Posvet 2014: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij

Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi

Ljubljana, 31. 1. - 1. 2. 2014

Program

Posvet bo potekal v treh sklopih:

 • v petek dopoldan bodo v plenarnem delu predstavljeni sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi;

 • v petek popoldan bodo predstavitve potekale po posameznih vsebinskih področjih (predšolska vzgoja, razredni pouk, predmetno poučevanje, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav, socialna pedagogika, likovna pedagogika, vodenje in pravo v šolstvu);

 • v soboto bodo organizirane delavnice in predstavitve dobrih praks (posterji, druge oblike predstavitev). 

 

PDF Prenestite program v pdf >>

PDF Navodila za pripravo prispevka, PDF navodila za pripravo plakata

    

   Petek

   8.009.00

   Registracija (pritličje)

   9.0012.00

   Plenarni del (predavalnica 212)

   Avtoriteta in šola (Janez Krek) (20+10 minut)

   Kontinuumi programov pomoči in podpore učencem z učnimi težavami (Marija Kavkler) (20+10 minut)

   Miti o agresiji in nasilju (Tomaž Vec) (20+10 minut)

   Nevroedukacija nova znanost o učenju in poučevanju: kakšne spremembe prinaša v izobraževalno prakso, raziskave in edukacijske politike (Simona Tancig) (20+10 minut)

   Didaktične igre v izobraževanju (Jože Rugelj) (20+10 minut)

   12.0014.00

   Kosilo

   Po končanem plenarnem delu posveta vas vljudno vabimo v tretje nadstropje na delavnico senzoričnega gledališča, kjer je poudarek na čutni izkušnji vseh čutil.V njem je gledalec popotnik, igralci pa predstavljajo stranske vloge.Prepustite skrbi pred vrati in se nam pridružite na potovanju po baši in naši domišljiji.
   Študenti in študentke socialne pedagogike

   14.0015.30

   Sekcijski del A

   A 1 Vodenje in pravo v šolstvu; vodi Tatjana Devjak (predavalnica 026)

    

   A 2 Predšolska vzgoja; vodi Nada Turnšek (predavalnica 316)

    

   A 3.1 Razredni pouk; vodi Maja Umek (predavalnica 329)

    

   A 3.2 Razredni pouk; vodi Mojca Pečar (predavalnica 331)

    

   A 4 Dvopredmetni učitelj; vodi Iztok Devetak (predavalnica 209)

    

   A 4.1 Računalništvo/matematika; vodi Primož Šparl (predavalnica 209)

    

   A 4.2 Biologija/gospodinjstvo; vodi Gregor Torkar (predavalnica 114)

    

   A 5 Likovna pedagogika; vodi Beatriz Tomšič Čerkez (predavalnica 115/delavnični del 015)

    

   A 6 Socialna pedagogika; vodi Nataša Zrim Martinjak (predavalnica 134)

    

   A 7 Specialna in rehabilitacijska pedagogika; vodi Mojca Lipec Stopar (predavalnica 230)

    

   15.3016.15

   Odmor in ogled plakatov v avli fakultete

   16.1517.45

   Sekcijski del B

   B 1 Vodenje in pravo v šolstvu; vodi Tatjana Devjak (predavalnica 026)

    

   B 2 Predšolska vzgoja; vodi Nada Turnšek (predavalnica 316; delavnica v 302)

    

   B 3.1 Razredni pouk; vodi Maja Umek (predavalnica 329)

    

   B 3.2 Razredni pouk; vodi Mojca Pečar (predavalnica 331)

    

   B 4.1 Dvopredmetni učitelj računalništvo; vodi Irena Nančovska Šerbec (predavalnica 105)

    

   B 4.2 Dvopredmetni učitelj biologija; vodi Barbara Bajd (predavalnica 114)

    

   B 5 Likovna pedagogika; vodi Metoda Kemperl (predavalnica 015)

    

   B 6 Tuji jezik; vodi Mateja Dagarin Fojkar (predavalnica 115)

    

   B 7 Socialna pedagogika; vodi Darja Zorc Maver (predavalnica 134)

   B 8 Specialna in rehabilitacijska pedagogika; vodi Mojca Lipec Stopar (predavalnica 230)

    

   17.4518.00

   Odmor

   18.0019.00

   Okrogla miza: Znanje pedagoških delavcev in njihova zaposljivost

    

   Sobota

   9.0010.30

   Sekcijski del C

   C 1 Predšolska vzgoja; vodi jera Gregorc (predavalnica 026)

    

   C 2 Razredni pouk; vodi Maja Umek (predavalnica 329)

    

   C 3.1 Dvopredmetni učitelj matematika; vodi Primož Šparl (predavalnica 105)

    

   C 3.2 Dvopredmetni učitelj kemija; vodi Iztok Devetak (predavalnica 316)

    

   C 4 Likovna pedagogika; vodi Jurij Selan (predavalnica 114)

    

   C 5 Socialna pedagogika; vodi Mija : Klemenčič Rozman (predavalnica 134)

    

   C 6 Specialna in rehabilitacijska pedagogika; vodi Mojca Lipec Stopar (predavalnica 230)

    

   10.3011.30

   Odmor in ogled plakatov v avli fakultete

   11.30-13.00

   Sekcijski del D

   D 1 Predšolska vzgoja; vodi Jera Gregorc (predavalnica 026)

    

   D 2 Razredni pouk; vodi Maja Umek (predavalnica 329(105))

    

   D 3.1 Dvopredmetni učitelj fizika; vodi Mojca Čepič (predavalnica P006)

    

   D 3.2 Dvopredmetni učitelj gospodinjstvo; vodi Francka Lovšin Kozina (predavalnica 316)

    

   D 4 Likovna pedagogika; vodi Beatriz Tomšič Čerkez (predavalnica 114 / delavnični del 015)

    

   D 5 Specialna in rehabilitacijska pedagogika; vodi Mojca Lipec Stopar (predavalnica 230)

   Plakati:

   Vsi plakati

   Eko projekt - Očistimo potok
   Mojca Erjavec

   Fonološki procesi v govoru slovenskih predšolskih otrok: epenteza
   Martina Ozbič, Damjana Kogovšek in Jerneja Novšak Brce

   Asertivnost in responzivnost od 12 do 60 mesecev starih slovenskih otrok s tipičnim razvojem, otrok z zaostankom v govorno-jezikovnem razvoju, z motnjo avtističnega spektra, s cerebralno paralizo in otrok z motnjo v duševnem razvoju
   Martina Ozbič, Damjana Kogovšek, Katja Kokot, Maja Šulin, Nataša Kenda, Barbara Penko in Jerneja Novšak Brce

   Sodelovanje med Pedagoško fakulteto UL in šolami za bolj kakovostno izobraževanje nadarjenih učencev: vloga Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti
   Polona Gradišek, Mira Metljak in Mojca Juriševič

   SPREMLJANJE RASTLIN IN SKRB ZANJE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
   Marjeta Hosta in Slavica Novak

   Norme v skupinah mladostnikov s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi motnjami
   Matija Perovšek in Tomaž Vec

   Longitudinalni pogled na učni proces v vrtcu HC Andersena po uvajanju inovativnega koncepta »Igra-gibanje-razvoj«
   Alenka Cemič, Natalija Dolenc in Jera Gregorc

   Metoda za razvoj vzdržljivosti v predšolskem obdobju
   Jera Gregorc in Alenka Humar

   Poškodbe otrok v vrtcu in nudenje prve pomoči
   Jera Gregorc, Meta Bevk, Mateja Videmšek in Anja Rupnik

   Standard kakovosti izobraževanja logopedov
   Damjana Kogovšek, Martina Ozbič, Stane Košir in Jerneja Novšak Brce

   Položaj novopriseljenih učencev v slovenski osnovni šoli
   Špela Elizabeta Soklič

   Rziskovanje prsti in kamnin
   Ana Srpčič in Janez Vogrinc

   Terapevtski pes – učiteljev pomočnik
   Mojca Trampuš

   Samorefleksija timskega dela
   Helena Ina Rupnik

   Računalniški dan na osnovni šoli
   Barbara Stopar, Špela Cerar in Irena Nančovska Šerbec

   Vključevanje okoljskih vsebin povezanih z lokalnim okoljem v pouk biologije – primer velikih zveri Slovenije
   Dolores Nagode in Iztok Tomažič

   Razvoj razumevanja pojmov o elektrolitih med izobraževalnim pristopom vodenega aktivnega učenja kemije
   Jasmina Kolbl

   Pogledi različnih deležnikov na pouk naravoslovnih predmetov v Sloveniji
   Miha Slapničar in Iztok Devetak