Interni projekti UL PEF

V okviru Internega razpis za financiranje stroškov raziskovalnih in umetniških projektov v letu 2019 so bili odobreni naslednji projekti:

  • Raziskovanje staroverskih obredov in sodobne oblike ritualov (vodja dr. Darija Skubic)
  • Pojavne oblike in konteksti nastajanja nasilja med ženskami, ki prestajajo kazen zapora – NPKZ (vodja dr. Darja Tadič)
  • Aktivnosti v naravi za razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok z avtizmom (vodja dr. Erna Žgur)
  • Odnos pedagoških delavcev do kultiviranja potencialov nadarjenih otrok v zgodnjem otroštvu – VRT (vodja dr. Mojca Juriševič)
  • CoreChem (Consideration of the Relevant Education in Chemistry) – Razmisleki o relevantnem kemijskem izobraževanju (vodja dr. Vesna Ferk Savec)
  • Poučevanje slovenščine v obliki besedilnega klepeta z računalniškimi igrami s pomočjo e-knjig IMapBooks v 4. razredu osnovne šole – motivacija za branje (IMAPBOOKS_SLO) (vodja dr. Tomaž Petek)

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri