COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSMAJ 2019

Vsebina
0 Splošno.

1. Tina Bilban, Kaj sploh je to?, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 109 str., ilustr., ISBN 978-961-272-337-8. [COBISS.SI-ID 299278080]
2. Hennie Boeije, Analysis in qualitative research, reprinted, Los Angeles [etc.]: Sage, 2014, XII, 223 str., graf. prikazi, ISBN 978-1-84787-006-3, ISBN 978-1-84787-007-0. [COBISS.SI-ID 12437065]
3. Esther Geva, Gloria Ramírez, Focus on reading, Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2015, XIV, 184 str., ilustr., Oxford key concepts, ISBN 978-0-19-400312-4. [COBISS.SI-ID 12409673]
4. Karri A. Holley, Michael S. Harris, The qualitative dissertation in education : a guide for integrating research and practice, 1st ed., Abingdon; New York: Routledge, cop. 2019, XXI, 219 str., ilustr., ISBN 978-1-138-48670-6, ISBN 978-1-138-48665-2. [COBISS.SI-ID 25073126]
5. David Barton (urednik), Mary Hamilton (urednik), Roz Ivanič (urednik), Situated literacies : reading and writing in context, London; New York: Routledge, 2000, XV, 222 str., ilustr., ISBN 0-415-20670-7, ISBN 0-415-20671-5. [COBISS.SI-ID 1621350]


004 Računalništvo.

6. Steve Humble (urednik), Creating the coding generation in primary schools : a practical guide for cross-curricular teaching, London; New York: Routledge, 2018, XXVIII, 210 str., ilustr., ISBN 978-1-138-68119-4, ISBN 978-1-138-68118-7. [COBISS.SI-ID 1113951070]
7. Martin Erwig, Once upon an algorithm : how stories explain computing, Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, cop. 2017, XII, 319 str., ilustr., ISBN 978-0-262-03663-4. [COBISS.SI-ID 18387289]
8. Jane Krauss, Kiki Prottsman, Computational thinking and coding for every student : the teacher's getting-started guide, Thousand Oaks, California: Corwin, SAGE Publishing Company, cop. 2017, XXI, 184 str., ilustr., ISBN 978-1-5063-4128-6. [COBISS.SI-ID 12425545]


004(043.2) Računalništvo.

9. Teja Franko, Programiranje robota Sphero v zadnjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Franko], 2019, 94 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5721/. [COBISS.SI-ID 12434249]
10. Tina Orejaš, Informacijsko-komunikacijska tehnologija za pomoč učencem z diskalkulijo : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Orejaš], 2019, 75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5722/. [COBISS.SI-ID 12431177]


1 Filozofija.

11. Olga Markič (urednik), Maja Malec (urednik), Filozofska pot Andreja Uleta, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 354 str., ISBN 978-961-06-0182-1, ISBN 978-961-06-0187-6. [COBISS.SI-ID 299629568]
12. Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn in melanholija : študije o zgodovini filozofije narave, medicine, religije in umetnosti, Ljubljana: Študentska založba, 2013, 525 str., [100] str. pril., ilustr., Knjižna zbirka Koda, ISBN 978-961-242-654-5. [COBISS.SI-ID 267361792]
13. Alberto Villoldo, Srce šamana : zgodbe in prakse svetlobnega bojevnika, 1. natis, Nova Gorica: Eno, 2019, 152 str., ilustr., ISBN 978-961-6943-62-8. [COBISS.SI-ID 298360320]


159.9 Psihologija.

14. Jožko Battestin, Osnove grafologije, 2. izd., Ljubljana: Ara, 2019, 296 str., ilustr., ISBN 978-961-6861-86-1. [COBISS.SI-ID 299769856]
15. Howard Gardner, Extraordinary minds : portraits of exceptional individuals and an examination of our extraordinariness, 1st ed., [New York]: Basic books, cop. 1997, XII, 178 str., graf. prikazi, The MasterMinds series, ISBN 0-465-02125-5, ISBN 0-465-04515-4. [COBISS.SI-ID 12409161]
16. Jacques Lacan, Govorim zidovom : pogovori v kapeli Svete Ane, Ljubljana: Studia humanitatis, 2019, 81 str., ilustr., Zbirka Varia, ISBN 978-961-6798-84-6. [COBISS.SI-ID 299061248]
17. Jan de Vos, Psychologization and the subject of late modernity, Houndmills, Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave Macmillan, cop. 2013, XI, 189 str., ISBN 978-0-230-30846-6. [COBISS.SI-ID 12410185]


17 Etika.

18. Katarina Kompan Erzar, Družina, vezi treh generacij, Ljubljana: Družina, 2019, 228 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0552-8. [COBISS.SI-ID 298971392]


316 Sociologija.

19. Ulrich Beck, Risk society : towards a new modernity, Reprinted, London [etc.]: Sage, 2013, 260 str., Theory, culture & society, ISBN 978-0-8039-8345-8, ISBN 978-0-8039-8346-5. [COBISS.SI-ID 13238300]
20. Umberto Galimberti, Besedo imajo mladi : dialog z generacijo dejavnega nihilizma, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2019, 288 str., ISBN 978-961-287-113-0. [COBISS.SI-ID 299378432]
21. Steven Pinker, Razsvetljenstvo zdaj : v zagovor razumu, znanosti, humanizmu in napredku, 1. natis, Ljubljana: Umco, 2019, 842 str., graf. prikazi, tabele, Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-33-2. [COBISS.SI-ID 299320064]
22. Maja Lamberger Khatib (urednik), Sožitje med kulturami : poti do medkulturnega dialoga IV : [monografija znanstvenih člankov z recenzijami], Maribor: Center za medkulturno sodelovanje z državami Azije, Afrike in Latinske Amerike, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru: Založba Pivec, 2019, 211 str., ilustr., ISBN 978-961-7026-87-0. [COBISS.SI-ID 96406017]
23. Igor Škamperle, Matevž Kos (urednik), Endimionove sanje : oblike imaginacije in simbolne tvorbe : eseji in razprave iz sociologije kulture, Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2013, 439 str., Zbirka Novi pristopi, 57, ISBN 978-961-6717-82-3. [COBISS.SI-ID 266251008]


33 Gospodarstvo

24. Peter Svetina, Zaposlovanje invalidov na kmetiji : priročnik, Ljubljana: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), 2018, 46 str., ilustr., ISBN 978-961-92857-7-0. [COBISS.SI-ID 294614016]
25. Robert Masten (urednik), Peter Svetina (urednik), Anamarija Bogolin (urednik), Jana Malovrh (urednik), Neža Podlogar (urednik), Kastelic Katarina (urednik), Zaposlovanje invalidov na primeru zaposlitvenega centra Grunt, 1. izd., Komenda: Grunt, Zavod za socialno podjetništvo na podeželju, 2017, 58 str., ilustr., ISBN 978-961-94352-0-5. [COBISS.SI-ID 293153536]


36 Skrbstvo. Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo

26. Petra Kavšek Vrhovec, Meta Dolinar, Vem-povem : slikovne kartice : mini set, 1. izd., Polhov Gradec: [samozal.] M. Dolinar; Ivančna Gorica: samozal. P. Kavšek Vrhovec, 2019, 26 slikovnih kartic, barve, ISBN 978-961-94584-0-2, ISBN 978-961-94584-2-6. [COBISS.SI-ID 297730816]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

27. Helena Ločniškar, Pomen skupnostnih prostorov : javne dnevne sobe z vidika uporabnikov : magistrsko delo, Ljubljana: [H. Ločniškar], 2019, 112 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5726. [COBISS.SI-ID 12437321]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

28. Lynne Cameron, Penny McKay, Bringing creative teaching into the young learner classroom, Oxford: Oxford University Press, 2017, 104 str., ilustr., Into the classroom, ISBN 978-0-19-442248-2. [COBISS.SI-ID 12412745]
29. Roman Globokar, Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi, Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019, 247 str., ilustr., Znanstvena knjižnica, 69, ISBN 978-961-6844-74-1. [COBISS.SI-ID 299374336]
30. Pavel Zgaga (urednik, avtor dodatnega besedila), Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities, Berlin: Peter Lang, cop. 2019, 269 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-3-631-77859-3, DOI: 10.3726/b15452. [COBISS.SI-ID 12430921]
31. Jesper Juul, Od krušnih do bonus staršev : priložnosti in izzivi sestavljenih družin, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2019, 102 str., ISBN 978-961-261-505-5. [COBISS.SI-ID 298910720]
32. Ryan J. Kettler, Research methodologies of school psychology : critical skills, London; New York: Routledge, 2019, VIII, 248 str., ilustr., Foundations of school psychology research and practice, ISBN 978-1-138-85150-4, ISBN 978-1-138-85149-8. [COBISS.SI-ID 12424777]
33. Sabina Košmrl, Srčni učitelj, 1. izd., Trbovlje: Založba 5KA, Katapult, 2019, 203 str., ilustr., ISBN 978-961-94500-5-5. [COBISS.SI-ID 299339008]
34. Mike Sharples, Practical pedagogy : 40 new ways to teach and learn, London; New York: Routledge, cop. 2019, XI, 253 str., ilustr., ISBN 978-1-138-59981-9, ISBN 978-1-138-59980-2. [COBISS.SI-ID 12425033]
35. Saša A. Glažar (urednik), Katarina Senta Wissiak Grm (urednik), Iztok Devetak (urednik), Učitelj raziskovalec za prenos raziskovalnih spoznanj v pouk kemije, Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, ISBN 978-961-253-243-7, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5695/, http://keminfo.pef.uni-lj.si/moodle/pluginfile.php/2/course/section/2/Monografija_KemikUm_2.del. [COBISS.SI-ID 299670528]
36. Arnold Wentzel, Teaching complex ideas : how to translate your expertise into great instruction, New York; London: Routledge, cop. 2019, XIX, 230 str., ilustr., ISBN 978-1-138-48237-1, ISBN 978-1-138-48236-4. [COBISS.SI-ID 12436553]


371 Organizacija vzgoje in izobraževanja.

37. Nikolaj Lipič (urednik), Zbornik povzetkov 2. mednarodne konference Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol, Ljubljana, 19. april 2019, Ljubljana: Strokovni izobraževalni center: Center Republik Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2019, 81 str., ilustr., ISBN 978-961-94016-1-3. [COBISS.SI-ID 299631872]
38. Nikolaj Lipič (urednik), Zbornik prispevkov 2. mednarodne konference Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol, Ljubljana, 19. april 2019, Ljubljana: Strokovni izobraževalni center: Center Republik Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2019, 199 str., ilustr., ISBN 978-961-94016-2-0. [COBISS.SI-ID 299632128]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

39. Petra Kic, Moč in plezanje v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [P. Kic], 2019, 49 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5725/. [COBISS.SI-ID 12437833]
40. Tina Klemenčič, Slikanice brez besedila na Slovenskem : otrok kot (so)ustvarjalec pripovedi : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Klemenčič], 2019, 56 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5719. [COBISS.SI-ID 12435785]
41. Mateja Koželj, Problematika uvajanja digitalne tehnologije v vrtec : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Koželj], 2019, VII, 61 str., XIII, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5716. [COBISS.SI-ID 12435017]
42. Anja Petelin, Kokošje volitve - izkušnja demokratičnega odločanja v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Petelin], 2019, 38 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5713/. [COBISS.SI-ID 12428617]
43. Naja Volavšek, Slikanica kot sredstvo medpodročnega povezovanja : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Volavšek], 2019, 135 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5696/. [COBISS.SI-ID 12411721]
44. Manca Zupan, Verbalno nasilje v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Zupan], 2019, 49 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5724/. [COBISS.SI-ID 12437577]
45. Anja Žerovnik, Gozdna tehnična vzgoja za razvijanje tehnološke pismenosti 5-6 let starih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Žerovnik], 2019, VI, 49 str., III, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5727. [COBISS.SI-ID 12435529]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

46. Čitanka 1 : udžbenik za srpski jezik i književnost za prvi razred osnovne škole, 1. izd., Beograd: Naša kuća znanja, 2018, 91 str., ilustr., ISBN 978-86-81250-03-7. [COBISS.SI-ID 265716236]
47. Slavka Adamlje, Polona Kastelic (urednik), Nejka Omahen Šikonja (urednik), Šola, blagor za mladež in narod : zbornik ob 232-letnici šolstva v Šentvidu pri Stični in 50-letnici obstoječe šolske zgradbe, Šentvid pri Stični: Osnovna šola Ferda Vesela, 2016, 205 str., ilustr., ISBN 978-961-94087-1-1. [COBISS.SI-ID 286828544]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

48. Tanja Kovjenić, Ana Kveder, Poučevanje slovenščine četrtošolcev z ustvarjalnim gibom : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Kovjenić in A. Kveder], 2019, 254 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5699/. [COBISS.SI-ID 12413257]
49. Tina Opalk Knavs, Razumevanje nebistvenih barvnih dimenzij med učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 2 : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Opalk Knavs], 2019, 90 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5702. [COBISS.SI-ID 12422473]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

50. Scot Danforth, The incomplete child : an intellectual history of learning disabilities, New York [etc.]: Peter Lang, cop. 2009, 301 str., Disability studies in education, Vol. 6, ISBN 978-1-4331-0170-0, ISBN 978-1-4331-0171-7, ISSN 1548-7210. [COBISS.SI-ID 12410697]
51. Petra Kavšek Vrhovec, Meta Dolinar, Vem-povem : slikovne kartice, 1. izd., Polhov Gradec: [samozal.] M. Dolinar; Ivančna Gorica: samozal. P. Kavšek Vrhovec, 2019, 2 seta, barve, ISBN 978-961-94584-1-9, ISBN 978-961-94584-2-6. [COBISS.SI-ID 297731584]
52. Aksinja Kermauner, Janja Plazar, Prilagojeni pripomočki in metode pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki s posebnimi potrebami, Nova Gorica: Educa, Izobraževanje, 2019, 184 str., ilustr., ISBN 978-961-6753-50-0. [COBISS.SI-ID 298548992]
53. Bruce Franklin Pennington, Lauren M. McGrath, Robin L. Peterson, Diagnosing learning disorders : from science to practice, Third edition., New York: The Guilford Press, cop. 2019, XVI, 399 str., ilustr., ISBN 978-1-4625-3791-4. [COBISS.SI-ID 12410441]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

54. Andreja Cole, Motivi spremljevalcev otrok z motnjami v duševnem razvoju in cerebralno paralizo za delo na poletnih taborih : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Cole], 2019, 83 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5729/. [COBISS.SI-ID 12438089]
55. Živa Logar, Program terapevtskega jahanja za osebe s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana: [Ž. Logar], 2019, VI, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5708/. [COBISS.SI-ID 12426825]
56. Aneja Peršič, Vpliv izvajanja socialnih aktivnosti v razredu na psihosocialni položaj učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Peršič], 2019, 170 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5707/. [COBISS.SI-ID 12427081]
57. Eva Slapšak, Razvijanje gibalnih spretnosti in sposobnosti otroka s hipotonijo pri urah dodatne strokovne pomoči : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Slapšak], 2019, 131 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12433993]
58. Blaž Vozelj, Vpliv duhovnega življenja na celovito kvaliteto življenja odraslih oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Vozelj], 2019, 66 str., 35 str. pril., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5718/. [COBISS.SI-ID 12434505]


378 Visoko šolstvo.

59. María Estela Brisk, Engaging students in academic literacies : genre-based pedagogy for K-5 classrooms, New York: Routledge, cop. 2015, XI, 366 str., ilustr., ISBN 978-0-415-73703-6, ISBN 978-0-415-73704-3. [COBISS.SI-ID 12409417]
60. Cordelia Bryan (urednik), Karen Clegg (urednik), Innovative assessment in higher education : a handbook for academic practitioners, 2nd ed., London; New York: Routledge, cop. 2019, XVIII, 255 str., ilustr., ISBN 978-1-138-58119-7, ISBN 978-1-138-58118-0. [COBISS.SI-ID 12424521]


5 Naravoslovne vede

61. Marjan Divjak, Ustvarjanje znanosti : genetični uvod v matematiko, fiziko in tehniko. Del 1, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, 324 str., ilustr., ISBN 978-961-290-113-4, http://www.diameter.si/sciquest/SCIQUEST1.pdf. [COBISS.SI-ID 40003077]
62. Marjan Divjak, Ustvarjanje znanosti : genetični uvod v matematiko, fiziko in tehniko. Del 2, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, 414 str., ilustr., ISBN 978-961-290-117-2, http://www.diameter.si/sciquest/SCIQUEST2.pdf. [COBISS.SI-ID 40003333]


51 Matematika.

63. Marjan Divjak, Naravoslovna matematika : kvantitativni jezik znanosti, 1. izd., Ljubljana: samozal., 2019, 215 str., ilustr., ISBN 978-961-290-099-1, http://www.diameter.si/scimath/SCIMATH.pdf. [COBISS.SI-ID 40003589]
64. Vanja Ocvirk-Karner, Uroš Medar, Mitja Vatovec, Matematika 9. Samostojni delovni zvezek za matematiko v devetem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019-, 136 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5341-2, ISBN 978-961-01-5342-9. [COBISS.SI-ID 299476224]
65. Branko Škiljan (avtor, urednik), Branko Topić (urednik), Drugi način : [matematički sadržaji za znatiželjne i ustrajne osmaše], Varaždin: Varaždinska županija, 2019, 246 str., graf. prikazi, ISBN 978-953-95699-5-0. [COBISS.SI-ID 12426057]


51(043.2) Matematika.

66. Domen Brglez, Uporaba strojnega učenja na področju športne analitike : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Brglez], 2019, 94 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5710/. [COBISS.SI-ID 12427337]
67. Erik Hrvatin, Spekter grafa in njegova uporaba = Graph spectrum and its applications : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Hrvatin], 2019, 68 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5711/. [COBISS.SI-ID 12427593]
68. Nina Potočar, Dodatna strokovna pomoč kot učna pomoč učencem s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, pri razvoju geometrijskih spretnosti in znanj v 7. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Potočar], 2019, 131 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5728/. [COBISS.SI-ID 12439113]


52 Astronomija.

69. Dragan Roša, Metode astronomskih istraživanja, 1. izd., Zagreb: Alfa: Zvjezdarnica, cop. 2010, 326 str., ilustr., ISBN 978-953-297-276-4. [COBISS.SI-ID 513893574]


54(043.2) Kemija.

70. Valerija Tompa, Razumevanje agregatnih stanj vode ter procesov zmrzovanja in sublimacije vode pri učencih sedmega razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Tompa], 2019, X, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5701. [COBISS.SI-ID 12420425]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

71. Barbara Bajd, Moje prve spomladanske cvetlice : preprost določevalni ključ, Prenovljena izd., Ljubljana: Hart, 2019, 82 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-48-4. [COBISS.SI-ID 299339264]
72. Caz Buckingham, Andrea Pinnington, Spoznavajmo naravo. Živalski in rastlinski svet, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 1 kartonka ([32] str.), ilustr., ISBN 978-961-251-453-2. [COBISS.SI-ID 297467904]
73. Tina Petras (avtor, fotograf), Gorsko cvetje v Sloveniji = Alpine flowers in Slovenia, Ljubljana: Kartografija, 2019, 129 str., ilustr., fotogr., zvd., ISBN 978-961-93293-4-4. [COBISS.SI-ID 298857728]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

74. Zala Skubic, Zanimanje osnovnošolcev Vrhnike in okolice za uporabne rastline, njihova samopodoba in stališča do drog : magistrsko delo, Ljubljana: [Z. Skubic], 2019, XII, 60 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5717. [COBISS.SI-ID 12435273]
75. Petra Štirn, Znanje učencev 6. razreda osnovne šole o mikroskopiranju : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Štirn], 2019, VII, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5705. [COBISS.SI-ID 12425801]


61 Medicina.

76. Breda Konte (urednik), Družinski zdravstveni vodnik : konvencionalno in alternativno zdravljenje, Ljubljana: Mladinska knjiga, 1998, 1104 str., barvne ilustr., Domači zdravnik, ISBN 86-11-15290-5. [COBISS.SI-ID 78743040]
77. Tom Jackson, Možgani : ilustrirana zgodovina nevroznanosti, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 144 str., ilustr., ISBN 978-961-251-452-5. [COBISS.SI-ID 299350784]
78. Sabina Kerec (urednik), Nina Trstenjak Fekonja (urednik), 9. Mednarodna znanstvena konferenca Prehrana, gibanje in zdravje, Rakičan, 21.11.-23.11.2018, Prehrana, gibanje in zdravje, Rakičan: RIS Dvorec, 2018, ISBN 978-961-94331-3-3, https://www.ris-dr.si/data/attachment/40b4efaaa821a3b5b1282b8c60e1b82c3b05baae/1551950384Bilten_Prehrana_gibanje_in_zdravje_2018.pdf. [COBISS.SI-ID 95571713]


61(043.2) Medicina.

79. Ema Antončič, Delo z uporabniki psihoaktivnih substanc znotraj vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Antončič], 2019, 83 f. [COBISS.SI-ID 12439369]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

80. Jean B. Crockett (urednik), Sharon M. Malley (urednik), Handbook of arts education and special education : poilcy, research, and practices, New York: Routledge, cop. 2018, XII, 370 str., ISBN 978-1-138-66959-8, ISBN 978-1-138-66960-4. [COBISS.SI-ID 12409929]


62(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

81. Aja Uršič, Razvijanje tehniške inovativnosti učencev od prvega do petega razreda na primeru modela jadralnega letala : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Uršič], 2019, V, 41 str., XXX str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5732/. [COBISS.SI-ID 12440137]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

82. Mačke, Tržič: Učila International, 2008, 288 str., ilustr., Zbirka Praktični vodnik, ISBN 978-961-00-0344-1. [COBISS.SI-ID 235863040]


64 Gospodinjstvo.

83. Pepika Levstek, Jožica Pirc, Štefan Pogačar, Hitra kuhinja : dobra in poceni, po domačih receptih, [2. izd.], [Ljubljana]: Centralni zavod za napredek gospodinjstva, 1982, 175 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19974407]


65 Vodenje in organizacija poslovanja.

84. Filip Zule, Miha Kovač, Ana Vogrinčič Čepič, Matevž Rudolf, Analiza založniške dejavnosti na članicah Univerze v Ljubljani, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 44 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0208-8, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/156/252/3990-1. [COBISS.SI-ID 300044288]


66/68 Kemijska tehnika. Razne industrije in obrti.

85. Dimitrij Jeraj (urednik, fotograf), Vaje letenja : Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka : izdelki 2018 = Exercise in flying : Secondary School for Wood Engineering : products [2018], Škofja Loka: Šolski center, Srednja šola za lesarstvo, 2019, 75, [8] str., fotogr., ISBN 978-961-91986-6-7. [COBISS.SI-ID 298640640]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

86. Jožef Muhovič, Vidno in nevidno : uvod v formalno likovno analizo : teorija, primeri, metode : [znanstvena monografija], Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018, 263 str., ilustr., Humanistična zbirka INR, ISBN 978-961-7014-13-6. [COBISS.SI-ID 298919936]
87. Bea Tomšič Amon, Likovna umetnost 9 : učbenik za likovno umetnost v devetem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 60 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5384-9. [COBISS.SI-ID 299486976]


79(043.2) Zabava.Igre.šport.

88. Sara Žvab, Pomen integracije posturalnih in dinamičnih refleksov za otrokov razvoj po nevrosenzomotorični metodi dr. Masgutove : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Žvab], 2019, 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12440393]


796 Šport. Športne igre

89. Uwe Pühse (urednik), Markus Gerber (urednik), International comparison of physical education : concepts, problems, prospects, Oxford: Meyer & Meyer Sport, cop. 2005, 719 str., ilustr., ISBN 978-1-84126-161-4. [COBISS.SI-ID 12425289]


796(043.2) šport.športne igre.

90. Marta Lampič, Primerjava mnenj učencev o pedagoških ravnanjih razrednega učitelja pri predmetu šport in pri drugih predmetih v 4. in 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Lampič], 2019, 74 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5714. [COBISS.SI-ID 12431433]


81 Jezikoslovje

91. Richard Geyman Kern, Literacy and language teaching, Oxford: Oxford University Press, cop. 2000, X, 358 str., graf. prikazi, Oxford applied linguistics, ISBN 978-0-19-442162-1. [COBISS.SI-ID 12424265]
92. Patsy Lightbown, Focus on content-based language teaching, Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2014, XII, 164 str., tabele, Oxford key concepts for the language classroom, ISBN 978-0-19-400082-6, ISBN 0-19-400082-6. [COBISS.SI-ID 58956386]
93. Peter Mickan, Language curriculum design and socialisation, Bristol; Buffalo; Toronto: Multilingual Matters, cop. 2013, XVI, 133 str., ilustr., ISBN 978-1-84769-829-2, ISBN 978-1-84769-830-8. [COBISS.SI-ID 12410953]
94. Ferdinand de Saussure, Splošno jezikoslovje, Ljubljana: Studia humanitatis, 2018, 362 str., ilustr., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6798-82-2. [COBISS.SI-ID 298431744]
95. Marion Williams, Sarah Mercer, Stephen G. Ryan, Exploring psychology in language learning and teaching, Oxford: Oxford University Press, 2015, IX, 171 str., ilustr., Oxford handbooks for language teachers, ISBN 978-0-19-442399-1, ISBN 0-19-442399-9. [COBISS.SI-ID 63440226]
nagrada: Ben Warren International House trust Prize, 2015


811.111 Angleščina.

96. Roger Berry, English grammar : a resource book for students, 2nd ed., London; New York: Routledge, cop. 2018, XVII, 274 str., ilustr., Routledge English language introductions series, ISBN 978-1-138-24345-3, ISBN 978-1-138-24344-6. [COBISS.SI-ID 12436809]
97. Edmund Dudley, Erika Osváth, Mixed-ability teaching, Oxford: Oxford University Press, cop. 2016, 112 str., ilustr., Into the classroom, ISBN 978-0-19-420038-7. [COBISS.SI-ID 12424009]
98. Richard R. Day, Extensive reading, Oxford: Oxford University Press, cop. 2015, 120 str., ilustr., Into the classroom, ISBN 978-0-19-420036-3. [COBISS.SI-ID 12411209]
99. Danling Fu, Marylou M. Matoush, Focus on literacy, Oxford: Oxford University Press, cop. 2015, XII, 145 str., Oxford key concepts for the language classroom series, ISBN 978-0-19-400086-4. [COBISS.SI-ID 12419913]
100. Stephan Gramley, The history of English : an introduction, 2nd ed., London; New York: Routledge, 2019, XXXI, 473 str., ilustr., ISBN 978-1-138-50109-6, ISBN 978-1-138-50108-9. [COBISS.SI-ID 12438857]
101. Gerald Nelson, English : an essential grammar, 3rd ed., London; New York: Routledge, 2019, XVIII, 244 str., Essential grammar, ISBN 978-0-8153-5830-5, ISBN 978-0-8153-5828-2. [COBISS.SI-ID 12438345]
102. Denise C. Mussman (urednik), New ways in teaching writing, revised, Alexandria (Virginia): TESOL International Association, cop. 2013, XIV, 315 str., ilustr., New ways in TESOL series, 2, ISBN 978-1-931185-13-4. [COBISS.SI-ID 12436297]
103. Christine Nuttall, J. Charles Alderson, Teaching reading skills in a foreign language, London: Macmillan Education, 2005, VI, 282 str., ilustr., Macmillan books for teachers, ISBN 1-4050-8005-1, ISBN 978-1-4050-8005-7. [COBISS.SI-ID 1539156420]


811.111(043.2) Angleščina.

104. Anita Vidič, Motivacija za branje v angleščini kot tujem jeziku pri učencih 6. razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Vidič], 2019, 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12427849]


82-93 Mladinska književnost.

105. Giorgia Grilli, Myth, symbol, and meaning in Mary Poppins : the governess as provocateur, London; New York: Routledge, 2014, XXI, 178 str., Children's literature and culture, ISBN 978-1-138-85610-3, ISBN 978-0-415-97767-8. [COBISS.SI-ID 12408649]
106. Shawn C. Jarvis (urednik, prevajalec), Jeannine Blackwell (urednik, prevajalec), The queen's mirror : fairy tales by German women, 1780-1900, Lincoln; London: University of Nebraska Press, cop. 2001, 372 str., ilustr., European women writers series, ISBN 0-8032-6181-0, ISBN 0-8032-1299-2. [COBISS.SI-ID 12408905]


821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

107. Clare Barker (urednik), Stuart Murray (urednik), The Cambridge companion to literature and disability, Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2018, XXI, 254 str., ilustr., Cambridge companions to topics, ISBN 978-1-107-08782-8, ISBN 978-1-107-45813-0. [COBISS.SI-ID 66572898]


821.111 Angleška književnost.

108. Chris Riddell (avtor, ilustrator), Otilija in škrlatni lisjak, 1. natis, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 175 str., ilustr., ISBN 978-961-7047-13-4. [COBISS.SI-ID 296708864]


821.111(73) Ameriška književnost.

109. Sandra Boynton (avtor, ilustrator), Pajama time!, New York: Workman Publishing Comany, cop. 2014, [21] str., ilustr., ISBN 978-0-7611-1975-3. [COBISS.SI-ID 12428361]
110. Peggy Rathmann (avtor, ilustrator), Good night, Gorilla, New York: G. P. Putnam's Sons, cop. 1994, [30] str., ilustr., ISBN 978-0-399-23003-5. [COBISS.SI-ID 12428105]
111. Walt Whitman, Peter Levec (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Travne bilke : (odlomki), 1. izd., Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2019, 141 str., ISBN 978-961-94296-9-3. [COBISS.SI-ID 298758144]


821.163.6 Slovenska književnost.

112. Tadej Golob, Leninov park : [nedolžnih ni ---], 1. ponatis, Novo mesto: Goga, 2018, 477 str., ISBN 978-961-277-209-3. [COBISS.SI-ID 297928448]
113. Zdenko Huzjan, Mušji ples, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 157 str., ilustr., ISBN 978-961-253-241-3. [COBISS.SI-ID 299482624]
114. Dušan Jelinčič, Tržaške prikazni, Trst: ZTT: = EST, 2019, 151 str., ilustr., avtorj. sl., ISBN 978-88-7174-238-0. [COBISS.SI-ID 10544876]
115. Manica Klenovšek Musil (avtor, ilustrator), Mravljinčar Franc, 1. natis, Maribor: Založba Pivec, 2019, [26] str., ilustr., ISBN 978-961-7026-72-6. [COBISS.SI-ID 96065281]
116. Aleš Kramolc, Petra Škarja (avtor, ilustrator), Vozim skozi življenje, 1. izd., Trbovlje: 5KA, Katapult, 2019, 192 str., ilustr., ISBN 978-961-94500-2-4. [COBISS.SI-ID 298679552]
117. Feri Lainšček, Prvotnost : poema o ljubezni, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 121 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4546-2. [COBISS.SI-ID 295321344]
118. Darka Mazi, Ana premaga strah pred govorjenjem, Jezero: Morfemplus, 2019, [26] str., ilustr., Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 12, ISBN 978-961-7034-91-2. [COBISS.SI-ID 298814976]
119. Tanja Pečenko, Male baletke in njihove cvetke, 1. izd., Ljubljana: Umetniška dejavnost, T. Pečenko, 2019, [37] str., ilustr., ISBN 978-961-290-102-8. [COBISS.SI-ID 299022336]
120. Sebastijan Pregelj, V snegu in ledu, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 93 str., ilustr., Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe, 5, ISBN 978-961-272-335-4. [COBISS.SI-ID 299277568]
121. Gregor Strniša (avtor, avtor dodatnega besedila), Vesolje, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 142 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5369-6. [COBISS.SI-ID 299262208]
122. Igor Škamperle, Sneg na zlati veji, Ljubljana: Sidarta, 2018, 239 str., fotogr., ISBN 978-961-6027-87-8. [COBISS.SI-ID 293359872]
123. Marjan Tomšič (avtor, avtor dodatnega besedila), Šavrinke, Ljubljana: Beletrina, 2019, 443 str., Knjižna zbirka Beletrina, ISBN 978-961-284-512-4. [COBISS.SI-ID 299353856]
124. Jasna Tuta (avtor, fotograf), Vse barve Polinezije, Komen: Art, 2019, 293 str., [8] str. pril., ilustr., ISBN 978-961-94317-2-6. [COBISS.SI-ID 298010880]
125. Janja Vidmar, Zalo sreča pamet, 1. izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2019, 65 str., ilustr., Zbirka Zala Zgaga, 1, ISBN 978-961-272-336-1. [COBISS.SI-ID 299277824]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

126. Jelka Miranda Razpotnik, Anja Plazar, Potujem v preteklost 7. Učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 166 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-271-939-5. [COBISS.SI-ID 299010560]
127. Irena Avsenik Nabergoj (urednik), Oktobrska revolucija : 1917-2017 : med izkušnjo, interpretacijo in poetizacijo, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 235 str., ilustr., Zbirka Življenja in dela, 20, Kulturnozgodovinske študije, 5, ISBN 978-961-05-0174-9, ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 299395840]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 29. 5. 2019