Od leve proti desni: izr. prof. dr. Jurij Selan, izr. prof. dr. Vesna Štemberger, red. prof. dr. Janez Vogrinc, prof. dr. Karmen Pižorn, prof. dr. Vesna Ferk Savec

 

 

 

Organi fakultete

Organi fakultete so Dekan, Senat, Upravni odbor, Akademski zbor in Študentski svet. Ostale komisije in delovna telesa senat imenuje po potrebi.

Fakulteto vodi dekan, pri čemer mu pomagajo prodekani in tajnik fakultete:

E - naslov
Dekan:prof. dr. Janez Vogrinc                     dekan (at) pef.uni-lj.si
Prodekanica za dodiplomski in magistrski študij ter mednarodno sodelovanje:prof. dr. Karmen PižornKarmen.Pizorn (at) pef.uni-lj.si
Prodekanica za doktorski študij in znanstveno-raziskovalno delo:prof. dr. Vesna Ferk SavecVesna.Ferk (at) pef.uni-lj.si
Prodekan za kakovost in umetniško dejavnost:izr. prof. dr. Jurij SelanJurij.Selan (at) pef.uni-lj.si
Prodekanica za študentske zadeve:izr. prof. dr. Vesna ŠtembergerVesna.Stemberger (at) pef.uni-lj.si
Tajnik fakultete:Janez Gartner, univ. dipl. prav.tajnik (at) pef.uni-lj.si

 

Oddelki fakultete

Oddelki fakultete, njihovi predstojniki in predstojnice: 

OddelekPredstojnik/ca
Razredni poukdoc dr. Lara Godec Soršak
Predšolska vzgojadoc. dr. Darija Skubic
Temeljni pedagoški študijdoc. dr. Sanja Berčnik
Socialna pedagogikaprof. dr. Darja Zorc Maver
Specialna in rehabilitacijska pedagogikadoc. dr. Milena Košak Babuder
Likovna pedagogikaprof. mag. Roman Makše
Matematika in računalništvoizr. prof. dr. Marko Slapar
Fizika in tehnikaizr. prof. dr. Jerneja Pavlin
Biologija, kemija in gospodinjstvoprof. dr. Iztok Devetak

 

 

Tajništvo dekanata


TelefonE - naslovFax
Tajnica dekanataMojca Bitenc01 5892 301tajnistvo (at) pef.uni-lj.si01 534 7997
Tajnik fakulteteJanez Gartner01 5892 301tajnik (at) pef.uni-lj.si01 534 7997
Pomočnika tajnika fakulteteNina Kos01 5892 304Nina.Kos (at) pef.uni-lj.si01 534 7997
Marjan Stankov01 5892 301Marjan.Stankov (at) pef.uni-lj.si01 534 7997
Ostali delavci tajništvaMateja Dobovšek01 5892 222Mateja.Dobovsek (at) pef.uni-lj.si01 534 7997

 

Referat

TelefonE - naslov
Vodja referata:Petra Zuccato01 5892 343referat (at) pef.uni-lj.si
Petra.Zuccato (at) pef.uni-lj.si
DODIPLOMSKI ŠTUDIJ
Ostali delavci referata:Ivanka Jankovič 01 5892 343Ivanka.Jankovic (at) pef.uni-lj.si
Robert Gracar 01 5892 201Robert.Gracar (at) pef.uni-lj.si
Katja Kregar01 5892 201Katja.Kregar (at) pef.uni-lj.si
Anja Žavbi 01 5892 201Anja.Zavbi (at) pef.uni-lj.si
PODIPLOMSKI ŠTUDIJ
Maja Turšič - Lešnjak01 5892 231referat (at) pef.uni-lj.si
Maja.Lesnjak-Tursic (at) pef.uni-lj.si
Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (CNIU)
Vesna Mitrović01 5892 348

permanentno (at) pef.uni-lj.si
vesna.mitrovic (at) pef.uni-lj.si

Tanja Kodra01 5892 229

permanentno (at) pef.uni-lj.si
tanja.kodra (at) pef.uni-lj.si

 

 

Pisarna za mednarodno sodelovanje, raziskave in razvoj

Telefon E - naslov
Igor Repac01 5892 347 mednarodna (at) pef.uni-lj.si
Igor.Repac (at) pef.uni-lj.si
Pia Mikolič01 5892 346 Pia.Mikolic (at) pef.uni-lj.si

 

Kadrovska služba

TelefonE - naslov
Vodja kadrovske službe: Barbara Mlakar01 5892 261kadrovska (at) pef.uni-lj.si
Barbara.Mlakar (at) pef.uni-lj.si
Ostali delavki kadrovske službe:mag. Andreja Šeškar - Kastelic 01 5892 305Andreja.Seskar-Kastelic (at) pef.uni-lj.si
Marina Cimprič01 5892 354Marina.Cimpric (at) pef.uni-lj.si

 

Finančno računovodska služba

TelefonE - naslov
Vodja finančno računovodske službe: Sašo Bojić01 5892 227frs@pef.uni-lj.si
Saso.Bojic@pef.uni-lj.si
Ostali delavci finančno računovodske službe: Polona Mehle 01 5892 223frs@pef.uni-lj.si
Polona.Mehle@pef.uni-lj.si
Martina Novak01 5892 222frs@pef.uni-lj.si
Martina.Novak@pef.uni-lj.si
Danijela Pušnik01 5892 223frs@pef.uni-lj.si
Danijela.Pusnik@pef.uni-lj.si

 

Služba za informatiko


TelefonE - naslov
Vodja Službe za informatikoMitja Golob01 5892 244rc@pef.uni-lj.si
Mitja.Golob@pef.uni-lj.si
Ostali sodelavciTanja Sraka Mohar01 5892 244

rc@pef.uni-lj.si
Tanja.Sraka-Mohar@pef.uni-lj.si

Dejan Plavše01 5892 244

rc@pef.uni-lj.si
Dejan.Plavse@pef.uni-lj.si

Florjan Kavčič01 5892 244rc@pef.uni-lj.si
Florjan.Kavcic@pef.uni-lj.si

 

Knjižnica

TelefonE - naslovFax
Vodja knjižnice: Doroteja Božič01 5892 335knjiznica (at) pef.uni-lj.si
Doroteja.Bozic (at) pef.uni-lj.si
01 5892 233
Medknjižnična izposoja: Mojca Debevc01 5892 335Mojca.Debevc (at) pef.uni-lj.si01 5892 233
Vodenje bibliografij:mag. Andreja Grčar01 5892 333Andreja.Grcar (at) pef.uni-lj.si01 5892 233
PEFprints:dr. Ksenija Rivo01 5892 333Ksenija.Rivo (at) pef.uni-lj.si
Ostali delavci knjižnice:Ana Češarek Banovšek01 5892 333Ana.Cesarek (at) pef.uni-lj.si
Milena Repa01 5892 333Milena.Repa (at) pef.uni-lj.si
Katja Šikonja Brajkovič01 5892 333Katja.Sikonja (at) pef.uni-lj.si

 

 

Tehnična služba

TelefonE - naslovFax
Vodja tehnične službe: Aleksander Steiner01 5892 203Aleksander.Steiner (at) pef.uni-lj.si01 589 2233

 

Recepcija: Dražen Kalšan01 5892 200recepcija (at) pef.uni-lj.si01 589 2233
Vzdrževanje:Andrej Prašnikar01 5892 203Andrej.Prasnikar (at) pef.uni-lj.si01 589 2233

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri