Pot po Logarski dolini - Izvir Črne

IZVIR ČRNE

Ob pogledu na veliko skalo pri izviru potoka Črna se vprašamo, kako je pristala tukaj. Če se ozremo naokoli, opazimo strma pobočja, mi pa z dostopom do izvira Črne nismo imeli težav. V brežinah potoka lahko opazimo temno glino, po kateri je potok dobil ime. Vse to je povzročil ledenik, ki je nekoč prekrival Logarsko dolino.


THE SPRING OF THE ČRNA CREEK

Noticing the big rock near the spring of the river, a question comes to mind – how did it get here? Taking a look around, one may notice the steep slopes of nearby mountains. However, we had no problems reaching the spring. Črna is named after the dark sedimentary clay found in the stream, due to which the creek received its name (»črna« meaning black). The surrounding area was shaped by a glacier that used to cover the Logarska valley.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri