Študijski programi

Študijski programi prve stopnje

 

Študentje lahko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v okviru dodiplomskega študija izbirajo med različnimi študijskimi programi. 

 

Študij traja štiri leta, z izjemo visokošolskega strokovnega študijskega programa Predšolska vzgoja, ki traja tri leta.

 

 

Razredni pouk

Socialna pedagogika

Dvopredmetni učitelj, smeri:

Likovna pedagogika

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Logopedija in surdopedagogika

Predšolska vzgoja

Študijski programi druge stopnje

 

Kandidati/-ke, ki se želijo vpisati v drugostopenjske magistrske študijske programe Pedagoške fakultete iz drugih strokovnih področjih, morajo pred vpisom zaprositi za določitev obveznosti, bistvenih za nadaljevanje študija:

diferencialni izpiti.

 

 

 

 

 

 

Dvoletni študijski programi druge stopnje

Edukacijske politike

Inkluzivna pedagogika

Kognitivna znanost

Muzejska pedagogika

Pedagoško računalništvo in informatika

Pomoč z umetnostjo

Predšolska vzgoja

Supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje

Enoletni študijski programi druge stopnje

Logopedija in surdopedagogika

Poučevanje, smeri:

Socialna pedagogika

Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smeri:

Študijski programi tretje stopnje

 

Program Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede omogoča poglabljanje razumevanja teoretskih in metodoloških konceptov na področju izobraževanja učiteljev in edukacijskih ved, usposablja za samostojno razvijanje novega znanja in za reševanje najzahtevnejših strokovnih in znanstvenih problemov v interdisciplinarni perspektivi ipd. Razdeljen je na dve znanstveni področji: Izobraževanje učiteljev in Edukacijske vede.

 

Obvestilo o spremembi trajanja doktorskih študijskih programov na UL.

 

Seznam potencialnih mentoric in mentorjev

 

Informativni dnevi

 

 

Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede

Znanstveno področje Izobraževanje učiteljev

Poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje

Poučevanje slovenskega jezika in književnosti

Poučevanje matematike, računalništva, naravoslovja in tehnike

Poučevanje družboslovja in humanistike

Poučevanje na področju umetnosti

Znanstveno področje Edukacijske vede

Socialna pedagogika

Specialna in rehabilitacijska pedagogika

Predšolska pedagogika

Edukacijske politike

Supervizija, organizacijsko in osebno svetovanje

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri