Posvet 2014: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij

Sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi

Ljubljana, 31. 1. - 1. 2. 2014

 

Sporočamo, da je bila pred kratkim izdana strokovna monografija PDF Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, ki jo lahko brezplačno naložite.

 

Ob tem si lahko ogledate tudi  posnetke plenarnih predavanj in  utrinke s posveta.

O posvetu

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani kot vodilni izobraževalni in raziskovalni inštituciji na področju učenja, poučevanja in vzgoje različnih ciljnih skupin si prizadevamo za sodelovanje s strokovnjaki v praksi. V preteklosti je bilo kar nekaj priložnosti za tovrstno sodelovanje, ki ga želimo s pobudo o posvetu, kot stičišču izmenjave teoretskih in aplikativnih spoznanj, nadaljevati in še okrepiti. 

Posvet je namenjen vsem strokovnim delavcem s področja vzgoje in izobraževanja. Namen posveta je okrepiti partnerstvo fakultete z vzgojno-izobraževalnimi inštitucijami, predstaviti novosti na strokovnem področju ter povezati teorijo in prakso.

Posvet bo potekal v treh sklopih:

 • v petek dopoldan bodo v plenarnem delu predstavljeni sodobni pedagoški izzivi v teoriji in praksi;
 • v petek popoldan bodo predstavitve potekale po posameznih vsebinskih področjih (predšolska vzgoja, razredni pouk, predmetno poučevanje, specialna in rehabilitacijska pedagogika, logopedija in surdopedagogika, tiflopedagogika in pedagogika specifičnih učnih težav, socialna pedagogika, likovna pedagogika, vodenje in pravo v šolstvu);
 • v soboto bodo organizirane delavnice in predstavitve dobrih praks (posterji, druge oblike predstavitev). 


Posveta se lahko udeležite aktivno (predavanje, delavnica, poster), s predstavitvijo vašega primera dobre prakse ali opravljene raziskave na temo posveta. Povzetki predstavljenih prispevkov bodo objavljeni v zborniku posveta, izbrani prispevki pa tudi v znanstveni monografiji. Navodila za pripravo povzetka bodo objavljena na spletni strani posveta. Povzetke prispevkov bomo sprejemali do 15. 10. 2013.

Udeležba na posvetu se bo upoštevala pri napredovanju po pravilniku o napredovanju.

Kotizacija:

Posveta se lahko udeležite v celoti ali samo za en dan. Kotizacija za udeležbo znaša: 
− za udeležence iz partnerskih inštitucij Pedagoške fakultete UL 80 €;
− 120 € (drugi in nadaljnji udeleženec iz iste inštitucije 100 €);
− kotizacija za en dan posveta – petek ali soboto: 60 € za nepartnerske inštitucije in 40 € za udeležence partnerskih inštitucij.

 

V kotizacijo je vključeno: zbornik povzetkov, mapa z gradivom, priponka, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori, kosilo in organizacija okrogle mize. Ob odjavi do 15. 1. 2014 bomo vrnili 90 % kotizacije. Pozneje bodo mogoče le zamenjave udeležencev.

 

Kotizacijo poravnate na TRR SI56 0110 0603 0706 731 (sklic SI00 291240) oz. nam pošljite podatke za izdajo računa po e-pošti (posvet-partnerstvo@pef.uni-lj.si) ali na naslov Posvet Partnerstvo (Mira Metljak), Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. 

 

Izdali bomo znanstveno in strokovno monografijo.

 

Prijave na posvet sprejemamo prek spletne povezave www.mojaanketa.si/anketa/361836381. Za dodatne informacije smo Vam na voljo prek e-naslova posvet-partnerstvo@pef.uni-lj.si oz. po telefonu 01 5892 353 (Mira Metljak).

 

Vljudno vas vabimo, da se s svojim prispevkom udeležite posveta in vas prosimo, da posvet vključite v vaš delovni načrt za leto 2013/2014 in da k udeležbi spodbudite zaposlene v vaši inštituciji.


V imenu organizacijskega odbora posveta

izr. prof. dr. Tatjana Devjak
in
doc. dr. Janez Vogrinc

    

    

   Pomembni datumi:

   Prva najava posveta:
   22. 6. 2013

   Rok za registracijo:
   30. 9. 2013

   Rok za oddajo povzetka:
   15. 10. 2013