COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJUNIJ 2019

Vsebina
0 Splošno.

1. Lisica in jež : beneška, Stari trg ob Kolpi: Koce, [1992], 1 mapa ([8] barvnih slik), ilustr., Didaktični komplet Zgodbe v slikah, ISBN 961-6041-03-7. [COBISS.SI-ID 451378]


0(043.2) Splošno.

2. Jana Golob, Metoda dolgega branja književnih besedil v podaljšanem bivanju : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Golob], 2019, 104 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5779/. [COBISS.SI-ID 12475721]
3. Jasmina Tirović, Mladi bralci pri tabornikih : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Tirović], 2019, 95 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5780/. [COBISS.SI-ID 12475977]


004 Računalništvo.

4. Dan Bader, Python tricks, [Vancouver, BC]: [D. Bader), 2018, 302 str., ISBN 978-1-7750933-0-5. [COBISS.SI-ID 12482377]
5. Tijana Borovac, Tena Velki (urednik), Krešimir Šolić (urednik), Priručnik za informacijsku sigurnost i zaštitu privatnosti, Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2018, 130 str., ilustr., ISBN 978-953-6965-68-7. [COBISS.SI-ID 12457033]


1(043.2) Filozofija.

6. Julija Podbevšek, Doživljanje nekaterih vedenjskih zasvojenosti : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Podbevšek], 2019, 126 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5769. [COBISS.SI-ID 12467273]


159.9 Psihologija.

7. Amy J. L. Baker, Katherine Andre, Kako se uspešno soočiti z ločitvijo staršev : delovni zvezek za otroke, ki se spoprijemajo z ločitvijo, odtujevanjem in konfliktom lojalnosti, 1. izd., Višnja Gora: Svetovalno izobraževalni center MIT, 2018, VII, 115 str., ilustr., ISBN 978-961-93834-1-4. [COBISS.SI-ID 297245440]
8. Kay Barnham, Jezen sem!, Jezero: Morfemplus, 2018, 32 str., ilustr., ISBN 978-961-6988-94-0. [COBISS.SI-ID 292632576]
9. Gemma Cairney, Odpri srce, vzljubi sebe in življenje, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 165 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5520-1. [COBISS.SI-ID 299419904]
10. Tim Irwin, Moč vpliva : kako odlični voditelji izvabijo tisto, kar je najboljše v drugih, 1. izd., Ljubljana: Podvig, 2019, 239 str., ilustr., ISBN 978-961-94693-0-9. [COBISS.SI-ID 299751424]
11. Ivan Ivić, Čovek kao animal symbolicum : razvoj simboličkih sposobnosti, 1. izd., Beograd: Zavod za udžbenike, 2015, 370 str., ISBN 978-86-17-19288-2. [COBISS.SI-ID 218172172]
12. Gail Saltz, Moč različnosti : vez med duševno motnjo, nadarjenostjo in genialnostjo, Ljubljana: UMco, 2019, 321 str., Zbirka Preobrazba, ISBN 978-961-7050-18-9. [COBISS.SI-ID 295942400]
13. Andreja Vukmir (avtor, avtor dodatnega besedila), Diham, 1. izd., Domžale: Družinski in terapevtski center Pogled, 2018, [38] str., ilustr., Zbirka Čuječnost za otroke, ISBN 978-961-93462-5-9. [COBISS.SI-ID 297646336]
14. Andreja Vukmir, Moje telo, 1. izd., Domžale: Družinski in terapevtski center Pogled, 2019, [40] str., ilustr., Zbirka Čuječnost za otroke, ISBN 978-961-93462-6-6. [COBISS.SI-ID 299314688]


3 Družbene vede

15. Melinda Gates, Trenutek dviga : kako večji vpliv žensk spreminja svet, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 288 str., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-38-7. [COBISS.SI-ID 299932928]


316 Sociologija.

16. Romana Zidar, Naš skupni dom : povezanost migracij in razvoja v Sloveniji, Ljubljana: Slovenska karitas, 2019, 63 str., ilustr., ISBN 978-961-93180-2-7. [COBISS.SI-ID 299842048]


316(043.2) Sociologija.

17. Lora Kočan, Petra Zore, Položaj in vloga žensk v verskih skupnostih na Slovenskem : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Kočan in P. Zore], 2019, 177 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5748/. [COBISS.SI-ID 12452425]
18. Anthony Paul Smaga, Patricija Urlep, Diskriminacija priseljencev v slovenski družbi = Discrimination against immigrants in the Slovenian society : magistrsko delo, Ljubljana: [A.P. Smaga, P. Urlep], 2019, 140 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5770. [COBISS.SI-ID 12468297]


33(043.2) Gospodarstvo.

19. Lara Poljanšek, Pedagoško delo mentorjev gasilske mladine : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Poljanšek], 2019, 95 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5783/. [COBISS.SI-ID 12479305]


34 Pravo.

20. Manca Ajdišek, Eva Boštjančič (urednik), Ana Reberc (urednik), Obrazi nasilja na delovnem mestu : psihološki pogledi in slovenska praksa, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ilustr., ISBN 978-961-06-0204-0, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/155/251/3994-1. [COBISS.SI-ID 299945728]


36 Skrbstvo. Socialno delo. Socialna pomoč. Zavarovalstvo

21. Gabi Čačinovič Vogrinčič, Nina Mešl, Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019, 218 str., ilustr., ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 96332545]
22. Vito Flaker, Katarina Ficko, Vera Grebenc, Jana Mali, Mateja Nagode, Andreja Rafaelič, Hitra ocena potreb in storitev, Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019, 359 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-961-6569-67-5. [COBISS.SI-ID 96339713]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

23. Aleksandra Čergan Ristić, Proces pomoči na podlagi potreb družin z otroki s posebnimi potrebami : doktorska disertacija, Ljubljana: [A. Čergan Ristić], 2019, X, 231 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5745/. [COBISS.SI-ID 12450121]
24. Ines Jaušovec, Soočanje društva Kralji ulice z izzivi odprte scene : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Jaušovec], 2019, 71 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5766/. [COBISS.SI-ID 12465737]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

25. Isabel Simões Dias (urednik, avtor), Pablo Ruiz Estévez, Marta Licardo (urednik), Contemporary themes in early childhood education and international educational modules, 1st ed., Maribor: University of Maribor Press, 2019, ISBN 978-961-286-269-5, http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/413/408/686-3, DOI: 10.18690/978-961-286-269-5. [COBISS.SI-ID 96691457]
26. Pavel Zgaga (urednik, avtor dodatnega besedila), Inclusion in education : reconsidering limits, identifying possibilities, Berlin: Peter Lang, cop. 2019, 269 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-3-631-77859-3, DOI: 10.3726/b15452. [COBISS.SI-ID 12430921]
27. Robert J. Marzano, Debra Pickering, Jane E. Pollock, Classroom instruction that works : research-based strategies for increasing student achievement, Alexandria (Virginia): Association for Supervision and Curriculum Development: ASCD, cop. 2001, VI, 178 str., ilustr., ISBN 0-87120-504-1, ISBN 978-0-87120-504-9. [COBISS.SI-ID 608471]
28. Marica Horvat (urednik), 1. mednarodni simpozij Inkluzija - proces spreminjanja družbe, Maribor, 22. maj 2018, Zbornik prispevkov, Maribor: Dom Antona Skale, 2019, [99] str., ilustr., ISBN 978-961-92139-2-6. [COBISS.SI-ID 96408833]
29. Jana Kalin (urednik), Renata Čepić (urednik), Poklicni razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teachers' professional development : status and transversal competencies, 1. e-izd., V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = [Ljubljana]: Ljubljana University Press, Faculty of Arts; na Reki: Pedagoška fakulteta; = Rijeka: Faculty of Teacher Education, 2019, 266 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0195-1, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/150/246/3900-1, DOI: 10.4312/9789610601951. [COBISS.SI-ID 299762944]
30. James H. Stronge, Qualities of effective teachers, 3rd ed., Alexandria, Va.: ASCD, cop. 2018, XII, 348 str., ilustr., ISBN 978-1-4166-2586-5. [COBISS.SI-ID 12481097]
31. Alojz Širec, Ravnateljeva skrb za učenje, Maribor: Obzorja, 2019, 219 str., ilustr., ISBN 978-961-230-540-6. [COBISS.SI-ID 96498945]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

32. Matevž Peterka, Primerjava šolskega kaznovanja v 20. in 21. stoletju in vpliv na otroka : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Peterka], 2019, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5764. [COBISS.SI-ID 12464457]
33. Romina Plešec Gasparič, Učne oblike v tradicionalnem učnem procesu in pri didaktični inovaciji obrnjeno učenje in poučevanje : doktorska disertacija, Ljubljana: [R. Plešec Gasparič], 2019, XXV, 439 str., [41] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5781. [COBISS.SI-ID 12476489]
34. Tjaša Slevec, Strategije uravnavanja čustev učiteljev in socialnih pedagogov pri pedagoškem delu v osnovni šoli = Teachers' and social pedagogues' emotional regulation strategies at educational work in primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Slevec], 2019, IV, 70 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5775/. [COBISS.SI-ID 12471369]
35. Ana Tadl, Vloga šole v življenju učenca, obolelega za rakom : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Tadl], 2019, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5785/. [COBISS.SI-ID 12479817]
36. Lea Verbič, Metodični izzivi vzgojiteljev vzgojnih zavodov : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Verbič], 2019, 67 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5751/. [COBISS.SI-ID 12454473]
37. Claudia Wilke Pacek, Vloga šolske svetovalne službe v osnovni šoli pri obravnavi otrok z duševnimi stiskami : magistrsko delo, Ljubljana: [C. Wilke Pacek], 2019, 120 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5771/. [COBISS.SI-ID 12469321]
38. Iva Željko, Samozaznavanje profesionalnega razvoja na področju timskega dela pri študentih pedagoških smeri : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Željko], 2019, XII, 87 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5772. [COBISS.SI-ID 12469577]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

39. Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Vzgoja predšolskega otroka, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 288 str., ilustr., ISBN 978-961-253-244-4. [COBISS.SI-ID 299829504]
40. Shirley Willis (avtor, ilustrator), Brihtni mulci. Povej mi, kako daleč je, Izola: Grlica, 2019, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-244-306-1. [COBISS.SI-ID 298177024]
41. Shirley Willis (avtor, ilustrator), Brihtni mulci. Povej mi, koliko tehta, Izola: Grlica, 2019, 31 str., ilustr., ISBN 978-961-244-307-8. [COBISS.SI-ID 298176768]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

42. Ivanka Bider Petelin, Ocenjevanje predbralnih zmožnosti pri otrocih, starih pet do sedem let : doktorska disertacija, Ljubljana: [I. Bider Petelin], 2019, XI, 218 str., [1] f. zganj. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5761/. [COBISS.SI-ID 12462921]
43. Urška Drolc, Razvoj govora in pomen slušne pozornosti v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Drolc], 2019, 34 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5767/. [COBISS.SI-ID 12465993]
44. Nika Eterovič, Razvijanje tehnično pravilnega ravnanja z igračo pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Eterovič], 2019, [XII], 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5755/. [COBISS.SI-ID 12458057]
45. Darinka Tomažin, Vpliv organizacijske klime na zadovoljstvo zaposlenih v posavskih vrtcih : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Tomažin], 2019, 143 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5786/. [COBISS.SI-ID 12480073]
46. Lara Zupan, Spodbujanje čutnih zaznav pri predšolskih otrocih s pomočjo tehničnih dejavnosti : diplomsko delo, Ljubljana: [L. Zupan], 2019, VIII, 69 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5758/. [COBISS.SI-ID 12459593]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

