COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSJULIJ in AVGUST 2019

Vsebina
0 Splošno.

1. Jean McNiff, Action research : all you need to know, 1st ed., Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, cop. 2017, VI, 277 str., ISBN 978-1-47396-747-2, ISBN 978-1-47396-746-5. [COBISS.SI-ID 12538697]
2. Urša Jerše, Marijan Leban, Nina Smerdu, Miha Rajh, Teja Stamać, Po poti inovacij do uspeha na trgu : vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana: Univerza, 2019, 98 str., ilustr., ISBN 978-961-6410-60-1, https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=120062&lang=slv. [COBISS.SI-ID 300894208]
3. Michael S. Putman, Tracy Rock, Action research : using strategic inquiry to improve teaching and learning, Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc., [2018], XIX, 264 str., ilustr., ISBN 978-1-50630-7-985. [COBISS.SI-ID 12539209]
4. Richard Sagor, The action research guidebook : a process for pursuing equity and excellence in education, 3rd ed., Thousand Oaks, California: Corwin, cop. 2017, XXII, 262 str., ilustr., ISBN 978-1-50635-0-158. [COBISS.SI-ID 12538953]
5. Ernest T. Stringer, Action research, 4th ed., Thousand Oaks, California: SAGE, cop. 2014, XXII, 305 str., ilustr., ISBN 978-1-4522-0508-3, ISBN 978-1-4833-0183-9. [COBISS.SI-ID 12538441]


004 Računalništvo.

6. Maruša Perič Vučko (avtor, fotograf, ilustrator), Upravljanje z uporabniško programsko opremo : učbenik za modul Upravljanje z uporabniško programsko opremo v programu Računalnikar ter za modul Osnove obdelave podatkov v programu Tehnik mehatronike, 1. izd., Podsmreka: Pipinova knjiga, 2019, 181 str., ilustr., ISBN 978-961-94357-4-8. [COBISS.SI-ID 299408384]
7. Boštjan J. Turk, Nika Vogrinčič, Internetno pravo : z izvlečki najpomembnejših zakonov, Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo, 2019, 153 str., ilustr., sl. avtorjev, Zbirka Pravo za državljana, ISBN 978-961-7074-00-0. [COBISS.SI-ID 299774976]


004(043.2) Računalništvo.

8. Blaž Abram, Predstavitev naprednejših funkcionalnosti za izdelavo izobraževalnih iger v programu Unity : diplomsko delo, Ljubljana: [B. Abram], 2019, 44 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5859/. [COBISS.SI-ID 12519497]
9. Boštjan Čerin, Učenje računalniškega programiranja v slovenskih osnovnih šolah : diplomsko delo, Ljubljana: [B. Čerin], 2019, V, 19 str., XXII, ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5823. [COBISS.SI-ID 12497993]


005 Menedžment.

10. Marina Ajduković, Lilja Cajvert, Michaela Judy, Wolfgang Knopf, Hubert Kuhn, Krisztina Madai, Mieke Voogd, Brigita Rupar, ECVision : evropski pojmovnik supervizije in koučinga, 1. izd., Ljubljana: Društvo za supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje, 2016, ISBN 978-961-285-562-8, http://www.drustvozasupervizijo.si/files/2016/12/Pojmovnik_ECVision.pdf. [COBISS.SI-ID 287885568]


1 Filozofija.

11. Daniel Tatarsky, Kul filozofija : polna nenavadnih dejstev za otroke vseh starosti, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-29-4. [COBISS.SI-ID 300175104]


159.9 Psihologija.

12. Debra E. Burdick, Čuječnost za otroke in najstnike : priročnik za vse, ki delate z otroki : 154 metod, tehnik in aktivnosti, 1. izd., Domžale: Družinski in terapevtski center Pogled, 2019, XVI, 336 str., ilustr., ISBN 978-961-93462-7-3. [COBISS.SI-ID 299376128]
13. Dare Leban, Teorija o strahu : o napačnem učenju strahu in povzročanju stresa otrokom in odraslim zaradi nepoznavanja definicije strahu, Celje: Sonart Pro, 2019, 58 str., ilustr., avtorj. sl., ISBN 978-961-94707-0-1. [COBISS.SI-ID 299872000]
14. Alenka Kompare (avtor, fotograf), Mihaela Stražišar (avtor, fotograf), Irena Dogša (avtor, fotograf), Tomaž Vec (avtor, fotograf), Janina Curk, Psihologija : spoznanja in dileme : učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja, 1. prenovljena izd., Ljubljana: DZS, 2019, 303 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0109-0. [COBISS.SI-ID 298620160]
15. David A. Sousa, How the brain learns, 5th ed., Thousand Oaks: Corwin, cop. 2017, XV, 377 str., ilustr., ISBN 978-1-5063-4630-4. [COBISS.SI-ID 12483145]
16. Borut Ambrožič, Gregor Žvelc (urednik), Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, ilustr., ISBN 978-961-06-0188-3, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/158. [COBISS.SI-ID 299639040]
17. Alenka Kompare (avtor, fotograf), Mihaela Stražišar, Irena Dogša (avtor, fotograf), Tomaž Vec (avtor, fotograf), Janina Curk (avtor, fotograf), Uvod v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja, 1. prenovljena izd., Ljubljana: DZS, 2019, 200 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0108-3. [COBISS.SI-ID 298619904]


16 Logika

18. Marianne Gullberg (urednik), Peter Indefrey (urednik), The cognitive neuroscience of second language acquisition, Malden, MA: Blackwell Pub., cop. 2006, VI, 348 str., ilustr., The Language Learning-Max Planck Institute for Psycholinguistics cognitive neuroscience series, ISBN 978-1-4051-5542-7. [COBISS.SI-ID 12551497]
19. Tim Bayne (urednik), Michelle Montague (urednik), Cognitive phenomenology, Reprinted, Oxford: Oxford University Press, 2013, VI, 378 str., ISBN 978-0-19-957993-8. [COBISS.SI-ID 12537161]


3 Družbene vede

20. Lidija Apohal Vučković, Tanja Čelebič (avtor, urednik), Eva Zver, Janja Pečar, Socialni razgledi 2009, Ljubljana: UMAR, 2010, 138 str., tabele, graf. prikazi, ISBN 978-961-6031-94-3, http://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/socrazgledi/2009/socialni_razgledi_2009.pdf. [COBISS.SI-ID 249974784]


316(043.2) Sociologija.

21. Maruša Jarc, Izzivi in doživljanje staršev otrok z avtističnimi motnjami = Challenges and experience faced by parents of children with autism spectrum disorder : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Jarc], 2019, 128 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5839/. [COBISS.SI-ID 12505161]


32 Politika.

22. Adriana Janežič (urednik), Devan Jagodic (urednik), Druga deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, Gorica 24. november 2017, Trst, 25. november 2017, Trst: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, 2017, 165 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10075116]
23. Julijan Čavdek, Devan Jagodic, Marianna Kosic, Martin Lissiach, Jaruška Majovski, Maja Mezgec, Zaira Vidau, Mi, Slovenci v Italiji = Noi, sloveni in Italia = We, the Slovenes in Italy, Trst; = Trieste; Gorica; = Gorizia: Slovenska kulturno gospodarska zveza: = Unione culturale economica slovena: = Slovene cultural and economic association: Svet slovenskih organizacij: = Confederazione organizzazioni slovene: = Council of slovene organisations; [Trst]: Slovenski raziskovalni inštitut: = Istituto sloveno di ricerche: = Slovene research institute, 2018, 101 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10482156]
24. Norman Ohler, Popolna omama : droge v tretjem rajhu, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 338 str., ilustr., ISBN 978-961-01-5510-2. [COBISS.SI-ID 300015616]
25. Štefan Čok (urednik), Anja Škarabot (urednik), Zamejski, obmejni, čezmejni : Slovenci v Furlaniji - Julijski krajini deset let po vstopu Slovenije v šengensko območje, Trst: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019, 169 str. [COBISS.SI-ID 10556140]


33 Gospodarstvo

26. Giacomo D'Alisa (urednik), Federico Demaria (urednik), Giorgos Kallis (urednik), Odrast : besednjak za novo dobo, Ljubljana: Studia humanitatis, 2019, 281 str., ilustr., Zbirka Varia, ISBN 978-961-6798-85-3. [COBISS.SI-ID 299060480]


34 Pravo.

27. Boštjan J. Turk, Teja Komel, Delovno pravo - pravice iz delovnega razmerja : z najzanimivejšimi primeri iz sodne prakse, Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2018, 147 str., sl. avtorjev, Zbirka Pravo za državljana, ISBN 978-961-94224-7-2. [COBISS.SI-ID 297490688]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

28. Ilma Begović, Mladostnikovo doživljanje obdobja pred odpustom iz vzgojnega zavoda : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Begović], 2019, 74 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5832/. [COBISS.SI-ID 12503113]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

29. Oren Ergas, Reconstructing 'education' through mindful attention : positioning the mind at the center of curriculum and pedagogy, London: Palgrave Macmillan, cop. 2017, XXI, 343 str., ilustr., ISBN 978-1-137-58781-7. [COBISS.SI-ID 12549193]
30. Donna Y. Ford, Recruiting & retaining culturally different students in gifted education, Waco: Prufrock Press, cop. 2013, X, 265 str., ilustr., ISBN 978-1-61821-049-4. [COBISS.SI-ID 12560457]
31. Teaching-learning contemporary physics, from research to practice : celebration of Eötvös year 2019 : conference programme : book of abstracts, [Hungary]: [s. n.], 2019, 826 str., ilustr., https://girep2019.hu/GIREP_ICPE_EPEC_MPTL_Conference_Abstract_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 12531529]
32. Sebastjan Čagran (urednik), Justina Erčulj (urednik), Branka Likon (urednik), Iz prakse za učinkovito ravnateljevanje, Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2019, 380 str., ilustr., ISBN 978-961-6989-27-5. [COBISS.SI-ID 298487808]
33. Marko Juhant, Recepti v vzgoji, 1. izd., Mavčiče: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2019, 104 str., ISBN 978-961-94240-3-2. [COBISS.SI-ID 300019200]
34. Ana Koritnik, Razvijanje komunikacijske kompetence in funkcionalne pismenosti na populaciji otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju z metodami recepcijske didaktike : doktorska disertacija, [Maribor: A. Koritnik], 2019, VII, 603 str., graf. prikazi, tabele, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=72732. [COBISS.SI-ID 24490248]
35. Jana Kalin (urednik), Renata Čepić (urednik), Poklicni razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development : status and transversal competencies, 1. izd., V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts; Reka; Pedagoška fakulteta; = Rijeka: Faculty of Teacher Education, 2019, 266 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0196-8, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6T0QRKSD. [COBISS.SI-ID 299773184]
36. Nevenka Tatković (urednik), Fulvio Šuran (urednik), Marina Diković (urednik), Reaching horizons in contemporary education, Pula: Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Educational Sciences, 2018, 276 str., graf. prikazi, ISBN 978-953-7320-74-4. [COBISS.SI-ID 1541366468]
37. Zelena učna okolja : [prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami]. Aktivnosti s prilogo, Kamnik: Inštitut za gozdno pedagogiko, 2018, ISBN 978-961-288-816-9, http://gozdna-pedagogika.si/files/GLE_Activity_Pack_SLOfinal.pdf. [COBISS.SI-ID 296939776]
38. Zelena učna okolja : [prednosti učenja v naravi za otroke s posebnimi potrebami]. Priloga, Kamnik: Inštitut za gozdno pedagogiko, 2018, ISBN 978-961-288-817-6, http://gozdna-pedagogika.si/files/GLE_Activity_Pack_Priloge_SLO_final.pdf. [COBISS.SI-ID 296941568]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

39. Danijela Jelisavac, Stili navezanosti učiteljev dodatne strokovne pomoči in njihovi odnosi z učenci : magistrsko delo, Ljubljana: [D. Jelisavac], 2019, 86 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5883/. [COBISS.SI-ID 12559177]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

40. Janja Dovč, Plesne dejavnosti v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [J. Dovč], 2019, 44 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5853/. [COBISS.SI-ID 12517961]
41. Zala Fister, Formalna in neformalna izobraževanja otrok na prostem : magistrsko delo, Ljubljana: [Z. Fister], 2019, X, 129 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5801/. [COBISS.SI-ID 12490313]
42. Špela Homan, Lutka v Waldorfskem vrtcu = Waldorf kindergarten puppetry : diplomsko delo, Ljubljana: [Š. Homan], 2019, 70 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5817. [COBISS.SI-ID 12495689]
43. Maja Jamnik, Kakovostno okolje vrtca kot dejavnik zmanjšanja govorno-jezikovnih težav predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Jamnik], 2019, 77 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5882/. [COBISS.SI-ID 12557385]
44. Klavdija Jerovšek, Uporaba metode popolnega telesnega odziva s pripovedovanjem zgodb za učenje angleškega jezika v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Jerovšek], 2019, 78 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5828. [COBISS.SI-ID 12499785]
45. Nives Krajnc, Jezikovne ovire otrok tujcev pri vključevanju v vrtce na Štajerskem : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Krajnc], 2019, 133 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5838/. [COBISS.SI-ID 12505673]
46. Sara Lazar, Spoznavanje 3D-tiska pri predšolskih otrocih : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Lazar], 2019, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5811/. [COBISS.SI-ID 12494921]
47. Katja Leben, Spoznavanje pojma hiša skozi ustvarjalni gib v starostni skupini 4-5 let : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Leben], 2019, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5851/. [COBISS.SI-ID 12517193]
48. Klavdija Levičnik, Odnos vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljice do rabe slovenščine v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Levičnik], 2019, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5855/. [COBISS.SI-ID 12518473]
49. Klara Malovrh, Vrtec na prostem : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Malovrh], 2019, 79 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5816. [COBISS.SI-ID 12496713]
50. Renata Osolnik, Z lutko do spoznavanja medkulturnosti v skupini : diplomsko delo, Ljubljana: [R. Osolnik], 2019, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5810/. [COBISS.SI-ID 12494409]
51. Nika Ostanek, Avtonomija vzgojiteljev pri izbiri kakovostnih slikanic v predšolskem obdobju : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Ostanek], 2019, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5842/. [COBISS.SI-ID 12510793]
52. Sandra Pucelj, Tehnike sproščanja kot način spoprijemanja s stresom pri vzgojiteljih predšolskih otrok : diplomsko delo, Ljubljana: [S. Pucelj], 2019, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5854/. [COBISS.SI-ID 12518217]
53. Nika Spruk, Razvijanje prostora kot element plesa pri otrocih, starih 1-2 let : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Spruk], 2019, XI, 51 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5850/. [COBISS.SI-ID 12516681]
54. Natalija Špehonja, Razlike v načrtovanju plesnih dejavnosti v urbanem in ruralnem okolju : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Špehonja], 2019, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5844/. [COBISS.SI-ID 12509257]
55. Maja Šuštaršič, Projektno učno delo v vrtcu ob izdelavi preprostih glasbenih instrumentov : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Šuštaršič], 2019, 89 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5847/. [COBISS.SI-ID 12514889]
56. Irena Vadeevaloo, Učenje angleškega jezika v predšolskem obdobju s pomočjo lutke : diplomsko delo, Ljubljana: [I. Vadeevaloo], 2019, 103 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5878/. [COBISS.SI-ID 12554057]
57. Tjaša Vadnau, Odpadni nestrukturiran material kot spodbuda za ustvarjalni gib : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Vadnau], 2019, 50 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5843/. [COBISS.SI-ID 12510537]
58. Urška Vidmar, Obravnava izbranih avtorskih slikanic : Lauren Child : Čarli in Lola : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Vidmar], 2019, 93 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5812. [COBISS.SI-ID 12494665]
59. Nina Vrhovnik, Vpliv družbene neenakosti na izobraževalne dosežke : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Vrhovnik], 2019, 50 f., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5824. [COBISS.SI-ID 12498249]
60. Maruša Žgank, Vzgojiteljev profesionalni razvoj ob otrocih s posebnimi potrebami : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Žgank], 2019, 154 str., graf. prikazi, tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5825/. [COBISS.SI-ID 12498505]


373.3 Splošnoizobraževalne vrste šol.

61. Stefan Gates, Science you can eat : [putting what we eat under the microscope], London: Dorling Kindersley, cop. 2019, 96 str., barvne ilustr., ISBN 978-0-2413-0183-8. [COBISS.SI-ID 12483401]
62. Teunis Ijdens (urednik), Ben Bolden (urednik), Ernst, umetnostni zgodovinar Wagner (urednik), International yearbook for research in arts education. Volume 5 (2017), Arts education around the world : comparative research seven years after the Seoul Agenda, Münster; New York: Waxmann, cop. 2018, 423 str., ilustr., ISBN 978-3-8309-3797-5. [COBISS.SI-ID 12563273]
63. Dušan Krnel (avtor, fotograf), Tatjana Hodnik, Tatjana Kokalj, Tanja Vrecl, Mlinček 3 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole. Delovni učbenik, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 3 zv., ilustr., ISBN 978-961-7053-28-9, ISBN 978-961-7053-29-6, ISBN 978-961-7053-30-2. [COBISS.SI-ID 297612032]
64. Breda Oblak, Glasbena slikanica 2 : delovni učbenik za glasbo v 2. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 71 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0481-7. [COBISS.SI-ID 293485056]
65. Breda Oblak, Glasbena slikanica 3 : delovni učbenik za glasbo v 3. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2018, 71 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0615-6. [COBISS.SI-ID 293485312]
66. Milica Antić Gaber, Barbara Bajd, Janez Ferbar, Davor Grgičević (avtor, ilustrator, fotograf), Dušan Krnel, Mojca Pečar, Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole. Učbenik, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 71 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-37-1. [COBISS.SI-ID 297614080]
67. Jean Potter, Science in seconds for kids : over 100 experiments you can do in ten minutes or less, San Francisco, CA: Jossey-Bass, Wiley Imprint, [2013], IX, 132 str., ilustr., ISBN 0-471-04456-3, ISBN 978-0-471-04456-7. [COBISS.SI-ID 12500809]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

68. Ida Ažbe, Pogledi učiteljev na preprečevanje in zmanjševanje nasilja = Teachers' views on violence prevention and reduction : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Ažbe], 2019, 78 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5885/. [COBISS.SI-ID 12559689]
69. Doris Barat, Stališča učencev do živali in dela v šolskem vivariju : diplomsko delo, Ljubljana: [D. Barat], 2019, 33 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5892/. [COBISS.SI-ID 12565321]
70. Nika Čater, Sodelovanje učencev 4. razreda Osnovne šole Jurija Vege Moravče z društvi lokalne skupnosti : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Čater], 2019, 110 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5857/. [COBISS.SI-ID 12518985]
71. Kaja Čepin, Analiza vzgojnih načrtov osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Čepin], 2019, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5870/. [COBISS.SI-ID 12540745]
72. Anita Čujec, Formativna povratna informacija v funkciji spodbujanja učne samoregulacije : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Čujec], 2019, 69 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5884/. [COBISS.SI-ID 12559433]
73. Tina Fabijan, Skrb za psa in odnos do narave med učenci : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Fabijan], 2018, 56 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5872/. [COBISS.SI-ID 12543049]
74. Mihael Furjan, Namizne družabne igre v likovnem izobraževanju : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Furjan], 2019, 105 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5846/. [COBISS.SI-ID 12510281]
75. Ana Jagodic, Občutek za števila in količine učencev 3. razreda z izrazitimi težavami pri učenju matematike : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Jagodic], 2019, 131 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5879/. [COBISS.SI-ID 12553801]
76. Ana Jančigaj, Spopadi s pluralizmom vrednot in prepričanj v javni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Jančigaj], 2019, 83 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5822. [COBISS.SI-ID 12497737]
77. Sabina Kralj, Stališča osnovnošolcev do krastače, močerada, zelene žabe in človeške ribice : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Kralj], 2018, XI, 75 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5875/. [COBISS.SI-ID 12546121]
78. Sara Kurbus, Domače naloge pri pouku književnosti od prvega do petega razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Kurbus], 2019, 61 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5873/. [COBISS.SI-ID 12545353]
79. Nastja Kurež, Uporaba učnih sredstev pri pouku angleščine v 3. razredu : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Kurež], 2019, 122 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5881/. [COBISS.SI-ID 12554569]
80. Nika Lakič, Utrjevanje učne snovi s pomočjo ustvarjalnega giba v vzgojno-izobraževalnem procesu podaljšanega bivanja : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Lakič], 2019, 87 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5841/. [COBISS.SI-ID 12511049]
81. Tina Malovrh, Točka in linija v konceptualni umetnosti in land artu : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Malovrh], 2019, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5806. [COBISS.SI-ID 12493129]
82. Lea Metelko, Vzgojni načrt osnovne šole z vidika socialnih pedagogov : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Metelko], 2019, 101 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5864/. [COBISS.SI-ID 12521545]
83. Maša Mušič, Obravnava izbranih rezijanskih pravljic v osnovni šoli : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mušič], 2019, 65 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5871/. [COBISS.SI-ID 12542793]
84. Ajda Premrl, Vloga igrifikacije in jezika pri učenju kemijskih vsebin v osnovni šoli : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Premrl], 2019, VII f., 93 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5807/. [COBISS.SI-ID 12493385]
85. Katjuša Šlibar Nemec, Sodelovalno učenje pri pouku družbe v kombiniranem oddelku 4. in 5. razreda : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Šlibar Nemec], 2019, 127 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5797. [COBISS.SI-ID 12487497]
86. Neja Tkalec, Raziskovanje in poučevanje sodobnih učnih vsebin v osnovni šoli - Kayev pojav : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Tkalec], 2019, VII, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5798/. [COBISS.SI-ID 12487753]
87. Maja Tušar, Razumevanje različnosti med ljudmi z ustvarjalnim gibom v 2. in 5. razredu = Understanding diversity of people using creative movement in the second and fifth grade of primary school : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Tušar], 2019, VII f., 157 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5800/. [COBISS.SI-ID 12490057]
88. Katja Vodopivec, Učenje tujega jezika v tujem jeziku? Učenci priseljenci prve generacije in učenje angleščine s pomočjo drugega jezika z vidika zagotavljanja pravičnega šolanja : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Vodopivec], 2019, 185 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5893/. [COBISS.SI-ID 12565577]
89. Nina Zoran, Razvijanje zmožnosti tvorjenja besedil v 5. razredu angleške in slovenske osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Zoran], 2019, 113 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5874/. [COBISS.SI-ID 12545865]
90. Ana Zupanc, Medkulturna vzgoja in izobraževanje v osnovni šoli z vidika učencev in zaposlenih : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Zupanc], 2019, 48 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5869/. [COBISS.SI-ID 12534857]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

91. M. Cay Holbrook (urednik), Tessa McCarthy (urednik), Cheryl Kamei-Hannan (urednik), Foundations of education/. volume 1, History and theory of teaching children and youths with visual impairments / M. Cay Holbrook, Tessa McCarthy, Cheryl Kamei-Hannan, editors ; Kim T. Zebehazy, multimedia editor., 3rd ed., New York, NY: AFB Press, American Foundation for the Blind, cop. 2017, XIX, 529 str., ilustr., ISBN 978-0-891286-9-50. [COBISS.SI-ID 12550217]
92. Martin John Ball (urednik), Grammatical profiles : further languages of LARSP, Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2019, XIX, 306 str., tabele, Communication disorders across languages, 18, ISBN 978-1-78892-438-2. [COBISS.SI-ID 12547401]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

93. Valentina Božič, Stališča predmetnih učiteljev do inkluzivne vzgoje in izobraževanja = Subject teachers attitudes towards inclusive education : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Božič], 2019, 116 str., 26 str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5858/. [COBISS.SI-ID 12519241]
94. Ana Deutsch Sodnik, Vključevanje specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v športno-gibalne aktivnosti kot preventiva poklicnemu stresu = Sports activities for special and rehabilitation pedagogues as a professional stress prevetative measure : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Deutsch Sodnik], 2019, 62 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5805/. [COBISS.SI-ID 12492873]
95. Vanja Hanžekovič, Učinkovitost specialno pedagoških diagnostičnih preizkusov pisanja za prepoznavanje učencev s težavami pri pisanju ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja = Effectiveness of special education writing diagnostic tests for identification of pupils with writing difficulties at the end of the first triad : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Hanžekovič], 2019, XI f., 107 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5804/. [COBISS.SI-ID 12491081]
96. Mojca Hrovat, Ocenjevanje sposobnosti poslušanja slišečih otrok in otrok s polževim vsadkom pred vstopom oz. ob vstopu v šolo = Assessment of listening skills in hearing children and children with cochlear implant prior to or at the school entrance : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Hrovat], 2019, IX, 103 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5834/. [COBISS.SI-ID 12504649]
97. Matic Mur, Čuječnost v okviru izvajanja dodatne strokovne pomoči za učence in dijake z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) = Mindfulness in school practice of additional professional assistance to the pupils and students with attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mur], 2019, 112 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5833. [COBISS.SI-ID 12504393]
98. Maja Odar, Stališča strokovnih delavcev in staršev do uresničevanja individualiziranega programa = Professionals' and parents' attitudes towards the individualized educational programme implementatiton : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Odar], 2019, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5860/. [COBISS.SI-ID 12519753]
99. Iza Pomlad, Ocena neverbalne komunikacijske kompetence gluhih in naglušnih oseb = Evaluation of verbal and non-verbal communication competency in deaf and hard-of-hearing individuals : magistrsko delo, Trzin: [I. Pomlad], 2019, 153 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5894/. [COBISS.SI-ID 12565833]
100. Janja Rihter, Sodelovanje med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom in učiteljem likovne umetnosti pri delu z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in njun profesionalni razvoj = Collaboration between a special education teacher and an art teacher at work with pupils with learning difficulties and their professional development : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Rihter], 2019, VIII, 173 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5818. [COBISS.SI-ID 12497225]
101. Janja Sečkar, Samopodoba učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja v primerjavi z vrstniki brez težav = Self-image of pupils with disabilities in specific areas of learning compared to peers without disabilities : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Sečkar], 2019, VI, 56 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5861/. [COBISS.SI-ID 12520521]
102. Sandra Stušek, Poznavanje razvoja govora s poudarkom na artikulaciji in posledic govorno-jezikovnih motenj s strani staršev : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Stušek], 2019, 57 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5831. [COBISS.SI-ID 12502601]


39 Etnologija.

103. Philippe Descola, Onstran narave in kulture, Ljubljana: Studia humanitatis, 2018, 686 str., Studia humanitatis, ISBN 978-961-6798-81-5. [COBISS.SI-ID 298423552]
104. Tanja Roženbergar (avtor, fotograf), Urbani fenomeni muzejske perspektive : v etnološkem in kulturnoantropološkem diskurzu, Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2018, 218 str., ilustr., Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 52, ISBN 978-961-6775-23-6. [COBISS.SI-ID 298195456]
105. Slovenska ljudska modrost, 2. izd., Ljubljana: Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2019, 82 str., ilustr., ISBN 978-961-6979-24-5. [COBISS.SI-ID 297704704]


5 Naravoslovne vede

106. Neil Ardley, 101 great science experiments : [a step-by-step guide], London: Dorling Kindersley, cop. 2015, 120 str., barvne ilustr., ISBN 978-0-2413-0183-8. [COBISS.SI-ID 12483657]
107. Marijanca Cuderman, Novi prijatelji. Spoznavanje okolja 1 : samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 94 str., ilustr., Lili in Bine, ISBN 978-961-271-936-4. [COBISS.SI-ID 300101632]
108. Dušan Krnel (avtor, fotograf), Barbara Bajd (avtor, fotograf), Seta Oblak, Saša A. Glažar, Igor Hostnik, Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, 7. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 72 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-35-7. [COBISS.SI-ID 297613568]
109. Dušan Krnel (avtor, fotograf), Barbara Bajd, Seta Oblak, Saša A. Glažar, Igor Hostnik (avtor, fotograf), Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, 7. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 80 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-36-4. [COBISS.SI-ID 297613824]


502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

110. Joseph Bharat Cornell, Doživljanje narave : dejavnosti za ozaveščanje o naravi za vse starosti, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 194 str., ilustr., fotogr., note, ISBN 978-961-278-432-4. [COBISS.SI-ID 299257088]


51 Matematika.

111. Amy Shell-Gellasch (urednik), Hands on history : #a #resource for teaching mathematics, Washington, D.C.: Mathematical Association of America, cop. 2007, XII, 177 str., ilustr., MAA notes, no. 72, ISBN 978-0-88385-182-1. [COBISS.SI-ID 12501833]
112. Mira Kramarič, Majda Pipan, Novi prijatelji. Matematika 1 : samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 3 zv. (76, 84, 64 str.), ilustr., Lili in Bine, ISBN 978-961-271-935-7. [COBISS.SI-ID 300046336]
113. Gareth E. Roberts (urednik), From music to mathematics : exploring the connections, Baltimore: Johns Hopkins University Press, cop. 2016, XVIII, 301 str., ilustr., ISBN 978-1-4214-1918-3. [COBISS.SI-ID 89980673]


51(043.2) Matematika.

114. Alja Gašparut, Sodelovanje staršev in učiteljev pri nudenju pomoči učencem z učnimi težavami pri pouku matematike : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Gašparut], 2019, 99 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5814/. [COBISS.SI-ID 12496969]
115. Uršula Jaklič Žagar, Vloga stotičnega kvadrata pri raziskovanju zaporedij števil v 3. razredu osnovne šole = Hundred square in the number sequences research in the third grade of elementary school : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Jaklič Žagar], 2019, VI, 90 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5835/. [COBISS.SI-ID 12504905]
116. Teja Makše, Zabavna matematika v "sobi pobega" : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Makše], 2019, 85 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5813/. [COBISS.SI-ID 12495945]
117. Nina Marolt, Razumevanje matematičnih besedilnih nalog pri učencih 2., 3., in 4. razredov osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Marolt], 2019, 77 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5827/. [COBISS.SI-ID 12499529]
118. Tilen Miklavec, Grupa obrnljivih elementov kolobarja ▫$\mathbb Z_n$▫, Ljubljana: [T. Miklavec], 2019, II, 53 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5886/. [COBISS.SI-ID 12561225]
119. Zala Poljanšek, Primerjava reševanja konceptualno podobnih nalog iz matematike in fizike : magistrsko delo, Ljubljana: [Z. Poljanšek], 2019, IX f, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5862/. [COBISS.SI-ID 12521033]
120. Valentina Slopšek, Prepoznavanje in uporaba geometrije in merjenja v naravi : magistrsko delo, Ljubljana: [V. Slopšek], 2019, 102 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5829/. [COBISS.SI-ID 12502089]
121. Urša Šega, Polinomske invariante vozlov : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Šega], 2019, 49 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5837/. [COBISS.SI-ID 12505417]
122. Miha Žarn, Vpliv vrstniškega učenja na kakovost skript pri matematiki = Impact of peer-learning on the quality of scripts in mathematics : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Žarn], 2019, VI, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5865/. [COBISS.SI-ID 12522057]


52 Astronomija.

123. Justina Engelmann, Grem opazovat zvezde : raziskujem nebo, 1. natis, Kranj: Narava, 2019, 94 str., ilustr., ISBN 978-961-7031-28-7. [COBISS.SI-ID 300154624]


52(043.2) Astronomija.

124. Aljaž Mikuš, Statistične lastnosti kometov v odvisnosti od njihove orbitalne periode : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Mikuš], 2019, XI, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5849/. [COBISS.SI-ID 12515657]


53 Fizika.

125. Branko Beznec, Branko Cedilnik, Tatjana Gulič, Jerica Lorger, Danica Vončina, Moja prva fizika 2. Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019, 112 str., ilustr., ISBN 978-961-7053-31-9. [COBISS.SI-ID 297612800]


53(043.2) Fizika.

126. Urh Grobljar, Izdelava UV-vidnega spektroskopa in njegova uporaba v izobraževanju : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Grobljar], 2019, 13, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5796/. [COBISS.SI-ID 12486985]


54 Kemija.

127. Ivar Olovsson, Snow, ice and other wonders of water : a tribute to the hydrogen bond, New Jersey [etc.]: World Scientific, cop. 2016, VIII, 116 str., ilustr., ISBN 978-981-4749-35-0, ISBN 978-981-4749-36-7. [COBISS.SI-ID 2938980]


54(043.2) Kemija.

128. Urška Keber, Histokemijsko določanje ß-glukanov v zrnih ječmena : diplomsko delo, Ljubljana: [U. Keber], 2019, IX, 37 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5867/. [COBISS.SI-ID 12534089]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

129. Matjaž Černila (avtor, fotograf), Nočni metulji Slovenije, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 79 str., ilustr., Posebna izdaja revije Življenje in tehnika, ISBN 978-961-251-456-3, ISBN 978-961-251-458-7. [COBISS.SI-ID 300276736]
130. Urška Lunder, Dotik življenja 8 : [učbenik za biologijo v 8. razredu osnovne šole], 3. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 149 str., ilustr., ISBN 978-961-271-863-3. [COBISS.SI-ID 299755264]


57/59(043.2) Biologija.Botanika.Zoologija.

131. Tilen Miklavčič, Mahovi iz rodu Leucobryum v Sloveniji : magistrsko delo, Ljubljana: [T. Miklavčič], 2019, 62 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5895/. [COBISS.SI-ID 12566089]


61 Medicina.

132. Dušan Enova (avtor, urednik), Jerneja Pavček, Aleksandra Kocmut (urednik), Do izvirov zdravja in modrosti skozi umetnost, 1. izd., Ljubljana: Društvo za pomoč z umetnostjo Lotisa, 2013, 240 str., ilustr., ISBN 978-961-269-970-3. [COBISS.SI-ID 266122240]
133. Darja Kerec, Človek, naša prva skrb : Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes, Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019, 285 str., ilustr., ISBN 978-961-6103-43-5. [COBISS.SI-ID 299848960]
134. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Promocija psihofizičnega zdravja otrok in mladostnikov : zbornik, Ljubljana: MiB, 2019, 355 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-07-4. [COBISS.SI-ID 299803136]
135. Tanja Pate, Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje, Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019, 112 str., ilustr., Znanstvena knjižnica, 66, ISBN 978-961-6844-72-7. [COBISS.SI-ID 298861312]


61(043.2) Medicina.

136. Anja Bregar, Odnos odraslih do priporočil o zdravem prehranjevanju = Adults' attitudes towards healthy diet recommendations : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Bregar], 2019, VI, 91 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5803/. [COBISS.SI-ID 12490825]
137. Petra Malešič, Gibalna aktivnost in z zdravjem povezana kakovost življenja bolnikov s končno ledvično odpovedjo = Physical activity and health related quality of life in patients with end stage renal disease : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Malešič], 2019, 82 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5802/. [COBISS.SI-ID 12490569]
138. Mia Mešter, Poznavanje skrbi za glas pri učiteljih osnovnih in srednjih šol v Reki, Hrvaška : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Mešter], 2019, 64 f., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5890/. [COBISS.SI-ID 12563017]
139. Nuša Slana, Motnje hranjenja in požiranja pri nedonošenčkih : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Slana], 2019, VII, 115 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5889/. [COBISS.SI-ID 12562761]
140. Urška Žunič, Pomen grobe motorike za dečka s hemofilijo : magistrsko delo, Ljubljana: [U. Žunič], 2019, 95 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5826/. [COBISS.SI-ID 12498761]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

141. Nicola Shaughnessy (urednik), Affective performance and cognitive science : body, brain, and being, London: Bloomsbury, cop. 2013, XIV, 300 str., ilustr., ISBN 978-1-4081-8398-4, ISBN 978-1-4081-8577-3. [COBISS.SI-ID 12503881]
142. Amelia Oldfield (urednik), Mandy Carr (urednik), Collaborations within and between dramatherapy and music therapy : experiences, challenges and opportunities in clinical and training contexts, London; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, cop. 2018, 256 str., ilustr., ISBN 978-1-78592-135-3. [COBISS.SI-ID 12501321]
143. Robert J. Landy, David T. Montgomery, Theatre for change : education, social action and therapy, New York: Palgrave Macmillan, cop. 2012, XXVIII, 309 str., ilustr., ISBN 978-0-230-24365-1, ISBN 978-0-230-24366-8. [COBISS.SI-ID 12550985]
144. Caoimhe McAvinchey (urednik), Performance and community : commentary and case studies, London: Bloomsbury Methuen Drama, cop. 2014, XIII, 256 str., ilustr., ISBN 978-1-4081-4642-2. [COBISS.SI-ID 12504137]
145. Tim Prentki, Michael Balfour (urednik), Sheila Preston (urednik), Applied theatre : development, London, UK; New York: Bloomsbury Methuen Drama, cop. 2015, X, 291 str., ilustr., Applied theatre, ISBN 978-1-4725-1195-9, ISBN 978-1-4725-0986-4. [COBISS.SI-ID 12503369]
146. Borut Ambrožič, Gregor Žvelc (urednik), Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 256 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 299650816]
147. Gareth White, Michael Balfour (urednik), Sheila Preston (urednik), Applied theatre : aesthetics, London, UK; New York: Bloomsbury Methuen Drama, cop. 2015, X, 308 str., ilustr., Applied theatre, ISBN 978-1-4725-1387-8, ISBN 978-1-4725-1355-7. [COBISS.SI-ID 12503625]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

148. Saška Roškar (urednik), Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji : povzetek publikacije, Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019, 57 str., ilustr., ISBN 978-961-7002-80-5. [COBISS.SI-ID 299904000]
149. Ashok Roy (urednik), Meera Roy (urednik), David Clarke (urednik), The psychiatry of intellectual disability, Abingdon: Radcliffe, cop. 2006, IX, 196 str., ilustr., ISBN 978-185-7756-95-1, ISBN 185-7756-95-9. [COBISS.SI-ID 12522825]


616.89(043.2) Psihiatrija.Duševne motnje.

150. Manca Vrhovnik, Pomoč staršem otroka z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Vrhovnik], 2019, 79 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5877. [COBISS.SI-ID 12553545]


62(043.2) Inženirske vede.Tehnika nasploh.

151. Maja Hafner, Ocenjevanje izdelkov pri tehniki in tehnologiji : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Hafner], 2019, 28 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5863/. [COBISS.SI-ID 12521289]
152. Ines Huber, Učinki gozdne pedagogike na primeru vsebin tehnike in tehnologije za razvijanje tehnološke pismenosti učencev 6. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [I. Huber], 2019, IX, 71, XX str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5888/. [COBISS.SI-ID 12562505]
153. Špela Jazbar, Inovacijsko-podjetniška pripravljenost učencev 8. razreda osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Jazbar], 2019, VIII, 118, VII str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5799/. [COBISS.SI-ID 12488009]
154. Liza Penov, Samoregulativno učenje pri vsebinah tehnike in tehnologije : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Penov], 2019, VII, 88 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5887/. [COBISS.SI-ID 12561737]


64 Gospodinjstvo.

155. Leonie van Mierlo, Hans den Engelsen, Testenine, 1. izd., Tržič: Učila International, 2012, [62] str., fotogr., ISBN 978-961-00-1597-0. [COBISS.SI-ID 262005504]
156. Preproste in okusne jedi v nekaj minutah, Ljubljana: Dedal - revija Dober tek, 2012, 96 str., fotogr., ISBN 978-961-6612-42-5. [COBISS.SI-ID 263876096]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

157. Bojana Piškur (avtor, avtor razstave), Tamara Soban (urednik, prevajalec), Južna ozvezdja : poetike neuvrščenih : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 7. 3.- 31. 8. 2019, Ljubljana: Moderna galerija, 2019, 185 str., ilustr., ISBN 978-961-206-137-1. [COBISS.SI-ID 298853120]
158. Louisa Elderton (urednik), Rebecca Morrill (urednik), Vitamin T : threads and textiles in contemporary art, London: Phaidon Press Limited, cop. 2019, 303 str., ilustr., ISBN 978-0-7148-7661-0. [COBISS.SI-ID 12560713]


7.01(043.2) Umetnost.Teorija umetnosti.

159. Katja Lampret, Senzorne strategije pri likovnem ustvarjanju mladostnice z motnjo senzorne integracije : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Lampret], 2018, 46 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5815. [COBISS.SI-ID 12496201]
160. Katja Sorta, Meditacija o ideji črnega kvadrata : diplomsko delo, Ljubljana: [K. Sorta], 2019, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5856/. [COBISS.SI-ID 12518729]


71/72 Urbanizem. Arhitektura.

161. Mateja Gaber (urednik, prevajalec), Bauhaus - Baumensch : človek, umetnost, tehnologija, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 207 str., ilustr., ISBN 978-961-06-0202-6. [COBISS.SI-ID 299924992]
162. Tomaž Jurca (avtor, prevajalec), Plečnik in sveto = Plečnik and the sacred, Ljubljana: Muzej in galerije mesta: = Museum and Galleries of Ljubljana: Plečnikova hiša: = Plečnik House, 2018, 49 str., ilustr., ISBN 978-961-94350-6-9. [COBISS.SI-ID 297653760]
163. M. J. T. Lewis, Surveying instruments of Greece and Rome, Cambridge; New York: Cambridge University Press, cop. 2001, XX, 389 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12501577]
164. Katarina Šmid, Orfejev spomenik na Ptuju, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2019, 55 str., ilustr., Umetnine v žepu, 16, ISBN 978-961-05-0195-4, ISSN 2232-3775. [COBISS.SI-ID 300077056]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

165. Bojan Kovačič (umetnik), Andrej Smrekar (urednik, avtor), Kristina Preininger (urednik, avtor), Bojan Kovačič in grafična šola v Narodni galeriji 2004-2018 : Ljubljana, Narodna galerija, 20. marec - 19. maj 2019, Ljubljana: Narodna galerija, 2019, 111 str., ilustr., ISBN 978-961-6743-73-0. [COBISS.SI-ID 299117568]
166. Taja Klemen, Monika Malnarič, Ana Marija Rauch, Eva Sikošek, Teja Sulejmanovič, Iztok Devetak, Jurij Selan, Franci Kavčič, Robert Potočnik, Materiali v likovni umetnosti in skrb za kulturno dediščino : učno gradivo, [Ljubljana]: [s. n.], 2019, https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/user_upload/Ucno_gradivo_Materiali_PKP_.pdf. [COBISS.SI-ID 12556873]
167. Marjeta Ciglenečki, Milena Koren-Božiček, Irene Mislej, Barbara Savenc (avtor, avtor dodatnega besedila), Nadja Zgonik, Sedem slovenskih kipark : 1918-1945 : [Katarina Drenik Marussig, Elsa Kasimir Oeltjen, Karla Bulovec Mrak, Dana Pajnič, Mara Kralj, Milena Dolgan, Sonja Rauter Zelenko], Kamnik: Medobčinski muzej, Galerija Miha Maleš, 2008, 40 str., ilustr., ISBN 978-961-6599-09-2. [COBISS.SI-ID 242455552]
168. Katja Kovše, Nika Rosman, Polona Suhadolc, Alenka Žumer, Lenart Gazvoda, Uporaba očesnih sledilcev pri analizi likovnih zakonitosti umetniških del : učno gradivo, [Ljubljana]: [s. n.], 2019, http://www.pef.uni-lj.si/~files/Zbornik_ET-ART.pdf. [COBISS.SI-ID 12558409]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

169. Ana Hribar, Valjček kot matrica v tehniki visokega tiska : diplomsko delo, Ljubljana: [A. Hribar], 2019, 37 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5848/. [COBISS.SI-ID 12515145]
170. Natalija Jeraj, "Dobre" grafike : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Jeraj], 2019, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5852/. [COBISS.SI-ID 12517705]


78 Glasba.

171. Natalija Kustec, Čudoviti svet glasbe 5. Učbenik za glasbeno umetnost v 5. razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2017, 71 str., ilustr., note, ISBN 978-961-02-0859-4. [COBISS.SI-ID 290093824]
172. Timothy S. Brophy (urednik), The Oxford handbook of assessment in music education, New York, NY: Oxford University Press, cop. 2019, 2 knj. (974, 974 str.), ilustr., Oxford handbooks, ISBN 978-0-190248-09-3, ISBN 978-0-190248-1-30. [COBISS.SI-ID 12560969]
173. Albinca Pesek, Glasba 1 : zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo. Učbenik za glasbo v prvem razredu osnovne šole, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009, 46 str., ilustr., note, Lahki učbeniki, ISBN 978-961-01-0797-2. [COBISS.SI-ID 244871168]
174. Albinca Pesek, Glasba 4. Učbenik za glasbo v četrtem razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, 68 str., ilustr., ISBN 978-961-01-2389-7. [COBISS.SI-ID 285465344]
175. Albinca Pesek, Glasba 5. Učbenik za glasbo v petem razredu osnovne šole, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-01-2376-7. [COBISS.SI-ID 285465600]


78(043.2) Glasba.

176. Nina Rožmanec, Vokalna tehnika in glasovna higiena pri bodočih učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo, Ljubljana: [N. Rožmanec], 2019, 231 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5876/. [COBISS.SI-ID 12546377]


796(043.2) šport.športne igre.

177. Pika Kerpan, Analiza uvodnega dela pouka športa učiteljev razrednega pouka in športnih pedagogov : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Kerpan], 2019, 68 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5830. [COBISS.SI-ID 12502345]


81 Jezikoslovje

178. Susan M. Gass, Alison Mackey, Stimulated recall methodology in applied linguistics and L2 research, 2nd ed., New York; London: Routledge, Taylor & Francis Group, cop. 2017, X, 150 str., ilustr., Second Language Acquisition Research series, ISBN 978-0-4157438-8-4, ISBN 978-0-4157438-9-1. [COBISS.SI-ID 12551753]
179. Tomaž Petek, Govorno nastopanje v pedagoškem procesu, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 123 str., ISBN 978-961-253-245-1. [COBISS.SI-ID 300741120]
180. Enrica Piccardo, Brian North, The action-oriented approach : a dynamic vision of language education, Bristol; Blue Ridge Summit: Multilingual Matters, cop. 2019, VII, 338 str., ilustr., New perspectives on language and education, 72, ISBN 978-1-78892-433-7, ISBN 978-1-78892-434-4. [COBISS.SI-ID 12558665]
181. Michael Byram (urednik), Adelheid Hu (urednik), Routledge encyclopedia of language teaching and learning, 2nd ed., London; New York: Routledge, 2017, XXVI, 817 str., ilustr., ISBN 978-1-138-70980-5, ISBN 978-0-415-59376-2. [COBISS.SI-ID 12559945]


811.111 Angleščina.

182. Jason Blake, 101 English tips : a quick guide to avoiding Slovenglish, 1. ed., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, 62 str., ISBN 978-961-237-529-4. [COBISS.SI-ID 263436800]
183. Suvarna Molugu, Creativity and innovations in language teaching and learning, Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, cop. 2013, 63 str., ISBN 978-3-659-33129-9. [COBISS.SI-ID 12563529]


811.111(043.2) Angleščina.

184. Rebeka Androjna, Povezanost med dostopnostjo do besedil v tiskani in elektronski obliki in bralnim razumevanjem v angleščini pri šestošolcih v regiji Posavje : magistrsko delo, Ljubljana: [R. Androjna], 2019, 96 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5845/. [COBISS.SI-ID 12509769]
185. Klavdija Lekan, Povezanost med bralno-napisovalno zmožnostjo v slovenščini kot maternim jezikom in bralnim razumevanjem v angleščini pri šestošolcih glede na način besedilnega vnosa : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Lekan], 2019, 58 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5868/. [COBISS.SI-ID 12534601]


811.16/.17 Slovanski jeziki.

186. Karol Visinko, Diktat : komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskoga jezika, 1. izd., Zagreb: Profil Klett, 2016, 192 str., ilustr., ISBN 978-953-12-1708-8. [COBISS.SI-ID 12563785]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

187. Martina Križaj, Marja Bešter, Marija Končina, Mojca Bavdek, Mojca Poznanovič, Na pragu besedila 2 : izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 166 str., ilustr., ISBN 978-961-271-933-3. [COBISS.SI-ID 300233216]
188. Marija Ribič, Maruša Veber, Polona Vodičar, Novi prijatelji. Slovenščina 1 : samostojni delovni zvezek za slovenščino v prvem razredu osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: Rokus Klett, 2019, 2 zv. (80, 69 str.), ilustr., Lili in Bine, ISBN 978-961-271-937-1. [COBISS.SI-ID 300046080]
189. Mojca Smolej (avtor, prevajalec povzetka), Besedilne vrste v spontanem govoru, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012, 236 str., Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-237-507-2. [COBISS.SI-ID 261971456]
190. Elina Rafaela Zupanc, Preseganje tradicionalnih vlog spolov in problemska tematika v sodobni slovenski mladinski književnosti = Transcending traditional gender roles and problem-orientated topics in contemporary Slovenian children's litrature : magistrsko delo, Ljubljana: [E. R. Zupanc], 2019, 74 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5795. [COBISS.SI-ID 12486473]


82 Književnost nasploh.

191. Darinka Ambrož, Jakob J. Kenda, Boža Krakar-Vogel, Jana Kvas, Irena Novak-Popov, Mojca Poznanovič, Marjan Štrancar, Alojzija Zupan Sosič, Majda Degan-Kapus (urednik), Branja 4 : berilo in učbenik za 4. letnik gimnazij ter štiriletnih strokovnih šol, 2. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 322 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0231-8. [COBISS.SI-ID 298539520]
192. Menena Cottin, The black book of colours, London: Walker, cop. 2010, [24] str., ilustr., ISBN 978-1-4063-2218-7. [COBISS.SI-ID 12482889]
nagrada: BolognaRagazzi Award.; English Association Picture Book Award.
193. A first book of fairy tales, London: Dorling Kindersley, cop. 2006, 80 str., ilustr., Dorling Kindersley book, ISBN 978-1-4053-1553-1. [COBISS.SI-ID 12560201]
194. Ana Jesenovec, Jaka Lenardič, Književnost na maturi 2020 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu], [Posodobljena izd.], Mengeš: Ico, 2019, 292 str., ilustr., Zbirka Priročniki, št. 80, ISBN 978-961-6868-95-2. [COBISS.SI-ID 298730752]
195. Astrid Lindgren, Never violence!, Lidingö: Astrid Lindgren Text, cop. 2018, 45 str., ilustr., ISBN 978-91-87659-14-0. [COBISS.SI-ID 12565065]
196. Margriet de Moor, Virtuoz, Ljubljana: Študentska založba, 2011, 120 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-242-357-5. [COBISS.SI-ID 255051520]
197. Edward van de Vendel, Kužek, ki ga Nino ni imel, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019, [31] str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-27-1. [COBISS.SI-ID 299164672]


82-93 Mladinska književnost.

198. Classic fairy tales to read aloud, 1st American ed., New York: Kingfisher, 1998, 224 str., ilustr., ISBN 0-7534-5164-6. [COBISS.SI-ID 12534345]
199. Jan Amos Komenský, Joh. Amos Comenii Orbis sensualium pictus: : ... = Joh. Amos Comenius's Visible world: ... in above 150 copper cuts. Written ... in Latin and High-Dutch ... Translated into English by Charles Hoole .., The eleventh edition corrected, and the English made to answer word for word to the Latin., London: Printed for Aaron Ward, 1729, [16], 194, [6] str., ilustr., ISBN 978-1-17104-241-9. [COBISS.SI-ID 12562249]
200. Jack David Zipes (urednik), The sorcerer's apprentice : an anthology of magical tales, Princeton; Oxford: Princeton University Press, 2019, XXIV, 403 str., ilustr., ISBN 978-0-691-19142-3. [COBISS.SI-ID 12537673]
201. Rachel Firth (urednik), Lesley Sims (urednik), Usborne illustrated classics : the secret garden & other stories, London: Usborne, 2014, cop. 2008, 383 str., ilustr., ISBN 978-1-4095-8656-2. [COBISS.SI-ID 12549449]


82(043.2) Književnost nasploh.

202. Teja Rajter, Ekokritika v izbranih pravljicah Svetlane Makarovič : diplomsko delo, Ljubljana: [T. Rajter], 2019, 73 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5809/. [COBISS.SI-ID 12494153]


821.111 Angleška književnost.

203. Aleksandr Nikolaevič Afanasʹev, Russian fairy tales, New York: Pantheon Books, [2006], 661 str., ilustr., Pantheon fairy tale & folklore library, ISBN 0-394-73090-9. [COBISS.SI-ID 12527689]
204. Hugh Vernon-Jackson (urednik), African folk tales, Mineola, N.Y.: Dover, 1958, cop. 1999, III, 58 str., ilustr., Dover children's thrift classics, ISBN 978-0-486-40553-7. [COBISS.SI-ID 12526921]
205. Hans Christian Andersen, The illustrated tales : with his travels, life and times, Bicentenary ed., London: CRW Publishing, cop. 2005, LXII, 586 str., ilustr., ISBN 1-904919-46-4, ISBN 978-1-904919-46-9. [COBISS.SI-ID 12514121]
206. Robert Byrd, Finn MacCoul and his fearless wife : a giant of a tale from Ireland, London: Hodder Children's Books, cop. 2004, [36] str., ilustr., ISBN 978-0-340-90286-8. [COBISS.SI-ID 12508489]
207. Emma Chichester Clark, Lewis Carroll, Alice in Wonderland, London: HarperCollins Children's, cop. 2009, [46] str., ilustr., Best-loved classics, ISBN 978-0-00-735159-6. [COBISS.SI-ID 12508233]
208. A child's book of stories, New York: Children's Classics, 1998, XII, 463 str., Children's classics, ISBN 0-517-18961-5. [COBISS.SI-ID 44017153]
209. Lucy Coats, Atticus the storyteller`s 100 greek myths, London: Orion Children's Books, 2002, 252 str., ilustr., ISBN 978-1-84255-279-7. [COBISS.SI-ID 1988068]
210. Chris Colfer, The enchantress returns, London: Little, Brown Young Readers, cop. 2013, 517 str., ilustr., The Land of Stories, 2, ISBN 978-1-907411-77-9. [COBISS.SI-ID 12525897]
211. Chris Colfer, The Land of Stories. Beyond the kingdoms, First edition., New York: Little, Brown and Company, cop. 2015, 419 str., ilustr., Land of stories, bk. 4, ISBN 978-0-3164068-9-5, ISBN 978-0-3162672-4-3, ISBN 978-0-3164068-7-1, ISBN 978-0-3491244-0-7, ISBN 978-0-3163471-1-2, ISBN 978-0-3163393-8-4, ISBN 978-0-5459308-6-4. [COBISS.SI-ID 12553289]
212. Ita Daly, Irish myths and legends, Oxford: Oxford univerity Press, 2006, cop. 2001, 96 str., ilustr., ISBN 978-0-19-275454-7. [COBISS.SI-ID 12525641]
213. Ita Daly, Stories from Ireland, Oxford: Oxford univerity Press, 2009, 152 str., Oxford children's myths and legends, ISBN 978-0-19-272861-6. [COBISS.SI-ID 12527177]
214. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Grimms' fairy tales, London: Harper Collins, cop. 2013, VIII, [6], 338 str., Collins classics, ISBN 978-0-00-790224-8. [COBISS.SI-ID 12531017]
215. Derek Hall, Alison Morrison, Louisa Somerville, Bedtime stories for boys, Bath: Parragon, cop. 2001, 191 str., ilustr., ISBN 0-75259-022-7. [COBISS.SI-ID 12507977]
216. Brian L. Harris, Joe's bedtime stories for boys and girls, [Hertfordshire]: AuthorHouse, 2009, 229 str., ilustr., ISBN 978-1-4389-7600-6. [COBISS.SI-ID 12514633]
217. Meredith Hooper, The drop in my drink : the story of water on our planet, London: Frances Lincoln, cop. 1998, 36 str., ilustr., ISBN 0-7112-1181-7, ISBN 0-7112-1182-5. [COBISS.SI-ID 12509001]
218. Lesley Sims (urednik), Illustrated adventure stories, London: Usborne Pub.; Tulsa, Okla.: EDC Publishing, cop. 2011, 336 str., ilustr., ISBN 978-0-7945284-9-2, ISBN 978-1-4095223-0-0. [COBISS.SI-ID 12553033]
219. Lesley Sims (urednik), Illustrated classics for children, London: Usborne, cop. 2011, 511 str., ilustr., Illustrated story collections, ISBN 978-1-4095325-9-0. [COBISS.SI-ID 12552265]
220. Terry Jones, Fairy tales and fantastic stories, London: Pavilion Children's, cop. 2007, 256 str., ilustr., ISBN 978-1-84365-098-0. [COBISS.SI-ID 12514377]
221. Andrew Lang (z enoto povezano ime), Tales of Troy and Greece, Hertfordshire: Wordsworth Classics, cop. 1995, 256 str., ilustr., ISBN 978-1-85326-172-5. [COBISS.SI-ID 12531273]
222. David Lucas (avtor, ilustrator), I was made for you, 1st ed., London: Andersen Press, 2018, [32] str., ilustr., ISBN 978-1-78344-605-6. [COBISS.SI-ID 12482633]
223. Geraldine McCaughrean, The Orchard book of Greek gods and goddesses, London: Orchard, cop. 2005, 108 str., ilustr., ISBN 978-1-84362-866-8. [COBISS.SI-ID 12507465]
224. Anna Milbourne, Heather Amery, Gillian Doherty, The Usborne book of myths and legends, London: Usborne, cop. 2006, 190 str., ilustr., ISBN 0-7460-7484-0. [COBISS.SI-ID 12509513]
225. A. B. Mitford, Tales of old Japan : folklore, fairy tales, ghost stories, and legends of the Samurai, Mineola, New York: Dover publications, [2017], X, 293 str., ilustr., ISBN 0-486-44062-1, ISBN 978-0-486-44062-0. [COBISS.SI-ID 12528713]
226. Saviour Pirotta, The Orchard book of first Greek myths, London: Orchard, cop. 2003, 96 str., ilustr., ISBN 978-1-84121-775-8. [COBISS.SI-ID 12513865]
227. James Reeves, Stories from England, Oxford: Oxford univerity Press, 2009, 194 str., Oxford children's myths and legends, ISBN 978-0-19-272859-3. [COBISS.SI-ID 12533833]
228. Tales from around the world : a classic collection, [London]: Zero to Ten, cop. 2008, 207 str., ilustr., ISBN 978-1-840895-35-3. [COBISS.SI-ID 12526409]
229. Andrew Lang (urednik), Tales from King Arthur : [selected stories], Ware (Hertfordshire): Wordsworth classics, 1993, 141 str., ilustr., Wordsworth classics, ISBN 1-85326-115-7. [COBISS.SI-ID 3230013]
230. Andrew Lang (urednik), Tales from the Arabian nights : edited by Andrew Lang, Ware (Hertfordshie): Wordsworth Editions, 1993, 349 str., ilustr., Wordsworth classics, ISBN 1-85326-114-9. [COBISS.SI-ID 607362]
231. Sarah Courtauld (urednik), Rosie Dickins (urednik), Usborne illustrated fairy tales, London: Usborne, cop. 2007, 352 str., ilustr., Anthologies and treasuries, ISBN 978-0-7460755-6-2. [COBISS.SI-ID 12552777]
232. Lesley Sims (urednik), Rachel Firth (urednik), Usborne illustrated stories for children, London: Usborne, cop. 2009, 510 str., ilustr., ISBN 978-1-4095076-5-9. [COBISS.SI-ID 12552521]
233. Martin Waddell, Hans Christian Andersen, The Orchard book of Hans Christian Andersen's fairy tales, London: Orchard, cop. 2010, 127 str., ilustr., ISBN 978-1-84616-938-0. [COBISS.SI-ID 12507721]
234. Oscar Wilde, Stories for children, London: Hodder Children's Books, 1990, cop. 2006, 112 str., ilustr., ISBN 978-0-340-89436-1. [COBISS.SI-ID 12527433]
235. John Yeoman, Quentin Blake, The bear's winter house, London: Andersen, cop. 2009, [27] str., ilustr., ISBN 978-1-84270-916-0. [COBISS.SI-ID 12508745]


821.111(73) Ameriška književnost.

236. Jen Bryant, Six dots : a story of young Louis Braille, New York: Alfred A. Knopf, cop. 2016, [32] str., ilustr., ISBN 978-0-449-81337-9, ISBN 978-0-449-81338-6. [COBISS.SI-ID 12483913]
237. W. Bruce Cameron, A dog's purpose : a novel for humans, London: Pan Books, 2012, 333 str., ISBN 978-1-4472-1062-7. [COBISS.SI-ID 12499273]
238. Maria Semple, Kam si šla, Bernadette : roman, 1. natis, Ljubljana: Vida, 2019, 372 str., ISBN 978-961-94458-7-7, ISBN 978-961-94458-8-4. [COBISS.SI-ID 300367616]


821.111(73)(043.2) Ameriška književnost.

239. Kristina Fadljević, Rite of passage in YA dystopian novels : The hunger games & The giver : diplomski rad, Zagreb: [K. Fadljević], 2019, 40 str. [COBISS.SI-ID 12526665]


821.112.2 Nemška književnost.

240. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, The complete fairy tales : the brothers Grimm, Ware, Hertfordshire: Wordsworth Editions, 2007, 844 str., ilustr., ISBN 978-1-85326-898-4. [COBISS.SI-ID 12529481]
241. Jacob Grimm, Wilhelm Grimm, Grimm's fairy tales, Mineola, N.Y.: Dover, 1884, cop. 2007, VI, 187 str., Dover thrift editions, ISBN 978-0-486-45656-0. [COBISS.SI-ID 12526153]


821.131.1 Italijanska književnost.

242. Luigi Ballerini, Nova slaščičarna Evforbija, Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, 132 str., ilustr., ISBN 978-961-278-443-0. [COBISS.SI-ID 299949056]


821.163.6 Slovenska književnost.

243. Irena Avsenik Nabergoj, Janja Perko, Mihael Šorli, Esej na maturi 2020 : v svetu Cankarjeve dramatike : [Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci], 1. izd., Ljubljana: Intelego, 2019, 240 str., tabele, ISBN 978-961-6558-45-7. [COBISS.SI-ID 298796544]
244. Ivan Cankar, Cankar na maturi 2020, 1. izd., Ljubljana: Beletrina, 2019, 312 str., ISBN 978-961-284-561-2. [COBISS.SI-ID 300095744]
245. Jiři Kočica, Izvirnik, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 249 str., ilustr., Nova slovenska knjiga, ISBN 978-961-01-5512-6. [COBISS.SI-ID 299539200]
246. Srečko Kosovel, Miklavž Komelj (urednik, avtor dodatnega besedila), Vsem naj bom neznan : neobjavljeni del zapuščine, Novo mesto: Goga, 2019, 2 zv., faks., ISBN 978-961-277-213-0, ISBN 978-961-277-214-7. [COBISS.SI-ID 298899456]
247. Miroslav Košuta, Igor Saksida (avtor dodatnega besedila, urednik), Ljubezni to pesem : izbor pesmi od prvih korakov do zrelih stopinj, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 141 str., ilustr., ISBN 978-961-272-334-7. [COBISS.SI-ID 299020544]
248. Svetlana Makarovič, Strašni volk, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [22] str., ilustr., Zbirka Svetlanovčki, ISBN 978-961-01-5489-1. [COBISS.SI-ID 300024832]
249. Nina Mav Hrovat, Ne misli na slona!, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [34] str., ilustr., ISBN 978-961-272-356-9. [COBISS.SI-ID 300717056]
250. Andrej E. Skubic, Golazni iz omare, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 68 str., ilustr., Zbirka Trio Golaznikus, 3, ISBN 978-961-01-5484-6. [COBISS.SI-ID 298933504]
251. Andrej E. Skubic, Ne bi smel odpreti tistih vrat, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 71 str., ilustr., Zbirka Trio Golaznikus, 1, ISBN 978-961-01-5252-1. [COBISS.SI-ID 295371776]
252. Andrej E. Skubic, Težave z angelčki, 1. natis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 69 str., ilustr., Zbirka Trio Golaznikus, 4, ISBN 978-961-01-5485-3. [COBISS.SI-ID 300230400]
253. Gordana Stojiljković, Sama si si kriva, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 127 str., ilustr., Zbirka Upanje, ISBN 978-961-01-4426-7. [COBISS.SI-ID 299593728]
254. Leopold Suhodolčan, Dvanajst slonov, 1. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 27 str., ilustr., Zbirka Velike slikanice, ISBN 978-961-01-5549-2. [COBISS.SI-ID 300451072]
255. Peter Svetina, Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom, Posebna darilna izd., Dob pri Domžalah: Miš, 2017, [26] str., ilustr., Zbirka Zlata bralka, zlati bralec, ISBN 978-961-272-268-5. [COBISS.SI-ID 290676992]


914/919 Regionalno-geografski opisi posameznih dežel.

256. Iztok Bončina (avtor, fotograf), Posočje : vodnik po dolini smaragdne reke in njeni okolici, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 154 str., ilustr., zvd., ISBN 978-961-01-5301-6. [COBISS.SI-ID 300298496]


929 Biografske in sorodne študije

257. Jurij Kurillo (avtor, urednik), Doktor Gregor Voglar, zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velikega, Kranj: Tiskarna Požgaj, 2019, 128 str., ilustr., ISBN 978-961-290-173-8. [COBISS.SI-ID 299549696]
258. Martina Humar (urednik), Davorin Devetak (urednik), Aleš Doktorič (urednik), Zaupati čez mejo : vizija Darka Bratine med družbo in politiko : zbornik simpozija, Gorica, 20. oktobra 2017, Gorica: Kinoatelje, 2019, 80, 83 str., [4] str. pril., ISBN 978-88-883-5532-0. [COBISS.SI-ID 10584300]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

259. Martin Horvat, Srednjeveška Ljubljana = Medieval [Ljubljana], Ljubljana: Muzej in galerije mesta: = Museum and Galleries of Ljubljana, 2018, 217 str., ilustr., ISBN 978-961-94350-5-2. [COBISS.SI-ID 297440768]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 29. 8. 2019