Pot po Logarski dolini - Vršaj in stara bukev

VRŠAJ IN STARA BUKEV

Ravnokar smo se povzpeli na hudourniški vršaj. Če se ozremo naprej in nazaj, lahko vidimo kako se pot spušča na obe strani. Nanos peska, na katerem stojimo, je nastal ob »hudi uri«. Izraz huda ura pomeni  hudo nevihto. Iz gora prihrumi veliko vode in s seboj prinaša kamenje in pesek ter odnaša ali prekrije rastlinje. Sčasoma se na vršaju pojavijo nove rastline, ki prerastejo gola peščena tla. Če pozorno pogledamo, lahko vidimo, da  so na vršaju drevesa mlajša in manjša kot v okolici.

Le nekaj metrov stran od vršaja ob poti opazimo staro bukev. Če se ozremo naokoli, vidimo, da na tem območju prevladujejo smreke in drugi iglavci. Bukova  drevesa so ljudje zaradi prekomerne rabe lesa, zlasti za oglarstvo, izsekali. Stopimo bližje k bukvi, da se prepričamo, kakšen je njen pomen v gozdu. Oglejmo si, koliko hroščev, ptic, mahov, lišajev in drugih organizmov ima na njej svoj življenjski prostor. Pri tem pa pazimo, da ne stopimo na mlade klice bukev, ki poganjajo v okolici drevesa.


THE ALLUVIAL FAN AND THE OLD BEECH

We have just reached the fan of a mountain stream. Looking forwards and backwards along the trail, we can see it descends on both sides. The coat of sand we are standing on right now was created during a »huda ura«, a severe storm. A vast amount of water rushes down from the mountains and brings with it rocks and sand, and sweeps away or completely covers the flora, leaving a barren sandy surface behind. Over time, new plants start growing on the fan. Looking around carefully, we can notice that the trees in the area of the fan are smaller than around it.

Note: The Slovene word »hudournik« (mountain stream) comes from the phrase »huda ura«.

Just a few meters away from the fan, we can see an old beech tree by the trail. If we look around, we can notice that mostly spruce and other types of conifer trees grow here. The high level of demand for beech wood caused very few beech trees to remain. The rest were cut down. A lot of wood was used in making charcoal. Let's step closer to the beech to see why it's an important part of the forest. Let's count how many beetles, birds, moss, lichen and other organisms inhabit this tree. But we have to be careful not to step on the sprouting young trees near the old one.