47. Marie M. Clay, Running records : for classroom teachers, 2ed., Auckland: The Marie Clay Literacy Trust, 2018, 47 str., ilustr., ISBN 978-0-325-09279-9. [COBISS.SI-ID 12477769]
48. Liz Lee Heinecke, Kitchen science lab for kids : 52 family- friendly experiments from around the house, Beverly, Massachusetts: Quarry Books, 2014, 144 str., ilustr., ISBN 978-1-59253-925-3. [COBISS.SI-ID 12460105]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

49. Aja Komel, Podobe dečkov v predlagani in obvezni literaturi slovenskih avtorjev v devetletki (UN, 2012) : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Komel], 2019, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5774/. [COBISS.SI-ID 12470601]
50. Damjana Lampe, Preverjanje izkušenjskega učenja na primeru zelišč in začimb : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Lampe], 2019, VII f., 63 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5765/. [COBISS.SI-ID 12463689]
51. Tadeja Palčič, Šola, ki upošteva spoznanja o travmi = Trauma - informed school : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Palčič], 2019, 85 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5768/. [COBISS.SI-ID 12466249]
52. Klavdija Prosenc Zemljič, Odkrivamo kulturno dediščino Cerkelj na Gorenjskem z učenci 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Prosenc Zemljič], 2019, 102 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5757/. [COBISS.SI-ID 12459849]
53. Grega Šumrada, Didaktične igre za učne vsebine dan in noč, vreme, voda in zmesi pri pouku spoznavanja okolja v 2. razredu osnovne : magistrsko delo, Ljubljana: [G. Šumrada], 2019, XII, 107 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5752/. [COBISS.SI-ID 12454729]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

54. Elena Grigorenko (urednik), Educating individuals with disabilities : IDEIA 2004 and beyond, New York: Springer Publishing Company, cop. 2008, XVIII, 494 str., ilustr., ISBN 978-0-8261-0356-7. [COBISS.SI-ID 12444745]
55. Katja Černe (urednik), Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 98 str., ilustr., tabele, ISBN 978-961-06-0199-9. [COBISS.SI-ID 299855616]
56. Diane Haager, Janette K. Klingner, Differentiating instruction in inclusive classrooms : the special educator's guide, Boston [etc.]: Pearson Education, cop. 2005, XIII, 465 str., ilustr., ISBN 0-205-34074-1. [COBISS.SI-ID 12443209]
57. Susan Winebrenner, Teaching kids with learning difficulties in the regula classrom : strategies and techniques every teacher can use to challenge and motivate struggling students, Minneapolis: Free Spirit Publishing, 1996, 235 str., ilustr., ISBN 1-57542-004-X. [COBISS.SI-ID 616578]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

58. Tamara Benko, Merske karakteristike BTNS - Butt testa neverbalnega sklepanja = Metric characteristics of BNVR - the Butt non-verbal reasoning test : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Benko], 2019, VIII, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5759/. [COBISS.SI-ID 12461129]
59. Dominika Pajnik, Sodelovanje z družinami po namestitvi mladostnikov v vzgojne zavode - perspektiva staršev, mladostnikov in vzgojiteljev = Collaboration with families following the placement of juveniles in correctional facilities from the viewpoint of parents, juveniles and educators : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Pajnik], 2019, V, 112 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5773. [COBISS.SI-ID 12469833]
60. Barbara Razboršek, Vpliv motenj hranjenja in požiranja na razvoj govora : magistrsko delo, Ljubljana: [B. Razboršek], 2019, 63 str., [7] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5750/. [COBISS.SI-ID 12453449]
61. Tanja Schmidt, Sodelovanje mobilnih logopedov surdopedagogov s starši : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Schmidt], 2019, 82 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5754. [COBISS.SI-ID 12447305]


378 Visoko šolstvo.

62. Pavel Zgaga (urednik), Ulrich Teichler (urednik), Hans G. Schuetze (urednik), Andrä Wolter (urednik), Higher education reform : looking back - looking forward, 2nd revised ed., Frankfurt am Main: Peter Lang, 2019, 465 str., graf. prikazi, tabele, Higher education research and policy, vol. 8, ISBN 978-3-631-66275-5, ISSN 2193-7613. [COBISS.SI-ID 12443977]
63. Bruno Broucker (urednik), Kurt De Wit (urednik), Liudvika Leišyte (urednik), Higher education system reform : an international comparison after twenty years of Bologna, Leiden; Boston: Brill Sense, cop. 2019, XV, 238 str., ilustr., ISBN 978-90-04-40009-2, ISBN 978-90-04-40010-8. [COBISS.SI-ID 12480585]


39 Etnologija.

64. Čarovničin dvorec : kubanska ljudska pravljica, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, [15] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 458, ISBN 978-961-01-5279-8. [COBISS.SI-ID 295281152]
65. Slavica Remškar (urednik, prireditelj), Skrinja pisana : slovenske ljudske pesmi za otroke, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015, [16] str., ilustr., Knjižnica Čebelica, 447, ISBN 978-961-01-3704-7. [COBISS.SI-ID 280232960]


5 Naravoslovne vede

66. Polona Mežnar, Mateja Slevec, Asja Štucin, Radovednih pet. Naravoslovje in tehnika 5. [Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-685-1. [COBISS.SI-ID 290995456]
67. Adrian Schmit, Jeremy Pollard, WJEC GCSE science double award, London: Hodder Education, cop. 2017, X, 253 str., ilustr., My revision notes, ISBN 978-1-4718-8359-0. [COBISS.SI-ID 12461641]


51 Matematika.

68. Mladen Kopasić, Radovednih pet. Matematika 5. [Samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2016, 3 zv. (116; 108; 120 str.), ilustr., ISBN 978-961-271-678-3. [COBISS.SI-ID 284274432]
69. Zlatan Magajna, OK Geometry Basic. Part I : Reference for OK Geometry Basic, Ljubljana: [Z. Magajna], 2019, http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_Eng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455497]
70. Zlatan Magajna, OK Geometry Basic. Part II : Reference for OK Geometry Sketch Editor, Ljubljana: [Z. Magajna], 2019, http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_EditEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455753]
71. Zlatan Magajna, OK Geometry Easy : Reference for OK Geometry Easy (v.17), Ljubljana: [Z. Magajna], 2019, http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_EasyEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12455241]
72. Zlatan Magajna, OK Geometry Plus : Reference for OK Plus (v.17), Ljubljana: [Z. Magajna], 2019, http://z-maga.si/UserFiles/File/helpOKG_PlusEng.pdf. [COBISS.SI-ID 12456009]
73. Zlatan Magajna, Računalniško podprto dokazovanje v šolski geometriji, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2018, http://www.z-maga.si/UserFiles/File/RacunalniskoPodprtoDokazovanjeGeometrija.pdf. [COBISS.SI-ID 12456265]
74. Mirjam Bon Klanjšček, Darjo Felda, Sonja France, Mateja Škrlec, Matematika 4. Zbirka nalog za gimnazije, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 243 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0225-7. [COBISS.SI-ID 298751488]
75. Mateja Škrlec, Matematika 1. Zbirka nalog za 1. letnik gimnazije, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 304 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0975-1. [COBISS.SI-ID 299469568]
76. Gregor Pavlič (avtor, fotograf), Dušan Kavka, Marina Rugelj (avtor, fotograf), Janez Šparovec, Tempus novum : matematika za gimnazije, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2016, 351 str., ilustr., ISBN 978-961-241-800-7. [COBISS.SI-ID 283413760]
77. Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer, Jožica Smogavec, Matematika za radovedneže 5. Delovni zvezek za pouk matematike v 5. razredu devetletne osnovne šole, Kamnik: Ico, 2011, 2 zv. (352 str.), ilustr., ISBN 978-961-6287-87-6. [COBISS.SI-ID 254929408]


51(043.2) Matematika.

78. Tjaša Skvarča, Neformalno znanje o pisnem deljenju pri učencih tretjega in četrtega razreda osnovne šole = Informal knowledge of long division among pupils in the third and fourth grade of elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Skvarča], 2019, 80 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5746/. [COBISS.SI-ID 12451145]


52 Astronomija.

79. Anne McRae, Atlas vesoljskih pustolovščin, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 45 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5444-0. [COBISS.SI-ID 299532032]


53 Fizika.

80. Jeremy Pollard, WJEC GCSE physics, London: Hodder Education, cop. 2017, VIII, 124 str., ilustr., My revision notes, ISBN 978-1-4718-8356-9. [COBISS.SI-ID 12462153]
81. Lucija Željko, Fizika, narava, življenje 1. Računske naloge : zbirka nalog za pouk fizike v 8. razredu devetletne osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 124 str., ilustr., ISBN 978-86-341-3798-9. [COBISS.SI-ID 298618624]


53(043.2) Fizika.

82. Eva Miklič, Analiza poskusov v izbranem delovnem zvezku za 8. razred osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [E. Miklič], 2019, 47 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5777. [COBISS.SI-ID 12471113]


54 Kemija.

83. Nataša Bukovec, Kemija za gimnazije 2 : zbirka nalog za 2. letnik gimnazij, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0255-4. [COBISS.SI-ID 298656256]
84. Mojca Graunar, Barbara Modec, Darko Dolenc (avtor, ilustrator), Alenka Gabrič, Milica Slatinek-Žigon, Kemija danes 1. Delovni zvezek za kemijo v 8. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 104 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0283-7. [COBISS.SI-ID 298653952]
85. Adrian Schmit, Jeremy Pollard, WJEC GCSE chemistry, London: Hodder Education, cop. 2017, VI, 120 str., ilustr., My revision notes, ISBN 978-1-4718-8353-8. [COBISS.SI-ID 12462409]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

86. Barbara Bajd, Moji prvi morski raki : preprost določevalni ključ, 3. natis, Ljubljana: Hart, 2019, 38 str., ilustr., ISBN 978-961-6882-50-7. [COBISS.SI-ID 299842304]
87. Andreja Geržina, Nina Pucko, Biologija 8. Samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0972-0. [COBISS.SI-ID 299281408]
88. Adrian Schmit, WJEC GCSE biology, London: Hodder Education, cop. 2017, VI, 112 str., ilustr., My revision notes, ISBN 978-1-4718-8350-7. [COBISS.SI-ID 12461897]
89. Jakob Streit, Knjiga o čebelah, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 85 str., ilustr., ISBN 978-961-278-439-3. [COBISS.SI-ID 299449856]
90. Peter Stušek (avtor, ilustrator), Sonja Škornik, Dominik Vodnik (avtor, fotograf), Zgradba in delovanje organizmov. Učbenik za pouk biologije v gimnazijskem in strokovnem izobraževanju : biologija v gimnaziji, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2017, 399 str., ilustr., ISBN 978-86-341-3990-7. [COBISS.SI-ID 291154688]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

91. Maja Dobravc, Vpliv ultravijoličnega sevanja in suše na prisotnost biominerolov v listih navadnega ječmena (Hordeum vulgare L.) : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Dobravc], 2019, X, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5756/. [COBISS.SI-ID 12460361]


61 Medicina.

92. Marija Bec (avtor, fotograf), Zdenka Salobir (avtor, fotograf), Pedikura : učbenik za modul pedikure v programih kozmetični tehnik in bolničar-negovalec, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 117 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0054-3. [COBISS.SI-ID 298557696]
93. Peggy Claudel-Pierre, The secret language of eating disorders : the revolutionary new approach to understanding and curing anorexia and bulimia, London: Doubleday, cop. 1998, XV, 288 str., ilustr., ISBN 0-385-40856-0. [COBISS.SI-ID 7139775]


61(043.2) Medicina.

94. Sabrina Barbarič, Odnos študentov do zdravega življenjskega sloga = Students attitude to the healthy lifestyle habits : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Barbarič], 2019, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5787/. [COBISS.SI-ID 12480329]
95. Nina Škrlj, Izdelava otroške različice govornoavdiometričnega preizkusa v slovenskem jeziku : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Škrlj], 2019, 83 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5782. [COBISS.SI-ID 12474185]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

96. Avi Goren Bar, Kristjan Černič, Secrets of expressive arts therapy & coaching : a dialogue between master and disciple, [S. l.: Createspace, 2018], 2 zv. (217, 246 str.), ilustr., ISBN 978-1-98-634010-6, ISBN 978-1-98-653704-9. [COBISS.SI-ID 12462665]


615.851(043.2) Pomoč z umetnostjo.

97. Nela Bajrović Petek, Povezanost med ustvarjalnostjo in motivom pri pomoči z likovno umetnostjo : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Bajrović Petek], 2019, 72 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5747/. [COBISS.SI-ID 12451913]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

98. Marya Hornbacher, Wasted : a memoir of anorexia and bulimia, London: Flamingo, 1998, 298 str., ISBN 0-00-255880-7. [COBISS.SI-ID 10219321]
99. Maja Drobnič Radobuljac (urednik), Peter Pregelj (urednik), Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 1, Razvoj otroka in diagnostična obravnava, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018, 100 str., tabele, ISBN 978-961-267-147-1. [COBISS.SI-ID 297638656]
100. Maja Drobnič Radobuljac (urednik), Peter Pregelj (urednik), Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 2, Motnje v razvoju, duševne motnje in telesne bolezni, stres, nasilje in travma, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018, 110 str., ilustr., ISBN 978-961-267-148-8. [COBISS.SI-ID 297638912]
101. Maja Drobnič Radobuljac (urednik), Peter Pregelj (urednik), Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 3, Nevrorazvojne motnje, motnje hranjenja, čustvene, anksiozne in vedenjske motnje, tiki, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018, 129 str., tabele, ISBN 978-961-267-149-5. [COBISS.SI-ID 297641472]
102. Maja Drobnič Radobuljac (urednik), Peter Pregelj (urednik), Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 4, Psihotične motnje, motnje v razvoju osebnosti, identitete in govora, odvisnosti, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018, 94 str., tabele, ISBN 978-961-267-150-1. [COBISS.SI-ID 297641728]
103. Maja Drobnič Radobuljac (urednik), Peter Pregelj (urednik), Zbrana poglavja iz otroške in mladostniške psihiatrije. Del 5, Nujna stanja in načini obravnave v otroški in mladostniški psihiatriji, Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za psihiatrijo, 2018, 96 str., tabele, ISBN 978-961-267-151-8. [COBISS.SI-ID 297642240]


62 Inženirske vede. Tehnika nasploh.

104. Mirko Geršak, Lesarska tehnologija. 1, Les in tvoriva, Ljubljana: samozal. M. Geršak, 2018, 346 str., ilustr., ISBN 978-961-288-355-3. [COBISS.SI-ID 294324480]


63 Kmetijstvo. Gozdarstvo.

105. Markus Imhoof, Claus-Peter Lieckfeld, Več kot med : o življenju in preživetju čebel, Ljubljana: Medtem, zavod za kulturo in naturo: Društvo Urbani čebelar, 2019, 188 str., ilustr., ISBN 978-961-94700-0-8. [COBISS.SI-ID 299826432]


64 Gospodinjstvo.

106. Blanka Vombergar, Ivan Kreft, Marija Horvat, Stanko Vorih, Oves = Oats, Ljubljana: Kmečki glas, 2019, 120 str., ilustr., ISBN 978-961-203-488-7. [COBISS.SI-ID 299798528]
107. Tatjana Šubic (avtor, fotograf), Darja Mavrin, Osnove živilstva : učbenik za strokovni modul Osnove živilstva v vseh programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja na področju živilstva, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 199 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0514-2. [COBISS.SI-ID 298546176]


64(043.2) Gospodinjstvo.

108. Sanda Kostelac, Uporaba prehranskih kart pri prehranskem izobraževanju = Use of nutritional cards in nutritional education : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Kostelac], 2019, 69 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5784/. [COBISS.SI-ID 12479561]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

109. Michael P. Fleming (urednik), The Routledge international handbook of the arts and education, London; New York: Routledge, 2015, XVII, 424 str., ilustr., ISBN 978-1-138-57727-5, ISBN 978-0-415-83921-1. [COBISS.SI-ID 12482121]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

110. Melisa Cahnmann-Taylor (urednik), Richard Siegesmund (urednik), Arts-based research in education : foundations for practice, 2nd ed., New York; London: Routledge, 2018, XVI, 273 str., ilustr., ISBN 978-1-138-23519-9, ISBN 978-1-138-23517-5. [COBISS.SI-ID 12481865]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

111. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 5, Aleksij Kobal, Starless, 1992, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16202811]
112. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 3, Andraž Šalamun, Mah in srebro, 1995, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16202299]
113. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 18, Andrej Brumen-Čop, Igra, 1999, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16208187]
114. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 19, IRWIN, Rdeči revirji, 1987, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16208443]
115. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 11, Bogdan Borčić, Plava vrata, 1993, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16204347]
116. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 8, Bojan Gorenec, Laični topos slikarstva, 1988, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16203579]
117. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 17, Dušan Kirbiš, Simfonija Božanska komedija, 1993, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16207931]
118. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 12, Emerik Bernard, Materada, 1987, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16205115]
119. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 2, Gustav Gnamuš, Brez naslova, 1992, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16202043]
120. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 13, Jože Slak Đoka, Kakor jelen hrepeni po potokih voda, 2007, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16206907]
121. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 6, Ksenija Čerče, Rdeča slika, 2001, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16203067]
122. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 1, Metka Krašovec, Večerno zvonjenje, 1994, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16201787]
123. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 20, Miha Štrukelj, Brez naslova, 2005, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16208699]
124. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 21, Mitja Ficko, Pristan I., 2006, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16208955]
125. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 22, Sandi Červek, Slika, 2006, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16209211]
126. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 10, Sergej Kapus, Rojstvo planeta II, 1994, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16204091]
127. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 14, Silvester Plotajs - Sicoe, Divji v srcu, 1998, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16207163]
128. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 16, Tugo Šušnik, Štirje letni časi, 1991, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16207675]
129. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 9, Zdenka Žido, Kamen, 1993, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16203835]
130. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 15, Zmago Lenardič, Čakalnica, 2001, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16207419]
131. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 7, Žare Vrezec, Les Demoiselles, 1987, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16203323]
132. Tomaž Brejc, Besede in slike : fragmenti o sodobnem slovenskem slikarstvu. 4, Živko Marušič, Brejčeva pljuča, 1982, Ljubljana: Galerija Equrna, 2007, 1 video DVD (10 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 16202555]
133. Mina Mušinović (avtor, fotograf), O ženski spomeniški figuri na Gorenjskem po drugi svetovni vojni, 1. izd., Podsmreka: Pipinova knjiga, 2019, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-94357-5-5. [COBISS.SI-ID 299416832]
134. Elza Obereigner Kastl (umetnik), Blaž Peršin, Angelika Hribar, Barbara Savenc, Elza Kastl Obereigner : (1884-1973) : kiparka in slikarka = Bildhauerin und Malerin, Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej: = Museum und Galerien der Stadt Ljubljana, Stadtmuseum von Ljubljana, 2018, 141 str., ilustr., ISBN 978-961-6509-58-9. [COBISS.SI-ID 297117184]
135. Ana Fon (umetnik), Jurij Selan (urednik, grafični oblikovalec), [Oriental charm ink : itinerant exhibition of The belt and road initiative : 40th anniversary of reform and opening-up], Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of education, [2019], [73] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12474697]


79 Zabava. Igre. Šport

136. Nataša Bucik, Pri nas doma, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014, 31 str., ilustr., Igrajmo se s Kukujem, ISBN 978-961-01-2353-8. [COBISS.SI-ID 272781312]


79(043.2) Zabava.Igre.šport.

137. Katja Kovše, Strip - gibanje - animacija = Comic - motion - animation : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Kovše], 2019, 111 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5762/. [COBISS.SI-ID 12464201]


811.111 Angleščina.

138. Julijana Kmetič, Angleščina z iksom. Vaje za začetno učenje angleščine, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 39 str., ilustr., Naša ulica, ISBN 978-961-02-0980-5. [COBISS.SI-ID 298743552]
139. Stella Maidment, Lorena Roberts, Happy Street. 2, Teacher's resource pack, New ed., Oxford: Oxford University Press, 2009, loč. pag., ilustr., ISBN 978-0-19-473278-9, ISBN 0-19-473278-9. [COBISS.SI-ID 12473161]


811.111(043.2) Angleščina.

140. Sara Jurčič, Uporaba zgodb pri pouku angleščine na razredni stopnji za obravnavanje medkulturnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Jurčič], 2019, 75 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5776/. [COBISS.SI-ID 12472137]
141. Lara Pavlin, Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleščine v 3. razredu v osnovnih šolah na Goriškem : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Pavlin], 2019, 70 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5763/. [COBISS.SI-ID 12465225]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

142. Nana Cajhen, Nevenka Drusany, Dragica Kapko, Martina Križaj, Marja Bešter, Gradim slovenski jezik 4 : izdaja s plusom. Učbenik, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 130 str., ilustr., ISBN 978-961-271-930-2. [COBISS.SI-ID 299787008]
143. Tomaž Petek, Sonja Osterman, Slovenščina 5. Učbenik za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 132 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5351-1. [COBISS.SI-ID 298386944]
144. Nataša Potočnik, Sonja Osterman, Slovenščina 4. Učbenik za slovenski jezik v četrtem razredu osnovne šole, 1. prenovljena izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5348-1. [COBISS.SI-ID 298217216]
145. Damjana Šubic, Andreja Dvornik, Francka Bitenc, Hej, hoj 5. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2016, 2 zv. (96; 96 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0734-4. [COBISS.SI-ID 285524736]
146. Ada Vidovič-Muha, Iz zgodovine slovenskega besedotvorja, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 244 str., ISBN 978-961-06-0185-2. [COBISS.SI-ID 299633408]


82 Književnost nasploh.

147. Luigi Ballerini, Šifra 2.0, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 184 str., Zbirka Zvezdogled, ISBN 978-961-7047-21-9. [COBISS.SI-ID 298195968]
nagrada: Nagrada bancarellino, 2016
148. Mateja Pezdirc-Bartol, Bernarda Lenaršič, Katarina Torkar-Papež, Simona Stres, Rok Andres, Esej na maturi 2020, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 188 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5358-0. [COBISS.SI-ID 299872256]
149. Daniel Hartley, Politika stila : k marksistični poetiki, 1. natis, Ljubljana: Sophia, 2018, XIII, 400 str., Zbirka Naprej!, ISBN 978-961-7003-35-2, ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 298088960]
150. Jo Nesbø, The snowman, London: Vintage Books, 2010, 550 str., zvd., ISBN 978-0-099-55174-4. [COBISS.SI-ID 1105391710]
151. Sven Nordqvist (avtor, ilustrator), Findus se odseli, 1. izd., Radovljica: Didakta, 2019, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-261-509-3. [COBISS.SI-ID 299208448]
152. Darinka Ambrož, Jakob J. Kenda, Boža Krakar-Vogel, Jana Kvas, Majda Degan-Kapus (urednik), Ksenija Konvalinka (ilustrator, urednik), Od branja do znanja : književnost 3 : učbenik za slovenščino v 3. letniku srednjega strokovnega izobraževanja, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 221 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0176-2. [COBISS.SI-ID 298554624]
153. Janja Perko, Marjana Hodak, Slovenščina na ustni maturi 2019 : priročnik, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 284 str., ISBN 978-961-01-5062-6. [COBISS.SI-ID 294781696]
154. Janja Perko, Marjana Hodak, Slovenščina na ustni maturi 2020 : priročnik, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 278 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-961-01-5359-7. [COBISS.SI-ID 299787776]
155. Katarzyna Ryrych, Repinčevo polje, 1. natis, Hlebce: Zala, 2019, 179 str., ilustr., ISBN 978-961-6994-58-3. [COBISS.SI-ID 299698944]
156. Toon Tellegen, Čriček in temačni občutek, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017, 183 str., ilustr., ISBN 978-961-01-4566-0. [COBISS.SI-ID 292639744]
157. Jack David Zipes (avtor, prevajalec, avtor dodatnega besedila), Beauties, beasts and enchantment : classic French fairy tales, Maidstone: Crescent Moon, 2009, 598 str., ilustr., ISBN 978-1-86171-251-6. [COBISS.SI-ID 12461385]


82(043.2) Književnost nasploh.

158. Laura Ambrožič, Vloga živali v izbranih delih Frančka Rudolfa : magistrsko delo, [Ljubljana]: [L. Ambrožič], 2019, 64 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5778/. [COBISS.SI-ID 12475209]


821.09 Literarna teorija. Kritike. Študije.

159. Namita Subiotto (urednik), Ljudmil Dimitrov (urednik), Bʺlgarija - Makedonija - Slovenija : meždukulturni dialozi v XXI vek : recenzirana kolektivna naučna monografija = Bugarija - Makedonija - Slovenija : meǵukulturni dijalozi vo XXI vek = Bolgarija - Makedonija - Slovenija : medkulturni dialogi v XXI stoletju, Sofija: Nacionalno izdatelstvo za obrazovanie i nauka "Az-buki", 2019, 248 str., ilustr., ISBN 978-619-7065-24-4. [COBISS.SI-ID 69603426]


821.111 Angleška književnost.

160. Danny Baker (avtor, ilustrator), Goska Lučka, Jezero: Morfemplus, 2019, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-39-4. [COBISS.SI-ID 296219392]
161. Rachel Bright, Lev v srcu, Jezero: Morfemplus, 2018, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-42-4. [COBISS.SI-ID 294902784]
162. Julia Donaldson, Prismojene prigode sove in mucka, Jezero: Morfemplus, 2018, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-6988-93-3. [COBISS.SI-ID 294769408]
163. Julia Donaldson, Veliki skakač, Jezero: Morfemplus, 2018, [30] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-28-8. [COBISS.SI-ID 294728960]
164. Josh Lacey, Varuh zmajev, Jezero: Morfemplus, 2018, 58 str., ilustr., Varuh zmajev, ISBN 978-961-7034-26-4. [COBISS.SI-ID 293644544]
165. Josh Lacey, Varuh zmajev leti, Jezero: Morfemplus, 2018, 61 str., ilustr., ISBN 978-961-7034-24-0. [COBISS.SI-ID 293643776]
166. Josh Lacey, Varuh zmajev v gradu, Jezero: Morfemplus, 2018, 50 str., ilustr., ISBN 978-961-7034-25-7. [COBISS.SI-ID 293644032]
167. Elena Arevalo Melville (avtor, ilustrator), Dežnik, 1. natis, Ljubljana: Hiša knjig, 2019, [32] str., ilustr., ISBN 978-961-94605-0-4. [COBISS.SI-ID 298132480]


821.112.2 Nemška književnost.

168. Jana Frey, Svet za rešetkami, Izola: Grlica, 2019, 165 str., Na robu, ISBN 978-961-244-300-9. [COBISS.SI-ID 298171648]


821.131.1 Italijanska književnost.

169. Susanna Tamaro, Tigrica in akrobat, 1. izd., Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2019, 151 str., ilustr., Knjižna zbirka Bela zbirka, ISBN 978-88-7174-237-3. [COBISS.SI-ID 10539244]


821.163.6 Slovenska književnost.

170. Karmen Jenič, Orientiraj se po soncu, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2019, 189 str., ISBN 978-961-04-0571-9. [COBISS.SI-ID 299360512]
nagrada: Svetlobnica, 2018
171. Miklavž Komelj, Larvae, 1. izd., Ljubljana: LUD Literatura, 2019, 203 str., Zbirka Prišleki, ISBN 978-961-7017-41-0. [COBISS.SI-ID 299306240]
172. Helena Kraljič, Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka, Jezero: Morfemplus, 2019, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-82-0. [COBISS.SI-ID 297392128]
173. Helena Kraljič, Pod srečno zvezdo, Jezero: Morfemplus, 2019, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-63-9. [COBISS.SI-ID 296557568]
174. Helena Kraljič, Pravi zaklad, Jezero: Morfemplus, 2019, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-7034-97-4. [COBISS.SI-ID 299202560]
175. Ida Mlakar, Ko hiše zaplešejo, 1. izd., Hlebce: Zala, 2019, [25] str., ilustr., Zbirka Mušnica, ISBN 978-961-6994-54-5. [COBISS.SI-ID 299099136]
176. Tončka Stanonik (avtor, avtor dodatnega besedila), Lučka na klekljarskih počitnicah, 2., prenovljena izd., Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 85 str., ilustr., ISBN 978-961-278-440-9. [COBISS.SI-ID 299584000]
177. Gorazd Šifrer, Pesmi, Maribor: Mariborska literarna družba, 2019, [162] str., ilustr., avtorj. sl., Zbirka Mariborska literarna družba, 71, ISBN 978-961-6850-72-8. [COBISS.SI-ID 96314113]
178. Jasna Tuta (avtor, fotograf), Vse barve Polinezije, Komen: Art, 2019, 293 str., [8] str. pril., ilustr., ISBN 978-961-94317-2-6. [COBISS.SI-ID 298010880]
179. Nina Volčanjk (avtor, ilustrator), Zalin svet : priporčnik za razumevanje dosleksije, 1. natis, Ljubljana: Alba 2000, 2019, 55 str., ilustr., ISBN 978-961-7062-03-8. [COBISS.SI-ID 298938368]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

180. Martina Petek, Lavinia Hočevar, Jernej Zupančič, Milivoj Stankovič, Geografija 3. Učbenik za geografijo v 2. oz. 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 149 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-01-5355-9. [COBISS.SI-ID 299656960]
181. Tatjana Gregoritsch (avtor, fotograf), Simon Trießnig, Adrian Kert (avtor, prevajalec), Popotnik po Rožu : kulturnozgodovinski turistični vodnik, Celovec: Mohorjeva, 2019, 220 str., ilustr., fotogr., portreti, ISBN 978-3-7086-1039-9. [COBISS.SI-ID 299355648]
182. Klay Lamprell, New York : vse, kar te zanima, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012, 96 str., ilustr., Ni za starše, ISBN 978-961-01-1899-2. [COBISS.SI-ID 257591296]
183. Janez Medvešek (avtor, fotograf), Potepi po Sloveniji : vodnik za starejše in gibalno ovirane, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba: Dom sv. Jožef, 2017, 90 str., ilustr., ISBN 978-961-278-304-4. [COBISS.SI-ID 289439488]
184. Marija Stošić, Beograd : turistički vodič, 1. izd., Beograd: Intersistem, 2008, 203 str., ilustr., zvd., ISBN 978-86-7722-340-3. [COBISS.SI-ID 14091318]
185. Helena Verdev, Barbara Žlender, Radovednih pet. Družba 5. [Samostojni delovni zvezek za družbo v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2018, 127 str., ilustr., ISBN 978-961-271-676-9. [COBISS.SI-ID 292797440]
186. Helena Verdev, Barbara Žlender, Radovednih pet. Družba 5. [Učbenik za družbo v 5. razredu osnovne šole], 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2017, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-271-682-0. [COBISS.SI-ID 291162112]


914/919 Regionalno-geografski opisi posameznih dežel.

187. Eleanor Berman, New York : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti], 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011, 192 str., ilustr., zvd., Zbirka turističnih vodnikov Naj 10, ISBN 978-961-01-1901-2. [COBISS.SI-ID 257376768]


929 Biografske in sorodne študije

188. Herbert Gantschacher, Marko Klavora (avtor dodatnega besedila, urednik), Viktor Ullmann, priča in žrtev apokalipse, Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2018, 135 str., ilustr., ISBN 978-961-6201-74-2. [COBISS.SI-ID 296921344]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

189. Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi, Ivan Mitrevski (avtor, ilustrator), Žiga Gombač, Zgodovina 7. Učbenik za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 167 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5343-6. [COBISS.SI-ID 299458304]
190. Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler, Petra Štampfl, Zgodovina 8. Učbenik za zgodovino v osmem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 171 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5344-3. [COBISS.SI-ID 299676928]
191. Sonja Bregar Mazzini (avtor, fotograf), Lorieta Pečoler, Petra Štampfl, Zgodovina 9. Samostojni delovni zvezek za zgodovino v devetem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 223 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5345-0. [COBISS.SI-ID 299801856]
192. Aleksandar Diklić, Beograd večiti grad : sentimentalno putovanje kroz istoriju, 1. (14) latinično izd., Beograd: TV produkcija Skordisk, 2016, 575 str., ilustr., Edicija TV Skordisk, Biblioteka Beogradske price, ISBN 978-86-920053-1-2. [COBISS.SI-ID 224401420]
193. Metka Karlovšek, Vesna Robnik, Zgodovina za srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje : [učbenik], 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 240 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-02-0250-9. [COBISS.SI-ID 298547456]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 24. 6. 2019