Programsko organizacijski odbor

doc. dr. Stanislav Avsec (UL PEF),

mag. Nika Cebin (Gimnazija Ledina, koordinatorica Science on Stage Slovenija),

mag. Gregor Cerar (nacionalni koordinator Ekošole),

izr. prof. dr. Iztok Devetak (UL PEF, predsednik Komisije za kemijsko izobraževanje pri SKD),

prof. dr. Vesna Ferk Savec (UL PEF, predstojnica Centra KemikUm),

doc. dr. Nikolaja Golob (UM PEF),

Špela Hrast (UL PEF),

Nataša Jager Radin (KI),

prof. dr. Mojca Juriševič (UL PEF, predstojnica CRSN),

dr. Edvard Kobal (predsednik uprave SZF),

doc. dr. Krištof Krajnc (UL FKKT),

dr. Ana Logar (OŠ Metlika),

prof. dr. Silvija Markić (Pedagoška fakulteta Ludwigsburg, Inštitut za naravoslovje in tehnologijo, Nemčija),

Mira Metljak (UL PEF),

doc. dr. Jerneja Pavlin (UL PEF),

dr. Albin Pintar (predsednik SKD),

mag. Darja Silan (Gimnazija Jožeta Plečnika),

dr. Darja Skribe Dimec (UL PEF),

Miha Slapničar (UL PEF),

Stefanie Schlunk (predsednica Science on Stage Europe),

izr. prof. dr. Gregor Torkar (UL PEF),

Luka Vinko (UL PEF),

Nina Zupanc (UL PEF),

doc. dr. Stojan Kostanjevec (UL PEF, koordinator EkoPEF),

izr. prof. dr. Matjaž Kristl (UM FKKT, FNM).

 

 

 

Podporniki in so-organizatorji konference