Polona. Vrline v partnerskem odnosu = Character strengths in romantic relationships. Eksperimentator. [Spletna izd.]. 2018, letn. 2, str. 29-36, tabele. ISSN 2630-2934. https://eksperimentator.empirik.si/clanki/2018/Bensa2018.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5366/. [COBISS.SI-ID 12144713]

 

1.04 Strokovni članek

2. GRADIŠEK, Polona. Čudežna beseda hvala. Okno : glasilo Društva onkoloških bolnikov Slovenije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 32, št. 2, str. 33-34. ISSN 1318-2072. [COBISS.SI-ID 12329033]

3. GRADIŠEK, Polona. Biti učitelj - služba, kariera ali poslanstvo?. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 49, št. 6, str. 4-7. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 12250953]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. GRADIŠEK, Polona. Teachersʼ character strengths in a classroom. V: PODLESEK, Anja (ur.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Str. 93. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5418. [COBISS.SI-ID 12171081]

5. GRADIŠEK, Polona. The role of teachersʼ character strengths in classroom management. V: Book of abstracts. Budapest: Akadémiai Kiadó, cop. 2018. Str. 308. ISBN 978-963-05-9915-3. https://static.akcongress.com/downloads/ecpp/ecpp2018_book_of_abstract.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5166. [COBISS.SI-ID 12056393]

6. ŠKET, Karin, BENSA, Sara, GRADIŠEK, Polona. Character strengths in romantic relationships. V: Book of abstracts. Budapest: Akadémiai Kiadó, cop. 2018. Str. 584-585. ISBN 978-963-05-9915-3. https://static.akcongress.com/downloads/ecpp/ecpp2018_book_of_abstract.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5167. [COBISS.SI-ID 12056649]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. HABE, Katarina, GRADIŠEK, Polona. Povezanost psihološkega kapitala, delovnega zanosa in poklicnega poslanstva z zadovoljstvom pri delu pri visokošolskih učiteljih : predavanje na posvetu ob 40-letnici Centra za pedagoško izobraževanje, Izobraževanje učiteljev za izzive prihodnosti, Ljubljana, 20. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 12165449]

8. GRADIŠEK, Polona. The role of teachersʼ character strengths in classroom management : predavanje na 9st European Conference on Positive Psychology, ECPP 2018, June 26, 2018, Budapest, Hungary. [COBISS.SI-ID 12056905]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. TOMLJE, Tadeja. Anksioznost učencev pri pouku angleščine : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tomlje], 2018. 59 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5284. [COBISS.SI-ID 12115785]

10. RASPOR, Laura. Dejavniki in doživljanje stresa pri učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Raspor], 2018. 155 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5542/. [COBISS.SI-ID 12259657]

 

 

Jera Gregorc [32756]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GREGORC, Jera. Usporedba nekih pokazatelja motoričkog razvoja djece predškolske dobi iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Suvremena pitanja. 2018, god. 13, br. 26, str. 95-113, ilustr., tabele. ISSN 1840-1252. [COBISS.SI-ID 12295753]

2. KVESIĆ, Mladen, POPESKA, Biljana, SIVEVSKA, Despina, IGNATOV, Georgi, GREGORC, Jera. Razlike v preživljanju prostega časa med študenti štirih držav. Šport : revija za teoretična in praktična vprašanja športa. 2018, letn. 66, št. 3/4, str. 142-148, ilustr., tabeli. ISSN 0353-7455. [COBISS.SI-ID 12269897]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2018/2019. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12160841]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. GREGORC, Jera. Razlike u motoričkom razvoju predškolske djece ; Slobodno vrijeme budučih učitelja kao subjektivna teorija otvorenog kurikuluma : [predavanja in raziskovanje] na Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, 20. 4. 2018- 20. 7. 2018. [COBISS.SI-ID 12098121]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. HOSTNIK, Meta. Optimalna obremenitev otrok glede na njihovo gibalno učinkovitost : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hostnik], 2018. [77] str., [10] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5237. [COBISS.SI-ID 12090185]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. ČEBULJ, Maruša. Analiza gibalnih odzivov otrok na različno izvedbo gibalnih dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Čebulj], 2018. 38 f., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5561. [COBISS.SI-ID 12287817]

7. KOČEVAR, Mojca. Pomen pogostosti izvajanja načrtovanih gibalnih dejavnosti za gibalno učinkovitost otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kočevar], 2018. 35 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5557. [COBISS.SI-ID 12285513]

8. BOGATAJ, Lara. Razlike med plezanjem in hojo po stopnicah v trenutno usvojenih stopnjah : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Bogataj], 2018. 28 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5286. [COBISS.SI-ID 12115273]

Irena Hergan [18742]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HERGAN, Irena. Children's perception of surroundings in an unfamiliar environment. The Journal of geography. 2018, vol. 117, issue 2, str. 64-74, ilustr., tabeli. ISSN 1752-6868. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00221341.2017.1377280?needAccess=true, DOI: 10.1080/00221341.2017.1377280. [COBISS.SI-ID 11790409]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. HERGAN, Irena. Didaktična ustreznost dela. V: VUGA BERŠNAK, Janja, FERLIN, Anica. Priprave in odziv na kompleksno krizo : priročnik o strukturi kriznega upravljanja in vodenja. Elektronska izd. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2018. Str. 9. ISBN 978-961-93677-8-0. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2018/MORS_Priprave_in_odziv_na_kompleksno_krizo.pdf. [COBISS.SI-ID 11969097]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), BIDERMAN, Saša (avtor, fotograf), PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf). Spoznavanje okolja 2. Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5022-0. [COBISS.SI-ID 294533120]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Avtor dodatnega besedila

4. VUGA BERŠNAK, Janja, FERLIN, Anica. Priprave in odziv na kompleksno krizo : delovanje teles kriznega upravljanja in vodenja pred, med in po krizi. 2. elektronska izd. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2018. ilustr. ISBN 978-961-94444-2-9. http://mo.gov.si. [COBISS.SI-ID 295677696]

5. VUGA BERŠNAK, Janja, FERLIN, Anica. Priprave in odziv na kompleksno krizo : delovanje teles kriznega upravljanja in vodenja pred, med in po krizi. 2. izd. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2018. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-94444-0-5. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2018/MORS_Priprave_in_odziv_na_kompleksno_krizo.pdf, http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=891. [COBISS.SI-ID 295113472]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. ŠENICA, Sara. Otroci priseljenci in medkulturne razlike na razredni stopnji : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Šenica], 2018. 100 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4984. [COBISS.SI-ID 11918153]

7. FEFER, Jerneja. Otroške delavnice o koliščarjih za stalno razstavo Moja Ljubljanica : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Fefer], 2018. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5124. [COBISS.SI-ID 12040521]

8. SEVER, Nina. Poučevanje o medkulturnosti v okviru predmeta družba : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sever], 2018. 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4985. [COBISS.SI-ID 11918409]

9. ERBUS, Valerija. Problemski pouk pri vsebini domača pokrajina v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Erbus], 2018. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5313. [COBISS.SI-ID 12123209]

10. SEVŠEK, Katrin. Samostojnost prvošolcev pri šolskem delu in pri skrbi zase : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Sevšek], 2018. 95 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5191. [COBISS.SI-ID 12069705]

11. KOKALJ, Simona. Učiteljeva pojmovanja kakovostnega učbenika za predmet družba v 4. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Kokalj], 2018. 80 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5033. [COBISS.SI-ID 11960137]

 

Recenzent

12. VUGA BERŠNAK, Janja, FERLIN, Anica. Priprave in odziv na kompleksno krizo : delovanje teles kriznega upravljanja in vodenja pred, med in po krizi. 2. izd. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2018. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-94444-0-5. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2018/MORS_Priprave_in_odziv_na_kompleksno_krizo.pdf, http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=891. [COBISS.SI-ID 295113472]

 

Tatjana Hodnik [17009]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MANFREDA KOLAR, Vida, VULA, Eda, HODNIK, Tatjana. Primary teacher studentsʼ understanding of fraction representational knowledge in Slovenia and Kosovo. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, vol. 8, no. 2, str. 71-96, ilustr. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/342/280, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5129, DOI: 10.26529/cepsj.342. [COBISS.SI-ID 12040009]

2. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. How fifth-grade pupils reason about fractions : a reliance on part-whole subconstructs. Educational studies in mathematics. 2018, vol. 99, issue 3, str. 335-357. ISSN 1573-0816. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10649-018-9838-z.pdf, DOI: 10.1007/s10649-018-9838-z. [COBISS.SI-ID 12165193]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. HODNIK, Tatjana. Through problem-solving in kindergarten : an analysis of pre-school teachersʼ and childrenʼs performance. V: CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto (ur.), DEVJAK, Tatjana (ur.). Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2018. Str. 163-184, ilustr., tabele. ISBN 978-972-745-239-2. https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11998793]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. HODNIK, Tatjana. Exploring processes in constructing mathematical concepts and reasoning through linking representations. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, vol. 8, no. 2, str. 5-8. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/545/281, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5132, DOI: 10.26529/cepsj.545. [COBISS.SI-ID 12039753]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 4 : matematika za 4. razred osnovne šole = matematika a kétnyelvű általános iskola 4. osztálya számára. 1. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2018-. 3 zv. (104; 111; 104 str.), ilustr. ISBN 978-961-7053-04-3, ISBN 978-961-7053-10-4, ISBN 978-961-7053-41-8. [COBISS.SI-ID 295560448]

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. HODNIK, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017-. <1-3> zv., ilustr. ISBN 978-961-241-999-8, ISBN 978-961-287-021-8, ISBN 978-961-287-081-2. [COBISS.SI-ID 289560064]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. HODNIK, Tatjana. Problem solving in theory and practice ; Contemporary research on fractions : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility in the academic year 2017/18, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), La Facultat de Ciències de l'Educació, from 26. 9. till 30. 9. 2018 (8 ur). [COBISS.SI-ID 12174921]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. HODNIK, Tatjana (gostujoči urednik 2018). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. KRUŠIČ, Martina. Bralna pismenost v povezavi s poučevanjem geometrijskih pojmov v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Krušič], 2018. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5041. [COBISS.SI-ID 11974729]

10. BAJC, Suzana. Evalvacija vzgojiteljevega načrtovanja in izvajanja geometrijskih dejavnosti v predšolskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Bajc], 2018. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5350. [COBISS.SI-ID 12139081]

11. TOPLAK PRIMC, Maja. Stališča vzgojiteljev do področja matematika v Kurikulumu za vrtce : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Toplak Primc], 2018. 95 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5056. [COBISS.SI-ID 11983433]

12. JANC, Anja. Ugotavljanje razumevanja pojmov iz ravninske geometrije pri petošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Janc], 2018. 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5061. [COBISS.SI-ID 11985737]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

13. POTOKAR, Andreja. Spoznavanje okroglih in oglatih oblik v skupini od 2- do 3-letnih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Potokar], 2018. VII f., 57 str., [VIII] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5049. [COBISS.SI-ID 11979849]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. OBLAK, Nina. Medpredmetno povezovanje matematike in glasbe v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Oblak], 2018. 51 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5314. [COBISS.SI-ID 12125257]

15. OKORN, Miha. Ugotavljanje matematične pismenosti pri učencih v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Okorn], 2018. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5556. [COBISS.SI-ID 12280393]

 

Recenzent

16. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2018. 4 zv. (95; 95; 94; 101 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 294141184]

17. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2018. 2 zv. (109 str, [13] str. pril.; 131 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 293503232]

 

Eva Horvat [29018]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

1. HORVAT, Eva. Zbirka nalog iz elementarne geometrije. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-253-229-1. [COBISS.SI-ID 295533824]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

2. MEDVEŠČEK, Maša. Razmerje med obsegom in premerom kroga v ravninskih metrikah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Medvešček], 2018. 24 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5377. [COBISS.SI-ID 12148041]

3. KOPRIVC, Teja. Robne vrednosti potenčnih vrst : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Koprivc], 2018. 28 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5363. [COBISS.SI-ID 12117321]

 

Špela Hrast [38866]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. ICT-supported inquiry-based learning. World transactions on engineering and technology education. 2018, vol. 16, no. 4, str. 398-403, tabela, graf. prikaza. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.16,%20No.4%20(2018)/13-Hrast-S.pdf. [COBISS.SI-ID 12255049]

2. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, ŠULIGOJ, Veronika, AVSEC, Stanislav. The innovative use of ICT in STEM teacher training programmes at the University of Ljubljana. World transactions on engineering and technology education. 2018, vol. 16, no. 4, str. 421-427, tabele. ISSN 1446-2257. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.16,%20No.4%20(2018)/17-Ferk%20Savec-V.pdf. [COBISS.SI-ID 12255305]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. TROBEC, Tina, HRAST, Špela, LOVŠIN, Francka. Uporaba prehranske piramide in prehranskega krožnika skozi oči učencev = Usefulness and usefulness of the food pyramid and food plate through the pupils eyes. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 752-760, ilustr., tabela. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5647. [COBISS.SI-ID 12352585]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. HRAST, Špela, TRAMPUŽ, Ljerka, TOME, Staša, TUNNICLIFFE, Sue Dale, TORKAR, Gregor. Natural history dioramas for teaching biodiversity on an ecosystem level : programme for pre -service biology teacher education. V: ERIDOB 2018 : XII Conference of European Researchers in Didactics of Biology, 2nd-6th July 2018, Zaragoza, Spain. XII Conference of European Researchers in Didactics of Biology, 2nd-6th July 2018, Zaragoza, Spain. Zaragoza: Zaragoza University, [2018]. Str. 105. [COBISS.SI-ID 12058441]

5. HRAST, Špela, FERK SAVEC, Vesna. Percepcija učencev o vodenem eksperimentalno-raziskovalnem delu ob uporabi IKT s strani bodočih učiteljev kemije. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaE.html#D7. [COBISS.SI-ID 12267849]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. ZORMAN, Špela. Analiza vsebinskih povezav med predmetoma gospodinjstvo in kemija v osnovni šoli s pomočjo pojmovnih zemljevidov : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Zorman], 2018. VIII, 30 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5272. [COBISS.SI-ID 12111945]

7. RODE, Žan. Učinkovitost učenja s pomočjo učbenika v 7. razredu osnovne šole : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Rode], 2018. XI, 34 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5219. [COBISS.SI-ID 12081737]

Aleksandra Hribar-Košir [16092]

Osebna bibliografija za leto 2018

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

1. VOGRINC, Janez (avtor dodatnega besedila), SELAN, Jurij (avtor dodatnega besedila), FRELIH, Črtomir (avtor dodatnega besedila, umetnik), SELAN, Jurij (urednik, grafični oblikovalec). Črtomir Frelih : [the] second phenomenon : 1895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018. Ljubljana: Faculty of education, [2018]. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-253-226-0. [COBISS.SI-ID 11996233]

2. BUKOVEC, Anamarija (umetnik), et al., SELAN, Jurij (urednik, grafični oblikovalec, avtor dodatnega besedila). Faculty of Education University of Ljubljana Student Exhibition Linked silk road : 1895 Nantong cultural and creative industry park, Exhibition room No. I, May 18th - May 30th 2018. Ljubljana: Faculty of education, [2018]. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-253-227-7. [COBISS.SI-ID 11996745]

 

Lektor

3. CASTANHEIRA, Manuel Luís Pinto (urednik), DEVJAK, Tatjana (urednik). Answers and innovations in pre-school education in Portugal and Slovenia. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança, 2018. ISBN 978-972-745-239-2. https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/16975/3/Pre-School_Education_in_Portugal_and_Slovenia.pdf. [COBISS.SI-ID 11997257]

 

 

Janez Jamšek [18583]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. A path model of factors affecting secondary school studentsʼ technological literacy. International journal of technology and design education. 2018, vol. 28, issue 1, str. 145-168, ilustr., tabele. ISSN 1573-1804. http://www.readcube.com/articles/10.1007/s10798-016-9382-z?author_access_token=uYdIN4axwn5SU7A738zQSfe4RwlQNchNByi7wbcMAY6rbBKHP5-R_h2QYlz_-RI8JYhQ-hus0wt3WO05FTJ0zr6-05D3WdtwJLYozIaUeoudzHsfmnBZ5RvUYN2Ul_ksjBWh_cDR9Fu4-ziIBbtPcA%3D%3D, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-016-9382-z, DOI: 10.1007/s10798-016-9382-z. [COBISS.SI-ID 11161929]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Learning model for developing critical thinking and encouraging innovativeness in engineering education by problem based learning. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik sedemindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2018 = Proceedings of the Twenty-seventh International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2018. ERK 2018, Portorož, Slovenija, 17.-18. september 2018. Ljubljana: Društvo Slovenska sekcija IEEE, 2018. Str. 449-452, ilustr., tabele. Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference (Online), 27. ISSN 2591-0442. http://erk.fe.uni-lj.si/2018/ERK18.pdf. [COBISS.SI-ID 12154185]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. JAMŠEK, Janez, RIHTARŠIČ, David. Razvoj gradiva za kombinirano učenje pri izvajanju predavanj in kliničnih vaj pri predmetu Odprti učni sistemi v tehniki. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaD.html#CC6. [COBISS.SI-ID 12265289]

4. JAMŠEK, Janez. Razvoj učnega modela za inovativno tehniško konstruiranje s 3D tiskalnikom pri predmetu Didaktika tehnike 4. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaD.html#CC6. [COBISS.SI-ID 12268617]

5. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Učni model za spodbujanje inovativnosti v okviru kliničnih vaj tehniškega izobraževanja. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaD.html#CC8. [COBISS.SI-ID 12268873]

 

 

Karmen Javornik [52503]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. JAVORNIK, Karmen. Samoocena razvitosti izvršilnih funkcij pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Bilten Bravo. jul. 2018, letn. 14, št. 28, str. 20-29, tabeli. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12193097]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. JAVORNIK, Karmen. Raven razvitosti izvršilnih funkcij učencev brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kot jo dojemajo učitelji in učenci sami. V: Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. Str. 222-230, tabela. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 12192841]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

3. JAVORNIK, Karmen. Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Javornik], 2018. XV, 128 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5021. [COBISS.SI-ID 11957065]
nagrada: Študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2018

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

4. KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana, ŠTEMBERGER, Vesna, JAVORNIK, Karmen, TIVADAR, Hotimir, PODLESEK, Anja, ALIČ, Lea, VRŠNIK PERŠE, Tina, SCHMIDT, Majda, LICARDO, Marta, RUTAR, Sonja, KISWARDAY, Vanja Riccarda, DRLJIĆ, Karmen, LEBAN, Urša. Študija o stanju ureditve posebnih skupin študentov v visokem šolstvu : nacionalna študija - poročilo. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Statistika_in_analize/StudijaPosebneSkupineVStudentov.pdf. [COBISS.SI-ID 12307273]

 

 

Nika Jenko [32973]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽOLGAR, Ingrid, JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Affective factors and reading achievement in different groups of readers ; Elektronski vir. International journal of special education. 2018, vol. 33, no. 1, str. 201-211, tabele. ISSN 1917-7844. http://www.internationalsped.com/documents/IJSE-ENTIRE-ISSUE-33-1.pdf. [COBISS.SI-ID 11996489]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. JENKO, Nika. A comparison of the latent reading structure of younger and older students with mild intellectual disabilities. V: Book of abstracts. [Brussels]: European Literacy Network, 2018. Str. 189. https://www.is1401eln.eu/fotos/editor2/imagens/book_of_abstracts_1st_literacy_summit.pdf. [COBISS.SI-ID 12260425]

3. MATJAŽ, Maruša, MLAKAR, Špela, PIKL, Tajda, JENKO, Nika. Ustvarjanje animiranega filma kot priložnost za medpredmetno povezovanje učnih vsebin. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaB.html#B2. [COBISS.SI-ID 12267337]

 

 

Anja Jerčič Jakob [39775]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. KRAŠOVEC, Metka (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), KOSTIČ, Aleksandra (urednik, avtor dodatnega besedila), JEZA, Nina (urednik, avtor dodatnega besedila), ŠTABI, Snežana (urednik). Prisotnosti : Metka Krašovec in izbrani umetniki, ki so študirali pod njenim mentorstvom na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO) v Ljubljani : razstavišče Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor, razstava od 20. aprila do 7. julija 2018 = Presences : Metka Krašovec and artists - former students of the Academy of Fine Arts and Design, Ljubljana : venue Kibla Portal, Valvasorjeva 40, Maribor, Slovenia, exhibition 20 April - 7 July 2018. Maribor: KID Kibla: = ACE Kibla, 2018. 135 str., ilustr. Zbirka Tox, letn. 23, št. 62. ISBN 978-961-6304-42-9. [COBISS.SI-ID 95646977]

2. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), PIRNAT, Anastazija (umetnik), KUMPREJ, Benjamin (umetnik), LEITINGER, David (umetnik), GNAMUŠ, Gustav (umetnik), FELLE, Katja (umetnik), KUMPREJ, Laura (umetnik), MAKUC, Stanislav (umetnik), MARFLAK, Štefan (umetnik), MARKOTA, Jure (umetnik), PUČL, Maja (umetnik), RENER, Tjaša (umetnik), SMOLNIKAR, Jerneja (umetnik), STRAMEC, Lucija (umetnik), TEMNIKER, Boštjan (umetnik), TESLA, Aphra (umetnik), VRABIČ, Sašo (umetnik), et al. Trienale sodobne umetnosti na Koroškem. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti, 2018. 82 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17013812]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. JERČIČ JAKOB, Anja, KRAŠNA, Anka (umetnik), MAHER, Polona (umetnik), VARL, Petra (umetnik), et al. Inventura, -e (ž) : Koroška galerija likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu 13. 12. 2018-24. 2. 2019. [COBISS.SI-ID 12290121]

4. SKABERNE, Saba (umetnik), KAVČIČ, Mateja (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MARCONI, Lara (umetnik), et al. Maravee Mind_ratio in strast_SKRB : razstava, Galerija Loža Koper 26. jan. - 1. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 11930697]

5. KRAŠOVEC, Metka (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), VARL, Petra (umetnik). Prisotnosti : skupinska razstava : Kibla portal, Maribor, 20. 4. - 30. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 11984457]

6. JERČIČ JAKOB, Anja, et al. Trienale sodobne umetnosti na Koroškem : Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 2.04.2018 - 27.05.2018. [COBISS.SI-ID 11984713]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. BUKOVEC, Anamarija. Izrazne zmožnosti grafita = Graphiteʼs capabilities of expression : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Bukovec], 2018. 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5352. [COBISS.SI-ID 12139593]

8. ČUK, Živa. Tkanje in tekstura v slikarstvu : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Čuk], 2018. XII, 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5438. [COBISS.SI-ID 12188745]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

9. DOPLIHAR, Ema. (Avto)biografija v postmedijskem slikarstvu pri nas : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Doplihar], 2018. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5043. [COBISS.SI-ID 11975241]

10. PLEMEN, Monika. Abjektno telo v mojem slikarstvu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Plemen], 2018. 35 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5203. [COBISS.SI-ID 12074569]

11. PONDRK, Eva. Manipuliranje z živimi organizmi v sliki : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Pondrk], 2018. 37 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5333. [COBISS.SI-ID 12132681]

12. VELUŠČEK, Mateja. Sobivanje risbe in slike ter papir kot temeljni nosilec podobe : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Velušček], 2018. 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5162. [COBISS.SI-ID 12053833]

13. KOVAČIČ, Katja. Valerski ključi kot nosilci razpoloženjskega vtisa slike : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Kovačič], 2018. 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5256. [COBISS.SI-ID 12100169]

14. KASTELEC, Maja. Vloga barve v impresionizmu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kastelec], 2018. 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5257. [COBISS.SI-ID 12099657]

 

Mentor - drugo

15. BUKOVEC, Anamarija (umetnik). Moj svet brez besed : razstava, Galerija PEF, Ljubljana, 5. 9. - 28. 9. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5291. [COBISS.SI-ID 12108361]

16. Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 30. 5. - 20. 6. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5084/. [COBISS.SI-ID 12013129]

 

Ilustrator

17. JAKOB, Jure. Tri vrane s platane : o živalih, otrocih in drevesih. 1. izd. Dob: Miš, 2018. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-272-303-3. [COBISS.SI-ID 295123968]

18. ČERKEZ, Vladimir. Teloh. Galeb : mladinska revija. jan. 2018, letn. 64, [št.] 5, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 298114816]

19. ČERKEZ, Vladimir. Jetrniki. Galeb : mladinska revija. feb. 2018, letn. 64, [št.] 6, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 298121472]

20. ČERKEZ, Vladimir. Vijolica. Galeb : mladinska revija. mar. 2018, letn. 64, [št.] 7, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 298127104]

21. ČERKEZ, Vladimir. Šmarnice. Galeb : mladinska revija. apr. 2018, letn. 64, [št.] 8, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 298143232]

22. ČERKEZ, Vladimir. Marjetica. Galeb : mladinska revija. maj-jun. 2018, letn. 64, [št.] 9/10, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 298152448]

23. JAKOB, Jure. Avtobus. Galeb : mladinska revija. sep. 2018, letn. 65, [št.] 1, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 298157824]

24. JAKOB, Jure. Avto. Galeb : mladinska revija. okt. 2018, letn. 65, [št.] 2, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 298176512]

25. JAKOB, Jure. Vespe. Galeb : mladinska revija. nov. 2018, letn. 65, [št.] 3, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 298186496]

26. JAKOB, Jure. Tovornjak. Galeb : mladinska revija. dec. 2018, letn. 65, [št.] 4, str. 2-3, ilustr. ISSN 1124-6480. [COBISS.SI-ID 298896896]

 

Avtor dodatnega besedila

27. BUKOVEC, Anamarija (umetnik). Ob ilustracijah Anamarije Bukovec : ob razstavi Anamarije Bukovec, Galerija PEF, Ljubljana, 5. 9. 2018 - 28. 9. 2018. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. 1 zloženka (6 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 12104265]

 

Janez Jerman [12306]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VIDMAR, Anja, JERMAN, Janez, ŽGUR, Erna. Strategije štetja in računanja pri učencih z gibalno oviranostjo = Counting and calculation strategies in children with impairment in movement. Matematika v šoli. 2018, letn. 24, št. 1, str. 47-55, ilustr., tabele. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 12094793]

2. ŽGUR, Erna, LEMUT, Barbara, JERMAN, Janez. Stališča strokovnih delavcev do prepoznavnosti učinkov hipoterapije. Revija za zdravstvene vede. 2018, vol. 5, no. 1, str. 30-42, tabele. ISSN 2350-3610. [COBISS.SI-ID 514794871]

3. FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Gibalno / športna aktivnost. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. maj 2018, št. 49/50, str. 66-69, tabele. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12039497]

4. FILIPČIČ, Tjaša, TKALEC, Anita, JERMAN, Janez. Subjektivna ocena telesnega počutja oseb s cerebralno paralizo. Športnik : glasilo Zveze za šport invalidov Slovenije. dec. 2018, št. 52, str. 58-61, ilustr., tabele. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 12289865]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: TRINITE, Baiba (ur.). Book of Abstracts. 10th European Congress of Speech and Language Therapy, 10-12 May 2018, Cascais, Portugal. Paris: CPLOL, 2018. Str. 157. ISBN 978-2-9552505-1-8. [COBISS.SI-ID 12315977]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. FILIPČIČ, Tjaša, JEVŠNIK, Polona, JERMAN, Janez. Subjektivna ocena kakovosti življenja gibalno/športno aktivnih oseb s poškodbo hrbtenjače. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 25-61, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12337225]

7. FILIPČIČ, Tjaša, TKALEC, Anita, VIDRIH, Alenka, JERMAN, Janez. Subjektivna kakovost življenja v povezavi z gibalno/športno aktivnostjo oseb s cerebralno paralizo. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 62-81, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12337737]

8. FILIPČIČ, Tjaša, POTOČNIK, Ana, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez. Subjektivna ocena telesnega počutja žensk z multiplo sklerozo. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 82-100, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12337993]

9. FILIPČIČ, Tjaša, MRHAR, Tina, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez. Subjektivna kakovost življenja in gibalne aktivnosti odraslih oseb s sladkorno boleznijo tipa 2. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 102-121, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12338249]

10. ČEŠAREK, Sara, RUNJIĆ, Tina, ŽOLGAR, Ingrid, JERMAN, Janez. Gibalna aktivnost in kakovost življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 159-190, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12338505]

11. TORKAR, Gregor, MEZEK, Saša, JERMAN, Janez. Positive rules can lead to positive behaviours : studentsʼ perceptions of messages on information boards in protected areas. V: ŞEN, Bülent (ur.), GRILLO, Oscar (ur.). Selected studies in biodiversity. London, UK: IntechOpen, cop. 2018. Str. 343-355, ilustr. ISBN 978-1-78923-232-5, ISBN 978-1-78923-233-2. DOI: 10.5772/intechopen.71602. [COBISS.SI-ID 12070985]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

12. FILIPČIČ, Tjaša, JERMAN, Janez. Uvod. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 6-7. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12336969]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. FILIPČIČ, Tjaša (urednik), JERMAN, Janez (urednik). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. 192 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 298481920]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. TURIČNIK, Vesna. Dejavniki poklicnega stresa : primerjalna študija med specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi in učitelji v osnovni šoli = Occupational stress factors : a comparative study of special and rehabilitation educators and primary school teachers : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Turičnik], 2018. 67 str., [7] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5182. [COBISS.SI-ID 12069193]

15. VATOVEC, Maja. Doživljanje izzivov starševstva in sodelovanje z učitelji v kontekstu otrokove motnje pozornosti in hiperaktivnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Vatovec], 2018. 211 str., [6] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5467. [COBISS.SI-ID 12207945]

16. MEŽNARŠIČ, Tjaša. Medosebni odnosi mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju v primerjavi z odnosi normativnih mladostnikov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Mežnaršič], 2018. 65 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4974. [COBISS.SI-ID 11909449]

17. PIRC, Špela. Merske karakteristike slovenskega prevoda vprašalnika "The Swal-QOL" : magistrsko delo = Measurement characteritics of Slovenian translation of "The SWAL-QOL" questionnaire. Ljubljana: [Š. Pirc], 2018. X, 101 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5156. [COBISS.SI-ID 12055369]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018

18. PODOBNIK, Ajda. Mnenje vzgojiteljev o dejavnostih v naravnem okolju z otroki s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Podobnik], 2018. 54 str., [7] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5484. [COBISS.SI-ID 12224329]

19. ŠIRCA, Katja. Motivacija in učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Širca], 2018. 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5042. [COBISS.SI-ID 11974985]

20. ZEC, Danica. Pomoč z likovno umetnostjo osebam z motnjami v duševnem razvoju s pridruženimi čustveno-vedenjskimi težavami = Art therapy for people with intellectual disabilities and emotional behavioral disorders : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Zec], 2018. 151 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5145. [COBISS.SI-ID 12051017]

21. MILOŠEVIĆ, Nikola. Stališča učiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole v Sloveniji in na Češkem : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Milošević], 2018. 83 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5503. [COBISS.SI-ID 12236873]

22. KLEINBERGER, Anja. Vpliv socialnih iger na socialno strukturo razreda v tretjem obdobju osnovne šole prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kleinberger], 2018. VII, 71 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4999. [COBISS.SI-ID 11936841]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. VRABL, Ingrid. Model podpore na delovnem mestu pri osebi z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Vrabl], 2018. VI, 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5373. [COBISS.SI-ID 12149065]

24. JANET, Neja. Omogočanje soudeležbe otrok v razvojnih oddelkih slovenskih vrtcev pri prehranjevanju in počitku : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Janet], 2018. IX, 80 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5052. [COBISS.SI-ID 11974217]

25. LIKAR, Lara. Sporočanje diagnoze Downovega sindroma otroka materam v prenatalnem in/ali postnatalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Likar], 2018. 100 str., [15] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5151. [COBISS.SI-ID 12050249]

26. POTOČNIK, Ana. Subjektivna ocena kakovosti življenja žensk z multiplo sklerozo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Potočnik], 2018. XII, 99 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5085. [COBISS.SI-ID 12011081]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018

27. ŠIRNIK, Saša. Učinkovitost zapomnitve informacij z uporabo slovenskega znakovnega jezika pri slišečih učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Širnik], 2018. 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5369. [COBISS.SI-ID 12145481]

28. GOLČMAN, Urška. Vloga razrednika pri delu z otroki s posebnimi potrebami v osnovni šoli in njegov profesionalni razvoj : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Golčman], 2018. 103 str., [8] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5179. [COBISS.SI-ID 12065865]

 

Recenzent

29. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. JERMAN, Janez (recenzent 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Brina Jež-Brezavšček [14620]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Človek in morje = Lʼhomme et la mer : za mezzosppran in altovsko flavto ter spremljajoči tolkali (gong in kongo). Ljubljana: [samozal.], 2018. 15 str., note. [COBISS.SI-ID 12005961]

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). A fairy tale : für Violine und Klavier = Pravljica (1981) : za violino in klavir. Klei-Winternheim: Certosa, 2018. 1 partitura (13 str.). [COBISS.SI-ID 12279113]

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Vojne skice, Tu in tam : uglasben je odlomek iz knjige Dnevnik 1914-1918 Albina Mlakarja : za mešani zbor, trobento, krilni rog, rog in tolkala : partitura v C. Ljubljana: [samozal.], 2018. 1 partitura (9 str.). [COBISS.SI-ID 12276809]

4. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Žarenja : za dve Paetzold kljunasti flavti (kontrabas v F in kontrabas v C). = For two paetzold recorders : contrabass (in F) and sub-great bass (in C) and electronics (recording). Ljubljana: [samozal.], 2018. 1 partitura (22 str.). [COBISS.SI-ID 12275785]

5. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Sunny Landscapes : für Violoncello und Klavier = Sončne pokrajine (1982) : za violončelo in klavir. Klei-Winternheim: Certosa, 2018, cop. 2012. 1 partitura (6 str.). [COBISS.SI-ID 12278601]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

6. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Človek in morje : krstna izvedba za mezzosppran in altovsko flavto s spremljajočima tolkaloma (gong in flavta) : Koncertni atelje DSS, Ljubljana, 14. maj 2018. [COBISS.SI-ID 12006473]

7. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Sedem listov : izvedba skladbe za kljunasto flavto : Imago Sloveniae, Koncert v spomin Primožu Lorenzu, Mestni muzej, Ljubljana, 3. 8. 2018. [COBISS.SI-ID 12277833]

8. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Song G za Barbaro : izvedba skladbe za mezzosopran solo : Trieste Prima, Incontri internazionali con la musica contemporanea, Il futuro anteriore, 32., Auditorio del Museo Revoltella, Trst, 10. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12279369]

9. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Stones Apart : izvedba skladbe za flavto in harfo : Cikel koncertov Prepleti društva za sodobno glasbo Sozven, Rdeča dvorana Mestne hiše, Ljubljana, 7. 7. 2018. [COBISS.SI-ID 12278089]

10. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Vojne skice - Tu in tam : krstna izvedba skladbe za mešani zbor, trobento, krilni rog, rog in tolkala (3 izvajalci) : Vokalni abonma, Slovenska filharmonija, Ljubljana, 16. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 12278857]

11. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Žarenja : za dve Paetzold kljunasti flavti in elektroniko : prva izvedba v okviru Cikla koncertov Prepleti, Sozven, Jakobu Ježu ob 90. jubileju v dar, Rdeča dvorana Mestne hiše, Ljubljana, 19.11.2018. [COBISS.SI-ID 12276041]

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

12. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec). Povsod, samo vmes ne : Radio Študent, 27. 9. 2018. https://radiostudent.si/glasba/slavne-neznane/povsod-samo-vmes-ne. [COBISS.SI-ID 12278345]

 

3.25 Druga izvedena dela

13. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec). Slavne neznane: Brina Jež Brezavšček : Ljubljana, Galerija Škuc, 1. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 12277321]

 

 

Mojca Juriševič [15380]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ČERNE, Tanja, JURIŠEVIČ, Mojca. The self-regulated learning of younger adolescents with and without learning difficulties - a comparative multiple case study. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, vol. 8, no. 4, str. 9-28, tabela. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/42/291, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5583, DOI: 10.26529/cepsj.42. [COBISS.SI-ID 12047177]

2. STRNIŠA, Tjaša, JURIŠEVIČ, Mojca. Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2018, letn. 33, [št.] 1, str. 116-130, graf. prikaz, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514780791]

3. TORKAR, Gregor, AVSEC, Stanislav, ČEPIČ, Mojca, FERK SAVEC, Vesna, JURIŠEVIČ, Mojca. Science and technology education in Slovenian compulsory basic school : possibilities for gifted education. Roeper review. 2018, vol. 40, issue 2, str. 139-150, ilustr., tabele. ISSN 1940-865X. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02783193.2018.1434710?needAccess=true, DOI: 10.1080/02783193.2018.1434710. [COBISS.SI-ID 11982665]

4. ANČIMER ALJAŽ, Katarina, JURIŠEVIČ, Mojca. Problemi opredeljevanja in prepoznavanja dvojno izjemnih učencev. Šolsko svetovalno delo : revija za svetovalne delavce v vrtcih, šolah in domovih. 2018, letn. 22, št. 1, str. 32-42, graf. prikazi. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 11994441]

 

1.04 Strokovni članek

5. JURIŠEVIČ, Mojca. "Zmorem in hočem več" : nadarjen učenec pri pouku?. Fizika v šoli. 2018, letn. 23, št. 1, str. 2-8, ilustr. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 12010313]

 

1.05 Poljudni članek

6. JURIŠEVIČ, Mojca. Talent center in action : identification and work with the gifted in education in the framework of talent Centre for Research and Promotion of Giftedness at the Faculty of Education of the University of Ljubljana (CRSN). TalentWeb newsletter. 2018, issue 1, 4 str. http://etsn.eu/talent-center-in-action-identification-and-work-with-the-gifted-in-education-in-the-framework-of-talent-centre-for-research-and-promotion-of-giftedness-at-the-faculty-of-education-of-the-university-o/. [COBISS.SI-ID 11920457]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. ČERNE, Tanja, JURIŠEVIČ, Mojca. Metakognitivno zavedanje bralnih strategij pri mlajših mladostnikih z disleksijo ter mlajših mladostnikih brez disleksije. V: Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. Str. 183-194, tabele. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 12169801]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

8. JURIŠEVIČ, Mojca. How do I think and feel about myself? The self-concept in gifted lives. V: Lasciar crescere il Talento L'Italia alla sfida della plusdotazione. Congresso internazionale dedicato al Talento e alla Plusdotazione, Università La Sapienza, 26. 5. 2018. [S. l.]: [s. n.], 2018. https://www.convegnosultalento.com/relatori. [COBISS.SI-ID 12024649]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

9. JURIŠEVIČ, Mojca. Nadarjeni dijaki - izziv za šolo in družbo. V: IVANIŠIN, Marko (ur.). Zbornik povzetkov. Strokovni posvet o nadarjenih na slovenskih srednjih šolah 2018, Radenci, 29. in 30. 11. 2018. Maribor: [s. n.], 2018. Str. 2. http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2018/11/zbornik-povzetkov-posveta.pdf. [COBISS.SI-ID 12244553]

10. JURIŠEVIČ, Mojca, BREZOVAR, Špela, ČEPIČ, Mojca, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, ŽERAK, Urška. Prožni model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti celostne obravnave nadarjenih dijakov in spodbujanje njihovega kariernega razvoja v slovenskem kontekstu (PROGA) izsledki po prvem letu projekta. V: IVANIŠIN, Marko (ur.). Zbornik povzetkov. Strokovni posvet o nadarjenih na slovenskih srednjih šolah 2018, Radenci, 29. in 30. 11. 2018. Maribor: [s. n.], 2018. Str. 3. http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2018/11/zbornik-povzetkov-posveta.pdf. [COBISS.SI-ID 12245065]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

11. ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca. Teachersʼ attitudes towards evidence-based teaching : a comparison between attitudes of pre-service and in-service primary education teachers. V: PODLESEK, Anja (ur.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Str. 92-93. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5419. [COBISS.SI-ID 12170569]

12. DOLŠINA, Simona, ŽERAK, Urška, JURIŠEVIČ, Mojca. The role of evaluation in gifted education : project PROGA case study. V: High abilites, talent and high performance : summary book. ANEIS XIII International Congress, High abilites, talent and high performance, 17, 18 and 19 May 2018, Museu D. Diogo de Sousa, Braga, Portugal. Braga: Museu D. Diogo de Sousa, 2018. Str. 31 (pdf). https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.aneis.org/wp-content/uploads/2018/05/Summary_book_EN.pdf. [COBISS.SI-ID 12003657]

13. DOLŠINA, Simona, ŽERAK, Urška, VIDRIH, Alenka, JURIŠEVIČ, Mojca. Zagotavljanje kakovosti v izobraževanju nadarjenih - zakaj in kako? = Quality assurance in gifted education - why and how?. V: GOJKOV, Grozdanka (ur.), PRTLJAGA, Snežana (ur.). Latest developments and perspectives in gifted education = Dostignuća i perspektive u obrazovanju darovitih : book of abstracts = zbornik rezimea. 24. Međunarodni okrugli sto o darovitima, 29 Jun 2018, Vrsac, Serbia. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače "Mihailo Palov", 2018. Str. 46-47. Biblioteka Zbornik rezimea, 24. ISBN 978-86-7372-262-7. http://www.nauka.uskolavrsac.in.rs/wp-content/uploads/2018/04/Zbornik-rezimea-24.pdf. [COBISS.SI-ID 12034633]

14. JURIŠEVIČ, Mojca, BOGNER, Franz X, KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, Beata, WORRELL, Frank C., TORKAR, Gregor. Gifted studentsʼ attitudes towards environment and society. V: Working with gifted students in the 21st century : book of abstracts. 16th Conference of the European council for high ability, 8th - 11th August 2018, Croke Park, Dublin, Ireland. Dublin: [s. n.], 2018. Str. 171. http://echa2018.info/wp-content/uploads/2018/08/Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12106825]

15. ŽERAK, Urška, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. PROGA : evaluation of gifted education in the Slovenian context. V: Working with gifted students in the 21st century : book of abstracts. 16th Conference of the European council for high ability, 8th - 11th August 2018, Croke Park, Dublin, Ireland. Dublin: [s. n.], 2018. Str. 235. http://echa2018.info/wp-content/uploads/2018/08/Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12106569]

16. JURIŠEVIČ, Mojca. Gifted students self-confidence - the role of gifted students personality characteristics in their education = Samozavest nadarjenih učencev - vloga osebnostnih značilnosti nadarjenih učencev pri njihovem izobraževanju. V: KRNETA, Dragoljub (ur.). Zbornik rezimea = Book of Abstracts. 1. Međunarodna konferencija "Darovitost, edukacija darovitih, inovacije i kreativnost u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju i psihologiji", 25-27.10.2018, Banja Luka, Bosna i Hercegovina. Banja Luka: Grafid, 2018. Str. 51-52. ISBN 978-99976-39-28-8. [COBISS.SI-ID 12201289]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

17. JURIŠEVIČ, Mojca, DEVETAK, Iztok. Learning science through PROFILES : are the any benifits for gifted students in elementary school?. V: TABER, Keith (ur.), SUMIDA, Manabu (ur.), MCCLURE, Lynne (ur.). Teaching gifted learners in STEM subjects : developing talent in science, technology, engineering and mathematics. New York; London: Routledge, cop. 2018. Str. 125-144, ilustr., graf. prikazi. Routledge research in achievement and gifted education. ISBN 978-1-138-90304-3. [COBISS.SI-ID 11623753]

18. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Optimistic about personal future, politically disilusioned. V: KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, Beata (ur.), ZALEWSKA, Anna M. (ur.), KENNEDY, Kerry J. (ur.). Young people and active citizenship in post-Soviet times : a challenge for citizenship education. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2018. Str. 173-188, tabela, graf. prikazi. Asia-Europe education dialogue. ISBN 978-1-138-67977-1. [COBISS.SI-ID 11714633]

19. ZALEWSKA, Anna M., KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, Beata, JURIŠEVIČ, Mojca, KARAKATSANI, Despina, COSTA, José Joaquim M., GONÇALVES, Susana, METSÄRINNE, Mika. Young people citizenship activity in post-soviet independent states - comparison across countries. V: KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, Beata (ur.), ZALEWSKA, Anna M. (ur.), KENNEDY, Kerry J. (ur.). Young people and active citizenship in post-Soviet times : a challenge for citizenship education. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2018. Str. 161-172, ilustr., graf. prikaz. Asia-Europe education dialogue. ISBN 978-1-138-67977-1. [COBISS.SI-ID 11709001]

 

1.25 Drugi sestavni deli

20. JURIŠEVIČ, Mojca. Evaluation in gifted education. V: Programme and abstract book. EGIFT Summer School 2018, European Gifted Education Programme Year 2 Training Event, 16-20 July 2018, University of Ljubljana, Faculty of Education. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 14. [COBISS.SI-ID 12102729]

21. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivating gifted students. V: Programme and abstract book. EGIFT Summer School 2018, European Gifted Education Programme Year 2 Training Event, 16-20 July 2018, University of Ljubljana, Faculty of Education. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 6. [COBISS.SI-ID 12100937]

22. DOLŠINA, Simona, JURIŠEVIČ, Mojca, ŽERAK, Urška. Mednarodna srečanja s področja izobraževanja nadarjenih v letu 2018 = International meetings on gifted education in 2018. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2018, letn. 27, str. 61-66. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/dolsina_et_al.pdf. [COBISS.SI-ID 12142153]

23. JURIŠEVIČ, Mojca, PODLESEK, Anja. Poročilo s strokovnega srečanja Dnevi psihologov 2018 = Report from the conference Days of Psychologists 2018. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. [Spletna izd.]. 2018, letn. 27, str. 137-141. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/jurisevic_podlesek.pdf. [COBISS.SI-ID 12175689]

24. JURIŠEVIČ, Mojca. Učencem, ki hočejo in zmorejo več ... V: MERLJAK, Simona (ur.), CERAR, Nina. Šesti Festival naše prihodnosti : časopis za brihtologe. Kranj: Osnovna šola Orehek, 2018. Str. 4 (pdf). http://www.osorehek.si/files/2018/04/OS-Orehek-Kranj-Casopis-za-brihtologe-6-festival-nase-prihodnosti.pdf. [COBISS.SI-ID 11999817]

25. JURIŠEVIČ, Mojca. Slovenia. World gifted newsletter. 2018, vol. 37, no. 1, str. 20. https://world-gifted.org/World-Gifted-Newsletter/wg-37(1).pdf. [COBISS.SI-ID 12109897]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

26. ŽERAK, Urška, DOLŠINA, Simona, VIDRIH, Alenka, JURIŠEVIČ, Mojca. Evaluation of enrichment activities for gifted students in upper secondary education : predavanje na 16th ICIE Conference 2018 on Excellence, inovation & creativity in basic higher education creativity & psychology, Paris, France, July 3-6, 2018. [COBISS.SI-ID 12442441]

 

3.25 Druga izvedena dela

27. JURIŠEVIČ, Mojca. Novosti na području obrazovanja darovitih i umrežavanja ETSN (Europska mreža podrške darovitima) : predavanje v okviru 1. uvodnog modula: Skrb za darovite u EU i Hrvatskoj: zakonodavstvo, inkluzivnost, povezivanje sustava, prava i potrebe darovite djece, Stručno razvojni centar za poticanje područno specifičnih darovitosti djeteta, Centralni objekt Dječjeg vrtića Iskrica, Zagreb, Hrvatska, 28. rujna 2018. [COBISS.SI-ID 12174665]

28. JURIŠEVIČ, Mojca, TORKAR, Gregor. Što motivira učenike? : predavanje v okviru programa osposobljavanja rada sa 3D printerom - 3D Crash Course, Projekt Korak u znanost 2018, Znanstveno edukacijski centar Višnjan, Astronomsko društvo Višnjan, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 6. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 11981129]

29. JURIŠEVIČ, Mojca. Vzgoja in izobraževanje nadarjenih otrok : predavanje za starše v okviru Poslovno tehniškega sejma Promocija tehniških poklicev, Mestna občina Nova Gorica, 23. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 12005705]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

30. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. ISBN 978-961-253-234-5. https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/creative-talented/top-principles-gifted-slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 296750336]

31. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega odbora 2016-2019). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

32. Psihološka obzorja : slovenska znanstveno-strokovna psihološka revija. JURIŠEVIČ, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/, http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

33. BOBNAR, Katja. Agresivno vedenje otrok do živali : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Bobnar], 2018. 70 str., tabele, graf. peikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5412. [COBISS.SI-ID 12164169]

34. STRNIŠA, Adela. Poučevanje strategij zapisovanja v šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Strniša], 2018. XI, 52 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5441. [COBISS.SI-ID 12191817]

35. PERKO, Jasmina. Samopodoba romskih učencev in njihov odnos do šole in učenja v novomeških osnovnih šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Perko], 2018. 64 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5400. [COBISS.SI-ID 12155209]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

36. VREČAR, Ana. Tekmovalnost atletov na šolskem in športnem področju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vrečar], 2018. 47 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5343. [COBISS.SI-ID 12136777]

 

Mentor - drugo

37. BEDEK, Nika, LOBODA, Maruša. Stališča študentov - prihodnjih učiteljev - do nadarjenih učencev in izobraževanja nadarjenih : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. 54 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12370761]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

38. DELIĆ, Alisa. Didaktične motivacijske spodbude pri pouku kemije = Motivational teaching in chemistry classroom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Delić], 2018. 61 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5045. [COBISS.SI-ID 11976009]

39. ANČIMER ALJAŽ, Katarina. Zbirka poskusov za ugotavljanje pristopov učencev k reševanju naravoslovnih problemov : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Ančimer Aljaž], 2018. 118 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5008. [COBISS.SI-ID 11941705]

 

Recenzent

40. WEISSBACHER, Petra (urednik), VII. znanstveni posvet Vodenje v vzgoji in izobraževanju, 10. in 11. april 2018, Portorož. Vzgojno-izobraževalni zavodi kot skupnosti učenja : gradivo za udeležence. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2018. 116 str., ilustr. http://solazaravnatelje.si/wp-content/uploads/2018/04/VVI-2018_zbornik-povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 1540252868]

 

 

Marija Kavkler [11939]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KAVKLER, Marija. Kompleksnost specifičnih učnih težav - viri in ovire sistemske pomoči in podpore. V: Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. Str. 10-23. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 12168521]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KAVKLER, Marija. Učne težave-pomoč in podpora. V: KRIŽNAR, Sandra (ur.). Pomoč učencem z učnimi težavami v osnovni šoli : [primeri uspešnih praks v osnovnih šolah]. Ljubljana: Supra, zavod za izobraževanje, 2018. Str. 12-23, ilustr. ISBN 978-961-93626-6-2. [COBISS.SI-ID 12232777]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. KAVKLER, Marija. Predgovor. V: Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. Str. 7. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 12168265]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo od julija do decembra 2017?. Bilten Bravo. jan. 2018, letn. 14, št. 27, str. 2. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 11917129]

5. KAVKLER, Marija. Odzivi društva Bravo na izzive v praksi. Bilten Bravo. jan. 2018, letn. 14, št. 27, str. 3-5. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 11917385]

6. KAVKLER, Marija. Kaj se je v društvu Bravo dogajalo od januarja do junija 2018. Bilten Bravo. jul. 2018, letn. 14, št. 28, str. 2-3. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12093769]

7. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, TANCIG, Simona. Velika pričakovanja do strokovnih centrov. Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 16. feb. 2018, letn. 69, št. 4, str. 4. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 11923017]

8. KAVKLER, Marija, MAGAJNA, Lidija, TANCIG, Simona. Še zadnjič : odgovor Centru IRIS, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in svetovanje za slepe in slabovidne, na prispevek v Šolskih razgledih št. 7 (30. 3. 2018). Šolski razgledi : pedagoški strokovno-informativni časnik. [Tiskana izd.]. 14. apr. 2018, letn. 69, št. 8, str. 5. ISSN 1318-1483. [COBISS.SI-ID 11976777]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Izpopolnjevanje strokovnih delavcev za delo z otroki in mladostniki s PPPU - izzivi in možnosti za izboljšanje prakse : predavanje na posvetu ob 40-letnici Centra za pedagoško izobraževanje, Izobraževanje učiteljev za izzive prihodnosti, Ljubljana, 20. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 12165961]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. ZUPANČIČ, Tadeja F., KOŠAK BABUDER, Milena (recenzent, urednik), KAVKLER, Marija (recenzent, urednik). Mama na misiji : pomoč otroku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami : priročnik za starše in učitelje. 1. natis. Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-8-8. [COBISS.SI-ID 296476416]

11. Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 296555520]

12. Bilten Bravo. KAVKLER, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. BOGDAN, Laura. Ozaveščanje učencev 7. in 8. razreda o disleksiji = Raising dyslexia awareness of seventh and eighth graders : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Bogdan], 2018. 91 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5559. [COBISS.SI-ID 12285001]

14. STAMCAR, Ines. Pomoč učencu s težavami pri avtomatizaciji postopka pisnega množenja in deljenja v šestem razredu osnovne šole : magistrsko delo. [Ljubljana]: [I. Stamcar], 2018. 168 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5100. [COBISS.SI-ID 12020553]

15. DRAŠČEK, Patricija. Samozagovorniške spretnosti učencev s primanjkljaji na posameznem področju učenja v procesu soustvarjanja individualiziranega programa : magistrsko delo. [S. l.]: [P. Drašček], 2018. V, 111 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5080. [COBISS.SI-ID 12006217]

16. BIZJAK, Barbara. Sistem podpore inkluzivnega izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v angleški osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Bizjak], 2018. VI, 168 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5026. [COBISS.SI-ID 11963465]

17. RIŽNIK, Vesna. Trening konceptualnega in proceduralnega znanja ulomkov pri učencih z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Rižnik], 2018. 158 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5411. [COBISS.SI-ID 12163913]

18. ČERNELA, Jana. Trening spretnosti branja in pisanja romskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Černela], 2018. 103 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5458. [COBISS.SI-ID 12202313]

 

Mentor - drugo

19. ODAR, Maja (avtor, ilustrator), VINDIŠ, Barbara, ČUK GABER, Maša. Moj vodič * za pripravo na pisni in ustni preizkus znanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. https://drive.google.com/file/d/1tZVRO-HA2WDGlP_MaweqOSe1urRBMwlM/view, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5164. [COBISS.SI-ID 12026185]

20. FILIPIČ, Ana, MAVER, Nastja, RAKOVEC, Anja, ŠUŠTAR, Ana. Smernice za delo z učencem z motnjo avtističnega spektra (AS) in motnjo pozornosti : priročnik. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. https://drive.google.com/file/d/1RyO8hICDOzWkI85Tme4Psmj93yqC9leK/view, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5165. [COBISS.SI-ID 12026953]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

21. STRAŽAR, Alenka. Učna diferenciacija in individualizacija eksperimentalnega dela pri pouku kemije v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Stražar], 2018. 95 str., [62] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5413. [COBISS.SI-ID 12164681]

 

Recenzent

22. ZUPANČIČ, Tadeja F., KOŠAK BABUDER, Milena (recenzent, urednik), KAVKLER, Marija (recenzent, urednik). Mama na misiji : pomoč otroku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami : priročnik za starše in učitelje. 1. natis. Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-8-8. [COBISS.SI-ID 296476416]

23. Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 296555520]

 

 

Metoda Kemperl [16424]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEMPERL, Metoda, SLADIČ, Nina. Reprezentacije nasilja v sodobni umetnosti kot vir za privzgajanje empatije v osnovni šoli. Ars & humanitas : revija za umetnost in humanistiko. [Spletna izd.]. 2018, letn. 12, št. 1, str. 139-160, ilustr. ISSN 2350-4218. https://revije.ff.uni-lj.si/arshumanitas/article/view/8004/8276, DOI: 10.4312/ah.12.1.139-160. [COBISS.SI-ID 12097353]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Didaktična gradiva - priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja. V: BONIN, Flavio (ur.). Stalna muzejska razstava : zbornik. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko društvo; Ljubljana: SUZD - Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2018. Str. 95-98. ISBN 978-961-93561-9-7. [COBISS.SI-ID 12038985]

3. KEMPERL, Metoda. Slovenske javne umetnostne zbirke in osnovna šola. V: BONIN, Flavio (ur.). Stalna muzejska razstava : zbornik. Radovljica: SMD - Slovensko muzejsko društvo; Ljubljana: SUZD - Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2018. Str. 99-103. ISBN 978-961-93561-9-7. [COBISS.SI-ID 12039241]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

4. KEMPERL, Metoda. Slovenska osnovna škola i muzeji umjetnosti = Slovenska osnovna škola i muzeji umjetnosti. V: KRAPŠE, Štefan (ur.). Šola in muzeji v evropskem letu kulturne dediščine = Škola i muzeji u evropskoj godini kulturne baštine : e-zbornik. Nova Gorica: Educa, 2018. Str. 5, 29. ISBN 978-961-6753-49-4. [COBISS.SI-ID 11955785]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KEMPERL, Metoda. Socially engaged art and cross-curricular links in teaching art education. V: Scientific and social interventions in art education : Insea2018 programme. [Aalto]: [Aalto University], 2018. 1 str. https://wwwcms.aalto.fi/taide.aalto.fi/en/midcom-serveattachmentguid-1e86c26d0af0c6a6c2611e8a57879eaae93973d973d/kemperl_insea2018_en.pdf. [COBISS.SI-ID 12036169]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KEMPERL, Metoda. Portretna zbirka ljubljanske križevniške komende. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018. Str. 96-107, ilustr. ISBN 978-961-94494-0-0. [COBISS.SI-ID 12225353]

7. KEMPERL, Metoda. Slika kot izraz lojalnosti cesarski hiši - Marija Pomagaj iz ljubljanske križevniške cerkve. V: VIDMAR, Luka (ur.). Križanke. Ljubljana: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo, 2018. Str. 108-117, ilustr. ISBN 978-961-94494-0-0. [COBISS.SI-ID 12225609]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Artpaths. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

9. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. KEMPERL, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. ČEH, Renata. Družinsko učenje v muzeju = Family learning in museums : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Čeh], 2018. 55 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5357. [COBISS.SI-ID 12141897]

11. PUSTOSLEMŠEK, Jernej. Odnos dijakov do sodobne umetnosti pri likovni umetnosti v gimnaziji : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Pustoslemšek], 2018. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5058. [COBISS.SI-ID 11983945]

12. BLAZINŠEK, Tajda. Pojmovanja edukacijske vloge muzeja pri kustosih in kustosih pedagogih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Blazinšek], 2018. VI, 83 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5534. [COBISS.SI-ID 12251721]

13. ČAMPELJ, Eva. Skozi umetnost do celovitejšega razumevanja zahtevnih vsebin = A more comprehensive understanding of demanding content through art : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Čampelj], 2018. 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5473. [COBISS.SI-ID 12211273]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

14. RAK, Eva. "Križanke v jeseni" : Rihard Jakopič : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Rak], 2018. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5098. [COBISS.SI-ID 12019785]

15. MATANČIĆ ŠENDULA, Marina. Zamaknjenje svetega Frančiška : eno prvih sakralnih del Michelangela Merisia da Caravaggia : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Matančić Šendula], 2018. 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5245. [COBISS.SI-ID 12092489]

 

Somentor pri diplomskih delih

16. NAGODE, Maja. Arhitekt Carlo Martinuzzi : problematika avtorstva : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Nagode], 2016. IV, 147 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 67931746]

 

Intervjuvanec

17. DOBLEHAR, Andrej. Svete stopnice. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2018. Dokumentarni feljton. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-feljton/174529482. [COBISS.SI-ID 11970377]

 

Darja Kerec [22605]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEREC, Darja. Prekmurje leta 1917. Studia Historica Slovenica : časopis za humanistične in družboslovne študije. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 18, št. 3, str. 811-825, 888, ilustr. ISSN 1580-8122. http://shs.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si/revija/shs-2018-3, DOI: DOI 10.32874/SHS.2018-30. [COBISS.SI-ID 1573509]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KEREC, Darja. The role of Russia and the Soviet Union in history of Prekmurje. V: JAKOVINA, Tvrtko (ur.), PREVIŠIĆ, Martin (ur.), MARIĆ, Dea (ur.). [Book of abstracts]. U Zagrebu: Filozofski fakultet Svečilišta, 2018. Str. 22-23. [COBISS.SI-ID 12057417]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KEREC, Darja. Od Talije do gospodične predsednice : (gledališka in kino ponudba v Murski Soboti med obema vojnama). V: AJLEC, Kornelija (ur.), BALKOVEC, Bojan (ur.), REPE, Božo (ur.). Nečakov zbornik : procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. Str. 801-824. Historia, 25. ISBN 978-961-06-0005-3. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 66282082]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. REPE, Božo (avtor razstave), AJLEC, Kornelija (avtor razstave), BALKOVEC, Bojan (avtor razstave), CIGLIČ, Rok (avtor razstave), FLAJŠMAN, Božidar (avtor razstave), KEREC, Darja (avtor razstave), KOVÁCS, Attila (avtor razstave), MIKŠA, Peter (avtor razstave), VEHAR, Maja (avtor razstave), VOLK BAHUN, Manca (avtor razstave), ZORN, Matija (avtor razstave). Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja. Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941-1945 = Boundary stones, barbed wire, watchtowers and minefields. Life at the occupation borders in Slovenia, 1941-1945 : razstava v avli Filozofske fakultete v Ljubljani, od 7. nov. do 5. dec. 2018. https://www.dropbox.com/s/pposltlj7sf8qdj/Razstava%20Slovenija%20splo%C5%A1na%20FF%202018_11_07.pdf?dl=0. [COBISS.SI-ID 68337762]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. KEREC, Darja. Kulturnoprosvetne razmere na Slovenskem ob državnem prelomu leta 1918 : prispevek na mednarodnem znanstvenem simpoziju "Prelomni dogodki leta 1918", Maribor, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, 14. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 12256841]

 

3.25 Druga izvedena dela

6. KEREC, Darja, REPE, Božo. 80. so bila leta ... , : strokovno predavanje ob razstavi 80. so bila leta ... , Mestni muzej Krško, 20. november 2018. [COBISS.SI-ID 12226633]

7. KEREC, Darja, REPE, Božo. 80. so bila leta... : strokovno predavanje v Mestnem muzeju Krško, 20. nov. 2018, ob 18. uri. [COBISS.SI-ID 68391522]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. JAKOVLJEVIĆ, Jasmina. Sodelovanje Osnovne šole Puconci z lokalnimi društvi : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Jakovljević], 2018. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5108. [COBISS.SI-ID 12024905]

9. NOVAK, Nejc. Usnjarstvo v Domžalah kot družboslovna vsebina v 4. razredu devetletne osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Novak], 2018. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5231. [COBISS.SI-ID 12088905]

 

Intervjuvanec

10. BERCKO, Zvezdana. Biti na svojem ni samoumevno. Večer, V soboto. [Tiskana izd.]. 20. jan. 2018, leto 74, št. 16. ISSN 0350-4972, ISSN 1855-7759. [COBISS.SI-ID 66150242]

 

 

Florian Klauser [39244]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Loops and recursions in cognitive science : cross-roads between methodology and epistemology. Interdisciplinary description of complex systems. 2018, vol. 16, issue 4, str. 524-532. ISSN 1334-4676. https://www.indecs.eu/2018/indecs2018-pp524-532.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5544, DOI: 10.7906/indecs.16.4.1. [COBISS.SI-ID 12264265]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Zemljevid prepričanj - od propozicije do doživljanja. V: STRLE, Toma (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Kognitivna znanost : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 21st International Multiconference Information Society - IS 2018, 8-12 October 2018, [Ljubljana, Slovenia] : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2018. Str. 75-78, tabele. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-136-8. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2018/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 12194121]

 

Mija Marija Klemenčič Rozman [25474]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

1. DEKLEVA, Bojan, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, RAZPOTNIK, Špela, SANDE, Matej, ŠKRABAN, Juš, TADIČ, Darja. Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav : preliminarna študija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,Pedagoška fakulteta, 2018. 266 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5010. [COBISS.SI-ID 11944009]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

2. DEKLEVA, Bojan, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, RAZPOTNIK, Špela, ŠKRABAN, Juš, TADIČ, Darja. Dostopnost organiziranih oblik podpore mladim v psihosocialnih in duševnih težavah in konteksti teh težav : predstavitev rezultatov raziskovalne naloge, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 25. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 12298825]

 

 

 

Slavko Kocijančič [11609]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOCIJANČIČ, Slavko. Contemporary challenges in teaching electronics to STEM teachers. V: GAOL, Ford Lumban (ur.), GAJJAR, P. N. (ur.), AKHTAR, Jamil (ur.). ScieTech18 : The Nature Math - The Science. 6th International Conference on Science & Engineering in Mathematics, Chemistry and Physics ScieTech18 eThe Nature Math - The Science, Jakarta, Indonesia, 20-21 January 2018. [Jakarta]: AIP Publishing, 2018. 020002, no. 020002, 6 str. (pdf). AIP conference proceedings, 2043. ISBN 978-0-7354-1769-4. ISSN 1551-7616. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5080021, DOI: 10.1063/1.5080021. [COBISS.SI-ID 12573257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. ŠKRJANC, Sebastjan. Merilni sistem za določitev izkoristka dvotaktnega motorja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Škrjanc], 2018. 45 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5170. [COBISS.SI-ID 12062793]

3. ŠEF, Miklavž. Model regulacije vrtljajev gredi turbinskega motorja z dušilno loputo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šef], 2018. 46 str., XXXIV, ilustr., načrti. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5172. [COBISS.SI-ID 12062281]

4. ČERNE, Klemen. Razvoj aplikacij za šolsko laboratorijsko delo temelječih na bluetooth povezavi med pametnim telefonom in Arduinom : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Černe], 2018. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5430. [COBISS.SI-ID 12188233]

5. RUPEL, Nika. Začetno učenje elektronike ob podpori okolja Arduino : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Rupel], 2018. VI, 70 str., [20] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5494. [COBISS.SI-ID 12232521]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. ŠPOLJAR, Matej. Uporaba mobilnih aplikacij pri spektralni analizi glasbil : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Špoljar], 2018. 43 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5360. [COBISS.SI-ID 12144457]

 

Damjana Kogovšek [20399]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara, MUZNIK, Mojca, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Word-initial rhotics in Slovenian 4-year-olds with typical versus protracted phonological development. Clinical linguistics & phonetics. [Online ed.]. 2018, vol. 32, issue 5/6, str. 523-543, tabele, graf. prikazi. ISSN 1464-5076. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02699206.2017.1359854?needAccess=true, DOI: 10.1080/02699206.2017.1359854. [COBISS.SI-ID 11770185]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, RIBARIČ, Nika, KOGOVŠEK, Damjana. Komunikacijska matrika pri predšolskih otrocih v starosti od 1. do 3. leta = Communication matrix in preschool children aged 1 to 3 years. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 1194-1204. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5648. [COBISS.SI-ID 12353609]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KOGOVŠEK, Damjana, MIŠICA, Blaž, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Sociopragmatične spretnosti in govorna razumljivost otrok s polževim vsadkom = Sociopragmatic skills and speech intelligibility of children with cochlear implant. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 1402-1411, tabeli. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5646. [COBISS.SI-ID 12353865]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: TRINITE, Baiba (ur.). Book of Abstracts. 10th European Congress of Speech and Language Therapy, 10-12 May 2018, Cascais, Portugal. Paris: CPLOL, 2018. Str. 157. ISBN 978-2-9552505-1-8. [COBISS.SI-ID 12315977]

5. TRČEK KAVČIČ, Marjeta, FARAGO, Emica, KOGOVŠEK, Damjana. Logopedska obravnava odrasle osebe z dizartrijo po nezgodni možganski poškodbi = Speech and language therapy interventions for adults with dysarthria after traumatic brain injury. V: GAČNIK, Mateja (ur.), SKAMLIČ, Nives (ur.). Komunikacija - za boljši jutri : zbornik prispevkov = Communication - for better tomorrow : conference proceedings. Maribor: Društvo logopedov Slovenije; Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2018. Str. 177-178. ISBN 978-961-94215-3-6. [COBISS.SI-ID 2472809]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. FILIPČIČ, Tjaša, POTOČNIK, Ana, KOGOVŠEK, Damjana, JERMAN, Janez. Subjektivna ocena telesnega počutja žensk z multiplo sklerozo. V: FILIPČIČ, Tjaša (ur.), JERMAN, Janez (ur.). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. Str. 82-100, tabele. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 12337993]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. PAVLIČ, Matic, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, LIPEC-STOPAR, Mojca, VADNAL, Katja, ŽOLGAR, Ingrid. Slovenski znakovni jezik in jezikovni uporabniki s posebnimi potrebami. V: GLIHA KOMAC, Nataša (ur.), et al. Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. 1. e-izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša: Založba ZRC, 2018. Str. 74-90. ISBN 978-961-05-0089-6. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/pravne_podlage.pdf. [COBISS.SI-ID 43122477]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

8. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Slišati, poslušati, sporazumevati se in ... govoriti : Kako spodbujati jezikovni razvoj z glasom, petjem in glasbo avtoric Serene Bonifacio in Ingrid Rudoi. Objem zvoka. mar. 2018, letn. 15, št. 33, str. 8. ISSN 1855-8402. http://www.csgm.si/images/datoteke/casopis/asopis_objem_zvoka_st_33www.pdf. [COBISS.SI-ID 11994953]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara, BÉRUBÉ, D., LUNDEBORG HAMMARSTRÖM, Inger, MÁSDÓTTIR, T., KATO AIZAWA, Mary, LOZANO, Patti, RAMALHO, Margarida, FREITAS, Maria João, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Identification of protracted phonological development across languages - The whole word match measure (Part 1) : predavanje na International Child Phonology Conference (ICPC 2018), 20th June 2018, Chania, Crete, Greece. [COBISS.SI-ID 12315209]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

10. KOGOVŠEK, Damjana. Podpora otrokom z govornimi, jezikovnimi in komunikacijskimi potrebami : vabljeno predavanje na mednarodni konferenci Govorno-jezikovne motnje v vrtcu in šoli, Ljubljana, 1. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 12314185]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. KOGOVŠEK, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. ŠIRNIK, Saša. Učinkovitost zapomnitve informacij z uporabo slovenskega znakovnega jezika pri slišečih učencih : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Širnik], 2018. 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5369. [COBISS.SI-ID 12145481]

13. PLESTENJAK, Nadja. Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Plestenjak], 2018. 107 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5375. [COBISS.SI-ID 12148553]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

14. RIBARIČ, Nika. Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskih otrocih v starosti od 1. do 3. leta : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Ribarič], 2018. 54 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5280. [COBISS.SI-ID 12113737]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. RAVNIKAR, Maja. Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ravnikar], 2018. 71 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5221. [COBISS.SI-ID 12084809]

16. HROVAT, Nina. Vzroki za glasovne motnje pri starostnikih : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Hrovat], 2018. X, 53 str., [5] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5463. [COBISS.SI-ID 12205897]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

17. FINŽGAR, Maja. Delo z otroki, ki imajo astmo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Finžgar], 2018. VIII, 29 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5456/. [COBISS.SI-ID 12199497]

 

Recenzent

18. Glasilka logo-surdo. KOGOVŠEK, Damjana (recenzent 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

 

Urban Kordeš [18389]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban, DEMŠAR, Ema. Excavating belief about past experience : experiential dynamics of the reflective act. Constructivist Foundations. 2018, vol. 13, no. 2, str. 219-229, avtorj. sl. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/13/2/219.kordes. [COBISS.SI-ID 11950153]

2. KORDEŠ, Urban, DEMŠAR, Ema. Authorsʼ response : If first-person knowledge is excavated, what kind of research follows?. Constructivist Foundations. 2018, vol. 13, no. 2, str. 241-249. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/13/2/241.kordes. [COBISS.SI-ID 11950409]

3. KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Loops and recursions in cognitive science : cross-roads between methodology and epistemology. Interdisciplinary description of complex systems. 2018, vol. 16, issue 4, str. 524-532. ISSN 1334-4676. https://www.indecs.eu/2018/indecs2018-pp524-532.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5544, DOI: 10.7906/indecs.16.4.1. [COBISS.SI-ID 12264265]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

4. DEMŠAR, Ema, KORDEŠ, Urban. A different vocabulary, or a different metaphor?. Constructivist Foundations. 2018, vol. 14, no. 1, str. 22-25. ISSN 1782-348X. http://constructivist.info/14/1/022.demsar.pdf. [COBISS.SI-ID 12245577]

5. OBLAK, Aleš, KORDEŠ, Urban. Neurophenomenology : ontological remedy for the hard problem?. Constructivist Foundations. 2018, vol. 14, no. 1, str. 59-61. ISSN 1782-348X. http://constructivist.info/14/1/059.oblak.pdf. [COBISS.SI-ID 12245833]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Zemljevid prepričanj - od propozicije do doživljanja. V: STRLE, Toma (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Kognitivna znanost : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 21st International Multiconference Information Society - IS 2018, 8-12 October 2018, [Ljubljana, Slovenia] : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2018. Str. 75-78, tabele. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-136-8. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2018/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 12194121]

7. KORDEŠ, Urban, LIPIČ, Viktorija. Zmota luči v hladilniku in značilnosti opazovanja fenomenov z obrobja zavesti. V: STRLE, Toma (ur.), MARKIČ, Olga (ur.). Kognitivna znanost : zbornik 21. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2018, 8-12. oktober 2018, Ljubljana, Slovenia : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 21st International Multiconference Information Society - IS 2018, 8-12 October 2018, [Ljubljana, Slovenia] : volume B. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2018. Str. 71-74. Informacijska družba. ISBN 978-961-264-136-8. ISSN 2630-371X. https://is.ijs.si/archive/proceedings/2018/files/Zbornik%20-%20B.pdf. [COBISS.SI-ID 12193865]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. OBLAK, Aleš, KORDEŠ, Urban, REPOVŠ, Grega, SLANA OZIMIČ, Anka. "To pluck from rooted memory" task performance strategies for memorizing position and orientation in change detection task. V: HOCHENAUER, Peter (ur.). Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2018. Bratislava: Comenius University, 2018. Str. 37. ISBN 978-80-223-4547-7. https://fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/aktuality/kalendar/201718/MEiCogSci.Conf.Proceedings.2018.pdf. [COBISS.SI-ID 12033353]

9. MURKO, David, OBLAK, Aleš, KORDEŠ, Urban. An attempt at a first-person account of languaging. V: HOCHENAUER, Peter (ur.). Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2018. Bratislava: Comenius University, 2018. Str. 87. ISBN 978-80-223-4547-7. https://fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/aktuality/kalendar/201718/MEiCogSci.Conf.Proceedings.2018.pdf. [COBISS.SI-ID 12033609]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. KORDEŠ, Urban. Where Is consciousness?. V: RIEGLER, Alexander (ur.), MÜLLER, Karl H. (ur.), UMPLEBY, Stuart A. (ur.). New horizons for second-order cybernetics. New Jersey [etc.]: World Scientific, cop. 2018. Str. 193-197. Series on knots and everything, vol. 60. ISBN 978-981-3226-25-8. ISSN 0219-9769. [COBISS.SI-ID 11850569]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

11. KORDEŠ, Urban. Enaction and participatory sense-making : vabljeno predavanje na University of California, Santa Barbara, 29. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 11954761]

12. KORDEŠ, Urban. The history of cognitive science from the viewpoint of interdisciplinary research : vabljeno predavanje v okviru cikla predavanj predmeta Literature &Mind na University of California, Santa Barbara, 31. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 11954505]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Kairos : slovenska revija za psihoterapijo. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

14. Constructivist Foundations. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

15. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2012-). Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html, http://www.indecs.eu/, http://hrcak.srce.hr/indecs. [COBISS.SI-ID 6480201]

16. Interdisciplinary description of complex systems. KORDEŠ, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. LIPIČ, Viktorija. Analiza fenomenoloških konceptualizacij zavesti v kontekstu empiričnega raziskovanja doživljanja : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Lipič], 2018. 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5434. [COBISS.SI-ID 33964761]

18. KOLENIK, Tine. Computer modelling of the influence of natural selection on perceptual veridicality : master's thesis = Računalniško modeliranje vpliva naravnega izbora na veridičnost zaznavanja : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kolenik], 2018. 100 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5468. [COBISS.SI-ID 12208969]

19. MOČNIK, Ana. Značilnosti doživljanja stiske oseb z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo : magistrsko delo = Characteristics of experiencing distress in persons with attentiondeficit/hyperactivity disorder. Koper: [A. Močnik], 2018. XI, 80 str., ilustr. http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/view/786. [COBISS.SI-ID 1540844740]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

20. GOLOB, Urška. Vpliv digitalnih medijev na ustvarjalni proces v likovni umetnosti : doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Golob], 2018. VI, 172 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=106839. [COBISS.SI-ID 299482112]

 

Helena Korošec [21611]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. KOROŠEC, Helena (diskutant), LANIŠEK, Simona (diskutant). Gledališka pedagogika in ustvarjalnost : diskusija na 7. mednarodni konferenci gledališke pedagogike "Radovednost in ustvarjalnost v izobreževanju = Curiosity and creativity in education", Lutkovno gledališče Ljubljana, 18. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 12270409]

2. KOROŠEC, Helena. Lutkovni strahožer : lutkovna delavnica na 7. mednarodni konferenci gledališke pedagogike "Radovednost in ustvarjalnost v izobreževanju = Curiosity and creativity in education", Lutkovno gledališče Ljubljana, 18. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 12270153]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

3. ZAJC, Petra (igralec). Hankina igla ; Bi se gnetli na tej metli ; Pujs Čistun in obiskovalci ; Zaljubljeni žabec : lutkovna predstava za odrasle in otroke, DSO Taber, Cerklje na Gorenjskem, 1. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 11931465]

4. TOPIĆ, Sara (igralec), RISTIĆ, Dragana (igralec), BROZOVIČ, Maša (igralec), KOREN, Maruša (igralec), LESKOVEC, Urška (igralec), SKUBIC, Ines (igralec), CERAR, Tanja (igralec), OMAN, Katja (igralec), AJDOVEC, Tjaša (igralec), DOLŽAN, Klavdija (igralec). Lutkovni maraton študentov Pedagoških fakultet : 5. PEF FEST, 25. 5. 2018, Ljubljana, Dijaški dom Ivana Cankarja. [COBISS.SI-ID 12004169]

5. AVGUŠTIN, Janja, NOVINIČ, Urška, AGIĆ, Sabina, DRAGAN, Maja. Norbert Landa: Veliki lov na pošast : lutkovna predstava ob Svetovnem dnevu lutkarstva : Galerija Pef, Ljubljana, 21. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 12270665]

6. Razstava lutk : Narodna in študijska knjižnica, Trst, Italija, 4. 6. 2018. [COBISS.SI-ID 12312393]

7. KASAGIČ, Nina (igralec). Zverjasec ; Veliki lov na pošast ; Zvezdice za lisičko : Lutkovna predstava za otroke Kraljev ulice, Kreatorij DIC, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, 27. 2. 2018. [COBISS.SI-ID 11931209]

Marjanca Kos [14009]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. International journal of educational methodology. KOS, Marjanca (član uredniškega odbora 2017-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

 

 

Stojan Kostanjevec [18584]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. The relationship between teachersʼ education and their self-perceived competence for teaching home economics. Problems of education in the 21st century. [Print ed.]. 2018, vol. 76, no. 2, str. 175-187, tabele. ISSN 1822-7864. http://oaji.net/articles/2017/457-1524597478.pdf. [COBISS.SI-ID 11987017]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. BLAZNIK, Urška, GREGORIČ, Matej, ZALETEL, Metka, LAVTAR, Darja, KOROUŠIĆ-SELJAK, Barbara, PRAVST, Igor, FIDLER MIS, Nataša, GOLJA, Petra, POKLAR VATOVEC, Tamara, KOSTANJEVEC, Stojan, PAJNKIHAR, Majda, HOČEVAR-GROM, Ada. Prehranska študija "SI. Menu 2017 = Dietary study "SI. Menu 2017". V: RASPOR, Peter (ur.). [Hrana, prehrana, zdravje] : naša dela so naša prihodnost : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije, 2018. Str. 275-282. ISBN 978-961-6992-42-8. [COBISS.SI-ID 12191049]

3. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JEVŠNIK, Mojca, TAJNŠEK, Lena, OKAF, Domen, STANONIK, Alenka, ČRNAC, Gaja, KOLMAN, Lea, KRAPEŽ, Gloria, KRIŠTOF, Anja, ŠVAB, Nina, ŠAULA, Tina. Analiza in predlogi za izboljšanje prehrane študentov v restavraciji Slorest na Pedagoški fakulteti = Analysis and proposals for improving the nutrtion of students at the Slorest restaurant at the Faculty of Education. V: RASPOR, Peter (ur.). [Hrana, prehrana, zdravje] : naša dela so naša prihodnost : [večavtorska monografija]. Ljubljana: Mednarodni inštitut ECPD za trajnostni razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske študije, 2018. Str. 301-306, ilustr. ISBN 978-961-6992-42-8. [COBISS.SI-ID 12192073]

4. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Formalno prehransko izobraževanje in vključevanje staršev v spodbujanje prehranske pismenosti otrok = Formal nutrition education and the inclusion of parents in promoting nutritional literacy of children. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 742-751, tabele. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5643. [COBISS.SI-ID 12352329]

5. ERJAVŠEK, Martina, ZUPANČIČ, Tanja, KOSTANJEVEC, Stojan. Stališča učiteljev o pomenu gospodinjskega izobraževanja v osnovni šoli = Teachers' views on the importance of home economics education in elementary school. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 772-778. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5645. [COBISS.SI-ID 12353353]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

6. KOSTANJEVEC, Stojan, KRIŠTOF, Anja, ERJAVŠEK, Martina. Odnos dijakov in študentov do odgovornega ravnanja s hrano = The attitude of pupils and students towards responsible food management. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 761-771, tabele. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5644. [COBISS.SI-ID 12352841]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. JEDRINOVIĆ, Sanja, LUŠTEK, Anja, BEVČIČ, Mateja, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. The usability of the educational computer game for nutrition education. V: [Conference programme & abstract book]. GlobETS: An International Conference on Education, Technology and Science,May 6 - 9 May, 2018, Belgrade, Serbia. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 40. [COBISS.SI-ID 12014921]

8. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Teachersʼ attitudes towards the significance of home economics literacy in reference to the needs of society. V: "What is happening in home economics?" A spotlight on European activities : Welcome notes & abstract booklet. Osnabrück: [University of Applied Sciences], [2018]. Str. 8. http://eahe2018.ifhe.ch/wp-content/uploads/2018/09/Abstract_Booklet_V1.pdf. [COBISS.SI-ID 12120137]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. Food creativity. V: Programme and abstract book. EGIFT Summer School 2018, European Gifted Education Programme Year 2 Training Event, 16-20 July 2018, University of Ljubljana, Faculty of Education. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 16. [COBISS.SI-ID 12103241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6. [Delovni zvezek za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-271-115-3. [COBISS.SI-ID 292716800]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

11. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, TAJNŠEK, Lena, KOLMAN, Lea, KRAPEŽ, Gloria, FABIJAN, Anja (avtor, fotograf), KRNJAK, Kristina, CERJAK, Nastja, JEVŠNIK, Mojca, ŠAULA, Tina. Danes bom pojedel vse : recepti za pripravo okusnih jedi iz sestavin, ki so ponovno uporabljene. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. ISBN 978-961-253-231-4. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/Danes-bom-pojedel-vse_Recepti.pdf. [COBISS.SI-ID 296586496]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

12. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Formalno prehransko izobraževanje in vključevanje staršev v spodbujanje prehranske pismenosti otrok : predavanje na EDUvision 2018 "Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Ljubljana, 30. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12256585]

13. ERJAVŠEK, Martina, ZUPANČIČ, Tanja, KOSTANJEVEC, Stojan. Stališča učiteljev o pomenu gospodinjskega izobraževanja v osnovni šoli : predavanje na EDUvision 2018 "Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Ljubljana, 30. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12256329]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

14. KOSTANJEVEC, Stojan, KRIŠTOF, Anja, ERJAVŠEK, Martina. Odnos dijakov in študentov do odgovornega ravnanja s hrano : predavanje na EDUvision 2018 "Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij, Ljubljana, 30. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12256073]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Dietetikus. KOSTANJEVEC, Stojan (član uredniškega odbora 2017-2018). Ljubljana: Združenje nutricionistov in dietetikov Slovenije, 1996-. [COBISS.SI-ID 2041464]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. KRIŠTOF, Anja. Odnos srednješolcev do odgovornega ravnanja s hrano : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Krištof], 2018. 62, 4 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5571. [COBISS.SI-ID 12304457]

17. UREK, Vanesa. Stališča staršev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Urek], 2018. 81 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4961. [COBISS.SI-ID 11907657]

18. ŽABKAR, Nives. Stališča učencev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Žabkar], 2018. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5394. [COBISS.SI-ID 12153673]

19. ZUPANČIČ, Tanja. Stališča učiteljev o pomenu usvajanja znanj in veščin pri gospodinjskem izobraževanju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zupančič], 2018. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5294. [COBISS.SI-ID 12119113]

20. FERLAN, Kristina. Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Ferlan], 2018. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5020. [COBISS.SI-ID 11957321]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

21. ZALAR, Teja. Neformalno prehransko izobraževanje študentov : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Zalar], 2018. 56 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5376. [COBISS.SI-ID 12148297]

22. BERNJAK, Melani. Odnos prekmurskih osmošolcev do zdravega življenjskega sloga : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bernjak], 2018. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5248. [COBISS.SI-ID 12093513]

23. PRIMAR, Špela. Odnos staršev in vzgojiteljev do vključevanja živil z več sladkorja v prehrano otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Primar], 2018. XI, 54 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5285. [COBISS.SI-ID 12115529]

24. MARN, Darja. Odnos vzgojiteljev do dietne prehrane v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Marn], 2018. XIII, 55 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5225. [COBISS.SI-ID 12086089]

25. OSOLNIK, Špela. Prehranska pismenost čeških osnovnošolcev : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Osolnik], 2018. 66 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5137. [COBISS.SI-ID 12045129]

26. KLEMENČIČ, Gašper. Prehransko znanje in prehranske navade mladih športnikov : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Klemenčič], 2018. VI, 47 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5361. [COBISS.SI-ID 12144201]

27. STANONIK, Alenka. Vključevanje ekoloških živil v vrtčevsko prehrano : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Stanonik], 2018. 27 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5382. [COBISS.SI-ID 12150089]

28. URDIH, Timea. Vpliv ketogene diete na telesno maso in počutje : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Urdih], 2018. 42 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5378. [COBISS.SI-ID 12147785]

29. PIVK, Eva. Vsebine gospodinjstva v Waldorfski osnovni šoli : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Pivk], 2018. 45 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5246. [COBISS.SI-ID 12092233]

 

 

 

Milena Košak Babuder [26199]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JAZBEC, Saša, KOŠAK BABUDER, Milena. Man muss lernen, dass Man anders lernen muss : (fremd)-sprachenlernen aus der Perspektive von Lernenden mit Dyslexie. Godišnik čuždi ezici i kulturi. 2018, t. 1, str. 320-341. ISSN 2603-4204. https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-chuzhdi-ezici-i-kulturi-t-1-2018-issn-2603-4204-online-jubilejno-izdanie-v-chest-na-70-ata-godishnina-na-prof-d-n-mariq-grozeva. [COBISS.SI-ID 24234760]
financer: ARRS, Programi, P6-0265, SI, Medkulturne literarnovedne študije

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOŠAK BABUDER, Milena, KORMOS, Judit, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen. Učinki slušnega vnosa ob sočasnem branju in vpliv jezikovnih zmožnosti nižje ravni v prvem jeziku na bralno razumevanje angleških besedil pri šestošolcih z disleksijo in brez nje. V: Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. Str. 119-125. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 12169545]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. KOŠAK BABUDER, Milena. Tranzicijski načrt in podporna informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) - dejavnika uspešnega izobraževanja in prehoda v zaposlitveno okolje študentov s posebnimi potrebami. V: CARROZZINO, Michela (ur.), RUFFINATTO, Piera (ur.). Disabilità relazione e riconoscimento sociale nell'epoca della tecnologia = Socialna prepoznanost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije = Disability realtionship and social recognition in the era of technology = Handicap relation et reconnaissance sociale à l'ère de la technologie. [S. l.]: [s. n.], [2018?]. Str. 192-193. ISBN 978-88-6671-422-4. [COBISS.SI-ID 12564553]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Tranzicijski načrt in podporna IKT - dejavnika uspešnega izobraževanja in prehoda v zaposlitveno okolje študentov s posebnimi potrebami. V: Socialna prepoznanost in odnos do oseb s posebnimi potrebami v dobi tehnologije : zbornik povzetkov = Disabilità relazione e riconoscimento sociale nell'epoca della tecnologia : dossier abstract = Social recognition and attitudes towards disability in the era of technology : book of abstracts = Handicap relation et reconnaissance sociale à l'ère de la technologie : livre des résumés. Koper: UP Pedagoška fakulteta, 2018. Str. [29-30]. [COBISS.SI-ID 12022857]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

5. KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana, ŠTEMBERGER, Vesna, JAVORNIK, Karmen, TIVADAR, Hotimir, PODLESEK, Anja, ALIČ, Lea, VRŠNIK PERŠE, Tina, SCHMIDT, Majda, LICARDO, Marta, RUTAR, Sonja, KISWARDAY, Vanja Riccarda, DRLJIĆ, Karmen, LEBAN, Urša. Študija o stanju ureditve posebnih skupin študentov v visokem šolstvu : nacionalna študija - poročilo. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2018. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Visoko_solstvo/Statistika_in_analize/StudijaPosebneSkupineVStudentov.pdf. [COBISS.SI-ID 12307273]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Izpopolnjevanje strokovnih delavcev za delo z otroki in mladostniki s PPPU - izzivi in možnosti za izboljšanje prakse : predavanje na posvetu ob 40-letnici Centra za pedagoško izobraževanje, Izobraževanje učiteljev za izzive prihodnosti, Ljubljana, 20. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 12165961]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Janja, HUDOKLIN, Mateja. Študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : izobraževanje v sklopu modularnega izobraževanja in usposabljanja pooblaščenih oseb za delo s študenti s posebnimi potrebami/posebnim statusom, Modul 5: Študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, Fakulteta za upravo, 12. sept. 2018. [COBISS.SI-ID 12180297]

8. KOŠAK BABUDER, Milena, PULEC LAH, Suzana. Študenti z ADHD in študenti z Aspergerjevim sindromom : Fakulteta za upravo, 12. 12. 2018. [COBISS.SI-ID 12207689]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. ZUPANČIČ, Tadeja F., KOŠAK BABUDER, Milena (recenzent, urednik), KAVKLER, Marija (recenzent, urednik). Mama na misiji : pomoč otroku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami : priročnik za starše in učitelje. 1. natis. Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-8-8. [COBISS.SI-ID 296476416]

10. Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 296555520]

11. Bilten Bravo. KOŠAK BABUDER, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2005-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor - drugo

12. ODAR, Maja (avtor, ilustrator), VINDIŠ, Barbara, ČUK GABER, Maša. Moj vodič * za pripravo na pisni in ustni preizkus znanja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. https://drive.google.com/file/d/1tZVRO-HA2WDGlP_MaweqOSe1urRBMwlM/view, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5164. [COBISS.SI-ID 12026185]

13. FILIPIČ, Ana, MAVER, Nastja, RAKOVEC, Anja, ŠUŠTAR, Ana. Smernice za delo z učencem z motnjo avtističnega spektra (AS) in motnjo pozornosti : priročnik. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2018. https://drive.google.com/file/d/1RyO8hICDOzWkI85Tme4Psmj93yqC9leK/view, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5165. [COBISS.SI-ID 12026953]

 

Prevajalec

14. WEEDON, Charles, REID, Gavin. SNAP-3 : profil ocene posebnih potreb, 3. izdaja : računalniško podprto ocenjevanje in izdelava profila specifičnih učnih težav (5-14 let) : priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2018. 64 str., [62] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6068-97-0. [COBISS.SI-ID 293210368]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. ČERNILOGAR, Lucija. Bralna anksioznost, bralno razumevanje in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Černilogar], 2018. 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5074. [COBISS.SI-ID 12001609]

16. MULEC, Sabina. Izvajanje dodatne strokovne pomoči specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v osnovni šoli in njihovo sodelovanje z učitelji : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Mulec], 2018. 71 str., [11] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5283. [COBISS.SI-ID 12116041]

17. LUŽAR, Urška. Izvajanje glasbenih dejavnosti in kompetentnost učiteljev v prilagojenem programu devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Lužar], 2018. 86, 6 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5570. [COBISS.SI-ID 12304713]

18. JAVORNIK, Karmen. Izvršilne funkcije pri učencih brez primanjkljajev in s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Javornik], 2018. XV, 128 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5021. [COBISS.SI-ID 11957065]
nagrada: Študentska Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani za leto 2018

19. BOGDAN, Laura. Ozaveščanje učencev 7. in 8. razreda o disleksiji = Raising dyslexia awareness of seventh and eighth graders : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Bogdan], 2018. 91 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5559. [COBISS.SI-ID 12285001]

20. PENTEK, Sandra. Profil bralnih zmožnosti prekmurskih učencev iz eno- in dvojezične osnovne šole na začetku drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. pentek], 2018. VIII, 80 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5091. [COBISS.SI-ID 12015945]

21. TRŠINAR, Špela. Spodbujanje pripovednih sposobnosti otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in/ali odstopanji v motoričnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Tršinar], 2018. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5022. [COBISS.SI-ID 11958089]

22. URBAR, Damjana. Strategije pomoči učencem z dispraksijo pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Urbar], 2018. 100 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5524. [COBISS.SI-ID 12244809]

23. ČERNELA, Jana. Trening spretnosti branja in pisanja romskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Černela], 2018. 103 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5458. [COBISS.SI-ID 12202313]

24. CIMPERMAN, Manca. Trening za razvoj napisovalnih spretnosti pri učencu iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Cimperman], 2018. VI, 79 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5234. [COBISS.SI-ID 12089417]

25. RUSEC BELAJ, Sandra. Učinkovitost treninga delovnega spomina z računalniškim programom Jungle Memory pri učencih v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Rusec Belaj], 2018. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5511. [COBISS.SI-ID 12243273]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

26. LAMPRET, Katja. Senzorne strategije pri likovnem ustvarjanju mladostnice z motnjo senzorne integracije : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Lampret], 2018. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5815. [COBISS.SI-ID 12496201]

 

Recenzent

27. ZUPANČIČ, Tadeja F., KOŠAK BABUDER, Milena (recenzent, urednik), KAVKLER, Marija (recenzent, urednik). Mama na misiji : pomoč otroku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami : priročnik za starše in učitelje. 1. natis. Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-8-8. [COBISS.SI-ID 296476416]

 

Prevajalec povzetka

28. Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 296555520]

 

 

Janja Košir [31052]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KOŠIR, Janja. Zabavne karte za popestritev začetnih bralnih vaj. Bilten Bravo. jul. 2018, letn. 14, št. 28, str. 91-95, ilustr. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 12094025]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KOŠIR, Janja, DANILOVSKA, Sara, REICH, Marko, ŽNIDARIČ, Ana, PULEC LAH, Suzana. Primerjava tekočnosti pisanja z roko in pisanja na računalnik - primeri rezultatov učencev z disleksijo in njihovih vrstnikov. V: Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. Str. 212-221. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 12170057]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. KOŠIR, Janja. Pristopi za spodbujanje razvoja in uporabe socialnih veščin učencev z Downovim sindromom : predavanje na 3. Posvetu o delu z otroki z Downovim sindromom v osnovni šoli v šolskem letu 2017/18, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 20. marec 2018. [COBISS.SI-ID 11993417]

 

3.25 Druga izvedena dela

4. KOŠIR, Janja. Pomen veščin samoodločanja za učence s PPPU v procesu IP : predavanje z delavnico, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, 6. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 11993161]

5. KOŠAK BABUDER, Milena, KOŠIR, Janja, HUDOKLIN, Mateja. Študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : izobraževanje v sklopu modularnega izobraževanja in usposabljanja pooblaščenih oseb za delo s študenti s posebnimi potrebami/posebnim statusom, Modul 5: Študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, Fakulteta za upravo, 12. sept. 2018. [COBISS.SI-ID 12180297]

 

 

Stanislav Košir [11610]

 

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: TRINITE, Baiba (ur.). Book of Abstracts. 10th European Congress of Speech and Language Therapy, 10-12 May 2018, Cascais, Portugal. Paris: CPLOL, 2018. Str. 157. ISBN 978-2-9552505-1-8. [COBISS.SI-ID 12315977]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja. KOŠIR, Stanislav (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.dlib.si/results/?query=%27srel%3d%C5%A0olsko+polje%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 122842112]

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. RAVNIKAR, Maja. Logoped surdopedagog v mobilni specialno-pedagoški službi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ravnikar], 2018. 71 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5221. [COBISS.SI-ID 12084809]

4. KIRIĆ, Barbara. Nadomestna in dopolnilna komunikacija pri osebi s cerebralno paralizo : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kirić], 2018. 63 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5066. [COBISS.SI-ID 11989577]

5. VOLER, Saša. Obravnava otroka z zakasnelim govorno-jezikovnim razvojem po programu It Takes Two to Talk : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Voler], 2018. 57 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5211. [COBISS.SI-ID 12076873]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

6. KRELJ, Ema. Analiza stališč vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev do inkluzije otrok s posebnimi potrebami v vrtec : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Krelj], 2018. 61 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5311. [COBISS.SI-ID 12122953]

7. FINŽGAR, Maja. Delo z otroki, ki imajo astmo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Finžgar], 2018. VIII, 29 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5456/. [COBISS.SI-ID 12199497]

8. POHLEVEN, Irena. Kurikularna uspešnost dečka z diagnozo Aspergerjevega sindroma na treh področjih dejavnosti v oddelku vrtca : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Pohleven], 2018. IV, 49 str., IV str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5047/. [COBISS.SI-ID 11978825]

 

Ambrož Kregar [34443]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAMŠAK, Anton, ČADEŽ, Tilen, KREGAR, Ambrož, ULČAKAR, Lara. Exact spin-orbit qubit manipulation. The European physical journal. Special topics. 2018, vol. 227, iss. 3/4, str. 353-363, ilustr. ISSN 1951-6355. DOI: 10.1140/epjst/e2018-00094-2. [COBISS.SI-ID 3247972]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KRAVOS, Andraž, KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Predictive virtual methodology for performance and platinum degradation modelling of PEM fuel cells in transient operating conditions. V: 4th International Workshop on Hydrogen and Fuel Cells, Graz, University of Technology, August 23rd, 2018. 4th International Workshop on Hydrogen and Fuel Cells, Graz, University of Technology, August 23rd, 2018. Graz: University of Technology, 2018. F. 25-26, ilustr. https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Institute/CEET/FC_Group/FC_Summer_School/2018/99_-_Abstract_Book_merged.pdf. [COBISS.SI-ID 16275483]

3. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KRAVOS, Andraž, KATRAŠNIK, Tomaž. Metodologija za napovedovanje zmogljivosti in staranja PEM gorivnih celic med tranzitnim obratovanjem. V: Akademija strojništva 2018 : povezovanje in mreženje. 7. mednarodna konferenca strojnih inženirjev 2018, Ljubljana, Cankarjev dom, 25. oktober 2018. Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije, 2018. Letn. 7, št. 3/4, str. 80, ilustr. Svet strojništva, Letn. 7, št. 3/4. ISSN 1855-6493. http://www.zveza-zsis.si/2018/10/25/svet-strojnistva-akademija-strojnistva-2018/. [COBISS.SI-ID 16358171]

4. KATRAŠNIK, Tomaž, KREGAR, Ambrož, KRAVOS, Andraž, TAVČAR, Gregor. Innovative framework for performance and degradation modelling of PEM fuel cells in transient operating conditions. V: Zbornik povzetkov = Book of abstracts. Mednarodna konferenca Tehnologije in poslovni modeli za krožno gospodarstvo, Portorož, 5.-7. september 2018. Portorož: [s. n.], 2018. Str. 1. [COBISS.SI-ID 16215579]

 

1.22 Intervju

5. KREGAR, Ambrož (intervjuvanec), PESTOTNIK, Rok (intervjuvanec). Če si odprt, lahko med znanostjo in vero najdeš več vzporednic kot razhajanj. Dnevnik, Dnevnikov objektiv. 12. mar. 2018, letn. 68, št. 58, str. 13. ISSN 1318-0320, ISSN 1854-6781. [COBISS.SI-ID 31263271]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. KREGAR, Ambrož, KRAVOS, Andraž, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Grey-box calibration tool and Simulink initialization : user manual. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, mar. 2018. 6 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15944731]

7. KREGAR, Ambrož, KRAVOS, Andraž, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Simulink fuel cell grey-box model and Matlab grey-box calibration tool : documentation. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, mar. 2018. 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15944987]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

8. KRAVOS, Andraž, TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. Cruise M v2018 : a computationally fast electrochemical model for PEM fuel cells. Version 1.0. [Graz]: AVL, 2018. 10 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16344091]

9. KRAVOS, Andraž, TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, KATRAŠNIK, Tomaž. Cruise M v2018 : a real-time capable two-phase multispecies transport model for system level modelling of PEM fuel cells. Version 1.0. [Graz]: AVL, 2018. 14 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16111643]

 

 

Janez Krek [16082]

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. JURIŠEVIČ, Mojca, BREZOVAR, Špela, ČEPIČ, Mojca, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, ŽERAK, Urška. Prožni model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti celostne obravnave nadarjenih dijakov in spodbujanje njihovega kariernega razvoja v slovenskem kontekstu (PROGA) izsledki po prvem letu projekta. V: IVANIŠIN, Marko (ur.). Zbornik povzetkov. Strokovni posvet o nadarjenih na slovenskih srednjih šolah 2018, Radenci, 29. in 30. 11. 2018. Maribor: [s. n.], 2018. Str. 3. http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2018/11/zbornik-povzetkov-posveta.pdf. [COBISS.SI-ID 12245065]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ŽERAK, Urška, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. PROGA : evaluation of gifted education in the Slovenian context. V: Working with gifted students in the 21st century : book of abstracts. 16th Conference of the European council for high ability, 8th - 11th August 2018, Croke Park, Dublin, Ireland. Dublin: [s. n.], 2018. Str. 235. http://echa2018.info/wp-content/uploads/2018/08/Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12106569]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. JURIŠEVIČ, Mojca, VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Optimistic about personal future, politically disilusioned. V: KRZYWOSZ-RYNKIEWICZ, Beata (ur.), ZALEWSKA, Anna M. (ur.), KENNEDY, Kerry J. (ur.). Young people and active citizenship in post-Soviet times : a challenge for citizenship education. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, cop. 2018. Str. 173-188, tabela, graf. prikazi. Asia-Europe education dialogue. ISBN 978-1-138-67977-1. [COBISS.SI-ID 11714633]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. KREK, Janez. The educational role of a teacher in the era of permissiveness : ERASMUS +, Universita degli Studi Roma Tre, Dipartimento Science della Formazione, 20th-22nd Sep. 2018, Italy (8 hours). [COBISS.SI-ID 12157513]

 

3.25 Druga izvedena dela

5. MCLEAN, Hugh, SAQIPI, Blerim, KREK, Janez, RANGELOV, Radmila Jusović, VOGRINC, Janez, PECAKOVSKA, Suzana. What are the global trends, challenges and perspectives in teacher training in several countries from the region : panelna diskusija v okviru konference Education reforms: teacher training - challenges and perspectives, Museum of Contemporary Art, Skopje, Macedonia, 15th May 2018. [COBISS.SI-ID 12000073]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. APPLE, Michael W., KREK, Janez (urednik, avtor dodatnega besedila). Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 308 str. ISBN 978-961-253-224-6. [COBISS.SI-ID 294755072]

7. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. KREK, Janez (področni urednik 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

8. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. KREK, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

9. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja. KREK, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.dlib.si/results/?query=%27rel%3dteorija+in+praksa%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. POROPAT, Suzana. Stališča učiteljev razrednega pouka in svetovalnih delavcev o zlorabah otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Poropat], 2018. 95 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5186. [COBISS.SI-ID 12070729]

11. KOS, Petra. Vpliv risank na razvoj otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Kos], 2018. [71] str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5065. [COBISS.SI-ID 11990345]

12. KLOPČIČ, Lana. Vzpostavljanje avtoritete učitelja v razredu z vidika učencev in učiteljev : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Klopčič], 2018. 99 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5050. [COBISS.SI-ID 11975497]

 

Avtor dodatnega besedila

13. APPLE, Michael W., KREK, Janez (urednik, avtor dodatnega besedila). Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 308 str. ISBN 978-961-253-224-6. [COBISS.SI-ID 294755072]

 

Oseba, ki intervjuva

14. APPLE, Michael W. (intervjuvanec). Interview with Michael W. Apple. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, vol. 8, no. 1, str. 165-204. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/493/273, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5036, DOI: 10.26529/cepsj.493. [COBISS.SI-ID 11962697]

Recenzent

15. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-219-2. [COBISS.SI-ID 292865536]

 

 

Dušan Krnel [12552]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Barve na stenah mehurčkov. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2018, letn. 22, št. 2, str. 35, ilustr. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 11936073]

2. KRNEL, Dušan. Zdrav ali bolan?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2018, letn. 22, št. 2, str. 36. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 11936329]

3. KRNEL, Dušan. Mit o eksperimentu v znanstvenem raziskovanju. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2018, letn. 22, št. 3, str. 37. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5118. [COBISS.SI-ID 12031561]

4. KRNEL, Dušan. Kaj je adsorbcija?. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2018, letn. 22, št. 3, str. 38, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5119. [COBISS.SI-ID 12031817]

5. KRNEL, Dušan. Charles Darwin v delih Maje Šubic. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2018, letn. 23, št. 1, str. 11-13, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5517. [COBISS.SI-ID 12239945]

6. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Kaj je med? - 2. del. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2018, letn. 23, št. 1, str. 32-35, ilustr., tabeli. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5521. [COBISS.SI-ID 12240201]

7. KRNEL, Dušan. Vse znanstveno delo je preverjeno. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. jesen 2018, letn. 23, št. 1, str. 37. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5519. [COBISS.SI-ID 12240713]

8. KRNEL, Dušan (prireditelj, prevajalec). Kaj je med. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2018, letn. 23, št. 3, str. 22-26, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5116. [COBISS.SI-ID 12031049]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. KRNEL, Dušan. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2018, letn. 22, št. 2, str. [2]. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 11934281]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. KRNEL, Dušan, TORKAR, Gregor. Kviz o biološki pestrosti za učitelje in učence. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. zima 2018, letn. 22, št. 2, str. 20-21. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 11935561]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

11. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare. Libro di testo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2018. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-825-0. [COBISS.SI-ID 294855168]

12. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

2.05 Drugo učno gradivo

13. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole. Delovni zvezek = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 2. osztálya számára. Munkafüzet. 12. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018. 2 zv. (61, 61 str., [6] f. pril.), ilustr. ISBN 978-961-6357-37-1, ISBN 978-961-241-103-9. [COBISS.SI-ID 294969344]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Gospodarjenje z okoljem. KRNEL, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. [COBISS.SI-ID 9397020]

15. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. KRNEL, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

 

Boštjan Kuzman [23501]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož. Tetravalent vertex- and edge-transitive graphs over doubled cycles. Journal of combinatorial theory. Series B. July 2018, vol. 131, str. 109-137. ISSN 0095-8956. https://doi.org/10.1016/j.jctb.2018.01.007, DOI: 10.1016/j.jctb.2018.01.007. [COBISS.SI-ID 1540135620]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. MALNIČ, Aleksander, KUZMAN, Boštjan, POTOČNIK, Primož. On reflexible polynomials. V: Graphs, groups, and more : celebrating Brian Alspachʼs 80th and Dragan Marušičʼs 65th birthdays : the book of abstracts : Conference, UP FAMNIT, Koper, Slovenia, May 28 - June 1, 2018. Koper: Slovenian discrete and applied mathematics society, 2018. Str. 6-7. [COBISS.SI-ID 1540742596]

3. MALNIČ, Aleksander, KUZMAN, Boštjan, POTOČNIK, Primož. On reflexible polynomials. V: International Workshop on Symmetries of Graph and Networks, January 29-February 2, 2018, Sanya, China. International Workshop on Symmetries of Graph and Networks, January 29-February 2, 2018, Sanya, China. [S. l.: s. n.], 2018. Str. 10. http://www.tsimf.cn/meeting/show?id=83#MMM4. [COBISS.SI-ID 1540096196]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

4. JURIŠEVIČ, Mojca, BREZOVAR, Špela, ČEPIČ, Mojca, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, ŽERAK, Urška. Prožni model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti celostne obravnave nadarjenih dijakov in spodbujanje njihovega kariernega razvoja v slovenskem kontekstu (PROGA) izsledki po prvem letu projekta. V: IVANIŠIN, Marko (ur.). Zbornik povzetkov. Strokovni posvet o nadarjenih na slovenskih srednjih šolah 2018, Radenci, 29. in 30. 11. 2018. Maribor: [s. n.], 2018. Str. 3. http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2018/11/zbornik-povzetkov-posveta.pdf. [COBISS.SI-ID 12245065]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. KUZMAN, Boštjan. Elektronska vadnica in preverjanje znanja iz verjetnostnega računa na visokošolskem nivoju. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaD.html#CC3. [COBISS.SI-ID 12268361]

6. ŽERAK, Urška, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. PROGA : evaluation of gifted education in the Slovenian context. V: Working with gifted students in the 21st century : book of abstracts. 16th Conference of the European council for high ability, 8th - 11th August 2018, Croke Park, Dublin, Ireland. Dublin: [s. n.], 2018. Str. 235. http://echa2018.info/wp-content/uploads/2018/08/Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12106569]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. KUZMAN, Boštjan. Kombinatorične lastnosti dreves kot izziv za nadarjene = Combinatorial properties of trees as a challenge for talented pupils. V: SUBAN, Mojca (ur.), JERKO, Apolonija (ur.). KUPM 2018 : zbornik razširjenih povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2018. Str. 36-37. ISBN 978-961-03-0410-4. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/ZbornikKUPM_2018/20/. [COBISS.SI-ID 12158281]

8. KUZMAN, Boštjan. An approach to mathematically gifted. V: Programme and abstract book. EGIFT Summer School 2018, European Gifted Education Programme Year 2 Training Event, 16-20 July 2018, University of Ljubljana, Faculty of Education. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 13. [COBISS.SI-ID 12102217]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

9. KUZMAN, Boštjan. Hamzeh, A. (IR-UKM-PM): Signless and normalized Laplacian spectrums of the power graph and its supergraphs of certain finite groups. (English, Indonesian summary). - J. Indones. Math. Soc. 24 (2018), no. 1, 61-69. MathSciNet. 2018, mr3803049. ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3803049.pdf. [COBISS.SI-ID 18532697]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. KUZMAN, Boštjan. Andreja Grom, Andrej Guštin in Marta Zabret prejemniki priznanj DMFA Slovenije. Obzornik za matematiko in fiziko. 2018, letn. 65, št. 5, str. 193-197, ilustr. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 12328265]

11. KUZMAN, Boštjan. Slovenski odbor za matematiko. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 71. občni zbor DMFA Slovenije, Dobrna, 23. november 2018. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018. Str. 14-15, ilustr. ISBN 978-961-212-295-9. [COBISS.SI-ID 12281161]

12. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2018 - Srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 71. občni zbor DMFA Slovenije, Dobrna, 23. november 2018. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018. Str. 30-31, ilustr. ISBN 978-961-212-295-9. [COBISS.SI-ID 12281929]

13. KUZMAN, Boštjan. Delo z matematično nadarjenimi osnovnošolci : kombinatorični izzivi. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 71. občni zbor DMFA Slovenije, Dobrna, 23. november 2018. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018. Str. 43. ISBN 978-961-212-295-9. [COBISS.SI-ID 12282953]

14. KUZMAN, Boštjan. Nagradna poletna šola za devetošolce. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 71. občni zbor DMFA Slovenije, Dobrna, 23. november 2018. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018. Str. 44-45, ilustr. ISBN 978-961-212-295-9. [COBISS.SI-ID 12283465]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

15. KUZMAN, Boštjan, FMF seminar za učitelje matematike, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, 26. - 27. januar 2018. Znamenite matematične konstante in verjetnost : Ljubljana, 27. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 18579033]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. ŽUPANEC, Jelka. Nabori nestandardnih kock s standardno porazdeljeno vsoto pik : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Županec], 2018. 74 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5457. [COBISS.SI-ID 12202569]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

17. HANŽEK ŠUŠTERŠIČ, Iza. Kombinatorični izrek o ničlah : diplomsko delo. Ljubljana: [I. Hanžek Šušteršič], 2018. 24 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5385. [COBISS.SI-ID 12150857]

18. PERŠE, Tina. Liouvilleova števila : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Perše], 2018. 31 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5388. [COBISS.SI-ID 12151625]

19. LAMOVEC, Urška. Schurova števila : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Lamovec], 2018. 42 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5386. [COBISS.SI-ID 12151113]

 

Irena Lesar [19638]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena. Mapping inclusive education within the discipline of pedagogy. Comparative analysis of new study programmes in Slovenia. International journal of inclusive education. Online ed. 2018, vol. 22, issue 7, str. 699-713, tabeli. ISSN 1464-5173. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13603116.2017.1402376?needAccess=true, DOI: 10.1080/13603116.2017.1402376. [COBISS.SI-ID 11823689]

2. LESAR, Irena, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca. Beliefs of university staff teaching in pedagogical study programmes on concept(s) of inclusiveness - the case of Slovenia. International journal of inclusive education. Online ed. 2018, vol. 22, issue , 15 str. (pdf), tabele. ISSN 1464-5173. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2018.1488186, DOI: 10.1080/13603116.2018.1488186. [COBISS.SI-ID 12036425]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. LESAR, Irena. Pojmovanje inkluzivnosti v slovenskih študijskih programih, ki vodijo do naziva inkluzivni pedagog = The notion of inclusiveness in Slovenian study programmes leading to the title inclusive pedagogue. V: SCHMIDT, Majda (ur.), RUS KOLAR, Danijela (ur.), KRANJEC, Eva (ur.). Vloga inkluzivnega pedagoga v vzgoji in izobraževanju : konferenčni zbornik. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. Str. 65-76, tabeli. ISBN 978-961-286-161-2. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/337, DOI: 10.18690/978-961-286-161-2.6. [COBISS.SI-ID 12013385]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. LESAR, Irena. Celovitejše razumevanje pravičnosti kot podlaga vpeljevanja inkluzivnosti. V: et al. Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami. 1. natis. Kamnik: Cirius, 2018. Str. 117-139. ISBN 978-961-93866-8-2. [COBISS.SI-ID 12237897]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

5. LESAR, Irena. Ocene gor, ocene dol - ali je res treba toliko zapletanja pri zaključevanju ocen?. Dnevnik online. [Spletna izd.]. 7. jul. 2018. ISSN 1581-3037. https://www.dnevnik.si/1042832100. [COBISS.SI-ID 12054345]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. LESAR, Irena, RUTAR, Sonja, PODLESEK, Anja, ŠTIRN, Mateja, JELEN MADRUŠA, Mojca, MAJCEN, Ivana, KOCBEK, Katarina, KOCBEK, Katarina (urednik). Poročilo o evalvaciji Predloga programa dela z otroki priseljenci za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja (2018). Ljubljana: ISA Institut, 2018. http://www.medkulturnost.si/wp-content/uploads/2013/11/Evalvacijsko-poro%C4%8Dilo_s-prilogami.pdf. [COBISS.SI-ID 12230473]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

7. LESAR, Irena (intervjuvanec). Premoščanje socialnih in čustvenih stisk šolajočih otrok in mladostnikov z ustvarjalnim izražanjem : predstavitev ŠIPK projekta : oddaja Euranet Plus, Radio SI, 14. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 12481353]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. LESAR, Irena. Ali razširitev distributivnega koncepta pravičnosti s konceptom pripoznanja (rekognicije) zadošča? : predavanje na simpoziju Egalitarne simbolizacije življenja s posebnimi potrebami, Hiša EU, Ljubljana, 7. 5. 2018. [COBISS.SI-ID 12000585]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

9. LESAR, Irena. Vloga VIZ, pedagoškega kadra in lokalnega okolja pri spodbujanju medkulturnosti : predavanje na strokovnem posvetu v okviru Projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, Hotel Jama, Postojna, 23. okt. 2018. [COBISS.SI-ID 12257865]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

10. REBOLJ, Adrijana Biba. Prilagoditve za študente s posebnimi potrebami pri doseganju zahtevanih akademskih standardov : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. B. Rebolj], 2018. 360 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300196608]

 

Recenzent

11. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

12. Sodobna pedagogika. LESAR, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/, http://www.dlib.si/ details/ URN:NBN:SI:spr-M10OPZYO. [COBISS.SI-ID 761348]

 

 

Mojca Lipec-Stopar [13908]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽOLGAR, Ingrid, JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca. Affective factors and reading achievement in different groups of readers ; Elektronski vir. International journal of special education. 2018, vol. 33, no. 1, str. 201-211, tabele. ISSN 1917-7844. http://www.internationalsped.com/documents/IJSE-ENTIRE-ISSUE-33-1.pdf. [COBISS.SI-ID 11996489]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PAVLIČ, Matic, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JUHART, Matjaž, KOGOVŠEK, Damjana, LIPEC-STOPAR, Mojca, VADNAL, Katja, ŽOLGAR, Ingrid. Slovenski znakovni jezik in jezikovni uporabniki s posebnimi potrebami. V: GLIHA KOMAC, Nataša (ur.), et al. Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu. 1. e-izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša: Založba ZRC, 2018. Str. 74-90. ISBN 978-961-05-0089-6. https://zalozba.zrc-sazu.si/sites/default/files/pravne_podlage.pdf. [COBISS.SI-ID 43122477]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. LIPEC-STOPAR, Mojca. Students with literacy problems ; Support for student with special needs in Slovenia ; Teaching students with intellectual disabilities : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2017/2018 (8 hours), from 9. 4. till 13 4. 2018, Uniwersytet pedagogiczny, Krakow, Poland. [COBISS.SI-ID 12025161]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Specialna in rehabilitacijska pedagogika : revija specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije. LIPEC-STOPAR, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. [COBISS.SI-ID 21322760]

5. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. LIPEC STOPAR, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. http://hrcak.srce.hr/hrzri. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. ZUPANC, Neja. Bralno razumevanje učencev z intelektualnimi primanjkljaji in uporaba sobesedila : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Zupanc], 2018. 106 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5168. [COBISS.SI-ID 12060745]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018

7. POLENIK, Lucija. Igra in razvijanje socialnih veščin pri otrocih z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [l. Polenik], 2018. VII, 66, 45 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5178. [COBISS.SI-ID 12066121]

8. CIGALE, Kristina. Logografska metoda opismenjevanja in predopismenjevalne zmožnosti pri otrocih z zmerno motnjo v duševnem razvoju = Logographic method of literacy and prereading skills of children with moderate intellectual disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Cigale], 2018. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5104. [COBISS.SI-ID 12022089]

9. PIRŠ, Polona. Razvijanje socialnih veščin učenke 3. razreda z Aspergerjevim sindromom znotraj razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Pirš], 2018. VIII, 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5144. [COBISS.SI-ID 12050761]

10. MARINIČ, Irena. Skrb za starostnike z motnjami v duševnem razvoju v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Marinič], 2018. 83 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5479. [COBISS.SI-ID 12215625]

 

Prevajalec

11. WEEDON, Charles, REID, Gavin. SNAP-3 : profil ocene posebnih potreb, 3. izdaja : računalniško podprto ocenjevanje in izdelava profila specifičnih učnih težav (5-14 let) : priročnik. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva, 2018. 64 str., [62] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6068-97-0. [COBISS.SI-ID 293210368]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. KRSTULOVIĆ, Ajda. Oblika zaposlitve in njen vpliv na kvaliteto življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Krstulović], 2018. 88 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5240. [COBISS.SI-ID 12091465]

 

 

Francka Lovšin-Kozina [17085]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOSTANJEVEC, Stojan, LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina. The relationship between teachersʼ education and their self-perceived competence for teaching home economics. Problems of education in the 21st century. [Print ed.]. 2018, vol. 76, no. 2, str. 175-187, tabele. ISSN 1822-7864. http://oaji.net/articles/2017/457-1524597478.pdf. [COBISS.SI-ID 11987017]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. TROBEC, Tina, HRAST, Špela, LOVŠIN, Francka. Uporaba prehranske piramide in prehranskega krožnika skozi oči učencev = Usefulness and usefulness of the food pyramid and food plate through the pupils eyes. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 752-760, ilustr., tabela. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5647. [COBISS.SI-ID 12352585]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. JEDRINOVIĆ, Sanja, LUŠTEK, Anja, BEVČIČ, Mateja, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan. The usability of the educational computer game for nutrition education. V: [Conference programme & abstract book]. GlobETS: An International Conference on Education, Technology and Science,May 6 - 9 May, 2018, Belgrade, Serbia. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 40. [COBISS.SI-ID 12014921]

1.25 Drugi sestavni deli

4. GOSENCA, Karin (avtor, fotograf), ČUK, Nina, ČRNAC, Gaja, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, TURK, Lea, ŽNIDARŠIČ, Nina, KORDEŽ, Mija, PAVKO-ČUDEN, Alenka, SRBLIN, Žiga, ŠKOLČ, Jožef, LOVŠIN, Francka. Priročna zbirka tekstilij. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. maj 2018, letn. 56, št. 9, str. 32-33, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 11991113]

5. ČUK, Nina (avtor, fotograf), ČRNAC, Gaja, GOSENCA, Karin (avtor, fotograf), JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, TURK, Lea, ŽNIDARŠIČ, Nina, KORDEŽ, Mija, SRBLIN, Žiga, ŠKOLČ, Jožef, LOVŠIN, Francka, PAVKO-ČUDEN, Alenka (avtor, fotograf). Didaktična igra iz polsti. Tim : revija za tehnično in znanstveno izobrazbo mladine. jun. 2018, letn. 56, št. 10, str. 34-35, ilustr. ISSN 0040-7712. [COBISS.SI-ID 12032073]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. TRŠAN, Melisa. Sodobna digitalna tehnologija in preživljanje prostega časa učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tršan], 2018. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5460. [COBISS.SI-ID 12204361]

7. MEGLIČ, Maja. Ugotavljanje poznavanja posledic (vplivov) svetlobnega onesnaževanja med osnovnošolci : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Meglič], 2018. 47 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5478. [COBISS.SI-ID 12216393]

8. MEDVED, Marjeta. Vpliv predmeta gospodinjstvo na poklicno odločitev osnovnošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Medved], 2018. 53 str., [2] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5295. [COBISS.SI-ID 12118601]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. FERLAN, Kristina. Uporaba didaktičnih iger pri pouku gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Ferlan], 2018. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5020. [COBISS.SI-ID 11957321]

 

 

Zlatan Magajna [01920]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MAGAJNA, Zlatan, MASTNAK, Adrijana. IKT - most med fakultetnim in osnovnošolskim dokazovanjem v matematiki. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaC.html#C7. [COBISS.SI-ID 12267081]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. MAGAJNA, Zlatan. Preiskovanja med pismenostjo in dokazovanjem = Investigations between numeracy and proving. V: SUBAN, Mojca (ur.), JERKO, Apolonija (ur.). KUPM 2018 : zbornik razširjenih povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2018. Str. 30-32. ISBN 978-961-03-0410-4. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/ZbornikKUPM_2018/20/. [COBISS.SI-ID 12158025]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. MAGAJNA, Zlatan. Računalniško podprto dokazovanje v šolski geometriji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2018. http://www.z-maga.si/UserFiles/File/RacunalniskoPodprtoDokazovanjeGeometrija.pdf. [COBISS.SI-ID 12456265]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. MAGAJNA, Zlatan, MASTNAK, Adrijana. Poglavja iz didaktike matematike : predavanje v okviru dogodka Izmenjava izkušenj didaktične uporabe IKT, UL, Fakulteta za elektrotehniko, 30. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12211529]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. IMO. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

6. Matematika v šoli. MAGAJNA, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. LOKAR, Natalija. Bralno razumevanje in reševanje matematičnih besedilnih nalog : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Lokar], 2018. 83 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5492. [COBISS.SI-ID 12231753]

8. ŽITKO, Urša. Povratna informacija pri matematičnih domačih nalogah za učno šibkejše učence : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Žitko], 2018. 86 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5547. [COBISS.SI-ID 12271689]

9. NEMANIČ, Tadeja. Stili spoznavanja in učenje matematike s fizičnimi ter virtualnimi pripomočki : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Nemanič], 2018. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5533. [COBISS.SI-ID 12249161]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

10. KOSMAČ, Mihaela. Bloomova in SOLO taksonomija v poučevanju matematike : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kosmač], 2018. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5254. [COBISS.SI-ID 12108617]

11. PETEK, Julija. Formativno samopreverjanje z rubrikami pri matematiki : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Petek], 2018. 37 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5298. [COBISS.SI-ID 12119625]

12. ŽARN, Miha. Formativno spremljanje s skriptami : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Žarn], 2018. 33 f., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5271. [COBISS.SI-ID 12112713]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

13. MASTNAK, Adrijana. Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Mastnak], 2018. 416 str., [84] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5083. [COBISS.SI-ID 12008009]

 

Recenzent

14. KOPASIĆ, Mladen. Radovednih pet. Matematika 4. Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 88 str., ilustr. Znam za več. ISBN 978-961-271-805-3. [COBISS.SI-ID 293169664]

15. KOPASIĆ, Mladen. Radovednih pet. Matematika 5. Zbirka osnovnih in zahtevnejših nalog za ponavljanje in utrjevanje. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 83 str., ilustr. Znam za več. ISBN 978-961-271-806-0. [COBISS.SI-ID 293169920]

16. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4. Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2018. 4 zv. (95; 95; 94; 101 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 294141184]

17. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5. Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2018. 2 zv. (109 str, [13] str. pril.; 131 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 293503232]

 

Roman Makše [22643]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. MAKŠE, Roman (umetnik). Objekti / prazno / gledalec : razstava, Galerija Miklova hiša, Ribnica, 22. feb. - 29. apr. 2018. [COBISS.SI-ID 11923785]

2. MAKŠE, Roman (umetnik), et al. Panta rhei - Etike-te : mednarodna skupinska razstava sodobne likovne umetnosti Društva likovnih umetnikov Dolenjske (DLUD), Špital ob Dravi, Avstrija, 5. 1. - 26. 1. 2018. [COBISS.SI-ID 11933769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

3. ŠTORGEL, Blanka. Mehanski vmesniki in nastajanje kiparskega dela : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Štorgel], 2018. 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5505. [COBISS.SI-ID 12237385]

 

Mentor - drugo

4. Zaključna razstava 4. letnika Likovne pedagogike : Galerija PEF, Ljubljana, 30. 5. - 20. 6. 2018. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5084/. [COBISS.SI-ID 12013129]

 

 

Aleksander Malnič [02507]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož. Tetravalent vertex- and edge-transitive graphs over doubled cycles. Journal of combinatorial theory. Series B. July 2018, vol. 131, str. 109-137. ISSN 0095-8956. https://doi.org/10.1016/j.jctb.2018.01.007, DOI: 10.1016/j.jctb.2018.01.007. [COBISS.SI-ID 1540135620]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. MALNIČ, Aleksander, KUZMAN, Boštjan, POTOČNIK, Primož. On reflexible polynomials. V: Graphs, groups, and more : celebrating Brian Alspachʼs 80th and Dragan Marušičʼs 65th birthdays : the book of abstracts : Conference, UP FAMNIT, Koper, Slovenia, May 28 - June 1, 2018. Koper: Slovenian discrete and applied mathematics society, 2018. Str. 6-7. [COBISS.SI-ID 1540742596]

3. MALNIČ, Aleksander, KUZMAN, Boštjan, POTOČNIK, Primož. On reflexible polynomials. V: International Workshop on Symmetries of Graph and Networks, January 29-February 2, 2018, Sanya, China. International Workshop on Symmetries of Graph and Networks, January 29-February 2, 2018, Sanya, China. [S. l.: s. n.], 2018. Str. 10. http://www.tsimf.cn/meeting/show?id=83#MMM4. [COBISS.SI-ID 1540096196]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. MALNIČ, Aleksander. Zhou, Hui (PRC-BJ-SM): On top locally-s-distance-transitive graphs. (English summary). - Discrete Math. 340 (2017), no. 8, 1773-1783. MathSciNet. 2018, mr3648205. ISSN 2167-5163. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3648205.pdf. [COBISS.SI-ID 18535001]

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Ars mathematica contemporanea. MALNIČ, Aleksander (urednik 2015-, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. https://amc-journal.eu/index.php/amc/issue/archive, http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

 

Vida Manfreda Kolar [16081]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MANFREDA KOLAR, Vida, VULA, Eda, HODNIK, Tatjana. Primary teacher studentsʼ understanding of fraction representational knowledge in Slovenia and Kosovo. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, vol. 8, no. 2, str. 71-96, ilustr. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/342/280, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5129, DOI: 10.26529/cepsj.342. [COBISS.SI-ID 12040009]

2. HODNIK, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. How fifth-grade pupils reason about fractions : a reliance on part-whole subconstructs. Educational studies in mathematics. 2018, vol. 99, issue 3, str. 335-357. ISSN 1573-0816. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10649-018-9838-z.pdf, DOI: 10.1007/s10649-018-9838-z. [COBISS.SI-ID 12165193]

 

1.04 Strokovni članek

3. MANFREDA KOLAR, Vida. Analiza strategija pri rješavanju matematičkih problema. Matematika i škola. 2018, god. 19, br. 94, str. 147-153, ilustr. ISSN 1332-0327. [COBISS.SI-ID 11989833]

4. MANFREDA KOLAR, Vida. Formativno praćenje : u poučevanju matematike. Matematika i škola. 2018, god. 20, br. 96, str. 3-10, ilustr. ISSN 1332-0327. [COBISS.SI-ID 12346441]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. MANFREDA KOLAR, Vida. Razvijanje algebraičnega mišljenja na razredni stopnji osnovne šole = The development of algebraic thinking in elementary primary school. V: SUBAN, Mojca (ur.), JERKO, Apolonija (ur.). KUPM 2018 : zbornik razširjenih povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2018. Str. 21-22. ISBN 978-961-03-0410-4. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/ZbornikKUPM_2018/20/. [COBISS.SI-ID 12157769]

6. MANFREDA KOLAR, Vida. Razvijanje algebarskog mišljenja u razrednoj nastavi. V: Zbornik sažetaka radova. [Zagreb]: Hrvatsko matematičko društvo, 2018. Str. 112. ISBN 978-953-6862-30-6. [COBISS.SI-ID 12163401]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Druga matematika. Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole. Dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 2 zv. (131; 127 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3570-8, ISBN 978-961-01-3571-5. [COBISS.SI-ID 293033728]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. MANFREDA KOLAR, Vida. Formative assessment, experinces from Slovenia ; Formative assessment technicques in mathematics ; Productive tasks and diagnosing studentsʼ difficulties in mathematics ; Problem solving in mathematics ; Developing algebraic thinking in primary school : predavanje v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2017/2018, from 21. 5. till 21. 6. 2018, University of Zagreb, Faculty of Teacher Education, Zagreb, Croatia (32 ur). [COBISS.SI-ID 12035657]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. MANFREDA KOLAR, Vida. Matematika v prvem triletju : predavanje na strokovnem srečanju za učitelje prvega in drugega triletja Od učitelja k učencu - od učenca k učitelju, 3. feb. 2018, hotel Primus, Ptuj. [COBISS.SI-ID 12669769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. SALAMON, Martina. Formativno spremljanje znanja pri matematiki : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Salamon], 2018. 101 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5146. [COBISS.SI-ID 12051529]

11. ZAKRAJŠEK, Maja. Prostorske predstave pri matematiki v 5. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zakrajšek], 2018. 68 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5281. [COBISS.SI-ID 12116553]

12. ŽELEZNIK, Mateja. Učiteljeva in učenčeva stališča do matematičnih nalog pri dodatnem pouku matematike od tretjega do petega razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Železnik], 2018. 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5067. [COBISS.SI-ID 11990857]

13. ZAGRADIŠNIK, Maja. Znanje učencev pri aritmetiki v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zagradišnik], 2018. 74 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5485. [COBISS.SI-ID 12223049]

 

Recenzent

14. BOGATAJ, Tanja, PRUŠNIK, Valentina. Matematik Nande 2 : zbirka nalog za matematiko v 2. razredu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5021-3. [COBISS.SI-ID 293573632]

 

 

Adrijana Mastnak [36994]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MAGAJNA, Zlatan, MASTNAK, Adrijana. IKT - most med fakultetnim in osnovnošolskim dokazovanjem v matematiki. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaC.html#C7. [COBISS.SI-ID 12267081]

2. MASTNAK, Adrijana. Učenčevo (samo)preverjanje reševanja nalog = Checking of task-solving by the student himself. V: SUBAN, Mojca (ur.), JERKO, Apolonija (ur.). KUPM 2018 : zbornik razširjenih povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2018. Str. 111-113. ISBN 978-961-03-0410-4. https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/ZbornikKUPM_2018/20/. [COBISS.SI-ID 12159561]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

3. MASTNAK, Adrijana. Model razvijanja učenčevega samoocenjevanja matematičnega znanja : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Mastnak], 2018. 416 str., [84] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5083. [COBISS.SI-ID 12008009]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. MAGAJNA, Zlatan, MASTNAK, Adrijana. Poglavja iz didaktike matematike : predavanje v okviru dogodka Izmenjava izkušenj didaktične uporabe IKT, UL, Fakulteta za elektrotehniko, 30. 11. 2018. [COBISS.SI-ID 12211529]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. ŽARN, Miha. Formativno spremljanje s skriptami : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Žarn], 2018. 33 f., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5271. [COBISS.SI-ID 12112713]

 

 

Mira Metljak [35653]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. FABIJAN, Tina, GLAVINA, Nika, LEDERER, Eva, MALOVRH, Katja, VOHAR, Lea, ZUPANČIČ, Marta, ŽEMLJA, Mojca, ŽMAVČIČ, Tea, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor. Žuželke- delavnice za otroke. Naravoslovna solnica : za učitelje, vzgojitelje in starše. pomlad 2018, letn. 22, št. 3, str. 16-21, ilustr. ISSN 1318-9670. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5115. [COBISS.SI-ID 12030793]

 

1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

2. JURIŠEVIČ, Mojca, BREZOVAR, Špela, ČEPIČ, Mojca, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, ŽERAK, Urška. Prožni model ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti celostne obravnave nadarjenih dijakov in spodbujanje njihovega kariernega razvoja v slovenskem kontekstu (PROGA) izsledki po prvem letu projekta. V: IVANIŠIN, Marko (ur.). Zbornik povzetkov. Strokovni posvet o nadarjenih na slovenskih srednjih šolah 2018, Radenci, 29. in 30. 11. 2018. Maribor: [s. n.], 2018. Str. 3. http://www.projekt-rast.si/wp-content/uploads/2018/11/zbornik-povzetkov-posveta.pdf. [COBISS.SI-ID 12245065]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŽERAK, Urška, ČEPIČ, Mojca, DOLŠINA, Simona, FILIPČIČ, Tjaša, KREK, Janez, KUZMAN, Boštjan, METLJAK, Mira, TORKAR, Gregor, VIDRIH, Alenka, VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. PROGA : evaluation of gifted education in the Slovenian context. V: Working with gifted students in the 21st century : book of abstracts. 16th Conference of the European council for high ability, 8th - 11th August 2018, Croke Park, Dublin, Ireland. Dublin: [s. n.], 2018. Str. 235. http://echa2018.info/wp-content/uploads/2018/08/Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12106569]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Repozitorij o Solčavskem. METLJAK, Mira (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Karmen Mlinar [34168]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. MLINAR, Karmen. Elgrid Messner, Daniela Worek and Mojca Peček (Eds), Teacher Education for Multilingual and Multicultural Settings, Graz: Leykam, 2016; 199 pp.: ISBN 978-3- 7011-0361-4. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, vol. 8, no. 1, str. 211-216. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/497/275, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5037, DOI: 10.26529/cepsj.497. [COBISS.SI-ID 11962953]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 28 f. [COBISS.SI-ID 11898697]

3. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 29 f. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5417/. [COBISS.SI-ID 12166473]

 

 

Irena Nančovska-Šerbec [12665]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela, ŽEROVNIK, Alenka. Developing computational thinking through games in scratch. V: Education and research in the information society : proceedings. Sofia: Institute of Mathematics and Informatics Bulgarian Academy of Sciences, Association for the Development of the Information Society, 2018. Str. 21-30, tabeli. http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/2943/1/ERIS2018-book-p02.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5141. [COBISS.SI-ID 12046409]

2. HOIĆ-BOŽIĆ, Nataša, HOLENKO DLAB, Martina, NAČINOVIĆ PRSKALO, Lucia, RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Games for learning algorithmic thinking - GLAT project. V: [Proceedings]. [Colombo]: [Global Academic Research Institute], [2018]. 14 str. (pdf). http://multidisciplinaryjournal.globalacademicresearchinstitute.com/images/vol11/NatasaHoic.pdf. [COBISS.SI-ID 12068425]

3. BORIN, Mojca, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Ocenjevanje dejavnikov vpliva na izmerjene digitalne kompetence učiteljev = Evaluation of factors affects the measured teachersʼ digital competencies. V: RAJKOVIČ, Uroš (ur.), BRODNIK, Andrej (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi - VIVID 2017 : zbornik referatov = Education in information society : conference proceedings. Ljubljana: Založba UL FRI, 2018. Str. 44-50, ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6209-98-4. http://zalozba.fri.uni-lj.si/VIVID2017.pdf. [COBISS.SI-ID 11991881]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka. Digitalno pripovedovanje zgodb za razvoj digitalnih kompetenc študentov. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaF.html#E7. [COBISS.SI-ID 12269385]

5. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela. Fizično računalništvo za učenje računalništva. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaF.html#E10. [COBISS.SI-ID 12268105]

6. HOIĆ-BOŽIĆ, Nataša, HOLENKO DLAB, Martina, NAČINOVIĆ PRSKALO, Lucia, RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Games for learning algorithmic thinking - GLAT project. V: Proceedings from GARI summer multidisciplinary research symposium on 18th May, 2018, Colombo, Sri Lanka. Colombo, Sri Lanka: Global Academic Research Institute, cop. 2018. Str. 17. International Journal of Management (Colombo. Print). ISSN 2424-6425. [COBISS.SI-ID 12018761]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, CERAR, Špela. Scratch & bebras puzzles. V: Programme and abstract book. EGIFT Summer School 2018, European Gifted Education Programme Year 2 Training Event, 16-20 July 2018, University of Ljubljana, Faculty of Education. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 18. [COBISS.SI-ID 12098633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. PIPAN, Vanessa. Izdelava mobilnih aplikacij med učenci drugega triletja osnovne šole s programom App Inventor : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Pipan], 2018. 49 str., [14] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5009. [COBISS.SI-ID 11942217]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

9. KORON, Anja. Labirint v Scratchu : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Koron], 2018. 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5346. [COBISS.SI-ID 12136009]

10. HLADNIK, Maja. Prehod iz vizualnega v tekstovno programiranje : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Hladnik], 2018. 24 str, XI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5258. [COBISS.SI-ID 12107593]

11. TERNIK, Žan. Učna analitika v izobraževalnih računalniških igrah : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Ternik], 2018. 42 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5259. [COBISS.SI-ID 12108105]

12. BUKOVEC, Maruša. Uporaba LEGO Mindstorms EV3 robotov pri poučevanju fizičnega računalništva v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bukovec], 2018. VI, 40 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5316. [COBISS.SI-ID 12123977]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. KORINŠEK, Denis. Mobilna igra za učenje programiranja v osnovni šoli : magistrsko delo : študijski program druge stopnje Pedagoško računalništvo in informatika. Ljubljana: [D. Korinšek], 2018. 43 str., ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/4260/. [COBISS.SI-ID 1538013123]

 

 

Jerneja Novšak Brce [32740]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara, MUZNIK, Mojca, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Word-initial rhotics in Slovenian 4-year-olds with typical versus protracted phonological development. Clinical linguistics & phonetics. [Online ed.]. 2018, vol. 32, issue 5/6, str. 523-543, tabele, graf. prikazi. ISSN 1464-5076. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02699206.2017.1359854?needAccess=true, DOI: 10.1080/02699206.2017.1359854. [COBISS.SI-ID 11770185]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, RIBARIČ, Nika, KOGOVŠEK, Damjana. Komunikacijska matrika pri predšolskih otrocih v starosti od 1. do 3. leta = Communication matrix in preschool children aged 1 to 3 years. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 1194-1204. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5648. [COBISS.SI-ID 12353609]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KOGOVŠEK, Damjana, MIŠICA, Blaž, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Sociopragmatične spretnosti in govorna razumljivost otrok s polževim vsadkom = Sociopragmatic skills and speech intelligibility of children with cochlear implant. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 1402-1411, tabeli. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5646. [COBISS.SI-ID 12353865]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Extraversion in Slovenian preschool children who stutter. V: TRINITE, Baiba (ur.). Book of Abstracts. 10th European Congress of Speech and Language Therapy, 10-12 May 2018, Cascais, Portugal. Paris: CPLOL, 2018. Str. 157. ISBN 978-2-9552505-1-8. [COBISS.SI-ID 12315977]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Slišati, poslušati, sporazumevati se in ... govoriti : Kako spodbujati jezikovni razvoj z glasom, petjem in glasbo avtoric Serene Bonifacio in Ingrid Rudoi. Objem zvoka. mar. 2018, letn. 15, št. 33, str. 8. ISSN 1855-8402. http://www.csgm.si/images/datoteke/casopis/asopis_objem_zvoka_st_33www.pdf. [COBISS.SI-ID 11994953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. PLESTENJAK, Nadja. Vpliv fonomimične metode na stopnjo govorne razumljivosti otrok z motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Plestenjak], 2018. 107 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5375. [COBISS.SI-ID 12148553]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

7. RIBARIČ, Nika. Uporaba komunikacijske matrike pri predšolskih otrocih v starosti od 1. do 3. leta : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Ribarič], 2018. 54 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5280. [COBISS.SI-ID 12113737]

 

Recenzent

8. Glasilka logo-surdo. NOVŠAK BRCE, Jerneja (recenzent 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

 

Valentina Pavlič [37439]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PAVLIČ, Valentina. The question of the collaboration between baroque sculptor Joseph Straub and baroque painter Valentin Metzinger : some circumstances about the altars in Taborsko (Croatia), Malečnik, Slovenska Bistrica and Rogatec (Slovenia). Axios. 2018, vol. 3, str. 88-105, ilustr. ISSN 2545-4285. https://axiosskopje.files.wordpress.com/2018/11/axios-vol-3-2018.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5573/. [COBISS.SI-ID 12280137]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. PAVLIČ, Valentina. The statue of Saint John of Nepomuk from the Slivnica Mansion Park - overlooked work of Joseph Straub ; Kip svetog Ivana Nepomuka iz vrta dvorca Slivnica - zanemareno djelo Josipa Strauba. Podravina. 2018, vol. 17, no. 33, str. 97-105, ilustr. ISSN 1848-8854. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=300723, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5553/. [COBISS.SI-ID 12279881]

 

1.04 Strokovni članek

3. PAVLIČ, Valentina. Kip sv. Janeza Nepomuka iz vrta slivniške graščine - novoodkrito delo kiparja Jožefa Strauba. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. 8. apr. 2018, 37, 2, ilustr. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten/prispevki/1545-bilten-suzd-37-2018-02. [COBISS.SI-ID 11973705]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The architecture of the side altars in the minorite Church of St Peter and Paul in Ptuj. TrAr : tracing the art of the Straub family. 1 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=188. [COBISS.SI-ID 12399689]

5. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The miniature sculpture with St Dominic and St Clare in Regional Museum Maribor. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=198. [COBISS.SI-ID 12397385]

6. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The miniature sculptures of St John of Nepomuk and St Rosalia in the parish church of St Stephen in Spodnja Polskava. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=108. [COBISS.SI-ID 12404041]

7. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The pulpit of the parish church in Selnica ob Dravi. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=21. [COBISS.SI-ID 12401993]

8. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The pulpit of the parish church of St Hemma of Gurk in Sveta Ema. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=201. [COBISS.SI-ID 12404809]

9. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The pulpit of the the parish church of St Mary of the assumption in Cirkovce. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=192. [COBISS.SI-ID 12383049]

10. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of angel from the main altar of the minorite Church of St Peter and Paul. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=190. [COBISS.SI-ID 12398921]

11. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of God the Father, putti, angel heads and ornaments on the high altar of the succursal church of the Mary Help of Christians in Puščava. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=255. [COBISS.SI-ID 12400457]

12. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St Anthony of Padua in Regional Museum Maribor. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=126. [COBISS.SI-ID 12397641]

13. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St Florian on the side altar in the parish church of St Philip and St James in Laporje. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=253. [COBISS.SI-ID 12386633]

14. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St Francis Xavier in the parish church of the Holly Trinity in Sveta Trojica. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=203. [COBISS.SI-ID 12405577]

15. PAVLIČ, Valentina. The sculpture of St John of Nepomuk from the Slivnica Mansion Park. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=105. [COBISS.SI-ID 12406857]

16. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St John of Nepomuk in Negova. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=206. [COBISS.SI-ID 12395337]

17. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St John of Nepomuk in Regional Museum Maribor. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=156. [COBISS.SI-ID 12396361]

18. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St John the Baptist in Regional Museum Maribor. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=183. [COBISS.SI-ID 12396873]

19. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St Joseph with Jesus in Slivnica pri Mariboru. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=180. [COBISS.SI-ID 12403529]

20. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St Nicholas in Lovrenc na Pohorju. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=182. [COBISS.SI-ID 12387401]

21. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St Nicholas in the Regional Museum Maribor. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=184. [COBISS.SI-ID 12397897]

22. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St Stephen in the attic of the high altar in the Parish Church of St Philip and St James in Laporje. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=252. [COBISS.SI-ID 12386889]

23. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of Virgin Mary with child in the parish church of St Philip and St James. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=254. [COBISS.SI-ID 12386377]

24. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculptures from the staircase in front of the church at Ptujska Gora. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=200. [COBISS.SI-ID 12400201]

25. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculptures of putti from the side altar of the Holy Cross from the minorite Church of St Peter and Paul in Ptuj. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=189. [COBISS.SI-ID 12399433]

26. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculptures of St George and St Martin of Tours in Regional Museum Maribor. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=155. [COBISS.SI-ID 12397129]

27. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculptures on the altar of the Holy Family in the north Chapel of the parish church of St Stephen in Spodnja Polskava. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=107. [COBISS.SI-ID 12404553]

28. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculptures on the roof of the pulpit in the parish church of St Mary and St Margaret the Virgin in Sladka gora. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=260. [COBISS.SI-ID 12403017]

29. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar in the Maryʼs Chapel of the parish church in Selnica ob Dravi. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=20. [COBISS.SI-ID 12402505]

30. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of St John of Nepomuk in parish church of St Margaret the Virgin in Selnica ob Dravi. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=261. [COBISS.SI-ID 12402249]

31. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The tabernacle in the parish church of St Hemma in Sveta Ema. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=202. [COBISS.SI-ID 12405065]

32. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The tabernacle of the high altar in parish church of St Margaret the Virgin in Selnica ob Dravi. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=262. [COBISS.SI-ID 12401737]

33. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. Three angel heads in Regional Museum Maribor. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=179. [COBISS.SI-ID 12396105]

34. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. Two angel heads on the high altar in the Parish church of St Mary of the assumption in Brezje. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=186. [COBISS.SI-ID 12380745]

35. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. Two sculptures of angels on the side altar of the succursal church of St Giles in Kočno ob Ložnici. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=193. [COBISS.SI-ID 12386121]

36. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. Two sculptures on the high altar in the succursal church of St John the Baptist in Videm pri Ptuju. TrAr : tracing the art of the Straub family. 2 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=243. [COBISS.SI-ID 12405321]

37. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The altar of St Anthony of Padua in the succursal church of the Virgin Mary of the assumption in Podlehnik. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=249. [COBISS.SI-ID 12398409]

38. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The altar of the holy cross in the parish church of St Mary of the assumption in Jarenina. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=263. [COBISS.SI-ID 12384585]

39. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The high altar in the parish church of Virgin Mary in Slivnica pri Mariboru. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=204. [COBISS.SI-ID 12403273]

40. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The high altar of the parish church of St Stephen in Spodnja Polskava. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=106. [COBISS.SI-ID 12404297]

41. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The high altar of the succursal church of St Ignatius of Loyola in Rdeči breg. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=256. [COBISS.SI-ID 12400713]

42. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. Left side altar in the succursal church of Virgin Mary in Celje. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=246. [COBISS.SI-ID 12381513]

43. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The left side altar of St Lawrence in the parish church of Virgin Mary of the assumption in Jarenina. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=248. [COBISS.SI-ID 12385353]

44. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The pulpit in the parish church of St Bartholomew in Rogatec. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=259. [COBISS.SI-ID 12401225]

45. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The pulpit of the minorite Church of St Peter and Paul in Ptuj. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=191. [COBISS.SI-ID 12399177]

46. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The right side altar in the parish church of St John the Evangelist in Dravograd. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=244. [COBISS.SI-ID 12384329]

47. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The right side altar in the succursal church of Virgin Mary in Celje. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=245. [COBISS.SI-ID 12382793]

48. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The right side altar of St Nicholas in the parish church of Virgin Mary of the assumption in Jarenina. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=247. [COBISS.SI-ID 12385609]

49. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. Roof of the pulpit in the parish church of St George in Mozirje. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=270. [COBISS.SI-ID 12394825]

50. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of an unknown saint in Cirkovce. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=181. [COBISS.SI-ID 12383305]

51. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of angel in Regional Museum Maribor. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=154. [COBISS.SI-ID 12395849]

52. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculpture of St John of Nepomuk in Regional Museum Maribor. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=272. [COBISS.SI-ID 12396617]

53. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. Sculptures from the high altar of the minorite church of St Peter and Paul in Ptuj. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=187. [COBISS.SI-ID 12398665]

54. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. Sculptures from the two side altars of the Parish church of St Mary of the assumption in Brezje. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=185. [COBISS.SI-ID 12381001]

55. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculptures of angels in the National Gallery in Ljubljana. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=195. [COBISS.SI-ID 12395081]

56. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculptures of putti on the organ case in the pilgrimage and parish Church of St Mary and St Margaret the Virgin. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=257. [COBISS.SI-ID 12402761]

57. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar in the parish church of St Kunigunde in Zgornja Kungota. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=251. [COBISS.SI-ID 12406345]

58. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of Our Lady of Sorrows in parish church of St George in Ptuj. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=271. [COBISS.SI-ID 12399945]

59. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of St Anthony of Padua in parish church of St Peter in Malečnik. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=269. [COBISS.SI-ID 12388169]

60. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of St Francis Xavier in parish church of St Peter in Malečnik. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=268. [COBISS.SI-ID 12388425]

61. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of St John of Nepomuk in the Parish Church of St Peter in Malečnik. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=267. [COBISS.SI-ID 12388681]

62. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of St John the Baptist in the parish church of St Peter in Malečnik. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=266. [COBISS.SI-ID 12388937]

63. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of St Lucy in the succursal church of the Virgin Mary of the assumption in Podlehnik. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=250. [COBISS.SI-ID 12398153]

64. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of St Peter and St Sebastian in the parish church of St Andrew in Makole. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=194. [COBISS.SI-ID 12387657]

65. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of St Roch in the parish church of St Vitus in Videm pri Ptuju. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=178. [COBISS.SI-ID 12406089]

66. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of the fourteen holy helpers in the parish Church of St Peter in Malečnik. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=264. [COBISS.SI-ID 12389449]

67. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar of Virgin Mary in the parish church of St Peter in Malečnik. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=265. [COBISS.SI-ID 12389193]

68. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. Two sculptures on the high altar of the Parish church in Štanjel. TrAr : tracing the art of the Straub family. 3 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=19. [COBISS.SI-ID 12405833]

69. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The high altar of the succursal church of St Henry in Areh na Pohorju. TrAr : tracing the art of the Straub family. 4 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=141. [COBISS.SI-ID 12379977]

70. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The high altar of the succursal church of St Joseph in Slovenska Bistrica. TrAr : tracing the art of the Straub family. 4 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=109. [COBISS.SI-ID 12403785]

71. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The organ decoration in parish church of St Mary in Ruše. TrAr : tracing the art of the Straub family. 4 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=273. [COBISS.SI-ID 12401481]

72. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The Plague monument on the Main Square in Maribor. TrAr : tracing the art of the Straub family. 4 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=140. [COBISS.SI-ID 12387913]

73. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The side altar in the parish church of St Bartholomew in Rogatec. TrAr : tracing the art of the Straub family. 4 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=258. [COBISS.SI-ID 12400969]

74. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. Two side altars and the decoration on the triumphal arch wall in the parish church of St Michael in Črešnjevec. TrAr : tracing the art of the Straub family. 4 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=114. [COBISS.SI-ID 12383817]

75. PAVLIČ, Valentina, STROBL, Julia. The sculptures on the façade of the parish church of Our Lady of Sorrows in Ehrenhausen. TrAr : tracing the art of the Straub family. 5 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=176. [COBISS.SI-ID 12406601]

76. PAVLIČ, Valentina, DOLINŠEK, Saša. The sculptural decoration of the high altar from the church of St Joseph in Studenci. TrAr : tracing the art of the Straub family. 6 str., ilustr. http://trars.eu/catalog-item.php?id=98. [COBISS.SI-ID 12395593]

 

 

Jerneja Pavlin [29708]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. NOVLJAN, Maruša, PAVLIN, Jerneja. Izkušnje učencev in učiteljev s poukom na prostem v okolici šole pri predmetu naravoslovje in tehnika = Learners' and teachers' experiences with outdoor education in the nearby of the school at the subject science and technology. V: OREL, Mojca (ur.), JURJEVČIČ, Stanislav (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: EDUvision, 2018. Str. 1680-1693, tabele. ISBN 978-961-94307-6-7. http://www.eduvision.si/zbornik-prispevkov, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5649. [COBISS.SI-ID 12354121]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, VINKO, Luka, PAVLIN, Jerneja. Using eye-tracking approach to explain studentsʼ achievements in solving the task about burning by applying chemistry triplet. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 111-112. [COBISS.SI-ID 12134217]

3. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Successful and unsuccessful students' information processing at solving problems in context related with dynamic 3D submicrorepresentations of specific states of water and phase change between them. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 135. [COBISS.SI-ID 12134985]

4. PAVLIN, Jerneja, TOMPA, Valerija, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha. Using eye-tracker to explore studentsʼ achievements in solving a context-based air problem. V: MIECZNIKOWSKI, Krzysztof (ur.). Educational innovations and teacher needs : book of abstracts. Warsaw: [University of Warsaw, Faculty of Chemistry, 2018. Str. 136. [COBISS.SI-ID 12135241]

5. PAVLIN, Jerneja. Glasovalni sistem Mentimeter pri pouku fizike za študente prvega letnika razrednega pouka. V: Izzivi in priložnosti za inovativne oblike poučevanja in učenja z uporabo IKT : Brezplačna zaključna konferenca projektov Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem, 28. septembra 2018 v Hotelu Bernardin, Portorož. [S. l.: s. n.]. http://hrast.pef.uni-lj.si/Konferenca/SekcijaPlakati.html#P4. [COBISS.SI-ID 12265545]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. PAVLIN, Jerneja. Experiments in physics teaching and learning. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, vol. 8, no. 1, str. 5-8. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/495/276, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5038, DOI: 10.26529/cepsj.495. [COBISS.SI-ID 11962441]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), BIDERMAN, Saša (avtor, fotograf), PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf). Spoznavanje okolja 2. Učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5022-0. [COBISS.SI-ID 294533120]

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. PAVLIN, Jerneja. Hydrogels as a learning environment for students with different learning abilities : predavanje na Dílny Heuréky - 17. mezinárodní konference, Jiráskovo gymnázium, Náchod, 21. - 23. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 12166985]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PAVLIN, Jerneja (gostujoči urednik 2018, član uredniškega odbora 2018-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. LIPOGLAVŠEK, Manca. Analiza naravoslovnih vsebin astronomija, kroženje vode v naravi in vreme v učbeniških gradivih za angleščino v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Lipoglavšek], 2018. X, 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5092. [COBISS.SI-ID 12015689]

11. NOVLJAN, Maruša. Poučevanje predmeta naravoslovje in tehnika v 4. In 5. razredu osnovne šole na prostem v okolici šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Novljan], 2018. XII, 80 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5265. [COBISS.SI-ID 12109385]

12. PUGELJ, Nastja. Poučevanje učnih vsebin veter in kroženje vode z namiznimi didaktičnimi igrami v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pugelj], 2018. XVIII, 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5220. [COBISS.SI-ID 12082249]

13. ZDOVC, Natalija. Uporaba metode napovej-opazuj-razloži pri obravnavi temperature in toplote v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Zdovc], 2018. 228 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5233. [COBISS.SI-ID 12088393]

 

Ilustrator

14. MEŽNAR, Polona, SLEVEC, Mateja, ŠTUCIN, Asja. Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 4. [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2018. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-271-320-1. [COBISS.SI-ID 295659520]

 

 

Mojca Pečar [18748]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare. Libro di testo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2018. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-825-0. [COBISS.SI-ID 294855168]

2. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-826-7, ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 290632704]

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole. Delovni zvezek = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 2. osztálya számára. Munkafüzet. 12. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018. 2 zv. (61, 61 str., [6] f. pril.), ilustr. ISBN 978-961-6357-37-1, ISBN 978-961-241-103-9. [COBISS.SI-ID 294969344]

 

2.08 Doktorska disertacija

4. PEČAR, Mojca. Izkušnje in stališča učiteljev o prilagajanju pouka predznanju in interesom učencev : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Pečar], 2018. XX, 318 str., [45] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5019. [COBISS.SI-ID 11957577]

 

Mojca Peček-Čuk [11611]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, PEČEK, Mojca, ČUK, Ivan. How to prepare student teachers for inclusive education? The beliefs of student teachers about inclusive practices in Serbia And Slovenia. V: Inclusion and exclusion, resources for educational research?. Bolzano: European Educational Research Association. 2018, 3 str. https://eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/23/contribution/44577/. [COBISS.SI-ID 12131913]

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 28 f. [COBISS.SI-ID 11898697]

3. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 29 f. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5417/. [COBISS.SI-ID 12166473]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Edukacja. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2018-). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. ISSN 0239-6858. [COBISS.SI-ID 273273088]

5. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

6. Šolska kronika : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje. PEČEK, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. https://www.dlib.si/ results/ ?query= 'srel%3d%C5%A0olska+kronika'&pageSize= 25. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. KOGOVŠEK, Tina. Vloga socialnega pedagoga pri uresničevanju inkluzije v osnovnih šolah : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kogovšek], 2018. 91 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5222. [COBISS.SI-ID 12084553]

 

Mateja Peršak [24202]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PERŠAK, Mateja. Problemi althusserjanske konceptualizacije ideologije. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2018, letn. 56, št. 3/4, str. 161-188, 241-242. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 12112457]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

2. PERŠAK, Mateja. Psihoanaliza in vzgoja k realnosti danes : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Peršak], 2018. [7], 138 f. [COBISS.SI-ID 67050850]

 

Tomaž Petek [32433]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PETEK, Tomaž. The importance of knowing linguistic content in speech therapy. International Journal of Special Education : The International Association of Special Education. 2018, vol. 33, no. 4, str. 977-998, tabele. ISSN 0827-3383. http://www.internationalsped.com/documents/IJSE-ENTIRE-ISSUE-33-4.pdf. [COBISS.SI-ID 12470345]

2. PETEK, Tomaž. Govorno nastopanje visokošolskih učiteljev. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2018, letn. 33, [št.] 2, str. 131-143, tabela. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514808183]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. PETEK, Tomaž. Socialne in funkcijske zvrsti v slovenskem jezikoslovju. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2018, 24, [št.] 2, str. 55-67. ISSN 0354-0448. https://ojs.zrc-sazu.si/jz/article/view/7107, DOI: 10.3986/jz.v24i2.7107. [COBISS.SI-ID 300081152]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž. Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 2 zv. (107; 128 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4350-5, ISBN 978-961-01-4370-3. [COBISS.SI-ID 293032448]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Odgojno-obrazovne teme. PETEK, Tomaž (član uredniškega odbora 2018-). U Rijeci: Učiteljski fakultet, 2018-. [COBISS.SI-ID 12202825]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. POTRČ, Nina. Nove naloge razrednih učiteljev pri obravnavi umetnostnega besedila in njihova diferenciacija v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Potrč], 2018. 70 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5027. [COBISS.SI-ID 11963209]

7. KOS, Klemen. Potrebe razrednih učiteljev po nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju s področja slovenščine : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kos], 2018. 117 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5181. [COBISS.SI-ID 12066633]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

8. GUTNIK, Urška. Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom : diplomsko delo. Ljubljana: [U. Gutnik], 2019. 113 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5941/. [COBISS.SI-ID 12586057]

9. GUNA, Nika. Vloga vzgojitelja pri spodbujanju govorno-jezikovnega razvoja predšolskih otrok : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Guna], 2018. 68 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5077. [COBISS.SI-ID 12002889]

 

Lektor

10. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih učencev od vrtca do srednje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. ISBN 978-961-253-234-5. https://www.apa.org/ed/schools/teaching-learning/creative-talented/top-principles-gifted-slovenian.pdf. [COBISS.SI-ID 296750336]

11. ŠPACAPAN, Adrijana, BOŽIČ, Zoran, GOLC, Lidija, KRAŠEVEC, Eva, ADAM, Andrej. Esej na maturi 2019 : [maturitetna romana: Andreï Makine: Francoski testament, Maja Haderlap: Angel pozabe]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5061-9. [COBISS.SI-ID 294790400]

12. GERŠAK, Vesna (avtor, fotograf), PODOBNIK, Uršula, FRELIH, Črtomir (avtor, fotograf), JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-253-225-3. [COBISS.SI-ID 294225920]

13. Glasilka logo-surdo. PETEK, Tomaž (lektor 2018-). Maribor: Študentska sekcija Društva logopedov Slovenije, 2018-. ISSN 2591-2208. [COBISS.SI-ID 293825536]

14. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja. Vzgoja predšolskega otroka. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-253-219-2. [COBISS.SI-ID 292865536]

 

Karmen Pižorn [21612]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOŠAK BABUDER, Milena, KORMOS, Judit, RATAJCZAK, Michael, PIŽORN, Karmen. Učinki slušnega vnosa ob sočasnem branju in vpliv jezikovnih zmožnosti nižje ravni v prvem jeziku na bralno razumevanje angleških besedil pri šestošolcih z disleksijo in brez nje. V: Specifične učne težave - sopojavljanje težav in možnosti za uresničevanje pozitivnih izidov : zbornik prispevkov. Ljubljana: Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. Str. 119-125. ISBN 978-961-92931-7-1. [COBISS.SI-ID 12169545]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

2. PIŽORN, Karmen. An investigation of young EFL learnersʼ writing scripts ; Language anxiety of year 6 EFL students : [predavanje v okviru] ERASMUS+ (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2017/2018, 19 th till 22nd Sept. 2018 (8 hours), University of Pecs, Faculty of Humanities, Department of English applied linguistics, Hungary. [COBISS.SI-ID 12182345]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. PIŽORN, Karmen. Content and language integrated learning (CLIL) - a panacea for young English language learners : predavanje na Three-day colloquium: developing research collaborations & teaching partnerships with European universities, Lancaster University, Department of Linguistics and English Language, 28th June 2018. [COBISS.SI-ID 12065097]

4. AFITSKA, Oksana, PIŽORN, Karmen. Sharing knowledge about partner research contexts : England and Slovenia : predavanje na Three-day colloquium: developing research collaborations & teaching partnerships with European universities, Lancaster University, Department of Linguistics and English Language, 27th June 2018. [COBISS.SI-ID 12064841]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. PIŽORN, Karmen (gostujoči urednik 2016, 2018-, področni urednik ). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. KRAJNIK, Sabina. The correlation between student achievements in English as a foreign language and the use of ICT in teaching English as a foreign language in Slovenia and in the Netherlands in 11- and 12-year old students : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Krajnik], 2018. XI f., 128 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5157. [COBISS.SI-ID 12054601]

 

 

Romina Plešec Gasparič [34569]

 

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Flipped learning as a way of designing innovative learning environment : the importance of thorough introduction, gradual implementation and in-depth evaluation of innovation. Odgojno-obrazovne teme. 2018, god. 1, br. 1/2, str. 79-98. http://www.ufri.uniri.hr/files/časopis/Valeni_Gapari.pdf. [COBISS.SI-ID 12209737]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Flipped learning and teaching in Slovenia : theory, practice and research. V: [Conference programme & abstract book]. GlobETS: An International Conference on Education, Technology and Science,May 6 - 9 May, 2018, Belgrade, Serbia. [S. l.]: [s. n.], 2018. Str. 42. [COBISS.SI-ID 12014409]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. PLEŠEC GASPARIČ, Romina. How to plan a flipped lesson? : vabljeno predavanje na integriranom prediplomskom i diplomskom sveučilitnom učiteljskom studiju, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska, 12. 1. 2018 (2 uri). [COBISS.SI-ID 12269641]

 

Tatjana Pleško Zalar [38776]

 

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLEŠKO ZALAR, Tatjana. Gibanje / šport in socialna pedagogika : tek kot metoda socialnopedagoškega dela = Physical /sports nad social pedagogy : running as a method of social pedagogical work. Socialna pedagogika. jul. 2018, letn. 22, št. 1/2, str. 51-74. ISSN 1408-2942. [COBISS.SI-ID 12067401]

Uršula Podobnik [21677]

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKUBIC, Darija, PODOBNIK, Uršula. Prepričanja vzgojiteljev o rabi slikanice brez besedila v vrtcu. Jezik in slovstvo. [Tiskana izd.]. 2018, letn. 63, št. 4, str. [17]-31, [125], tabele. ISSN 0021-6933. [COBISS.SI-ID 12316745]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

2. GERŠAK, Vesna (avtor, fotograf), PODOBNIK, Uršula, FRELIH, Črtomir (avtor, fotograf), JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : učbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-253-225-3. [COBISS.SI-ID 294225920]

 

2.17 Katalog razstave

3. GOLOB, Jelka, BRGLEZ, Zdenka, PODOBNIK, Uršula. Čutim veter : katalog izbranih otroških likovnih del likovnega natečaja "Raziskujemo senzoriko 2018. Kamnik: Zasebni vrtec Zarja, 2018. http://www.vrteczarja.si/likovni-natecaji/raziskujemo-senzoriko-2018-cutim-veter.html. [COBISS.SI-ID 11987785]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. GERŠAK, Vesna, PODOBNIK, Uršula, RUPNIK, Urša, GODLER, Anita, MARINČIČ, Ema, JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled (Tovarna idej), predstavitev projekta : poudarek na vsebinah za V in OŠ : predstavitev na Kulturnem bazarju, Cankarjev dom, Ljubljana, 5. april 2018. [COBISS.SI-ID 11945545]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

5. TRČEK, Vesna. Razstavna dejavnost v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Trček], 2018. 96 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5090. [COBISS.SI-ID 12015433]

 

Mentor - drugo

6. JURJEVIČ, Nuša. Gib in njegova sled : tovarna idej : razstava projekta : Španski borci, Ljubljana, 17. 2. - 31. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 11926857]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. JURJEVIČ, Nuša. Integracija plesne in likovne umetnosti v učni proces = Integration of dance and fine arts into the learning process : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jurjevič], 2018. 258 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5526. [COBISS.SI-ID 12247369]

8. PETERNEL, Vilma. Likovno-jezikovna primerjava likovnega razvoja trojčic od 1. do 12. leta starosti : magistrsko delo. Žiri: [V. Peternel], 2018. 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5068. [COBISS.SI-ID 11990601]
nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2018

9. BITENC, Saša. Razumevanje perspektive kot likovno-sintaktičnega pojava pri učencih 9. razreda = Understanding perspective as a visual syntax phenomenon amongst year nine students : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Bitenc], 2018. 64 f., [14] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5105. [COBISS.SI-ID 12022345]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

10. LEDERER, Eva. Dialog ob sodobnih umetniških praksah kot povod za proaktivno reševanje naravovarstvenih problemov v vrtcu : diplomsko delo. Ljubljana: [E. Lederer], 2018. 57 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5270. [COBISS.SI-ID 12112201]

 

Alenka Polak [13907]

 

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. POLAK, Alenka, BARLE, Ana. Primary school teachersʼ self-perceptions of teamwork skills and teamwork practice in Slovenia. V: PODLESEK, Anja (ur.). Book of abstracts. 13th Alps Adria psychology conference, [University of Ljubljana, Department of Psychology], Ljubljana, 27th-29th September 2018. [Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo], 2018. Str. 92. Psihološka obzorja, Letn. 27, 2018. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2018/AA_2018_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5420. [COBISS.SI-ID 12170825]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. POLAK, Alenka. Recenzije. V: ANDREJČ, Anja. Razveza staršev in otroci. 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018. Str. 285-288. Zbirka Znanstvena monografija, 001. ISBN 978-961-7030-33-4. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 12113993]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

3. POLAK, Alenka. Izobraževanje in usposabljanje pedagoških delavcev za timsko delo : načela, metode in oblike dela ter izkušnje : predavanje na posvetu ob 40-letnici Centra za pedagoško izobraževanje, Izobraževanje učiteljev za izzive prihodnosti, Ljubljana, 20. 9. 2018. [COBISS.SI-ID 12165705]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Učiteljev glas : priloga revije Vzgoja in izobraževanje. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014-2018. ISSN 2385-8826. [COBISS.SI-ID 275990016]

5. Vzgoja in izobraževanje : revija za teoretična in praktična vprašanja vzgojno izobraževalnega dela. POLAK, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. RASPOR, Laura. Dejavniki in doživljanje stresa pri učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Raspor], 2018. 155 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5542/. [COBISS.SI-ID 12259657]

7. BALDERMAN, Jera. Doživljanje timskega dela pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljice v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Balderman], 2018. 99 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5086. [COBISS.SI-ID 12010057]

8. SEVŠEK, Katrin. Samostojnost prvošolcev pri šolskem delu in pri skrbi zase : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Sevšek], 2018. 95 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5191. [COBISS.SI-ID 12069705]

9. JAKŠA, Ivana. Spretnosti timskega dela pri strokovnih delavcih v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Jakša], 2018. 91 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5081. [COBISS.SI-ID 12007753]

10. PARADIŽ, Mojca. Stališča predšolskih otrok do otrok s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Paradiž], 2018. 106 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5177. [COBISS.SI-ID 12066377]

11. TRUNK, Janja. Strah učencev z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami pri predmetu šport : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Trunk], 2018. 8, 84 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5241. [COBISS.SI-ID 12091209]

12. PODGORELEC, Mateja. Zaznavanje in doživljanje kolegialnih hospitacij pri strokovnih delavcih v vrtcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Podgorelec], 2018. XI, 95 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5197. [COBISS.SI-ID 12072521]

13. VOURI, Doris. Zaznavanje in doživljanje ovir, problemov ter konfliktov pri timskem delu v odnosu do delovnega zadovoljstva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v razvojnih oddelkih vrtca : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Vouri], 2018. 119 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5480. [COBISS.SI-ID 12216905]

14. ZANJKO, Helena. Zaznavanje in stališča predmetnih učiteljev v Pomurju na področju timskega dela s specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Zanjko], 2018. 130 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5102. [COBISS.SI-ID 12020809]

15. BARLE, Ana. Zaznavanje prednosti, spretnosti in učinkovitosti timskega dela med strokovnimi delavkami v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole = Primary school teachersʹ perceptions of advantages, skills and efficacy of team work in school : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Barle], 2018. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/5121/. [COBISS.SI-ID 12034377]

 

Olga Poljšak-Škraban [13906]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, TANCIG, Simona, PROSEN, Simona. Neuromyths about brain development and learning among university students of primary education. Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko. 2018, letn. 33, [št.] 3/4, str. 136-148, tabele. ISSN 0353-1392. [COBISS.SI-ID 514851703]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje : [CJE]. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

3. Socialna pedagogika. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. https://www.revija.zzsp.org/seznam.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. GOLOB, Simona. Introvertiranost v izobraževalnem sistemu : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Golob], 2018. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5355. [COBISS.SI-ID 12141641]

5. POLJŠAK, Urška. Pomen pravljic za spodbujanje čustvenega razvoja otrok ob vstopu v šolo : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Poljšak], 2018. 98 f., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5353. [COBISS.SI-ID 12140873]

6. UREKAR, Maja. Sodelovanje med centrom za socialno delo, izvorno in rejniško družino otroka : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Urekar], 2018. 88 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5538. [COBISS.SI-ID 12257097]

7. RESNIK, Sara. Soočanje očetov z ločitvijo : magistrska naloga. Ljubljana: [S. Resnik], 2018. 59 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5414. [COBISS.SI-ID 12164425]

 

 

Branka Potočnik Krajnik [20748]

 

Osebna bibliografija za leto 2018

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Dirigent

1. 2. PEFijada 2018 : Plaža San Simon, Izola, 25. 4. 2018. [COBISS.SI-ID 12287561]

2. Koncert sakralne glasbe : ob zaključku študijskega leta 2017/2018 : Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 31. maj 2018. [COBISS.SI-ID 12273225]

3. Kulturni maraton UL PEF : Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 28. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 12287305]

4. Mater dei : koncert vokalne glasbe : župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, Kranj, 24. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 12271945]

5. Mater dei / Mati Božja : koncert vokalne glasbe : župnijska cerkev Sv. Duha, Sv. Duh pri Škofji Loki, 8. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 12272201]

6. Območna revija pevskih zborov in malih pevskih skupin : Kulturni hram Ignacija Borštnika, Cerklje na Gorenjskem, 10. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 12273481]

7. Podelitev diplom PEF : Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 26. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 12287049]

8. Žalna slovesnost ob slovesu Cvete Pučko : Pedagoška fakulteta, Ljubljana, 19. 3. 2018. [COBISS.SI-ID 12286793]

 

Robert Potočnik [38773]

 

Osebna bibliografija za leto 2018ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POTOČNIK, Robert, DEVETAK, Iztok. The differences between pre-service chemistry, fine art, and primary education teachers regarding interest and knowledge about fine art materials. CEPS journal : Center for Educational Policy Studies Journal. 2018, vol. 8, no. 4, str. 109-130, ilustr. ISSN 1855-9719. https://ojs.cepsj.si/index.php/cepsj/article/view/352/293, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5584, DOI: 10.26529/cepsj.352. [COBISS.SI-ID 12046921]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. POTOČNIK, Robert, DEVETAK, Iztok. The differences between pre-service fine art and primary school teachers knowledge about materials of fine art paintings. V: Scientific and social interventions in art education : Insea2018 programme. [Aalto]: [Aalto University], 2018. 1 str. https://wiki.aalto.fi/display/IP/Insea2018+programme+Home?preview=/137792704/139662527/European%20Regional%20InSEA%20Congress%202018%20-%20potoknic.pdf. [COBISS.SI-ID 12095049]

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

3. POTOČNIK, Robert. Heritage preservation education in primary school fine art activities. Bratislava: Digit, cop. 2018. ISBN 978-80-968441-4-2. http://www.arteducation.sk/publikacie-studie-clanky/detail/heritage-preservation-education-in-primary-school-fine-art-activities/. [COBISS.SI-ID 11929929]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. POTOČNIK, Robert. Heritage preservation education in primary school fine art activities: cultural landscape, architectural and visual art heritage concern : predavanje v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2018/2019 (4 hours), from 29. 10. till 2. 11. 2018, Arts Academy of University of Split, Split, Croatia. [COBISS.SI-ID 12221001]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. PODLOGAR, Anja. Interakcija med sliko in fotografijo v likovni ustvarjalnosti učencev 9. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Podlogar], 2018. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5125. [COBISS.SI-ID 12042569]

6. BUKOVEC, Anamarija. Izrazne zmožnosti grafita = Graphiteʼs capabilities of expression : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Bukovec], 2018. 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5352. [COBISS.SI-ID 12139593]

7. BENEDIČIČ, Neža. Likovna naloga kot sredstvo za motiviranje učencev pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Benedičič], 2018. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5401. [COBISS.SI-ID 12154953]

8.