Osnovne informacije

 

Študentski svet (ŠS) UL PEF sestavljamo študentke in študenti Pedagoške fakultete. Smo eden izmed petih organov fakultete, ki se trudi za čim bolj gladko sodelovanje med fakulteto in študenti. ŠS imenuje predstavnike študentov v različne komisije in delovne skupine fakultete, kje predstavniki študentov zastopamo interese študentov fakultete, skrbimo za pravočasno reševanje morebitnih problemov ter prispevamo k rasti kvalitete študija.

 

Soba študentskega sveta: 405 (4. nadstropje)

Oglasna deska študentskega sveta: v recepciji, zraven receptorja

Anonimni nabiralnik za mnenja in predloge: v recepciji, poleg oddajnega sefa za knjige

Intranet ŠS PEF:  sspefportal.uni-lj.si

 

Vodstvo študentskega sveta UL Pedagoške fakultete v študijskem letu 2021/2022

Predsednica: Lara Gašpar
ŠP Logopedija in surdopedagogika, 2. letnik, 1. stopnja
lg4495@student.uni-lj.si


Podpredsednica: Katarina Novak
ŠP Razredni pouk, 4. letnik, 1. stopnja
kn6387@student.uni-lj.si

Tajnica: Tina Fabjan
ŠP Dvopredmetni učitelj (BI-KE), dodatno leto, 1. stopnja

tf2012@student.uni-lj.si

 

PDF Člani študentskega sveta UL PEF
PDF Seznam študentov v organih in delovnih telesih UL PEF in UL

 

VABILA:

 

ZAPISNIKI:

Vloga študentskega sveta na PEF

 

Študentski svet sprejema  formalne odločitve na svojih sejah. Te so praviloma enkrat mesečno, sicer pa so po potrebi tudi dopisne seje in izredne seje. Na sejah se pogovarjamo o temah, ki se tičejo študija na fakulteti in s tem poskušamo reševati študijsko problematiko. Prav tako sodelujemo s Študentsko organizacijo glede obštudijskih dejavnosti in z nekaterimi centri, ki so namenjenimi študentom pri organizaciji in izvedbi različnih študijskih in obštudijskih dejavnosti. Posebej v času prenove študija je še kako pomembno, da čim več študentov različnih letnikov in smeri sodeluje pri ugotavljanju in snovanju novih, boljših programov

 

Razredni predstavniki so študentje izbrani v vseh letnikih, na vseh študijskih smereh. Njihovo delo je bistvenega pomena za dobro in hitro informiranost, saj skrbijo za pretok informacij med študenti in Študentskim svetom. Poleg tega so nekatere izmed njihovih nalog naslednje:

  • mnenja študentov o profesorjih in asistentih (pohvale, čestitke, pripombe, kritike, etc.),
  • pripombe in pohvale v zvezi z izvajanjem študijskega programa,
  • predlogi za sestavo urnika,
  • komentarji na izvajanje študijske prakse,
  • želje po "pedagoškem" urejanju prostorov na in ob fakulteti,
  • ...

 

 


Prav tako pa razredni predstavnik skrbi za nemoteno informiranost svojih kolegic in kolegov predvsem kadar gre za:

  • povabilo k oblikovanju študentskega mnenja,
  • informiranje o projektih, ki jih izvaja Študentski svet,
  •  prosta mesta za predstavnike študentov v organih fakultete in organih univerze,
  • ...


Študenti smo povabljeni, da se redno obračamo na svoje razredne predstavnike. Vsak predlog je dobrodošel.

 

 

Vabilo

 

Če se nam želite pridružiti in skupaj z nami sooblikovati življenje in študij na PeF, nas
 kontaktirajte.

 

Vabljeni tudi z idejami za aktivnejšo vlogo študentskega sveta.

 

Poslovnik ŠS UL PEF & Poslovnik ŠS UL

InfoBruc

 

PDF InfoBruc - Najpomembnejše informacije o študiju na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani za bruce in brucke

 

 

Novice

Objavljeno: 05. 12. 2022 ob 13:03

Kulinarične značilnosti narodov sveta

V sredo, 14. 12. 2022, ob 11.00 bodo študenti programa Erasmus, ki obiskujejo predmet Prehrana in...


Objavljeno: 05. 12. 2022 ob 08:54

Objavljen je razpis za Erasmus študijske izmenjave v 2023/24

Objavljen je razpis za Erasmus študijske izmenjave v študijskem letu 203/24. Rok za prijavo:...


Objavljeno: 02. 12. 2022 ob 07:25

Priložnost za izvajanje Erasmus+ prakse

Prejeli smo zanimivo ponudbo za izvedbo Erasmus+ prakse na Nizozemskem. Več informacij je v...


www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri