Enodnevni posvet bo potekal na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 22. 1. 2016.

 

Na posvetu bomo skušali odgovoriti na naslednja vprašanja:

 

Ali je bralna pismenost (zmožnost hitrega branja z razumevanjem in pisanja o prebranem) »le« stvar slovenščine? Kako pri vseh predmetih razvijati bralno pismenost? Ali so učitelji slovenščine in vseh drugih predmetov ustrezno usposobljeni, da vsebinsko-ciljno zasnovo pouka in metode usmerjajo tudi v razvijanje bralne pismenosti (branje strokovnih besedil, navodil za delo; pisanje slogovno ustreznih in pravopisno pravilnih besedil)? Kako na (ne)razvijanje bralne pismenosti vplivajo naloge, ki jih sestavljajo učitelji, in kako učna gradiva (učbeniki, delovni zvezki, učni listi, e-gradiva)? Kaj odloča o zahtevnosti bralnih nalog? Kateri praktični modeli razvijanja bralne pismenosti so lahko zgledni primeri v okviru posameznih predmetov ali področij (npr. razvijanje branja in pisanja pri naravoslovju in matematiki, v umetnosti)? Katere so specifike razvijanja bralne pismenosti nekaterih posebnih skupin otrok? Kdaj začeti spodbujanje pismenosti in kako – ali smo dovolj ambiciozni pri razvijanju porajajoče se pismenosti? Na ta in druga vprašanja v povezavi z bralno pismenostjo bomo skušali odgovoriti s pomočjo domačih in tujih strokovnjakov ter strokovnjakov iz prakse.

Program posveta:

Plenarni del

»Od teorije k praksi«: prikaz akcijske raziskave za dvig bralne pismenosti na osnovni šoli (Igor Saksida)

External assessment establishing equality and quality in Finnish schools (Elina Harjunen)

Language – a challenge or an opportunity for the modern science education? (Sivija Markic)

PDF Celoten program (pdf) >>

Navodila:

Navodila za pripravo plakatov

Več >>

Navodila za predstavitev prispevka:

Predviden čas za predstavitev posameznega prispevka je 15 minut, vključno z diskusijo. V vseh predavalnicah bo poskrbljeno za računalniško-tehnično opremo za predvajanje prezentacij (projekcija). V primeru dodatnih želja, kontaktirajte organizatorja.

Navodila za oddajo celega prispevka

Cele prispevke lahko pošljete do 1. 3. 2016 na e-naslov posvet-partnerstvo@pef.uni-lj.si. Prispevki naj bodo v slovenščini, vključen naj bo tudi povzetek v angleščini. Pri pisanju (struktura, obseg, navajanje virov, seznam literature…) sledite navodilom Revije CEPS (www.cepsj.si). Pošljete lahko tako znanstvene kot tudi strokovne prispevke (strokovni prispevki so lahko nekaj krajši, okoli 3500 besed). Vsi prejeti prispevki bodo recenzirani.

Pomembni datumi:

Prva najava posveta:
7. 9. 2015

Rok za registracijo:
10. 1. 2016

Rok za oddajo povzetka:
11. 11. 2015

Kontakt:

 

posvet-partnerstvo@pef.uni-lj.si

 

Tel.:01 5892 353 - Mira Metljak