COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSSEPTEMBER 2019

Vsebina
0 Splošno.

1. Sašo Dolenc, Od genov do zvezd in naprej, 1. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019, 167 str., ilustr., Zbirka Najst, ISBN 978-961-231-818-5. [COBISS.SI-ID 300880640]


0(043.2) Splošno.

2. Tina Lesar, Razvijanje družinskega branja s personaliziranimi knjigami iz zbirke Mali junaki : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Lesar], 2019, 89 str., graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5958. [COBISS.SI-ID 12591433]


004(043.2) Računalništvo.

3. Tine Koron, Fizično računalništvo v Scratchu : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Koron], 2019, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5970/. [COBISS.SI-ID 12595785]
4. Tjaša Marinič, Vključevanje računalniških vsebin v kurikulum osnovne in srednje šole : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Marinič], 2019, 35 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5947. [COBISS.SI-ID 12587849]
5. Nina Pivk, Osnovni brezžični prenosi podatkov in uporaba le teh v razvojnem okolju Arduino : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Pivk], 2019, V, 22 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5915. [COBISS.SI-ID 12577865]
6. Sandi Sečkar, Uporabnost nadgrajene resničnosti v izobraževanju : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Sečkar], 2019, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5946. [COBISS.SI-ID 12587593]
7. Tilen Štirn, Učenje in poučevanje z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo v prvem triletju osnovne šole = Learning and teaching with information-communication technology in the first triad of the primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Štirn], 2019, IX, 65 str., VI, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5979. [COBISS.SI-ID 12600393]


1(043.2) Filozofija.

8. Špela Medvešek, Kognitivni vidiki modeliranja glasbenih lastnosti z eksplicitnimi globokimi arhitekturami : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Medvešek], 2019, 77 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5973. [COBISS.SI-ID 12598601]


159.9 Psihologija.

9. Alenka Cemič, Jera Gregorc, Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2019/2020, Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Pedagoška fak., 2019, 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12609353]
10. Richard G. Erskine (urednik), Life scripts : a transactional analysis of unconscious relational patterns, London; New York: Routledge, 2018, XXI, 314 str., ilustr., ISBN 978-1-85575-662-5. [COBISS.SI-ID 12605001]
11. Alenka Rebula, Josipa Prebeg, Pristno praznični : [potovanje v nove svetove, ki jih še niste odkrili in ki prebujajo najlepše v življenju], Kozina: Inštitut Vera vase, 2018, 93 str., fotogr., Zbirka Vera vase, 1, ISBN 978-961-94478-2-6. [COBISS.SI-ID 296225792]


159.9(043.2) Psihologija.

12. Doroteja Bolko, Izražanje čustev otrok v 3. razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Bolko], 2019, 46 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5929/. [COBISS.SI-ID 12581961]


16(043.2) Logika.

13. Ajda Centa, Zavajanje in termografska kamera : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Centa], 2019, 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12611145]


316 Sociologija.

14. Patrick Schreiner, Podreditev kot svoboda : življenje v neoliberalizmu, Ljubljana: Krtina, 2019, 130 str., Zbirka Krt, 189, ISBN 978-961-260-121-8, ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 300480000]


33 Gospodarstvo

15. Renata Mihalič, Kako izdelam karierni načrt : 30 minut za vodenje, 1. natis, Škofja Loka: Mihalič in partner, 2019, 43 str., Zbirka 30 minut za vodenje, ISBN 978-961-92820-9-0. [COBISS.SI-ID 287317248]


34 Pravo.

16. Mateja Turk (urednik), Spolno nasilje, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 40 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-08-6. [COBISS.SI-ID 300357888]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

17. Sandra Pegam, Samopoškodbeno vedenje med mladostnicami v vzgojnem zavodu : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Pegam], 2019, 91 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5976/. [COBISS.SI-ID 12599369]
18. Mojca Sovdat, Generativne teme tabora ob zavodu : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Sovdat], 2019, 93 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5990. [COBISS.SI-ID 12605257]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

19. Marko Juhant, Trma, 1. izd., Mavčiče: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2019, 123 str., ISBN 978-961-94240-4-9. [COBISS.SI-ID 301307648]
20. Barica Marentič-Požarnik, Marjeta Šarić, Barbara Šteh, tš19,bib2019ped, Izkustveno učenje, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 163 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0226-2. [COBISS.SI-ID 300830464]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

21. Daša Bitenc, Motiviranost dijakov za sodelovanje pri pouku po mnenju profesorjev španskih in slovenskih programov srednješolskega izobraževanja : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Bitenc], 2019, 41 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5928/. [COBISS.SI-ID 12581449]
22. Teja Cimperman, Projektno učno delo z mladinsko pripovedjo Kekec : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Cimperman], 2019, 129 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5930. [COBISS.SI-ID 12582217]
23. Tjaša Kapun, Socialnopedagoško ustvarjanje sprememb pri povezanosti mladih v podeželskem naselju Črešnjevec = Social pedagogical creation of changes in the interaction of young people in the rural settlement Črešnjevec : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Kapun], 2019, 133 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5959. [COBISS.SI-ID 12591689]
24. Mariša Pajk, Vpliv učnih metod na pojav motečega vedenja pri pouku : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Pajk], 2019, IX, 104 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5937. [COBISS.SI-ID 12583497]


371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

25. Andreas Schleicher, Šole za učence 21. stoletja : močni vodje, samozavestni učitelji, inovativni pristopi : mednarodno srečanje na vrhu o učiteljskem poklicu, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2019, 84 str., ilustr., ISBN 978-961-6989-40-4. [COBISS.SI-ID 301219584]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

26. Barbara Zych (urednik), Abeceda, [4. ponatis], [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019], [22] str., ilustr., ISBN 978-961-01-2071-1. [COBISS.SI-ID 299526912]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

27. Tjaša Ajdovec, Branje v nadaljevanju v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Ajdovec], 2019, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5980. [COBISS.SI-ID 12600649]
28. Petra Berčič, Modeli sodelovanja med starši in strokovnimi delavci v vrtcih : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Berčič], 2019, 71 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5993. [COBISS.SI-ID 12606793]
29. Tanja Cerar, Sodelovanje učencev in predšolskih otrok pri izvajanju eksperimentov pri začetnem naravoslovju : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Cerar], 2019, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5914. [COBISS.SI-ID 12578121]
30. Alenka Demšar, Socialna vključenost otrok s posebnimi potrebami : študija primera : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Demšar], 2019, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5938. [COBISS.SI-ID 12583753]
31. Alenka Gartnar, Predstave predšolskih otrok o plesnih : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Gartnar], 2019, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5908. [COBISS.SI-ID 12573769]
32. Maša Govednik, Primerjava slovenskega kurikuluma za vrtce in kurikuluma javnih vrtcev v Kaliforniji s poudarkom na tehnični vzgoji : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Govednik], 2019, VI, 63 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5933. [COBISS.SI-ID 12582473]
33. Anita Grčman, Spolni stereotipi pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Grčman], 2019, 36 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5992. [COBISS.SI-ID 12606537]
34. Urška Gutnik, Vloga vzgojitelja pri posredovanju pravljic predšolskim otrokom : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Gutnik], 2019, 113 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5941/. [COBISS.SI-ID 12586057]
35. Ema Hostnik, Opazovanje in dokumentiranje otrokovega napredka in razvoja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Hostnik], 2019, 30 f., 5 f. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5920. [COBISS.SI-ID 12578889]
36. Eva Janečko, Veliko hrupa za nič : ugotavljanje razumevanja števila nič v vrtcu in prvem razredu osnovne šole : diplomsko delo, Ljubljana: [E. Janečko], 2019, VI, 95 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5987. [COBISS.SI-ID 12604233]
37. Julija Jazbinšek Jenko, Seznanjenost vzgojitelja z ukrepi prve pomoči pri predšolskem otroku : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Jazbinšek Jenko], 2019, 42 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5964. [COBISS.SI-ID 12593737]
38. Maja Jurgalič, Govorno-jezikovni razvoj in gibalne spodbude v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Jurgalič], 2019, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5972. [COBISS.SI-ID 12598089]
39. Sandra Kregar, Bibarije in prstne igre za malčke : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Kregar], 2019, 109 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5921. [COBISS.SI-ID 12579145]
40. Irena Malovrh, Kamišibaj preko izobraževanja, festivala in nastopov v različnih okoljih do igralnice : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Malovrh], 2019, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5943/. [COBISS.SI-ID 12586569]
41. Tamara Medja, Naravoslovni poskusi v 1. starostnem obdobju v vrtcu : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Medja], 2019, 90 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5985. [COBISS.SI-ID 12601929]
42. Ana Možek, Pismenost vzgojiteljev in pomočnikov vzgojitelja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Možek], 2019, 57 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5952/. [COBISS.SI-ID 12590409]
43. Katja Oman, Verbalno nasilje nad otroki in odraslimi v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Oman], 2019, 47 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5905. [COBISS.SI-ID 12572745]
44. Ksenija Podergajs, Pričakovanja in čustva otrok ter njihovih staršev ob vstopu v osnovno šolo : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Podergajs], 2019, 32 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5953/. [COBISS.SI-ID 12590665]
45. Melita Poglajen, Vloga lutke pri razvoju socialnih veščin v skupini : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Poglajen], 2019, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5969/. [COBISS.SI-ID 12595529]
46. Marilen Polajžer, Ideje za vključevanje projekta Sports4Peace v gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Polajžer], 2019, 29 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5999. [COBISS.SI-ID 12608585]
47. Erika Smrke, Medgeneracijsko sodelovanje med vrtcem in domom starejših občanov : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Smrke], 2019, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5975. [COBISS.SI-ID 12599113]
48. Nuša Strniša, Načini vzgojiteljevega motiviranja otrok za učenje matematičnih pojmov : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Strniša], 2019, 58 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5983. [COBISS.SI-ID 12601417]
49. Nina Šink, Primerjava dnevne rutine v slovenskem in norveškem zasebnem vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Šink], 2019, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5971. [COBISS.SI-ID 12597577]
50. Laura Šubic, Prepoznavanje gibalne nespretnosti v predšolskem obdobju s pomočjo malega vprašalnika koordinacije in testa ABC-2 : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Šubic], 2019, 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12612169]
51. Nina Švab, Odnos vzgojiteljev do zavržkov hrane v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Švab], 2019, 53 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5932. [COBISS.SI-ID 12579657]
52. Manca Trošt, Kako ustanoviti zasebni vrtec z dvojezičnim programom? : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Trošt], 2019, 72 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5951/. [COBISS.SI-ID 12590153]
53. Lucija Vrankar, Vzgojno ukrepanje v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Vrankar], 2019, 64 str., tabele, https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/peflj/12604489. [COBISS.SI-ID 12604489]
54. Lara Zajc, Taborniško poletje v vrtcu Vrhnika kot način spodbujanja socialnih interakcij med otroki : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Zajc], 2019, 47, 4 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6003. [COBISS.SI-ID 12609865]
55. Petra Zalaznik, Vzgojiteljevo poznavanje in izvajanje predštevilskih vsebin : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Zalaznik], 2019, 102 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5989. [COBISS.SI-ID 12604745]
56. Tanja Žura, Vloga vzgojitelja pri medijskem opismenjevanju predšolskega otroka : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Žura], 2019, 41 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5965. [COBISS.SI-ID 12593993]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

57. Tilen Abram, Nastja Ambrožič, Maruša Grešak, Matic Grešak, Hana Hunjet, Tina Krajnc, Alja Pehar, Špela Trdan, Vita Tušek, Laura Železen, Drugi skozi umetnost : premagovanje odporov do drugačnosti s pomočjo umetnosti, [Ljubljana]: [s. n.], 2019, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PKP_gradiva/KON%C4%8CNO_GRADIVO_Drugi_skozi_umetnost_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 12607305]
58. Alenka Rot Vrhovec, Slikovno-črkovna stavnica, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 1 garnitura (škatla, zvezek, lističi), ilustr., ISBN 978-961-01-5408-2. [COBISS.SI-ID 300007680]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

59. Maša Bricl, Počutje učencev priseljencev prve generacije v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Bricl], 2019, 149 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5960. [COBISS.SI-ID 12592713]
60. Meta Koželj, Vloga Slovenskega šolskega muzeja pri spoznavanju zgodovine šolstva v četrtem in petem razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Koželj], 2019, 59 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5925/. [COBISS.SI-ID 12580681]
61. Eva Kunej, Oblikovanje meril za vrednotenje in ocenjevanje likovnih del učencev na razredni stopnji : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Kunej], 2019, 128 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5997. [COBISS.SI-ID 12608073]
62. Luciana Legat, Primerjava argentinskega in slovenskega učnega načrta za spoznavanje okolja in analiza elementov državljanske in domovinske vzgoje v njem : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Legat], 2019, 122 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5978/. [COBISS.SI-ID 12600137]
63. Špela Lumpert, Poučevanje prometnih znakov z didaktičnimi igrami : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Lumpert], 2019, 130 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5981. [COBISS.SI-ID 12600905]
64. Nejc Mesesnel, Analiza uspešnosti reševanja nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz kemije v šolskem letu 2017/2018 : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Mesesnel], 2019, V, 102 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5927/. [COBISS.SI-ID 12581193]
65. Petra Mišmaš, Poučevanje izbranih matematičnih vsebin v tujem jeziku po pristopu CLIL v 3. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Mišmaš], 2019, 99 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5998. [COBISS.SI-ID 12608329]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

66. Nadja Gantar (urednik), Tončkina pot : spominski zbornik VDC Tončke Hočevar, Ljubljana: VDC Tončke Hočevar, 2018, 152 str., ilustr., ISBN 978-961-288-700-1, http://www.vdc.si/wp-content/uploads/2016/08/VDC-Zbornik-low.pdf. [COBISS.SI-ID 296333056]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

67. Ana Bezenšek, Model izobraževanja specialnih in rehabilitacijskih pedagogov o vedenjskem pristopu za delo z otroki z motnjami avtističnega spektra : doktorska disertacija, Ljubljana: [A. Bezenšek], 2019, XV, 392 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5900. [COBISS.SI-ID 12570953]
68. Tinka Ferkolj, Kvaliteta življenja oseb z Usherjevim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Ferkolj], 2019, 73 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5897/. [COBISS.SI-ID 12567625]
69. Daša Ferš, Priprava turističnega vodnika za mesto Maribor v lahko berljivi obliki v sodelovanju z osebami in za osebe z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Ferš], 2019, VII, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5994. [COBISS.SI-ID 12607049]
70. Janja Gašper, Izobraževanje o spolnosti v lahkem branju za mladostnike z zmerno motnjo v duševnem razvoju = Sexual education in easy-to-read texts for young people with moderate intellectual disability : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Gašper], 2019, 127 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5961/. [COBISS.SI-ID 12592969]
71. Veronika Grebenc, Osebnostne značilnosti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov na njihovem delovnem mestu = Personality traits of special education and rehabilitation teachers at work : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Grebenc], 2019, 103 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6000. [COBISS.SI-ID 12608841]
72. Veronika Krečič, Individualizirano načrtovanje samostojnega življenja za osebo z gibalno oviranostjo = Individualized planning of independent living for person with physical disability : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Krečič], 2019, 140 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5904. [COBISS.SI-ID 12571209]
73. Lidija Pajk, Možnosti zaposlovanja oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Pajk], 2019, 64 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5955. [COBISS.SI-ID 12591177]
74. Nika Puc, Prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih = Identification and assessment of specific language impairment in preschool children : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Puc], 2019, 111 str., [4] str. pril., tabele. [COBISS.SI-ID 12611913]
75. Sara Slokan, Pod eno streho : izkušnja sobivanja učencev redne osnovne šole in učencev posebnega programa vzgoje in izobraževanja = Under the same roof : experience of co-existence of mainstream students and special education programme students : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Slokan], 2019, 109 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6001. [COBISS.SI-ID 12609097]
76. Barbara Sotenšek, Razvijanje predpogojev za učenje matematike, s poudarkom na besedišču, za otroke priseljencev = Developing prerequisites for maths learning, focusing on vocabulary, of immigrants' children : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Sotenšek], 2019, 124 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6002. [COBISS.SI-ID 12609609]
77. Manca Starašinič, Program pomoči za spodbujanje razvoja samostojnosti hranjenja pri otroku s posebnimi potrebami v predšolskem obdobju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Starašinič], 2019, 95 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6005. [COBISS.SI-ID 12610377]
78. Klavdija Šanca, Presoja profesionalne poti specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v zaključnem obdobju kariere : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Šanca], 2019, 105 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5966. [COBISS.SI-ID 12594249]
79. Mojca Štrekelj, Program za spodbujanje samostojnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju pri delu pod posebnimi pogoji = Incentive program for encouraging independence in individuals with intellectual disabilities employed under special conditions : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Štrekelj], 2019, XI, 89 str., [3] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5939. [COBISS.SI-ID 12584009]
80. Živa Zalokar, Informiranost staršev oseb z motnjami v duševnem razvoju o nadaljnjih možnostih v življenju po zaključku osnovne šole = Informing parents of people with intellectual disabilities about their further opportunities in life after finishing elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [Ž. Zalokar], 2019, 85 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5949. [COBISS.SI-ID 12588617]


39 Etnologija.

81. Bojan Knific, Kolarska obrt in življenje v Kurnikovi hiši, 1. izd., Tržič: Tržiški muzej, 2019, 99 str., ilustr., ISBN 978-961-92838-9-9. [COBISS.SI-ID 300828672]
82. Marija Stanonik (urednik), Mednarodni znanstveni simpozij Konstituiranje slovenske slovstvene folkloristike : ob stoletnici rojstva akademika Milka Matičetovega (10. 9. 1919 - 5. 12. 2014) : SAZU, Akademijska dvorana, Novi trg 3, Ljubljana, 10. in 11. september 2019, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, [2019], [26] str. [COBISS.SI-ID 45031213]


502/504(043.2) Priroda.Znanost o okolju.Ekologija.

83. Dora Martinc, Razumevanje pojmov, povezanih z raztapljanjem, pri učencih 5. razreda osnovne šole = 5th grade students' understanding of dissolving concepts in primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Martinc], 2019, 74 str, [7] str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5944. [COBISS.SI-ID 12584521]


51 Matematika.

84. Tatjana Hodnik (avtor, fotograf), Terezija Uran, Matematika 5 : matematika za 5. razred osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, <1-3> zv., ilustr., ISBN 978-961-7070-45-3, ISBN 978-961-7070-46-0, ISBN 978-961-7070-47-7. [COBISS.SI-ID 301248768]
85. Mara Cotič, Darjo Felda, Simon Dražič, Sanela Mešinović, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Matematika 8. Samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 2 zv. (167, 167 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0973-7. [COBISS.SI-ID 300723200]
86. Gregor Pavlič, Na vrtiljaku števil, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 224 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5140-1. [COBISS.SI-ID 300702208]
87. Silvia Tabarelli, Matematika na dlani, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 183 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5381-8. [COBISS.SI-ID 300792576]


51(043.2) Matematika.

88. Ana Banovec, Učinkovitost učiteljevih oblik učne pomoči pri matematiki v 3., 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Banovec], 2019, 90 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12613705]
89. Maja Hladnik, Kompleksne ortogonalne matrike = Complex orthogonal matrices : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Hladnik], 2019, 50 str. [COBISS.SI-ID 12611657]
90. Tajda Ribič, Analiza geometrijskih nalog v učbenikih matematike : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Ribič], 2019, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5916. [COBISS.SI-ID 12577609]
91. Jera Stojko, Razčlenitve grafov : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Stojko], 2019, 59, [2] str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5984. [COBISS.SI-ID 12601673]
92. Tina Žakelj, Ekvidekomponibilnost poligonov : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Žakelj], 2019, VII, 32 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5911. [COBISS.SI-ID 12575561]


52(043.2) Astronomija.

93. Matjaž Jerala, Stellarium in uporaba programa v šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Jerala], 2019, VIII, 33 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5923. [COBISS.SI-ID 12580169]


53 Fizika.

94. Branko Beznec (avtor, fotograf), Branko Cedilnik, Tatjana Gulič (avtor, fotograf), Jerica Lorger, Danica Vončina, Moja prva fizika 1. Samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 198 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-47-0. [COBISS.SI-ID 300474624]
95. Branko Beznec, Branko Cedilnik, Boris Černilec, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina, Moja prva fizika 1. Učbenik za 8. razred osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 143 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-13-5. [COBISS.SI-ID 300881920]


53(043.2) Fizika.

96. Eva Benedičič, Primerjava rezultatov podobnih nalog na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike in na tekmovanju Čmrlj : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Benedičič], 2019, VIII, 66 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5899. [COBISS.SI-ID 12569673]
97. Nejc Mežnar, Eksperimentalna naloga za devetošolce z državnega tekmovanja v znanju fizike 2019 : analiza naloge in rezultatov : diplomsko delo, [S. l.]: [N. Mežnar], 2019, 30 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5934. [COBISS.SI-ID 12583241]


54 Kemija.

98. Nika Cebin, Branka Klemenčič, Marjeta Prašnikar, Verige in obroči. Zbirka nalog za kemijo v gimnaziji, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 124 str., ilustr., ISBN 978-961-7070-41-5. [COBISS.SI-ID 300885248]
99. Boris Čeh (avtor, ilustrator), Anorganska kemija, 1. izd., Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019, XV, 351 str., ilustr., ISBN 978-961-6756-94-5. [COBISS.SI-ID 299037696]
100. Darko Dolenc, Organska kemija : univerzitetni učbenik, 1. izd., Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019, IX, 381 str., ilustr., ISBN 978-961-7078-00-8. [COBISS.SI-ID 300361984]
101. Uroš Grošelj, Krištof Kranjc (avtor, fotograf), Franc Požgan, Biološko pomembne spojine : univerzitetni študijski program biokemije, 2. stopnja : [univerzitetni učbenik], 1. izd., Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019, VIII, 86 str., ilustr., ISBN 978-961-6756-96-9. [COBISS.SI-ID 299610112]
102. Berta Košmrlj, Mojca Graunar, Kemija za gimnazije 3. Naloge za organsko kemijo, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 2 zv. (118; 118 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0912-6. [COBISS.SI-ID 301061376]


54(043.2) Kemija.

103. Natalija Gruden, Acetilsalicilna kislina v kontekstu življenjskih situacij pri eksperimentalnem delu kemije v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Gruden], 2019, IX, 49 str., [ 72] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5919. [COBISS.SI-ID 12578633]
104. Aleš Pršin, Lastnosti binarnih mešanic etanola in izopropanola : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Pršin], 2019, IV, 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5917. [COBISS.SI-ID 12577353]
105. Nina Zupanc, Analiza trenutno veljavnih osnovnošolskih učbenikov za kemijo na osnovi oblikovanih kriterijev kakovosti = Analysis of current elementary chemistry textbooks based on developed quality criteria : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Zupanc], 2019, XI, 95 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5940. [COBISS.SI-ID 12584265]


55(043.2) Geologija in sorodne vede.Meteorologija.

106. Medina Radončić Alagić, Seizmologija kot izbirna vsebina v osnovni šoli : Seismology as an elective subject in elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [M Radončić Alagić], 2019, 43 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/6006. [COBISS.SI-ID 12610889]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

107. Tracey Greenwood, Lisa Brainbridge-Smith, Richard Allan, Kent Pryor, Biologija za gimnazije. Delovni zvezek, 3. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 272 str., ilustr., ISBN 978-961-7070-30-9. [COBISS.SI-ID 300747776]
108. Špela Gaberšek, Vpliv upravljanja z ekstenzivnimi travniki na pestrost dnevnih metuljev v dolini Rečice pri Laškem : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Gaberšek], 2019, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5950. [COBISS.SI-ID 12588873]
109. Marko Kreft, Mojca Stojan Dolar, Doroteja Fon (avtor, ilustrator), Klavdija Sotlar, Marija Borčnik, Človeško telo : učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 153 str., ilustr., ISBN 978-961-271-865-7. [COBISS.SI-ID 300915200]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

110. Yvonn Brčina, Podvrste navadne rosnice (Fumaria officinalis L.) v Sloveniji : diplomsko delo, Ljubljana: [Y. Brčina], 2019, VII, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5910. [COBISS.SI-ID 12574537]
111. Anja Cerovšek, Osamitev in identifikacija gliv s človeške ribice in njenega neposrednega vodnega okolja : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Cerovšek], 2019, IX, 63 str., [4] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5912. [COBISS.SI-ID 12575305]
112. Amedea Klopčič Vukšinič, Znanje učencev 7., 8. in 9. razreda osnovne šole o izločalih pri človeku : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Klopčič Vukšinič], 2019, VI, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5906. [COBISS.SI-ID 12574281]
113. Klavdija Klopčič, Mnenje učiteljev biologije o NPZ iz biologije leta 2017 : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Klopčič], 2019, 66 str., [31] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5907. [COBISS.SI-ID 12574025]
114. Miha Lampe, Vpliv biološkega pospeševalca rasti rastlin na mineralno prehrano sončnice : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Lampe], 2019, VII, 32 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5913. [COBISS.SI-ID 12576073]
115. Ana Posavec, Uporaba modela pljuč pri pouku biologije v osnovni šoli = Using a lung model at biology lessons in elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Posavec], 2019, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5954. [COBISS.SI-ID 12590921]


61 Medicina.

116. Mateja Turk (urednik), Ginekološki pregled, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 36 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-11-6. [COBISS.SI-ID 300363776]
117. Darja Kerec, Človek, naša prva skrb : Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes, Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019, 285 str., ilustr., ISBN 978-961-6103-43-5. [COBISS.SI-ID 299848960]
118. Mateja Turk (urednik), Ljubezen, seks in jaz, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 48 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-07-9. [COBISS.SI-ID 300355072]
119. Helena Jeriček Klanšček, Ada Hočevar-Grom, Mirna Macur, Katja Rostohar, Igor Krasnik, Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji : ovire in izzivi za njihov hitrejši razvoj, Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2018, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-6523-65-3. [COBISS.SI-ID 297533440]
120. Mateja Turk (urednik), Nosečnost, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 44 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-05-5. [COBISS.SI-ID 300353280]
121. Mateja Turk (urednik), Porod, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 36 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-06-2. [COBISS.SI-ID 300353792]
122. Richard Walker, E.raziskovalec. Človeško telo : [sodobna ilustrirana enciklopedija s spletnimi povezavami], 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-01-0097-3. [COBISS.SI-ID 232338688]
123. Mateja Turk (urednik), Življenje moškega, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 36 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-09-3. [COBISS.SI-ID 300359680]
124. Mateja Turk (urednik), Življenje ženske, Ljubljana: Zveza Sožitje, 2019, 48 str., ilustr., ISBN 978-961-6828-10-9. [COBISS.SI-ID 300361216]


61(043.2) Medicina.

125. Lucija Malovrh, Odnos odraslih do prehranskih dopolnil : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Malovrh], 2019, XI, 82 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5935. [COBISS.SI-ID 12582985]
126. Katja Podbevšek, Medikalizacija menstrualnega cikla : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Podbevšek], 2019, 78 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5903. [COBISS.SI-ID 12571465]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

127. Susan Hogan (urednik), Arts therapies and gender issues : international perspectives on research, London; New York: Routledge, 2020, XII, 274 str., ilustr., International research in the arts therapies, ISBN 978-0-8153-5869-5. [COBISS.SI-ID 12576329]
128. Jorge Bucay, Še več najlepših pravljic, da se bolje spoznamo, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 236 str., ISBN 978-961-01-5410-5. [COBISS.SI-ID 299945216]
129. Vann Joines, Ian Stewart, Personality adaptations : a new guide to human understanding in psychotherapy and counselling, Reprinted, Melton Mowbray; Chapel Hill: Lifespace Publishing, 2018, XVI, 419 str., ilustr., ISBN 1-870244-01-X. [COBISS.SI-ID 12605769]


615.851(043.2) Pomoč z umetnostjo.

130. Nadja Arhar, Uporaba čuječnosti pri delu z otroki v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Arhar], 2019, 39 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5918. [COBISS.SI-ID 12578377]


62(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

131. Monika Kogoj, Ponovna raba materialov pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Kogoj], 2019, IV, 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12610121]
132. Petra Nagode, Gozdna tehnična vzgoja za otroke, stare 5-6 let : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Nagode], 2017, VII, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5261/. [COBISS.SI-ID 12109129]
133. Nejc Urbas, 3D tehnologije pri pouku tehnike in tehnologije : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Urbas], 2019, VII, 34 str., III, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5948. [COBISS.SI-ID 12588105]


64(043.2) Gospodinjstvo.

134. Gloria Krapež, Tekstilne tehnike - zanimivost in uporaba z vidika osnovnošolcev : diplomsko delo, Ljubljana: [G. Krapež], 2019, [V], 49 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12593225]
135. Alja Pilih, Vodenje osebnih finančnih evidenc med osnovnošolci in srednješolci v Savinjski regiji : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Pilih], 2019, XVII, 48 str., [14] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5986. [COBISS.SI-ID 12602697]
136. Mateja Rupnik, Odnos osnovnošolcev do uživanja energijskih pijač = Attitudes of elementary students towards energy drinks consumption : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Rupnik], 2019, VI, 41 str., [3] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5924. [COBISS.SI-ID 12580425]
137. Špela Škof, Pogled učencev na prisotnost škodljivih snovi v oblačilih : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Škof], 2019, VI, 42 str., 5 str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5942/. [COBISS.SI-ID 12586313]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

138. Teja Lazar, Fotografija v povezavi z risbo : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Lazar], 2019, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5901. [COBISS.SI-ID 12572489]
139. Debora Oberžan, Vključevanje izdelave voščenk v pouk likovne umetnosti v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Oberžan], 2019, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5931. [COBISS.SI-ID 12579913]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

140. Aljaž Glavina, Uporaba voska pri likovni umetnosti : magistrsko delo = Use of wax in fine arts, Ljubljana: [A. Glavina], 2019, 97 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5974. [COBISS.SI-ID 12598857]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

141. Ana Fon, Obravnava svetlobe z barvo v slikarstvu : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Fon], 2019, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5922. [COBISS.SI-ID 12579401]
142. Ana Forjan, Sodobni portret v grafiki = Contemporary portrait in printmaking : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Forjan], 2019, 40 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5936. [COBISS.SI-ID 12582729]
143. Katja Gospeti, Odzivanje otrok na različne ilustracije v slikanicah Rdeče Kapice : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Gospeti], 2019, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5991. [COBISS.SI-ID 12606281]
144. Hana Mele, Posnemanje videza površin v tehniki jedkanica : diplomsko delo, Ljubljana: [H. Mele], 2019, V, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5902. [COBISS.SI-ID 12571977]
145. Ema Nunar, Plakat kot sredstvo poučevanja likovnih spremenljivk = Poster as a means of teaching art variables : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Nunar], 2019, 141 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5945. [COBISS.SI-ID 12586825]
146. Klementina Pečar, Odnos med risbo in grafiko : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Pečar], 2019, VI, 39 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5967. [COBISS.SI-ID 12594505]
147. Monika Pešič, Uprizarjanje figuralike v ekspresionizmu in art brut-u : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Pešič], 2019, VIII, 54 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5963/. [COBISS.SI-ID 12593481]
148. Tamara Pintarič, Likovno transponiranje iz slikarske tehnike v grafiko : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Pintarič], 2019, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5926/. [COBISS.SI-ID 12580937]
149. Amadea Ris, Oblikovanje celostne grafične podobe tarot kart : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Ris], 2019, 60 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5982. [COBISS.SI-ID 12601161]
150. Anja Škulj, Materiali in pripomočki pri urah grafike : magistrsko delo, Novo mesto: [A. Škulj], 2019, IX., 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5977/. [COBISS.SI-ID 12599881]
151. Anamarija Tušar, Dekle reši Aristomena iz ujetništva : slikarsko delo Franca Kavčiča : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Tušar], 2019, 35 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5968/. [COBISS.SI-ID 12595273]


78 Glasba.

152. Blaž Dolinšek, Veronika Furlan, Simona Vozelj (urednik), Notek in notica : učbenik za 4. razred pri predmetu Glasbena umetnost, 1. izd., Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2019, 1 optični disk (12 cm), ISBN 978-961-03-0414-2. [COBISS.SI-ID 300489984]
153. Tadeja Mraz Novak, Jože Lango, Radovednih pet. Glasbena umetnost 4. [Učbenik], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-271-322-5. [COBISS.SI-ID 300949760]
154. Tadeja Mraz Novak, Petra Brdnik Juhart, Radovednih pet. Glasbena umetnost 5. [Učbenik], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 72 str., ilustr., note, ISBN 978-961-271-683-7. [COBISS.SI-ID 300955904]


79 Zabava. Igre. Šport

155. Željka Nemet Flegar, Kazališna improvizacija, jezik i komunikacija : priručnik za profesionalce, nastavnike, učitelje, studente i entuzijaste, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016, 104 str., ilustr., ISBN 978-953-6965-51-9. [COBISS.SI-ID 12569161]
156. Alja Cerar Mihajlović, Mojca Dimec Bogdanovski, Olivija Grafenauer, Jošt Jesenovec, Sara Šoukal, Jošt Cafuta Maček, Urša Strehar Benčina, Mistral Majer (avtor, recenzent), ŠILA mentorski priročnik : ogrevalne igre in discipline, Ljubljana: Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO, 2019, 99 str., ilustr., ISBN 978-961-290-064-9. [COBISS.SI-ID 298744320]


796(043.2) šport.športne igre.

157. Karolina Aškerc, Kompetence razrednih učiteljev za poučevanje ritmične gimnastike na razredni stopnji : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Aškerc], 2019, 64 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5909. [COBISS.SI-ID 12573513]


81 Jezikoslovje

158. Valentina Majdenić (urednik), Dijete i jezik danas : razvoj pismenosti u materinskom i inom jeziku : zbornik sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem = [Children and languages today : first and second language literacy development : proceedings of the international scientific conference, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti = Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of education, 2019, 225 str., ilustr., ISBN 978-953-6965-73-1. [COBISS.SI-ID 12594761]


811.111 Angleščina.

159. Joanne Collie, Petra Bizjak, Darja Marjanović, Way up. [Intermediate. Učbenik za angleščino v 1. in 2. letniku gimnazij in vseh letnikih srednjih strokovnih šol], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 143 str., ilustr., ISBN 978-961-271-021-7. [COBISS.SI-ID 300963584]
160. Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones, Think 1. Delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-271-948-7. [COBISS.SI-ID 300835840]
161. Herbert Puchta, Jeff Stranks, Peter Lewis-Jones, Jana Kunčič, Simona Napast, Terry Prosser, Think 1. Učbenik za angleščino v 6. razredu osnovne šole z dodatnimi e-vsebinami, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 120 str., ilustr., ISBN 978-961-271-949-4. [COBISS.SI-ID 300729600]


811.111(043.2) Angleščina.

162. Jan Gačnik, Vloga delovnega spomina in vrst nalog slušnega razumevanja v angleščini pri slovenskih šestošolcih : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Gačnik], 2019, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5898/. [COBISS.SI-ID 12567881]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

163. Martina Križaj, Marja Bešter, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Andreja Ponikvar (urednik), Na pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 124 str., ilustr., ISBN 978-961-271-93-40. [COBISS.SI-ID 300246784]
164. Hotimir Tivadar, Urban Batista, Mateja Lutar (urednik), Fonetika 1, 1. natis, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 68 str., ilustr., 1 CD (60 min, 18 sek), stereo, ISBN 978-961-06-0193-7. [COBISS.SI-ID 299696384]


821.111(73) Ameriška književnost.

165. Thomas Merton, O dežju in nosorogu, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 27, 27 str., ilustr., Zbirka Rak samotar, zv. 1, vol. 1, ISBN 978-961-274-616-2. [COBISS.SI-ID 300256256]


821.112.2 Nemška književnost.

166. Christian Bärmann, Jack David Zipes (prevajalec, urednik), The giant Ohl and Tiny Tim, [Minneapolis, Minnesota]: Little Mole and Honey Bear, cop. 2019, 88 str., ilustr., ISBN 978-0-578-45849-6. [COBISS.SI-ID 12576841]


821.163.6 Slovenska književnost.

167. Ana Kalin, Nala, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [16] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 462, ISBN 978-961-01-5480-8. [COBISS.SI-ID 300724224]
168. Gaja Kos, Obisk, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [34] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5493-8. [COBISS.SI-ID 300320256]
169. Nina Novak Kerbler, Hrti na pikniku s prijatelji, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 35 str., ilustr., Zbirka Prijazna družba, ISBN 978-961-278-418-8. [COBISS.SI-ID 297364992]
170. Tomaž Pengov, Drevo : pesniku, ki nas vabi na glasbena odpotovanja, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [16] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 460, ISBN 978-961-01-5479-2. [COBISS.SI-ID 300723712]
171. Mojiceja Podgoršek, Krava pere knjigo o jajcih, 1. izd., Domžale: Epistola, 2019, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-6976-91-6. [COBISS.SI-ID 300077312]
172. Mojiceja Podgoršek, O dečku, ki je sanjal velike sanje, 1. izd., Domžale: Epistola, 2019, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-6976-96-1. [COBISS.SI-ID 300431104]
173. Andrej Rozman, O začaranem žabcu, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [25] str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5246-0. [COBISS.SI-ID 300607488]
174. Marjan Tomšič, Óštrigéca, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 206 str., avtorj. sl., Knjižnica Kondor, zv. 364, ISBN 978-961-01-5433-4. [COBISS.SI-ID 300500992]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

175. Valerija Babij, Oto Luthar, Janez Balažic, Milan Bidovec, Helena Dobrovoljc, Ivanka Huber, Miha Jeršek, Jasmina Litrop, Goran Miloševič, Miha Pavšek, Jelka Pšajd, Mateja Ratej, Klaudija Sedar, Valentina Smej Novak, Dušan Šarotar, Oto Luthar (urednik), Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje, 3. natis, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019, 173 str., ilustr., ISBN 978-961-254-232-0. [COBISS.SI-ID 300170496]
176. Maja Umek, Olga Janša-Zorn (avtor, fotograf), Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole. [Učbenik], 10. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 118 str., ilustr., ISBN 978-961-7070-31-6. [COBISS.SI-ID 300880896]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

177. Špela Frantar, Damjana Krivec Čarman, Sonja Škrlj Počkaj, Nataša Golob, Maja Vičič Krabonja, Tomaž Lazar, Mirjam Oblak (avtor, urednik), Zgodovina 2 : srednji in novi vek : učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazij, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 319 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-01-5357-3. [COBISS.SI-ID 301138432]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 27. 9. 2019