Kakovost

 

Pri zagotavljanju kakovosti Pedagoška fakulteta sledi  sistemu kakovosti in upošteva predpise o zagotavljanju kakovosti, ki so bila sprejeta na Senatu UL ( Pravila o sistemu spremljanja in zagotavljanja kakovosti UL , Pravilnik o študentski anketi ).

 

 

Pedagoška fakulteta je bila v okviru Univerze v Ljubljani vključena v  Projekt Kakovost – Univerza v Ljubljani (KUL), 2012 – 2015.

 

 

Poročilo o kakovosti spremlja stanje in izboljšave na vseh področjih delovanja (dejavnostih) fakultete ter delovanje sistema kakovosti. Kazalniki, ki se zbirajo vsako leto, omogočajo vpogled v posamezne dejavnosti ter spremljanje sprememb in uresničevanja ukrepov za izboljšave. Od leta 2013 dalje je poročilo o kakovosti integrirano v Letno poročilo (Poslovno poročilo s poročilom o kakovosti, Računovodsko poročilo).

Letna poslovna poročila in poročila o kakovosti PEF: 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri