COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSFEBRUAR 2019

Vsebina
0 Splošno.

1. Clive Gifford, Knjiga primerjav : razišči velikost vsega v svetu okrog sebe, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-251-443-3. [COBISS.SI-ID 296461568]
2. Gabriel Zaid, Skrivnost slave : književno srečanje v času blaznosti, Ljubljana: Sodobnost International, 2010, 145 str., Knjižna zbirka Črka ob črki, ISBN 978-961-6564-31-1. [COBISS.SI-ID 253685248]


0(043.2) Splošno.

3. Alan Bond (urednik), Your master's thesis : [how to plan, draft, write and revise], Abergele: Studymates Limited, cop. 2006, 135 str., In-focus, ISBN 978-1-84285-070-1, ISBN 1-84285-069-5. [COBISS.SI-ID 12329545]


004 Računalništvo.

4. Andreja Šet, Informatika s tehniškim komuniciranjem : učbenik : učbenik za srednje poklicno izobraževanje v programih Računalnikar, Elektrikar in Geostrojnik rudar ter srednje strokovno izobraževanje v programih Elektrotehnik, Tehnik računalništva, Tehnik elektronskih komunikacij, Geotehnik in Okoljevarstveni tehnik, 1. izd., Ljubljana: i2, 2019, 188 str., ilustr., ISBN 978-961-7038-06-4. [COBISS.SI-ID 294849536]


004(043.2) Računalništvo.

5. Maja Ropret, Učne aktivnosti za zgodnje učenje programiranja v okviru delavnice V vesolje s ScratchJr : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Ropret], 2019, 67 str., [15] str. pril., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5604. [COBISS.SI-ID 12319817]


005 Menedžment.

6. Nike Kocijančič-Pokorn (urednik), Uršula Lipovec Čebron (urednik), Večjezično zdravje : komunikacijske strategije in večkulturni stiki s tujejezičnimi bolniki v slovenskem zdravstvenem sistemu, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 212 str., Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISBN 978-961-06-0136-4, ISSN 2335-335X, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/137/236/3665-1, DOI: 10.4312/9789610601364. [COBISS.SI-ID 298311424]


159.9 Psihologija.

7. Ljubica Marjanovič Umek, Urška Fekonja Peklaj, Zgodbe otrok : razvoj in spodbujanje pripovedovanja, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 132 str., ilustr., Zbirka Razprave FF, ISBN 978-961-06-0149-4, ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 298288128]
8. Špelca Morojna, Pomagajte najstniku (in ostalim ljudem okoli sebe) izraziti jezo : odkrijte skrite zaklade jeze!, Maribor: Poslovna Boginja, 2018, 99 str., ISBN 978-961-94574-0-5. [COBISS.SI-ID 297557504]
9. Helena Smrtnik Vitulić, Psihomotorični razvoj in učenje : gradivo za študente specialne in rehabilitacijske pedagogike : študijsko leto 2018/19, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2018], 19 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 12318025]
10. Helena Smrtnik Vitulić, Razvojna psihologija : gradivo za študente specialne in rehabilitacijske ter logo-surdo pedagogike : študijsko leto 2018/19, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, [2018], 33 f., tabele. [COBISS.SI-ID 12317769]


16(043.2) Logika.

11. Lovro Tacol, Povezave med telesnimi merami, gibalnimi sposobnostmi in izvršilnimi funkcijami v otroštvu : magistrsko delo, Ljubljana: [L. Tacol], 2018, 61 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12330313]


17 Etika.

12. Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Janez Justin, Eva Klemenčič (avtor, urednik), Maja Zupančič, Domovinska in državljanska kultura in etika. Samostojni delovni zvezek. 7. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: i2, 2019, 94 str., ilustr., Zbirka Učbeniška gradiva, ISBN 978-961-7038-10-1. [COBISS.SI-ID 298146048]
13. Simona Bezjak, Iztok Hafner, Manja Hafner Verbič, Eva Klemenčič (avtor, urednik), Janez Justin, Janez Zavrl, Maja Zupančič, Domovinska in državljanska kultura in etika. Samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole, 1. izd., Ljubljana: i2, 2019, 94 str., ilustr., Planet znanja, ISBN 978-961-7038-09-5. [COBISS.SI-ID 297918208]
14. Igor Senčar, Boris Pleskovič, Rajko Pirnat, Janez Kranjc, Frane Adam, Peter Volasko, Bojan Žalec, Brane Senegačnik, Jernej Videtič (urednik, avtor dodatnega besedila), Slovenija - vrednote in prihodnost : [zbornik], 1. izd., Ljubljana: Študentska organizacija Univerze: Slovenski akademski klub, 1994, 174 str., ISBN 86-7347-055-2. [COBISS.SI-ID 44712704]


2 Verstvo.

15. Hârun Yahya, Matter : the other name for illusion : how do images come to be seen as matter, Istanbul: Arastirma, 2002, 256 str., ilustr., ISBN 975-8718-34-7. [COBISS.SI-ID 14283410]


316 Sociologija.

16. Simone de Beauvoir, Otto Gerdina (urednik), Starost. 1, Stališče zunanjosti, 1. natis, Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018, 322 str., ISBN 978-961-94287-7-1. [COBISS.SI-ID 297596160]
17. Harold A. Innis, Maruša Pušnik (urednik), Breda Luthar (urednik), Pristranost komuniciranja, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018, 257 str., Knjižna zbirka Theoria, 4, ISBN 978-961-235-864-8. [COBISS.SI-ID 297659648]
18. Stuart W. Twemlow, Frank C. Sacco, Why school antibullying programs don't work, Lanham (Maryland, ZDA): Jason Aronson, cop. 2008, X, 168 str., ilustr., Positive vibrations, ISBN 978-0-7657-0475-7, ISBN 0-7657-0475-7, http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy0903/2008011241.html. [COBISS.SI-ID 12634017]


316(043.2) Sociologija.

19. Patricija Gruden, Medvrstniško nasilje skozi oči učencev osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [P. Gruden], 2019, 81 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5599. [COBISS.SI-ID 12321865]


36(043.2) Skrbstvo.Socialno delo.Socialna pomoč.

20. Karina Berginc, Spremljanje procesa podpore in pomoči ranljivi družini : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Berginc], 2019, 99 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5597. [COBISS.SI-ID 12322121]


37 Vzgoja. Šolstvo. Izobraževanje. Pouk. Prosti čas.

21. Eeva Anttila (urednik), Anniina Suominen (urednik), Critical articulations of hope from the margins of arts education : international perspectives and practices, London; New York, NY: Routledge, cop. 2019, XVI, 166 str., ilustr., ISBN 978-0-8153-6283-8. [COBISS.SI-ID 12312137]
22. Christian Fridrich (urednik), Forschungsperspektiven 10, Wien: LIT, 2018, III, 291 str., ilustr., Forschungsperspektiven, Bd. 10, ISBN 978-3-643-50873-7, ISBN 978-3-643-65873-9, ISSN 2412-799X. [COBISS.SI-ID 12326729]
23. Lois Ruth Harris, Gavin T. L. Brown, Using self-assessment to improve student learning, New York; London: Routledge, 2018, XV, 127 str., ilustr., Student assessment for educators, ISBN 978-1-138-28336-7, ISBN 978-1-138-28337-4, ISBN 978-1-351-03697-9. [COBISS.SI-ID 12319049]
24. Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Keli Gorela, Nadarjenost na predšolski stopnji : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 179 str., tabele, Knjižnica Ludus, 15, ISBN 978-961-7055-25-2, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 296867840]
25. Mojca Kukanja-Gabrijelčič, Poučevanje nadarjenih učencev v osnovni šoli : izbrane teme iz družboslovja : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017, 195 str., graf. prikazi, tabele, Knjižnica Ludus, 8, ISBN 978-961-7023-59-6, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 293101568]
26. Borut Mikulec, Evropeizacija izobraževanja : izobraževanje odraslih med teorijo, evropsko in nacionalnimi politikami ter prakso, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019, 338 str., Zbirka Nagrajene doktorske disertacije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ISBN 978-961-06-0142-5, ISBN 978-961-06-0143-2, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/133/232/3631-1. [COBISS.SI-ID 297913856]
27. Živa Jakšić Ivačič (avtor, urednik), Helena Grbec, Nika Bedek, Nina Popovič, Rok Gumzej, Nina Zupanc, Sara Danilovska, Moč pedagoškega dela, 1. elektronska izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, ISBN 978-961-253-238-3, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5607/. [COBISS.SI-ID 298745088]
28. Benjamin Arino, Marco Bartolucci, Federico Batini, Agnieszka Borek, Bénédicte Halba, Mojca Kovačič, Sofie Peetroons, Dan Podjed, Laura Rabiej, Fernando Rosa, Alberto Santoro, Rachel Savoie, Wouter Smets, Mojca Kovačič (urednik), Marjeta Pisk (urednik), Dan Podjed (urednik), Schola : be a volunteer, succeed at school, 1st e-ed., Ljubljana: Research Center of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU), Institute of Slovenian Ethnology, Institute of Ethnomusicology: ZRC Publishing House, 2018, 105 str., ISBN 978-961-05-0117-6, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1531. [COBISS.SI-ID 296328704]
29. Marjana Škalič (avtor, prevajalec), Šola, kam greš?. Del 1, Kritika šolskega sistema in predstavitev alternativ, Moravske Toplice: Pretok, 2018, 356 str., ISBN 978-961-94596-0-7. [COBISS.SI-ID 297909248]
30. Edward Conrad Wragg, George Brown, Explaining in the secondary school, Rev. ed., London; New York: Routledge/Falmer, 2001, VIII, 72 str., ilustr., Successful teaching series, ISBN 0-415-24956-2, ISBN 978-0-415-24956-0. [COBISS.SI-ID 12318537]


37(043.2) Vzgoja.Izobraževanje.Pouk.Prosti čas.

31. Velimir Brunski, Nasilje nad učitelji in vprašanje njihove strokovne avtoritete : diplomska naloga, Ljubljana: [V. Brunski], 2002, 64 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 12329801]


373.2 Vsebina in oblike dejavn. v predšol. vzgoji in začetnem pouku

32. Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, Vzgojitelj predšolskih otrok in skrb za lastni profesionalni razvoj : [znanstvena monografija], Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018, 121 str., tabele, Knjižnica Ludus, 11, ISBN 978-961-7055-12-2, ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 296653056]
33. Maruška Željeznov Seničar (urednik), Osebnostni razvoj predšolskega otroka : zbornik, Ljubljana: MiB, 2019, 315 str., ilustr., ISBN 978-961-7040-05-0. [COBISS.SI-ID 298367232]


373.2(043.2) Vsebina in oblike dejavn. v predšols.vzgoji in začet.pouku.

34. Simona Agrež Franko, Kakovost spremljanja otrokovega razvoja in napredka pri načrtovanju in evalvaciji vzgojnega dela v vrtcu = Quality of monitoring child's development and progress in planning and evaluating educational work in prechool : magistrsko delo, Ljubljana: [S. Agrež Franko], 2018, 76 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5593/. [COBISS.SI-ID 12320585]
35. Manja Čepin, Razlike med otrokovim pripovedovanjem ob slikanici pred branjem in po prebrani vsebini : diplomsko delo, Ljubljana: [M. Čepin], 2019, 57 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5601/. [COBISS.SI-ID 12324425]
36. Nuša Erjavec, Raketa : učenje z raziskovanjem : diplomsko delo, Ljubljana: [N. Erjavec], 2019, 42 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5590. [COBISS.SI-ID 12319561]
37. Žana Radovan, Spodbujanje socialnih interakcij v vrtcu : diplomsko delo, Ljubljana: [Ž. Radovan], 2019, 127 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5589. [COBISS.SI-ID 12319305]


373.3(043.2) Splošnoizobraževalne vrste šol.

38. Katja Bunderšek, Izkušnje in stališča učiteljev o uporabi zgodb pri poučevanju angleščine v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Bunderšek], 2019, 66 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5600/. [COBISS.SI-ID 12322889]
39. Špela Dragan, Prostorske predstave učencev in uspešnost reševanja pisnih nalog na kolesarskem izpitu : magistrsko delo, Ljubljana: [Š. Dragan], 2019, 97 str.148 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5581. [COBISS.SI-ID 12311881]
40. Klavdija Kovač, Analiza eksperimentov za poučevanje mešanja barv (pigmentov) v 1. in 2. triletju osnovne šole : magistrsko delo, Ljubljana: [K. Kovač], 2019, 84 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5603. [COBISS.SI-ID 12324681]
41. Karmen Mlinar, Spoštovanje drugega kot drugačnega v javni osnovni šoli : doktorska disertacija, Ljubljana: [K. Mlinar], 2019, XXVII, 446 str., [14] str. pril., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5587. [COBISS.SI-ID 12318281]


376 Vzgoja, izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

42. Alida Anderson (urednik), Arts integration and special education : an inclusive theory of action for student engagement, New York; London [i. e.] Abingdon: Routledge, 2015, XIX, 198 str., ilustr., ISBN 978-0-415-74417-1, ISBN 978-0-415-74418-8. [COBISS.SI-ID 292986624]
43. Tjaša Filipčič, Barbara Božič, Gibalno-športne aktivnosti za odrasle invalide in invalide starostnike, Ljubljana: Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite, 2016, ISBN 978-961-91430-4-9, http://www.zsis.si/wp-content/uploads/2017/02/Prirocnik_GibalneAktivnsoti_InvalidiStarostniki.pdf. [COBISS.SI-ID 287201792]
44. Rhea Paul, Courtenay F. Norbury, Carolyn Gosse, Language disorders from infancy through adolescence : listening, speaking, reading, writing, and communicating, 5th ed., St. Louis: Elsevier, 2018, XX, 812 str., ilustr., ISBN 978-0-323-44234-3. [COBISS.SI-ID 12318793]
45. Erna Žgur (avtor, urednik), Ana Ferlinc, Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji, 1. izd., Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019, 60 str., ilustr., ISBN 978-961-253-239-0. [COBISS.SI-ID 298668544]


376(043.2) Vzgoja,izobraževanje in pouk posebnih skupin in oseb.

46. Ana Bovhan, Uporaba ultrazvoka v logopedski obravnavi z dečkom s sumom na otroško govorno apraksijo : magistrsko delo, Trbovlje: [A. Bovhan], 2019, 55 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5602. [COBISS.SI-ID 12323401]
47. Jasmin Podversic, Zanesljivost in veljavnost slovenske verzije vprašalnika "Pediatric Voice Handicap Index" : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Podversic], 2018, VII, 56 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5608. [COBISS.SI-ID 12328521]


502/504 Priroda. Znanost o okolju. Ekologija.

48. Erika Rustja (urednik), Education for sustainable development : examples of good practice in Slovenia, 1st ed., Ljubljana: Ministry of Education and Sport: The National Education Institute Slovenia, 2007, 95 str., ilustr., ISBN 978-961-234-618-8. [COBISS.SI-ID 235255808]


51 Matematika.

49. Janko Bračič, Uvod v analitično teorijo števil, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2003, 209 str., graf. prikazi, Podiplomski seminar iz matematike, 26, ISBN 961-212-138-9, ISSN 1408-063X. [COBISS.SI-ID 123402496]
50. Matej Brešar, Uvod v algebro, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018, VIII, 252 str., ilustr., Matematični rokopisi, 26, ISBN 978-961-212-293-5, ISSN 1408-6247. [COBISS.SI-ID 296417792]
51. Bojan Magajna, Uvod v diferencialne enačbe, kompleksno in Fourierovo analizo, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018, 334 str., ilustr., Matematika - fizika, 55, ISBN 978-961-212-292-8, ISSN 1408-1571. [COBISS.SI-ID 294824192]
52. Irena Majcen, Matjaž Željko (urednik), Smelo na Olimp : 303 naloge iz teorije števil, 1. izd., Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2011, 222 str., ilustr., ISBN 978-961-91896-4-1. [COBISS.SI-ID 255242240]
53. Mara Cotič, Darjo Felda, Simon Dražič, Sanela Mešinović, Amalija Žakelj, Mirjam Bon Klanjšček, Matematika 7. Samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 2 zv. (156; 167 str.), ilustr., ISBN 978-961-02-0915-7. [COBISS.SI-ID 297977856]
54. Martin H. Weissman, An illustrated theory of numbers, Providence: American Mathematical Society, cop. 2017, XV, 323 str., ilustr., ISBN 978-1-4704-3493-9. [COBISS.SI-ID 12325705]


51(043.2) Matematika.

55. Jošt Mlinarič, Primer geometrijske obravnave besedišča : magistrsko delo, Ljubljana: [J. Mlinarič], 2019, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/5592/. [COBISS.SI-ID 12320329]
56. Ana Mrdavšič, Točnost ocenjevanja zahtevnosti geometrijskih nalog : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Mrdavšič], 2019, 117 str., tabele, graf. prikazi, http://pefprints.pef.uni-lj.si/5591/. [COBISS.SI-ID 12320073]


52 Astronomija.

57. Guillaume Cannat, Glej jih, zvezde! : najlepši prizori na nebu v letu 2019 : [priročnik za opazovanje v letu 2019], 1. natis, Ljubljana: Cambio, 2018, 135 str., ilustr., ISBN 978-961-92148-8-6. [COBISS.SI-ID 297108992]
58. Neil deGrasse Tyson, Astrofizika za vse, ki se jim mudi, 1. izd., Tržič: Učila International, 2018, 169 str., ISBN 978-961-00-3960-0, ISBN 978-961-00-3961-7. [COBISS.SI-ID 297168128]


53 Fizika.

59. Eugenia Etkina, Gorazd Planinšič, Alan Van Heuvelen, College physics : explore and apply : student solutions manual, 2nd ed., New York: Pearson, 2019, 1 zv. (loč. pag.), ilustr., ISBN 978-0-134-88014-3, ISBN 0-134-88014-5. [COBISS.SI-ID 12312649]
60. Samo Jamšek, Fizika 9. Samostojni delovni zvezek, 1. izd., Ljubljana: DZS, 2019, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-02-0917-1. [COBISS.SI-ID 298291712]
61. Andrej Zorko, Miha Nemevšek, Nejc Košnik, Matic Lubej, Zbirka rešenih nalog iz moderne fizike, Ljubljana: DMFA - založništvo, 2018, VI, 147 str., ilustr., Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 55, ISBN 978-961-212-291-1, ISSN 1408-0451. [COBISS.SI-ID 294758912]


55 Geologija in sorodne vede. Meteorologija.

62. Jen Green, Oceani v 30 sekundah, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2019, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0518-4. [COBISS.SI-ID 296460544]


57/59 Biologija. Botanika. Zoologija.

63. Sean Callery, Dinozavri v 30 sekundah, 1. izd., Ljubljana: Družina, 2019, 96 str., ilustr., ISBN 978-961-04-0519-1. [COBISS.SI-ID 296461312]
64. Špela Pungaršek (avtor, ilustrator, fotograf), Kako potujejo semena, Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2018, 28 str., ilustr., ISBN 978-961-6367-47-9. [COBISS.SI-ID 297247232]


61 Medicina.

65. Jeff T. Bowles, Vitamin D3 : čudežni rezultati zdravljenja z visokimi odmerki sončnega hormona, Sela pri Dragatušu: samozal. G. Šuštarič, 2016, 151 str., ISBN 978-961-283-738-9. [COBISS.SI-ID 286785024]
66. Aleksandra Klopčič, Dojenje po prvem letu : vodnik, ki prisluhne otrokovemu in maminemu ritmu odstavljanja, 1. natis, Ljubljana: Sanje, 2019, 212 str., ilustr., Zbirka Sanje, Priročnik, ISBN 978-961-274-586-8. [COBISS.SI-ID 297728256]


61(043.2) Medicina.

67. Luka Železnik, Minimal neuronal circuit for action command generation and motor behaviour in Caenorhabditis elegans : master's thesis, Ljubljana: [L. Železnik], 2018, 52 str., ilustr., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5611. [COBISS.SI-ID 12330569]


615.851 Pomoč z umetnostjo.

68. Peter Duffy (urednik), Drama research methods : provocations of practice, Leiden; Boston: Brill sense, 2019, XXV, 262 str., ilustr., Bold visions in educational research (Print), 62, ISBN 978-90-04-38954-0, ISBN 978-90-04-38956-4, ISSN 1879-4262. [COBISS.SI-ID 12326473]
69. Bent Falk, Honest dialogue : presence, common sense and boundaries when you want to help someone, London; Philadelphia: Jessica Kingsley, 2018, 117 str., ISBN 978-1-78592-353-1. [COBISS.SI-ID 12326217]
70. Sandra Ingerman, Llyn Roberts, Speaking with nature : awakening to the deep wisdom of the earth, Rochester (Vermont); Toronto (Canada): Bear & Company, 2015, 280 str., ilustr., ISBN 978-1-59143-190-9. [COBISS.SI-ID 12325961]


616.89 Psihiatrija. Duševne motnje.

71. Mojca Zvezdana Dernovšek, Lilijana Šprah, Duška Knežević Hočevar, Depresija in bipolarna motnja razpoloženja : [priročnik za vse tiste, ki si želijo vedeti več o duševnih motnjah in bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje], 1. e-izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2018, ISBN 978-961-05-0125-1, https://www.omra.si/media/1230/prirocnik-2-web.pdf. [COBISS.SI-ID 296706560]
72. Mojca Zvezdana Dernovšek, Lilijana Šprah, Duška Knežević Hočevar, Vodič po motnjah razpoloženja : poti iz labirintov : rešitev vedno obstaja, 1. e-izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2018, ISBN 978-961-05-0127-5, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1532. [COBISS.SI-ID 296707584]
73. Simona Weiss, Leseni deček sodobnega časa : Aspergerjev sindrom : teoretska spoznanja in študija primera : [pregled od zgodnjih spoznanj o Aspergerjevem sindromu od današnjega razumevanja in skrbi za osebe z njimi : znanstvena monografija], 1. natis, Maribor: Založba Obzorja, 2018, 312 str., ISBN 978-961-230-531-4, ISBN 978-961-230-535-2. [COBISS.SI-ID 95368961]


64 Gospodinjstvo.

74. Felicita Kalinšek, Bernarda Gostečnik, Velika slovenska kuharica, 30. izd., Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018, 1006 str., ilustr., ISBN 978-961-282-317-7, ISBN 978-961-282-329-0. [COBISS.SI-ID 294628608]


65 Vodenje in organizacija poslovanja.

75. Andrej Kohont, Vloge in kompetence menedžerjev človeških virov v kontekstu internacionalizacije, Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2011, 359 str., ilustr., tabele, Znanstvena knjižnica, 61, ISBN 978-961-235-444-2. [COBISS.SI-ID 258162176]
76. Richard H. Thaler, Nerazumno vedenje : razvoj vedenjske ekonomije, 1. natis, Ljubljana: UMco, 2019, 525 str., ilustr., Zbirka Angažirano, ISBN 978-961-7050-31-8. [COBISS.SI-ID 298365952]


7.01 Umetnost. Teorija umetnosti.

77. Chris Naughton (urednik), Gert Biesta (urednik), David Cole (urednik), Art, artists and pedagogy : philosophy and the arts in education, London; New York: Routledge, 2018, XVII, 160 str., ISBN 978-1-138-50051-8, ISBN 978-1-138-50060-0, ISBN 978-1-315-14388-0. [COBISS.SI-ID 66041954]
78. Jelena Erdeljan (urednik), Tine Germ (urednik), Ivana Prijatelj Pavičić (urednik), Marina Vicelja Matijašić (urednik), Migrations in visual art, 1st ed., e-ed., Belgrade [etc.]: Faculty of Philosophy, University of Belgrade [etc.], 2018, Pontes academici, ISBN 978-86-6427-102-8, ISBN 978-961-06-0116-6, ISBN 978-953-352-028-5, ISBN 978-953-7975-73-9, https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/122/215/3177-1, DOI: 10.4312/9789610601166. [COBISS.SI-ID 296729344]
79. Helena Seražin (urednik), Caterina Franchini (urednik), Emilia Garda (urednik), MoMoWo : women's creativity since the modern movement (1918-2018) : toward a new perception and reception, 1st e-ed., Ljubljana: Založba ZRC, 2018, 1192 str., ilustr., ISBN 978-961-05-0106-0, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1536. [COBISS.SI-ID 296713472]


73/76 Kiparstvo. Slikarstvo. Grafika

80. Branko Vnuk, Marjeta Ciglenečki, Ptujski dominikanski samostan, 1. izd., Ljubljana: Založba ZRC, 2018, 73 str., ilustr., Umetnine v žepu, 15, ISBN 978-961-05-0141-1, ISSN 2232-3775. [COBISS.SI-ID 297489152]


73/76(043.2) Kiparstvo.Slikarstvo.Grafika.

81. Andrea Volk, Uporaba zemlje v slikarstvu = The use of soil in painting : magistrsko delo, Ljubljana: [A. Volk], 2019, 93 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12330825]


78 Glasba.

82. James Harding, From Wibbleton to Wobbleton : adventures with the elements of music and movement, San Francisco: Pentatonic Press, cop. 2013, 196 str., ilustr., note, The Pentatonic Press Integrated Learning Series, Teaching the whole child through music: creative play, ISBN 978-0-9773712-5-9, ISBN 0-9773712-5-5. [COBISS.SI-ID 12313161]


79 Zabava. Igre. Šport

83. Karen A. Kaufmann, Jordan Dehline, Dance integration : 36 dance lesson plans for science and mathematics, Champaign: Human Kinetics, cop. 2014, X, 229 str., ilustr., ISBN 978-1-4504-4133-9, ISBN 1-4504-4133-5. [COBISS.SI-ID 12313417]
84. Gareth Moore, Miselne igre za brihtne otroke, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, [96] str., ilustr., ISBN 978-961-01-5329-0. [COBISS.SI-ID 297331200]


796(043.2) šport.športne igre.

85. Melita Marinč, Povezava med gibalno/športno aktivnostjo otrok in njihovimi gibalnimi sposobnostmi : magistrsko delo, Ljubljana: [M. Marinč], 2018, V, 60 str., tabele, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5594. [COBISS.SI-ID 12321609]


811.163.6 Slovensko jezikoslovje.

86. Domen Krvina, Sprotni slovar slovenskega jezika 2016, 1. e-izd., Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2017, Rastoči slovarji, ISBN 978-961-05-0017-9, ISSN 2536-2968, http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1449. [COBISS.SI-ID 290592768]
87. Damjan Popič, Vejica, pa pika! : zbirka pravopisnih vaj za slovenščino, 1. izd., Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018, 166 str., tabele, ISBN 978-961-06-0118-0. [COBISS.SI-ID 296817152]
88. Kozma Ahačič, Helena Dobrovoljc, Marjeta Doupona, Nataša Gliha Komac, Janja Hojnik, Damjan Huber, Živa Jakšić Ivačič, Matjaž Juhart, Damjana Kogovšek, Polonca Kovač, Simona Kranjc, Erika Kržišnik, Nina Ledinek, Tina Verovnik, Mojca Lipec-Stopar, Tanja Mirtič, Mojca Nidorfer-Šiškovič, Matic Pavlič, Katarina Podbevšek, Mojca Poznanovič, Miro Romih, Vera Smole, Mojca Smolej, Marko Snoj, Mojca Šorli, Saška Štumberger, Hotimir Tivadar, Katja Vadnal, Marijanca Ajša Vižintin, Jerica Vogel, Mitja Žagar, Nina Žavbi Milojević, Andreja Žele, Jerneja Žganec Gros, Ingrid Žolgar, Nataša Gliha Komac (urednik), Polonca Kovač (urednik), Pravna ureditev in programski dokumenti o jezikovni rabi in praksah jezikovnih uporabnikov v Republiki Sloveniji in uporabnikov slovenskega jezika v sosednjih državah in po svetu, 1. e-izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša: Založba ZRC, 2018, ISBN 978-961-05-0089-6, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1521. [COBISS.SI-ID 295180800]


82 Književnost nasploh.

89. Guido van Genechten (avtor, ilustrator), Neverjetna, a resnična zgodba o dinozavrih, 1. izd., Dob: Miš, 2019, [25] str., ilustr., ISBN 978-961-272-329-3. [COBISS.SI-ID 298594560]
90. Susanna Isern, Velika knjiga supermoči, Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019, [42] str., ilustr., ISBN 978-961-278-383-9. [COBISS.SI-ID 293926400]
91. Janne Teller, Vse : novele, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019, 137 str., Zbirka Odisej, ISBN 978-961-01-5401-3. [COBISS.SI-ID 298337024]
92. Tatʹjana Nikitična Tolstaja, Tuja lepota : izbor esejev, Ljubljana: Beletrina, 2019, 150 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-507-0. [COBISS.SI-ID 298612992]


82-93 Mladinska književnost.

93. Holger Ehrhardt (urednik), Über Nachtfliegen, Zaunkönige und Meisterdiebe : Neue Beiträge zur Grimm- und Märchenforschung, Kassel: Kassel University Press, cop. 2019, 396 str., ilustr., ISBN 978-3-7376-0548-9. [COBISS.SI-ID 12324937]


82(043.2) Književnost nasploh.

94. Andrej Bajželj, Stališča učencev drugega razreda do problemskih tem ob izbranih besedilih Babette Cole : magistrsko delo, Kranj: [A. Bajželj], 2018, 55 str., http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/5595. [COBISS.SI-ID 12322377]


821.111 Angleška književnost.

95. Rachel Cusk, Obris, Ljubljana: Beletrina, 2019, 222 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-510-0. [COBISS.SI-ID 298613504]


821.112.2 Nemška književnost.

96. Michael Köhlmeier, Konrad Paul Liessmann, Kdo ti je povedal, da si nag, Adam? : mitološko-filozofske skušnjave, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2018, 190 str., ISBN 978-961-287-104-8. [COBISS.SI-ID 298056960]


821.133.1 Francoska književnost.

97. Éric Vuillard, Dnevni red, Ljubljana: Beletrina, 2019, 119 str., Knjižna zbirka Žepna Beletrina, ISBN 978-961-284-509-4. [COBISS.SI-ID 298397184]
nagrada: Prix Goncourt, 2017


821.163.6 Slovenska književnost.

98. Manca G. Renko (urednik), Dom so sveže rjuhe : eseji izseljenih milenijk in milenijcev, Ljubljana: Beletrina, 2018, 89 str., ISBN 978-961-284-474-5. [COBISS.SI-ID 297092096]
99. Miša Gams, Knjižna paberkovanja in odstiranja : zbirka knjižnih recenzij : (2012-2018), 1. natis, Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018, 145 str., Frontier, 131, ISBN 978-961-7030-49-5, ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 95496705]
100. Katarina Gomboc, Negotovosti navkljub, Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2018, 69 str., ilustr., Zbirka Prvenke, ISBN 978-961-7010-27-5. [COBISS.SI-ID 296197888]
101. Jure Jakob, Lakota, 1. izd., Ljubljana: LUD Literatura, 2018, 78 str., Zbirka Prišleki, ISBN 978-961-7017-16-8. [COBISS.SI-ID 293976576]
102. Gaja Kos, Migiji migajo : zgodbarski vodnik za aktivno preživljanje prostega časa, 1. izd., Dob: Miš, 2019, 83 str., ilustr., ISBN 978-961-272-325-5. [COBISS.SI-ID 298072320]
103. Nevenka Lekan, Brazgotine, 1. izd., Ljubljana: Salve, 2017, 78 str., ilustr., ISBN 978-961-211-906-5. [COBISS.SI-ID 290427648]
104. Nevenka Lekan, Nisi sam, 1. izd., Videm - Dobre polje: Nisi sam, 2018, 148 str., ilustr., ISBN 978-961-288-891-6. [COBISS.SI-ID 297305600]
105. Milan Petek Levokov, Lov za templjarskim zakladom, 1. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 258 str., ilustr., Knjižnica Sinjega galeba, 345, ISBN 978-961-01-5239-2. [COBISS.SI-ID 297368064]
106. Prežihov Voranc, Solzice, 2. ponatis, Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 108 str., ISBN 978-961-01-1412-3. [COBISS.SI-ID 295768064]
107. Peter Svetina, Spoznal sem te po rdečih nogavicah, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 35 str., ilustr., Gugalnica, ISBN 978-961-7047-19-6. [COBISS.SI-ID 298041600]
108. Grigor Vitez, O zajcu, ki se je rad smejal, Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018, 69 str., ilustr., Zbirka Čudaške prigode, ISBN 978-961-6970-98-3. [COBISS.SI-ID 293724672]


908+91 Domoznanstvo. Geografija.

109. Myrte Hoekstra, David Bole, Loreta-Andreea Cercleux, Jussi Semi, Mary Hodgson, David Bole (odgovorni urednik), Atlas of industry and industrial towns in Europe, Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: = ZRC Publishing House, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2018, ISBN 978-961-05-0069-8, http://brightfuture.zrc-sazu.si. [COBISS.SI-ID 293846784]
110. Edisa Lozić (avtor, fotograf, kartograf), Mateja Belak (urednik), Proizvodnja nagrobnih spomenikov v notranjosti rimske province Dalmacije, 1. e-izd., Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo: Založba ZRC, 2018, E-monographiae Instituti archaeologici Sloveniae, 9, ISBN 978-961-05-0097-1, ISSN 2335-2930, https://zalozba.zrc-sazu.si/p/1524. [COBISS.SI-ID 295375616]


929 Biografske in sorodne študije

111. Aleksandra Kornhauser Frazer, Poti in srečanja, 1. izd., Ljubljana: Modrijan, 2018, 416 str., ilustr., ISBN 978-961-287-098-0. [COBISS.SI-ID 296758272]
112. Francis Ames-Lewis, Martina Wallace (urednik), Leonardo da Vinci v 30 sekundah : 50 njegovih najboljših idej, izumov in umetnin s polminutno razlago, 1. natis, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019, 160 str., ilustr., ISBN 978-961-251-444-0. [COBISS.SI-ID 296666624]


93 Zgodovina.

113. Yuval Noah Harari, Sapiens : kratka zgodovina človeštva, 2. izd., Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018, 440 str., ilustr., Zbirka Žepnice, ISBN 978-961-01-4492-2. [COBISS.SI-ID 293044992]
114. Manca Juvan (umetnik), Saša Petejan, Urška Strle, Varuhi žlice, 1. e-izd., Ljubljana: Založba ZRC: Inštitut za kulturne in spominske študije, 2017, ISBN 978-961-254-992-3, http://varuhizlice.si/knjiga/. [COBISS.SI-ID 289111040]


94 Zgodovina srednjega in novega veka

115. Žarko Lazarević (urednik), Nobuhiro Shiba (urednik), Kenta Suzuki (urednik), The 20th century through historiographies and textbooks : chapters from Japan, East Asia, Slovenia and Southeast Europe, Ljubljana: INZ, 2018, 245 str., ilustr., Zbirka Vpogledi, 21, ISBN 978-961-6386-89-0, ISSN 2350-5656. [COBISS.SI-ID 297387008]
116. Scott M. Harrison, World conflict in the twentieth century, 2nd ed., Walton-on-Thames: Nelson, 1993, 365 str., ilustr., History in the making, 5, ISBN 0-17-435090-2. [COBISS.SI-ID 27010]Naslovno kazalo

Imensko kazalo

Predmetno kazalo

Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/PEFLJ, 1. 3. 2019