Projekti

Pregled projektov po posameznih področjih

Na Pedagoški fakulteti potekajo naslednje oblike raziskovalnega dela: samostojen raziskovalni program, trije raziskovalni programi z drugimi javnimi raziskovalnimi organizacijami, pet temeljnih in aplikativnih projektov (od tega eden z NTF, UL in eden z PeF UP), šest ciljno raziskovalnih projektov in trije projekti iz evropskih socialnih skladov.

 

ARRS projekti

Mednarodni projekti

ESS projekti

Interni projekti PEF UL