Za prihodnje študente

 

Razpis za vpis v dodiplomske študijske programe 2020/2021

 

 

 OBVESTILO: Prvi prijavni rok se bo zaključil 9. junija 2020!
Več o tem v  razpisu.

 

 

 

Razpis za vpis v magistrske študijske programe 2020/2021

 

 

 

Informativni dnevi na UL PEF

  • 3. 7. 2020 ob 16.00 uri (dveletni magistrski študijski programi) bodo izvedeni na daljavo:

 

KOGNITIVNA ZNANOST (Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/85775151875; Meeting ID: 857 7515 1875)

POMOČ Z UMETNOSTJO (Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/84015242157?pwd=M1l3Q3ZmdU1Wd3ljQlUyc1NsSUtJUT09; Meeting ID: 840 1524 2157; Password: 066134)

PREDŠOLSKA VZGOJA (Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/5188477415?pwd=SCtScEI4cGRGamJBMk15anlrcXlwdz09; Meeting ID: 518 847 7415; Password: 982438)

MUZEJSKA PEDAGOGIKA (Vprašanja pošljite prof. dr. Metodi Kemperl na el. naslov: metoda.kemperl@pef.uni-lj.si)

 

SUPERVIZIJA, OSEBNO IN ORGANIZACIJSKO SVETOVANJE (Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/81286922126?pwd=UmY5Vldwa1Zrcy9nR1JOWjhRVnRPZz09; Meeting ID: 812 8692 2126; Password: 223210)

 

 

 

 

 

 

 

 

Razpis za vpis v doktorski študijski program 2020/2021

 

 

OBVESTILO - NOVO

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je stopil v veljavo 31. 5. 2020, objavljamo (dne 8. 6. 2020) spremembe skupnega dela Razpisa za vpis v doktorske študijske programe za študijsko leto 2020/2021 v naslednjih točkah:

a) Prijava za vpis,

b) Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju,

i) Informativni dnevi

ter v delu Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa pri posameznih študijskih programih.

64. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) določa, da se v prijavno-sprejemnih postopkih za vpis za študijsko leto 2020/2021 na visokošolskih zavodih v Republiki Sloveniji prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način, tudi po prenehanju epidemije. Kandidati lahko tako zahtevana dokazila posredujejo tudi po običajni elektronski poti na elektronske naslove, navedene v razpisu za vpis, visokošolski zavod pa je dolžan pridobiti in preveriti dokazila, potrebna za prijavo na razpis za vpis in priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja. Podrobnejše informacije kandidati dobijo na kontaktnih naslovih, navedenih pri posameznih doktorskih programih.

 

 

 

 

Informativni dnevi na UL PEF

 

Informacije o izvedbi načrtovanih informativnih dni v mesecu  juliju 2020 bomo objavili naknadno.

 

Datumi informativnih dni:

•    15. 6.  2020, ob 17.00 uri (Join Zoom Meeting: https://us02web.zoom.us/j/83531713827?pwd=VHdEVDlneGg1UVk3ditnZkY4TWJpQT09; Meeting ID: 835 3171 3827; geslo: 831234)

 

•    3. 7. 2020, ob 17.00 uri (Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/85186028019?pwd=R0MrdkhITnMxNTlCQlB5T2pTTW8zdz09; Meeting ID: 851 8602 8019, geslo: 280437)

 

 

 

 

Več o študijskih programih si lahko ogledate na tem mestu.

 

 

 

 

O študentskem življenju na Pedagoški fakulteti

Pedagoška fakulteta je doma v severnem delu Ljubljane, za Bežigradom. Prostorna stavba je bila zgrajena leta 1984. Obdaja jo park z zelenico in s spomenikom, umetniškim delom kiparke Dragice Čadež, v parku pa je zasajenih tudi nekaj zanimivih vrst dreves.

 

Fakultetno okolje ponuja odlično izhodišče za uspešen študij, saj je na majhnem območju zbrano vse, kar študent potrebuje za sodoben študij. Večina predavalnic, tudi največja z 250 sedeži, je opremljena s sodobno multimedijsko tehnologijo. Na voljo je vrsta manjših laboratorijev s posebno opremo za pouk naravoslovja, tehnike, računalništva in podobno. V četrtem nadstropju stavbe je tudi dobro opremljena knjižnica, ki je posebej specializirana za publikacije s področja vzgoje in izobraževanja. Študentom je za samostojno delo čez dan na fakulteti prosto dostopno večje število računalnikov, na voljo pa je tudi brezžično omrežje, prek katerega se lahko povežejo v svetovni splet z lastnim prenosnikom.

 

V isti stavbi študentom življenje lajšata restavracija in športna dvorana, v kateri potekajo številne športne aktivnosti za študente. Za učinkovit študij pa je pomembna tudi primerna nastanitev. Manj kot 100m od stavbe Pedagoške fakultete so štirje bloki Študentskih domov Univerze v Ljubljani. V njih najde cenovno ugodno namestitev in prijetno družabno okolje velik del naših študentov.

 

Fakulteta ima dobre avtobusne zveze z mestnim središčem. Ker je v neposredni bližini severne ljubljanske obvoznice, je dobro dostopna tudi z avtomobilom, le parkirnih mest za študente v bližini običajno primanjkuje.

 

Življenje na Pedagoški fakulteti je pestro tudi zaradi raznovrstnosti njenih študentov. Tu se srečujejo dodiplomski študentje razrednega pouka, predšolske vzgoje, likovne pedagogike, specialne in rehabilitacijske pedagogike ter dvopredmetnih vezav (matematika, fizika, kemija, biologija, tehnika, gospodinjstvo, računalništvo) in seveda študentje različnih magistrskih in doktorskih programov. Družabni utrip fakultete tako sooblikujejo številni dogodki, povezani s študijskimi aktivnostmi naših študentov: likovne razstave, lutkovne in gledališke predstave, filmske delavnice, nastopi pevskega zbora, poljudnoznanstvene razstave, verižni eksperimenti in drugi popularizacijski nastopi naravoslovcev.

 

 

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje

So ti govorili, da mora biti znanje življenjsko, zanimivo in raznoliko? Ali verjameš, da ti znanje odpira okno v svet? Ti je dinamično, kreativno in pestro življenje izziv in blizu? Če se ti v radovedni notranjosti oglaša odgovor DA in se s temi stališči strinjaš, potem te nestrpno pričakujemo na Oddelku za razredni pouk. [več ...]

Socialna pedagogika je veda, ki se ukvarja s proučevanjem položaja prikrajšanih ljudi, ki imajo težave z lastnim uveljavljanjem in vklapljanjem v družbeno življenje ali pa kršijo družbene norme. Socialna pedagogika poskuša delati v skladu z željami teh ljudi. Na našem oddelku radi rečemo, da se ukvarjamo z drugačnimi in da za to delo tudi potrebujemo določeno stopnjo sprejemanja drugačnosti. [več...]

Na Oddelku za likovno pedagogiko je študij zasnovan na preverjenih in modificiranih izobraževalnih izkušnjah. Cilje programa študent dosega z aktivnim likovnoustvarjalnim delom, razumevanjem likovnih zakonitosti ter razvijanjem zmožnosti za uspešno posredovanje teh zakonitosti otrokom in mladostnikom na vseh stopnjah vzgoje in izobraževanja. [več...]

•    Specialna in rehabilitacijska pedagogika

V okviru programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika se boste usposobili za delo z osebami z motnjami v duševnem razvoju, gibalno oviranimi osebami, dolgotrajno bolnimi osebami, osebami z učnimi težavami.

•    Logopedija in surdopedagogika

V okviru programa Logopedija in surdopedagogika se boste usposobili za delo z osebami, ki imajo težave v govorno jezikovni komunikaciji ter gluhimi in naglušnimi osebami.1 - Logopedija in surdopedagogika

•    DVOPREDMETNI UČITELJ - predmetna stopnja

Študijski program 1. stopnje DVOPREDMETNI UČITELJ je zasnovan tako, da študent oz. študentka ob vpisu z izbiro študijske smeri izbere študij dveh med seboj enakovrednih predmetnih področij.

 

PREDMETNA PODROČJA so naslednja:

Program je namenjen izobraževanju učiteljev biologije z vezavo v osnovni šoli in srednjih šolah, kjer biologija ni maturitetni predmet. [več ...]

 

 

 

Naši študentje so bodoči učitelji fizike (in še enega predmeta – matematike, tehnike, kemije ali računalništva). Program fizike izvajamo skupaj z Oddelkom za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko (FMF). [več...]

Študent po opravljenih študijskih obveznostih in zbranih vseh predvidenih kreditnih točkah pridobi naziv profesor gospodinjstva z vezavo (primer: profesor gospodinjstva in biologije). [več...]

 

 

Program je namenjen izobraževanju učiteljev kemije z vezavo v osnovni šoli in srednjih šolah, kjer kemija ni maturitetni predmet. Z dodatnim izobraževanjem v kemijski stroki se lahko diplomanti usposobijo tudi za poučevanje kemije na srednjih šolah. [več...]

Po zaključenem magistrskem študiju na programu Predmetno poučevanje se lahko zaposliš kot učitelj/ica dveh predmetov, za katera si se izobrazil/a na 1 in 2. stopnji študija. Učiš lahko na osnovni šoli ali tudi na srednji šoli, če na tej šoli predmeta nista maturitetna, na primer na srednji strokovni ali na srednji oziroma nižji poklicni šoli. [več...]

Po zaključenem magistrskem študiju na programu Predmetno poučevanje se lahko zaposliš kot učitelj/ica dveh predmetov, za katera si se izobrazil/a na prvostopenjskem študiju. Učiš lahko na osnovni šoli ali na srednji šoli, na primer na srednji strokovni ali na srednji oziroma nižji poklicni šoli. [več...]

 Spletna stran računalničarjev 

 

Poleg osnovnih znanj, potrebnih za vse tehnične discipline kot so matematika, fizika, tehnična dokumentacija, računalništvo ... so v študijskem programu tudi osnovna znanja iz strojništva, elektrotehnike, elektronike in tehnologije gradiv. [več ...]

 

Visokošolski strokovni študijski program

Predšolska vzgoja

Program predšolska vzgoja je namenjen vsem tistim, ki se radi igrate z najmlajšimi otroki, bi želeli zanje organizirati različne dejavnosti – od umetniških do raziskovalnih – in jih pri tem čim več naučiti; tistim, ki uživate, če ste pri delu ves čas aktivni in veliko komunicirate, ter tistim, ki se radi smejete.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri