red. prof. dr. Iztok Devetak

dr. Iztok Devetak

Redni profesor za področje kemija v izobraževanju / Professor of Chemical Education

Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo / Department of Biology, Chemistry and Home Economics

Katedra za kemijo in kemijsko izobraževanje

Katedra za biološko in okoljsko izobraževanje

Kabinet / Room: P042
Telefon / Telephone: 01 5892 204
E-naslov / e-mail: iztok.devetak (at) pef.uni-lj.si
 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • trojna narava kemijskih pojmov / triple nature of chemical concepts
 • napačna razumevanja kemijskih pojmov / chemical concepts misconceptions
 • vrednotenje kemijskega znanja / chemical knowledge assessment
 • poučevanje kemije okolja / environmental chemistry education
 • naravoslovna pismenost / scientific literacy

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Kemija 1 / Chemistry 1
  • Kemija materialov / Chemistry of Materials
  • Prebivalstvo in okolje / The Population and the Environment
  • Osnove kemije okolja / The Fundamentals of Environmental Chemistry
  • Vrednotenje znanja / The Assessment of Knowledge
  • Fiziologija prehrane / The Physiology of Nutrition
  • Naravoslovje, kemijske vsebine / Natural Sciences, chemistry
  • Naravoslovje v forenziki in športu / Forensics and Sport Science
  • EPTE Okolje in trajnostni razvoj / EPTE Environment and Sustainable Development

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Trojna narava kemijskih pojmov / The Triple Nature of Chemistry Concepts
  • Molekularni in prehranski vidiki sodobne gastronomije / Molecular and Nutritional Aspects in Current Gastronomy

  Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle):

  • Trendi raziskovanja v naravoslovnem izobraževanju / Research trends in science education
  • Razvoj in preverjanje učinkovitosti novih pristopov poučevanja kemijskih vsebin / The development and effects evaluations of inovative teaching approaches in chemistry
  • Pisanje znanstvenih člankov in predstavitev raziskovalnih rezultatov / Writing Scientific Articles and Presenting Research Results

  Projekti / Projects:

   • Vodja ERASMUS+ projekta:
    Diversity in Science towards Social Inclusion – Non-formal Education in Science for Students` Diversity (DiSSI)
    Šifra projekta: 612103-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN
    Trajanje projekta: 1. 15. 2020 - 14. 1. 2023
    Koordinator na UL PEF: dr. Iztok Devetak
    Koordinator: Ludwigsburg University of Education, Nemčija

     

   • Sodelavec ESS projekta:
     Inovatiovno učenje in poučevanje v visokem šolstvu - INOVUP
    Koordinator: Univerza v Ljubljani
    Trajanje projekta: 1. 10. 2018 - 30. 9. 2022

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri