Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko

Oddelek je eden izmed oddelkov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki v različnih študijskih programih izobražuje strokovnjake za delo na področju edukacije in rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami.

 

Naše poslanstvo je usposabljanje študentk in študentov za kakovostno delo z osebami s posebnimi potrebami v vseh življenjskih obdobjih, v različnih organizacijskih oblikah (individualno, skupinsko), v različnih okoljih (predšolske ustanove, šole, zavodi, svetovalni centri) in v različnih programih. Zahteva kompleksno znanje, saj je spoznavanje oseb s posebnimi potrebami in delo z njimi zahtevno, odgovorno in dinamično. Pri tem je potrebno tudi znanje za sodelovanje z mnogimi drugimi strokovnjaki in starši, ter znanje za delovanje na širšo skupnost, ki včasih kaj rada pozabi, da so njen sestavni del tudi osebe s posebnimi potrebam

Seznam članov Oddelka za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko 

 

Predstojnica: doc. dr. Milena Košak Babuder
Predstavnik v Senatu PEF: izr. prof. dr. Tjaša Filipčič


Člani oddelka:

Karmen Javornik

IME IN PRIIMEK NAZIV
mag. Maja Burian asistentka
dr. Tjaša  Filipčič izredna profesorica
asistentka
dr. Janez Jerman izredni profesor
dr. Niko Jenko asistentka
mag. Lidija Kastelic asistentka
dr. Damjana Kogovšek docentka
dr. Milena Košak Babuder docentka
mag. Janja Košir asistentka
dr. Mojca Lipec Stopar docentka
dr. Jerneja Novšak Brce asistentka
Matic Pavlič asistent
dr. Suzana Pulec Lah asistentka
dr. Mojca Vrhovski Mohorič asistentka

dr. Erna Žgur

docentka
dr. Ingrid  Žolgar Jerković docentka
UPOKOJENI SODELAVCI ODDELKA
dr. Miran Čukredni profesor
dr. Marija Kavklerizredna profesorica
dr. Stanislav Košir docent
dr. Lidija Magajna docentka
dr. Rajko Vute izredni profesor

 

V programih oddelka sodelujejo tudi člani drugih oddelkov Pedagoške fakultete, člani drugih domačih in tujih fakultet ter priznani strokovnjaki iz partnerskih institucij.

 

Študijski programi

Izvajamo študijske programe za področje edukacije in rehabilitacije oseb s posebnimi potrebami na vseh treh stopnjah študija ter sodelujemo pri izvajanju študijskih programov drugih oddelkov fakultete in programih za izpopolnjevanje strokovnih delavcev.
 
Prvostopenjski študijski programi:

 


Prvostopenjski študijski programi se nadaljujejo v naslednjih drugostopenjskih programih:


Doktorski študijski program Izobraževanje učiteljev in edukacijske vede omogoča pridobitev doktorata znanosti na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike.

Zgodovina

Osnovno pedagoško izobrazbo so prvi slovenski učitelji za delo z otroki s posebnimi potrebami dopolnjevali predvsem s hospitiranjem na najuglednejših osnovnih šolah s prilagojenim programom na Dunaju, Lienzu, Gradcu in s študijskimi obiski v znanih evropskih zavodih. Po krajših tečajih so morali opraviti t. im. Usposobljenostne izpite v nemškem jeziku na Dunaju in drugih avstrijskih mestih, kasneje pa tudi v Ljubljani v slovenščini. Po letu 1937 so se po navodilih kranjske banske uprave, s sedežem v Ljubljani, učitelji, ki so poučevali otroke s posebnimi potrebami, dve leti praktično in teoretično pripravljali po predpisanem programu, nato pa opravili strokovni izpit višje stopnje za delo z otroki s posebnimi potrebami na Višji pedagoški šoli v Beogradu. Leta 1947 je bil pri Višji pedagoški šoli v Ljubljani odprt Oddelek za specialno pedagogiko, študijski program pa je trajal 4 semestre. Namenjen je bil tudi študentom iz drugih republik takratne skupne države. Zaradi premajhnega števila prijavljenih študentov je do leta 1953 potekal samo izredni študij, od leta 1953 do leta 1987 pa je študij specialne pedagogike bil organiziran kot redni in izredni študij. Leta 1987 smo prvič dobili univerzitetni program Defektologija (z različnimi smermi) na takratnem Oddelku za defektologijo. Nove usmeritve, pojmovanja in razumevanje področja dela z osebami s posebnimi potrebami se odražajo v spremembah tako poimenovanja oddelka kot tudi v zasnovi prenovljenih študijskih programov.

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri