Komisije UL PEF in Upravnega odbora UL PEF

Seje senata PEF
Komisija za
dodiplomski študij
Komisija za
podiplomski študij 2. stopnje
Komisija za
podiplomski študij 3. stopnje

20. 6. 2019
19. 9. 2019
24. 10. 2019
28. 11. 2019
19. 12. 2019
16. 1. 2020
27. 2. 2020
26. 3. 2020
23. 4. 2020
28. 5. 2020
18. 6. 2020
9. 7. 2020
24. 9. 2020


20.2.2020
19.3.2020
16.4.2020
21.5.2020
11.6.2020
2.7.2020
17.9.2020

Komisija za
kadrovske zadeve in habilitacije
Komisija za
mednarodno sodelovanje
Komisija za
tisk in založništvo
Komisija za znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost


10. 10. 2019
14. 11. 2019
5. 12. 2019
9. 1. 2020
13. 2. 2020
16. 3. 2020
9. 4. 2020
18. 5. 2020
8. 6. 2020
14. 9. 2020

 

 

 

25. 10. 2019 ob 9. uri
 
31. 1. 2020 ob 9. uri
 
24. 4. 2020 ob 9. uri
 
25. 9. 2020 ob 9. uri
Seje komisije so sklicane po potrebi.
Komisija za kakovostKomisija za priznavanje neformalnega izobraževanjaKomisija za tutorstvoKomisija za etiko
Seje komisije so sklicane po potrebi.Seje komisije so sklicane po potrebi.Seje komisije so sklicane po potrebi.Seje komisije so sklicane po potrebi.

Seje Upravnega odbora UL PEF

Disciplinska komisija I. stopnje za študenteKomisija za praktično usposabljanjeKoordinacija študijskega programa Dvopredmetni učitelj

 

Seje komisije so sklicane po potrebi.

 

 

Seje komisije so sklicane po potrebi.Seje komisije so sklicane po potrebi.Seje komisije so sklicane po potrebi.
Koordinacija drugostopenjskega študijskega programa PoučevanjeKomisija za priznanja in nagrade
Seje komisije so sklicane po potrebi.Seje komisije so sklicane po potrebi.