Seznam objav raziskovalcev v letu 2016

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. A path model of effective technology-intensive inquiry-based learning. Educational technology & society, ISSN 1436-4522, 2016, vol. 19, issue 1, str. 308-320, ilustr., tabele. http://www.ifets.info/journals/19_1/25.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/3314/. [COBISS.SI-ID 10877001]

2. SZEWCZYK-ZAKRZEWSKA, Agnieszka, AVSEC, Stanislav. The impact of engineering study on the development of self-stereotypes. Global journal of engineering education, ISSN 1328-3154, 2016, vol. 18, no. 2, str. 95-100, graf. prikazi. http://www.wiete.com.au/journals/GJEE/Publish/vol18no2/08-Zkrzewska-A.pdf. [COBISS.SI-ID 11038793]

3. SZEWCZYK-ZAKRZEWSKA, Agnieszka, AVSEC, Stanislav. Predicting academic success and creative ability in freshman chemical engineering students : a learning styles perspective. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2016, vol. 32, no. 2(A), str. 682-694, ilustr., tabele. http://www.ijee.ie/latestissues/Vol32-2A/09_ijee3204ns.pdf. [COBISS.SI-ID 10946633]

4. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. The impact of robotics-enhanced approach on studentsʼ satisfaction in open learning environment. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2016, vol. 32, no. 2(A), str. 804-817, ilustr., tabele. http://www.ijee.ie/latestissues/Vol32-2A/19_ijee3201ns.pdf. [COBISS.SI-ID 10946889]

5. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. A path model of factors affecting secondary school studentsʼ technological literacy. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2016, vol. 26, no. , 24 str., ilustr., tabele. http://www.readcube.com/articles/10. 1007/s10798-016-9382-z?author_access_token=uYdIN4axwn5SU7A738zQSfe4RwlQNchNByi7wbcMAY6rbBKHP5-R_h2QYlz_-RI8JYhQ-hus0wt3WO05FTJ0zr6-05D3WdtwJ LYozIaUeoudzHsfmnBZ5RvUYN2Ul_ksjBWh_cDR9Fu4-ziIBbtPcA%3D%3D, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-016-9382-z, doi: 10.1007/s10798-016-9382-z. [COBISS.SI-ID 11161929]

6. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Technological literacy for students aged 6-18 : a new method for holistic measuring of knowledge, capabilities, critical thinking and decision-making. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2016, vol. 26, no. 1, str. 43-60, ilustr., tabele. http://link.springer.com/article/10.1007/s10798-015-9299-y?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst, http://www.readcube.com/articles/10. 1007/s10798-015-9299-y?author_access_token=ntWGHF79N0GPWUCdoTnHkfe4RwlQNchNByi7wbcMAY4AKcWJ2SNimuG8yiligoV_pAsK-tlukaqOFFSE-LuC8GLcS018RG49z aMCXe3MS1i72AkuOM3wgUmwY5pgbyHiBqiuHAkwb1NVf5qV-WKTAA%3D%3D, doi: 10.1007/s10798-015-9299-y. [COBISS.SI-ID 10410313]

7. RIHTARŠIČ, David, AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. Experiential learning of electronics subject matter in middle school robotics courses. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2016, vol. 26, no. 2, str. 205-224, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.readcube.com/articles/10. 1007/s10798-015-9310-7?author_access_token=U1wj_zCkPPbX4X0DHob3IPe4RwlQNchNByi7wbcMAY6MelBwX2TzuKo8X-PrBjRR5A8tUQjUyMqh30JbCryjWV69XfiBez_Md yPH6ulFd1wNavxS1Ie4n__AfQtkH4rhjg8XEgAUAr3TKU9GSEj5NA%3D%3D, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-015-9310-7, doi: 10.1007/s10798-015-9310-7. [COBISS.SI-ID 10562633]

8. AVSEC, Stanislav. Profiling an inquiry-based teacher in a technology-intensive open learning environment. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2016, vol. 14, no. 1, str. 25-30, ilustr., tabele. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.14,%20No.1%20(2016)/04-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 10963273]

9. ŠULIGOJ, Veronika, AVSEC, Stanislav. Water and wind turbines optimisation using inquiry-based teaching : reaction case study. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2016, vol. 14, no. 1, str. 64-69, ilustr., tabele. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.14,%20No.1%20(2016)/10-Sinigoj-V.pdf. [COBISS.SI-ID 10963529]

10. AVSEC, Stanislav. Investigating mechanical engineering studentsʼ design ability using learning styles. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2016, vol. 14, no. 3, str. 347-354, ilustr., tabela. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.14,%20No.3%20(2016)/03-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 11162185]

11. ŠULIGOJ, Veronika, AVSEC, Stanislav. Attitudes and perception of future teachers toward design and technology. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2016, vol. 14, no. 4, str. 489-494, ilustr., tabela. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.14,%20No.4%20%282016%29/09-Sinigoj-V.pdf. [COBISS.SI-ID 11382857]

12. AVSEC, Stanislav, ŠULIGOJ, Veronika. Proactive technical creativity : mediating and moderating effects of motivation. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2016, vol. 14, no. 4, str. 540-545, tabeli, graf. prikaza. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.14,%20No.4%20%282016%29/18-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 11382601]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. KVENDERC, Jasna. Določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Kvenderc], 2016. VI, 64 str., XXXI str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3424. [COBISS.SI-ID 10974025]

15. SKRT, Tina. Obravnava učinkovitosti vetrnih turbin, temelječa na induktivnih učnih strategijah : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Skrt], 2016. IX, 44 str., XLI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3359. [COBISS.SI-ID 10920521]

 

Recenzent

16. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

17. MESOJEDEC, Alenka (avtor, fotograf), HRIBAR KOJC, Simona, JENKO, Špela, MESOJEDEC, Dominika (avtor, fotograf). Naravoslovje in tehnika 5, Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4366-6. [COBISS.SI-ID 284392192]

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BAJC, Jure, ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina. Deset let Verižnega eksperimenta. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2016, letn. 21, št. 2, str. 53-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 11319881]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure. Constructing retarders for microwaves. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 47. [COBISS.SI-ID 11156553]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. BAJC, Jure. 47. mednarodna fizikalna olimpijada. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 39, ilustr. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11413833]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. BAVDEK, Gregor, GOLLI, Bojan, BAJC, Jure. Zbirka nalog iz Matematičnih metod v fiziki 1 za 1. letnik. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,, 2016. 42 str., ilustr. http://www.grega.si/pef/mmf1/vaje.pdf. [COBISS.SI-ID 10986313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

5. ROŽIČ, Matej. Razumevanje konceptov dela, energije in opazovanega sistema za telesa, ki niso toga : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rožič], 2016. XVII, 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3007588]

 

Recenzent

6. ŽIGON, Sašo (avtor, fotograf), PINTARIČ, Matjaž (avtor, fotograf). Fizika 8 : samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v 8. razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4351-2. [COBISS.SI-ID 283368192]

MARCELA BATISTIČ-ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, JUG DOŠLER, Anita. Rethinking the hidden curriculum : daily routine in Slovene preschools. European early childhood education research journal, ISSN 1752-1807, 2016, vol. 24, no. 1, str. 103-114, tabele. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1350293X.2015.1120523, doi: 10.1080/1350293X.2015.1120523. [COBISS.SI-ID 10884681]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Childrenʼs and teachersʼ learning together in a preschool project. Školski vjesnik, ISSN 0037-654X, 2016, vol. 65, br. 4, str. 587-599. [COBISS.SI-ID 11470153]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. BATISTIČ-ZOREC, Marcela, VRANKAR, Vladimira. Children' s participation at daily routine in Slovene preschools. V: GÜNDÜZ, Hasan Basri (ur.), MASAL, Ercan (ur.), ÇALIŞKAN, Hüseyin (ur.). ERPA International Congresses on Education 2016 : Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, June 2-4, 2016, (SHS web of conferences, ISSN 2261-2424, vol. 31, 2016). Les Ulis: EDP Sciences-Web of Conferences, 2016, 8 str. (PDF). http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2016/08/shsconf_erp2016_01014.pdf, http://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2016/08/contents/contents.html, doi: 10.1051/shsconf/20163101014. [COBISS.SI-ID 11422793]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Zajedničko učenje djece i odgijitelja u projektu vrtića. V: IVON, Hicela (ur.). Od baštine za baštinu : baštinski projekti djece i odraslih iz dječjeg vrtića kro slikokaze. Stari Grad: Dječji vrtić "Vanđela Božitković", 2016, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 11614537]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. PLANINC, Mojca. Kako prvošolci pojmujejo dobrega učitelja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Planinc], 2016. IV, 82 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3507. [COBISS.SI-ID 11047497]

6. JAN, Zdenka. Participacija otrok pri dejavnostih na prostem v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Jan], 2016. 50 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4369. [COBISS.SI-ID 11446601]

7. KRK, Katja. Participacija otrok pri prehranjevanju in spanju v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Krk], 2016. 45 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4194. [COBISS.SI-ID 11348041]

8. SELIČ, Ema. Počitek in spanje v vrtcu z vidika zakonodaje in prakse : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Selič], 2016. 61 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3778. [COBISS.SI-ID 11179081]

9. KARKOVIĆ, Barbara. Pogledi vodstev vrtcev in vzgojiteljev na inoviranje vzgojne prakse v Sloveniji in na Hrvaškem : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Karković], 2016. 65 str., 29 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3502. [COBISS.SI-ID 11040329]

10. KOKOT, Anija. Spodbujanje socialno-čustvenega razvoja otrok v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kokot], 2016. VIII f., 126 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3620. [COBISS.SI-ID 11118409]

GREGOR BAVDEK [23565]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. BAVDEK, Gregor, CVETKO, Dean. Helium atom scattering - a versatile technique in studying nanostructures = Sipanje atomov helija - vsestranska tehnika za študij nanostruktur. Materiali in tehnologije, ISSN 1580-2949. [Tiskana izd.], 2016, letn. 50, št. 4, str. 627-636, ilustr. http://mit.imt.si/Revija/izvodi/mit164/bavdek.pdf, doi: 10.17222/mit2015.069. [COBISS.SI-ID 1233322]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

2. BAVDEK, Gregor, GOLLI, Bojan, BAJC, Jure. Zbirka nalog iz Matematičnih metod v fiziki 1 za 1. letnik. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,, 2016. 42 str., ilustr. http://www.grega.si/pef/mmf1/vaje.pdf. [COBISS.SI-ID 10986313]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. BAVDEK, Gregor. Electronic properties of graphene synthesized on catalytic metal surface : invited talk, University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics, Phisics Department, 11 April 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 29452839]

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Odgovornost šole za vzpostavljanje partnerskega modela sodelovanja s starši. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2016, letn. 18, št. 2/3, str. 26-32, tabela. [COBISS.SI-ID 11506505]

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Slovene and Portuguese pre-school teachers about the play and movement activities of pre-school children. US-China education review. A., ISSN 2161-623X, 2016, vol. 6, no. 7, str. 412-422, tabeli, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 11221833]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Zgodovinski diskurz sodelovanja med šolo in starši v Sloveniji. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2016, letn. 31, [št.] 1, str. 3-14. [COBISS.SI-ID 514404215]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana, PETEK, Tomaž. Pogledi učiteljev na vlogo staršev pri spodbujanju bralne pismenosti otrok. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 16. [COBISS.SI-ID 10897737]

5. BERČNIK, Sanja. Partnership cooperation between teachers and parents as part of education for sustainable development. V: Empowering the teacher of tomorrow : Conference Brochure. [S. l.]: The Learning Teacher Network, 2016, str. 18. http://www.learningteacher.eu/sites/learningteacher.eu/files/attachments/tallinn_conference_brochure_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11342153]

6. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Partnerstvo med starši in šolo s pravno-formalnega vidika. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 11222089]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. BERČNIK, Sanja, PETEK, Tomaž, DEVJAK, Tatjana. Pogledi učiteljev na vlogo staršev pri spodbujanju bralne pismenosti otrok. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 69-85, tabeli, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 11109449]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. BERČNIK, Sanja. Partnership cooperation between teachers and parents as part of : predavanje v okviru 11th International Conference "Empowering the teacher of tomorrow", 22-24 September 2016, Tallinn, Estonia. [COBISS.SI-ID 11225417]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

9. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

MARJA BEŠTER TURK [06379]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BEŠTER, Marja, GODEC SORŠAK, Lara. Bralna pismenost in pouk. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2016, letn. 19, [št.] 3/4, str. 30-42, 140, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 11419977]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. BEŠTER, Marja, GODEC SORŠAK, Lara. Dosežki slovenskih dijakov pri bralni pismenosti v raziskavi PISA in pouk. V: POZNANOVIČ, Mojca (ur.). Jeziki nas povezujejo : zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2016, str. 37-39. [COBISS.SI-ID 11035465]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. BEŠTER, Marja, GODEC SORŠAK, Lara. Kaj spremeniti pri pouku za dvig ravni bralne pismenosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 10903113]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. BEŠTER, Marja, GODEC SORŠAK, Lara. Kaj spremeniti pri pouku za dvig ravni bralne pismenosti. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 119-142, ilustr. [COBISS.SI-ID 11111241]

5. BEŠTER, Marja. Toporišičev pogled na poučevanje slovenskega jezika v šoli in današnje stanje. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), HLADNIK, Miran (ur.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 481-488. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/BesterTurk.pdf. [COBISS.SI-ID 11312201]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1, [Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-209-786-8. [COBISS.SI-ID 284468224]

7. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 2, [Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-209-905-3. [COBISS.SI-ID 284467712]

8. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 3, [Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-271-019-4. [COBISS.SI-ID 284467200]

9. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 4, [Učbenik za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-124-5. [COBISS.SI-ID 284466688]

10. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8, [Učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole] : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-271-713-1. [COBISS.SI-ID 285350912]

11. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8, [Učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole] : izdaja s plusom. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. ISBN 978-961-271-689-9. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-C2V55IOM. [COBISS.SI-ID 285165056]

 

2.05 Drugo učno gradivo

12. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 5, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (143; 143 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-014-9. [COBISS.SI-ID 284432896]

13. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Gradim slovenski jezik 6, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (142; 135 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-120-7. [COBISS.SI-ID 284433152]

14. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca, AMBROŽ, Darinka, ŽIDAN, Stanislava. Na pragu besedila 1, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-209-765-3. [COBISS.SI-ID 284468480]

15. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 2, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-209-934-3. [COBISS.SI-ID 284467968]

16. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, BAVDEK, Mojca, POZNANOVIČ, Mojca. Na pragu besedila 3, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-271-020-0. [COBISS.SI-ID 284475136]

17. KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja, KONČINA, Marija, POZNANOVIČ, Mojca, BAVDEK, Mojca. Na pragu besedila 4, [Delovni zvezek za slovenski jezik v 4. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-271-125-2. [COBISS.SI-ID 284466944]

18. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 7, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (139; 136 str.), ilustr. ISBN 978-961-209-942-8. [COBISS.SI-ID 284491520]

19. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 7, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole] : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (152 ; 140 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-660-8. [COBISS.SI-ID 284544512]

20. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8, Samostojni delovni zvezek : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (134; 140 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-712-4. [COBISS.SI-ID 284463872]

21. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole : izdaja s plusom : 1. del. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. ISBN 978-961-271-717-9. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HR7099DQ. [COBISS.SI-ID 284605952]

22. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole : izdaja s plusom : 2. del. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. ISBN 978-961-271-719-3. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-96H6ZDBM. [COBISS.SI-ID 284606208]

23. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 8. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (117; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-018-7. [COBISS.SI-ID 284491776]

24. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 9, [Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 9. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (133; 123 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-123-8. [COBISS.SI-ID 284492032]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

25. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8, Priročnik za učitelje - predstavitev učnih enot : izdaja s plusom. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. ISBN 978-961-271-762-9. http://www.irokus.si/. [COBISS.SI-ID 286250752]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

26. ROT VRHOVEC, Alenka. Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Rot Vrhovec], 2016. XIII, 386 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3707. [COBISS.SI-ID 11150409]

27. ROT VRHOVEC, Alenka. Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Rot Vrhovec], 2016. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3707. [COBISS.SI-ID 288248576]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

28. CERAR, Zala. Avtonomija učiteljev pri izbiri in rabi učnih gradiv za jezikovni pouk pri predmetu slovenščina v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Cerar], 2016. 190 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3509. [COBISS.SI-ID 11048777]

29. JURAJA, Nina. Opismenjevanje v slovenščini v enojezični in dvojezični šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Juraja], 2016. 110 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3991. [COBISS.SI-ID 11264841]

30. GODEŠA, Špela. Pomoč učencu priseljencu pri začetnem opismenjevanju : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Godeša], 2016. IX, 127 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4104. [COBISS.SI-ID 11317321]

31. GRDADOLNIK, Špela. Prilagajanje pouka slovenščine učencem prvega razreda, ki že znajo brati : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Grdadolnik], 2016. 149 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3531. [COBISS.SI-ID 11063113]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2016

32. MENIČ, Maja. Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Menič], 2016. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3594. [COBISS.SI-ID 11100745]

33. URH, Jana. Sodelovalno učenje pri slovenščini v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Urh], 2016. 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3605. [COBISS.SI-ID 11110473]

 

Recenzent

34. BERC-PRAH, Dubravka, SLEMENJAK, Tanja, PERGAR, Saša. Barve jezika 1, Učbenik za slovenščino v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-271-711-7. [COBISS.SI-ID 284688896]

35. , et al., KRŽIŠNIK, Erika (urednik), HLADNIK, Miran (urednik). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 567 str., graf. prikazi, preglednice. ISBN 978-961-237-866-0. http://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-35/. [COBISS.SI-ID 286999296]

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena, VARELA TEMBRA, Juan José. The Slovene trilogy Alice in Crazyland by Evald Flisar. Angloamericanae journal, 2016, vol. 1, no. 1, 81-99. http://aaj.ielas.org/index.php/Angloamericanae/article/view/10/15, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4603. [COBISS.SI-ID 11662153]

2. BLAŽIČ, Milena. Motiv čipke v mladinski literaturi Tončke Stanonik. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2016, letn. 61, št. 1, str. 82-89. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3566. [COBISS.SI-ID 11073353]

3. BLAŽIČ, Milena. Dva modela ženskega pravljičarstva na Slovenskem - pisateljice in pripovedovalke. Studia mythologica Slavica, ISSN 1408-6271. [Tiskana izd.], 2016, [Št.] 19, str. 237-250. http://sms.zrc-sazu.si/pdf/19/SMS_19_10_Blazic.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3726. [COBISS.SI-ID 11163465]

 

1.04 Strokovni članek

4. BLAŽIČ, Milena. Tisočletje Tisoč in ene noči. Gledališki list Mestnega gledališča ljubljanskega, ISSN 1580-9609, 2015/2016, letn. 66, št. 9, str. 15-19. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3369. [COBISS.SI-ID 10932041]

5. BLAŽIČ, Milena. Izvirnost tipnega Indeksa slovenskih ljudskih pravljic v medkulturnem kontekstu. Philological studies, ISSN 1857-6060. [Online ed.], 2016, zv. 2, str. 260-269. http://philologicalstudies.org/dokumenti/2016/issue2/19_Blazic.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4324/. [COBISS.SI-ID 11416905]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. BLAŽIČ, Milena. Crossing borders - Barbara of Celje, Elizabeth of Luxemburg, Helene Kottanner and the Alexandrian women. V: ICLA 2016 : abstracts general conference sessions, June 19th, 2016. Wien: Universität, 2016, str. 120. http://icla2016.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/k_icla2016/Abstracts_GeneralSessions_19.06.2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11199305]

7. BLAŽIČ, Milena. Poučevanje slovenske mladinske književnosti v mednarodnem prostoru. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 18. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10967881]

8. BLAŽIČ, Milena. Biblijski motivi v pravljicah = Biblical motifs in fairy tales. V: VIRANT, Špela (ur.), SAMIDE, Irena (ur.). Literatura in etika : zbornik povzetkov = Literature and ethics : book of abstracts. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 11152457]

9. BLAŽIČ, Milena. Motiv šole v reviji Ciciban (1945-2015) = Motif of school in the journal Ciciban (1945-2015). V: ŠUŠTAR, Branko (ur.), HAKL SAJE, Maja (ur.). Zgodovina izobraževanja : knjiga povzetkov = History of education, Slovenia : book of abstracts. Ravne na Koroškem: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 11247177]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

10. BLAŽIČ, Milena. Sistemsko nasilje, paradoks ne/izbire in precedens. V: OPARA KRAŠOVEC, Urša (ur.), VENDRAMIN, Valerija (ur.). Mehanizmi izkoriščanja in diskriminacija v znanosti : knjiga povzetkov. [Ljubljana]: Komisije za ženske v znanosti pri MIZŠ, 2016, str. 13. [COBISS.SI-ID 10934089]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

11. BLAŽIČ, Milena. Motivi soli v pravljicah - študij primera Krpan z vrha. V: ČEČ, Dragica (ur.), ŠUŠTAR, Branko (ur.). Socialna in kulturna zgodovina hrane. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016, str. 177-193. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4600. [COBISS.SI-ID 11442505]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

12. BLAŽIČ, Milena. Medvedi in medvedki: medvedje pesmice, pravljice in uganke za Cicibanov 70. rojstni dan. Izbor Slavica Remškar. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. Sodobnost, ISSN 0038-0482, jan.-feb. 2016, letn. 80, št. 1/2, str. 166-169, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3364. [COBISS.SI-ID 10922057]

13. BLAŽIČ, Milena. Anja Štefan: Svet je kakor ringaraja. Sodobnost, ISSN 0038-0482, apr. 2016, letn. 80, št. 4, str. 466-468, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3469. [COBISS.SI-ID 10990153]

14. BLAŽIČ, Milena. Bina Štampe Žmavc: Pesem za liro. Sodobnost, ISSN 0038-0482, nov. 2016, letn. 80, št. 11, str. 1581-1583, portret. [COBISS.SI-ID 11346505]

15. BLAŽIČ, Milena. Monika Kropej Telban, Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic. Živalske pravljice in basni. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 461 str., ilustr. Traditiones, ISSN 1855-6396, 2016, vol. 45, no. 3, str. 23-26. https://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/index, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4384. [COBISS.SI-ID 11466313]

 

1.22 Intervju

16. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Ljudje, ki berejo, so nevarni. Slovenska tiskovna agencija, ISSN 1854-214X. https://misli.sta.si/2243738/milena-mileva-blazic-za-sta-ljudje-ki-berejo-so-nevarni. [COBISS.SI-ID 10959177]

17. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Simona Kopinšek z Mileno Milevo Blažić. Sodobnost, ISSN 0038-0482, maj 2016, letn. 80, št. 5, str. 522-538, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3475. [COBISS.SI-ID 11017801]

18. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Zakaj Sloveniji manjka vrh inteligentnih. Zarja, ISSN 2386-0626, 22. mar. 2016, #Letn. #2, #št. #12, str. 8-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 10960713]

 

1.25 Drugi sestavni deli

19. BLAŽIČ, Milena. Pehar zlatih hrušk - premislek in priložnost za izboljšanje. Sodobnost, ISSN 0038-0482, sep. 2016, letn. 80, št. 9, str. 1269-1271, portret. [COBISS.SI-ID 11201353]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

20. BLAŽIČ, Milena. Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 332 str., ilustr. ISBN 978-961-253-197-3. [COBISS.SI-ID 288040704]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

21. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SELIŠKAR KENDA, Mateja (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : [berilo za 6. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-271-627-1. [COBISS.SI-ID 284042240]

22. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : berilo za 6. razred osnovne šole. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. ISBN 978-961-271-444-4. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CXNHATFC. [COBISS.SI-ID 284043520]

23. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-015-6. [COBISS.SI-ID 286034944]

24. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 286035456]

25. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 9 : [berilo za 9. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-271-649-3. [COBISS.SI-ID 284607488]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

26. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), LAVRENČIČ VRABEC, Darja (intervjuvanec), BARIČ, Ana (intervjuvanec). Roald Dahl, (Kulturni fokus). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2016. http://radioprvi.rtvslo.si/2016/09/kulturni-fokus-59/. [COBISS.SI-ID 11213641]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

27. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), CVETKO-VAH, Karin (intervjuvanec), ČRNIČ, Aleš (intervjuvanec), ZUPANIČ, Miran (intervjuvanec). Akademske vrednote danes : oddaja Panoptikum, RTV Slovenija Prvi program, 21. 1. 2016, ob 23.30. http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174384024. [COBISS.SI-ID 10887497]

28. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), GOLOB, Anja (intervjuvanec), KORUN, Barbara (intervjuvanec), MIHURKO PONIŽ, Katja (intervjuvanec), SIMONITI, Barbara (intervjuvanec). Kako se piše slovenskim pesnicam? : oddaja Arsov forum, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 23. 3. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174395533. [COBISS.SI-ID 10960201]

29. SVETLIK, Ivan (intervjuvanec), BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec). Materinščina na univerzah : oddaja Vroči mikrofon, Val 202, 21. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 11051337]

30. BLAŽIČ, Milena (intervjuvanec), POZNANOVIČ, Mojca (intervjuvanec), MIHURKO PONIŽ, Katja (intervjuvanec), ŠIMENC, Brane (intervjuvanec). "Prešeren je France, ni Frančiška" : v berilih za zadnjo triado osnovne šole med obveznimi in predlaganimi avtorji ni niti ene avtorice : oddaja Kje pa vas čevelj žuli, RTV Slovenija, Val 202, 16. 3. 2016. http://val202.rtvslo.si/2016/03/slovenske-knjizevnice/. [COBISS.SI-ID 10960457]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

31. BLAŽIČ, Milena. Einführung in die slowenische Areal- and Kulturwissenschaft. Neuere slowenische Literatur im Überblick. Slowenische Volksmärchen im europäischen Kontext für Kinder und Erwachsene. Kreatives Schreiben in Anwendung des neuen großen Wörterbuches des Standardslowenischen (SSKJ) : predavanja na Institut für Slawistik der Universität Wien, March 1st-June 30th, 2016. [COBISS.SI-ID 11161417]

32. BLAŽIČ, Milena. Slovene literary culture in picture books : predavanje na University of Washington, Seattle, 21 October 2016. [COBISS.SI-ID 11256649]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

33. BLAŽIČ, Milena. Crossing borders - Barbara of Celje, Elizabeth of Luxemburg, Helene Kottanner and the Alexandrian women : prispevek na 21st World Congress of the International Comparative Literature Association, 23. 7. 2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 11186505]

 

3.25 Druga izvedena dela

34. BLAŽIČ, Milena. Slikanice za odrasle : predavanje v okviru Simpozija ob 75-letnici Brede Smolnikar, Ljubljana, NUK, 21. 4. 2016. https://www.youtube.com/watch?v=dZNYF85PebU&t=6904s. [COBISS.SI-ID 10987593]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

35. Libri et liberi. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega odbora 2012-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

36. Revista internacional de investigación e innovación en didáctica das humanidades e das ciencias. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega sveta 2015-). Santiago de Compostela: Asociación Didácticas Específicas, 2014-. ISSN 2386-7795. [COBISS.SI-ID 10808649]

37. BLAŽIČ, Milena (urednik, avtor dodatnega besedila). Uspavanke, (Zbirka Bombonjera). Jezero: Morfemplus, 2016. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-25-4. [COBISS.SI-ID 284625664]

 

Mentor pri magistrskih delih

38. SAMIDA, Simona. Analiza literarnih besedil v almanahu Lutkovnega gledališča Ljubljana (1948-2008) in projekt Sapramiška : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Samida Cerk], 2016. XIV, 209 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3516. [COBISS.SI-ID 11051081]

39. GALE, Urška. Mumini in kosovirji kot univerzalije humanističnih vrednot v mladinski književnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Gale], 2016. 143 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3702. [COBISS.SI-ID 11147593]

40. SADAR ŠOBA, Nataša. Preseganje stereotipov in predsodkov skozi večkulturnost v ljudskih pravljicah : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Sadar Šoba], 2016. 143 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3967. [COBISS.SI-ID 11255113]

41. RENKO, Tina. Primerjalna analiza branja in poznavanja avtorjev in del iz prenovljenega učnega načrta za slovenščino v osnovni šoli (2011) : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Renko], 2016. 162 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3484. [COBISS.SI-ID 11030857]

42. TURIČNIK, Mateja. Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti pri četrtošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Turičnik], 2016. X, 106, str., [15] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4020. [COBISS.SI-ID 11275849]

43. STARC, Barbara. Recepcija češke mladinske književnosti na Slovenskem : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Starc], 2016. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3700. [COBISS.SI-ID 11146313]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

44. PETAN, Eva. Analiza notranjskih pravljic Izidorja Modica z Štrekljeve zapuščine : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Petan], 2016. VII, 221 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3705. [COBISS.SI-ID 11149385]

 

Zbiratelj

45. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SELIŠKAR KENDA, Mateja (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : [berilo za 6. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-271-627-1. [COBISS.SI-ID 284042240]

46. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 6 : berilo za 6. razred osnovne šole. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. ISBN 978-961-271-444-4. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CXNHATFC. [COBISS.SI-ID 284043520]

47. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-015-6. [COBISS.SI-ID 286034944]

48. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 286035456]

49. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 9 : [berilo za 9. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-271-649-3. [COBISS.SI-ID 284607488]

50. Radovednih pet, Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 283399680]

51. Radovednih pet, Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 287255808]

52. Radovednih pet, Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 512077167]

53. Radovednih pet, Berilo 4 : [D-učbenik - berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. ISBN 978-961-271-737-7. [COBISS.SI-ID 285527040]

54. Radovednih pet, Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 283931648]

55. Radovednih pet, Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 287257856]

56. Radovednih pet, Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 512078191]

57. Radovednih pet, Berilo 5 : [d-učbenik - berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. ISBN 978-961-271-752-0. [COBISS.SI-ID 285506560]

 

LUKA BOC THALER [34560]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BOC THALER, Luka, FORSTNERIČ, Franc. A long C[sup]2 without holomorphic functions. Analysis & PDE, ISSN 2157-5045, 2016, vol. 9, no. 8, str. 2031-2050. http://dx.doi.org/10.2140/apde.2016.9.2031, http://msp.org/apde/2016/9-8/p08.xhtml. [COBISS.SI-ID 17834073]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BOC THALER, Luka, FORSTNERIČ, Franc. A long C[sup]2 without holomorphic functions. V: Frontiers in Elliptic Holomorphic Geometry : Jevnaker, Norway, October 10-14, 2016 : program and abstracts. Oslo: Centre for Advanced Study, 2016, str. 8. [COBISS.SI-ID 17789529]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

3. BOC THALER, Luka. Fatou components : doctoral thesis. Ljubljana: [L. Boc Thaler], 2016. XX, 107 str., ilustr. http://www.matknjiz.si/doktorati/2016/Boc-Thaler-14521-20.pdf. [COBISS.SI-ID 17659993]

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

1. BRATUŠA, Mirko (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik). Skriti svetovi = Hidden worlds : [razstava umetnikov Slovenije in Kitajske = exhibition of artists of Slovenia and China : 31. maj - 5. junij 2016, Zgodovinski atrij mestne hiše, Mestni trg 1, Ljubljana]. Ljubljana: Konfucijev inštitut, 2016. [27] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 285376512]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), et al. Bitja v novejšem slovenskem kiparstvu : Umetnostna galerija Maribor, 4. mar. - 22. maj 2016. [COBISS.SI-ID 10923849]

3. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), GOLIJA, Darko (umetnik), MAHER, Polona (umetnik), ZIDAR, Dušan (umetnik), et al. Pogledi na slovensko kiparstvo : 1975-2015 po izboru likovnih kritikov : skulpture : Mestna galerija Piran, 12. 2.-27. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 10931529]

4. BRATUŠA, Mirko (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), et al. Poletje 2016 : razstava umetnikov, Galerija Equrna, Ljubljana, 21. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 11059785]

5. BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko : ob tednu Univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 7. 12. 2016 - 13. 1. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4280. [COBISS.SI-ID 11377225]

6. BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). "V navdih" : razstava del profesorjev Oddelka likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Šubičeva hiša, Poljane nad Škofjo Loko, 16. mar. - 14. apr. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3383. [COBISS.SI-ID 10946121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. KOPAČ LAUTAR, Anja. Dotik v kiparstvu in v družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kopač Lautar], 2016. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4073. [COBISS.SI-ID 11302729]

 

Mentor - drugo

8. Razstava 3. letnika likovne pedagogike : slikanje, kiparstvo, grafika, risanje : Galerija PeF, Ljubljana, 4. 5. 2016 - 27. 5. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3444. [COBISS.SI-ID 10988873]

9. Razstava študentskih del pri predmetih Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2016/17 : Galerija Pef, Ljubljana, 18. 10. - 29. 11. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3975. [COBISS.SI-ID 11258185]

ANDREJ BRUMEN ČOP [33575]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. BEZJAK, Saša (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik). Ne Venera in ne Mars : Savinov likovni salon Žalec, marec 2016. [COBISS.SI-ID 10945865]

2. BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko : ob tednu Univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 7. 12. 2016 - 13. 1. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4280. [COBISS.SI-ID 11377225]

3. BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). "V navdih" : razstava del profesorjev Oddelka likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Šubičeva hiša, Poljane nad Škofjo Loko, 16. mar. - 14. apr. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3383. [COBISS.SI-ID 10946121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. Razstava 3. letnika likovne pedagogike : slikanje, kiparstvo, grafika, risanje : Galerija PeF, Ljubljana, 4. 5. 2016 - 27. 5. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3444. [COBISS.SI-ID 10988873]

 

Ilustrator

5. MOZETIČ, Brane. Dihurlandija, (Aleph, 176). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2016. [35] str., ilustr. ISBN 978-961-6789-49-3. [COBISS.SI-ID 283887616]

6. MAKAROVIČ, Svetlana. Zima vezilja. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [59] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4470-0. [COBISS.SI-ID 287089664]

MAJA BURIAN [13756]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BURIAN, Maja (avtor, fotograf). Jahanje kot rehabilitacija za osebe po poškodbi možganov. Športnik, ISSN 1854-5254, maj 2016, letn. 12, št. 41/42, str. 80-81, ilustr. [COBISS.SI-ID 11020873]

2. BURIAN, Maja, KRPAČ, Franc. Gorništvo slepih in slabovidnih. Športnik, ISSN 1854-5254, okt. 2016, letn. 12, št. 43, str. 73-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 11237705]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. FILIPČIČ, Tjaša, BURIAN, Maja. Ostala področja dela v vrtcu. 8.3, Zgodnja gibalna obravnava za slepega in slabovidnega otroka. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-, 6 str. [COBISS.SI-ID 11487049]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

4. BURIAN, Maja, PISTOTNIK, Borut. Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne : [učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-253-191-1. [COBISS.SI-ID 284988416]

 

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. Aleksandrovskie čtenija, Mehaniko-matematičeskij fakul´tet MGU im. M. V. Lomonosova, Moskva, 22-26 maja 2016 g., KARIMOV, Umed H., CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan. Ob [epsilon]-otobraženijah nekotoryh ne trianguliruemyh mnogoobrazij : Moskva, 23. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 17691225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. RIOSA, Blažka. Tlakovanje z zvezdastimi mnogokotniki : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Riosa], 2016. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4100. [COBISS.SI-ID 11315017]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. CEFERIN, Terezija. Vivianijev izrek in njegove posplošitve : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Ceferin], 2016. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4174. [COBISS.SI-ID 11340873]

ŠPELA CERAR [36776]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), FILIPIČ, Andreja (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), ČREPINŠEK, Matej (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), KERMC, Nataša (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2016/17 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2016?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2016-17.pdf. [COBISS.SI-ID 1537334979]

 

Prevajalec

2. CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), FILIPIČ, Andreja (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), ČREPINŠEK, Matej (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), KERMC, Nataša (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2016/17 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2016?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2016-17.pdf. [COBISS.SI-ID 1537334979]

 

Prireditelj

3. CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), FILIPIČ, Andreja (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), ČREPINŠEK, Matej (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), KERMC, Nataša (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2016/17 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2016?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2016-17.pdf. [COBISS.SI-ID 1537334979]

 

Grafični oblikovalec

4. CERAR, Špela (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), KAVČIČ, Alenka (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), FILIPIČ, Andreja (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), DEMŠAR, Janez (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), ČREPINŠEK, Matej (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec), KERMC, Nataša (urednik, prevajalec, prireditelj, grafični oblikovalec). Bober 2016/17 : naloge in rešitve. [Ljubljana: s. n., 2016?]. http://dajmi.fri.uni-lj.si/bober/Bober-2016-17.pdf. [COBISS.SI-ID 1537334979]

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VAUPOTIČ, Nataša, CURK, Samo, OSIPOV, Mikhail, ČEPIČ, Mojca, TAKEZOE, Hideo, GÓRECKA, Ewa. Short-range smectic fluctuations and the flexoelectric model of modulated nematic liquid crystal. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2016, vol. 93, no. 2, str. 022704-1-022704-5, doi: 10.1103/PhysRevE.93.022704. [COBISS.SI-ID 29301799]

 

1.04 Strokovni članek

2. ČEPIČ, Mojca. Senca in polsenca, redka gosta v višjih razredih. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2016, letn. 21, št. 2, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 11320137]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Metamaterials, liquid crystals and pasta. V: BREGAR, Anja (ur.), et al. 6th Workshop on Liquid Crystals for Photonics, WLCP 2016, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, 14-16 September 2016. Ljubljana: Institute Jožef Stefan: Faculty of mathematics and physics, 2016, str. 64. http://wlcp2016.fmf.uni-lj.si/wlcp-program-book.pdf. [COBISS.SI-ID 11246409]

4. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure. Constructing retarders for microwaves. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 47. [COBISS.SI-ID 11156553]

5. ČEPIČ, Mojca. Inquiry based learning of modern research topics and gifted students. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 113. [COBISS.SI-ID 11157065]

6. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Learning science through hands-on experiments with hydrogels. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 148. [COBISS.SI-ID 11157833]

7. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca, KOCIJANČIČ, Slavko. Green heating through IBSE. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 149. [COBISS.SI-ID 11158345]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

8. URANKAR, Bernarda, ČEPIČ, Mojca. Model varilskih očal kot primer sodobne aplikacije v pouku fizike. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 64. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11415625]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. ČEPIČ, Mojca. Posredovanje informacij v fiziki. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2016, letn. 21, št. 1, str. 58. [COBISS.SI-ID 11517257]

10. ČEPIČ, Mojca. Besedne in druge predstavitve svetlobe v šoli. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2016, letn. 21, št. 1, str. 59-63. [COBISS.SI-ID 11517513]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. ČEPIČ, Mojca. Active learning in science : the case of colours : diskusija na Excellence & Innovation in Basic - Higher Education & Psychology, Rijeka, Croatia, May 18- 21, 2016. [COBISS.SI-ID 11095625]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

13. Fizika v šoli. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

14. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

15. TheScientificWorldjournal. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2012-2017). Boynton Beach (FL): Scientific World, 2001-. ISSN 1537-744X. http://www.hindawi.com/journals/tswj/. [COBISS.SI-ID 2607642]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

16. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Raziskovalni pouk fizikalnih vsebin naravoslovja na razredni stopnji : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Gostinčar Blagotinšek], 2016. XIV, 262 str., [115] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3689. [COBISS.SI-ID 11142473]

17. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Raziskovalni pouk fizikalnih vsebin naravoslovja na razredni stopnji : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Gostinčar Blagotinšek], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3689. [COBISS.SI-ID 288340480]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

18. PEČAR, Maja. Konoskopija in poučevanje anizotropnih optičnih lastnosti snovi : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Pečar], 2016. 122 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3058276]

 

Mentor pri magistrskih delih

19. URANKAR, Bernarda. Aktivni tekočekristalni optični zaščitni filtri : magistrsko delo. Maribor: [B. Urankar], 2016. IX, 122 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58849. [COBISS.SI-ID 22460168]

20. GAČNIK, Neda. Razumevanje pojma gostota pri učencih razredne stopnje : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Gačnik Čebulj], 2016. VI, 154 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3439. [COBISS.SI-ID 10985033]

 

Recenzent

21. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0729-0. [COBISS.SI-ID 284187392]

22. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 283476736]

23. FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5, Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0730-6. [COBISS.SI-ID 284716800]

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Pre-primary teachersʼ beliefs about early foreign language learning in Slovenia. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, ISSN 2303-5528, 2016, vol. 3, no. 1, str. 163-173, tabeli, graf. prikazi, doi: 10.14706/JFLTAL163113. [COBISS.SI-ID 11112777]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Pre-primary teachersʼ beliefs about early foreign language learning in Slovenia. V: AKBAROV, Azamat (ur.). Currents in language education, global learning and intercultural competence : envisioning new paradigms : book of abstracts, (International Burch University publications, no. 40), (International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, ISSN 2233-1336). Sarajevo: International Burch University, 2016, str. 192. [COBISS.SI-ID 11002697]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Input on CLIL (Content and language integrated learning). CLIL and maths. CLIL and personal input. CLIL and science. CLIL and geography : predavanja v okviru ERASMUS + (STA) Teaching Staff Mobility in the academic year 2015/2016 (15 hours), from 5 3. till 11. 3. 2016, Avans University of Applied Sciences, Breda, Netherlands. [COBISS.SI-ID 10945097]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik), DAGARIN FOJKAR, Mateja (urednik). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-253-193-5. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/2016/Bralna-pismenost_Posvet-PeF-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 285529856]

 

Mentor pri magistrskih delih

5. RAŽEN, Marjana. Uporaba interaktivne table in/ali tabličnega računalnika pri pouku angleščine v 1. triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ražen], 2016. XIII, 161 str., XXXVI str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4393. [COBISS.SI-ID 11485257]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. GROHAR, Neja. Medgeneracijsko poučevanje angleščine kot tujega jezika. učenci prvega triletja osnovne šole in njihovi stari starši : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Grohar], 2016. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3563. [COBISS.SI-ID 11081289]

7. BRAJER, Lara. Odnos učencev petega razreda do angleške bralne značke : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Brajer], 2016. 56 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4214. [COBISS.SI-ID 11355977]

8. OPLOTNIK, Maša. Zaznave osem- do desetletnih učencev angleščine o nalogah višjih taksonomskih ravni pri pouku vsebinsko in jezikovno integriranega učenja : magistrsko delo. Breda: [M. Oplotnik], 2016. 79 str., [44] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4388. [COBISS.SI-ID 11474505]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. PERNUŠ, Natalija. Povezanost med gibalnimi dejavnostmi in znanjem angleščine pri učencih drugega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pernuš], 2016. VIII, 101 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3423. [COBISS.SI-ID 10973257]

 

Recenzent

10. Libri et liberi. Dagarin Fojkar, Mateja (recenzent 2016-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

11. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 6. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2527-3. [COBISS.SI-ID 283990016]

12. KRESE, Maja. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 8. in 9. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4371-0. [COBISS.SI-ID 285227776]

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. SANDE, Matej, DEKLEVA, Bojan. Izzivi stroke - ključne teme objav v reviji Socialna pedagogika v obdobju dvajsetih let = The challenges of the profession - key topics considered in the journal Social pedagogy over the last twenty years. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2016, letn. 20, št. 1/2, str. 5-24, tabele. [COBISS.SI-ID 11087689]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. DEKLEVA, Bojan. Priročnik za samoorganiziranje oseb z "nevarnimi darovi". Kralji ulice, ISSN 1854-2654, feb. 2016, št. 117, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 10905161]

3. DEKLEVA, Bojan. Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, dec. 2016, št. 127, str. 6. [COBISS.SI-ID 11356745]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. DEKLEVA, Bojan. Vabilo na seminar o slišanju glasov. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, apr. 2016, št. 119, str. 6. [COBISS.SI-ID 10958921]

5. DEKLEVA, Bojan. Vabilo na seminar o slišanju glasov. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, maj 2016, št. 120, str. 11. [COBISS.SI-ID 10990921]

6. DEKLEVA, Bojan. Alex Dorian Ripper. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, okt. 2016, št. 125, str. 7. [COBISS.SI-ID 11214409]

7. DEKLEVA, Bojan. Življenje z Adonisom - moja ljubezenska zgodba okrevanja. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, okt. 2016, št. 125, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 11214665]

8. DEKLEVA, Bojan. 35 let Koronarnega kluba Ljubljana. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, nov. 2016, št. 126, str. 28, ilustr. [COBISS.SI-ID 11289417]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

10. Socialno delo. Dekleva, Bojan (član uredniškega sveta 1998-). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 1982-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/revija-socialno-delo/arhiv/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-T2GYXHDC. [COBISS.SI-ID 8900610]

11. Street s-trip-nik. Dekleva, Bojan (urednik 2006-). Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2006-. [COBISS.SI-ID 254108416]

 

Mentor pri magistrskih delih

12. KREFT TOMAN, Ina. Odraščanje v izvendružinski vzgoji kot dejavnik brezdomstva : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Kreft Toman], 2016. 126 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4089. [COBISS.SI-ID 11309641]

13. PURKART, Barbara. Zadovoljstvo v starosti : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Purkart], 2016. 128 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3776. [COBISS.SI-ID 11178313]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. BRUMEN ŽARN, Zarja. Delo s sanjami v skupini kot podpora samozavedanju : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Brumen Žarn], 2016. 123 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4249. [COBISS.SI-ID 11367753]

15. PODOBNIK, Milka. Pilotski projekt dela z osebami z izkušnjo brezdomstva : ˝Nevid(e)na Lublana˝ : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Podobnik], 2016. VII, 108 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4375. [COBISS.SI-ID 11454281]

16. BRGLEZ, Lara. Svet, ki se sliši : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Brglez], 2016. 137 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3988. [COBISS.SI-ID 11262793]

17. ŽELEZNIK, Nives. Uresničevanje modela žive knjižnice z vidika izvajalcev in obiskovalcev : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Železnik], 2016. 106 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3425. [COBISS.SI-ID 10974281]

 

Prevajalec

18. DAHL, Roald, WOOD, David. Jakec in breskev velikanka = James and the giant peach : igra za otroke, prva slovenska uprizoritev. Celje: Slovensko ljudsko gedališče, 2016. 1 video DVD (67 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 11477577]

 

Somentor pri magistrskih delih

19. STEPANČIČ, Sonja. Evalvacija procesa skupinske supervizije vzgojiteljic v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Stepančič], 2016. 161 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3589. [COBISS.SI-ID 11097417]

 

Recenzent

20. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Sami po moč : skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči. 1. elektronska izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-200-0. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532000. [COBISS.SI-ID 287762688]

21. SANDE, Matej, PAŠ, Mina, ŠABIĆ, Simona, NAHTIGAL, Klara. Uporaba novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2016. 140 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-187-4. [COBISS.SI-ID 283678208]

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Beyond the use of an explanatory key accompanying submicroscopic representations. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2016, vol. 63, no. 4, str. 864-873, tabele, graf. prikazi. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2835/1127, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4290, doi: 10.17344/acsi.2016.2835. [COBISS.SI-ID 11383113]

 

1.04 Strokovni članek

2. BERONJA, Jana, LAH, Maja, MEDVED, Alenka, OBLAK, Maja, HRAST, Špela, ŽEMLJA, Mojca, GAMS, Miha, TREBŠE, Polonca, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Učenje naravoslovja in zasledovanje očesnih gibov. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2016, št. 1, str. 1-4, ilustr. http://kemija.net/stevilke/220. [COBISS.SI-ID 10907977]

3. KLENAR, Tadeja, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Možnosti uporabe elektroforeze pri pouku kemije v osnovni šoli. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2016, letn. 28, št. 1, 8 str. (PDF), ilustr. http://kemija.net/. [COBISS.SI-ID 11160649]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Mnenje slovenskih in finskih bodočih učiteljev kemije o izbranih vidikih njihovega poklica = Slovenian and Finish prospective chemistry teachersʼ perception of specific features of their future profession. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 805-813, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4333. [COBISS.SI-ID 11406921]

5. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Razumevanje plinastega agregatnega stanja snovi na submikroskopski ravni po vertikali izobraževanja = Understanding the gaseous aggregate state of matter at the sub-microscopic level in the education vertical. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 1051-1066, ilustr., tabeli. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4331. [COBISS.SI-ID 11408201]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. SLAPNIČAR, Miha, ZAMAN, Barbara, DEVETAK, Iztok. Mnenje bodočih učiteljev o srednješolski kemiji = Opinion of the future teachers on secondary school chemistry. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 982-995, graf. prikazi. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4345. [COBISS.SI-ID 11407177]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. POSEGA-DEVETAK, Sonja, DEVETAK, Iztok, VESEL, Tina. Pre-service teachersʼ opinion and knowledge on management of an allergic child. Allergy, ISSN 1398-9995. [Online ed.], 2016, vol. 71, suppl. S102, str. 577-578. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.12978/epdf. [COBISS.SI-ID 11046217]

8. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Pre-service primary school teachersʼ understanding of chemical bond at the submicroscopic level. V: 13th European Conference on Research in Chemical Education, 7-10 September 2016, Barcelona, Spain. Book of abstracts. Barcelona: Pacific World, 2016, str. 152. [COBISS.SI-ID 11159369]

9. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Monitoring authentic chemistry problem solving with the eye-tracking method. V: 13th European Conference on Research in Chemical Education, 7-10 September 2016, Barcelona, Spain. Book of abstracts. Barcelona: Pacific World, 2016, str. 206. [COBISS.SI-ID 11159625]

10. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Studentsʼ focus on 2D and 3D images of molecule models when solving simple chemical tasks. V: 13th European Conference on Research in Chemical Education, 7-10 September 2016, Barcelona, Spain. Book of abstracts. Barcelona: Pacific World, 2016, str. 207. [COBISS.SI-ID 11159881]

11. ZALOŽNIK, Urša, DEVETAK, Iztok. Introducing inorganic ions qualitative determination tests in lower-secondary school elective course experiments in chemistry. V: 13th European Conference on Research in Chemical Education, 7-10 September 2016, Barcelona, Spain. Book of abstracts. Barcelona: Pacific World, 2016, str. 221. [COBISS.SI-ID 11160137]

12. SLAPNIČAR, Miha, HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok. Razumevanje besedilnega in slikovnega gradiva o topnosti pri bodočih učiteljih kemije. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 51-52. [COBISS.SI-ID 10895433]

13. HRAST, Špela, BERONJA, Jana, LAH, Maja, MEDVED, Alenka, OBLAK, Maja, ŽEMLJA, Mojca, GAMS, Miha, TREBŠE, Polonca, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Uporaba različnih modelov molekul za reševanje preprostih nalog o zgradbi snovi. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 10904393]

14. POSEGA-DEVETAK, Sonja, DEVETAK, Iztok, VESEL, Tina. Evaluation of the anaphylaxis post-graduate teacher intervention programme. Food Allergy and Anaphylaxis Meeting, 1 str. http://www.eaaci.org/meetings/FAAM2016-Abstracts/abstracts/FAAM_2016_PP114.pdf. [COBISS.SI-ID 11256393]

15. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Factors of studentsʼ effectiveness in solving chemistry tasks based upon sub-micro representations. International Symposium on STEM Education (ISSE), 1 str. http://www.luma.fi/isse-2016/4230#session8. [COBISS.SI-ID 11044937]

16. PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. The triplet relationship in science concepts representations and problem solving. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 103. [COBISS.SI-ID 11156809]

17. KOCJAN, Alenka, DEVETAK, Iztok. Medvrstniško poučevanje o kislinah in bazah pri pouku kemije v osnovni šoli. V: 22. Slovenski kemijski dnevi, Portorož, 28.-30. september 2016 = 22. Slovenian Chemical Days Portorož, September 28-30, 2016. KAUČIČ, Venčeslav (ur.), BEŠTER-ROGAČ, Marija (ur.), GANTAR, Marjana (ur.). Zbornik referatov in povzetkov. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo, 2016, str. [1]. [COBISS.SI-ID 11252297]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

18. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Dotik narave 7, [Zvezek za aktivno učenje naravoslovja v 7. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-271-284-6. [COBISS.SI-ID 284607232]

19. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), KOVAČ, Teja (avtor, fotograf), KOLAR, Metoda, DEVETAK, Iztok (avtor, fotograf). Dotik okolja 3, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 111 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4345-1. [COBISS.SI-ID 283307008]

20. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik), KOVIČ, Miloš, RUTAR, Diana, TANKO, Martina, TORKAR, Gregor. Naravoslovje 6, [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (79, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-628-8. [COBISS.SI-ID 283673600]

21. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik, ilustrator), ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Naravoslovje 7, [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (71, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-629-5. [COBISS.SI-ID 284949760]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

22. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JERMAN, Janez, LOVŠIN, Francka, DEVETAK, Iztok, JURAK, Gregor, STARC, Gregor. Evalvacija izvajanja aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa sodelovali kot osamelci : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 31 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11625801]

23. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, JERMAN, Janez, DEVETAK, Iztok, JURAK, Gregor, STARC, Gregor. Evalvacija izvajanja aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa sodelovali v popolnih timih : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 30 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11626057]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

24. Cypriot Journal of Educational Sciences. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Nicosia: Academic World Education and Research Center (AWER), 2006-. ISSN 1305-905X. [COBISS.SI-ID 9563209]

25. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

26. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

27. The science education review. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Warwick, Aus.: Science time, 2002. ISSN 1446-6120. [COBISS.SI-ID 500860]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

28. GORJAN, Debora. Motiviranost, kognitivni stil ter učna uspešnost dijakov in dijakinj pri predmetu kemija : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Gorjan], 2016. 48 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4313. [COBISS.SI-ID 11401033]

 

Recenzent

29. Acta chimica slovenica. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo: =Slovenian Chemical Society, 1993-. ISSN 1318-0207. http://www.chem-soc.si/acta-chimica-slovenica/issues, http://search.ebscohost.com/Login.aspx?direct=true&authtype=cookie,ip,url,uid&db=a9h&jid=%221CDP%22&scope=site, http://chem-soc.si/acta.chem-soc.si/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-KC6O72BG, https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/issue/archive. [COBISS.SI-ID 14086149]

30. CEPS journal. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

31. Chemistry Education. Research and Practice. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. [COBISS.SI-ID 1496412]

32. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (recenzent 2009). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

33. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

34. International journal of science and mathematical education. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers. ISSN 1571-0068. [COBISS.SI-ID 512107801]

35. International journal of science education. Devetak, Iztok (recenzent 2016-). [Online ed.]. [London]; [Washington]: Routledge, Taylor & Francis, 1999-. ISSN 1464-5289. http://meos2.minerva.at/eos2/eos/screen/ProductSc?objid=309057. [COBISS.SI-ID 13865736]

36. Journal of chemical education. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

37. Journal of research in science teaching. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

38. AŠKERC VENIGER, Katarina (urednik), CVETEK, Slavko (urednik, recenzent), FLORJANČIČ, Viktorija (urednik), KLEMENČIČ, Manja (urednik), MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (urednik, avtor dodatnega besedila), RUTAR, Sonja (urednik). Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6628-49-5. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 285282816]

39. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf, ilustrator). Začetno naravoslovje, Kemija : [učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-253-192-8. [COBISS.SI-ID 286313472]

 

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Odgovornost šole za vzpostavljanje partnerskega modela sodelovanja s starši. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2016, letn. 18, št. 2/3, str. 26-32, tabela. [COBISS.SI-ID 11506505]

2. DEVJAK, Tatjana, BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Srečko. Slovene and Portuguese pre-school teachers about the play and movement activities of pre-school children. US-China education review. A., ISSN 2161-623X, 2016, vol. 6, no. 7, str. 412-422, tabeli, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 11221833]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

3. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Zgodovinski diskurz sodelovanja med šolo in starši v Sloveniji. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2016, letn. 31, [št.] 1, str. 3-14. [COBISS.SI-ID 514404215]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana, PETEK, Tomaž. Pogledi učiteljev na vlogo staršev pri spodbujanju bralne pismenosti otrok. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 16. [COBISS.SI-ID 10897737]

5. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, DEVJAK, Tatjana. Razlike v mnenjih osnovnošolskih učiteljev o nekaterih pogledih na bralno pismenost. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 10901321]

6. DEVJAK, Tatjana. From idea to implementation of projects in primary school for sustainable development : a case study in Slovenia. V: Empowering the teacher of tomorrow : Conference Brochure. [S. l.]: The Learning Teacher Network, 2016, str. 18. http://www.learningteacher.eu/sites/learningteacher.eu/files/attachments/tallinn_conference_brochure_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11343945]

7. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Partnerstvo med starši in šolo s pravno-formalnega vidika. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 11222089]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. BERČNIK, Sanja, PETEK, Tomaž, DEVJAK, Tatjana. Pogledi učiteljev na vlogo staršev pri spodbujanju bralne pismenosti otrok. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 69-85, tabeli, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 11109449]

9. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, DEVJAK, Tatjana. Razlike v mnenjih osnovnošolskih učiteljev o nekaterih pogledih na bralno pismenost. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 87-99, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11109705]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. DEVJAK, Tatjana. Primož Trubar : ime Primoža Trubarja bo slovelo, dokler se bo glasila slovenska beseda. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. Trubarjeva domačija praznuje : 1986-2016. 1. izd. Velike Lašče: Občina, 2016, str. 3-11. [COBISS.SI-ID 11033929]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. DEVJAK, Tatjana. Predgovor. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), et al. Trubarjeva domačija praznuje : 1986-2016. 1. izd. Velike Lašče: Občina, 2016, str. 1-2. [COBISS.SI-ID 11033673]

 

1.25 Drugi sestavni deli

12. DEVJAK, Tatjana. Advent in božični čas sta za nami, spomini ostanejo. Trobla, ISSN 1408-5852. [Tiskana izd.], 3. feb. 2016, letn. 22, št. 1, str. 22, ilustr. [COBISS.SI-ID 11034185]

13. DEVJAK, Tatjana. Iz predgovora nove knjige z naslovom Trubarjeva domačija praznuje. Trobla, ISSN 1408-5852. [Tiskana izd.], 1. jun. 2016, letn. 22, št. 3, str. 13. [COBISS.SI-ID 11034441]

14. DEVJAK, Tatjana. Mladinski muzikal Društvo za spuščanje zmajev. Trobla, ISSN 1408-5852. [Tiskana izd.], 1. jun. 2016, letn. 22, št. 3, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 11034697]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

15. DEVJAK, Tatjana. Organizacijska kultura in klima : študijsko gradivo. [S. l.]: [s. n.], 2016. 17 f. [COBISS.SI-ID 10958409]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

16. DEVJAK, Tatjana (intervjuvanec). Kakšna je rodnost pri nas? : oddaja Svet na Kanalu A , 27. 7. 2016. http://www.24ur.com/novice/slovenija/kako-je-z-rodnostjo-pri-nas.html. [COBISS.SI-ID 11123017]

17. DEVJAK, Tatjana (intervjuvanec), KUNTNER, Tone (intervjuvanec), ZAKRAJŠEK, Anton (intervjuvanec). Knjiga ob 30-letnici Trubarjeve domačije : Vaš kanal, Novo mesto, 8. junij 2016. http://www.vaskanal.com/novice/24946-knjiga-ob-30-letnici-trubarjeve-domacije-.html. [COBISS.SI-ID 11037513]

18. DEVJAK, Tatjana (intervjuvanec). [Primož Trubar] : oddaja Dobro jutro, 1. program TV Slovenija, 8. 6. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174409998. [COBISS.SI-ID 11037769]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

19. DEVJAK, Tatjana. From idea to implementation of projects in primary school for sustainable development : a case study in Slovenia : predavanje v okviru 11th International Conference "Empowering the teacher of tomorrow", 22-24 September 2016, Tallinn, Estonia. [COBISS.SI-ID 11225161]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

20. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik), DAGARIN FOJKAR, Mateja (urednik). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-253-193-5. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/2016/Bralna-pismenost_Posvet-PeF-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 285529856]

21. DEVJAK, Tatjana, PEČNIK, Barbara, VASIČ, Veronika, PERHAJ, Andrej, ČOP, Lidija, LESAR HRŽIČ, Renata, LAMPRET, Marija, GRAJŠ, Magda, OBLAK, Marija, DEVJAK, Tatjana (urednik, avtor dodatnega besedila). Trubarjeva domačija praznuje : 1986-2016. 1. izd. Velike Lašče: Občina, 2016. XIV, 180 str., ilustr. ISBN 978-961-92109-2-5. [COBISS.SI-ID 284681728]

22. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

 

Recenzent

23. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

MARTINA ERJAVŠEK [36949]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KOSTANJEVEC, Stojan, ŽABKAR, Nives, ERJAVŠEK, Martina. Vključevanje študentov Pedagoške fakultete v program Ekošola = The inclusion of the Faculty of Education students in the eco-school programme. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 135-142, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4337. [COBISS.SI-ID 11405385]

2. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Prehransko opismenjevanje otrok z vidika usvajanja prehranskih veščin = The nutritional literacy of elementary school pupils in the perspective of acquiring nutritional skills. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 796-804, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4336. [COBISS.SI-ID 11406665]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KOSTANJEVEC, Stojan, KEK, Katja, ERJAVŠEK, Martina. Parents' attitude to healthy nutrition habits of children in school. V: REISSMANNOVÁ, Jitka (ur.), GAJZLEROVÁ, Lenka (ur.). 70 ve zdraví. 1. el. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, str. 21-29, tabele. https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/865. [COBISS.SI-ID 11479113]

4. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. The inclusion of nutrition concepts in the elementary school syllabus in reference to the components of nutrition literacy. V: REISSMANNOVÁ, Jitka (ur.), GAJZLEROVÁ, Lenka (ur.). 70 ve zdraví. 1. el. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, str. 130-138, tabele. https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/865. [COBISS.SI-ID 11479369]

5. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Projektno učno delo z vidika aktivnega pristopa k poučevanju prehranskih vsebin v študijskem programu gospodinjstva = Project-based learning in the perspective of active approach to teaching nutrition contents in home economics study programme. V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 202-213, tabele. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 11144265]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Projektno učno delo z vidika aktivnega pristopa k poučevanju prehranskih vsebin v študijskem programu gospodinjstva. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 20. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10968137]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

7. BERLIC, Nika, POLIČNIK, Rok, GREGORIČ, Matej, FAJDIGA TURK, Vida, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, JURAK, Gregor, STARC, Gregor, KOVAČ, Marjeta, KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, STREL, Jaka, BERLIC, Nika (urednik), POLIČNIK, Rok (urednik). Identifikacija vrzeli in potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja na področju zdravega življenjskega sloga, debelosti in zmanjševanja neenakosti : povzetki ključnih ugotovitev na podlagi analize stanja in ocene potreb, (Projekt Uživajmo v zdravju). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. ISBN 978-961-7002-02-7. http://www.uzivajmovzdravju.si/wp-content/uploads/2016/07/UVZ_Publikacija_ukrepi_11.7.pdf. [COBISS.SI-ID 285437440]

8. JURAK, Gregor, STARC, Gregor, KOVAČ, Marjeta, KOSTANJEVEC, Stojan, RADI, Petra, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, KRPAČ, Franc, JURAK, Gregor (urednik). Priročnik za preventivne time za izpeljavo dejavnosti na področju gibanja in prehrane v pilotnem testiranju projekta Uživajmo v zdravju. V Ljubljani: Univerza, 2016. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-49-6. http://www.uzivajmovzdravju.si/wp-content/uploads/2016/12/prirocnik_UZ_gibanje-5.pdf. [COBISS.SI-ID 287953408]

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka. Prehranske karte. V Ljubljani: Univerza, 2016. 176 kart, papir, barve. [COBISS.SI-ID 11390281]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

10. LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JERMAN, Janez. Evalvacija aktivnosti pri izobraževanju učiteljev : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 17 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11625289]

11. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JERMAN, Janez, LOVŠIN, Francka, DEVETAK, Iztok, JURAK, Gregor, STARC, Gregor. Evalvacija izvajanja aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa sodelovali kot osamelci : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 31 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11625801]

12. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, JERMAN, Janez, DEVETAK, Iztok, JURAK, Gregor, STARC, Gregor. Evalvacija izvajanja aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa sodelovali v popolnih timih : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 30 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11626057]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Introducing nutrition literacy in Slovenian elementary schools in the perspective of health education : predavanje v okviru Vědecká konference 70 ve zdraví, 8. - 9. září 2016, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11224393]

14. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. Parentsʼ attitude to healthy nutrition habits of children in school : predavanje v okviru Vědecká konference 70 ve zdraví, 8. - 9. září 2016, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11224137]

15. SIMČIČ, Irena, KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Vključenosti prehranskih vsebin v različnih nivojih izobraževanja na nacionalni in mednarodni ravni : predavanje na konferenci "Uživajmo v zdravju", 18. 3. 2016, Laško, Slovenija. [COBISS.SI-ID 10950729]

VESNA FERK SAVEC [20448]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Beyond the use of an explanatory key accompanying submicroscopic representations. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2016, vol. 63, no. 4, str. 864-873, tabele, graf. prikazi. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2835/1127, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4290, doi: 10.17344/acsi.2016.2835. [COBISS.SI-ID 11383113]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. FERK SAVEC, Vesna. The opportunities and challenges for ICT in science education. International Symposium on STEM Education (ISSE). http://www.luma.fi/isse-2016/4230#key-fs. [COBISS.SI-ID 11088713]

3. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Mnenje slovenskih in finskih bodočih učiteljev kemije o izbranih vidikih njihovega poklica = Slovenian and Finish prospective chemistry teachersʼ perception of specific features of their future profession. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 805-813, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4333. [COBISS.SI-ID 11406921]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. WISSIAK GRM, Katarina Senta, FERK SAVEC, Vesna. Self-evaluation of professional development during practical pedagogical training by pre-service chemistry teachers In Slovenia. V: WILLIS, Jerry W. (ur.), DONALDSON, J. Ana (ur.). 7th International New Horizons in Education Conference, (Turkish online journal of educational technology, ISSN 2146-7242, vol. 15, 4). [Sakarya: Sakarya University], cop. 2016, vol. 15, no. 4, str. 495-510, tabele. http://www.tojet.net/special/2016_12_1.pdf. [COBISS.SI-ID 11385161]

5. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor, FERK SAVEC, Vesna. Vloge legende v kemijskih nalogah temelječih na submikroskopskih predstavitvah = The role of the explanatory key in solving chemical tasks involving submicroscopic representations. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 1023-1033, ilustr., tabela. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4348. [COBISS.SI-ID 11405129]

6. LOGAR, Ana, FERK SAVEC, Vesna. Kaj vpliva na demonstracijsko eksperimentalno delo pri pouku kemije? = What influences on demonstration experimental work in chemistry classroom?. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 1042-1050, tabeli. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4332. [COBISS.SI-ID 11407945]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Factors of studentsʼ effectiveness in solving chemistry tasks based upon sub-micro representations. International Symposium on STEM Education (ISSE), 1 str. http://www.luma.fi/isse-2016/4230#session8. [COBISS.SI-ID 11044937]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. FERK SAVEC, Vesna. Slovenian educational system and chemistry teacher education : predavanje na University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry, 10th May 2016, Finland. [COBISS.SI-ID 11147081]

9. FERK SAVEC, Vesna. Trends in Slovenian chemistry education research : predavanje na University of Helsinki, Faculty of Science, Department of Chemistry, 12th May 2016, Finland. [COBISS.SI-ID 11147337]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. WISSIAK GRM, Katarina Senta, FERK SAVEC, Vesna. Self-evaluation of the professional development during practical pedagogical training by Slovenian prospective chemistry teachersʼ : prispevek na konferenci 7th "International Conference on New Horizons in Education", 14. 7.2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 11148617]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

11. LOGAR, Ana. Opredelitev in vrednotenje dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost eksperimentalnega dela pri učenju in poučevanju kemije : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Logar], 2016. IX, 121 str., [116] str. pril., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87665. [COBISS.SI-ID 62507106]

 

Mentor pri magistrskih delih

12. SOTLAR, Klavdija. Pomen vključevanja vizualizacijskih gradnikov v pouk kemije z uspešnimi učenci : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Sotlar], 2016. XVI, 97 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1315678]

13. BOHINC, Natalija. Preučevanje integracije modelov in animacij na ravni delcev z vidika učiteljev kemije : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Bohinc Zaveljcina], 2016. VI, 83 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1315934]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. BAŠEK, Petra. Nevarne snovi, kot jih dojemajo osnovnošolci : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Bašek], 2016. XIII f., 51 str., [33] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4115. [COBISS.SI-ID 11320649]

15. KRAMŽAR, Barbara. Vrednotenje različnih pristopov poučevanja lipidov : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kramžar], 2016. XII, 85 str., [16] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4302. [COBISS.SI-ID 11396681]

 

Recenzent

16. Chemistry education research and practice. Ferk Savec, Vesna (recenzent 2016). [on-line ed.]. Ioannina: University of Ioannina; London: Royal Society of Chemistry, 2003-. ISSN 1756-1108. http://www.rsc.org/Education/CERP/index.asp. [COBISS.SI-ID 7991369]

17. OREL, Mojca (urednik). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016. ISBN 978-961-93662-9-5. http://www.eduvision.si/, http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 287969792]

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FILIPČIČ, Aleš, ČUK, Ivan, FILIPČIČ, Tjaša. Lateral asymmetry in upper and lower limb bioelectrical impedance analysis in youth tennis players = Análisis de asimetría lateral de impedancia bioeléctrica de miembros superiores e inferiores en jugadores jóvenes de tenis. International journal of morphology, ISSN 0717-9502, 2016, vol. 34, no. 3, str. 890-895, tabele, graf. prikazi. http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0717-950220160003&lng=es&nrm=iso, http://www.scielo.cl/pdf/ijmorphol/v34n3/art12.pdf. [COBISS.SI-ID 4967857]

 

1.04 Strokovni članek

2. FILIPČIČ, Tjaša (avtor, fotograf). Gibalna aktivnost invalidov in zdravje za vsak dan. Glasilo Zveze delovnih invalidov Slovenije, ISSN 1854-0759, letn. 13, št. 13, str. 21-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 11419721]

3. FILIPČIČ, Tjaša (avtor, fotograf). Ocenjevanje učencev s posebnimi potrebami pri predmetu šport. Športnik, ISSN 1854-5254, maj 2016, letn. 12, št. 41/42, str. 82-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 11021129]

4. FILIPČIČ, Tjaša (avtor, fotograf). Prepoznavanje gibalnih sposobnosti in spretnosti. Športnik, ISSN 1854-5254, okt. 2016, letn. 12, št. 43, str. 71-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 11237193]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. MLAKAR, Katja, FILIPČIČ, Tjaša. Doživljanje izobraževalne poti - izkušnje dveh oseb s cerebralno paralizo. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016, str. 44. [COBISS.SI-ID 11230025]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. FILIPČIČ, Tjaša, BURIAN, Maja. Ostala področja dela v vrtcu. 8.3, Zgodnja gibalna obravnava za slepega in slabovidnega otroka. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-, 6 str. [COBISS.SI-ID 11487049]

7. FILIPČIČ, Tjaša, GROLEGER SRŠEN, Katja. Ostala področja dela v vrtcu. 8.4, Gibalna vzgoja gibalno oviranih otrok. V: MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, et al. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu : primeri dejavnosti na različnih področjih Kurikula za vrtce. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-, 14 str. [COBISS.SI-ID 11487305]

 

1.25 Drugi sestavni deli

8. FILIPČIČ, Tjaša. Jeralič na obisku na Pedagoški fakulteti. Športnik, ISSN 1854-5254, dec. 2016, letn. 12, št. 44, str. 70, ilustr. [COBISS.SI-ID 11392329]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

9. FILIPČIČ, Tjaša (avtor, urednik). Priročnik za izvajanje interesnih programov športa otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami. Ljubljana: Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite, 2016. ISBN 978-961-91430-3-2. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3A915AQU. [COBISS.SI-ID 287030784]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. FILIPČIČ, Tjaša. Dijagnostika na području motoričkih sposbnosti i spretnosti : predavanje na Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 16. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 11099465]

11. FILIPČIČ, Tjaša. Integracija osoba sa invaliditetom i mjesto redovite sportske aktivnosti - situacija u Sloveniji : predavanje na Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet, 23. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 11099721]

12. FILIPČIČ, Tjaša. Kinesitheraphy. Sport for disabled persons : predavanja na Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 1st April - 30th June 2016. [COBISS.SI-ID 11099209]

 

3.25 Druga izvedena dela

13. GROLEGER SRŠEN, Katja (diskutant), DOLINAR, Monika (diskutant), FILIPČIČ, Tjaša (diskutant). Vključevanje v pouk športa, šolo v naravi in interesne športne dejavnosti v okviru izobraževalnega procesa - delavnica : Seminar "Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja", Ljubljana, 14. in 15. april 2016. [COBISS.SI-ID 2164841]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. BOŽIČ, Barbara. Gibalne aktivnosti za mladostnike v bolnišnični šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Božič], 2016. VIII, 149 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4134. [COBISS.SI-ID 11328073]

16. DEBEVEC, Karin. Prilagojeno izvajanje vsebin športa za učenca s slepoto in slabovidnostjo (študija primera) : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Debevec], 2016. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4135. [COBISS.SI-ID 11328329]

17. UDIR, Anita. Prilagojeno izvajanje vsebin za učenca s spino bifido in hidrocefalusom pri pouku športa (študija primera) : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Udir], 2016. VIII, 78 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3809. [COBISS.SI-ID 11188041]

18. BENČINA, Darja. Program za razvijanje vzdržljivosti v ramenskem obroču in mišic rok za otroke z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Benčina], 2016. 63 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3610. [COBISS.SI-ID 11112265]

19. TKALEC, Anita. Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Tkalec], 2016. X, 90 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3527. [COBISS.SI-ID 11060809]

 

Mentor pri specialističnih delih

20. SERNEC, Tamara. Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi za razvoj gibanja pri otroku s hiperkinetično motnjo : specialistično delo. Ljubljana: [T. Sernec], 2016. 132 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3699. [COBISS.SI-ID 11146057]

 

Somentor pri specialističnih delih

21. PRINCES, Tanja. Pridobivanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti s pomočjo dramsko-gibalnih dejavnosti pri mladostnikih z motnjami v duševnem in gibalnem razvoju : specialistično delo. Ljubljana: [T. Princes], 2016. 143 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3811. [COBISS.SI-ID 11192393]

 

Recenzent

22. BURIAN, Maja, PISTOTNIK, Borut. Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne : [učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-253-191-1. [COBISS.SI-ID 284988416]

23. BURIAN, Maja, PISTOTNIK, Borut. Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne : [učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-202-4. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532024. [COBISS.SI-ID 287762944]

 

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. FRELIH, Črtomir. Dragocena, vrhunska zapolnitev : neverjetno kaj zmore en sam človek. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 5. feb. 2016, letn. 67, št. 3, str. 10-11. [COBISS.SI-ID 10907465]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. FRELIH, Črtomir. Iskanje matrice. V: KOREN-BOŽIČEK, Milena (ur.), BASSIN, Aleksander. Iskanje matrice : [razstava, 22. december 2016 - 28. januar 2017, Galerija Velenje]. Velenje: Festival Velenje, Galerija, 2016, str. 5. [COBISS.SI-ID 11449673]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje 4 : učbenik za 4. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2016. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-76-3. [COBISS.SI-ID 285496064]

4. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje 5 : učbenik za 5. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2016. ilustr. ISBN 978-961-6525-77-0. [COBISS.SI-ID 285496576]

5. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 8. razred osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Debora, 2016. ISBN 978-961-6525-80-0. [COBISS.SI-ID 285991168]

6. TACOL, Tonka (avtor, urednik), FRELIH, Črtomir, MUHOVIČ, Jožef, ZUPANČIČ, Domen. Likovno izražanje : učbenik za 9. razred osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Debora, 2016. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-81-7. [COBISS.SI-ID 285991680]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

7. ČADEŽ, Vesna (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), MAHER, Polona (umetnik), et al. Dela na papirju = Works on paper : skupinska razstava, Galerija 5 (Gallery 5), Oulu, Finska, 31. 8.- 25. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 11480393]

8. FRELIH, Črtomir (umetnik). "Fuchsgarten" : Galerija Porcia, Spittal an der Drau, 30. 9. - 28. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 11205705]

9. BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko : ob tednu Univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 7. 12. 2016 - 13. 1. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4280. [COBISS.SI-ID 11377225]

10. BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). "V navdih" : razstava del profesorjev Oddelka likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Šubičeva hiša, Poljane nad Škofjo Loko, 16. mar. - 14. apr. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3383. [COBISS.SI-ID 10946121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

11. JAKŠA, Janja. Vizualizacija in likovna artikulacija pri srednješolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Jakša], 2016. 118 str., [61] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3515. [COBISS.SI-ID 11050825]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. JERAJ, Urška. Glasba kot sredstvo za lažje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Jeraj], 2016. XII, 135 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4171. [COBISS.SI-ID 11340105]

13. KOŠAR, Alja. Interakcija med barvo in risbo v likovnem prostoru : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Košar], 2016. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4293. [COBISS.SI-ID 11392585]

14. MIROSAVLJEVIĆ, Nace. Poučevanje linearne perspektive ob uporabi Dürerjevega modela : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Mirosavljević], 2016. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4224. [COBISS.SI-ID 11360329]

 

Mentor - drugo

15. Razstava 3. letnika likovne pedagogike : slikanje, kiparstvo, grafika, risanje : Galerija PeF, Ljubljana, 4. 5. 2016 - 27. 5. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3444. [COBISS.SI-ID 10988873]

16. Sinteza : zaključna razstava 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 8. 6. 2016 - 8. 7. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3492/. [COBISS.SI-ID 11034953]

 

Ilustrator

17. Šolski razgledi. Frelih, Črtomir (ilustrator 2016). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Prosvetni delavec, 1992-. ISSN 1318-1483. http://www.solski-razgledi.com/revije.asp?letnik=, http://www.solski-razgledi.com/arhiv.html. [COBISS.SI-ID 28868608]

18. TACOL, Tonka. Likovno izražanje 3, Priročnik za učitelje 3. razreda osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Debora, 2016. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6525-91-6. [COBISS.SI-ID 285097728]

 

Umetnik

19. BASSIN, Aleksander, KOREN-BOŽIČEK, Milena (urednik). Iskanje matrice : [razstava, 22. december 2016 - 28. januar 2017, Galerija Velenje]. Velenje: Festival Velenje, Galerija, 2016. 56 str., ilustr. https://issuu.com/opacelica/docs/galerija_velenje_iskanje_matrice_ka/4. [COBISS.SI-ID 11447881]

20. Majski salon : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 19. maj - 2. oktober 2016. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2016. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-93680-4-6. [COBISS.SI-ID 284708096]

21. BASSIN, Aleksander. Nagrađeni radovi = The Awarded works. Prijedor = Museum of Kozara: Muzej Kozare: = Museum of Kozara, 2016. 118 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11532617]

 

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. The age of studies and reports : selected elements concerning the background of encounters defining the power of education. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 2, str. 61-80, tabeli. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_61-80_Tasner_Gaber.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/3725/. [COBISS.SI-ID 11070537]

2. KOS, Živa, TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Možnosti in meje konceptualizacij ter praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 29-49. [COBISS.SI-ID 3014487]

3. TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Vzpostavljanje edukacijske meritokracije kot vodilne racionalnosti sodobnega izobraževanja v neoliberalno orientiranih družbah. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 51-73. [COBISS.SI-ID 3014743]

4. GABER, Slavko, KOS, Živa, TAŠNER, Veronika. Premene v družbi, spremembe v šoli. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 75-93. [COBISS.SI-ID 3014999]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. GABER, Slavko. The importance of ownership of educational changes for their sustainability. V: JUGOVIĆ, Ivana (ur.). Obrazovne promjene : izazovi i očekivanja : knjiga sažetaka = Educational change : challenges and expectations : book of abstracts. U Zagrebu: Institut za društvena istraživanja: = Institute for Social Research, 2016, str. 7. http://www.idi.hr/doz2016/DOZ_2016_knjiga_sazetaka.pdf. [COBISS.SI-ID 11299145]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Šolska uspešnost učenk in učencev - vpliv kuturnega in socialnega kapitala. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 10901065]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Vzdržnost kakovostnega slovenskega šolskega sistema v luči razprave o financiranju zasebnih šol. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?. 1. izd. Ljubljana: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 2016, str. 67-84. [COBISS.SI-ID 10927689]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. SARDOČ, Mitja, GABER, Slavko. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 2, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 287329280]

9. SARDOČ, Mitja, GABER, Slavko. Editorial. CEPS journal, ISSN 2232-2647, 2016, vol. 6, no. 2, str. 5-8, ilustr. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_5-8_editorial.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3724. [COBISS.SI-ID 2947927]

 

1.22 Intervju

10. GABER, Slavko (intervjuvanec). Napako ustavljanja izobraževanja smo že naredili. Ne ponovimo je!. Delo, ISSN 0350-7521, 8. okt. 2016, letn. 58, št. 235, portret. [COBISS.SI-ID 11230537]

11. GABER, Slavko (intervjuvanec). Čas se tako resno spreminja, da pred tem ne kaže mižati. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 6. okt. 2016, leto 72, št. 233, str. 4, portret. [COBISS.SI-ID 11219785]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

12. GABER, Slavko. Philosophical and sociological aspects of pedagogical discourse practices. Identity. Dealing with the new/the strange in Europe. Equity and equality in school systems and education. The rights of people and children : predavanje na Erasmus+ (STA), Teaching Staff Mobility in the academic year 2015/2016, Instituto Politecnico de Porto, Portugal, from 23 till 27. 5. 2016 (20 ur). [COBISS.SI-ID 11439945]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Šolska uspešnost uspešnost učenk in učencev - vpliv kulturnega in socialnega kapitala : predavanje na mednarodnem posvetu Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 22. januar 2016. [COBISS.SI-ID 10888521]

 

3.25 Druga izvedena dela

14. ŠIMENC, Marjan (diskutant), KODELJA, Zdenko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), KREK, Janez (diskutant). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo? : spomladanski seminar Šolskega polja : [razprava o prihodnosti slovenskega šolskega sistema ob izidu knjige "Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?", Ljubljana, UL Pedagoška fakulteta, 20. april 2016]. [COBISS.SI-ID 2918487]

15. ŠTEFANC, Damijan, KROFLIČ, Robi (diskutant), VILIČ KLENOVŠEK, Tanja (diskutant), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (diskutant), VOGRINC, Janez (diskutant), GABER, Slavko (diskutant). Samoevalvacija - dejavnik izboljševanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema : okrogla miza : Samoevalvacija kot dejavnik zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, Pedagoško-andragoški dnevi 2016, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 28. 1. 2016. Ljubljana, 28. 1. 2016: Filozofska fakulteta Ljubljana. [COBISS.SI-ID 63439970]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. CEPS journal. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2011-2012, glavni urednik 2013-, odgovorni urednik 2013-, gostujoči urednik 2016). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

17. CEPS journal. Gaber, Slavko (urednik 2016). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 2232-2647. [COBISS.SI-ID 254029824]

18. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

19. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

20. KOS, Živa. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v edukaciji : med nadzorom in varnostjo : doktorska disertacija. Ljubljana: [Ž. Kos], 2016. 208 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4142. [COBISS.SI-ID 11330633]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

21. SITAR, Erika. Obravnava učencev glede na spol v razredu v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Sitar], 2016. 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3465. [COBISS.SI-ID 11015753]

22. PETERKA, Ana. Socialna sprejetost otrok priseljencev v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Peterka], 2016. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3451. [COBISS.SI-ID 10999369]

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor. A kinaesthetic approach to teaching electrical engineering. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2016, vol. 14, no. 3, str. 366-373, ilustr., tabela. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.14,%20No.3%20(2016)/06-Gersak-G.pdf. [COBISS.SI-ID 11162441]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GERŠAK, Vesna. Utelešenost in čuječnost - kaj imata skupnega tako pri učencih kot pri učiteljih? = Students' and teachers' embodiment and mindfulness - what do they have in common?. V: OREL, Mojca (ur.). Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 187-198, ilustr., tabela. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20MINDfulness%202016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4352/. [COBISS.SI-ID 11306569]

3. VODOPIVEC, Jan, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor. Ocenjevanje čustev učencev med poukom s pomočjo orodja FaceReader. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572, 25). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. B, str. 153-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 11552852]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

4. GERŠAK, Vesna. Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Geršak], 2016. 330 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3540. [COBISS.SI-ID 11065161]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

5. GERŠAK, Vesna (intervjuvanec), MEŠKO, Nina (intervjuvanec). Ples in ustvarjalni gib : ob svetovnem dnevu plesa : oddaja Malo naokrog, Radio Maribor, 29. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 10999113]

 

3.12 Razstava

6. GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, RAUCH PODRZAVNIK, Andreja. Razstava projekta Voda : predstavitev dela na področju ustvarjalnega giba in lutk : Galerija PeF, Ljubljana, 25. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 11018825]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : predstavitvena delavnica, Kulturni bazar 2016: Kultura se predstavi, 31. marec 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11004233]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

8. Vodno potovanje in Povodni mož : plesno-gibalni predstavi v okviru razstave Voda v okviru 8. ljubljanskega festivala kulturno-umetniške vzgoje Bobri : v izvedbi študentk 2. letnika oddelka za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Mestni muzej Ljubljana, 8. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 10888009]

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BEŠTER, Marja, GODEC SORŠAK, Lara. Bralna pismenost in pouk. Slovenščina v šoli, ISSN 1318-864X, 2016, letn. 19, [št.] 3/4, str. 30-42, 140, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 11419977]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. BEŠTER, Marja, GODEC SORŠAK, Lara. Dosežki slovenskih dijakov pri bralni pismenosti v raziskavi PISA in pouk. V: POZNANOVIČ, Mojca (ur.). Jeziki nas povezujejo : zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2016, str. 37-39. [COBISS.SI-ID 11035465]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. BEŠTER, Marja, GODEC SORŠAK, Lara. Kaj spremeniti pri pouku za dvig ravni bralne pismenosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 10903113]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. BEŠTER, Marja, GODEC SORŠAK, Lara. Kaj spremeniti pri pouku za dvig ravni bralne pismenosti. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 119-142, ilustr. [COBISS.SI-ID 11111241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. FURLAN BREC, Mirjam, GODEC SORŠAK, Lara, GOLC, Lidija, HODAK, Marjana, KASTELIC, Silva, KOLAR, Maruša, KORMAN, Andrejka, HEDŽET KRKAČ, Mira, KVAS, Jana, PIRC, Vlado, PIRIH SVETINA, Nataša, ŠPACAPAN, Adrijana, VOGEL, Jerica, et al., JAGODIČ, Mateja (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Slovenščina na poklicni maturi : zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2009-2014, (Zbirke nalog za poklicno maturo). 1. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2016. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-6899-14-7. [COBISS.SI-ID 283728896]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

Recenzent

7. CAJHEN, Nana, DRUSANY, Nevenka, KAPKO, Dragica, KRIŽAJ, Martina, BEŠTER, Marja. Slovenščina za vsak dan 8, [Učbenik za slovenščino v 8. razredu osnovne šole] : izdaja s plusom. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-271-713-1. [COBISS.SI-ID 285350912]

 

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. Eta and kaon production in a chiral quark model. The european physical journal. A, Hadrons and nuclei, ISSN 1434-6001, 2016, vol. 52, art. no. 279, 14 str., graf. prikazi, doi: 10.1140/epja/i2016-16279-6. [COBISS.SI-ID 2992484]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. GOLLI, Bojan, ŠIRCA, Simon. Puzzles in eta photoproduction : the 1685 MeV narrow peak : B. Golli and S. Širca. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings to the Mini-Workshop Quarks, Hadrons, Matter, Bled, Slovenia, July 3-10, 2016, (Blejske delavnice iz fizike, ISSN 1580-4992, Letn. 17, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 44-49. [COBISS.SI-ID 30002471]

3. KENDA, Maša, SLAPNIČAR, Miha, GOLLI, Bojan. Uporaba svetlečih palčk pri pouku kemije in fizike = Using glowsticks in teaching chemistry and physics. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 996-1006, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4334. [COBISS.SI-ID 11407433]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. GOLLI, Bojan, ROSINA, Mitja, ŠIRCA, Simon. Preface = Predgovor. V: GOLLI, Bojan (ur.), ROSINA, Mitja (ur.), ŠIRCA, Simon (ur.). Proceedings to the Mini-Workshop Quarks, Hadrons, Matter, Bled, Slovenia, July 3-10, 2016, (Blejske delavnice iz fizike, ISSN 1580-4992, Letn. 17, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. [V.-VII.]. [COBISS.SI-ID 30001703]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. TRONTELJ, Zvonko, GOLLI, Bojan. Profesor Mitja Rosina - osemdesetletnik. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2016, let. 63, št. 1, str. 30-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 11014217]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. BAVDEK, Gregor, GOLLI, Bojan, BAJC, Jure. Zbirka nalog iz Matematičnih metod v fiziki 1 za 1. letnik. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta,, 2016. 42 str., ilustr. http://www.grega.si/pef/mmf1/vaje.pdf. [COBISS.SI-ID 10986313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

8. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

9. GOLLI, Bojan (urednik), ROSINA, Mitja (urednik), ŠIRCA, Simon (urednik). Proceedings to the Mini-Workshop Quarks, Hadrons, Matter, Bled, Slovenia, July 3-10, 2016, (Blejske delavnice iz fizike, Letn. 17, št. 1). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. 63 str. [COBISS.SI-ID 30001447]

 

Mentor pri magistrskih delih

10. ROŽIČ, Marko. Video posnetek kot didaktični pripomoček pri pouku fizike = Video clip as a didactic accessory in physics classes : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rožič], 2016. 180 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2961764]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. HADALIN, Monika. Energijski procesi pri modelu sončnega kolektorja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Hadalin], 2016. 39 str., XIII, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3374. [COBISS.SI-ID 10941769]

ANA GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Vpliv tovora na prevoženo pot. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2016, letn. 21, št. 1, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4288. [COBISS.SI-ID 11378249]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2016, letn. 21, št. 1, str. [2]. [COBISS.SI-ID 11376969]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 283476736]

4. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0643-9. [COBISS.SI-ID 283504640]

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), UMEK, Maja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0323-0. [COBISS.SI-ID 283468800]

6. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0729-0. [COBISS.SI-ID 284187392]

7. FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5, Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0730-6. [COBISS.SI-ID 284716800]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

8. BRODERICK, Nicola, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan, TORKAR, Gregor. Energy. [S. l.: s. n., 201?]. 50 str., ilustr. http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/sustain/energy_handbook.pdf. [COBISS.SI-ID 11298377]

 

2.08 Doktorska disertacija

9. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Raziskovalni pouk fizikalnih vsebin naravoslovja na razredni stopnji : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Gostinčar Blagotinšek], 2016. XIV, 262 str., [115] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3689. [COBISS.SI-ID 11142473]

10. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Raziskovalni pouk fizikalnih vsebin naravoslovja na razredni stopnji : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Gostinčar Blagotinšek], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3689. [COBISS.SI-ID 288340480]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Fotograf

12. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2016. ISBN 978-961-02-0753-5. [COBISS.SI-ID 283734528]

 

POLONA GRADIŠEK [34958]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RIJAVEC, Majda, PEČJAK, Sonja, JURČEC, Lana, GRADIŠEK, Polona. Money and career or calling? Intrinsic vs. extrinsic work orientations and job satisfaction of Croatian and Slovenian teachers = Novac i karijera ili životni poziv? Intrinzične vs. ekstrinzične radne orijentacije i zadovoljstvo poslom hrvatskih i slovenskih učitelja. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5197. [Online ed.], 2016, vol. 18, no. 1, str. 201-223. http://cje2.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/article/view/1163. [COBISS.SI-ID 10999881]

 

1.05 Poljudni članek

2. GRADIŠEK, Polona. Optimistično v novo leto. Sedem., ISSN 2463-8064, 8. jan. 2016, letn. 2, št. 1, str. 18, fotogr. [COBISS.SI-ID 11508041]

3. GRADIŠEK, Polona. Naučite se optimizma. Sedem., ISSN 2463-8064, 15. jan. 2016, letn. 2, št. 2, str. 18, fotogr. [COBISS.SI-ID 11506249]

4. GRADIŠEK, Polona. Pismo hvaležnosti. Sedem., ISSN 2463-8064, 22. jan. 2016, letn. 2, št. 3, str. 18, fotogr. [COBISS.SI-ID 11505993]

5. GRADIŠEK, Polona. Pobarvajte si življenje. Sedem., ISSN 2463-8064, 29. jan. 2016, letn. 2, št. 4, str. 18, fotogr. [COBISS.SI-ID 11505737]

6. GRADIŠEK, Polona. Kako doživljate svoje delo?. Sedem., ISSN 2463-8064, 5. feb. 2016, letn. 2, št. 5, str. 18, fotogr. [COBISS.SI-ID 11505481]

7. GRADIŠEK, Polona. Ljubezen 2.0. Sedem., ISSN 2463-8064, 12. feb. 2016, letn. 2, št. 6, str. 18, fotogr. [COBISS.SI-ID 11505225]

8. GRADIŠEK, Polona. Kako s komunikacijo izboljšati odnose?. Sedem., ISSN 2463-8064, 19. feb. 2016, letn. 2, št. 7, str. 18, fotogr. [COBISS.SI-ID 11504969]

9. GRADIŠEK, Polona. Tri poti do sreče. Sedem., ISSN 2463-8064, 4. mar. 2016, letn. 2, št. 9, str. 18, fotogr. [COBISS.SI-ID 11504713]

10. GRADIŠEK, Polona. Žalost ob izgubi. Sedem., ISSN 2463-8064, 4. mar. 2016, letn. 2, št. 9, str. 18, fotogr. [COBISS.SI-ID 11504457]

11. GRADIŠEK, Polona. Dve plati humorja. Sedem., ISSN 2463-8064, 1. apr. 2016, letn. 2, št. 10, str. 38-39, fotogr. [COBISS.SI-ID 11503689]

12. GRADIŠEK, Polona. Hvala za boljše življenje. Sedem., ISSN 2463-8064, 1. apr. 2016, letn. 2, št. 10, str. 45, fotogr. [COBISS.SI-ID 11503945]

13. GRADIŠEK, Polona. Kako načrtujete prosti čas?. Sedem., ISSN 2463-8064, 6. maj 2016, letn. 2, št. 11, str. 38, fotogr. [COBISS.SI-ID 11502665]

14. GRADIŠEK, Polona. Preoblikujte svoje delo. Sedem., ISSN 2463-8064, 6. maj 2016, letn. 2, št. 11, str. 45, fotogr. [COBISS.SI-ID 11502921]

15. GRADIŠEK, Polona. Kako se imaš? Ne preveč dobro. Sedem., ISSN 2463-8064, 3. jun. 2016, letn. 2, št. 12, str. 38, fotogr. [COBISS.SI-ID 11502153]

16. GRADIŠEK, Polona. Bom jutri! Ampak jutri pa res!. Sedem., ISSN 2463-8064, 3. jun. 2016, letn. 2, št. 12, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 11502409]

17. GRADIŠEK, Polona. Odločitve, odločitve. Sedem., ISSN 2463-8064, 1. jul. 2016, letn. 2, št. 13, str. 40, fotogr. [COBISS.SI-ID 11501641]

18. GRADIŠEK, Polona. Odklopite se!. Sedem., ISSN 2463-8064, 1. jul. 2016, letn. 2, št. 13, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 11501897]

19. GRADIŠEK, Polona. Psihološki vidiki lova na pokemone. Sedem., ISSN 2463-8064, 5. avg. 2016, letn. 2, št. 14, str. 24, fotogr. [COBISS.SI-ID 11499081]

20. GRADIŠEK, Polona. Bi bili res srečnejši, če bi bili lepši?. Sedem., ISSN 2463-8064, 5. avg. 2016, letn. 2, št. 14, str. 40, fotogr. [COBISS.SI-ID 11499593]

21. GRADIŠEK, Polona. Kako pregnati slabo voljo in skrbi. Sedem., ISSN 2463-8064, 5. avg. 2016, letn. 2, št. 14, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 11499337]

22. GRADIŠEK, Polona. O potrpežljivosti. Sedem., ISSN 2463-8064, 2. sep. 2016, letn. 2, št. 15, str. 40, fotogr. [COBISS.SI-ID 11503177]

23. GRADIŠEK, Polona. Sedem korakov do harmonije. Sedem., ISSN 2463-8064, 2. sep. 2016, letn. 2, št. 15, str. 44-45, fotogr. [COBISS.SI-ID 11503433]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

24. GRADIŠEK, Polona. Hopeful teachers. V: BORMANS, Leo (ur.). The world book of hope : the source of happiness, success & strength. Tielt: Lannoo, cop. 2016, str. 289-291. [COBISS.SI-ID 11517001]

 

1.22 Intervju

25. GRADIŠEK, Polona, ŠTUCIN, Katja. Le kje je pozitivnost?. ABC zdravja, ISSN 1854-4541. [Tiskana izd.], okt. 2016, leto 11, št. 9, str. 38-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 11507273]

JERA GREGORC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GREGORC, Jera, MEŠKO, Maja. The concept "play- physical activity - development" as a response to the contemporary teaching methods in preschool education. Research in kinesiology, ISSN 1857-7679, 2016, vol. 44, no. 1, str. 19-25, tabele. http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2016/06/Pages-from-RIK_1_2016_za_mail-5.pdf. [COBISS.SI-ID 11075913]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. GREGORC, Jera, HUMAR, Alenka. Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na otrokov razvoj = The impact of different motor activities on children's development. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 766-775, ilustr., tabele. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4335. [COBISS.SI-ID 11406409]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. SIVEVSKA, Despina, POPESKA, Biljana, GREGORC, Jera, IGNATOV, Georgi. Leisure time activities of students at teaching faculties from three countries. V: 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016). GARCIA LABORDA, Jesus (ur.). Selected paper of 8th World Conference on Educational Sciences (WCES-2016), (New trends and issues proceedings on humanities and social sciences, ISSN 2421-8030). Nicosia: Science Park Research Organization and Counseling (SPROC), 2016, vol. 3, no. 1, str. 452-462, tabele. http://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/1803. [COBISS.SI-ID 11600713]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, DEVJAK, Tatjana. Razlike v mnenjih osnovnošolskih učiteljev o nekaterih pogledih na bralno pismenost. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 10901321]

5. VIDEMŠEK, Mateja, KARPLJUK, Damir, ŠTIHEC, Jože, HADŽIĆ, Vedran, VIDEMŠEK, Naja, GREGORC, Jera, MEŠKO, Maja. Children and adolescent injuries during physical activities. V: DOUPONA TOPIČ, Mojca (ur.). Youth sport : abstract book. Ljubljana: Faculty of Sport, 2016, str. 89. http://www.fsp.uni-lj.si/en/research/events/introduction/2016041214592983/. [COBISS.SI-ID 5107633]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, DEVJAK, Tatjana. Razlike v mnenjih osnovnošolskih učiteljev o nekaterih pogledih na bralno pismenost. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 87-99, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11109705]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. CEMIČ, Alenka, GREGORC, Jera. Motorika predšolskega otroka : študijsko gradivo za št. leto 2016/2017. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11194441]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

8. TEGELJ, Anja. Integracija otroka na vozičku v oddelek s pomočjo plesnih delavnic : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Tegelj], 2016. XI, 183 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3907. [COBISS.SI-ID 11230281]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. TRATNIK, Petra. Uporaba plesnih elementov v plesnem gledališču pri študentih predšolske vzgoje : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Tratnik], 2016. X, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3441. [COBISS.SI-ID 10985289]

10. HUMAR, Alenka. Vpliv različnih vrst gibalnih dejavnosti na gibalno učinkovitost slovenskih petletnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Humar], 2016. 46 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3767. [COBISS.SI-ID 11176521]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2016

 

Recenzent

11. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Učenje branja in razumevanja zemljevidov. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 48. [COBISS.SI-ID 10894921]

2. HERGAN, Irena. Iskustva i brige o inkluziji budučih učitelja u obaveznom obrazovanju = Experiences and concerns of future primary education teachers regarding inclusion. V: ĐEVIĆ, Rajka (ur.), GUTVAJN, Nikoleta (ur.), GRBIĆ, Sanja (ur.). Inkluzivno obrazovanje u funkciji pozitivnog razvoja dece : zbornik rezimea. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2016, str. 33, 106. [COBISS.SI-ID 11428937]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ILC KLUN, Mojca, ŠTEMBERGER, Vesna, RESNIK PLANINC, Tatjana, OGRIN, Matej, UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Republic of Slovenia. V: VLČEK, Petr (ur.), et al. Integrating physical education and geography : a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark, (Physical education and health education, vol. 2). Brno: Masarykova univerzita, 2016, str. 75-93, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 64041314]

4. HERGAN, Irena, UMEK, Maja, ŠTEMBERGER, Vesna, TRÁVNÍČEK, Marek, VLČEK, Petr. Examples of good practice. V: VLČEK, Petr (ur.), et al. Integrating physical education and geography : a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark, (Physical education and health education, vol. 2). Brno: Masarykova univerzita, 2016, str. 129-144, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 64051810]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda. Dotik okolja 1, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v prvem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 72 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4343-7. [COBISS.SI-ID 282953984]

6. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 92 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4344-4. [COBISS.SI-ID 282954752]

7. HERGAN, Irena (avtor, fotograf), KOVAČ, Teja (avtor, fotograf), KOLAR, Metoda, DEVETAK, Iztok (avtor, fotograf). Dotik okolja 3, Samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 111 str., [2] f. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-4345-1. [COBISS.SI-ID 283307008]

8. HERGAN, Irena, KOVAČ, Teja, KOLAR, Metoda, BATTELLI, Claudio. Dotik okolja 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 2 zv. (56, [2] f. pril. z nalepkami; 68 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0598-5. ISBN 978-961-01-0599-2. [COBISS.SI-ID 254321408]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. VRTAČNIK, Danica. Preverjanje znanja kot usmerjevalec učnega procesa pri družbi v petem razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Vrtačnik], 2016. 145 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3713. [COBISS.SI-ID 11158857]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2016

10. MENIČ, Maja. Samostojno učenje iz učbenikov za družbo v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Menič], 2016. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3594. [COBISS.SI-ID 11100745]

 

Recenzent

11. URBANC, Mimi, FERK, Mateja, FRIDL, Jerneja, GAŠPERIČ, Primož, ILC KLUN, Mojca, PIPAN, Primož, RESNIK PLANINC, Tatjana, ŠMID HRIBAR, Mateja, TOPOLE, Maja (urednik), CIGLIČ, Rok (urednik). Oblikovanje predstav o slovenskih pokrajinah v izobraževalnem procesu, (Geografija Slovenije, 34). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 127 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-950-3. [COBISS.SI-ID 286727424]

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, ŠKRBEC, Maja. Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 22-23. [COBISS.SI-ID 10899017]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, TURK SUKA, Klavdija, ŠKRBEC, Maja. Bralna pismenost pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 177-194, ilustr. [COBISS.SI-ID 11112521]

3. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. "There are more parts" - learning and teaching through monitoring pupilsʼ problem solving. V: MAJ-TATSIS, Božena (ur.), PYTLAK, Marta (ur.), SWOBODA, Ewa (ur.). Inquiry based mathematical education. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, cop. 2016, str. 218-231, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11098953]

4. ROTT, Benjamin, KUZLE, Ana, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Problem solving : a short introduction. V: KUZLE, Ana (ur.), ROTT, Benjamin (ur.), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (ur.). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016, str. 11-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 11403081]

5. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, ŠTRAUS, Mojca. The Slovenian perspective. V: KUZLE, Ana (ur.), ROTT, Benjamin (ur.), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (ur.). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016, str. 41-46. [COBISS.SI-ID 11403337]

6. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Geometry as a source for investigating numbers. V: KUZLE, Ana (ur.), ROTT, Benjamin (ur.), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (ur.). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016, str. 99-118. [COBISS.SI-ID 11403849]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. KUZLE, Ana, ROTT, Benjamin, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Preface. V: KUZLE, Ana (ur.), ROTT, Benjamin (ur.), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (ur.). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 11403593]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

8. HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), URAN, Terezija. Matematika 4 : matematika za 4. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 3 zv. (104; 111; 104 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-913-4. ISBN 978-961-241-951-6. ISBN 978-961-241-952-3. [COBISS.SI-ID 280553472]

9. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 1 zv., ilustr. ISBN 978-961-02-0095-6. [COBISS.SI-ID 283480832]

11. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-02-0287-5. [COBISS.SI-ID 283467776]

12. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 1. del. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2016. ISBN 978-961-02-0750-4. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-XQAWHXEN. [COBISS.SI-ID 283732480]

13. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 1 : delovni zvezek za matematiko v 1. razredu osnovne šole : 2. del. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2016. ISBN 978-961-02-0751-1. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6QW6WT8W. [COBISS.SI-ID 283732992]

14. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2, Delovni zvezek za matematiko v 2. razredu osnovne šole, (Vedež poln znanja). 2. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-02-0324-7. ISBN 978-961-02-0325-4. [COBISS.SI-ID 283469312]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

15. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Didactics of mathematics : predavanja na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, Portugal, 16th June - 16th July 2016. [COBISS.SI-ID 11098441]

16. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Representations in mathematics (concrete, graphical, symbolic), transformations among different representations in relation to understanding mathematical concepts. Problem solvoing in mathematics. Concepts of teaching and learning mathematics and their application to the practice : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility in the academic year 2015/16, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia, 16. 1. 2016 - 16. 2. 2016 (20 ur). [COBISS.SI-ID 10920265]

17. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Representations in mathematics (concrete, graphical, symbolic), transformations among different representations in relation to understanding mathematical concepts. Problem solvoing in mathematics. Concepts of teaching and learning mathematics and their application to the practice : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/17, Constantine the Philosopher University, Nitra, Slovakia, 3. 11. 2016 - 3. 12. 2016 (32 ur). [COBISS.SI-ID 11375945]

 

3.25 Druga izvedena dela

18. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Razvijanje temeljne matematične pismenosti : predavanje v okviru Usposabljanje učiteljev, učiteljic in kulturnih mediatorjev, mediatork v programu opismenjevanje (opismenjevanje v slovenščini za govorce drugih jezikov z dodatkom za mladoletnike - prosilce za mednarodno zaščito), Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 24. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 11538505]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. KUZLE, Ana (urednik, recenzent), ROTT, Benjamin (urednik, recenzent), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (urednik, recenzent). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016. 236 str., ilustr. ISBN 978-3-95987-007-8. [COBISS.SI-ID 11390793]

 

Mentor pri magistrskih delih

20. TURK SUKA, Klavdija. Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Turk Suka], 2016. 88 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4190. [COBISS.SI-ID 11344713]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

21. MLINAR, Klara. Pisanje domačih nalog in utrjevanje matematičnega znanja v podaljšanem bivanju : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Mlinar], 2016. 69 str., [20] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3387. [COBISS.SI-ID 10952777]

22. GAČNIK, Tina. Povezovanje vsebin iz merjenja z različnimi poklici v 5. razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Gačnik], 2016. 84 str., [35] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4316. [COBISS.SI-ID 11401801]

23. BUNŠEK, Jasmina. Razumevanje pojma število pri 3-5-letnih otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Bunšek], 2016. 79 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4277. [COBISS.SI-ID 11378761]

24. JAKLIN, Tjaša. Stališča učencev do uporabe didaktičnih pripomočkov pri učenju matematike : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jaklin], 2016. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3386. [COBISS.SI-ID 10952521]

25. BIZJAK, Anja. Stališča učiteljev do uporabe pristopa po konceptu realistične matematike pri poučevanju ulomkov v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Bizjak], 2016. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3512. [COBISS.SI-ID 11049545]

26. MAVEC, Ana. Strategije reševanja matematičnih problemov v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Mavec], 2016. VI, 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4170. [COBISS.SI-ID 11339849]

27. KOREN, Laura. Vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine v prvem razredu po metodi CLIL : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Koren], 2016. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3506. [COBISS.SI-ID 11047241]

 

Somentor pri magistrskih delih

28. MATAIČ ŠALAMUN, Mihaela. Skupinska pomoč učencem tretjega razreda z učnimi težavami pri aritmetiki : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mataič Šalamun], 2016. XIV, 211 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3701. [COBISS.SI-ID 11146825]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

29. JAŠAREVIĆ, Amela. Občutek za števila in količine otrok pred vstopom v šolo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jašarević], 2016. 132 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4212. [COBISS.SI-ID 11355465]

 

Recenzent

30. AŠKERC VENIGER, Katarina (urednik), CVETEK, Slavko (urednik, recenzent), FLORJANČIČ, Viktorija (urednik), KLEMENČIČ, Manja (urednik), MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (urednik, avtor dodatnega besedila), RUTAR, Sonja (urednik). Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6628-49-5. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 285282816]

31. KUZLE, Ana (urednik, recenzent), ROTT, Benjamin (urednik, recenzent), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (urednik, recenzent). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016. 236 str., ilustr. ISBN 978-3-95987-007-8. [COBISS.SI-ID 11390793]

32. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 4 zv. (95; 95; 94; 101 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 284953856]

 

EVA HORVAT [29018]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

1. GABROVŠEK, Boštjan, MANFREDI, Enrico, HORVAT, Eva. Knots in Seifert fibered spaces. V: Knots in Hellas 2016, International Conference on Knots, Low-Dimensional Topology and Applications, July 17-23, 2016, International Olympic Academy, Ancient Olympia, Greece. Abstracts. Toronto: Topology Atlas, cop. 2016. http://at.yorku.ca/c/b/n/j/21.dir/cbnj-21.pdf. [COBISS.SI-ID 17728857]

ŠPELA HRAST [38866]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Beyond the use of an explanatory key accompanying submicroscopic representations. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2016, vol. 63, no. 4, str. 864-873, tabele, graf. prikazi. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2835/1127, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4290, doi: 10.17344/acsi.2016.2835. [COBISS.SI-ID 11383113]

 

1.04 Strokovni članek

2. BERONJA, Jana, LAH, Maja, MEDVED, Alenka, OBLAK, Maja, HRAST, Špela, ŽEMLJA, Mojca, GAMS, Miha, TREBŠE, Polonca, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Učenje naravoslovja in zasledovanje očesnih gibov. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2016, št. 1, str. 1-4, ilustr. http://kemija.net/stevilke/220. [COBISS.SI-ID 10907977]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor, FERK SAVEC, Vesna. Vloge legende v kemijskih nalogah temelječih na submikroskopskih predstavitvah = The role of the explanatory key in solving chemical tasks involving submicroscopic representations. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 1023-1033, ilustr., tabela. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4348. [COBISS.SI-ID 11405129]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Studentsʼ focus on 2D and 3D images of molecule models when solving simple chemical tasks. V: 13th European Conference on Research in Chemical Education, 7-10 September 2016, Barcelona, Spain. Book of abstracts. Barcelona: Pacific World, 2016, str. 207. [COBISS.SI-ID 11159881]

5. SLAPNIČAR, Miha, HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok. Razumevanje besedilnega in slikovnega gradiva o topnosti pri bodočih učiteljih kemije. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 51-52. [COBISS.SI-ID 10895433]

6. HRAST, Špela, BERONJA, Jana, LAH, Maja, MEDVED, Alenka, OBLAK, Maja, ŽEMLJA, Mojca, GAMS, Miha, TREBŠE, Polonca, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Uporaba različnih modelov molekul za reševanje preprostih nalog o zgradbi snovi. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 10904393]

7. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Factors of studentsʼ effectiveness in solving chemistry tasks based upon sub-micro representations. International Symposium on STEM Education (ISSE), 1 str. http://www.luma.fi/isse-2016/4230#session8. [COBISS.SI-ID 11044937]

JANEZ JAMŠEK [18583]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. A path model of factors affecting secondary school studentsʼ technological literacy. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2016, vol. 26, no. , 24 str., ilustr., tabele. http://www.readcube.com/articles/10. 1007/s10798-016-9382-z?author_access_token=uYdIN4axwn5SU7A738zQSfe4RwlQNchNByi7wbcMAY6rbBKHP5-R_h2QYlz_-RI8JYhQ-hus0wt3WO05FTJ0zr6-05D3WdtwJ LYozIaUeoudzHsfmnBZ5RvUYN2Ul_ksjBWh_cDR9Fu4-ziIBbtPcA%3D%3D, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-016-9382-z, doi: 10.1007/s10798-016-9382-z. [COBISS.SI-ID 11161929]

2. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Technological literacy for students aged 6-18 : a new method for holistic measuring of knowledge, capabilities, critical thinking and decision-making. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2016, vol. 26, no. 1, str. 43-60, ilustr., tabele. http://link.springer.com/article/10.1007/s10798-015-9299-y?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst, http://www.readcube.com/articles/10. 1007/s10798-015-9299-y?author_access_token=ntWGHF79N0GPWUCdoTnHkfe4RwlQNchNByi7wbcMAY4AKcWJ2SNimuG8yiligoV_pAsK-tlukaqOFFSE-LuC8GLcS018RG49z aMCXe3MS1i72AkuOM3wgUmwY5pgbyHiBqiuHAkwb1NVf5qV-WKTAA%3D%3D, doi: 10.1007/s10798-015-9299-y. [COBISS.SI-ID 10410313]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KVENDERC, Jasna, JAMŠEK, Janez. Določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572, 25). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. 8, str. 179-182, ilustr. [COBISS.SI-ID 11202377]

4. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Kratki testi v okviru kliničnih vaj za doseganje smiselnega učenja, kritičnega razmišljanja in inovativnosti = Short tests as part of laboratory practice for gaining meaningful learning, critical thinking and innovativity. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572, 25). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. 8, str. 183-186, tabele. [COBISS.SI-ID 11202633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. KVENDERC, Jasna. Določanje stopnje primernosti kompetenc posameznika za poklic učitelja tehnike : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Kvenderc], 2016. VI, 64 str., XXXI str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3424. [COBISS.SI-ID 10974025]

 

Recenzent

6. ANDROLIĆ, Stjepan, ZAVIRŠEK, Manca (urednik). Prava tehnika 6 : učbenik za tehniko in tehnologijo v 6. razredu osnovne šole. fotografije David Guček ... et al.]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 115, [2] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 25654328]

NIKA JENKO [32973]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Afektivni dejavniki dobrih in slabih bralcev. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 10898249]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

2. JENKO, Nika. Struktura in razvoj bralne pismenosti učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Jenko], 2016. 294 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3973. [COBISS.SI-ID 11255881]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. LIPEC-STOPAR, Mojca (diskutant), JENKO, Nika (diskutant), LOGAR, Svetlana (diskutant), PIRNAT, Brigita (diskutant). Priprava individualiziranega programa in soustvarjanje procesov podpore šoli in družini - delavnica : Seminar "Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja", Ljubljana, 14. in 15. april 2016. [COBISS.SI-ID 2164329]

ANJA JERČIČ JAKOB [39775]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. JERČIČ JAKOB, Anja (intervjuvanec). Slikarske poslastice so redke = Painting treats are rare. Likovne besede, ISSN 0352-7263, zima, winter 2016, št. 104, str. 34-38, ilustr. [COBISS.SI-ID 516113535]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. TODOSIJEVIĆ, Raša (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Centri grafike : na presečišču znanja, vedenja in sodelovanja : Mednarodni grafični likovni center, Ljubljana, 11. 10. 2016 - 8. 2. 2017. [COBISS.SI-ID 11260233]

3. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), et al. Pogled v preteklost : razstava grafičnih delavnic, Vila Bianca, Velenje, 8.1.2016. [COBISS.SI-ID 11260489]

4. BRATUŠA, Mirko (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), et al. Poletje 2016 : razstava umetnikov, Galerija Equrna, Ljubljana, 21. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 11059785]

5. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik). Preraščanje : izbor del = Überwachsen : Auswahl der Werke 2009-2016 : Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 7. okt. - 11. dec. 2016. [COBISS.SI-ID 11308361]

6. BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko : ob tednu Univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 7. 12. 2016 - 13. 1. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4280. [COBISS.SI-ID 11377225]

7. JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), et al. Zeitgenössische Kunst in Kärnten (SLO/A) = Sodobna umetnost na Koroškem (SLO/A) : razstava, Dom umetnikov Celovec - Künstlerhaus Klagenfurt, Austria, 29. januar - 25. februar 2016. [COBISS.SI-ID 11260745]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Ilustrator

8. JAKOB, Jure. Morje, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4264-5. [COBISS.SI-ID 284799744]

9. JAKOB, Jure. Morje, (Zbirka e-Velike slikanice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. ISBN 978-961-01-4805-0. http://www.e-emka.si/searchresults?option=catalog&, http://keyword=9789610148050. [COBISS.SI-ID 288680704]

10. JAKOB, Jure. Jelen. Galeb, ISSN 1124-6480, jan. 2016, letn. 62, [št.] 5, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 289960960]

11. JAKOB, Jure. Maček Oton. Galeb, ISSN 1124-6480, feb. 2016, letn. 62, [št.] 6, str. 20-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 290001920]

12. JAKOB, Jure. Miša in medved. Galeb, ISSN 1124-6480, mar. 2016, letn. 62, [št.] 7, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 290004992]

13. JAKOB, Jure. Kača. Galeb, ISSN 1124-6480, apr. 2016, letn. 62, [št.] 8, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 290009856]

14. JAKOB, Jure. Metulj. Galeb, ISSN 1124-6480, maj-jun. 2016, letn. 62, [št.] 9/10, str. 22-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 290024192]

15. JAKOB, Jure. Žabe. Galeb, ISSN 1124-6480, sep. 2016, letn. 63, [št.] 1, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 290027008]

16. JAKOB, Jure. Oreh. Galeb, ISSN 1124-6480, okt. 2016, letn. 63, [št.] 2, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 290077696]

17. JAKOB, Jure. Lipa. Galeb, ISSN 1124-6480, nov. 2016, letn. 63, [št.] 3, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 290183424]

18. JAKOB, Jure. Leska. Galeb, ISSN 1124-6480, dec. 2016, letn. 63, [št.] 4, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 290196992]

 

Umetnik

19. Majski salon : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 19. maj - 2. oktober 2016. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2016. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-93680-4-6. [COBISS.SI-ID 284708096]

 

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez, ANŽLOVAR, Urška, TORKAR, Gregor. Preschool childrenʼs understanding of pro-environmental behaviours : is it too hard for them?. International journal of environmental and science education, ISSN 1306-3065, vol. 11, issue 12, str. 5554-5571, tabele. http://www.ijese.net/makale/723, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3714. [COBISS.SI-ID 11158601]

2. SKUBIC, Darija, JERMAN, Janez. Slovene as the second/foreign language in Slovene pre-school institutions. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, ISSN 2303-5528, 2016, vol. 3, no. 2, str. 45-55, tabeli, doi: 10.14706/JFLTAL16324. [COBISS.SI-ID 11114569]

3. KOS, Marjanca, SCHMIDT, Gordana, JERMAN, Janez. Creative movement as an approach to learning science in the preschool period. Psychology research, ISSN 2159-5542, 2016, vol. 6, no. 12, str. 727-734. [COBISS.SI-ID 11412553]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Ekstravertnost pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 49-64, tabele. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 11239241]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Ekstravertnost pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 59. [COBISS.SI-ID 10904137]

6. SKUBIC, Darija, JERMAN, Janez. Slovene as a second/foreign language in Slovene preschool institutions. V: AKBAROV, Azamat (ur.). Currents in language education, global learning and intercultural competence : envisioning new paradigms : book of abstracts, (International Burch University publications, no. 40), (International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, ISSN 2233-1336). Sarajevo: International Burch University, 2016, str. 102. [COBISS.SI-ID 11002441]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

7. LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JERMAN, Janez. Evalvacija aktivnosti pri izobraževanju učiteljev : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 17 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11625289]

8. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JERMAN, Janez, LOVŠIN, Francka, DEVETAK, Iztok, JURAK, Gregor, STARC, Gregor. Evalvacija izvajanja aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa sodelovali kot osamelci : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 31 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11625801]

9. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, JERMAN, Janez, DEVETAK, Iztok, JURAK, Gregor, STARC, Gregor. Evalvacija izvajanja aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa sodelovali v popolnih timih : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 30 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11626057]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

10. GODEC, Maja. Stres in izgorelost pri zaposlenih v centrih za usposabljanje, delo in varstvo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Godec], 2016. 154 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4085. [COBISS.SI-ID 11309385]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. JAKOB, Maja. Obravnava deklice z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju po metodi Floortime : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jakob], 2016. 87 str., [18] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4125. [COBISS.SI-ID 11322953]

12. PRAŠNIKAR, Maja. Potrebe staršev in vzgojiteljev po podpori specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri delu z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Prašnikar], 2016. V, 75 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3433. [COBISS.SI-ID 10981961]

13. TOMAŽIN, Eva. Povezovanje med programi predšolske vzgoje : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Tomažin], 2016. V, 91 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4138. [COBISS.SI-ID 11329097]

14. PURKAT, Maja. Prehod otrok s posebnimi potrebami iz vrtca v šolo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Purkat], 2016. 65 str., [14] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3478. [COBISS.SI-ID 11029065]

15. DOVEČAR, Anja. Samopodoba specialnih in rehabilitacijskih pedagogov v primerjavi z učitelji razrednega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Dovečar], 2016. VI, 63 str., [4] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4309. [COBISS.SI-ID 11400009]

 

Somentor pri magistrskih delih

16. GARTNER, Valentina. Računalniška pismenost in koncept lastnega ocenjevanja znanja učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Gartner], 2016. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3777. [COBISS.SI-ID 11178825]

17. TURIČNIK, Mateja. Razvijanje bralnih in pisnih zmožnosti pri četrtošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Turičnik], 2016. X, 106, str., [15] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4020. [COBISS.SI-ID 11275849]

18. HERLEC, Manca. Trajnost znanja likovnih pojmov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Herlec], 2016. 123 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3522. [COBISS.SI-ID 11057225]

19. JAKŠA, Janja. Vizualizacija in likovna artikulacija pri srednješolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Jakša], 2016. 118 str., [61] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3515. [COBISS.SI-ID 11050825]

20. ZORJAN, Marlene. Vpliv organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti na dosežke učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zorjan], 2016. 220 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3474. [COBISS.SI-ID 11020617]

21. ERČULJ, Anamarija. Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Erčulj], 2016. 238 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3452/. [COBISS.SI-ID 10998857]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

22. MOČNIK, Barbara. Pogledi staršev in strokovnih delavcev na proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Močnik], 2016. 96 str., 3 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4294. [COBISS.SI-ID 11393097]

23. NOVAK, Tamara. Spolna edukacija odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v stanovanjski enoti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Novak], 2016. VI, 144 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4175. [COBISS.SI-ID 11341129]

24. ZDEŠAR, Neža. Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Zdešar], 2016. 185 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3458. [COBISS.SI-ID 11013961]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2016

25. TKALEC, Anita. Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s cerebralno paralizo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Tkalec], 2016. X, 90 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3527. [COBISS.SI-ID 11060809]

26. ČEŠAREK, Sara. Telesna aktivnost in kvaliteta življenja oseb s slepoto in slabovidnostjo : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Češarek], 2016. V, 61 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 11131465]

 

Recenzent

27. CEPS journal. Jerman, Janez (recenzent 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.22 Intervju

1. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (intervjuvanec), STRAJNAR, Aleš (intervjuvanec). V ateljeju skladateljskih poetik : skladatelja Brina Jež Brezavšček in Aleš Strajnar. Glasna, ISSN 1855-8917, okt.-nov. 2016, letn. 47, št. 5, str. 20-21, portreta. [COBISS.SI-ID 11291465]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.16 Umetniško delo

2. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Agni : klavirski trio. Ljubljana: [samozal.], 2016. 12 str., note. [COBISS.SI-ID 11395145]

3. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj), BRANDÃO, Fiama Hasse Pais. Canto diurno = Pesem dneva : [za mešani zbor]. Ljubljana: [samozal.], 2016. 25 str., note. [COBISS.SI-ID 11394889]

4. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Osem krikov in dva šepeta : za saksofon (alt, bariton) in klavir = Eight cries and two whisperings : for saxophone (alto, baritone) and piano, (Muzicija DSS, št. 239). Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 2016. 1 partitura (11 str.). [COBISS.SI-ID 284630784]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

5. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Chain za godalni kvartet : Joseph Haydn Institut für Kammermusik, Alte Musik und Neue Musik, Dunaj, Joseph-Haydn Saal, 7. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 11397705]

6. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Osem krikov in dva šepeta za saksofon in klavir : zaključni koncert ob 70. letnici DSS, Ljubljana, 4. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 11396169]

 

3.12 Razstava

7. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (umetnik), et al. Pionirji računalniške umetnosti : arhivska razstava, MG +MSUM, 25. oktober 2016 - 8. januar 2017. [COBISS.SI-ID 11395913]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Some aspects of adjusting choice and development of techniques to initial idea in my compositions : predavanje na delavnici z naslovom Vorträge der Komponistinnen im M0101, Haydn Institut für Kammermusik, Alte Musik und Neue Musik, Dunaj, 5. 12. 2106. [COBISS.SI-ID 11397961]

 

3.25 Druga izvedena dela

9. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj). Dialogi za kljunastvo flavto in violo : glasbena izvedba v okviru predstavitve knjige Jakoba Ježa Odzven narave do zvezd, Ljubljana, 25. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 11394377]

10. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina (skladatelj, izvajalec). Glasbeni intermezzo : sodelovanje na Festivalu Tantadruj, III. srečanje gledaliških skupin oseb z motnjami v duševnem razvoju, Ljubljana, 1. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 11394121]

11. JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina. Osvetlitve ustvarjalnih momentov : predavanje v okviru razstave Pionirji računalniške umetnosti, Ljubljana, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 29. november 2016. http://www.mg-lj.si/si/dogodki/1894/predavanje-brina-jez-brezavscek/. [COBISS.SI-ID 11395657]

12. ANDREEVSKA, Jana, ČUPERJANI, Mjeda Laura, JEŽ-BREZAVŠČEK, Brina, MAJUREC, Sanda, POMPE, Urška, STEFANOVIĆ, Ivana, VELKOVSKA-TRAJANOVSKA, Valentina, ŽEBELJAN, Isidora. Ungehörte Klänge - Komponistinnen aus dem ehemaligen Jugoslawien : Gesprächsrunde mit den Komponistinnen und Konzert, Joseph Haydn Institut für Kammermusik, Alte Musik und Neue Musik, 6. Dezember 2016, Wien, Austria. [COBISS.SI-ID 11395401]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri specialističnih delih

13. BIŽAL, Žiga. Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi težavami : specialistično delo. Ljubljana: [Ž. Bižal], 2016. 127 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4229. [COBISS.SI-ID 11361353]

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. TOMC, Andreja, JURIŠEVIČ, Mojca. Pogled staršev na izobraževanje nadarjenih učencev. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2016, letn. 18, št. 2/3, str. 40-48, graf. prikaz, tabele. [COBISS.SI-ID 11506761]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. JURIŠEVIČ, Mojca. What motivates gifted students to learn at school?. V: ZRILIĆ, Smiljana (ur.). Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika : zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa, Zadar [25. - 27. veljače] 2016. Zadar: Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2016, str. 27-39. [COBISS.SI-ID 11422281]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. BOH PODGORNIK, Bojana, DOLNIČAR, Danica, SAJOVIC, Irena, BARTOL, Tomaž, ŠORGO, Andrej, RODIČ, Blaž, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, BAGGIA, Alenka, KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, PUCIHAR, Andreja. Analiza informacijske pismenosti študentov sedmih slovenskih fakultet po merilih in kazalcih ACRL = Analysis of the information literacy of students from seven Slovenian faculties according to the ACRL standards and performance indicators. V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 52-63, ilustr., graf. prikazi. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 11101769]

4. JURIŠEVIČ, Mojca. Študija primera o razvojnem modelu kazalnikov kakovosti praktičnega usposabljanja v visokem šolstvu. V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 119-128, ilustr., tabeli. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 11102537]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivational portraits of the gifted : psychology, development and teaching. V: The International conference on Excellence & innovation in basic-higher education & psychology : creativity - innovation - latest development in research & practices. [Ulm]: International Centre for Innovation in Education (ICIE), 2016, str. 30. http://www.icieconference.net/images/Conference_Program_Detailed_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 11010889]

6. JURIŠEVIČ, Mojca. Cutting-edge research on motivation to learn. V: CARMO, Mafalda (ur.). Proceedings. Lisbon: World Institute for Advanced Research and Science, cop. 2016, str. XII. [COBISS.SI-ID 11040841]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. JURIŠEVIČ, Mojca. Učiteljeva povratna informacija v funkciji krepitve učenčeve bralne samopodobe. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 44. [COBISS.SI-ID 10902601]

8. FUSZEK, Csilla, PÉTER-SZARKA, Szilvia, JURIŠEVIČ, Mojca, CVETKOVIĆ-LAY, Jasna. Networking in gifted education. V: The International conference on Excellence & innovation in basic-higher education & psychology : creativity - innovation - latest development in research & practices. [Ulm]: International Centre for Innovation in Education (ICIE), 2016, str. 41. http://www.icieconference.net/images/Conference_Program_Detailed_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 11163977]

9. JURIŠEVIČ, Mojca, BAGGIA, Alenka, BARTOL, Tomaž, DOLNIČAR, Danica, GLAŽAR, Saša A., KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, PUCIHAR, Andreja, RODIČ, Blaž, SAJOVIC, Irena, ŠORGO, Andrej, BOH PODGORNIK, Bojana. Motivational aspects of information literacy in higher education. V: The International conference on Excellence & innovation in basic-higher education & psychology : creativity - innovation - latest development in research & practices. [Ulm]: International Centre for Innovation in Education (ICIE), 2016, str. 93. http://www.icieconference.net/images/Conference_Program_Detailed_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 11010377]

10. ANČIMER ALJAŽ, Katarina, JURIŠEVIČ, Mojca. Problems of the definition and the identification of twice- exceptional students by Slovenian primary school educators. V: The International conference on Excellence & innovation in basic-higher education & psychology : creativity - innovation - latest development in research & practices. [Ulm]: International Centre for Innovation in Education (ICIE), 2016, str. 100. http://www.icieconference.net/images/Conference_Program_Detailed_Book.pdf. [COBISS.SI-ID 11010633]

11. BOH PODGORNIK, Bojana, DOLNIČAR, Danica, SAJOVIC, Irena, BARTOL, Tomaž, GLAŽAR, Saša A., JURIŠEVIČ, Mojca, RODIČ, Blaž, ŠORGO, Andrej, BAGGIA, Alenka, KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, PUCIHAR, Andreja. Analiza informacijske pismenosti študentov sedmih slovenskih fakultet po merilih in kazalcih ACRL. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 3. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10966857]

12. JURIŠEVIČ, Mojca. Razvojni model kazalnikov kakovosti praktičnega usposabljanja. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 22. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10968393]

13. JURIŠEVIČ, Mojca, BLUMEN COHEN, Sheyla, EBERLE, Thomas, SÁNCHEZ ESCOBEDO, Pedro, PARK, Kyungbin, ROY, Paromita, SAK, Ugur, LI, Xiaoyan, SHI, Jiannong, TAŞCILAR, Marilena Z. Leana, VIALLE, Wilma, ZIEGLER, Albert. Little Einstein in my classroom : results of a cross-cultural study with teachers. V: JUGOVIĆ, Ivana (ur.). Obrazovne promjene : izazovi i očekivanja : knjiga sažetaka = Educational change : challenges and expectations : book of abstracts. U Zagrebu: Institut za društvena istraživanja: = Institute for Social Research, 2016, str. 64-65. http://www.idi.hr/doz2016/DOZ_2016_knjiga_sazetaka.pdf. [COBISS.SI-ID 11299657]

14. JURIŠEVIČ, Mojca, MAGAJNA, Lidija, SRŠA, Lidija, FÜLÖP, Márta, KOŠIR, Katja, CANKAR, Gašper, HORVAT, Marina, AMON, Ana, CVETKO, Alenka, GOLIČNIK, Damjana, KLASINC, Lucia, LAH, Nika, PIVEC, Tina, ŠPES, Tanja. Psihologija, šola, izobraževanje : izbrani aktualni problemi. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2016, letn. 25, str. 103. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11185481]

15. JURIŠEVIČ, Mojca. Prenos psiholoških spoznanj o učenju in poučevanju v pedagoško prakso : "Najpomembnejših dvajset". Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2016, letn. 25, str. 200. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/rostoharjevi_dnevi_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11374921]

16. SUBOTNIK, Rena Faye, PLUCKER, Jonathan A., JURIŠEVIČ, Mojca, FÜLÖP, Márta. Top 20 principles from psychology for kindergarten through pre-university teachers : an exploration of their relevance to the development of gifted children in the U.S. and in Europe. V: Talents in motion : encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange : programme booklet. Wien: Institute TIBI, Department for Gifted Education and Innovation at the Private University College for Teacher Education, 2016, str. 13. http://www.echa2016.info/images/downloads/ECHA2016_Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 10936393]

17. SUBOTNIK, Rena Faye, JURIŠEVIČ, Mojca, WORRELL, Frank C., FÜLÖP, Márta. The competition and the highly able. V: Talents in motion : encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange : programme booklet. Wien: Institute TIBI, Department for Gifted Education and Innovation at the Private University College for Teacher Education, 2016, str. 27. http://www.echa2016.info/images/downloads/ECHA2016_Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 10936649]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

18. JURIŠEVIČ, Mojca. Učiteljeva povratna informacija kot krepitev učenčeve bralne samopodobe. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 101-116, ilustr. [COBISS.SI-ID 11110985]

 

1.22 Intervju

19. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). Vsak otrok si zasluži odličnega učitelja, najboljšega prižigalca ognja. Delo, ISSN 0350-7521, 5. okt. 2016, leto 58, št. 232, str. 4. [COBISS.SI-ID 11215433]

 

1.25 Drugi sestavni deli

20. JURIŠEVIČ, Mojca. Nerazumljena ali nezaželena strategija izobraževanja nadarjenih?. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 20. maj 2016, letn. 67, št. 10, str. 1. [COBISS.SI-ID 11007817]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

21. KOSTANJEVEC, Stojan, JURIŠEVIČ, Mojca, TORKAR, Gregor, STARC, Gregor. Prehransko vedenje in telesna dejavnost osmošolcev : ugotovitve raziskave. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 47 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11626313]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

22. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec), BREČKO, Daniela (intervjuvanec). Motivacija za učenje : oddaja Turbolenca, Televizija Slovenija, Prvi program, 21. 9. 2016, med 17.25 in 17.55. [COBISS.SI-ID 11185993]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

23. JURIŠEVIČ, Mojca. Insights from motivation to learn theory, research, and practice : selected topics : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility in the academic year 2016/17, Aledrich-Alexander-Universitat Erlagen-Nurnberg, Germany, 14 - 18 November 2016 (8 ur). [COBISS.SI-ID 11337289]

24. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivation to learn in educational settings : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility, Universita degli Studi Roma Tre, Facoltà di Science della Formazione, 14. 9. - 16. 9. 2016, Italy, (8 ur). [COBISS.SI-ID 11162697]

25. JURIŠEVIČ, Mojca. Motivation to learnn in educational settings : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility, Universita degli Studi Roma Tre, Facoltà di Science della Formazione, Department of Education 15. 9. 2016, Italy. [COBISS.SI-ID 11436873]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

26. TAŞCILAR, Marilena Z. Leana, BLUMEN COHEN, Sheyla, EBERLE, Thomas, SÁNCHEZ ESCOBEDO, Pedro, JURIŠEVIČ, Mojca, LI, Xiaoyan, ROY, Paromita, SAK, Ugur, SHI, Jiannong, VIALLE, Wilma, ZIEGLER, Albert. How intelligent, popular and nice are high achieving students according to the perceptions of their secondary school teachers? : results of a cross-cultural study with teachers from nine countries : predavanje na 15th International ECHA Conference "Talents in motion" - encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange, March 2-5, 2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 10937417]

27. PIŽORN, Karmen, SKUBIC, Darija, JURIŠEVIČ, Mojca. Language aptitude and learning motivation of year 5 EFL students : predavanje na Znanstveno-stručnem skupu s međunarodnim sudjelovanjem Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, Zadar, Hrvatska, 25. veljača 2016. [COBISS.SI-ID 10935369]

28. PIŽORN, Karmen, JURIŠEVIČ, Mojca. Language aptitude of monolingual and plurilingual year 5 students as English language learners : predavanje na 15th International ECHA Conference "Talents in motion" - encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange, March 2-5, 2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 10937161]

29. VOGRINC, Janez, KREK, Janez, PIŽORN, Karmen, JURIŠEVIČ, Mojca. The role of gifted education coordinators in establishing a supportive learning environment at primary schools : predavanje na 15th International ECHA Conference "Talents in motion" - encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange, March 2-5, 2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 10937673]

30. JURIŠEVIČ, Mojca, PIŽORN, Karmen. Teachersʼ opinions and experiences on gifted education in primary school : predavanje na Znanstveno-stručnem skupu s međunarodnim sudjelovanjem Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, Zadar, Hrvatska, 25. veljača 2016. [COBISS.SI-ID 10935113]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

31. JURIŠEVIČ, Mojca. The quality of school practicum : issues and challenges for teacher education : vabljeno plenarno predavanje v okviru Kick off conference for mentor teacher training: Linking theory and practice, 10. sep. 2016, Faculty of Education, University of Prishtine, Kosovo. [COBISS.SI-ID 11163209]

32. JURIŠEVIČ, Mojca. Alternativne metode in oblike dela v šoli po meri (nadarjenih) učencev? : vabljeno plenarno predavanje v okviru Mednarodnega strokovnega simpozija Avtonomija in uvajanje alternativnih oblik dela v šoli in v vrtcu, 19. feb. 2016, Črenšovci, Slovenija. [COBISS.SI-ID 10919241]

33. JURIŠEVIČ, Mojca. Bridging the gap : talents between needs, responsibilities and challenges in higher education : vabljeno predavanje v okviru Conference on the Fostering and Development of Talent, 12. - 13. sep. 2016, Bratislava, Slovaška. [COBISS.SI-ID 11162953]

34. JURIŠEVIČ, Mojca. Development of professional learning community in HE : predavanje na International Conference Challenges of education in the 21st century, April 9th 2016, Sombor, Serbia. [COBISS.SI-ID 10973513]

35. JURIŠEVIČ, Mojca. Stavovi odgojitelja prema poticanju kreativnosti kod predškolske djece : vabljeno predavanje na Stručnom skupu Programi rada s potencijalno darovitom djecom u ustanovama za rani i predškolski odgoj - analiza i umrežavanje postojećih resursa u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, Novigrad, Hrvatska, 2.12. 2016. [COBISS.SI-ID 11375689]

36. JURIŠEVIČ, Mojca. What motivates gifted students to learn at school : vabljeno predavanje na Znanstveno-stručnem skupu s međunarodnim sudjelovanjem Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, Zadar, Hrvatska, 25. veljača 2016. [COBISS.SI-ID 10934857]

 

3.25 Druga izvedena dela

37. JURIŠEVIČ, Mojca. Analiza ankete dijakov v projektu Tekmovalnost 2015 : predavanje v okviru Strokovnega srečanja mentoric in mentorjev kemije osnovnih in srednjih šol ob 50-letnici tekmovanja iz kemije v osnovnih in srednjih šolah, Ljubljana, 24. september 2016. [COBISS.SI-ID 11186249]

38. FUSZEK, Csilla (diskutant), KLEIN, Balázs (diskutant), KOVÁCS, Kristóf (diskutant), PÉTER-SZARKA, Szilvia (diskutant), JURIŠEVIČ, Mojca (diskutant). Best practices in talent search : diskusija na Excellence & Innovation in Basic - Higher Education & Psychology, Rijeka, Croatia, May 18- 21, 2016. [COBISS.SI-ID 11011145]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

39. CEPS journal. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

40. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 271603200]

41. Razredni pouk. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

42. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik, prevajalec). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), 2016. ISBN 978-961-253-190-4. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Dvajset_psiholoskih_nacel.pdf. [COBISS.SI-ID 283876096]

 

Mentor pri magistrskih delih

43. ŠIMNIC NOVAK, Urška. Učna samopodoba, atribucije in pojmovanje učnih sposobnosti učencev drugega triletja osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Šimnic Novak], 2016. 96 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3780. [COBISS.SI-ID 11179849]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

44. TOMC, Andreja. Mnenja in izkušnje staršev na področju obravnave nadarjenih učencev v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Tomc], 2016. 80 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4279. [COBISS.SI-ID 11379273]

45. GORJAN, Debora. Motiviranost, kognitivni stil ter učna uspešnost dijakov in dijakinj pri predmetu kemija : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Gorjan], 2016. 48 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4313. [COBISS.SI-ID 11401033]

46. KORELEC, Urška. Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Korelec], 2016. 52 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4281. [COBISS.SI-ID 11379529]

47. ZABUKOVEC, Maruša. Prepoznavanje ustvarjalnega potenciala pri učencih v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zabukovec], 2016. XII, 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4357. [COBISS.SI-ID 11439689]

48. VRENKO, Ana. Skrbi staršev glede šolanja njihovih otrok v prvem triletju osnovne šole in vloga učiteljev : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Vrenko], 2016. 75 str., [14] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3564. [COBISS.SI-ID 11081801]

49. MAGISTER, Nina. Socialni in čustveni vidiki razvoja nadarjenih učencev v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Magister], 2016. 54 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3649. [COBISS.SI-ID 11129417]

50. STRAŽAR, Klavdija. Učne strategije, testna anksioznost in učna uspešnost učencev pri pouku biologije v osnovni in srednji šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Stražar], 2016. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4314. [COBISS.SI-ID 11401289]

51. IGLIČ, Neža. Uporaba didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Iglič], 2016. X, 98 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3480. [COBISS.SI-ID 11030345]

52. KAVČIČ, Manca. Ustvarjalni potencial pri prepoznanih nadarjenih učencih v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kavčič], 2016. IX, 69 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4354. [COBISS.SI-ID 11434569]

53. ZUPANIČ, Tjaša. Vzgojno-izobraževalno delo učiteljev z nadarjenimi učenci v prvih dveh triletjih osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Zupanič], 2016. 47 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3631. [COBISS.SI-ID 11121993]

 

Prevajalec

54. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik, prevajalec). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), 2016. ISBN 978-961-253-190-4. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Dvajset_psiholoskih_nacel.pdf. [COBISS.SI-ID 283876096]

 

Član komisije za zagovor

55. VEAS INIESTA, Alejandro. Alumnado con rendimiento académico menor al esperado (underachievement) : análisis de procesos metodológicos para su detección : tesis doctoral. Alicante: [A. Veas Iniesta], 2016. 185 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11304777]

56. KOVAČIČ, Bojan. Značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Kovačič], 2016. VII, 262 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3710. [COBISS.SI-ID 11151177]

57. KOVAČIČ, Bojan. Značilnosti glasbeno talentiranih učencev na razredni stopnji osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Kovačič], 2016. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3710. [COBISS.SI-ID 288248064]

 

LIDIJA KASTELIC [16086]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Pisec besedila na spremnem gradivu

1. Miškolinček : juhej si zapoj. 2. izd. [Postojna: [samozal.] D. Urh; Koper: Radio Koper, 2016, cop. 2013. 1 CD (29 min, 51 sek). [COBISS.SI-ID 287747072]

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Značilnosti in posebne potrebe odraslih z nizkimi izobraževalnimi dosežki. V: MOŽINA, Ester (ur.), et al. Osnovna šola za odrasle : podoba in poslanstvo. 1. izd. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, str. 141-164. http://arhiv.acs.si/publikacije/Osnovna_sola_za_odrasle_Podoba_in_poslanstvo.pdf. [COBISS.SI-ID 11005001]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo od julija do decembra 2016?. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, dec. 2016, letn. 12, št. 25, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 11421513]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

3. VELIKONJA, Marija, ŽALEC, Natalija, KOS KNEZ, Silva, ZAGMAJSTER, Margerita, MIRČEVA, Jasmina, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, GOLOB, Alenka, NOČ, Marjana, NJIVAR, Tatjana, MOŽINA, Ester (urednik, avtor). Osnovna šola za odrasle : podoba in poslanstvo. 1. izd. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016. ISBN 978-961-6851-52-7. http://arhiv.acs.si/publikacije/Osnovna_sola_za_odrasle_Podoba_in_poslanstvo.pdf. [COBISS.SI-ID 283877888]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. EU SpLD Policy - Slovenia : predavanje na Erasmus Plus EU Specific Learning Disabilities (SpLD) Policy and Roadmap & SpLD Teacher and Adult Training International Conference, 7th October 2016, Matera, Italy. [COBISS.SI-ID 11256905]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

Mentor pri magistrskih delih

6. KVERH, Gabrijela. Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Kverh Žgur], 2016. XIII, 146 str., [15] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3810. [COBISS.SI-ID 11192137]

7. MLAKAR, Blanka. Obravnava učencev s primanjkljaji na področju učenja aritmetike v tretjem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Mlakar], 2016. XIII, 239 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3766. [COBISS.SI-ID 11176265]

8. MATAIČ ŠALAMUN, Mihaela. Skupinska pomoč učencem tretjega razreda z učnimi težavami pri aritmetiki : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mataič Šalamun], 2016. XIV, 211 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3701. [COBISS.SI-ID 11146825]

9. SKUMAVC, Gregor. Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Skumavc], 2016. VIII, 134 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3503. [COBISS.SI-ID 11042889]

10. METLIKA, Nataša. Značilnosti učencev, ki jim barvne prosojnice pomagajo pri branju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Metlika], 2016. 221 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4259. [COBISS.SI-ID 11370569]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. PAVLIN, Anja. Individualizirani program podpore in pomoči za učenca z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Pavlin], 2016. 129 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4303. [COBISS.SI-ID 11396425]

12. PEZDIR, Nadja. Kognitivna strategija reševanja fizikalnih nalog za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pezdir], 2016. 80 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3900. [COBISS.SI-ID 11223625]

13. JAŠAREVIĆ, Amela. Občutek za števila in količine otrok pred vstopom v šolo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jašarević], 2016. 132 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4212. [COBISS.SI-ID 11355465]

14. MRVČIĆ, Barbara. Pomen učenja in razvijanja samozagovorniških spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Mrvčić], 2016. 160 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3315. [COBISS.SI-ID 10881097]

15. POVŠE, Blaž. Razvijanje fonoloških spretnosti pri učencih s težavami na področju fonološkega zavedanja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Povše], 2016. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4310. [COBISS.SI-ID 11400265]

16. LAH, Nina. Spretnosti izdelovanja zapiskov učencev z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Lah], 2016. 134 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3412. [COBISS.SI-ID 10965833]

17. TRČEK KAVČIČ, Marjeta. Trening geometrijskih spretnosti pri učencih z razvojno motnjo koordinacije : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Trček Kavčič], 2016. 121 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4236. [COBISS.SI-ID 11363145]

18. JAGERIČ, Žaneta. Usposabljanje učiteljev razrednega pouka za poučevanje učencev z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Jagerič], 2016. 186 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4210. [COBISS.SI-ID 11354953]

 

Mentor pri specialističnih delih

19. BOGDANIĆ, Barbara. Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti : specialistično delo. Ljubljana: [B. Bogdanić Petek], 2016. 173 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3802. [COBISS.SI-ID 11186761]

 

Mentor - drugo

20. FERLIN, Sara, HVASTIJA, Alja, KOSMAČ, Tjaša, KÜPLEN, Dolores. Kako v šoli pridobiti prilagoditve, ki jih potrebujem? : priročnik za dekleta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiWHlocThDeXlRdHc/view, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4066. [COBISS.SI-ID 11283785]

21. FERLIN, Sara, HVASTIJA, Alja, KOSMAČ, Tjaša, KÜPLEN, Dolores. Kako v šoli pridobiti prilagoditve, ki jih potrebujem? : priročnik za fante. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiazdjMURkYTBJclU/view, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4067. [COBISS.SI-ID 11255369]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

22. VOVK ORNIK, Natalija. Vloga učitelja v procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Vovk-Ornik], 2016. 383 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3708. [COBISS.SI-ID 11150665]

 

Somentor pri magistrskih delih

23. ROJS, Katja. Samopodoba, motivacija in socialna opora učencev s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Rojs], 2016. 155 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 60982882]

24. VULETA, Sandra. Spodbujanje tekočnosti branja pri enojezičnih in dvojezičnih tretješolcih : vpliv dobre poučevalne prakse in treninga bralne tekočnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Vuleta], 2016. XI, 160 str. [1] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3786. [COBISS.SI-ID 11181385]

25. VEBER ZAZULA, Jasna. Vpliv likovne umetnosti na medsebojne odnose učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Veber Zazula], 2016. 107 str., XXXVI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3510. [COBISS.SI-ID 11049033]

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEMPERL, Metoda. Villa de Seppi at Hrastnik and the painters Eduard Lebiedzki and Constanze von Breuning. Unknown paintings. Biuletyn historii sztuki, ISSN 0006-3967, 2016, rok. 78, nr. 2, str. 323-346, ilustr. [COBISS.SI-ID 11500361]

2. BRAČUN SOVA, Rajka, KEMPERL, Metoda. Museum interpretation as a didactic concept : case study of the Strossmayer Gallery of Old Masters = Muzejska interpretacija kao didaktički koncept = studija slučaja Strossmayerove galerija starih majstora. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5197. [Online ed.], 2016, vol. 18, no. 4, str. 969-997. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=255602, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4356/, doi: 10.15516/cje.v18i4.2068. [COBISS.SI-ID 11422537]

3. KEMPERL, Metoda. The painting decoration in St. Andrewʼ parish church at Zgornji Leskovec and Zagreb painter Anton Archer = Slikovne dekoracije u župnoj crkvi sv Andreja u Zgornjem Leskovcu i zagrebački slikar Anton Archer. Podravina, ISSN 1333-5286, 2016, vol. 15, br. 30, str. 106-120, ilustr. [COBISS.SI-ID 11500873]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

4. KEMPERL, Metoda. Značilnosti romanj v 17. in 18. stoletju na Slovenskem = The Significance of Pilgrimage and its Dynamics Trough Centuries in Slovenia. Edinost in dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2016, letn. 71, št. 1/2, str. 141-152. [COBISS.SI-ID 10522371]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. KEMPERL, Metoda. Icons of Virgin Mary and the shaping of identity in Central Europe. V: Euroacademia. Brussels; Neuilly-sur-Seine; Vienna: Euroacademia, [201-]-, 5 str. (PDF). http://euroacademia. eu/wordpress/wp-content/uploads/2016/05/Metoda_Kemperl_-_Icons_of_Virgin_Mary_and_the_Shaping_of_Identity_in_Central_Europe.pdf. [COBISS.SI-ID 11012169]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. KEMPERL, Metoda. Icons of Virgin Mary and the shaping of identity in Central Europe. V: 6th Euroacademia International Conference Europe inside-out: Europe and Europeannes exposed to plural observers. Program Brouchure and [abstracts]. [Nice]: [Euroacademia], 2016, str. 15. [COBISS.SI-ID 11011913]

 

1.22 Intervju

7. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec). Pričevalnost Vrečarjeve oporoke : dr. Metoda Kemperl o Mateju Vrečerju. Družina, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 21. feb. 2016, leto 65, št. 8, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 11017545]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

8. KEMPERL, Metoda (avtor, fotograf). Matej Vrečer : duhovnik, matematik, urar. 2. izd. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, Muzej baroka, 2016. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-91850-4-9. [COBISS.SI-ID 283157760]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

9. KEMPERL, Metoda (intervjuvanec), KRAMPERŠEK, Vlasta (intervjuvanec). Barok in cerkvena umetnost : oddaja Ars humana, ARS, 3. program Radia Slovenija, 15. 8. 2016. http://ars.rtvslo.si/2016/08/ars-humana-66/. [COBISS.SI-ID 11123273]

10. KEMPERL, Metoda. Matej Vrečer : oddaja Obzorja duha, Televizija Slovenija, Prvi program, 20. mar. 2016, od 11.25 do 12.00. [COBISS.SI-ID 10952265]

11. VIDMAR, Luka (intervjuvanec), KEMPERL, Metoda (intervjuvanec), SAPAČ, Igor (intervjuvanec), HUDOLIN, Jernej (intervjuvanec). Naša dediščina : Televizija Slovenija, 1. program : oddaja Sveto in svet, Ljubljana, 5. 2. 2016, 50 min.. [COBISS.SI-ID 39447597]

 

3.25 Druga izvedena dela

12. KEMPERL, Metoda. Predstavitev knjige Matej Vrečer : pogovorni večer ob slovenskem kulturnem prazniku, Šmarje pri Jelšah, Muzej baroka, 5. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 10910025]

13. BAHOVEC, Eva D. (diskutant), BRAČUN SOVA, Rajka (diskutant), KEMPERL, Metoda (diskutant), STRNAD, Brigita (diskutant), ŽELEZNIK, Adela (diskutant), ŠTRAJN, Darko (diskutant). Preteklost in prihodnost muzejske pedagogike : pogovor, Trubarjeva hiša literature, Ljubljana, 8. junij 2016. [COBISS.SI-ID 11004489]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Artpaths. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2016-). Patra: Eirini Liakopoulou, 2016-. ISSN 2459-3699. http://artpaths.jimdo.com. [COBISS.SI-ID 10981193]

15. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

Mentor pri magistrskih delih

16. KOZJEK, Katja. Sodobna umetnost in medpredmetno povezovanje pri pouku likovne umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kozjek Varl], 2016. 191 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3774. [COBISS.SI-ID 11177801]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. ZUPAN, Daniela. Analiza in vrednotenje likovnih del pri predmetu likovna umetnost ter uporaba pristopa "Ways in" : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Zupan], 2016. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3520. [COBISS.SI-ID 11056201]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2016

 

Recenzent

18. UNETIČ, Ines. Kultura vrtov : oblikovane zelene površine v Ljubljani od sredine 18. stoletja do zgodnjega 19. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-237-861-5. [COBISS.SI-ID 286543360]

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KEREC, Darja. Položaj civilnega prebivalstva v Prekmurju ob koncu vojne. Studia Historica Slovenica, ISSN 1580-8122, 2016, letn. 16, št. 2, str. 437-448, 532, ilustr. [COBISS.SI-ID 1472645]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KEREC, Darja. Stosunki polsko-słoweńskie w czasie I wojny światowej (Ich echa w niektórych słoweńskich gazetach centralnych i prasie z terenu Prekmurja). V: CETNAROWICZ, Antoni (ur.), et al. W Galicji i nad Socza : Polacy i Słoweńcy na frontach i wojny światowej = V Galiciji in ob Soči : Poljaki in Slovenci na frontah 1. svetovne vojne. Kraków: Historia Iagellonica, 2016, str. 77-83, 223-224. [COBISS.SI-ID 11382089]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. KEJŽAR, Klara. Družabno življenje ljubljanskih meščanov v prvi polovici 20. stoletja kot vsebina pri pouku družbe : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kejžar], 2016. 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4146. [COBISS.SI-ID 11331401]

4. SIMČIČ, Andreja. Družboslovne vsebine v drugem triletju osnovne šole na primeru podjetja Salonit Anhovo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Simčič], 2016. VIII, 88 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3446. [COBISS.SI-ID 10996553]

FLORIAN KLAUSER [39244]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban, KLAUSER, Florian. Second-person in-depth phenomenological inquiry as an approach for studying enaction of beliefs. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4676. [Online ed.], 2016, letn. 14, št. 4, str. 369-377, ilustr. http://indecs.eu/2016/indecs2016-pp369-377.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4064. [COBISS.SI-ID 11283529]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Dinamična struktura fenomenologije udejanjenja prepričanj. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 13. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 19th International Multiconference Information Society - IS 2016, 13 October 2016, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2016, str. 20-23, ilustr. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2016/IS2016_Volume_B%20-%20Kognitivna.pdf. [COBISS.SI-ID 11283273]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SAMSA, Tina, KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Experiencing the enactment of beliefs. V: MEi : CogSci Conference 2016, Vienna, 23-25. jun.. Vienna: Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science, University of Vienna, 2016, 1 str. http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2016/paper/view/905. [COBISS.SI-ID 11187785]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

4. KLAUSER, Florian. Doživljanje udejanjenja znanja : magistrsko delo. Ljubljana: [F. Klauser], 2016. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3697. [COBISS.SI-ID 11145545]

MIJA MARIJA KLEMENČIČ ROZMAN [25474]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. A concept of a family in GEFT in terms of autonomy and sense of belonging to societal context. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske, 2016, str. 47. [COBISS.SI-ID 11228489]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Predstavitev knjige Blizu doma = Presentation of the book Blizu doma. Iskanja, ISSN 0352-3233, dec. 2016, letn. 34, št. 53/54, str. 171-173. [COBISS.SI-ID 11432265]

3. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Tadeja Kodele, Nina Mešl (ur.) (2016), Co-creating process of help: collaboration with families in the community : Ljubljana: Faculty of Social Work, str. 165, ISBN 978-961-6569-58-3. Socialno delo, ISSN 0352-7956, jul. 2016, letn. 55, št. 3, str. 165-166. [COBISS.SI-ID 11345993]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, PERGER, Nina. Družina in spol z vidika geštalt - izkustvene družinske terapije : delavnica na 13. študijskih dnevih Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Rogla, 3. - 5. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 11033417]

5. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija (diskutant), HRASTNIK, Nataša (diskutant), PERGER, Nina (diskutant). Položaj ženske v poklicih pomoči in psihoterapiji : okrogla miza na 13. študijskih dnevih Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Rogla, 3. - 5. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 11032905]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

6. MEŠL, Nina (urednik), KODELE, Tadeja (urednik). Co-creating processes of help : collaboration with families in the community. Ljubljana: Faculty of Social Work, 2016. 165 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6569-58-3. https://www.fsd.uni-lj.si/mma/-/2016091212570404/. [COBISS.SI-ID 88157953]

 

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

1. KOBOLT, Alenka, STING, Stephan, TURNŠEK, Nada. Editorial : school and vulnerable families. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 5-10. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_5-10.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4325. [COBISS.SI-ID 11410761]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KOBOLT, Alenka. Residential settings in Slovenia - between concepts and reality. V: HEIMGARTNER, Arno, LAUERMANN, Karin, STING, Stephan. Fachliche Orientierungen und Realisierungsmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit, (Soziale Arbeit - Social Issues, Band 19). Wien: LIT Verlag, 2016, str. 267-278, tabela. [COBISS.SI-ID 11050057]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. ŽORGA, Sonja, KOBOLT, Alenka. Uvodnik : izbrane supervizijske teme. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, dec. 2016, letn. 20, št. 3/4, str. 189-192. [COBISS.SI-ID 11421001]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KOBOLT, Alenka. Some aspects of the recent stage in Slovenian residential care practice : predavanje v okviru Euromet 2016 Symposium, Veržej, 21. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 11307849]

5. KOBOLT, Alenka. Strengths, challenges and visions of the residential care in Slovenia : prispevek na konferenci From facility to an independent life. Innovation in residential institutions and quality of life after leaving care, 17. 5. 2016, Srňacie, Slovakia. [COBISS.SI-ID 11048009]

 

3.25 Druga izvedena dela

6. KOBOLT, Alenka. Izstopajoče vedenje in pedagoški izzivi. Različni pristopi za spodbujanje socialnega učenja : predavanje v okviru posodobitvenega programa nadaljenega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju Socialno učenje, Ljubljana, Zavod za šolstvo, 18. 3. 2016 - 19. 3. 2016 (16 ur). [COBISS.SI-ID 11047753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. CEPS journal. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2011-, gostujoči urednik 2016). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

8. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

9. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

10. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

11. Školski vjesnik. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih

12. ŠANTELJ, Barbara. Mladi in šport v stanovanjskih skupinah : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Šantelj], 2016. 142 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3596. [COBISS.SI-ID 11099977]

13. VERBNIK DOBNIKAR, Tatjana. Procesi svetovalnega dela v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Verbnik Dobnikar], 2016. VI, 171 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3585. [COBISS.SI-ID 11095369]

14. HUZEJROVIĆ, Vahida. Prostovoljno delo starejših : pomemben cilj aktivnega staranja in razvoja dolgožive družbe : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Huzejrović], 2016. [162] str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 11184969]

15. KOS, Matjaž. Psihosocialna pomoč družinam v okviru Centra za socialno delo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kos], 2016. 125 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11041097]

16. KLEMENČIČ, Ingrid. Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Klemenčič], 2016. 162 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4217. [COBISS.SI-ID 11358281]

17. ARZENŠEK KRAJAČIČ, Helena. Socialni odnosi učencev s posebnimi potrebami v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Arzenšek Krajačič], 2016. 205 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3987. [COBISS.SI-ID 11262537]

18. LENA, Katja. Strukturni vzorci v družinah ter analiza procesov podpor : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Lena], 2016. 236 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3588. [COBISS.SI-ID 11096905]

19. PODGORŠEK, Tina. Učiteljevo soočanje s konflikti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Podgoršek], 2016. 198 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3901. [COBISS.SI-ID 11223881]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

20. KNOLL, Claudia. Glasbena improvizacija kot metoda v superviziji : magistrsko delo. Ljubljana: [C. Knoll], 2016. 138 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3526. [COBISS.SI-ID 11060553]

21. REŠEK, Mojca. Koučing kot podpora pri zdravju na delovnem mestu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rešek], 2016. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4298. [COBISS.SI-ID 11398473]

22. KOVAČ, Nina. Razred kot socialna skupina in vodenje razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Kovač], 2016. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4296. [COBISS.SI-ID 11393609]

 

Mentor pri specialističnih delih

23. KOSMAČ ZALAŠČEK, Tanja. Umetnostne dejavnosti v otroških oddelkih slovenskih bolnišnic : specialistično delo. Ljubljana: [T. Kosmač Zalašček], 2016. 128 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3791. [COBISS.SI-ID 11182665]

 

Somentor pri specialističnih delih

24. BIŽAL, Žiga. Vodene glasbene dejavnosti kot pomoč osebam z zmerno motnjo v duševnem razvoju in izraženimi vedenjskimi težavami : specialistično delo. Ljubljana: [Ž. Bižal], 2016. 127 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4229. [COBISS.SI-ID 11361353]

 

Recenzent

25. KODELE, Tadeja (urednik), MEŠL, Nina (urednik). Družine s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-57-6. https://www.fsd.uni-lj.si/mma/-/2016091213042605/. [COBISS.SI-ID 88157697]

26. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Sami po moč : skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči. 1. elektronska izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-200-0. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532000. [COBISS.SI-ID 287762688]

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

1. TORKAR, Gregor, BRATOŽ OPAŠKAR, Polonca (avtor, ilustrator). Gospodinjstvo 5, [Delovni zvezek za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 71, [8] str., ilustr. ISBN 978-961-271-006-4. [COBISS.SI-ID 284464640]

2. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 286227456]

3. HRIBAR KOJC, Simona (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0731-6. [COBISS.SI-ID 285409024]

4. TORKAR, Gregor, BRATOŽ OPAŠKAR, Polonca (avtor, ilustrator). Gospodinjstvo 5, Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-271-005-7. [COBISS.SI-ID 284845056]

5. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka. Prehranske karte. V Ljubljani: Univerza, 2016. 176 kart, papir, barve. [COBISS.SI-ID 11390281]

 

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. A path model of effective technology-intensive inquiry-based learning. Educational technology & society, ISSN 1436-4522, 2016, vol. 19, issue 1, str. 308-320, ilustr., tabele. http://www.ifets.info/journals/19_1/25.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/3314/. [COBISS.SI-ID 10877001]

2. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. The impact of robotics-enhanced approach on studentsʼ satisfaction in open learning environment. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2016, vol. 32, no. 2(A), str. 804-817, ilustr., tabele. http://www.ijee.ie/latestissues/Vol32-2A/19_ijee3201ns.pdf. [COBISS.SI-ID 10946889]

3. RIHTARŠIČ, David, AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. Experiential learning of electronics subject matter in middle school robotics courses. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2016, vol. 26, no. 2, str. 205-224, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.readcube.com/articles/10. 1007/s10798-015-9310-7?author_access_token=U1wj_zCkPPbX4X0DHob3IPe4RwlQNchNByi7wbcMAY6MelBwX2TzuKo8X-PrBjRR5A8tUQjUyMqh30JbCryjWV69XfiBez_Md yPH6ulFd1wNavxS1Ie4n__AfQtkH4rhjg8XEgAUAr3TKU9GSEj5NA%3D%3D, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-015-9310-7, doi: 10.1007/s10798-015-9310-7. [COBISS.SI-ID 10562633]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca, KOCIJANČIČ, Slavko. Green heating through IBSE. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 149. [COBISS.SI-ID 11158345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. MIKUŽ, Beti. Merjenje sežigne toplote lesnih energentov v okviru pouka tehniških vsebin : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Mikuž], 2016. VI, 54 str., XXXVI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4133. [COBISS.SI-ID 11327305]

6. SKRT, Tina. Obravnava učinkovitosti vetrnih turbin, temelječa na induktivnih učnih strategijah : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Skrt], 2016. IX, 44 str., XLI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3359. [COBISS.SI-ID 10920521]

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Ekstravertnost pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 49-64, tabele. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 11239241]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Ekstravertnost pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 59. [COBISS.SI-ID 10904137]

3. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Intelligibility of mono-and bilingual Slovenian preschoolers - a pilot study. V: 30th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 21 - 25 August, 2016, Dublin. Creating the future now : advancing research and clinical practice : programme and abstract book. [Dublin]: IASLT, 2016, str. 221-222. [COBISS.SI-ID 11151689]

4. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, SKUBIC, Darija. Slovenian LARSP : translation and adaptattion of the instrument LARSP (Language Assessment, Remediation and Screening Procedure). V: 30th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 21 - 25 August, 2016, Dublin. Creating the future now : advancing research and clinical practice : programme and abstract book. [Dublin]: IASLT, 2016, str. 274. [COBISS.SI-ID 11151945]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kogovšek, Damjana (član uredniškega odbora 2016-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. JAKOB, Maja. Obravnava deklice z avtističnimi motnjami in težjo motnjo v duševnem razvoju po metodi Floortime : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jakob], 2016. 87 str., [18] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4125. [COBISS.SI-ID 11322953]

7. UDIR, Anita. Prilagojeno izvajanje vsebin za učenca s spino bifido in hidrocefalusom pri pouku športa (študija primera) : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Udir], 2016. VIII, 78 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3809. [COBISS.SI-ID 11188041]

8. SVETEC, Anamarie. Sociopragmatične spretnosti otrok z downovim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Svetec], 2016. 72 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3669. [COBISS.SI-ID 11137097]

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KORDEŠ, Urban, MARKIČ, Olga. Parallels between mindfulness and first-person research into consciousness. Asian studies, ISSN 2232-5131. [Print ed.], 2016, vol. 4, issue 2, str. 153-168. http://revije.ff.uni-lj.si/as, doi: 10.4312/as.2016.4.2.153-168. [COBISS.SI-ID 61928290]

2. KORDEŠ, Urban. Going beyond theory : constructivism and empirical phenomenology. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2016, vol. 11, no. 2, str. 375-385. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal//11/2/375, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3392. [COBISS.SI-ID 10949961]

3. KORDEŠ, Urban. Dve vrsti svobode. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2016, letn. 44, št. 265, str. 13-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 11311177]

4. KORDEŠ, Urban, KLAUSER, Florian. Second-person in-depth phenomenological inquiry as an approach for studying enaction of beliefs. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4676. [Online ed.], 2016, letn. 14, št. 4, str. 369-377, ilustr. http://indecs.eu/2016/indecs2016-pp369-377.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4064. [COBISS.SI-ID 11283529]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

5. KORDEŠ, Urban. Persevering with the non-trivial : authorʼs response. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2016, vol. 11, no. 2, str. 400-406. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/11/2/400.kordes.pdf. [COBISS.SI-ID 10970697]

6. KORDEŠ, Urban. Dreams : an experimental laboratory of phenomenology. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2016, vol. 11, no. 2, str. 423-425. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal//11/2/375, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3393. [COBISS.SI-ID 10950473]

7. KORDEŠ, Urban. Where Is Consciousness?. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2016, vol. 11, no. 3, str. 552-554. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/articles/11/3/552.kordes.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3567. [COBISS.SI-ID 11085385]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Dinamična struktura fenomenologije udejanjenja prepričanj. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 13. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 19th International Multiconference Information Society - IS 2016, 13 October 2016, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2016, str. 20-23, ilustr. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2016/IS2016_Volume_B%20-%20Kognitivna.pdf. [COBISS.SI-ID 11283273]

9. SMRDU, Maja, KORDEŠ, Urban, KOLAR, Edvard. Integrating mindfulness and flow in gymnastics. V: BUČAR PAJEK, Maja (ur.), SAMARDŽIJA PAVLETIČ, Mitija (ur.). Plenary lectures, invited proceedings, scientific programme, book of abstracts and book of proceedings. Ljubljana: Slovenian Gymnastics Federation, 2016, str. 40-46. [COBISS.SI-ID 1539573444]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

10. KORDEŠ, Urban. O dometu in smiselnosti kvantnomehanskih metafor = Reach and soundness of quantum metaphors. V: Filozofski simpozij o delu prof. dr. Andreja Uleta = Symposium in honor of prof. dr. Andrej Ule : Modra soba, Filozofska fakulteta, UL, petek, 8. 4. 2016 in sobota, 9. 4. 2016. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti in Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016, str. 6. http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Novice/April%202016%20OK/simpozij%20ule%20program%20in%20povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 10977353]

11. GLANZNIG, Michael, KORDEŠ, Urban. Approaching user experience : moving between abstract and in-depth. V: MEi : CogSci Conference 2016, Vienna, 23-25. jun.. Vienna: Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science, University of Vienna, 2016, 1 str. http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2012/paper/view/373. [COBISS.SI-ID 11188297]

12. SAMSA, Tina, KLAUSER, Florian, KORDEŠ, Urban. Experiencing the enactment of beliefs. V: MEi : CogSci Conference 2016, Vienna, 23-25. jun.. Vienna: Middle European Interdisciplinary Conference in Cognitive Science, University of Vienna, 2016, 1 str. http://www.univie.ac.at/meicogsci/php/ocs/index.php/meicog/meicog2016/paper/view/905. [COBISS.SI-ID 11187785]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

13. MARKIČ, Olga, STRLE, Toma, KORDEŠ, Urban. Predgovor = Foreword. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 13. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 19th International Multiconference Information Society - IS 2016, 13 October 2016, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2016, str. 3. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2016/IS2016_Volume_B%20-%20Kognitivna.pdf. [COBISS.SI-ID 11281225]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

14. CIJAN, Nina (scenarist, avtor), PREŠERN, Milica (avtor, urednik), BAJT, Maja (intervjuvanec), ČERNETIČ, Miha (intervjuvanec), KORDEŠ, Urban (intervjuvanec), JOVANOVIČ, Aljaž (intervjuvanec), ŠORN, Mitja (intervjuvanec), LESKOVŠEK, Aleš (intervjuvanec), ŠKODLAR, Borut (intervjuvanec), MARKIČ, Olga (intervjuvanec), ŠANTEJ, Neža Nina (intervjuvanec), JUS AŠIČ, Majda (intervjuvanec), GLOBEVNIK, Manja (intervjuvanec), ŠEMROV, Veronika (intervjuvanec), ISMAJLOVIĆ, Omar (intervjuvanec), JAKOPIČ, Miha (intervjuvanec), AJDIŠEK, Neža (intervjuvanec). Čuječnost : TV Slovenija, 19. 10. 2016, (Turbulenca). Ljubljana: Televizija Slovenija, 19. 10. 2016. http://4d.rtvslo.si/arhiv/turbulenca/174432668. [COBISS.SI-ID 32977113]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

15. KORDEŠ, Urban. Mindfulness : why and why not? : predavanje na konferenci MINDfulness 2016 "Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost", Ljubljana, 20.10. 2016. [COBISS.SI-ID 11352137]

 

3.25 Druga izvedena dela

16. KALIN, Mitjan (diskutant), KORDEŠ, Urban (diskutant), PEVCIN, Primož (diskutant), PAJNIČ, Neža (diskutant), SORČAN, Stojan (diskutant), LEBEN, Ivan (diskutant), MIHALIČ, Tanja (diskutant). Ključni elementi za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti skupnih študijskih programov : okrogla miza na posvetu Skupni magistrski študijski programi na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, 7. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 4760238]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. Constructivist Foundations. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal/index.html. [COBISS.SI-ID 515792665]

18. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Society znanost.org, 2003-. ISSN 1334-4684. http://indecs.eu/. [COBISS.SI-ID 18278630]

19. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2012-). [Online ed.]. Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html. [COBISS.SI-ID 6480201]

20. Kairos. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.si/kairos/. [COBISS.SI-ID 232506112]

21. MARKIČ, Olga (urednik), GAMS, Matjaž (urednik), STRLE, Toma (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik). Kognitivna znanost : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 13. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 19th International Multiconference Information Society - IS 2016, 13 October 2016, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2016. ISBN 978-961-264-098-9. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2016/IS2016_Volume_B%20-%20Kognitivna.pdf. [COBISS.SI-ID 29867047]

 

Mentor pri magistrskih delih

22. DRAGIČEVIĆ, Ivana. When transmitted memories become autobiographical : emotionally-charged memories from the war in ex-Yugoslavia : master of science (MSc). Wien: [I. Dragicevic], 2016. V, 69 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11020361]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. KLAUSER, Florian. Doživljanje udejanjenja znanja : magistrsko delo. Ljubljana: [F. Klauser], 2016. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3697. [COBISS.SI-ID 11145545]

24. LESAR, Mateja. Fenomenološki in pedagoškopsihološki vidiki učenja v osmem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Lesar], 2016. 119 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3431. [COBISS.SI-ID 10980169]

 

Mentor pri specialističnih delih

25. MAKOVEC, Damjan. Metoda pet ritmov kot oblika pomoči z umetnostjo : specialistično delo. Ljubljana: [D. Makovec], 2016. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3599. [COBISS.SI-ID 11105097]

 

Somentor pri magistrskih delih

26. BOJC, Karin. Konj kot sredstvo socialnopedagoške pomoči družini : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Bojc], 2016. 233 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3897. [COBISS.SI-ID 11222857]

 

Recenzent

27. OREL, Mojca (urednik). Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost. Polhov Gradec: Eduvision, 2016. ISBN 978-961-93662-6-4. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20MINDfulness%202016_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 287022080]

28. OREL, Mojca (urednik). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016. ISBN 978-961-93662-9-5. http://www.eduvision.si/, http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 287969792]

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. KOROŠEC, Helena. S lutkama istražujemo tematiku vode u muzeju i vrtiću. V: IVON, Hicela (ur.). Od baštine za baštinu : baštinski projekti djece i odraslih iz dječjeg vrtića kro slikokaze. Stari Grad: Dječji vrtić "Vanđela Božitković", 2016, str. 107-114. [COBISS.SI-ID 11614793]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOROŠEC, Helena. The impact of creative drama activities on aggressive behaviour. V: ERPA 2016 - International Congress on Education, 2-4 June 2016, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Book of abstract. [S. l.]: [s. n.], 2016, str. 115. https://www.erpacongress.com/upload/dosya/erpa-international-congresses-on-education2016_1576165d518935.pdf. [COBISS.SI-ID 11351625]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. KOROŠEC, Helena, ZAJEC, Jože. Lutke na Pedagoški fakulteti : razstava ob Svetovnem dnevu lutkarstva : Galerija Pef, Ljubljana, 21. 3. 2016 - 29. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 11002185]

4. GERŠAK, Vesna, KOROŠEC, Helena, RAUCH PODRZAVNIK, Andreja. Razstava projekta Voda : predstavitev dela na področju ustvarjalnega giba in lutk : Galerija PeF, Ljubljana, 25. 5. 2016. [COBISS.SI-ID 11018825]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. KOROŠEC, Helena. The role of puppets in education (4 hours). The power of puppet (4 hours) : predavanje na School of Drama, University of Thessaloniki, 15-16th April, 2016. [COBISS.SI-ID 11000649]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. KOROŠEC, Helena. Dramska pedagogija na fakultetima i visokim školama za obrazovna zanimanja : predavanje u okviru panel diskusije na Naučno-stručnoj konferenciji s međunarodnim učešćem Dramsko obrazovanje i samoobrazovanje - kako do dramskih pedagoških kompetencija, 20. 6. 2016, Beograd, Republika Srbija. [COBISS.SI-ID 11552073]

7. KOROŠEC, Helena. Projekt voda - s lutkama istražujemo tematiku vode u muzeju i vrtiću : predavanje na Stručno znanstvenem skupu s međunarodnom suradnjom 11. Dani otočkih dječjih vrtića Splitsko Dalmatinske i Dubrovačko Neretvanske županije "Od baštine za baštinu", 30. rujna 2016. god., Stari Grad, otok Hvar. [COBISS.SI-ID 11352649]

8. KOROŠEC, Helena. Simbolni jezik lutke v zavedanju in razumevanje sebe ter sveta : predavanje na konferenci MINDfulness 2016 "Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost", Ljubljana, 22.10. 2016. [COBISS.SI-ID 11351881]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

9. Ambrož in Ambrozija. Bobek in barčica. Žejni žabon : predstava v okviru razstave Voda v okviru 8. ljubljanskega festivala kulturno-umetniške vzgoje Bobri : v izvedbi študentk 2. letnika oddelka za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Mestni muzej Ljubljana, 23. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 10896713]

10. Ambrož in Ambrozija : predstava v okviru razstave Voda v okviru 8. ljubljanskega festivala kulturno-umetniške vzgoje Bobri : v izvedbi študentk 2. letnika oddelka za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Mestni muzej Ljubljana, 23. 1. 2016, 2. 2. 2016, 8. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 10887753]

11. BOLČINA, Polona (igralec), BOŠTIC, Urška (igralec), BRAJER, Eva (igralec), JEREB, Anja (igralec). Kdo je za večerjo? : [lutkovna predstava] : priredba po Claire Freedman : 3. PEFFEST, Lutkovno gledališče Maribor, 25. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 11554633]

12. Lutkovne predstave : v izvedbi študentk 2. letnika oddelka za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Kreatorij, DIC - Dijaški dom Ivana Cankarja, 19. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 10885449]

13. Lutkovni maraton : 13 kratkih predstav : predstave v izvedbi študentov 2. letnika oddelka za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Lutkovno gledališče Ljubljana, 18. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 10885193]

14. Produkcija petih kratkih predstav : Galerija PeF, Ljubljana, 9. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 11044425]

15. ZORE, Manca (igralec), VERDEV, Nuša (igralec), ŽNIDARŠIČ, Petra (igralec), PINTAČ, Maruša (igralec). Zgodba o dveh kozah : [lutkovna predstava] : priredba po Tom Barber : 3. PEFFEST, Lutkovno gledališče Maribor, 25. apr. 2016. [COBISS.SI-ID 11554889]

16. Zmešnjava v predalu; kako se zaplete v svetu nogavic. O miški, ki je iskala mir ali o ježu, ki je na drugi strani ograje. Kako se je mucek naučil mjavkati. Kaj smrdi v omari ali sosedski odnosi med Lepotinovimi in Pošvedranovimi. V naši družini skačemo. Žabec in tujci. Elmer : predstave v izvedbi študentk in študentov 2., 3. in 4. letnika oddelka za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, Kreatorij, Dijaški dom Ivana Cankarja, Ljubljana, 1. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 10931785]

17. Žabec in tujci : lutkovna predstava ob Svetovnem dnevu lutkarstva : v izvedbi študentk Specialne in rehabilitacijske pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Lutkovno gledališče Ljubljana, 21. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 10946377]

18. Žejni žabon : predstava v okviru razstave Voda v okviru 8. ljubljanskega festivala kulturno-umetniške vzgoje Bobri : v izvedbi študentk 2. letnika oddelka za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Mestni muzej Ljubljana, 2. 2. 2016. [COBISS.SI-ID 10896969]

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez, ANŽLOVAR, Urška, TORKAR, Gregor. Preschool childrenʼs understanding of pro-environmental behaviours : is it too hard for them?. International journal of environmental and science education, ISSN 1306-3065, vol. 11, issue 12, str. 5554-5571, tabele. http://www.ijese.net/makale/723, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3714. [COBISS.SI-ID 11158601]

2. KOS, Marjanca, SCHMIDT, Gordana, JERMAN, Janez. Creative movement as an approach to learning science in the preschool period. Psychology research, ISSN 2159-5542, 2016, vol. 6, no. 12, str. 727-734. [COBISS.SI-ID 11412553]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KOS, Marjanca, RAJER, Nina. Uporaba zgodb za doseganje ciljev začetnega naravoslovja = The use of storytelling in acheiving the goals of early science. V: DUH, Matjaž (ur.), et al. Ekologija v konceptu širših družbenih sprememb. Maribor: Pedagoška fakulteta; Rakičan: RIS Dvorec, 2016, str. 132-147, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11028297]

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KOSTANJEVEC, Stojan, ŽABKAR, Nives, ERJAVŠEK, Martina. Vključevanje študentov Pedagoške fakultete v program Ekošola = The inclusion of the Faculty of Education students in the eco-school programme. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 135-142, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4337. [COBISS.SI-ID 11405385]

2. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Prehransko opismenjevanje otrok z vidika usvajanja prehranskih veščin = The nutritional literacy of elementary school pupils in the perspective of acquiring nutritional skills. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 796-804, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4336. [COBISS.SI-ID 11406665]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KOSTANJEVEC, Stojan, KEK, Katja, ERJAVŠEK, Martina. Parents' attitude to healthy nutrition habits of children in school. V: REISSMANNOVÁ, Jitka (ur.), GAJZLEROVÁ, Lenka (ur.). 70 ve zdraví. 1. el. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, str. 21-29, tabele. https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/865. [COBISS.SI-ID 11479113]

4. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. The inclusion of nutrition concepts in the elementary school syllabus in reference to the components of nutrition literacy. V: REISSMANNOVÁ, Jitka (ur.), GAJZLEROVÁ, Lenka (ur.). 70 ve zdraví. 1. el. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, str. 130-138, tabele. https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/865. [COBISS.SI-ID 11479369]

5. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Projektno učno delo z vidika aktivnega pristopa k poučevanju prehranskih vsebin v študijskem programu gospodinjstva = Project-based learning in the perspective of active approach to teaching nutrition contents in home economics study programme. V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 202-213, tabele. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 11144265]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Projektno učno delo z vidika aktivnega pristopa k poučevanju prehranskih vsebin v študijskem programu gospodinjstva. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 20. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10968137]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. GREGORIČ, Matej, KOSTANJEVEC, Stojan. Smernice za obravnavo zdravega prehranjevanja. V: JERIČEK KLANŠČEK, Helena (ur.), et al. Zdravje skozi umetnost : smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih temah za pedagoške delavce. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2016, str. 67-77, ilustr. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/smernice_umetnost_feb.2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11101001]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

8. BERLIC, Nika, POLIČNIK, Rok, GREGORIČ, Matej, FAJDIGA TURK, Vida, HLASTAN-RIBIČ, Cirila, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, JURAK, Gregor, STARC, Gregor, KOVAČ, Marjeta, KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina, SKELA-SAVIČ, Brigita, ZURC, Joca, STREL, Jaka, BERLIC, Nika (urednik), POLIČNIK, Rok (urednik). Identifikacija vrzeli in potrebnih ukrepov za izboljšanje stanja na področju zdravega življenjskega sloga, debelosti in zmanjševanja neenakosti : povzetki ključnih ugotovitev na podlagi analize stanja in ocene potreb, (Projekt Uživajmo v zdravju). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. ISBN 978-961-7002-02-7. http://www.uzivajmovzdravju.si/wp-content/uploads/2016/07/UVZ_Publikacija_ukrepi_11.7.pdf. [COBISS.SI-ID 285437440]

9. JURAK, Gregor, STARC, Gregor, KOVAČ, Marjeta, KOSTANJEVEC, Stojan, RADI, Petra, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, KRPAČ, Franc, JURAK, Gregor (urednik). Priročnik za preventivne time za izpeljavo dejavnosti na področju gibanja in prehrane v pilotnem testiranju projekta Uživajmo v zdravju. V Ljubljani: Univerza, 2016. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-49-6. http://www.uzivajmovzdravju.si/wp-content/uploads/2016/12/prirocnik_UZ_gibanje-5.pdf. [COBISS.SI-ID 287953408]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

10. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6, [Učbenik za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-114-6. [COBISS.SI-ID 284845312]

 

2.05 Drugo učno gradivo

11. KOSTANJEVEC, Stojan. Gospodinjstvo 6, [Delovni zvezek za gospodinjstvo v šestem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-271-115-3. [COBISS.SI-ID 284464384]

12. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka. Prehranske karte. V Ljubljani: Univerza, 2016. 176 kart, papir, barve. [COBISS.SI-ID 11390281]

13. KOSTANJEVEC, Stojan. Sodobna priprava hrane, Delovni zvezek za izbirni predmet v 7., 8. ali 9. razredu osnovne šole. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6357-26-5. [COBISS.SI-ID 284731136]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

14. POLIČNIK, Rok, BERLIC, Nika, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, KOSTANJEVEC, Stojan, STARC, Gregor, JURAK, Gregor, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Algoritem delovanja različnih deležnikov v lokalnih preventivnih timih po konceptu skupnostnega pristopa : navodila preventivnim timom za sodelovanje v pilotnem testiranju, (Projekt Uživajmo v zdravju). Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. ISBN 978-961-6911-93-1. http://www.slofit.org/Portals/0/Vsebina/Algoritem-delovanja_prirocnik-za-izvajalce.pdf. [COBISS.SI-ID 284611584]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

15. LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JERMAN, Janez. Evalvacija aktivnosti pri izobraževanju učiteljev : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 17 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11625289]

16. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JERMAN, Janez, LOVŠIN, Francka, DEVETAK, Iztok, JURAK, Gregor, STARC, Gregor. Evalvacija izvajanja aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa sodelovali kot osamelci : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 31 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11625801]

17. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, JERMAN, Janez, DEVETAK, Iztok, JURAK, Gregor, STARC, Gregor. Evalvacija izvajanja aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa sodelovali v popolnih timih : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 30 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11626057]

18. KOSTANJEVEC, Stojan, JURIŠEVIČ, Mojca, TORKAR, Gregor, STARC, Gregor. Prehransko vedenje in telesna dejavnost osmošolcev : ugotovitve raziskave. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 47 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11626313]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

19. ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Introducing nutrition literacy in Slovenian elementary schools in the perspective of health education : predavanje v okviru Vědecká konference 70 ve zdraví, 8. - 9. září 2016, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11224393]

20. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. Parentsʼ attitude to healthy nutrition habits of children in school : predavanje v okviru Vědecká konference 70 ve zdraví, 8. - 9. září 2016, Brno, Czech Republik. [COBISS.SI-ID 11224137]

21. SIMČIČ, Irena, KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, KALENDER SMAJLOVIĆ, Sedina. Vključenosti prehranskih vsebin v različnih nivojih izobraževanja na nacionalni in mednarodni ravni : predavanje na konferenci "Uživajmo v zdravju", 18. 3. 2016, Laško, Slovenija. [COBISS.SI-ID 10950729]

22. KOSTANJEVEC, Stojan. Vzgojno-izobraževalni vidik prehranskega izobraževanja : predavanje na konferenci "Uživajmo v zdravju", 18. 3. 2016, Laško, Slovenija. [COBISS.SI-ID 10950985]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. ŠINKOVEC, Tjaša. Prehranjevalne navade osnovnošolcev v Sloveniji in na Malti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Šinkovec], 2016. IX, 80 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4312. [COBISS.SI-ID 11400777]

24. ŠMID, Mateja. Prehranska pismenost osnovnošolcev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šmid], 2016. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3920. [COBISS.SI-ID 11234633]

25. KEK, Katja. Stališča staršev o shemi šolskega sadja in zelenjave : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kek], 2016. 93 str., 10 str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4245. [COBISS.SI-ID 11366217]

 

Recenzent

26. GODIČ TORKAR, Karmen (urednik), JEVŠNIK, Mojca (urednik), OVCA, Andrej (urednik), PANDEL MIKUŠ, Ruža (urednik), ZORE, Anamarija (urednik). Higiena živil in moderne prehranske prakse : zbornik predavanj, 25. maj 2016. Elektronska izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2016. ISBN 978-961-6808-65-1. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Higiena_zivil.pdf. [COBISS.SI-ID 284779776]

 

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BENKOVIČ, Anesa, KOŠAK BABUDER, Milena. Neprofitne organizacije ter prostovoljno udejstvovanje : Pika. Dnevni center in stališča študentov do prostovoljnega dela. Družboslovje in humanistika, ISSN 2464-0476, 2016, letn. 1, št. 1, tabele, graf. prikazi. http://student.ff.uni-mb.si/ff/dih/?p=43. [COBISS.SI-ID 22622216]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOŠAK BABUDER, Milena, METLJAK, Mira, PIŽORN, Karmen. Usposobljenost učiteljev tujega jezika za poučevanje učencev in dijakov z disleksijo. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 33. [COBISS.SI-ID 10899785]

3. KOŠAK BABUDER, Milena. Vpliv treninga bralnega razumevanja na razvoj metakognitivnih strategij pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 43-44. [COBISS.SI-ID 10902089]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Vpliv treninga bralnega razumevanja na razvoj metakognitivnih strategij pri učencih iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 251-268, tabele. [COBISS.SI-ID 11116617]

5. KOŠAK BABUDER, Milena, METLJAK, Mira, PIŽORN, Karmen. Usposobljenost učiteljev angleščine kot tujega jezika za poučevanje učencev in dijakov z disleksijo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 269-285, tabele, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 11116873]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. Značilnosti in posebne potrebe odraslih z nizkimi izobraževalnimi dosežki. V: MOŽINA, Ester (ur.), et al. Osnovna šola za odrasle : podoba in poslanstvo. 1. izd. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016, str. 141-164. http://arhiv.acs.si/publikacije/Osnovna_sola_za_odrasle_Podoba_in_poslanstvo.pdf. [COBISS.SI-ID 11005001]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

7. VELIKONJA, Marija, ŽALEC, Natalija, KOS KNEZ, Silva, ZAGMAJSTER, Margerita, MIRČEVA, Jasmina, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, GOLOB, Alenka, NOČ, Marjana, NJIVAR, Tatjana, MOŽINA, Ester (urednik, avtor). Osnovna šola za odrasle : podoba in poslanstvo. 1. izd. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016. ISBN 978-961-6851-52-7. http://arhiv.acs.si/publikacije/Osnovna_sola_za_odrasle_Podoba_in_poslanstvo.pdf. [COBISS.SI-ID 283877888]

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. URANKAR, Jernej, HEMPKIN, Kirsten, ZUPANČIČ, Romana, JAZBEC, Saša, KOŠAK BABUDER, Milena, HERZOG, Jerneja, STRMŠEK, Anita, KOVAČEC, Saša, NOJIČ, Brigita. Gradivo za učence z disleksijo in tiste, ki jim učenje tujega jezika predstavlja izziv - angleščina. Maribor: Filozofska fakulteta, 2016. http://www.osrace.si/images/datoteke/dokumenti/glagoli/nepravilni_glagoli_ang.pptx. [COBISS.SI-ID 22729480]

9. URANKAR, Jernej, NEUWERCK, Felix, ZUPANČIČ, Romana, JAZBEC, Saša, KOŠAK BABUDER, Milena, HERZOG, Jerneja, KACJAN, Brigita, STRMŠEK, Anita, KOVAČEC, Saša, NOJIČ, Brigita. Gradivo za učence z disleksijo in tiste, ki jim učenje tujega jezika predstavlja izziv - nemščina. Maribor: Filozofska fakulteta, 2016. http://www.osrace.si/images/datoteke/dokumenti/glagoli/nepravilni_glagoli_nem_1.pptx. [COBISS.SI-ID 22728712]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

10. NIJAKOWSKA, Joanna, KORMOS, Judit, HANUŠOVÁ, Světlana, JAROSZEWICZ, Barbara, KÁLMOS, Borbála, IMRENE SARKADI, Agnes, SMITH, Anne Margaret, SZYMAŃSKA-CZAPLAK, Elzbieta, VOJTKOVA, Nadezda, ALEXIOU, Thomaï, KOŠAK BABUDER, Milena, MATTHEOUDAKIS, Marina, PIŽORN, Karmen. DysTEFL2 - Dyslexia for teachers of English as a foreign language : self-study course. [S. l.]: DysTEFL2, 2016. 249 str., ilustr. ISBN 978-83-945159-0-4. [COBISS.SI-ID 11078217]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. PIŽORN, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena. Assessing and grading students with dyslexia in English as a foreign language : predavanje na DysTEFL 2 - Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, 25 June 2016, Łódź, Poland. [COBISS.SI-ID 11061321]

12. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena. EU SpLD Policy - Slovenia : predavanje na Erasmus Plus EU Specific Learning Disabilities (SpLD) Policy and Roadmap & SpLD Teacher and Adult Training International Conference, 7th October 2016, Matera, Italy. [COBISS.SI-ID 11256905]

13. PIŽORN, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena. Predstavitev projekta in SUT : predavanje na DysTEFL2 - disleksija za učitelje angleščine [DysTEFL2 - Dyslexia for teachers of English], Pedagoška fakulteta, 20. april 2016. [COBISS.SI-ID 11078473]

 

3.25 Druga izvedena dela

14. KOŠAK BABUDER, Milena. Specifične učne težave pri angleščini kot tujem jeziku : delavnica na DysTEFL2 - disleksija za učitelje angleščine [DysTEFL2 - Dyslexia for teachers of English], Pedagoška fakulteta, 20. april 2016. [COBISS.SI-ID 11078729]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

15. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

16. Razredni pouk. Košak Babuder, Milena (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

 

Prevajalec

17. GOLDFUS, Carol. Od neuspeha do uspeha : v svojih rokah imaš ves njihov svet. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, dec. 2016, letn. 12, št. 25, str. 70-77. [COBISS.SI-ID 11421769]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. POVŠE, Blaž. Razvijanje fonoloških spretnosti pri učencih s težavami na področju fonološkega zavedanja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Povše], 2016. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4310. [COBISS.SI-ID 11400265]

19. LAH, Nina. Spretnosti izdelovanja zapiskov učencev z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Lah], 2016. 134 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3412. [COBISS.SI-ID 10965833]

20. RAJŠP, Petra. Testna anksioznost in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Rajšp], 2016. 92 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3523. [COBISS.SI-ID 11057481]

21. IVAČIČ, Andrea. Težave pri pisanju in razvojna disgrafija v osnovni šoli : razlike med dečki in deklicami : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ivačič], 2016. 100 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4297. [COBISS.SI-ID 11393865]

22. TRUNKELJ, Maja. Trening angleščine pri učencih z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Trunkelj], 2016. 130 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4120. [COBISS.SI-ID 11321673]

23. JAGERIČ, Žaneta. Usposabljanje učiteljev razrednega pouka za poučevanje učencev z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Jagerič], 2016. 186 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4210. [COBISS.SI-ID 11354953]

 

Somentor - drugo

24. FERLIN, Sara, HVASTIJA, Alja, KOSMAČ, Tjaša, KÜPLEN, Dolores. Kako v šoli pridobiti prilagoditve, ki jih potrebujem? : priročnik za dekleta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiWHlocThDeXlRdHc/view, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4066. [COBISS.SI-ID 11283785]

25. FERLIN, Sara, HVASTIJA, Alja, KOSMAČ, Tjaša, KÜPLEN, Dolores. Kako v šoli pridobiti prilagoditve, ki jih potrebujem? : priročnik za fante. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. https://drive.google.com/file/d/0B7MnkoJaLpDiazdjMURkYTBJclU/view, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4067. [COBISS.SI-ID 11255369]

 

Recenzent

26. BREZOVAR, Darja, JAVRH, Petra (avtor, urednik), KURAN, Manuel (avtor, urednik), LENIČ, Špela (avtor, urednik), MAGAJNE, Alenka, ŠARC, Slava, MOŽINA, Ester. Opisniki temeljne zmožnosti, Matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, (Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti). Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6851-59-6. http://arhiv.acs.si/publikacije/OTZ_Matemati%C4%8Dna_kompetenca_in_osnovne_kompetence_v_znanosti_in_tehnologiji.pdf. [COBISS.SI-ID 288273408]

JANJA KOŠIR [31052]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOŠIR, Andrej, MEŽA, Marko, KOŠIR, Janja, SVETINA, Matija, STRLE, Gregor. Emotion elicitation in socially intelligent services : the intelligent Typing Tutor study case. V: TKALČIČ, Marko (ur.), et al. Proceedings, str. 26-33, ilustr. http://www.di.uniba.it/~swap/empire/EMPIRE16-all.pdf, http://ceur-ws.org/Vol-1680/paper4.pdf. [COBISS.SI-ID 40433453]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PULEC LAH, Suzana, KOŠIR, Janja. Timsko podučavanje u specialnom obrazovanju i redovnoj nastavi = Team teaching of a special education and a general teacher. V: ĐEVIĆ, Rajka (ur.), GUTVAJN, Nikoleta (ur.), GRBIĆ, Sanja (ur.). Inkluzivno obrazovanje u funkciji pozitivnog razvoja dece : zbornik rezimea. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2016, str. 35, 97. [COBISS.SI-ID 11428169]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

3. KOŠIR, Janja. Formativni preizkus tekočnosti branja v petstopenjskem modelu pomoči za učence z učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Košir], 2016. 182 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3862. [COBISS.SI-ID 11209801]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. KOŠIR, Janja. Primeri pristopov in strategij v izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa za učence z Downovim sindromom - izkušnje iz prakse : predavanje na 2. strokovnem posvetu o delu z otroki, ki imajo Downov sindrom, Ljubljana, 23. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 10988361]

5. KOŠIR, Janja. Primeri pristopov in strategij v izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa za učence z Downovim sindromom - izkušnje iz prakse : predavanje na 3. strokovnem posvetu o delu z otroki, ki imajo Downov sindrom, Ljubljana, 2. 4. 2016. [COBISS.SI-ID 10988617]

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Jezik v znanosti - ena ključnih kompetenc na znanju temelječe družbe. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 10897993]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Jezik v znanosti - ena ključnih kompetenc v družbi, temelječi na znanju. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 27-42. [COBISS.SI-ID 11108681]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Fizika v šoli. Kranjc, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

 

Recenzent

4. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-640-9. [COBISS.SI-ID 284014336]

AMBROŽ KREGAR [34443]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREGAR, Ambrož, RAMŠAK, Anton. Exact unitary transformation for Rashba Rings in magnetic and electric fields. International journal of modern physics b, ISSN 0217-9792, 2016, vol. 30, iss. 13, str. 1642016-1-1642016-10, ilustr., doi: 10.1142/S0217979216420169. [COBISS.SI-ID 2948452]

2. KREGAR, Ambrož, JEFFERSON, J. H., RAMŠAK, Anton. Arbitrary qubit transformations on tuneable Rashba rings. Physical review. B, ISSN 2469-9950, 2016, vol. 93, iss. 7, str. 075432-1-075432-9, ilustr., doi: 10.1103/PhysRevB.93.075432. [COBISS.SI-ID 2928996]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KATRAŠNIK, Tomaž, TAVČAR, Gregor, KREGAR, Ambrož, MELE, Igor. Razvoj inovativnih sistemskih simulacijskih modelov za pogonske sisteme vozil. V: 5. mednarodna konferenca strojnih inženirjev 2016, Ljubljana, Cankarjev dom 18. oktober 2016. Akademija strojništva 2016 : inženirstvo - sodelovanje industrijskega in akademskega okolja za kakovostnejše življenje, (Svet strojništva, ISSN 1855-6493, Letn. 5, št. 3). Ljubljana: Zveza strojnih inženirjev Slovenije, 2016, letn. 5, št. 3, str. 88, ilustr. [COBISS.SI-ID 14990107]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

4. KREGAR, Ambrož. Spin-charge states in the presence of spin-orbit coupling : doctoral thesis. Ljubljana: [A. Kregar], 2016. 196 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2949476]

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

5. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Development of PEMFC grey-box model and UI-curve fitting tool : mini specifiaction. [S. l.]: Advanced Simulation Technologies - AVL, 2016. 9 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15104283]

6. KREGAR, Ambrož, TAVČAR, Gregor, KATRAŠNIK, Tomaž. Progress on the hybrid 3D analytic-numerical HT PEMFC model for system level simulation : short report. [S. l.]: Advanced Simulation Technologies - AVL, 2016. 11 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 15104027]

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Action research for improving school practice. V: KUZLE, Ana (ur.), ROTT, Benjamin (ur.), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (ur.). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016, str. 183-195. [COBISS.SI-ID 11402569]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. KREK, Janez. Predgovor. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 11107913]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

3. KREK, Janez. Concepts of violence and education : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility, Universita degli Studi Roma Tre, Facoltà di Science della Formazione, Department of Education 15. 9. 2016, Italy. [COBISS.SI-ID 11416393]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. VOGRINC, Janez, KREK, Janez, PIŽORN, Karmen, JURIŠEVIČ, Mojca. The role of gifted education coordinators in establishing a supportive learning environment at primary schools : predavanje na 15th International ECHA Conference "Talents in motion" - encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange, March 2-5, 2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 10937673]

 

3.25 Druga izvedena dela

5. ŠIMENC, Marjan (diskutant), KODELJA, Zdenko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), KREK, Janez (diskutant). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo? : spomladanski seminar Šolskega polja : [razprava o prihodnosti slovenskega šolskega sistema ob izidu knjige "Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?", Ljubljana, UL Pedagoška fakulteta, 20. april 2016]. [COBISS.SI-ID 2918487]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

8. Teorija in praksa. Krek, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Visoka šola za politične vede, 1964-. ISSN 0040-3598. https://www.ebscohost.com/, http://www.dlib.si/results/?query='rel%3dteorija+in+praksa'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Mentor pri magistrskih delih

9. MAČEK, Petra. Lik učitelja in kakovost osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Maček], 2016. 98 str., [29] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4079. [COBISS.SI-ID 11306057]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. KOPRIVŠEK, Katja. Prednosti in slabosti poučevanja lastnega otroka v šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Koprivšek], 2016. 130 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4147. [COBISS.SI-ID 11331913]

11. SELIMANOVIĆ, Azra. Psihična in fizična zloraba otroka v družini in znaki zlorab v šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Selimanović], 2016. 74 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3647. [COBISS.SI-ID 11128649]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. KOPAČ LAUTAR, Anja. Dotik v kiparstvu in v družbi : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kopač Lautar], 2016. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4073. [COBISS.SI-ID 11302729]

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Zakaj šesterokotne snežinke. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. 35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3397. [COBISS.SI-ID 10948937]

2. KRNEL, Dušan. Ali dojenčke nosijo štorklje?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. 36, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3398. [COBISS.SI-ID 10949193]

3. ROVŠEK, Barbara, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, ŽIGON, Sašo. Kresnička 2016 - naloge. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2016, letn. 20, št. 3, str. 10-15, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3719. [COBISS.SI-ID 11052105]

4. ROVŠEK, Barbara, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, ŽIGON, Sašo. Kresnička 2016/2017 - poskusi. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2016, letn. 21, št. 1, str. 24-33, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4285. [COBISS.SI-ID 11377481]

5. KRNEL, Dušan. Se še spomnite, kako majhen je atom?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2016, letn. 21, št. 1, str. 34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4286. [COBISS.SI-ID 11377737]

6. KRNEL, Dušan. Večina ptičev, veliko dvoživk in tudi nekaj sesalcev ima okus po piščan[c]u. Kaj je s tem?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2016, letn. 21, št. 1, str. 35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4287. [COBISS.SI-ID 11377993]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

7. KRNEL, Dušan. Sašo Dolenc: Od genov do zvezd, osupljive zgodbe iz sveta znanosti. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2016, letn. 20, št. 3, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 11055945]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. KRNEL, Dušan. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2017, letn. 21, št. 2, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4414. [COBISS.SI-ID 11490633]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. KRNEL, Dušan. Internacionalizacija, nova kvaliteta visokega šolstva z odpovedovanjem slovenščini?. Delo, ISSN 0350-7521, 10. sep. 2016, leto 58, št. 211, str. 29. [COBISS.SI-ID 11153737]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.03 Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo

10. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf, ilustrator). Začetno naravoslovje, Kemija : [učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-253-192-8. [COBISS.SI-ID 286313472]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

11. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4. ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 285390336]

12. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

13. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-241-638-6. [COBISS.SI-ID 272532224]

14. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole. 6., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-241-639-3. [COBISS.SI-ID 284014080]

15. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-851-9. ISBN 978-961-241-852-6. [COBISS.SI-ID 285373952]

16. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-620-1. [COBISS.SI-ID 284013312]

17. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-721-5. [COBISS.SI-ID 284013568]

18. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2015-2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 278385920]

19. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

2.05 Drugo učno gradivo

20. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Dalla formica al Sole 1 : scienze naturali e tecnica per la classe IV della scuola elementare, Quaderno attivo. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-13-7. [COBISS.SI-ID 285388800]

21. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Dalla formica al Sole 2 : scienze naturali e tecnica per la classe V della scuola elementare, Quaderno attivo. 11a ed. Ljubljana: Modrijan, 2016. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-128-2. [COBISS.SI-ID 285388032]

22. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2016. 59 str., [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 285390080]

23. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2016. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-833-5. [COBISS.SI-ID 285389568]

24. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 1 : természettudomány -és technika a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára, Munkafüzet. 11. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv. (63, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-6465-07-6. ISBN 978-961-241-177-0. [COBISS.SI-ID 285369344]

25. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor. Od mravlje do Sonca 1 : naravoslovje in tehnika za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-241-637-9. [COBISS.SI-ID 284041984]

26. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A hangyától a Napig 2 : természettudomány és technika a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára, Munkafüzet. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv. (56, 56 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-127-5. ISBN 978-961-241-136-7. [COBISS.SI-ID 285368832]

27. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-640-9. [COBISS.SI-ID 284014336]

28. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 2. osztálya számára, Munkafüzet. 11. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv. (61, 61 str., [6] f. pril.), ilustr. ISBN 978-961-6357-37-1. ISBN 978-961-241-103-9. [COBISS.SI-ID 285373440]

29. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-722-2. [COBISS.SI-ID 284013824]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

30. BRODERICK, Nicola, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan, TORKAR, Gregor. Energy. [S. l.: s. n., 201?]. 50 str., ilustr. http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/sustain/energy_handbook.pdf. [COBISS.SI-ID 11298377]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

31. Gospodarjenje z okoljem. Krnel, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. http://www.biteks.si/go. [COBISS.SI-ID 9397020]

32. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Prevajalec

33. RADOVIĆ, Vera Života, MIHAJLOVIĆ, Duška. Kako je učilnica postala pedagoški laboratorij. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. 6-8, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3396. [COBISS.SI-ID 10947401]

 

Prireditelj

34. RADOVIĆ, Vera Života, MIHAJLOVIĆ, Duška. Kako je učilnica postala pedagoški laboratorij. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. 6-8, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3396. [COBISS.SI-ID 10947401]

 

Recenzent

35. JERAN, Marko (urednik), OPAČAK, Tjaša (urednik), OREL, Mojca (urednik). Mehurčki : kemijski poskusi : Ljubljana, 30. 11. 2016. [Ljubljana]: Mako R, 2016. http://www.gimoste.si/gim/images/datoteke/Mehur%C4%8Dki_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 6055450]

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KUZMAN, Boštjan. Developing mathematical skills of students by using electronic worksheets. WIMS outil de pédagogies innovantes, 20 str. https://indico.in2p3.fr/event/12463/session/0/contribution/15/material/slides/0.pdf, http://webcast.in2p3.fr/videos-developing_mathematical_skills_of_students_by_using_electronic_worksheets. [COBISS.SI-ID 11083081]

2. KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož. Symmetric tetravalent graphs as covers of doubled cycles. V: Workshop on Geometric and algebraic combinatorics : abstracts. [S. l.]: [s. n.], 2016, str. 13. http://bolyai.cs.elte.hu/gac/Pecs16-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11079497]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KUZMAN, Boštjan. The scrambled digits puzzle. V: KUZLE, Ana (ur.), ROTT, Benjamin (ur.), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (ur.). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016, str. 145-154, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 11404105]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. KUZMAN, Boštjan. 7. Evropski kongres matematike v Nemčiji. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2016, letn. 63, št. 2, str. 66-67. [COBISS.SI-ID 17754713]

5. KUZMAN, Boštjan. Slovenija bo gostila Evropski kongres matematike 2020. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2016, letn. 63, št. 2, str. 68. [COBISS.SI-ID 17754969]

6. KUZMAN, Boštjan. O dejavnostih Evropskega matematičnega društva. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2016, let. 63, št. 2, str. 68-69, ilustr. [COBISS.SI-ID 11164489]

7. KUZMAN, Boštjan. Slovenski odbor za matematiko. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 22-23, ilustr. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11414857]

8. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2016 - Srečanje najuspešnejših mladih matematikov, fizikov in astronomov. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 38. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11413577]

9. KUZMAN, Boštjan. Delo z matematično nadarjenimi osnovnošolci, strokovni seminar DMFA. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 47. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11414089]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

10. KUZMAN, Boštjan. Nerešeni matematični problemi za osnovnošolce : [vabljeno predavanje] na seminarju Delo z matematično nadarjenimi učenci, 5. in 6. feb. 2016. [COBISS.SI-ID 10995017]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

11. KUZLE, Ana (urednik, recenzent), ROTT, Benjamin (urednik, recenzent), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (urednik, recenzent). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016. 236 str., ilustr. ISBN 978-3-95987-007-8. [COBISS.SI-ID 11390793]

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LESAR, Irena. Ali je Tagorejeva zasnova vzgoje in izobraževanja še aktualna?. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, dec. 2016, letn. 67 = 133, št. 4, str. 64-80. [COBISS.SI-ID 11412297]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. LESAR, Irena. How do students of the Ljubljana Academy of music view the music education of pupils with special needs in music schools?. V: JERKOVIĆ, Berislav (ur.), ŠKOJO, Tihana (ur.). Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja : zbornika radova. Osijek: Sveučilište Josipa Juraja Strossmayerja, Umjetnička akademija, 2016, str. 408-418. [COBISS.SI-ID 11473993]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

3. LESAR, Irena (intervjuvanec), ZDRAVKOVIĆ, Lana (intervjuvanec), KROFLIČ, Robi (intervjuvanec). "Sej nimam nič proti njim, ampak ..." : oddaja Unikompleks, Radio Študent, 17. 11. 2016. http://radiostudent.si/univerza/unikompleks/sej-nimam-ni%C4%8D-proti-njim-ampak. [COBISS.SI-ID 11330377]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. ŠTEFANC, Damijan (urednik), LESAR, Irena (urednik). Vzgoja in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami : problemi, dileme, rešitve : brošura povzetkov s strokovnega posveta. Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2016. 26 str. [COBISS.SI-ID 4504421]

 

Recenzent

5. CEPS journal. Lesar, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

6. Sodobna pedagogika. Lesar, Irena (recenzent 2014-). Ljubljana: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 1950-. ISSN 0038-0474. http://www.sodobna-pedagogika.net/. [COBISS.SI-ID 761348]

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽOLGAR, Ingrid, LIPEC-STOPAR, Mojca. Pre-service teachers' confidence in teaching students with visual impairments in inclusive education. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, ISSN 1331-3010, 2016, vol. 52, br. 1, str. 51-62, tabele. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=238034, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3715. [COBISS.SI-ID 11156041]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. LIPEC-STOPAR, Mojca, GOSARIČ, Janja. Literacy development in students with intellectual disabilities and the use of the creative movement teaching method. V: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych = Physical activities in disabled children, youth and the elderly. Warszaw: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłudskiego; Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2016, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 11292489]

3. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika. Afektivni dejavniki dobrih in slabih bralcev. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 10898249]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. LIPEC-STOPAR, Mojca (diskutant), JENKO, Nika (diskutant), LOGAR, Svetlana (diskutant), PIRNAT, Brigita (diskutant). Priprava individualiziranega programa in soustvarjanje procesov podpore šoli in družini - delavnica : Seminar "Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe osnovnošolskega izobraževanja", Ljubljana, 14. in 15. april 2016. [COBISS.SI-ID 2164329]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Lipec Stopar, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

6. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Lipec Stopar, Mojca (glavni urednik 2014-, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Mentor pri magistrskih delih

7. MUNDA, Jasna. Funkcionalna pismenost učencev s posebnimi potrebami v enakovrednem izobraževalnem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo : magistrsko delo. Obrež: [J. Munda], 2016. 98 str., 24 str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4271. [COBISS.SI-ID 11373897]

8. BARIĆ, Janja. Socialno vključevanje oseb z motnjo v duševnem razvoju v podporno zaposlitev : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Barić], 2016. 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3833. [COBISS.SI-ID 11199049]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. BRUMEN, Maja. Delovno zadovoljstvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Brumen], 2016. X f., 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3606. [COBISS.SI-ID 11110217]

10. PIRIH, Neža. Postopki pomoči in podpore dijakom z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pirih], 2016. 160 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3477. [COBISS.SI-ID 11028809]

11. GERDEJ, Zala. Socialno zavedanje učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Gerdej], 2016. X, 84 str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 10921545]

12. ZUPANIČ, Jasmina. Stališča osnovnošolskih učiteljev do vključevanja otrok s posebnimi potrebami. vpliv izvajanja kontinuuma programov : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Zupanič], 2016. 107 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3411. [COBISS.SI-ID 10965577]

13. POLJANEC, Špela. Stališča vzgojiteljev o individualiziranem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Poljanec], 2016. 69 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4087. [COBISS.SI-ID 11310153]

14. LIKOVNIK-GORJUP, Vesna. Vpliv snoezelen pristopa na osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Likovnik Gorjup], 2016. 109 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3770. [COBISS.SI-ID 11177289]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

15. KRALJ, Mojca. Dejavniki rabe drog in odvisnosti od drog pri osebah s posebnimi potrebami = Factors of drug use and drug dependence among persons with special needs : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Kralj], 2016. IV, 360 str., [144] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3959. [COBISS.SI-ID 11250761]

 

Somentor pri magistrskih delih

16. MEH, Mateja. Medvrstniško tutorstvo kot dejavnik razvijanja socialnih in kognitivnih spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju = Peer tutoring as a factor in the development of social and cognitive skills of persons with intellectual disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Meh], 2016. 162 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4071. [COBISS.SI-ID 11302217]

 

Somentor pri specialističnih delih

17. PRELOG, Marija. Glasbena pomoč predšolskima otrokoma s težavami v govornem in socialnem razvoju : specialistično delo. Ljubljana: [M. Prelog], 2016. 162 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3593. [COBISS.SI-ID 11101257]

18. ŠKRBEC, Katarina. Pomoč z umetnostjo za osebo z motnjami v duševnem razvoju : specialistično delo. Ljubljana: [K. Škrbec], 2016. IX, 135 str., [1] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3960. [COBISS.SI-ID 11250505]

 

Recenzent

19. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LOVŠIN, Francka. Pre-service home economics teachersʼ attitudes on selected aspects of practical teaching. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 3, str. 101-116, tabele. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_3/pp_101-116_Lovsin_Kozina.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3944. [COBISS.SI-ID 11220041]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

2. JURAK, Gregor, STARC, Gregor, KOVAČ, Marjeta, KOSTANJEVEC, Stojan, RADI, Petra, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, KRPAČ, Franc, JURAK, Gregor (urednik). Priročnik za preventivne time za izpeljavo dejavnosti na področju gibanja in prehrane v pilotnem testiranju projekta Uživajmo v zdravju. V Ljubljani: Univerza, 2016. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-49-6. http://www.uzivajmovzdravju.si/wp-content/uploads/2016/12/prirocnik_UZ_gibanje-5.pdf. [COBISS.SI-ID 287953408]

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. LOVŠIN, Francka, SVEČKO, Marina (avtor, fotograf). Gospodinjstvo 5, Učbenik, (Vedež 5). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0082-6. [COBISS.SI-ID 286227456]

4. SVEČKO, Marina, LOVŠIN, Francka. Živim in jem zdravo, Učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0081-9. [COBISS.SI-ID 285205248]

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka. Prehranske karte. V Ljubljani: Univerza, 2016. 176 kart, papir, barve. [COBISS.SI-ID 11390281]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

6. LOVŠIN, Francka, KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JERMAN, Janez. Evalvacija aktivnosti pri izobraževanju učiteljev : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 17 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11625289]

7. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, JERMAN, Janez, LOVŠIN, Francka, DEVETAK, Iztok, JURAK, Gregor, STARC, Gregor. Evalvacija izvajanja aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa sodelovali kot osamelci : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 31 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11625801]

8. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka, JERMAN, Janez, DEVETAK, Iztok, JURAK, Gregor, STARC, Gregor. Evalvacija izvajanja aktivnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so v sklopu pilotnega testiranja skupnostnega pristopa sodelovali v popolnih timih : povzetek ugotovitev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 30 str., tabele. [COBISS.SI-ID 11626057]

 

LIDIJA MAGAJNA [11137]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. JURIŠEVIČ, Mojca, MAGAJNA, Lidija, SRŠA, Lidija, FÜLÖP, Márta, KOŠIR, Katja, CANKAR, Gašper, HORVAT, Marina, AMON, Ana, CVETKO, Alenka, GOLIČNIK, Damjana, KLASINC, Lucia, LAH, Nika, PIVEC, Tina, ŠPES, Tanja. Psihologija, šola, izobraževanje : izbrani aktualni problemi. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2016, letn. 25, str. 103. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11185481]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. MAGAJNA, Lidija, HUDOKLIN, Mateja. Kognitivni in psihosocialni profili učencev s specifičnimi učnimi težavami. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 2048050539]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Psihološka obzorja. Magajna, Lidija (član uredniškega sveta 2013-2016). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psiholoska-obzorja.si/. [COBISS.SI-ID 271603200]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

4. JENKO, Nika. Struktura in razvoj bralne pismenosti učencev v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Jenko], 2016. 294 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3973. [COBISS.SI-ID 11255881]

 

Mentor pri magistrskih delih

5. KOŠIR, Janja. Formativni preizkus tekočnosti branja v petstopenjskem modelu pomoči za učence z učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Košir], 2016. 182 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3862. [COBISS.SI-ID 11209801]

6. DOVIĆ, Tina. Opismenjevanje romskih učencev : analiza govornih in bralnih zmožnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Dović], 2016. 113 f., [1] f. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3547. [COBISS.SI-ID 11071561]

7. VULETA, Sandra. Spodbujanje tekočnosti branja pri enojezičnih in dvojezičnih tretješolcih : vpliv dobre poučevalne prakse in treninga bralne tekočnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Vuleta], 2016. XI, 160 str. [1] str. pril., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3786. [COBISS.SI-ID 11181385]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. RAJŠP, Petra. Testna anksioznost in bralne učne strategije pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Rajšp], 2016. 92 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3523. [COBISS.SI-ID 11057481]

9. IVAČIČ, Andrea. Težave pri pisanju in razvojna disgrafija v osnovni šoli : razlike med dečki in deklicami : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Ivačič], 2016. 100 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4297. [COBISS.SI-ID 11393865]

 

Somentor pri magistrskih delih

10. SERŠEN FRAS, Alenka. Afektivni dejavniki samoregulacijskega učenja pri učencih s specifičnimi učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Seršen Fras], 2016. 167 str., tabele. [COBISS.SI-ID 60871010]

 

Recenzent

11. PEKLAJ, Cirila. Učenci z učnimi težavami v šoli in kaj lahko stori učitelj. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 124 str., tabele. ISBN 978-961-237-867-7. [COBISS.SI-ID 287118848]

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. MAGAJNA, Zlatan. Ali je 1/[pi] ulomek?. Matematika v šoli, ISSN 1318-010X, 2016, letn. 22, št. 3/4, str. 74-79. [COBISS.SI-ID 11246921]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. MAGAJNA, Zlatan. Kako razumeti prebrano pri matematiki?. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 50. [COBISS.SI-ID 10903625]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. MAGAJNA, Zlatan. Stairs as context, stairs in context. V: KUZLE, Ana (ur.), ROTT, Benjamin (ur.), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (ur.). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016, str. 155-164, ilustr. [COBISS.SI-ID 11404361]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

5. Matematika v šoli. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. BRNE, Doris. Načini izvajanja dodatne pomoči pri matematiki : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Brne], 2016. 84 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4180. [COBISS.SI-ID 11342665]

7. ROBLEK, Manca. Učinkovitost učenja prostorske geometrije s 3D računalniškimi programi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Roblek], 2016. IX, 101 str., [11] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3997. [COBISS.SI-ID 11268681]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. SKUBIC, Katja. Teoretični in didaktični vidiki verižnih ulomkov : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Skubic], 2016. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4040. [COBISS.SI-ID 11288137]

 

Recenzent

9. BAJC BEDEN, Nataša. Kosmati pomočnik : pes kot pomočnik pri učenju otroka z Aspergerjevim sindromom : študija primera 2012-2015. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. ISBN 978-961-03-0344-2. www.zrss.si/pdf/kosmati-pomocnik-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 284642048]

10. VOUK, Andreja. Matematika 3 : delovni zvezek za 3. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-03-0345-9. [COBISS.SI-ID 285086976]

11. STARE, Alenka. Matematika 7, Delovni zvezek za 7. razred osnovne šole : prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2016. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-03-0326-8. [COBISS.SI-ID 283273216]

12. KUZLE, Ana (urednik, recenzent), ROTT, Benjamin (urednik, recenzent), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (urednik, recenzent). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016. 236 str., ilustr. ISBN 978-3-95987-007-8. [COBISS.SI-ID 11390793]

13. KOPASIĆ, Mladen. Radovednih pet, Matematika 5, [Učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-271-684-4. [COBISS.SI-ID 284924416]

14. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 4 zv. (95; 95; 94; 101 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 284953856]

15. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. BRATUŠA, Mirko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), GOLIJA, Darko (umetnik), MAHER, Polona (umetnik), ZIDAR, Dušan (umetnik), et al. Pogledi na slovensko kiparstvo : 1975-2015 po izboru likovnih kritikov : skulpture : Mestna galerija Piran, 12. 2.-27. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 10931529]

2. BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko : ob tednu Univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 7. 12. 2016 - 13. 1. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4280. [COBISS.SI-ID 11377225]

3. BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). "V navdih" : razstava del profesorjev Oddelka likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Šubičeva hiša, Poljane nad Škofjo Loko, 16. mar. - 14. apr. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3383. [COBISS.SI-ID 10946121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

4. Sinteza : zaključna razstava 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 8. 6. 2016 - 8. 7. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3492/. [COBISS.SI-ID 11034953]

 

Umetnik

5. Identitete = Identities. Novo mesto: Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-285-410-2. [COBISS.SI-ID 286268160]

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MALNIČ, Aleksander, POŽAR, Rok. On the split structure of lifted groups. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2016, vol. 10, no. 1, str. 113-134. http://amc-journal.eu/index.php/amc/article/view/670/838. [COBISS.SI-ID 1537674948]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KUZMAN, Boštjan, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož. Symmetric tetravalent graphs as covers of doubled cycles. V: Workshop on Geometric and algebraic combinatorics : abstracts. [S. l.]: [s. n.], 2016, str. 13. http://bolyai.cs.elte.hu/gac/Pecs16-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11079497]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. MALNIČ, Aleksander. Przytycki, Piotr (3-MGL): Arcs intersecting at most once. (English summary). - Geom. Funct. Anal. 25 (2015), no. 2, 658-670. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2016, mR3334237. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3334237.pdf. [COBISS.SI-ID 17873497]

4. MALNIČ, Aleksander. Morteza Mirafzal, S. (IR-ISFA): On the automorphism groups of regular hyperstars and folded hyperstars. (English summary). - Ars Combin. 123 (2015), 75-86. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2016, mR3364523. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3364523.pdf. [COBISS.SI-ID 17873753]

 

1.25 Drugi sestavni deli

5. MALNIČ, Aleksander. Norbert Seifter is 60!. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2016, vol. 11, iss. 2, str. XXII. http://amc-journal.eu/index.php/amc/article/download/1254/1024. [COBISS.SI-ID 17871705]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

7. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (urednik 2015-). [Spletna izd.]. Koper: Univerza na Primorskem, 2008-. ISSN 1855-3974. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239051776]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. SPAČAL, Gregor. Matematično ozadje algoritma PageRank : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Spačal], 2016. 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4157. [COBISS.SI-ID 11335497]

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. "There are more parts" - learning and teaching through monitoring pupilsʼ problem solving. V: MAJ-TATSIS, Božena (ur.), PYTLAK, Marta (ur.), SWOBODA, Ewa (ur.). Inquiry based mathematical education. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, cop. 2016, str. 218-231, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11098953]

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Geometry as a source for investigating numbers. V: KUZLE, Ana (ur.), ROTT, Benjamin (ur.), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (ur.). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016, str. 99-118. [COBISS.SI-ID 11403849]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Druga matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole. Dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 2 zv. (131; 127 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3570-8. ISBN 978-961-01-3571-5. [COBISS.SI-ID 283014656]

4. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Prva matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v prvem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 2 zv. (120; 124 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3014-7. ISBN 978-961-01-3015-4. [COBISS.SI-ID 283015168]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. BURKELJCA, Petra. Zmotne predstave tretješolcev in petošolcev o geometrijskih likih in telesih : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Burkeljca], 2016. XI, 131 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4179. [COBISS.SI-ID 11342409]

 

Somentor pri magistrskih delih

6. MLINAR, Polona. Vpliv učnih stilov na rezultate uporabe interaktivne table pri pouku matematike v 7. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Mlinar Biček], 2016. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3528. [COBISS.SI-ID 11061577]

 

Recenzent

7. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 4, Samostojni delovni zvezek za matematiko v četrtem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 2 zv. (150; 177 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4361-1. ISBN 978-961-01-4362-8. [COBISS.SI-ID 284096512]

8. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 4, Učbenik za matematiko v četrtem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 236 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4382-6. [COBISS.SI-ID 284955648]

9. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 5, Samostojni delovni zvezek za matematiko v petem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 2 zv. (161; 156 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4363-5. ISBN 978-961-01-4364-2. [COBISS.SI-ID 284317696]

10. BOGATAJ, Tanja, DRAŠLER, Tadeja, KOZARSKI, Lara, LEBAN, Karla, RUGELJ, Marina. Matematika 5, Učbenik za matematiko v petem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4383-3. [COBISS.SI-ID 284955904]

11. KUZLE, Ana (urednik, recenzent), ROTT, Benjamin (urednik, recenzent), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (urednik, recenzent). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016. 236 str., ilustr. ISBN 978-3-95987-007-8. [COBISS.SI-ID 11390793]

 

MIRA METLJAK [35653]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KOMOTAR, Maruša, METLJAK, Mira, NAGODE, Gabrijela. Vidik vloge učitelja v diskurzu o človekovih in otrokovih pravicah v šolskem prostoru. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2016, letn. 47, št. 1, str. 10-14. [COBISS.SI-ID 10938441]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOŠAK BABUDER, Milena, METLJAK, Mira, PIŽORN, Karmen. Usposobljenost učiteljev tujega jezika za poučevanje učencev in dijakov z disleksijo. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 33. [COBISS.SI-ID 10899785]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KOŠAK BABUDER, Milena, METLJAK, Mira, PIŽORN, Karmen. Usposobljenost učiteljev angleščine kot tujega jezika za poučevanje učencev in dijakov z disleksijo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 269-285, tabele, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 11116873]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. Repozitorij o Solčavskem. Metljak, Mira (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

5. METLJAK, Mira (urednik). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 72 str. ISBN 978-961-253-186-7. [COBISS.SI-ID 283059712]

KARMEN MLINAR [34168]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MLINAR, Karmen. Dal discorso dell'odio al discorso del rispetto nelle scuole d'infanzia. Encyclopaideia, ISSN 1590-492X, 2016, vol. 20, no. 46, str. 120-142. https://encp.unibo.it/article/view/6460/6248, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4361, doi: 10.6092/issn.1825-8670/6460. [COBISS.SI-ID 11412809]

 

1.05 Poljudni članek

2. MLINAR, Karmen. Izgubljena priložnost. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 4. mar. 2016, letn. 67, št. 5, str. 5. [COBISS.SI-ID 10926153]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. MLINAR, Karmen. List iz dnevnika. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 3. jun 2016, letn. 67, št. 11, str. 7, ilustr. [COBISS.SI-ID 11024969]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 28 f. [COBISS.SI-ID 10934601]

5. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 29 f. [COBISS.SI-ID 11246665]

IRENA NANČOVSKA-ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OCEPEK, Uroš, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože, BOSNIĆ, Zoran. Prilagodljivi računalniški sistem za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju - ALECA. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2016, letn. 22, [št.] 1, str. 99-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 10957385]

2. JUVAN, Natalija, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka. Modeliranje dimenzij digitalne kompetence študentov prvega letnika izbranih pedagoških smeri. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2016, letn. 22, [št.] 4, str. 29-42, ilustr., doi: 10.4312/as.22.4.29-42. [COBISS.SI-ID 63095650]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. OCEPEK, Uroš, RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, BOSNIĆ, Zoran. Combining learning style models and alleviating the new user problem in learning recommender systems. V: PRESTON, Noah (ur.). Learning styles and strategies : assessment, performance and effectiveness, (Education in a competitive and globalizing world). New York: Nova Publishers, cop. 2016, str. 59-86, ilustr. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=59123&osCsid=5c086307d4ddb51ff5cfbe6d8498ee99. [COBISS.SI-ID 1537307075]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Digital competence : vabljeno predavanje pri projektu TEALEAF, St. Patrick College, DCU - Dublin City University, 4th July 2016. https://sites.google.com/a/tealeaf-project.eu/tealeaf-project/summer-course-dublin-1/lecture-3---irena-nancovska. [COBISS.SI-ID 11084873]

5. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena. Scratch : vabljeno predavanje pri projektu TEALEAF, St. Patrick College, DCU - Dublin City University, 5th July 2016. https://sites.google.com/a/tealeaf-project.eu/tealeaf-project/summer-course-dublin-1/lecture-4---irena-nancovska. [COBISS.SI-ID 11085129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. HABJAN, Klaudija. Analiza karakteristik študentov glede na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Habjan], 2016. 67 str., [12] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3957. [COBISS.SI-ID 11251273]

7. STOPAR, Barbara. Računalniške dejavnosti v drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Stopar], 2016. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3370. [COBISS.SI-ID 10932553]

8. JUVAN, Natalija. Vpliv digitalne kompetence študenta na rezultate projektnega učnega dela v računalniško podprtem okolju : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Juvan], 2016. 63 str., [14] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3418. [COBISS.SI-ID 10970441]

 

Somentor pri magistrskih delih

9. NOVAK TROBENTAR, Petra. Digitalne zgodbe pri likovni umetnosti v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Novak Trobentar], 2016. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4042. [COBISS.SI-ID 11288905]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. FILIPIČ, Andreja. Učenje računalništva brez računalnika v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Filipič], 2016. 144 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4103. [COBISS.SI-ID 11316553]

JERNEJA NOVŠAK BRCE [32740]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. NOVŠAK BRCE, Jerneja. Stališče do lastnega govora pri predšolskih otrocih pri katerih jecljanje izzveni = Communication attitude in preschool children who recover from stuttering. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 406-420, tabele. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4338. [COBISS.SI-ID 11405897]

2. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Ekstravertnost pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 49-64, tabele. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 11239241]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, JERMAN, Janez, KOŠIR, Stanislav. Ekstravertnost pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 59. [COBISS.SI-ID 10904137]

4. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Intelligibility of mono-and bilingual Slovenian preschoolers - a pilot study. V: 30th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 21 - 25 August, 2016, Dublin. Creating the future now : advancing research and clinical practice : programme and abstract book. [Dublin]: IASLT, 2016, str. 221-222. [COBISS.SI-ID 11151689]

5. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, SKUBIC, Darija. Slovenian LARSP : translation and adaptattion of the instrument LARSP (Language Assessment, Remediation and Screening Procedure). V: 30th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 21 - 25 August, 2016, Dublin. Creating the future now : advancing research and clinical practice : programme and abstract book. [Dublin]: IASLT, 2016, str. 274. [COBISS.SI-ID 11151945]

6. NOVŠAK BRCE, Jerneja, GAČNIK, Mateja, BLAŽIČ, Tea, VANRYCKEGHEM, Martine, OZBIČ, Martina. Communication attitude of Slovenian individuals who stutter. V: 30th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 21 - 25 August, 2016, Dublin. Creating the future now : advancing research and clinical practice : programme and abstract book. [Dublin]: IASLT, 2016, str. 284. [COBISS.SI-ID 11152201]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine. Speech-related attitude of Slovenian preschool children who do & do not stutter : ASHA 2016 Convention, November 19, 2016, Philadelphia, USA. [COBISS.SI-ID 11541321]

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. PAVLIN, Jerneja. Reflecting on the education of physics teachers in Slovenia. V: RANDA, Miroslav (ur.). Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 7 : deset let zkušeností s realizací RVP ve výuce fyziky : sborník z konference. 1 vydání. V Plzni: Západočeská univerzita, 2016, str. 159-164. [COBISS.SI-ID 11334985]

2. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina. Prepoznavanje primanjkljajev v znanju kot osnova za oblikovanje didaktičnih iger v naravoslovju = Identification of knowledge deficit as a basis for designing of didactic games in science. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 143-154, ilustr., tabeli. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4339. [COBISS.SI-ID 11405641]

3. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Razumevanje plinastega agregatnega stanja snovi na submikroskopski ravni po vertikali izobraževanja = Understanding the gaseous aggregate state of matter at the sub-microscopic level in the education vertical. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 1051-1066, ilustr., tabeli. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4331. [COBISS.SI-ID 11408201]

4. NAHTIGAL, Neja, PAVLIN, Jerneja. Vrstniško učenje pri naravoslovju in tehniki - elektrika in magnetizem = Peer instruction in teaching science and technology - electricity and magnetism. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 1075-1086, ilustr., graf. prikazi. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4341. [COBISS.SI-ID 11408713]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. The triplet relationship in science concepts representations and problem solving. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 103. [COBISS.SI-ID 11156809]

6. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Didactic games in science - designing and learning. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 147. [COBISS.SI-ID 11158089]

7. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Learning science through hands-on experiments with hydrogels. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 148. [COBISS.SI-ID 11157833]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

8. PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf), DEMŠAR, Irena, HRIBAR KOJC, Simona, MESOJEDEC, Dominika. Naravoslovje in tehnika 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4386-4. [COBISS.SI-ID 284988672]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. KURTIN JERAJ, Tihana, PAVLIN, Jerneja, MESOJEDEC, Alenka, DEMŠAR, Irena. Aktivni pouk naravoslovja v 4. in 5. razredu : predavanje na strokovnem srečanju Ustvarjalni pouk v 4. in 5. razredu, 7. 4. 2016, Bled, in 12. 4. 2016, Ptuj. [COBISS.SI-ID 11000905]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. GLOBOKAR, Tevž. Raziskovanje s hidrogeli kot obogatitvena dejavnost pri pouku naravoslovja in tehnike za učence petega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Globokar], 2016. X, 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4172. [COBISS.SI-ID 11340617]

11. NAHTIGAL, Neja. Vrstniško učenje elektrike in magnetizma v 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Nahtigal], 2016. VIII, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3463. [COBISS.SI-ID 11014985]

 

Recenzent

12. DEMŠAR, Irena, HRIBAR KOJC, Simona, MESOJEDEC, Dominika. Naravoslovje in tehnika 4, Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4365-9. [COBISS.SI-ID 284086016]

13. MESOJEDEC, Alenka (avtor, fotograf), HRIBAR KOJC, Simona, JENKO, Špela, MESOJEDEC, Dominika (avtor, fotograf). Naravoslovje in tehnika 5, Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v petem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4366-6. [COBISS.SI-ID 284392192]

VALENTINA PAVLIČ [37439]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PAVLIČ, Valentina. Reinterpreting baroque art : an example from the Regional Museum Maribor. V: POLJANEC, Tomislav (ur.). (Re)interpretacije povijesti umjetnosti : knjižnica sažetaka = (Re)interpretations of art history : book of abstracts. [S. l.]: [s. n.], 2016, str. 46-47. [COBISS.SI-ID 11435081]

MAJA PEČAR [33126]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Aktivnosti o svetlobi in barvah pri pouku naravoslovnih vsebin. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. 28-31, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3399. [COBISS.SI-ID 10948425]

2. SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Barve svetlobe ali igra luči skozi oči naravoslovca. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. 32-34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3400. [COBISS.SI-ID 10948681]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Light and colours - creative teaching materials for laboratory work. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 48. [COBISS.SI-ID 11157321]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

4. PEČAR, Maja. Konoskopija in poučevanje anizotropnih optičnih lastnosti snovi : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Pečar], 2016. 122 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3058276]

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLEŠEC GASPARIČ, Romina, PEČAR, Mojca. Analysis of an asynchronous online discussion as a supportive model for peer collaboration and reflection in teacher education. Journal of information technology education, ISSN 1539-3585, 2016, vol. 15, str. 369-392, ilustr., tabele. http://www.jite.org/documents/Vol15/JITEv15ResearchP369-393Gasparic2457.pdf. [COBISS.SI-ID 11123529]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4. ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 285390336]

3. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

4. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KOS, Zvonka (urednik, fotograf). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole, Učbenik = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 2. osztálya számára, Tankönyv. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-851-9. ISBN 978-961-241-852-6. [COBISS.SI-ID 285373952]

5. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-241-620-1. [COBISS.SI-ID 284013312]

6. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-241-721-5. [COBISS.SI-ID 284013568]

7. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2015-2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 278385920]

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2016. 59 str., [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 285390080]

9. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Io e l'ambiente 3 : conoscenza dell'ambiente per la classe terza della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2016. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-833-5. [COBISS.SI-ID 285389568]

10. ANTIĆ GABER, Milica, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca. Okolje in jaz 2 : spoznavanje okolja za 2. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A környezet és én 2 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskolák 2. osztálya számára, Munkafüzet. 11. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv. (61, 61 str., [6] f. pril.), ilustr. ISBN 978-961-6357-37-1. ISBN 978-961-241-103-9. [COBISS.SI-ID 285373440]

11. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator). Okolje in jaz 3 : spoznavanje okolja za 3. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-241-722-2. [COBISS.SI-ID 284013824]

MOJCA PEČEK-ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MUNDA, Milanka, MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, PEČEK, Mojca. Pomen šolanja za romske učence v Mariboru. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, mar. 2016, letn. 67 = 133, št. 1, str. 58-78, tabele. [COBISS.SI-ID 10971465]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. PEČEK, Mojca, ERMENC, Klara S. Izobraževanje učiteljev za poučevanje v kulturno in jezikovno heterogenih oddelkih = Educating teachers to teach in culturally and linguistically heterogeneous classrooms. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, jul. 2016, letn. 67, št. 2, str. 8-24, 8-25. [COBISS.SI-ID 61202530]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. PEČEK, Mojca. Preparing teachers to enhance learning in multilingual and multicultural settings. V: MESSNER, Elgrid (ur.), WOREK, Daniela (ur.), PEČEK, Mojca (ur.). Teacher education for multilingual and multicultural settings, (Studienreihe der Pädagogischen Hochschule Steinmark, Bd. 7). Graz: Leykam, cop. 2016, str. 181-191. [COBISS.SI-ID 11318857]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. PEČEK, Mojca. Edvard Protner (2014). Herbartianism and its educational consequences in the period of the Austro-Hungarian monarchy: the case of Slovenia. Frankfurt am Main .... Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, mar. 2016, letn. 67 = 133, št. 1, str. 146-149. [COBISS.SI-ID 60321122]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. ERMENC, Klara S., PEČEK, Mojca. Uvodnik = Editorial. Sodobna pedagogika, ISSN 0038-0474, jul. 2016, letn. 67, št. 2, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 61199202]

6. MESSNER, Elgrid, WOREK, Daniela, PEČEK, Mojca. Teacher education for multilingual and multicultural settings as an important issue in European teacher education policy. V: MESSNER, Elgrid (ur.), WOREK, Daniela (ur.), PEČEK, Mojca (ur.). Teacher education for multilingual and multicultural settings, (Studienreihe der Pädagogischen Hochschule Steinmark, Bd. 7). Graz: Leykam, cop. 2016, str. 11-15. [COBISS.SI-ID 11318601]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

7. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika izrednega študija razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 28 f. [COBISS.SI-ID 10934601]

8. PEČEK, Mojca, MLINAR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za študente 2. letnika razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 29 f. [COBISS.SI-ID 11246665]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. PEČEK, Mojca. ENTEP - perspectives and good bye : predavanje na International Conference "Teacher education in Europe",4th March 2016, Graz, Austria. [COBISS.SI-ID 10955081]

10. PEČEK, Mojca. Preparing teachers to enhance learning in a multilingual, multicultural and migrant context : predavanje na International Conference "Teacher education in Europe",4th March 2016, Graz, Austria. [COBISS.SI-ID 10955337]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. CEPS journal. Peček Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

12. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php, https://www.dlib.si/results/?query='srel%3d%C5%A0olska+kronika'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 51623936]

13. MESSNER, Elgrid (urednik), WOREK, Daniela (urednik), PEČEK, Mojca (urednik). Teacher education for multilingual and multicultural settings, (Studienreihe der Pädagogischen Hochschule Steinmark, Bd. 7). Graz: Leykam, cop. 2016. 199 str., ilustr., tabele. ISBN 978-3-7011-0361-4. [COBISS.SI-ID 11318345]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

14. VOVK ORNIK, Natalija. Vloga učitelja v procesu usmerjanja otrok s posebnimi potrebami : doktorska disertacija. Ljubljana: [N. Vovk-Ornik], 2016. 383 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3708. [COBISS.SI-ID 11150665]

 

Mentor pri magistrskih delih

15. ŠIMENC, Monika. Vzpostavljanje sodelovalne skupnosti na šoli ob vpeljevanju vzgojnega načrta : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Šimenc Vatovani], 2016. 163 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3529. [COBISS.SI-ID 11062601]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

16. JAHIĆ, Arnela. Pomoč staršev otrokom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in socialno-ekonomski status družine : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jahić], 2016. 74 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3927. [COBISS.SI-ID 11233865]

TOMAŽ PETEK [32433]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana, PETEK, Tomaž. Pogledi učiteljev na vlogo staršev pri spodbujanju bralne pismenosti otrok. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 16. [COBISS.SI-ID 10897737]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. BERČNIK, Sanja, PETEK, Tomaž, DEVJAK, Tatjana. Pogledi učiteljev na vlogo staršev pri spodbujanju bralne pismenosti otrok. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 69-85, tabeli, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 11109449]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž. Slovenščina 5, Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 2 zv. (107; 128 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4350-5. ISBN 978-961-01-4370-3. [COBISS.SI-ID 284186624]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. LUTAR IVANC, Aleksandra, PETEK, Tomaž. Z različnimi bralnimi strategijami do boljše funkcionalne pismenosti - slovenščina v 4. in 5. razredu : predavanje na strokovnem srečanju Ustvarjalni pouk v 4. in 5. razredu, 7. 4. 2016, Bled, in 12. 4. 2016, Ptuj. [COBISS.SI-ID 11001417]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

5. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

 

Lektor

6. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik), DAGARIN FOJKAR, Mateja (urednik). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-253-193-5. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/2016/Bralna-pismenost_Posvet-PeF-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 285529856]

7. LUCARIELLO, Joan M., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik, prevajalec). Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), 2016. ISBN 978-961-253-190-4. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/prodaja_predstavitev/Dvajset_psiholoskih_nacel.pdf. [COBISS.SI-ID 283876096]

8. BURIAN, Maja, PISTOTNIK, Borut. Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne : [učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-253-191-1. [COBISS.SI-ID 284988416]

9. BURIAN, Maja, PISTOTNIK, Borut. Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne : [učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-202-4. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532024. [COBISS.SI-ID 287762944]

10. GODIČ TORKAR, Karmen (urednik), JEVŠNIK, Mojca (urednik), OVCA, Andrej (urednik), PANDEL MIKUŠ, Ruža (urednik), ZORE, Anamarija (urednik). Higiena živil in moderne prehranske prakse : zbornik predavanj, 25. maj 2016. Elektronska izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2016. ISBN 978-961-6808-65-1. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Higiena_zivil.pdf. [COBISS.SI-ID 284779776]

11. MLINAR, Zdravko (urednik, avtor dodatnega besedila). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?, (Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. 631 str., ilustr. ISBN 978-961-235-799-3. [COBISS.SI-ID 287060480]

12. DEVJAK, Tatjana, PEČNIK, Barbara, VASIČ, Veronika, PERHAJ, Andrej, ČOP, Lidija, LESAR HRŽIČ, Renata, LAMPRET, Marija, GRAJŠ, Magda, OBLAK, Marija, DEVJAK, Tatjana (urednik, avtor dodatnega besedila). Trubarjeva domačija praznuje : 1986-2016. 1. izd. Velike Lašče: Občina, 2016. XIV, 180 str., ilustr. ISBN 978-961-92109-2-5. [COBISS.SI-ID 284681728]

13. SANDE, Matej, PAŠ, Mina, ŠABIĆ, Simona, NAHTIGAL, Klara. Uporaba novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2016. 140 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-187-4. [COBISS.SI-ID 283678208]

TANJA PETRUŠIČ [39772]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KRPAČ, Franc, PETRUŠIČ, Tanja, ŠTEMBERGER, Vesna. Knowledge of the swimming of the female students at the Department of Primary Teachers Education at the Faculty of Education. V: Zbornik apstrakata = book of abstracts. Beograd: Visoka sportska i zdravstvena škola: =College of sports and health, 2016, str. 18. [COBISS.SI-ID 11155785]

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. NAGODE, Gabrijela, PIŽORN, Karmen. Miti o učenju drugega/tujega jezika. Vestnik za tuje jezike, ISSN 1855-8453. [Tiskana izd.], 2016, letn. 8, št. 1, str. 203-215. http://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/view/7185/6891, doi: 10.4312/vestnik.8.203-215. [COBISS.SI-ID 63167330]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOŠAK BABUDER, Milena, METLJAK, Mira, PIŽORN, Karmen. Usposobljenost učiteljev tujega jezika za poučevanje učencev in dijakov z disleksijo. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 33. [COBISS.SI-ID 10899785]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KOŠAK BABUDER, Milena, METLJAK, Mira, PIŽORN, Karmen. Usposobljenost učiteljev angleščine kot tujega jezika za poučevanje učencev in dijakov z disleksijo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 269-285, tabele, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 11116873]

4. PIŽORN, Karmen, HUHTA, Ari. Assesment in educational settings. V: TSAGARI, Dina (ur.), BANERJEE, Jayanti (ur.). Handbook of second language assessment, (Handbooks of applied linguistics, vol. 12). Boston; Berlin: Mouton de Gruyter, cop. 2016, str. 240-254, tabela. [COBISS.SI-ID 10980425]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. PIŽORN, Karmen. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 1, str. 5-8. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_1/cepsj_pp_5-8_editorial.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/3428/. [COBISS.SI-ID 10974793]

 

1.22 Intervju

6. NOVAK, Marta (intervjuvanec), VOLČANŠEK, Susanne (intervjuvanec), KOGOJ, Berta (intervjuvanec), PIŽORN, Karmen (intervjuvanec). Debatna kavarna: Pridobivanje znanja tujih jezikov v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju: smo na pravi poti?. Razredni pouk, ISSN 1408-7820, 2016, letn. 18, št. 2/3, str. 50-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 11507017]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

7. NIJAKOWSKA, Joanna, KORMOS, Judit, HANUŠOVÁ, Světlana, JAROSZEWICZ, Barbara, KÁLMOS, Borbála, IMRENE SARKADI, Agnes, SMITH, Anne Margaret, SZYMAŃSKA-CZAPLAK, Elzbieta, VOJTKOVA, Nadezda, ALEXIOU, Thomaï, KOŠAK BABUDER, Milena, MATTHEOUDAKIS, Marina, PIŽORN, Karmen. DysTEFL2 - Dyslexia for teachers of English as a foreign language : self-study course. [S. l.]: DysTEFL2, 2016. 249 str., ilustr. ISBN 978-83-945159-0-4. [COBISS.SI-ID 11078217]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. PIŽORN, Karmen. Content and language integrated learning (CLIL) - a panacea for young English language learners?. English language proficiency of year 2 learners in Slovenia : [predavanje v okviru] ERASMUS Teaching Staff Training Mobility in the academic year 2015/2016, 8th July till 17th July 2016 (8 hours), Lancester University, United United Kingdom. [COBISS.SI-ID 11076937]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. PIŽORN, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena. Assessing and grading students with dyslexia in English as a foreign language : predavanje na DysTEFL 2 - Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, 25 June 2016, Łódź, Poland. [COBISS.SI-ID 11061321]

10. PIŽORN, Karmen, SKUBIC, Darija, JURIŠEVIČ, Mojca. Language aptitude and learning motivation of year 5 EFL students : predavanje na Znanstveno-stručnem skupu s međunarodnim sudjelovanjem Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, Zadar, Hrvatska, 25. veljača 2016. [COBISS.SI-ID 10935369]

11. PIŽORN, Karmen, JURIŠEVIČ, Mojca. Language aptitude of monolingual and plurilingual year 5 students as English language learners : predavanje na 15th International ECHA Conference "Talents in motion" - encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange, March 2-5, 2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 10937161]

12. PIŽORN, Karmen, KOŠAK BABUDER, Milena. Predstavitev projekta in SUT : predavanje na DysTEFL2 - disleksija za učitelje angleščine [DysTEFL2 - Dyslexia for teachers of English], Pedagoška fakulteta, 20. april 2016. [COBISS.SI-ID 11078473]

13. VOGRINC, Janez, KREK, Janez, PIŽORN, Karmen, JURIŠEVIČ, Mojca. The role of gifted education coordinators in establishing a supportive learning environment at primary schools : predavanje na 15th International ECHA Conference "Talents in motion" - encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange, March 2-5, 2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 10937673]

14. JURIŠEVIČ, Mojca, PIŽORN, Karmen. Teachersʼ opinions and experiences on gifted education in primary school : predavanje na Znanstveno-stručnem skupu s međunarodnim sudjelovanjem Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, Zadar, Hrvatska, 25. veljača 2016. [COBISS.SI-ID 10935113]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

15. PIŽORN, Karmen. How to successfully include foreign language learners with dyslexia in the English language classroom? : predavanje na DysTEFL 2 - Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language, 25 June 2016, Łódź, Poland. [COBISS.SI-ID 11076169]

 

3.25 Druga izvedena dela

16. PIŽORN, Karmen, VOLČANŠEK, Susanne. Predstavitev dosežkov tujejezikovnega znanja in napredka učenca ob koncu 3. razreda : plenarno predavanje na Letni refleksiji uvajanja in spremljanja tujega jezika v 1. vzgojno-izobraževalnem obdobju, 4. 10. 2016, Brdo pri Kranju. [COBISS.SI-ID 11253065]

17. PIŽORN, Karmen. Tehnike za poučevanje slušnega razumevanja in govorjenja : delavnica na DysTEFL2 - disleksija za učitelje angleščine [DysTEFL2 - Dyslexia for teachers of English], Pedagoška fakulteta, 20. april 2016. [COBISS.SI-ID 11078985]

18. PIŽORN, Karmen. Tehnike za poučevanje slušnega razumevanja in govorjenja : delavnica na DysTEFL2 - disleksija za učitelje angleščine [DysTEFL2 - Dyslexia for teachers of English], Pedagoška fakulteta, 20. april 2016. [COBISS.SI-ID 11219273]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. CEPS journal. Pižorn, Karmen (gostujoči urednik 2016). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

20. MARKOVČIĆ, Ana. Povezanost med slušnim razumevanjem in uporabo slikanice pri pouku angleščine v tretjem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Markovčić], 2016. 144 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3388. [COBISS.SI-ID 10953033]

21. TRUNKELJ, Maja. Trening angleščine pri učencih z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Trunkelj], 2016. 130 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4120. [COBISS.SI-ID 11321673]

22. KLOPČIČ, Zala. Učenci 6. razreda osnovne šole kot različni profili bralcev v angleščini : magistrsko delo. Ljubljana: [Z. Klopčič], 2016. 101 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3530. [COBISS.SI-ID 11062857]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. KOREN, Laura. Vključevanje matematičnih vsebin v pouk angleščine v prvem razredu po metodi CLIL : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Koren], 2016. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3506. [COBISS.SI-ID 11047241]

 

Recenzent

24. MOL, Hans. Magic adventure 1, Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-209-954-1. [COBISS.SI-ID 284624896]

ROMINA PLEŠEC GASPARIČ [34569]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PLEŠEC GASPARIČ, Romina, PEČAR, Mojca. Analysis of an asynchronous online discussion as a supportive model for peer collaboration and reflection in teacher education. Journal of information technology education, ISSN 1539-3585, 2016, vol. 15, str. 369-392, ilustr., tabele. http://www.jite.org/documents/Vol15/JITEv15ResearchP369-393Gasparic2457.pdf. [COBISS.SI-ID 11123529]

TATJANA PLEŠKO ZALAR [38776]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. PLEŠKO ZALAR, Tatjana, ZRIM MARTINJAK, Nataša. Čutila in gibanje v procesu učenja - opismenjevanja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 65-80, tabele. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 11239753]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PLEŠKO ZALAR, Tatjana, ZRIM MARTINJAK, Nataša. Pomen gibanja za razvoj porajajoče se pismenosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 40. [COBISS.SI-ID 10900809]

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PODOBNIK, Uršula, RUPEL, Nina. Opismenjevanje skozi likovni nagovor otroka v predšolskem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 38. [COBISS.SI-ID 10900553]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

2. BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko : ob tednu Univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 7. 12. 2016 - 13. 1. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4280. [COBISS.SI-ID 11377225]

3. BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). "V navdih" : razstava del profesorjev Oddelka likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Šubičeva hiša, Poljane nad Škofjo Loko, 16. mar. - 14. apr. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3383. [COBISS.SI-ID 10946121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. ZUPAN, Daniela. Analiza in vrednotenje likovnih del pri predmetu likovna umetnost ter uporaba pristopa "Ways in" : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Zupan], 2016. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3520. [COBISS.SI-ID 11056201]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2016

5. PIBERNIK, Nataša. Evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pibernik], 2016. 105 str., [13] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4121. [COBISS.SI-ID 11322441]

6. JERAJ, Urška. Glasba kot sredstvo za lažje razumevanje likovnih pojmov in zakonitosti : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Jeraj], 2016. XII, 135 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4171. [COBISS.SI-ID 11340105]

7. ZUPAN, Darja. Razumevanje barv skozi krajinsko umetnost pri učencih 1., 2. in 3. razreda = Understanding colours through the land art amongst pupils of 1st, 2nd and 3rd grade : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Zupan], 2016. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4305. [COBISS.SI-ID 11398729]

8. HENIGSMAN, Miha. Učenje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Henigsman], 2016. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4306. [COBISS.SI-ID 11399241]

9. JERMAN, Rebeka. Ustvarjalni proces gestualnega akta pri dijakih pod vplivom glasbe : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Jerman], 2016. 96 str., [5] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4299. [COBISS.SI-ID 11398217]

10. JERIČ, Tina. Vloga likovnih spremenljivk v razvoju otroške risbe : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jerič], 2016. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4311. [COBISS.SI-ID 11400521]

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. POLAK, Alenka, ZUKIĆ, Melita. Mnenja študentov predšolske vzgoje o praktičnem usposabljanju in drugih (ob)študijskih dejavnostih kot dejavnikih oblikovanja poklicnih kompetenc = Preschool teachersʼ opinions about practical training and (extra)curricular activities as factors of developing of professional competences. V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 129-142, graf. prikazi. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 11094601]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. POLAK, Alenka. Spodbujanje reflektivne pismenosti študentov pedagoških smeri. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 10898761]

3. POLAK, Alenka, ZUKIĆ, Melita. Evalvacija študentov o vplivu praktičnega usposabljanja in drugih študijskih ter obštudijskih dejavnosti na razvoj poklicnih kompetenc. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 7. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10967625]

4. POLAK, Alenka. Sistematično spodbujanje izvajanja in reflektiranja timskega dela študentov pedagoških smeri. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 23. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10968649]

5. POLAK, Alenka, HOČEVAR, Nina. Osebna pojmovanja in zaznavanje učne (ne)uspešnosti pri učencih osnovne in srednje šole. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016, str. 58. [COBISS.SI-ID 11226697]

6. POLAK, Alenka, MALNAR, Uta. Osebna pojmovanja vzgojiteljev predšolskih otrok o učenju v vrtcu. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016, str. 60. [COBISS.SI-ID 11227465]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

7. POLAK, Alenka. Sodobni koncepti učenja in poučevanja : [vabljeno predavanje] na Drugi konferenci ravnateljev VIZ v Sloveniji, Brdo pri Kranju, 23. 8. 2016. [COBISS.SI-ID 11432777]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

Mentor pri magistrskih delih

9. MEH, Mateja. Medvrstniško tutorstvo kot dejavnik razvijanja socialnih in kognitivnih spretnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju = Peer tutoring as a factor in the development of social and cognitive skills of persons with intellectual disabilities : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Meh], 2016. 162 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4071. [COBISS.SI-ID 11302217]

10. BERGEL POGAČNIK, Janka. Model spreminjanja kakovosti odnosov z medsebojnim sodelovanjem učencev, učiteljev in staršev : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Bergel Pogačnik], 2016. 210 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3704. [COBISS.SI-ID 11148361]

 

Somentor pri magistrskih delih

11. MLAKAR, Blanka. Obravnava učencev s primanjkljaji na področju učenja aritmetike v tretjem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Mlakar], 2016. XIII, 239 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3766. [COBISS.SI-ID 11176265]

12. SKUMAVC, Gregor. Spletno nadlegovanje in učenci s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Skumavc], 2016. VIII, 134 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3503. [COBISS.SI-ID 11042889]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. LESAR, Mateja. Fenomenološki in pedagoškopsihološki vidiki učenja v osmem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Lesar], 2016. 119 f., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3431. [COBISS.SI-ID 10980169]

14. NOVAK, Ines. Odzivi učencev na didaktične igre pri obravnavi gibanja pri predmetu Spoznavanje okolja : magistrsko delo. Ljubljana: [Novak, I.], 2016. IX, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3473. [COBISS.SI-ID 11020105]

15. MRVČIĆ, Barbara. Pomen učenja in razvijanja samozagovorniških spretnosti pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Mrvčić], 2016. 160 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3315. [COBISS.SI-ID 10881097]

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Challenges and responses to the vulnerability of families in a preschool context. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 29-49. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_29-49.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4326. [COBISS.SI-ID 11411273]

2. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Lifeworld-oriented family support. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 115-139. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_115-139.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4327. [COBISS.SI-ID 11411529]

3. KRANJEC KLOPČIČ, Karmen, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Psihosocialni razvoj edincev in otrok iz velikih družin v kontekstu šole = Psychosocial development of only children and children from large families in the school context. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2016, letn. 20, št. 1/2, str. 25-48, tabela. [COBISS.SI-ID 11087945]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Akcijsko raziskovanje sodelovalnih oblik načrtovanja življenjskih potekov otrok iz ranljivih družin. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 11226953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Poljšak Škraban, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

6. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

7. KRANJEC KLOPČIČ, Karmen. Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Kranjec Klopčič], 2016. 434 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3698. [COBISS.SI-ID 11145801]

8. KRANJEC KLOPČIČ, Karmen. Vloga velikosti družine v otrokovem psihosocialnem razvoju v kontekstu šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Kranjec Klopčič], 2016. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3698. [COBISS.SI-ID 288248832]

 

Mentor pri magistrskih delih

9. SNOJ, Emilija. Delo z mladimi v registriranih verskih skupnostih z vidika perspektive pozitivnega razvoja mladih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Snoj], 2016. 155 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3597. [COBISS.SI-ID 11104585]

10. PLEMELJ MOHORIČ, Alenka. Samoučinkovitost in izgorelost delovnih terapevtov v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Plemelj Mohorič], 2016. 113 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3583. [COBISS.SI-ID 11094857]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. TIRŠEK, Tjaša. Delo s storilci spolne zlorabe otrok v slovenskih zaporih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tiršek], 2016. VII, 121 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3521. [COBISS.SI-ID 11056969]

12. ŽAGAR, Tea. Spoprijemanje z izgubo zaposlitve po 40 letu starosti : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Žagar], 2016. V, 124 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3685. [COBISS.SI-ID 11140425]

13. KUŠAR, Katja. Zgodbe in izkušnje mladih odraslih živečih v tujini : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kušar], 2016. 118 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4231. [COBISS.SI-ID 11361097]

BRANKA POTOČNIK KRAJNIK [20748]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Dirigent, zborovodja

1. Koncert sakralne glasbe : ob zaključku študijskega leta 2015/16 : Uršulinska cerkev Sv. Trojice, Ljubljana, 8. junij 2016. [COBISS.SI-ID 11037257]

ROBERT POTOČNIK [38773]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. POTOČNIK, Robert. Uključivanje sadržaja očuvanja i zaštite kulturnog krajolika u nastavu likovne kulture. V: Budućnost obrazovanja i obrazovanje za budućnost : knjiga sažetaka = The future of education and education for the future : book of abstracts. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016, str. 117. http://ibes.ufzg.hr/public/publications/Book_of_Abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11424073]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

2. POTOČNIK, Robert. Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Potočnik], 2016. 294 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3495. [COBISS.SI-ID 11036233]

3. POTOČNIK, Robert. Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Potočnik], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3495. [COBISS.SI-ID 286749952]

LUKA PRAPROTNIK [34864]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. PRAPROTNIK, Luka, ŽMAVČIČ, Tea, TORKAR, Gregor. Optimizacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri naravoslovnih predmetih = Optimization of an experiment showing evapotranspiration for science school subjects. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 961-973, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4342. [COBISS.SI-ID 11404617]

2. PRAPROTNIK, Luka, SELIČ, Sendi, TORKAR, Gregor. Optimizacija eksperimenta za ponazoritev procesa fotosinteze pri naravoslovnih predmetih = Optimization of an experiment showing processes of photosynthesis for science school subjects. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 974-981, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4343. [COBISS.SI-ID 11404873]

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Coping and emotion regulation strategies in adulthood : specificities regarding age, gender and level of education. Društvena istraživanja, ISSN 1330-0288, 2016, god. 25, br. 1, str. 43-62, tabele, doi: 10.5559/di.25.1.03. [COBISS.SI-ID 11001673]

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Emotion regulation and coping strategies in pedagogical students with different attachment styles. Japanese psychological research, ISSN 0021-5368, 2016, vol. 58, no. 4, str. 355-366, tabeli. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpr.12130/epdf, doi: 10.1111/jpr.12130. [COBISS.SI-ID 11294793]

3. PROSEN, Simona. Psychodrama in the group of patients diagnosed with eating disorders. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, ISSN 1619-5507, 2016, vol. 15, suppl. 1, str. 131-141, tabela. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11620-015-0305-x, doi: 10.1007/s11620-015-0305-x. [COBISS.SI-ID 10873929]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. VODOPIVEC, Jan, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor. Ocenjevanje čustev učencev med poukom s pomočjo orodja FaceReader. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572, 25). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. B, str. 153-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 11552852]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PROSEN, Simona, JENDRIČKO, Tihana. Psychodrama psychotherapy with the group of psychiatric patients : the role of attachment. V: KOŠĆEC, Adrijana (ur.), BOŠNJAKOVIĆ, Josip (ur.). Autonomija i osjećaj pripadnosti : knjiga sažetaka = Autonomy and a sense of belonging : book of abstracts. Zagreb: Savez psihoterapijski udruga Hrvatske, 2016, str. 56. [COBISS.SI-ID 11233097]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

6. MILOŠEVIĆ, Vladimir, KOGOVŠEK, Brane, PROSEN, Simona, PACEK, Vladka. Psihodramsko raziskovanje intimnosti : delavnica, Spol in spolnost v psihoterapiji, 13. študijski dnevi, 3.-5. junij 2016, Rogla. [COBISS.SI-ID 11033161]

7. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : predstavitvena delavnica, Kulturni bazar 2016: Kultura se predstavi, 31. marec 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11004233]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. Prosen, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. TIRŠEK, Tjaša. Delo s storilci spolne zlorabe otrok v slovenskih zaporih : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tiršek], 2016. VII, 121 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3521. [COBISS.SI-ID 11056969]

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana, KOŠIR, Janja. Timsko podučavanje u specialnom obrazovanju i redovnoj nastavi = Team teaching of a special education and a general teacher. V: ĐEVIĆ, Rajka (ur.), GUTVAJN, Nikoleta (ur.), GRBIĆ, Sanja (ur.). Inkluzivno obrazovanje u funkciji pozitivnog razvoja dece : zbornik rezimea. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2016, str. 35, 97. [COBISS.SI-ID 11428169]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. PULEC LAH, Suzana. Individualizirano načrtovanje, poučevanje in spremljanje napredka ob upoštevanju otrokovih posebnih potreb : predavanje na 2. strokovnem posvetu o delu z otroki, ki imajo Downov sindrom, Ljubljana, 23. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 10987849]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. PAVLIN, Anja. Individualizirani program podpore in pomoči za učenca z Aspergerjevim sindromom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Pavlin], 2016. 129 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4303. [COBISS.SI-ID 11396425]

4. PURKAT, Maja. Prehod otrok s posebnimi potrebami iz vrtca v šolo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Purkat], 2016. 65 str., [14] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3478. [COBISS.SI-ID 11029065]

5. POLJANEC, Špela. Stališča vzgojiteljev o individualiziranem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Poljanec], 2016. 69 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4087. [COBISS.SI-ID 11310153]

 

Somentor pri specialističnih delih

6. BOGDANIĆ, Barbara. Učinki skupinske obravnave po načelih kognitivno-vedenjske ter gibalno-plesne terapije za otroke z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti : specialistično delo. Ljubljana: [B. Bogdanić Petek], 2016. 173 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3802. [COBISS.SI-ID 11186761]

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Challenges and responses to the vulnerability of families in a preschool context. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 29-49. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_29-49.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4326. [COBISS.SI-ID 11411273]

2. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Lifeworld-oriented family support. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 115-139. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_115-139.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4327. [COBISS.SI-ID 11411529]

3. RAPUŠ-PAVEL, Jana, MARN KOSIN, Urša. Svetovalne delavke osnovnih šol o soočanju s stresom na delovnem mestu = Primary school conusellors on dealing with workplace stress. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, dec. 2016, letn. 20, št. 3/4, str. 235-255. [COBISS.SI-ID 11421257]

 

1.04 Strokovni članek

4. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Collaboration of parents and care professionals in cases of children placed in residential care homes - parental perspective. Athens journal of education, ISSN 2241-7958, 2016, vol. 3, issue 1, str. 33-45. http://www.athensjournals.gr/education/2016-3-1-3-Pavel.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3382. [COBISS.SI-ID 10873161]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Akcijsko raziskovanje sodelovalnih oblik načrtovanja življenjskih potekov otrok iz ranljivih družin. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 11226953]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOŠAN, Hana, LESKOVŠEK, Kaja, KLUN, Lucija, RAZPOTNIK, Špela. Prožna podpora ranljivim družinam v vsakdanjem življenju : predavanje na konferenci "Prej, boljše, dlje: dostopni in kakovostni vzgojno-izobraževalni programi za romske otroke", MIZŠ, Ljubljana, 8. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 11486281]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

8. Kriminologija & socijalna integracija. Rapuš-Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2015-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

9. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih

10. BARBORIČ VESEL, Darja. Analiza socialnopedagoškega dela v razredu z uporabo tehnik čuječnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Vesel Barborič], 2016. 150 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4111. [COBISS.SI-ID 11317833]

11. MARN KOSIN, Urša. Poklicni in organizacijski viri stresa pri svetovalnih delavcih v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Marn Kosin], 2016. 103 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3501. [COBISS.SI-ID 11039817]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

12. GRCIĆ, Denis. Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Grcić], 2016. XV, 279 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3965. [COBISS.SI-ID 11254345]

13. GRCIĆ, Denis. Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Grcić], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3965. [COBISS.SI-ID 288606976]

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Močnikova prvorojenka. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2016, letn. 61, št. 1, str. 122-131, ilustr. [COBISS.SI-ID 11073609]

2. RAZPET, Marko. Loksodrome na krožnem torusu. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2016, letn. 63, št. 4, str. 121-131. [COBISS.SI-ID 17847897]

3. RAZPET, Marko. Računanje kvadratnega korena. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2016, letn. 63, št. 6, str. 201-209, ilustr. [COBISS.SI-ID 11476809]

4. RAZPET, Marko. Naloga iz Bakhšalijskega rokopisa. Presek, ISSN 0351-6652, 2015/2016, letn. 43, št. 5, str. 11-12. [COBISS.SI-ID 10963017]

5. RAZPET, Marko. Naloga. Presek, ISSN 0351-6652, 2015/2016, letn. 43, št. 6, str. 11. [COBISS.SI-ID 11024201]

6. RAZPET, Marko. Holditchev izrek. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 2, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 11291209]

7. RAZPET, Marko. Naloga. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 3, str. 8. [COBISS.SI-ID 11391049]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

8. RAZPET, Marko. Eine indische approximative Berechnung der Quadratwurzel. V: XIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik : Namenspatrone und Taufpaten - Wie mathematische Begriffe zu ihrem Namen kamen = Namesaints and Godfathers - How mathematical concepts are baptized. Wien: Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2016, str. 21-30. [COBISS.SI-ID 18018905]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. RAZPET, Marko. Kovinska razmerja. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 58. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11415113]

 

1.25 Drugi sestavni deli

10. RAZPET, Marko. Močnikovo poročilo o stanju ljudskega šolstva na Kranjskem. Idrijski razgledi, ISSN 0019-1523, 2016, letn. 61, št. 2, str. 84-91, ilustr. [COBISS.SI-ID 11417673]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

11. RAZPET, Marko. Diofant iz Aleksandrije : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2016. 48 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Diofant_4.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/3455/. [COBISS.SI-ID 11008585]

12. RAZPET, Marko. Kovinska razmerja : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2016. 81 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Kovinsko_0.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3712. [COBISS.SI-ID 11148873]

13. RAZPET, Marko. Osebne izkaznice nekaterih števil : študijsko gradivo : matematične teme z didaktiko. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2016. 110 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/MTD_2015.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3365. [COBISS.SI-ID 10924617]

14. RAZPET, Marko. Srebrno razmerje in Pellova števila : študijsko gradivo : matematične teme z didaktiko. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2016. 42 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Srebrno_razmerje.pdf. [COBISS.SI-ID 10940489]

15. RAZPET, Marko. Števniki in števila v Homerjevi Odiseji : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2016. 38 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Odiseja_0.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4330/. [COBISS.SI-ID 11409225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

17. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. http://www.presek.si/0/index.html, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-MVQQJPTA. [COBISS.SI-ID 757252]

 

Ilustrator

18. KUŠČER, Ivan, KODRE, Alojz, NEUNZERT, Helmut. Matematika v fiziki in tehniki, (Matematika-fizika, 36). 3. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. 399 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-212-033-7. [COBISS.SI-ID 287827456]

 

Recenzent

19. HLADNIK, Milan. Dr. Franc Močnik : življenje in delo. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2016. 175 str., ilustr., portr. [COBISS.SI-ID 17574489]

 

Lektor

20. HLADNIK, Milan. Dr. Franc Močnik : življenje in delo. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2016. 175 str., ilustr., portr. [COBISS.SI-ID 17574489]

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Nada. Gremo v senco. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2016, letn. 21, št. 1, str. 28-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 17724249]

2. RAZPET, Nada. Zaporedje senc. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. 37, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3401. [COBISS.SI-ID 10949449]

3. LIKAR, Andrej, RAZPET, Nada. Poskusi s svetlobo - 2. del. Presek, ISSN 0351-6652, 2015/2016, letn. 43, št. 6, str. 9-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 11391305]

4. LIKAR, Andrej, RAZPET, Nada. Večkratni odboji svetlobe na konkavnih zrcalih. Presek, ISSN 0351-6652, 2015/2016, letn. 43, št. 6, str. 12-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 11023945]

5. RAZPET, Nada. Polovica leče - polovica slike?. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 1, str. 18-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 11144777]

6. LIKAR, Andrej, RAZPET, Nada. Poskusi s svetlobo. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 2, str. 8-18, 2016/2017, letn. 44, št. 3, str. 9-15. [COBISS.SI-ID 17814873]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

7. RAZPET, Nada. Malfatti's problem. V: XIII. Österreichisches Symposion zur Geschichte der Mathematik : Namenspatrone und Taufpaten - Wie mathematische Begriffe zu ihrem Namen kamen = Namesaints and Godfathers - How mathematical concepts are baptized. Wien: Österreichische Gesellschaft für Wissenschaftsgeschichte, 2016, str. 134-143. [COBISS.SI-ID 18019161]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

8. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Jezik v znanosti - ena ključnih kompetenc na znanju temelječe družbe. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 16-17. [COBISS.SI-ID 10897993]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

9. RAZPET, Nada. Zrcala. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 62. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11415369]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Jezik v znanosti - ena ključnih kompetenc v družbi, temelječi na znanju. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 27-42. [COBISS.SI-ID 11108681]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

11. RAZPET, Nada. Lee C. F. Sallows, Geometric magic squares, a changing new twist using colored shapes instead of numbers, Dover Publications, Inc., Mineola, New York, 2013, jezik angleščina, 135 strani. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2016, letn. 63, št. 5, str. 193-196, ilustr. [COBISS.SI-ID 11467593]

 

1.25 Drugi sestavni deli

12. RAZPET, Nada, KRUŠIČ, Janez. Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA, Maribor, 14. in 15. 10. 2016. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2016, letn. 63, št. 4, str. 144-148. [COBISS.SI-ID 17850713]

13. RAZPET, Nada. Bojana Dvoržak, prejemnica priznanja DMFA Slovenije. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2016, letn. 63, št. 4, str. 149. [COBISS.SI-ID 17850969]

14. KRUŠIČ, Janez, RAZPET, Nada. Izredni, 69. občni zbor DMFA, Ljubljana, Fakulteta za matematiko in fiziko, 28. 11. 2016. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2016, letn. 63, št. 5, str. 188-189. [COBISS.SI-ID 11467337]

15. RAZPET, Nada. Poročilo podpredsednice. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 20. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11414345]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

16. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Il magico mondo della matematica 4, Quaderno attivo di matematica per la classe 4 della scuola elementare. 1a ed. Ljubljana: DZS, 2016. 2 zv. (106; 106 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0671-2. [COBISS.SI-ID 283700480]

17. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni učbenik za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 4. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 2 zv. (110, 112 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0634-7. [COBISS.SI-ID 284841728]

18. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 2 zv. (95; 97 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0097-0. [COBISS.SI-ID 284840960]

19. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 1. del. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2016. ISBN 978-961-02-0764-1. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-GD32ZZ65. [COBISS.SI-ID 283771648]

20. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, PISK, Marija, BREMEC, Bruna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole : 2. del. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2016. ISBN 978-961-02-0780-1. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-TFQ26B4L. [COBISS.SI-ID 283771904]

21. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, RAZPET, Nada, BREMEC, Bruna, PISK, Marija, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 4, Samostojni delovni zvezek za matematiko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 4 zv. (95; 95; 94; 101 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0743-6. [COBISS.SI-ID 284953856]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

22. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

23. RAZPET, Nada (urednik). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-212-274-4. [COBISS.SI-ID 286673408]

 

Recenzent

24. HLADNIK, Milan. Dr. Franc Močnik : življenje in delo. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2016. 175 str., ilustr., portr. [COBISS.SI-ID 17574489]

 

Lektor

25. HLADNIK, Milan. Dr. Franc Močnik : življenje in delo. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 2016. 175 str., ilustr., portr. [COBISS.SI-ID 17574489]

 

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Challenges and responses to the vulnerability of families in a preschool context. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 29-49. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_29-49.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4326. [COBISS.SI-ID 11411273]

2. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Lifeworld-oriented family support. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 115-139. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_115-139.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4327. [COBISS.SI-ID 11411529]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Akcijsko raziskovanje sodelovalnih oblik načrtovanja življenjskih potekov otrok iz ranljivih družin. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 11226953]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. RAZPOTNIK, Špela. Ljudje smo, ker drug v drugem vidimo človeka. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jan. 2016, št. 116, str. 20. [COBISS.SI-ID 10875977]

5. RAZPOTNIK, Špela. Vse barve boja. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jul. 2016, št. 122, str. 2. [COBISS.SI-ID 11073865]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOŠAN, Hana, LESKOVŠEK, Kaja, KLUN, Lucija, RAZPOTNIK, Špela. Prožna podpora ranljivim družinam v vsakdanjem življenju : predavanje na konferenci "Prej, boljše, dlje: dostopni in kakovostni vzgojno-izobraževalni programi za romske otroke", MIZŠ, Ljubljana, 8. 12. 2016. [COBISS.SI-ID 11486281]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. FLAKER, Vito (diskutant), RAZPOTNIK, Špela (diskutant). Dr. Vito Flaker: Politika drog na Slovenskem : predstavitev knjige, pogovor z avtorjem, Knjižnica Domžale, 16. 2. 2016, Domžale. https://www.youtube.com/watch?v=A3uUkYJmGI0. [COBISS.SI-ID 4510565]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-2012, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

9. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

10. KOSMAČ, Sabina. Reprezentacije učiteljev o romskih učencih : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Kosmač Brezar], 2016. 257 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3972. [COBISS.SI-ID 11255625]

11. KOSMAČ, Sabina. Reprezentacije učiteljev o romskih učencih : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Kosmač Brezar], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3972. [COBISS.SI-ID 288609536]

 

Mentor pri magistrskih delih

12. OŠLAK, Pavlina. Sodelovanje strokovnih delavcev pri učenju slovenskega jezika učencev priseljencev na osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Ošlak], 2016. 139 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4204. [COBISS.SI-ID 11352393]

13. MUJKANOVIĆ, Sabina. Udejanjanje interkulturnosti v srednji poklicni in strokovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Mujkanović], 2016. 192 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3497. [COBISS.SI-ID 11036745]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. POČIVALŠEK, Špela. Doživljanje prehoda na trg dela z vidika socialnih pedagoginj : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Počivalšek], 2016. 102 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3485. [COBISS.SI-ID 11031113]

15. OMERZA, Dejana. Medkulturna vzgoja in izobraževanje v učnih načrtih in gradivih za poučevanje : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Omerza], 2016. VIII, 128 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3592. [COBISS.SI-ID 11101513]

16. PEZDIRC, Petra. Vrtec kot vključujoča skupnost : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Pezdirc Stopar], 2016. 185 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4222. [COBISS.SI-ID 11359561]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. PODOBNIK, Milka. Pilotski projekt dela z osebami z izkušnjo brezdomstva : ˝Nevid(e)na Lublana˝ : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Podobnik], 2016. VII, 108 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4375. [COBISS.SI-ID 11454281]

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERRARA, Massimiliano, MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Existence results for nonlinear elliptic problems on fractal domains. Advances in nonlinear analysis, ISSN 2191-9496. [Print ed.], 2016, vol. 5, iss. 1, str. 75-84. http://dx.doi.org/10.1515/anona-2015-0105, doi: 10.1515/anona-2015-0105. [COBISS.SI-ID 17460313]

2. PAPAGEORGIOU, Nikolaos Socrates, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear elliptic inclusions with unilateral constraint and dependence on the gradient. Applied mathematics and optimization, ISSN 0095-4616, 2016, 23 str. http://dx.doi.org/10.1007/s00245-016-9392-y, doi: 10.1007/s00245-016-9392-y. [COBISS.SI-ID 17801305]

3. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Graded PI-exponents of simple Lie superalgebras. Arkiv för matematik, ISSN 0004-2080, 2016, vol. 54, iss. 1, str. 147-156. http://dx.doi.org/10.1007/s11512-015-0224-0, doi: 10.1007/s11512-015-0224-0. [COBISS.SI-ID 17380441]

4. REPOVŠ, Dušan, VESNIN, Andreî Jur´evič. On Gehring-Martin-Tan groups with an elliptic generator. Bulletin of the Australian Mathematical Society, ISSN 0004-9727, 2016, vol. 94, str. 326-336. http://dx.doi.org/10.1017/S0004972716000228, doi: 10.1017/S0004972716000228. [COBISS.SI-ID 17674329]

5. BANAKH, Taras, REPOVŠ, Dušan. Classifying homogeneous ultrametric spaces up to coarse equivalence. Colloquium mathematicum, ISSN 0010-1354, 2016, vol. 144, no. 2, str. 189-202. http://dx.doi.org/10.4064/cm6697-9-2015, doi: 10.4064/cm6697-9-2015. [COBISS.SI-ID 17652057]

6. KRISTÁLY, Alexandru, REPOVŠ, Dušan. Quantitative Rellich inequalities on Finsler-Hadamard manifolds. Communications in contemporary mathematics, ISSN 0219-1997, 2016, no. 6, art. ID 1650020, 17 str. http://dx.doi.org/10.1142/S0219199716500206, doi: 10.1142/S0219199716500206. [COBISS.SI-ID 17651545]

7. BOUREANU, Maria-Magdalena, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. On a p(.)-biharmonic problem with no-flux boundary condition. Computers & Mathematics with Applications, ISSN 0898-1221. [Print ed.], 2016, vol. 72, iss. 9, str. 2505-2515. http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2016.09.017. [COBISS.SI-ID 17789785]

8. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan, SERVADEI, Raffaella. Nontrivial solutions of superlinear nonlocal problems. Forum mathematicum, ISSN 0933-7741, 2016, vol. 28, iss. 6, str. 1095-1110. http://dx.doi.org/10.1515/forum-2015-0204, doi: 10.1515/forum-2015-0204. [COBISS.SI-ID 17671001]

9. LI, Lin, RǍDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Nonlocal Kirchhoff superlinear equations with indefinite nonlinearity and lack of compactness. International journal of nonlinear sciences and numerical simulation, ISSN 1565-1339. [Print ed.], Sep. 2016, vol. 17, iss. 6, str. 325-332. http://dx.doi.org/10.1515/ijnsns-2016-0006, doi: 10.1515/ijnsns-2016-0006. [COBISS.SI-ID 17787993]

10. GARITY, Dennis, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan, SPAGGIARI, Fulvia. A new class of homology and cohomology 3-manifolds. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2016, vol. 13, iss. 3, str. 1277-1283. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-015-0549-8, doi: 10.1007/s00009-015-0549-8. [COBISS.SI-ID 17248089]

11. ZHANG, Xia, ZHANG, Binlin, REPOVŠ, Dušan. Existence and symmetry of solutions for critical fractional Schrödinger equations with bounded potentials. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, ISSN 0362-546X. [Print ed.], 2016, vol. 142, str. 48-68. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2016.04.012. [COBISS.SI-ID 17674585]

12. MEDINI, Andrea, REPOVŠ, Dušan, ZDOMSKYY, Lyubomyr. Non-meager free sets and independent families. Proceedings of the American Mathematical Society, ISSN 0002-9939, Sept. 2017, vol. 145, no. 9, str. 4061-4073. http://doi.org/10.1090/proc/13513, doi: 10.1090/proc/13513. [COBISS.SI-ID 18047577]

13. FERRARA, Massimiliano, MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. Nonlinear elliptic equations on Carnot groups. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A, Matemáticas, ISSN 1578-7303, 2017, vol. 111, iss. 3, str. 707-718. http://dx.doi.org/10.1007/s13398-016-0321-3, doi: 10.1007/s13398-016-0321-3. [COBISS.SI-ID 17738841]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

14. CAVICCHIOLI, Alberto, HEGENBARTH, Friedrich, REPOVŠ, Dušan. Higher-dimensional generalized manifolds : surgery and constructions, (EMS series of lectures in mathematics, 23). Zürich: European Mathematical Society, cop. 2016. VI, 146 str., ilustr. ISBN 3-03719-156-2. ISBN 978-3-03719-156-9. [COBISS.SI-ID 17667161]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. Aleksandrovskie čtenija, Mehaniko-matematičeskij fakul´tet MGU im. M. V. Lomonosova, Moskva, 22-26 maja 2016 g., KARIMOV, Umed H., CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan. Ob [epsilon]-otobraženijah nekotoryh ne trianguliruemyh mnogoobrazij : Moskva, 23. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 17691225]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

16. Geometry Colloquium, Università degli Studi di Trieste, January 22, 2016, REPOVŠ, Dušan. New results on embeddings of Cantor sets and their applications to topology of 3-manifolds : [Trieste, 22. 1. 2016]. [COBISS.SI-ID 17588313]

17. Two nonlinear days in Urbino 2016, Aula Magna - Dipartimento di Scienze Pure e Applicate (DiSPeA), July 7-8, 2016, REPOVŠ, Dušan. Nontrivial solutions of superlinear nonlocal problems : Urbino, 8. 7. 2016. [COBISS.SI-ID 17723993]

18. 3rd Conference on Recent Trends in Nonlinear Phenomena, Dipartimento di Matematica e Informatica - Università degli Studi di Perugia, September 28-30, 2016, REPOVŠ, Dušan. Stationary Schrödinger-type equations with variable exponent : Perugia, 28. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 17772377]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. Advances in nonlinear analysis. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

20. Analele Universitæaţii din Craiova. Seria matematicæa, informaticæa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

21. Analele Universitǎţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematicǎ. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. [COBISS.SI-ID 15056729]

22. Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Modena: Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena. ISSN 1825-1269. [COBISS.SI-ID 13671513]

23. Boundary value problems. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Berlin: Springer, 2005-. ISSN 1687-2770. http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/13661, http://www.boundaryvalueproblems.com/archive. [COBISS.SI-ID 62113025]

24. International mathematical forum. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Ruse: Hikari, 2006-. ISSN 1312-7594. http://www.m-hikari.com/imf.html. [COBISS.SI-ID 14692104]

25. Journal of Mathematics and Applications. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2016-). Rzeszów: Publishing House of the Rzeszów University of Technology, 2006-. ISSN 1733-6775. http://wmifs.prz.edu.pl/pl/jma/journal-of-mathematics-and-apen/. [COBISS.SI-ID 17642329]

26. Karpats´kì matematičnì publìkacìï. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ìvano-Frankìvs´k: Prikarpats´kij nacìonal´nij unìversitet ìmenì Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. [COBISS.SI-ID 15776089]

27. Matematičnì studiï. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). L´viv: L´vivs´kie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. [COBISS.SI-ID 15183449]

28. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2016-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

29. Nonlinear Analysis and Differential Equations. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ruse: Hikari Ltd, 2013-. ISSN 2367-4814. http://www.m-hikari.com/nade/index.html. [COBISS.SI-ID 523291929]

30. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2014-). Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 1994-. ISSN 1232-9274. [COBISS.SI-ID 16179545]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

31. CEFERIN, Terezija. Vivianijev izrek in njegove posplošitve : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Ceferin], 2016. 75 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4174. [COBISS.SI-ID 11340873]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

32. LAMPRET, Leon. Metoda Morsove teorije krajšanja v homološki algebri : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Lampret], 2016. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17762649]

 

Drugo

33. Predstavitev članov : Dušan Repovš. Letopis ..., ISSN 1581-9728, 2012, str. 96, portret. [COBISS.SI-ID 18069337]

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, RIHTARŠIČ, David, KOCIJANČIČ, Slavko. The impact of robotics-enhanced approach on studentsʼ satisfaction in open learning environment. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2016, vol. 32, no. 2(A), str. 804-817, ilustr., tabele. http://www.ijee.ie/latestissues/Vol32-2A/19_ijee3201ns.pdf. [COBISS.SI-ID 10946889]

2. RIHTARŠIČ, David, AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. Experiential learning of electronics subject matter in middle school robotics courses. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2016, vol. 26, no. 2, str. 205-224, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://www.readcube.com/articles/10. 1007/s10798-015-9310-7?author_access_token=U1wj_zCkPPbX4X0DHob3IPe4RwlQNchNByi7wbcMAY6MelBwX2TzuKo8X-PrBjRR5A8tUQjUyMqh30JbCryjWV69XfiBez_Md yPH6ulFd1wNavxS1Ie4n__AfQtkH4rhjg8XEgAUAr3TKU9GSEj5NA%3D%3D, http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-015-9310-7, doi: 10.1007/s10798-015-9310-7. [COBISS.SI-ID 10562633]

 

GORDANA ROSTOHAR [39867]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ROSTOHAR, Gordana. Novi psihodiagnostični pripomoček za merjenje perfekcionizma pri mladostnikih. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2016, letn. 25, str. 188. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/rostoharjevi_dnevi_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11583817]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

2. ROSTOHAR, Gordana. Razvoj diagnostike perfekcionizma : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Rostohar], 2016. X, 197 f., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 286285568]

ALENKA ROT VRHOVEC [34816]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. GOMBOC, Simona, ROT VRHOVEC, Alenka (avtor, fotograf), LUTAR IVANC, Aleksandra (urednik, fotograf). Slovenščina 1 : s slikanico na rami, Delovni zvezek za jezik v prvem razredu osnovne šole. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4341-3. [COBISS.SI-ID 283064064]

2. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 8. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 3 zv. (63 str., 1 f. z nalepkami; 87; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4. ISBN 978-961-01-0605-0. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 283015680]

3. ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina, Zbirka nalog za 3. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3536-4. [COBISS.SI-ID 285037824]

4. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 263047424]

5. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. ISBN 978-961-01-0595-4. [COBISS.SI-ID 261811456]

6. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 978-961-01-0605-0. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 260574208]

7. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-01-0595-4. ISBN 978-961-01-0605-0. [COBISS.SI-ID 254320896]

8. MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina : s slikanico na rami, Zvezek za opismenjevanje, (Lahki učbeniki). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011-. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-01-0647-0. [COBISS.SI-ID 254789376]

 

2.08 Doktorska disertacija

9. ROT VRHOVEC, Alenka. Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Rot Vrhovec], 2016. XIII, 386 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3707. [COBISS.SI-ID 11150409]

10. ROT VRHOVEC, Alenka. Sporazumevalna zmožnost v slovenskem jeziku pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Rot Vrhovec], 2016. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3707. [COBISS.SI-ID 288248576]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

11. ROT VRHOVEC, Alenka. Opismenjevanje mladoletnikov v slovenščini - didaktika : predavanje v okviru Usposabljanje učiteljev, učiteljic in kulturnih mediatorjev, mediatork v programu opismenjevanje (opismenjevanje v slovenščini za govorce drugih jezikov z dodatkom za mladoletnike - prosilce za mednarodno zaščito), Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 24. oktober 2016. [COBISS.SI-ID 11538761]

 

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ROVŠEK, Barbara. Observe your shadow. The Physics teacher, ISSN 0031-921X, 2016, vol. 54, no. 4, str. 223-226, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11005513]

 

1.04 Strokovni članek

2. ROVŠEK, Barbara. Poskus pri Kresnički : natega. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2016, letn. 21, št. 2, str. 15-22, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11319625]

3. ROVŠEK, Barbara, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, ŽIGON, Sašo. Kresnička 2016 - naloge. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2016, letn. 20, št. 3, str. 10-15, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3719. [COBISS.SI-ID 11052105]

4. ROVŠEK, Barbara, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, ŽIGON, Sašo. Kresnička 2016/2017 - poskusi. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2016, letn. 21, št. 1, str. 24-33, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4285. [COBISS.SI-ID 11377481]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ROVŠEK, Barbara, TORKAR, Gregor. Assessment of experimental work in science competition. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 122. [COBISS.SI-ID 11157577]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. ROVŠEK, Barbara. 36. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2015/2016. Presek, ISSN 0351-6652, 2016/2017, letn. 44, št. 3, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 11391561]

7. ROVŠEK, Barbara. 36. tekmovanje osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 32-34, ilustr. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11413065]

8. ROVŠEK, Barbara. 2. tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 34-35, ilustr. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11413321]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. ROVŠEK, Barbara (zbiratelj, avtor dodatnega besedila, urednik). Bilten 36. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : 2015/2016. Ljubljana: DMFA, 2016. https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/ArhivNalog.aspx. [COBISS.SI-ID 11679817]

 

Zbiratelj

10. ROVŠEK, Barbara (zbiratelj, avtor dodatnega besedila, urednik). Bilten 36. tekmovanja osnovnošolcev iz znanja fizike za Stefanova priznanja : 2015/2016. Ljubljana: DMFA, 2016. https://www.dmfa.si/Tekmovanja/FiOS/ArhivNalog.aspx. [COBISS.SI-ID 11679817]

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OCEPEK, Uroš, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, RUGELJ, Jože, BOSNIĆ, Zoran. Prilagodljivi računalniški sistem za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju - ALECA. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2016, letn. 22, [št.] 1, str. 99-111, ilustr. [COBISS.SI-ID 10957385]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ŽEROVNIK, Alenka, ŽNIDARIČ, Lucija, RUGELJ, Jože. Evalvacija projektnega dela v okviru visokošolskega multidisciplinarnega izbirnega predmeta IKT v izobraževanju = Project based learning evaluation of multidisciplinary post-graduate course "ICT in education". V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 191-201, ilustr., tabele. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 11144009]

3. RUGELJ, Jože. Snovanje izobraževalnih računalniških iger kot aktivna oblika učenja v izobraževanju učiteljev = Serious games design as an active learning activity in teacher education. V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.). Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju : zbornik konference = Improving teaching and learning processes in higher education : conference proceedings. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 212-218. u http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/1-ZBORNIK-OBLIKOVANJE-final-5.pdf. [COBISS.SI-ID 11124297]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ŽEROVNIK, Alenka, ŽNIDARIČ, Lucija, RUGELJ, Jože. Evalvacija projektnega dela v okviru visokošolskega interdisciplinarnega izbirnega predmeta IKT v izobraževanju. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 7. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10967369]

5. RUGELJ, Jože. Snovanje izobraževalnih računalniških iger kot aktivna oblika učenja v izobraževanju učiteljev. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 24. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10968905]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. OCEPEK, Uroš, RUGELJ, Jože, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, BOSNIĆ, Zoran. Combining learning style models and alleviating the new user problem in learning recommender systems. V: PRESTON, Noah (ur.). Learning styles and strategies : assessment, performance and effectiveness, (Education in a competitive and globalizing world). New York: Nova Publishers, cop. 2016, str. 59-86, ilustr. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=59123&osCsid=5c086307d4ddb51ff5cfbe6d8498ee99. [COBISS.SI-ID 1537307075]

7. RUGELJ, Jože. Serious computer games design for active learning in teacher education. V: CARVALHO, Carlos Vaz de (ur.), ESCUDEIRO, Paula (ur.), COELHO, António (ur.). Serious games, interaction, and simulation : revised selected papers, (Lecture notes of the institute for computer sciences, social informatics and telecommunications engineering, ISSN 1867-8211, vol. 161). Dordrecht: Springer, cop. 2016, str. 94-102, doi: 10.1007/978-3-319-29060-7_15. [COBISS.SI-ID 10964041]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Game-Based Learning. Rugelj, Jože (član uredniškega odbora 2013-). Gent: ICST, 2013-. ISSN 2034-8800. [COBISS.SI-ID 9664073]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

9. KUNČIČ, Špela. Spletni dnevnik v prvem obdobju osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [Š. Kunčič], 2016. 194 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3590. [COBISS.SI-ID 11097673]

10. KUNČIČ, Špela. Spletni dnevnik v prvem obdobju osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [Š. Kunčič], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3590. [COBISS.SI-ID 288411904]

 

Mentor pri magistrskih delih

11. GORŠE, Andreja. Interaktivna tabla kot učni pripomoček v osnovni šoli s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom pri poučevanju tem iz računalništva : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Gorše], 2016. 120 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3775. [COBISS.SI-ID 11178057]

12. GARTNER, Valentina. Računalniška pismenost in koncept lastnega ocenjevanja znanja učencev prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Gartner], 2016. 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3777. [COBISS.SI-ID 11178825]

13. MLINAR, Polona. Vpliv učnih stilov na rezultate uporabe interaktivne table pri pouku matematike v 7. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Mlinar Biček], 2016. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3528. [COBISS.SI-ID 11061577]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. POGLADIČ, Manca. Razlike med spoloma pri računalništvu v povezavi s tekmovanjem Bober : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pogladič], 2016. VIII, 90 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4137. [COBISS.SI-ID 11328841]

15. KLEMEN, Brigita. Sodelovalno učenje in reševanje problemsko zasnovanih nalog s tabličnimi računalniki : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Klemen], 2016. VII, 92 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4308. [COBISS.SI-ID 11399753]

 

Somentor pri magistrskih delih

16. KRAJNC, Radovan. Razvoj orodja za ugotavljanje stopnje abstraktnega razmišljanja učencev po neopiagetovi teoriji pri programiranju : magistrsko delo. Maribor: [R. Krajnc], 2016. X, 57 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=60625. [COBISS.SI-ID 19767062]

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Literarno branje med spontanostjo in šablono ter paradoks Zoprne lirike. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2016, letn. 43, št. 95, str. 17-28. [COBISS.SI-ID 11201609]

2. SAKSIDA, Igor. Cankarjevo tekmovanje v prvem razredu osnovne šole : izhodišča, mnenja, dosežki. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2016, letn. 43, št. 96, str. 5-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 11420489]

 

1.04 Strokovni članek

3. SAKSIDA, Igor. Je popularno vedno trivialno in trivialno vedno popularno?. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2016, letn. 43, št. 97, str. 22-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 11423817]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. SAKSIDA, Igor. Dvogovorni bralni dogodek na visokošolski ravni = Dialogic reading event at the higher education level. V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 232-238, ilustr. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 11144521]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5. SAKSIDA, Igor. Motivacija, zahtevnost, kakovost - trije stebri pismenosti. V: POZNANOVIČ, Mojca (ur.). Jeziki nas povezujejo : zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2016, str. 22-24. [COBISS.SI-ID 11035209]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

6. SAKSIDA, Igor. "Od teorije k praksi" : prikaz akcijske raziskave za dvig bralne pismenosti na osnovni šoli. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 9. [COBISS.SI-ID 10895689]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. SAKSIDA, Igor. Dvogovorni bralni dogodek na visokošolski ravni. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 6. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10967113]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. SAKSIDA, Igor. Skupaj razvijamo bralno pismenost : očrt poti k dvigu ravni pismenosti na osnovni šoli - akcijska raziskava. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 143-161. [COBISS.SI-ID 11112009]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

9. SAKSIDA, Igor. Jonatanov let z drugimi, celo z ljudmi : nekaj misli o knjigi Dragice Haramija Vloga živali v mladinski književnosti. Murska Sobota: Franc-Franc, 2015. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2016, letn. 61, št. 1, str. 113-116. [COBISS.SI-ID 60531554]

10. SAKSIDA, Igor. Aktualizacija bestialnosti v vseh nas : primerjava in vrednotenje Živalske farme in Živalske kmetije. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2016, letn. 43, št. 95, str. 100-106, ilustr. [COBISS.SI-ID 11201865]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

11. SAKSIDA, Igor. Kako nastane pesem? Slikaj svet z mobilnikom besed!. V: MÖDERNDORFER, Vinko. Pesmi in pesmičice, (Zbirka Sončnica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015, str. 131-134. [COBISS.SI-ID 11024713]

12. SAKSIDA, Igor. Besede, darovi, poti. V: SAKSIDA, Igor (ur.), PAVČEK, Tone. Vse to je tvoje. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016, str. 55-64. [COBISS.SI-ID 11008329]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

13. COTIČ, Mara, SAKSIDA, Igor, FELDA, Darjo, PISK, Marija, PLAZAR, Janja, DOLENC-ORBANIĆ, Nataša, VIŠČEK, Sabina, URŠIČ, Zalka, MEŠINOVIĆ, Sanela, REBEC, Monika. Naša ulica 2, Medpredmetni delovni zvezek za 2. razred osnovne šole : slovenščina, matematika, angleščina, okolje, umetnost, šport. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 5 zv., ilustr. ISBN 978-961-02-0713-9. ISBN 978-961-02-0714-6. ISBN 978-961-02-0715-3. ISBN 978-961-02-0716-0. ISBN 978-961-02-0717-7. [COBISS.SI-ID 282951424]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

14. VILAR, Polona (vodja projekta), KOVAČ, Miha, JUŽNIČ, Primož, ZABUKOVEC, Vlasta, HARAMIJA, Dragica, BATIČ, Janja, SAKSIDA, Igor, VODEB, Gorazd, KODRIČ-DAČIĆ, Eva, BON, Milena. Zaključno poročilo ciljnega raziskovalnega projekta V5-1506 - Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti v Sloveniji : trajanje projekta 15. 10. 2015-15. 10. 2016. [Ljubljana: s. n., 2016]. 219 f., tabele. [COBISS.SI-ID 22792456]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. SAKSIDA, Igor. Primerjalni prikaz rezultatov Programa mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) : predavanje v okviru simpozija Kulturni in sistemski, dejavniki bralne pismenosti v Sloveniji, 22. nov. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11337033]

16. SAKSIDA, Igor. Zven, pomen, namen : predavanje na strokovnem srečanju Ustvarjalni pouk v 4. in 5. razredu, 7. 4. 2016, Bled, in 12. 4. 2016, Ptuj. [COBISS.SI-ID 11001161]

 

3.25 Druga izvedena dela

17. SAKSIDA, Igor. Motivacija za branje : predavanje na seminarju za mentorje bralne značke Kako otrokom približati knjigo in branje, Raka, 25. 8. 2016. [COBISS.SI-ID 11120201]

18. SAKSIDA, Igor (diskutant), STEPANČIČ, Damijan (diskutant). Predstavitev pesniške zbirke Srečka Kosovela Barž = Kons, besede v prostoru : Knjigarna Libris, Koper, 23. 3. 2016. [COBISS.SI-ID 10977609]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. CEPS journal. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

20. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

21. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik), DAGARIN FOJKAR, Mateja (urednik). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-253-193-5. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/2016/Bralna-pismenost_Posvet-PeF-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 285529856]

22. GOLOB, Berta (zbiratelj, urednik), HONZAK, Mojca (zbiratelj, urednik), MEDVED-UDOVIČ, Vida (zbiratelj, urednik), MOHOR, Miha (zbiratelj, urednik), SAKSIDA, Igor (zbiratelj, urednik). Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 286375168]

23. GOLOB, Berta (zbiratelj, urednik), HONZAK, Mojca (zbiratelj, urednik), MEDVED-UDOVIČ, Vida (zbiratelj, urednik), MOHOR, Miha (zbiratelj, urednik), SAKSIDA, Igor (zbiratelj, urednik). Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 284459264]

24. GOLOB, Berta (zbiratelj, urednik), HONZAK, Mojca (zbiratelj, urednik), MEDVED-UDOVIČ, Vida (zbiratelj, urednik), MOHOR, Miha (zbiratelj, urednik), SAKSIDA, Igor (zbiratelj, urednik). Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 285451776]

25. PAVČEK, Tone, SAKSIDA, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila). Vse to je tvoje. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-272-211-1. [COBISS.SI-ID 283610368]

26. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

27. NOVAK, Leonida. Spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju v prvem triletju : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Novak], 2016. 587 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3575. [COBISS.SI-ID 11090761]

28. NOVAK, Leonida. Spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju v prvem triletju : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Novak], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 291592704]

 

Mentor pri magistrskih delih

29. LUKAČEK, Alenka. Klasična pravljica v prvem triletju osnovne šole in družinska pismenost : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Lukaček], 2016. 189 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4193. [COBISS.SI-ID 11347785]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

30. MAUHAR, Martina. Doživljanje Pavčkove pripovedne pesmi pred vstopom v prvi razred osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mauhar], 2016. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3532. [COBISS.SI-ID 11063369]

31. SAVARIN, Naja. Obravnava slovstvene folklore v četrtem razredu osnovne šole v Obalno-Kraški regiji : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Savarin], 2016. XII, 104 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4353. [COBISS.SI-ID 11433289]

32. HIMELRAJH, Renata. Pravljica kot sredstvo razreševanja konfliktov identitete v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Himelrajh], 2016. 163 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3600. [COBISS.SI-ID 11107145]

33. PAŽON, Mojca. Projekt ohranjanja ljudskih pripovedi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pažon], 2016. 107 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4086. [COBISS.SI-ID 11310409]

34. FARKAŠ, Katja. Razvijanje ustvarjalnosti pri književnosti v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Farkaš], 2016. 117 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4090. [COBISS.SI-ID 11309129]

35. MIHELIČ, Tjaša. Vpliv družinskega branja pravljic na bralno pismenost otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Mihelič], 2016. 91 str., graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3483. [COBISS.SI-ID 11030601]

36. ERŽEN, Ana. Vpliv večkratnega branja slikanice brez besedila na pripovedovanje zgodbe : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Eržen], 2016. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4307. [COBISS.SI-ID 11399497]

37. GAŠPERIČ, Katja. Z didaktično igro razvijajmo predopismenjevalne zmožnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Gašperič], 2016. 162 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4321. [COBISS.SI-ID 11408457]

 

Somentor pri magistrskih delih

38. TURK SUKA, Klavdija. Spodbujanje bralne pismenosti pri pouku matematike v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Turk Suka], 2016. 88 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4190. [COBISS.SI-ID 11344713]

39. MIVŠEK, Maja. Učinkovitost konstruktivističnega modela opismenjevanja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mivšek], 2016. 183 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3598. [COBISS.SI-ID 11104841]

 

Zbiratelj

40. Junaki naše ulice : berilo za 1. razred osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2016. ISBN 978-961-02-0747-4. [COBISS.SI-ID 283708928]

41. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 285451264]

42. Lili in Bine 1, [Berilo v prvem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-271-103-0. [COBISS.SI-ID 284351744]

43. MURN, Tatjana (urednik). Moje branje - svet in sanje : berilo za 3. razred osnovne šole : prilagoditev v povečanem tisku. Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino, 2016. 2 zv. (164 str.), ilustr. ISBN 978-961-6590-66-2. [COBISS.SI-ID 286168576]

44. Moje branje - svet in sanje : berilo za 3. razred osnovne šole : prilagoditev v povečanem tisku. Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino, 2016. 1 optični disk, ilustr. [COBISS.SI-ID 287722240]

45. Na krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole. Prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3566-1. [COBISS.SI-ID 285482752]

46. MURN, Tatjana (urednik). Na mavrico po pravljico : berilo za 2. razred devetletne osnovne šole : [prilagoditev v povečanem tisku]. Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino, 2016. 2 zv. (87; 90 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 287442176]

47. MURN, Tatjana (urednik). Na mavrico po pravljico : berilo za 2. razred devetletne osnovne šole : prilagoditev v povečanem tisku. Ljubljana: Zavod za slepo in slabovidno mladino, 2016. 1 optični disk (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 287794944]

48. Razširi roke : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0832-0. [COBISS.SI-ID 283244288]

49. Razširi roke : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0832-0. [COBISS.SI-ID 285482496]

50. GOLOB, Berta (zbiratelj, urednik), HONZAK, Mojca (zbiratelj, urednik), MEDVED-UDOVIČ, Vida (zbiratelj, urednik), MOHOR, Miha (zbiratelj, urednik), SAKSIDA, Igor (zbiratelj, urednik). Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 286375168]

51. GOLOB, Berta (zbiratelj, urednik), HONZAK, Mojca (zbiratelj, urednik), MEDVED-UDOVIČ, Vida (zbiratelj, urednik), MOHOR, Miha (zbiratelj, urednik), SAKSIDA, Igor (zbiratelj, urednik). Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 284459264]

52. GOLOB, Berta (zbiratelj, urednik), HONZAK, Mojca (zbiratelj, urednik), MEDVED-UDOVIČ, Vida (zbiratelj, urednik), MOHOR, Miha (zbiratelj, urednik), SAKSIDA, Igor (zbiratelj, urednik). Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 285451776]

 

Recenzent

53. KERNDL, Milena. Sodoben pouk (književnosti) in razlike med učenci, (Zbirka Znanstvena monografija). 1. izd. Murska Sobota: BoMa, 2016. 386 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93791-5-8. [COBISS.SI-ID 283797248]

54. KERNDL, Milena. Sodoben pouk (književnosti) in razlike med učenci, (Zbirka Znanstvena monografija). 1. ponatis. Murska Sobota: BoMa, 2016. 386 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93791-5-8. [COBISS.SI-ID 287232000]

55. BAJD, Barbara. Tri dvoživke : žaba, močerad, človeška ribica. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-22-4. [COBISS.SI-ID 284091136]

56. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

 

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SANDE, Matej. Characteristics of the use of 3-MMC and other new psychoactive drugs in Slovenia, and the perceived problems experienced by users. The International journal of drug policy, ISSN 1873-4758, 2016, vol. 27, no. , str. 65-73, tabele. http://www.ijdp.org/article/S0955-3959(15)00072-9/pdf, doi: 10.1016/j.drugpo.2015.03.005. [COBISS.SI-ID 10893385]

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

2. SANDE, Matej, DEKLEVA, Bojan. Izzivi stroke - ključne teme objav v reviji Socialna pedagogika v obdobju dvajsetih let = The challenges of the profession - key topics considered in the journal Social pedagogy over the last twenty years. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2016, letn. 20, št. 1/2, str. 5-24, tabele. [COBISS.SI-ID 11087689]

 

1.04 Strokovni članek

3. SANDE, Matej. Raziskava o uporabi novih psihoaktivnih snovi. Nacionalno poročilo ... o stanju na področju prepovedanih drog v Republiki Sloveniji, ISSN 2232-5751. [Slovenska izd.], 2015, str. 15-16. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/nacionalno_porocilo_o_drogah_2015_0.pdf. [COBISS.SI-ID 3604965]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. SANDE, Matej. Uvodnik : dvajset let izhajanja revije Socialna pedagogika = Editorial : twenty years of the journal Social pedagogy. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2016, letn. 20, št. 1/2, str. 1-4. [COBISS.SI-ID 11087433]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

5. SANDE, Matej, PAŠ, Mina, ŠABIĆ, Simona, NAHTIGAL, Klara. Uporaba novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2016. 140 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-187-4. [COBISS.SI-ID 283678208]

6. SANDE, Matej, PAŠ, Mina, ŠABIĆ, Simona, NAHTIGAL, Klara. Uporaba novih psihoaktivnih snovi v Sloveniji. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-189-8. http://www.biblos.si/lib/book/9789612531898. [COBISS.SI-ID 283678976]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

8. KRALJ, Mojca. Dejavniki rabe drog in odvisnosti od drog pri osebah s posebnimi potrebami = Factors of drug use and drug dependence among persons with special needs : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Kralj], 2016. IV, 360 str., [144] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3959. [COBISS.SI-ID 11250761]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. POGLAJEN, Katarina. Nosečnost, materinstvo in uporaba drog : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Poglajen], 2016. 78 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3449. [COBISS.SI-ID 10998089]

10. MARAVIČ, Ana. Vloga in naloge mentorja v javnih vrtcih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Maravič], 2016. 78 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3524. [COBISS.SI-ID 11058249]

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠMAJDEK, Anamarija, SELAN, Jurij. The impact of active visualisation of high school students on the ability to memorise verbal definitions. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 163-186, ilustr. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_163-186.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4328/. [COBISS.SI-ID 11411785]

2. SELAN, Jurij. Prilika o izgubljenem sinu med besedo in sliko : likovna analiza Rembrandtove slike. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, jun. 2016, letn. 39, št. 1, str. 185-214, [261], ilustr. [COBISS.SI-ID 61028962]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SHRESTHA, Petra, SELAN, Jurij. Razumevanje podobnosti zgradbe besednega in likovnega jezika pri osnovnošolcih. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 53-54. [COBISS.SI-ID 10903881]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. SHRESTHA, Petra, SELAN, Jurij. Razumevanje podobnosti zgradbe besednega in likovnega jezika pri osnovnošolcih. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 211-231, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11116105]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

5. BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko : ob tednu Univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 7. 12. 2016 - 13. 1. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4280. [COBISS.SI-ID 11377225]

6. BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). "V navdih" : razstava del profesorjev Oddelka likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Šubičeva hiša, Poljane nad Škofjo Loko, 16. mar. - 14. apr. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3383. [COBISS.SI-ID 10946121]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Likovne besede. Selan, Jurij (član uredniškega sveta 2015-). Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985-. ISSN 0352-7263. [COBISS.SI-ID 16307458]

 

Mentor pri magistrskih delih

8. TEGELJ, Teja. Vloga telesnosti in multisenzorne integracije v likovnem izobraževanju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tegelj], 2016. 157 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3584. [COBISS.SI-ID 11095113]

9. NOVAK, Maja. Vpliv likovne artikulacije na vizualno diskriminacijo alfabetskih simbolov pri začetnem opismenjevanju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Novak], 2016. VI, 165 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3618. [COBISS.SI-ID 11117897]

10. ERČULJ, Anamarija. Vpliv učnih sredstev na razumevanje likovnih pojmov pri pouku likovne umetnosti v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Erčulj], 2016. 238 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3452/. [COBISS.SI-ID 10998857]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. PIBERNIK, Nataša. Evidentiranje likovno nadarjenih učencev v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pibernik], 2016. 105 str., [13] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4121. [COBISS.SI-ID 11322441]

12. ZUPAN, Darja. Razumevanje barv skozi krajinsko umetnost pri učencih 1., 2. in 3. razreda = Understanding colours through the land art amongst pupils of 1st, 2nd and 3rd grade : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Zupan], 2016. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4305. [COBISS.SI-ID 11398729]

13. HENIGSMAN, Miha. Učenje tipografije s pomočjo analognih in digitalnih učnih pripomočkov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Henigsman], 2016. 87 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4306. [COBISS.SI-ID 11399241]

14. JERIČ, Tina. Vloga likovnih spremenljivk v razvoju otroške risbe : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jerič], 2016. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4311. [COBISS.SI-ID 11400521]

 

Somentor pri specialističnih delih

15. ŠARKANJ, Daša. Uporaba likovnih dejavnosti za pomoč žrtvam trpinčenja na delovnem mestu : specialistično delo. Ljubljana: [D. Šarkanj], 2016. 103 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3898. [COBISS.SI-ID 11223113]

 

Recenzent

16. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Interest of Slovene students in listening to various musical genres = Interes slovenskih študentov za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2016, 52, zv. 1, str. 189-205, tabele, doi: 10.4312/mz.52.1.189-205. [COBISS.SI-ID 22426888]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. SICHERL-KAFOL, Barbara. O knjigi z naslovom Dejavnosti glasbenega opismenjevanja avtoric Bogdane Borota in Alenke Kovačič Divjak. Glasba v šoli in vrtcu, ISSN 1854-9721, 2016, letn. 19, št. 1/2, str. 103-104, ilustr. [COBISS.SI-ID 11061065]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Aura musica. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2015-). Ústí nad Labem: PF UJEP, katedra hudební výchovy, 2012-. ISSN 1805-4056. [COBISS.SI-ID 10904649]

4. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

5. ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in zgodovine ter vgrajevanje ciljev kulturno umetnostne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Žnidaršič], 2016. 340 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3549. [COBISS.SI-ID 11071049]

6. ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in zgodovine ter vgrajevanje ciljev kulturno umetnostne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Žnidaršič], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3549/. [COBISS.SI-ID 286280192]

7. DOBOVIČNIK, Iva. Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Dobovičnik], 2016. XXI, 480 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3974. [COBISS.SI-ID 11256137]

8. DOBOVIČNIK, Iva. Ozaveščenost razrednih učiteljev in staršev o pomenu glasbene vzgoje v prvem in drugem triletju osnovne šole : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Dobovičnik], 2016. 1 optični disk (CD-ROM). http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3974. [COBISS.SI-ID 288249088]

 

Mentor pri magistrskih delih

9. BAVČAR, Mateja. Učni načrti za pouk glasbe od leta 1944 do danes in njihovo uresničevanje v praksi : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Bavčar], 2016. IV, 182 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3832. [COBISS.SI-ID 11199561]

10. RUPNIK, Urška. Vpliv družine na razvoj interesa otrok za poslušanje različnih glasbenih zvrsti : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Rupnik], 2016. XI, 136 str., [161] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3768. [COBISS.SI-ID 11176777]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. STOJKO, Estera. Pevski repertoar v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Stojko], 2016. 133 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3429. [COBISS.SI-ID 10978121]

12. ZDEŠAR, Neža. Stališča učiteljev in učencev do vključevanja sodobne glasbe v pouk glasbene umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Zdešar], 2016. 185 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3458. [COBISS.SI-ID 11013961]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2016

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. KORELEC, Urška. Prepoznavanje glasbeno nadarjenih učencev v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Korelec], 2016. 52 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4281. [COBISS.SI-ID 11379529]

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja. Education for sustainable development in national tests : the case from Slovenia. Inovacije u nastavi, ISSN 2335-0806, 2016, vol. 29, no. 4, str. 41-54, tabela. http://www.inovacijeunastavi.rs/wp-content/uploads/Inovacije4-16/04_Skribe.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4377, doi: 10.5937/inovacije1604041S. [COBISS.SI-ID 11461449]

2. DOLENC-ORBANIĆ, Nataša, SKRIBE-DIMEC, Darja, CENCIČ, Majda. The effectiveness of a constructivist teaching model on studentsʼ understanding of photosynthesis. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2016, vol. 15, no. 5, str. 575-587, ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11330889]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

3. SKRIBE-DIMEC, Darja. Government recommendations and teachers' implementation of outdoor education in Slovenian primary schools. V: AMESBERGER, Günter (ur.). Changing horizons challenges to outdoor education in Europe : book of abstracts. Salzburg: University of Salzburg, 2016, str. 34-35. http://www.eoe2016.com/fileadmin/Users/Schaffer/Uploads/Book_of_Abstracts_eoe2016_Salzburg.pdf. [COBISS.SI-ID 11245897]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. SKRIBE-DIMEC, Darja. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3402. [COBISS.SI-ID 10947145]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

5. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), PEČAR, Mojca (avtor, fotograf), BAJD, Barbara (avtor, fotograf), FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente : conoscenza dell'ambiente per la classe prima della scuola elementare. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv. (56, 52 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-830-4. ISBN 978-961-241-843-4. [COBISS.SI-ID 285390336]

6. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 285375488]

7. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0613-2. [COBISS.SI-ID 283476736]

8. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5, Učbenik za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0643-9. [COBISS.SI-ID 283504640]

9. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator), SKRIBE-DIMEC, Darja. A környezet és én 1 : környezetismeret a kétnyelvű általános iskola 1. osztálya számára. 1. átdolgozott kiad. Ljubljana: Modrijan, 2015-2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-826-7. ISBN 978-961-241-827-4. [COBISS.SI-ID 278385920]

 

2.05 Drugo učno gradivo

10. KRNEL, Dušan, PEČAR, Mojca, BAJD, Barbara, FERBAR, Janez, ANTIĆ GABER, Milica, GRGIČEVIĆ, Davor (avtor, ilustrator, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja. Io e l'ambiente 2 : conoscenza dell'ambiente per la classe seconda della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2016. 59 str., [4] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-845-8. [COBISS.SI-ID 285390080]

11. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), UMEK, Maja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0323-0. [COBISS.SI-ID 283468800]

12. SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 4, Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0729-0. [COBISS.SI-ID 284187392]

13. FLORJANČIČ, Franko (avtor, fotograf), SKRIBE-DIMEC, Darja, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ZAJC, Sonja (avtor, fotograf). Raziskujemo in gradimo 5, Samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0730-6. [COBISS.SI-ID 284716800]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. SKRIBE-DIMEC, Darja. Transfer of high educational knowledge to lower levels of education : predavanje na Erasmus Teaching Staff Mobility in the academic year 2015/2016, University of Oulu, Oulu, Finland, 14. 9.- 21. 9. 2016 (10 ur). [COBISS.SI-ID 11242825]

 

3.25 Druga izvedena dela

15. AMESBERGER, Günter (diskutant), SKRIBE-DIMEC, Darja (diskutant), AYLWAN, Thomás (diskutant). Didactization and experiential learning : panel discussion na 15th European Seminar of the Institute of Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) on the occasion of its 20th anniversary Changing Horizons Challenges to Outdoor Education in Europe, 7th - 11th September, 2016 in Salzburg, Austria. [COBISS.SI-ID 11246153]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. VIDMAR, Eva. Vpliv izkušenj učiteljev razrednega pouka na njihovo mnenje o vključevanju šolskega vrta v pouk : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Vidmar], 2016. 76 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4227. [COBISS.SI-ID 11361865]

 

Fotograf

18. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2016. ISBN 978-961-02-0753-5. [COBISS.SI-ID 283734528]

 

Član komisije za zagovor

19. FURLAN VUKOJA, Irena. Zgodovina izobraževalnih programov ter oblikovanje smernic za razvoj pedagoškega dela v Živalskem vrtu Ljubljana : magistrsko delo = History of educational programs and developing guidelines for the future development of pedagogical work at the Ljubljana Zoo : M. Sc. thesis. Ljubljana: [I. Furlan Vukoja], 2016. XI, 197, [35] f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/md_furlan_vukoja_irena.pdf. [COBISS.SI-ID 875639]

 DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SKUBIC, Darija, JERMAN, Janez. Slovene as the second/foreign language in Slovene pre-school institutions. Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, ISSN 2303-5528, 2016, vol. 3, no. 2, str. 45-55, tabeli, doi: 10.14706/JFLTAL16324. [COBISS.SI-ID 11114569]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SKUBIC, Darija. Stališča vzgojiteljic in vzgojiteljev do zgodnje pismenosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 34. [COBISS.SI-ID 10900041]

3. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, DEVJAK, Tatjana. Razlike v mnenjih osnovnošolskih učiteljev o nekaterih pogledih na bralno pismenost. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 10901321]

4. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, SKUBIC, Darija. Slovenian LARSP : translation and adaptattion of the instrument LARSP (Language Assessment, Remediation and Screening Procedure). V: 30th World Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, 21 - 25 August, 2016, Dublin. Creating the future now : advancing research and clinical practice : programme and abstract book. [Dublin]: IASLT, 2016, str. 274. [COBISS.SI-ID 11151945]

5. SKUBIC, Darija, JERMAN, Janez. Slovene as a second/foreign language in Slovene preschool institutions. V: AKBAROV, Azamat (ur.). Currents in language education, global learning and intercultural competence : envisioning new paradigms : book of abstracts, (International Burch University publications, no. 40), (International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics, ISSN 2233-1336). Sarajevo: International Burch University, 2016, str. 102. [COBISS.SI-ID 11002441]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. SKUBIC, Darija, GREGORC, Jera, DEVJAK, Tatjana. Razlike v mnenjih osnovnošolskih učiteljev o nekaterih pogledih na bralno pismenost. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 87-99, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 11109705]

7. SKUBIC, Darija. Slovenščina v vzgoji in izobraževanju v očeh študentk in študentov Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. V: KRŽIŠNIK, Erika (ur.), HLADNIK, Miran (ur.). Toporišičeva obdobja, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 35). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, str. 513-521, tabeli. http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/11/Skubic.pdf. [COBISS.SI-ID 11311945]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. PIŽORN, Karmen, SKUBIC, Darija, JURIŠEVIČ, Mojca. Language aptitude and learning motivation of year 5 EFL students : predavanje na Znanstveno-stručnem skupu s međunarodnim sudjelovanjem Suvremeni pristup odgoju i obrazovanju darovite djece i učenika, Zadar, Hrvatska, 25. veljača 2016. [COBISS.SI-ID 10935369]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. ROŠER, Cveta. Spodbujanje družinske pismenosti : magistrsko delo. Ljubljana: [C. Rošer], 2016. 88 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3394. [COBISS.SI-ID 10955849]

 

Somentor pri magistrskih delih

10. NOVAK, Maja. Vpliv likovne artikulacije na vizualno diskriminacijo alfabetskih simbolov pri začetnem opismenjevanju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Novak], 2016. VI, 165 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3618. [COBISS.SI-ID 11117897]

 

Recenzent

11. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

12. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

Lektor

13. Naravoslovna solnica. Skubic, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

14. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf, ilustrator). Začetno naravoslovje, Kemija : [učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-253-192-8. [COBISS.SI-ID 286313472]

MARKO SLAPAR [18171]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPAR, Marko. On complex points of codimension 2 submanifolds. The Journal of geometric analysis, ISSN 1050-6926, 2016, vol. 26, iss. 1, str. 206-219. http://dx.doi.org/10.1007/s12220-014-9545-7, doi: 10.1007/s12220-014-9545-7. [COBISS.SI-ID 17199449]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. SLAPAR, Marko. Jacobowitz, Howard (1-RTG3); Landweber, Peter (1-RTG): CR structures on open manifolds. (English summary). - Proc. Amer. Math. Soc. 144 (2016), no. 1, 235-248. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2016, mR3415592. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3415592.pdf. [COBISS.SI-ID 17903961]

3. SLAPAR, Marko. Chan, Shan Tai (PRC-HK): On global rigidity of the p-th root embedding. (English summary). - Proc. Amer. Math. Soc. 144 (2016), no. 1, 347-358. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2016, mR3415601. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3415601.pdf. [COBISS.SI-ID 17904217]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. SLAPAR, Marko. Totally real immersions and embeddings of simply connected 5 manifolds : predavanje na University of Montenegro, Podgorica, 30. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 11436361]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5. SLAPAR, Marko. On thom conjecture in CP3 : vabljeno predavanje na Tsingua Sanya International Mathematics Forum, Sanaya School in Complex Analysis and Geometry, Sanya, China, 16-20 January 2016. [COBISS.SI-ID 11435593]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. ZOBAVNIK, Špela. Aksiomatska konstrukcija naravnih števil : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Zobavnik], 2016. 49 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4156. [COBISS.SI-ID 11335753]

7. FEMC, Ida. Primerjava med realno in p-adično analizo : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Femc], 2016. 61 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4141. [COBISS.SI-ID 11330121]

8. SKUBIC, Katja. Teoretični in didaktični vidiki verižnih ulomkov : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Skubic], 2016. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4040. [COBISS.SI-ID 11288137]

MIHA SLAPNIČAR [36796]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KLENAR, Tadeja, DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Možnosti uporabe elektroforeze pri pouku kemije v osnovni šoli. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2016, letn. 28, št. 1, 8 str. (PDF), ilustr. http://kemija.net/. [COBISS.SI-ID 11160649]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., PAVLIN, Jerneja. Razumevanje plinastega agregatnega stanja snovi na submikroskopski ravni po vertikali izobraževanja = Understanding the gaseous aggregate state of matter at the sub-microscopic level in the education vertical. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 1051-1066, ilustr., tabeli. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4331. [COBISS.SI-ID 11408201]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. SLAPNIČAR, Miha, ZAMAN, Barbara, DEVETAK, Iztok. Mnenje bodočih učiteljev o srednješolski kemiji = Opinion of the future teachers on secondary school chemistry. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 982-995, graf. prikazi. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4345. [COBISS.SI-ID 11407177]

4. KENDA, Maša, SLAPNIČAR, Miha, GOLLI, Bojan. Uporaba svetlečih palčk pri pouku kemije in fizike = Using glowsticks in teaching chemistry and physics. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 996-1006, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4334. [COBISS.SI-ID 11407433]

5. SLAPNIČAR, Miha, TOMPA, Valerija, GLAŽAR, Saša A. Razumevanje kemijskih pojmov na submikroskopski ravni pri učencih devetega razreda osnovne šole = Understanding of chemical concepts at the sub-microscopic level of the ninth grade students of elementary school. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 1007-1021, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4344. [COBISS.SI-ID 11407689]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Pre-service primary school teachersʼ understanding of chemical bond at the submicroscopic level. V: 13th European Conference on Research in Chemical Education, 7-10 September 2016, Barcelona, Spain. Book of abstracts. Barcelona: Pacific World, 2016, str. 152. [COBISS.SI-ID 11159369]

7. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. Monitoring authentic chemistry problem solving with the eye-tracking method. V: 13th European Conference on Research in Chemical Education, 7-10 September 2016, Barcelona, Spain. Book of abstracts. Barcelona: Pacific World, 2016, str. 206. [COBISS.SI-ID 11159625]

8. SLAPNIČAR, Miha, HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok. Razumevanje besedilnega in slikovnega gradiva o topnosti pri bodočih učiteljih kemije. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 51-52. [COBISS.SI-ID 10895433]

9. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Factors of studentsʼ effectiveness in solving chemistry tasks based upon sub-micro representations. International Symposium on STEM Education (ISSE), 1 str. http://www.luma.fi/isse-2016/4230#session8. [COBISS.SI-ID 11044937]

10. PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A. The triplet relationship in science concepts representations and problem solving. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 103. [COBISS.SI-ID 11156809]

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Coping and emotion regulation strategies in adulthood : specificities regarding age, gender and level of education. Društvena istraživanja, ISSN 1330-0288, 2016, god. 25, br. 1, str. 43-62, tabele, doi: 10.5559/di.25.1.03. [COBISS.SI-ID 11001673]

2. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Emotion regulation and coping strategies in pedagogical students with different attachment styles. Japanese psychological research, ISSN 0021-5368, 2016, vol. 58, no. 4, str. 355-366, tabeli. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpr.12130/epdf, doi: 10.1111/jpr.12130. [COBISS.SI-ID 11294793]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. VODOPIVEC, Jan, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, GERŠAK, Gregor. Ocenjevanje čustev učencev med poukom s pomočjo orodja FaceReader. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572, 25). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. B, str. 153-156, ilustr. [COBISS.SI-ID 11552852]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : predstavitvena delavnica, Kulturni bazar 2016: Kultura se predstavi, 31. marec 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11004233]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. REMS, Polona. Spoznanja o delovanju možganov in nevromiti pri bodočih učiteljih razrednega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Rems], 2016. 64 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3684. [COBISS.SI-ID 11140681]

6. REJEC, Tina. Strategije spoprijemanja s stresnimi situacijami pri mladostnikih z disleksijo : samoporočanje mladostnikov in poročanje njihovih razrednih učiteljev ter mater : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Rejec], 2016. 146 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3603/. [COBISS.SI-ID 11108937]

7. ROLIH, Mojca. Učinki treninga socialno-interaktivnih veščin na nasilno vedenje učencev 4. razreda : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rolih], 2016. 89 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4136. [COBISS.SI-ID 11328585]

 

Recenzent

8. ZUPANČIČ, Maja. Psihološke teme o razvoju otrok v različnih kulturah. 1. izd. Ljubljana: i2: Centerkontura, 2016. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-6348-96-6. ISBN 978-961-6252-22-5. [COBISS.SI-ID 287162624]

TOMA STRLE [32198]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STRLE, Toma. Odločanje : od laboratorija do resničnosti vsakdanjega življenja. Analiza, ISSN 1408-2969, 2016, letn. 20, št. 1, str. 61-84. [COBISS.SI-ID 11376713]

2. STRLE, Toma. Feeling and thinking about the future : offline metacognition in decision-making. Interdisciplinary description of complex systems, ISSN 1334-4676. [Online ed.], 2016, letn. 14, št. 4, str. 331-343. http://indecs.eu/2016/indecs2016-pp331-343.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4063, doi: 10.7906/indecs.14.4.1. [COBISS.SI-ID 11281993]

3. STRLE, Toma. Embodied, enacted and experienced decision-making. Phainomena, ISSN 1318-3362, nov. 2016, letn. 25, št. 98/99, str. 83-107. [COBISS.SI-ID 513568386]

4. STRLE, Toma. Embodied, enacted and experienced decision-making. Phainomena, ISSN 2232-6650, 2016, letn. 25, št. 98-99, str. 83-107. http://phainomena.com/wp-content/uploads/2016/12/PHAINOMENA-98-99_e-verzija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4304. [COBISS.SI-ID 11397193]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

5. STRLE, Toma. On the necessity of foundations, intersubjectivity and cognitive science. Constructivist Foundations, ISSN 1782-348X, 2016, vol. 11, no. 2, str. 387-389. http://www.univie.ac.at/constructivism/journal//11/2/387, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3391. [COBISS.SI-ID 10950217]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

6. STRLE, Toma. Odločanje kot opomenjanje : kritični pogled na sodobne pristope k raziskovanju odločanja. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 13. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 19th International Multiconference Information Society - IS 2016, 13 October 2016, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2016, str. 50-54. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2016/IS2016_Volume_B%20-%20Kognitivna.pdf. [COBISS.SI-ID 11281737]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. STRLE, Toma. Nekatere težave naturalizacije fenomenologije = Some problems with naturalizing phenomenology. V: Filozofski simpozij o delu prof. dr. Andreja Uleta = Symposium in honor of prof. dr. Andrej Ule : Modra soba, Filozofska fakulteta, UL, petek, 8. 4. 2016 in sobota, 9. 4. 2016. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti in Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016, str. 10. http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Novice/April%202016%20OK/simpozij%20ule%20program%20in%20povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID 10977097]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. MARKIČ, Olga, STRLE, Toma, KORDEŠ, Urban. Predgovor = Foreword. V: MARKIČ, Olga (ur.), et al. Kognitivna znanost : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 13. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 19th International Multiconference Information Society - IS 2016, 13 October 2016, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2016, str. 3. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2016/IS2016_Volume_B%20-%20Kognitivna.pdf. [COBISS.SI-ID 11281225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Analiza. Strle, Toma (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. [COBISS.SI-ID 67716608]

10. MARKIČ, Olga (urednik), GAMS, Matjaž (urednik), STRLE, Toma (urednik), KORDEŠ, Urban (urednik). Kognitivna znanost : zbornik 19. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2016, 13. oktober 2016, [Ljubljana, Slovenija] : zvezek B = Cognitive science : proceedings of the 19th International Multiconference Information Society - IS 2016, 13 October 2016, Ljubljana, Slovenia : volume B. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2016. ISBN 978-961-264-098-9. http://library.ijs.si/Stacks/Proceedings/InformationSociety/2016/IS2016_Volume_B%20-%20Kognitivna.pdf. [COBISS.SI-ID 29867047]

 

Oseba, ki intervjuva

11. GREME, Megan (intervjuvanec). "Creativityʼs not orderly". Črna škatla, ISSN 2386-0103, 1. 12. 2016, 1 str. http://www.crnaskatla.si/2016/12/strle-grime-video-interview/. [COBISS.SI-ID 11374665]

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BAJC, Jure, ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina. Deset let Verižnega eksperimenta. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2016, letn. 21, št. 2, str. 53-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 11319881]

2. SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Aktivnosti o svetlobi in barvah pri pouku naravoslovnih vsebin. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. 28-31, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3399. [COBISS.SI-ID 10948425]

3. SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Barve svetlobe ali igra luči skozi oči naravoslovca. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. 32-34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3400. [COBISS.SI-ID 10948681]

4. SUSMAN, Katarina. Tekoči kristali. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2016, letn. 20, št. 3, str. 16, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3720. [COBISS.SI-ID 11052361]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

5. PAVLIN, Jerneja, SUSMAN, Katarina. Prepoznavanje primanjkljajev v znanju kot osnova za oblikovanje didaktičnih iger v naravoslovju = Identification of knowledge deficit as a basis for designing of didactic games in science. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 143-154, ilustr., tabeli. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4339. [COBISS.SI-ID 11405641]

6. JERAJ, Tina, SUSMAN, Katarina. Uporaba animiranih filmov in risank pri poučevanju naravoslovnih tematik = Animated movies and cartoons in teaching science topics. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 1138-1150, ilustr., tabela. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4346. [COBISS.SI-ID 11408969]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. SUSMAN, Katarina, PEČAR, Maja. Light and colours - creative teaching materials for laboratory work. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 48. [COBISS.SI-ID 11157321]

8. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Didactic games in science - designing and learning. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 147. [COBISS.SI-ID 11158089]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. DEVETAK, Iztok, ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Dotik narave 7, [Zvezek za aktivno učenje naravoslovja v 7. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-271-284-6. [COBISS.SI-ID 284607232]

10. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik, ilustrator), ROZMAN, Lovro, SOPOTNIK, Maja, SUSMAN, Katarina. Naravoslovje 7, [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (71, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-629-5. [COBISS.SI-ID 284949760]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Repozitorij o Solčavskem. Susman (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. STROJ, Anja. Didaktične igre in igrače v prvih razredih mestnih in podeželskih osnovnih šol : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Stroj], 2016. VIII, 105 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3711. [COBISS.SI-ID 11151433]

13. JERAJ, Tina. Naravoslovni spodrsljaji v animiranih filmih in risankah : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Jeraj], 2016. 200 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3427. [COBISS.SI-ID 10974537]

14. NOVAK, Ines. Odzivi učencev na didaktične igre pri obravnavi gibanja pri predmetu Spoznavanje okolja : magistrsko delo. Ljubljana: [Novak, I.], 2016. IX, 116 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3473. [COBISS.SI-ID 11020105]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. IGLIČ, Neža. Uporaba didaktične igre pri poučevanju naravoslovnih vsebin v prvem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Iglič], 2016. X, 98 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3480. [COBISS.SI-ID 11030345]

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠIMENC, Marjan, ŠTRAUS, Mojca. Coleman's third report. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 2, str. 43-60. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/CEPS_Journal_6-2_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 2948695]

2. ŠIMENC, Marjan, KODELJA, Zdenko. Lifelong learning : from freedom to necessity. Creative education, ISSN 2151-4771, 2016, vol. 7, no. 12, str. 1714-1721. http://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?PaperID=69421, http://file.scirp.org/pdf/CE_2016080314590031.pdf, doi: 10.4236/ce.2016.712174. [COBISS.SI-ID 2954071]

3. VENDRAMIN, Valerija, ŠIMENC, Marjan. Preizkušanje enakosti med spoli v izobraževanju : uspešnost ter neoliberalni in postfeministični diskurzi. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 195-206. [COBISS.SI-ID 3011671]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ŠIMENC, Marjan. Ogroženost filozofije?. V: Strokovni posvet Ali filozofija izgublja mesto v šoli?, Maribor, 15. 1. 2016. Zbornik povzetkov. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo; [Ljubljana]: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2016, str. 10. [COBISS.SI-ID 2900311]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ŠIMENC, Marjan. Vpliv odločitev Ustavnega sodišča RS na koncepcijo zasebnega šolstva. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?. 1. izd. Ljubljana: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 2016, str. 47-66. [COBISS.SI-ID 10927433]

6. ŠIMENC, Marjan, SARDOČ, Mitja. Multiple dimensions of citizenship education implementation in Slovenia. V: KOVAČIĆ, Marko (ur.), HORVAT, Martina (ur.). Od podanika do građana : razvoj građanske kompetencije mladih. Zagreb: Institut za društvena istraživanja: GONG, cop. 2016, str. 187-199. [COBISS.SI-ID 2979927]

7. ŠIMENC, Marjan. Contexts of understanding therapeutic education. V: PETROVIĆ TRIFUNOVIĆ, Tamara (ur.), PUDAR, Gazela (ur.), KRSTIĆ, Predrag (ur.). Why still education?. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, cop. 2016, str. 57-76. [COBISS.SI-ID 2954583]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

8. ŠIMENC, Marjan. Uvod. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?. 1. izd. Ljubljana: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 2016, str. 5-8. [COBISS.SI-ID 10927177]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

9. ŠIMENC, Marjan. Nove prakse filozofije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 118 str. ISBN 978-961-253-196-6. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Zalozba/e-publikacije/Simenc_Nove-prakse-filozofije.pdf. [COBISS.SI-ID 286873344]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

10. JOVANOVIĆ, Staša (urednik), KODELJA, Zdenko (diskutant), ŠIMENC, Marjan (diskutant), BAUK, Dino (diskutant), TAŠNER, Veronika (diskutant). Status zasebnega in kakovost javnega šolstva : [oddaja Kaj pa univerza? na Radiu Študent, 26. 2. 2016 ob 14. uri]. http://radiostudent.si/univerza/kaj-pa-univerza/status-zasebnega-in-kakovost-javnega-%C5%A1olstva. [COBISS.SI-ID 2903895]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. ŠIMENC, Marjan, ŠTRAUS, Mojca. Colemanovo tretje poročilo : predavanje na drugem Seminarju Šolskega polja "50-letnica Colemanovega poročila" Pedagoška fakulteta UL, Ljubljana, 16. november 2016. [COBISS.SI-ID 3044439]

 

3.25 Druga izvedena dela

12. ŠIMENC, Marjan. Komu je napoti kakovostno javno šolstvo? : spomladanski seminar Šolskega polja : [predstavitev ob izidu knjige "Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?", Ljubljana, UL Pedagoška fakulteta, 20. april 2016]. [COBISS.SI-ID 2918743]

13. ŠIMENC, Marjan (diskutant), KODELJA, Zdenko (diskutant), GABER, Slavko (diskutant), KREK, Janez (diskutant). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo? : spomladanski seminar Šolskega polja : [razprava o prihodnosti slovenskega šolskega sistema ob izidu knjige "Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?", Ljubljana, UL Pedagoška fakulteta, 20. april 2016]. [COBISS.SI-ID 2918487]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Anthropos. Šimenc, Marjan (član uredniškega sveta 2013-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/2007_3_4.html, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query='keywords%3danthropos'&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 736516]

15. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

16. Metodički ogledi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

17. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

18. ŠIMENC, Marjan (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?. 1. izd. Ljubljana: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 2016. 120 str. ISBN 978-961-92131-5-5. http://www.sviz.si/novice/media/3662/media/KomuJeNapoti.pdf. [COBISS.SI-ID 283540992]

19. FUREDI, Frank, ŠIMENC, Marjan (urednik). Zapravljeno : zakaj šola ne izobražuje več, (Knjižna zbirka Krt, 181). Ljubljana: Krtina, 2016. 267 str. ISBN 978-961-260-097-6. [COBISS.SI-ID 286968320]

 

Recenzent

20. CEPS journal. Šimenc, Marjan (recenzent 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

21. Dve domovini. Šimenc, Marjan (recenzent 2016-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Inštitut za slovensko izseljenstvo: = Institute for Slovene Emigration Research, 1990-. ISSN 0353-6777. [COBISS.SI-ID 3025930]

22. GRUŠOVNIK, Tomaž. Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2016. 235 str. ISBN 978-961-6964-64-7. [COBISS.SI-ID 287352576]

23. KOMEL, Dean. Obeležja smisla, (Zbirka Forhum). Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2016. 117 str. ISBN 978-961-7014-00-6. [COBISS.SI-ID 287997696]

24. BRAČUN SOVA, Rajka. Umetnina - ljubezen na prvi pogled? : pedagoški pomen interpretacije v umetnostnem muzeju, (Digitalna knjižnica, Dissertationes, 28). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-270-239-7. http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/Dissertationes_28_ISBN_978-961-270-240-3_PDF/978-961-270-240-3.pdf. [COBISS.SI-ID 284257280]

 

Diskutant

25. GRAH, Matija. Je bil storjen prvi korak k privatizaciji šolstva? : javno in zasebno šolstvo. Delo, ISSN 0350-7521, 14. mar. 2016, št. 61, str. 25. [COBISS.SI-ID 2910039]

VERONIKA ŠINIGOJ [38726]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠULIGOJ, Veronika, AVSEC, Stanislav. Water and wind turbines optimisation using inquiry-based teaching : reaction case study. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2016, vol. 14, no. 1, str. 64-69, ilustr., tabele. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.14,%20No.1%20(2016)/10-Sinigoj-V.pdf. [COBISS.SI-ID 10963529]

2. ŠULIGOJ, Veronika, AVSEC, Stanislav. Attitudes and perception of future teachers toward design and technology. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2016, vol. 14, no. 4, str. 489-494, ilustr., tabela. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.14,%20No.4%20%282016%29/09-Sinigoj-V.pdf. [COBISS.SI-ID 11382857]

3. AVSEC, Stanislav, ŠULIGOJ, Veronika. Proactive technical creativity : mediating and moderating effects of motivation. World transactions on engineering and technology education, ISSN 1446-2257, 2016, vol. 14, no. 4, str. 540-545, tabeli, graf. prikaza. http://www.wiete.com.au/journals/WTE&TE/Pages/Vol.14,%20No.4%20%282016%29/18-Avsec-S.pdf. [COBISS.SI-ID 11382601]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

4. ŠULIGOJ, Veronika, JAMŠEK, Janez. Kratki testi v okviru kliničnih vaj za doseganje smiselnega učenja, kritičnega razmišljanja in inovativnosti = Short tests as part of laboratory practice for gaining meaningful learning, critical thinking and innovativity. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik petindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2016, 19. - 21. september 2016, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572, 25). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2016, zv. 8, str. 183-186, tabele. [COBISS.SI-ID 11202633]

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ANTONČIČ, Iva, ŠPARL, Primož. Classification of quartic half-arc-transitive weak metacirculants of girth at most 4. Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X. [Print ed.], 2016, vol. 339, iss. 2, str. 931-945. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012365X15003696, doi: 10.1016/j.disc.2015.10.015. [COBISS.SI-ID 1538016452]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. RAMOS RIVERA, Alejandra, ŠPARL, Primož. A generalization of Bouwer's graphs. V: Workshop on Algebraic Graph Theory : Pilsen, October 3-7, 2016. Plzeň: Fakulta aplikovaných věd, 2016, str. 10. https://www.iti.zcu.cz/agt16/img/agt16book.pdf. [COBISS.SI-ID 18145881]

3. ŠPARL, Primož, VASILJEVIĆ, Gorazd. Symmetric generalizations of generalized Petersen graphs to higher valencies. V: Workshop on Geometric and algebraic combinatorics : abstracts. [S. l.]: [s. n.], 2016, str. 18. http://bolyai.cs.elte.hu/gac/Pecs16-abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 11057993]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. ŠPARL, Primož. Giudici, Michael (5-WA2-SMS); Li, Cai Heng (5-WA2-SMS); Seress, Ákos; Thomas, Anne (4-GLAS-SMS): Characterising vertex-star transitive and edge-star transitive graphs. (English summary). - Israel J. Math. 205 (2015), no. 1, 35-72. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2016, mR3314582. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3314582.pdf. [COBISS.SI-ID 17917017]

5. ŠPARL, Primož. Morris, Joy (3-LETH); Spiga, Pablo (I-MILB-MPA): [wedge]-transitive digraphs preserving a Cartesian decomposition. (English summary). - J. Aust. Math. Soc. 99 (2015), no. 1, 85-107. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2016, mR3358305. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3358305.pdf. [COBISS.SI-ID 17917785]

6. ŠPARL, Primož. Minchenko, Marsha (5-MNSH-SM); Wanless, Ian M. (5-MNSH-SM): Quartic integral Cayley graphs. (English summary). - Ars Math. Contemp. 8 (2015), no. 2, 381-408. MathSciNet, ISSN 2167-5163, 2016, mR3448601. http://www.ams.org/mathscinet/pdf/MR3448601.pdf. [COBISS.SI-ID 17918553]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. ŠPARL, Primož. On half-arc-transitive graphs : predavanje v okviru Algebraic Graph Theory Seminar, 21st October 2016, Comenius University Bratislava, Slovakia. [COBISS.SI-ID 11429449]

8. ŠPARL, Primož. On half-arc-transitive graphs, Part II : predavanje v okviru Algebraic Graph Theory Seminar, 25th November 2016, Comenius University Bratislava, Slovakia. [COBISS.SI-ID 11429705]

9. ŠPARL, Primož, MIKLAVIČ, Štefko. On n-distance-balanced graphs : predavanje v okviru Bratislavský seminár z teórie grafov, 27. okt. 2016, Comenius University Bratislava, Slovakia. [COBISS.SI-ID 11337545]

10. ŠPARL, Primož. On symmetric generalizations of generalized Petersen praphs : predavanje na TopCombo seminar, Mississippi State University, 12th April 2016. [COBISS.SI-ID 10992201]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. 2016 PhD Summer School in Discrete Mathematics, Rogla, June 26 - July 2, 2016, RAMOS RIVERA, Alejandra, ŠPARL, Primož. A generalization of Bouwer's graphs : Rogla, 28. 6. 2016. [COBISS.SI-ID 18150233]

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KRPAČ, Franc, PETRUŠIČ, Tanja, ŠTEMBERGER, Vesna. Knowledge of the swimming of the female students at the Department of Primary Teachers Education at the Faculty of Education. V: Zbornik apstrakata = book of abstracts. Beograd: Visoka sportska i zdravstvena škola: =College of sports and health, 2016, str. 18. [COBISS.SI-ID 11155785]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. ILC KLUN, Mojca, ŠTEMBERGER, Vesna, RESNIK PLANINC, Tatjana, OGRIN, Matej, UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Republic of Slovenia. V: VLČEK, Petr (ur.), et al. Integrating physical education and geography : a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark, (Physical education and health education, vol. 2). Brno: Masarykova univerzita, 2016, str. 75-93, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 64041314]

3. HERGAN, Irena, UMEK, Maja, ŠTEMBERGER, Vesna, TRÁVNÍČEK, Marek, VLČEK, Petr. Examples of good practice. V: VLČEK, Petr (ur.), et al. Integrating physical education and geography : a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark, (Physical education and health education, vol. 2). Brno: Masarykova univerzita, 2016, str. 129-144, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 64051810]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

4. ŠTEMBERGER, Vesna. Didactics of PE in pre-school education. Didactics of PE in primary school education : predavanja na Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, 1st April - 1st July 2016. [COBISS.SI-ID 11161673]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Štemberger, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

Mentor pri magistrskih delih

6. ŠLAJKOVEC, Tina. Kompetence učiteljev razrednega pouka za zagotavljanje kakovosti predmeta Šport : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Šlajkovec], 2016. 306 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3601. [COBISS.SI-ID 11107401]

7. PIRIH, Ksenija. Opisno ocenjevanje pri predmetu Šport : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pirih Tavčar], 2016. XIIII, 200 str., [30] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3595. [COBISS.SI-ID 11100233]

8. ŽUŽEK, Urša. Priljubljenost vaj aerobike v primerjavi z gimnastičnimi vajami v uvodnem delu ure športa pri petošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Žužek], 2016. VIII, 87 str., [16] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4041. [COBISS.SI-ID 11288393]

9. ŠPEHAR, Vesna. Primerjava mnenj učencev o pedagoških ravnanjih njihovih učiteljev pri učenju plavanja : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Špehar], 2016. 71 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3797. [COBISS.SI-ID 11184201]

10. JANČIČ, Nina. Stališča razrednih učiteljev do športa v povezavi s kakovostjo izvajanja športno-vzgojnega procesa : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jančič], 2016. 232 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3608. [COBISS.SI-ID 11111497]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. KRUŠIČ, Maja. Kompetence učiteljev za izvajanje športne aktivnosti v podaljšanem bivanju : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Krušič], 2016. 95 str., [9] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3552. [COBISS.SI-ID 11072329]

12. KUMP, Gašper. Mnenje razrednih učiteljev o poučevanju malega rokometa : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Kump], 2016. X, 90 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3408. [COBISS.SI-ID 10964297]

13. GABRIČ, Laura. Mnenje učencev o različnih vrstah elementarnih iger v glavnem delu ure pri predmetu šport : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Gabrič], 2016. VII, 70 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3642. [COBISS.SI-ID 11127369]

14. BERLOT, Kaja. Nordijsko smučanje v prvem in drugem triletju osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Berlot], 2016. VII, 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3668. [COBISS.SI-ID 11136841]

15. PERNUŠ, Natalija. Povezanost med gibalnimi dejavnostmi in znanjem angleščine pri učencih drugega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Pernuš], 2016. VIII, 101 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3423. [COBISS.SI-ID 10973257]

16. KUPEC, Lucija. Povezanost med količino in intenzivnostjo gibalne/športne aktivnosti ter gibalnimi sposobnostmi otrok, starih od 6 do 9 let : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Kupec], 2016. IX, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4209. [COBISS.SI-ID 11354697]

17. ŠUŠTERŠIČ, Tanja. Vpliv razteznih vaj na pozornost učencev v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Šušteršič], 2016. 90 str., [13] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3799. [COBISS.SI-ID 11184713]

 

Somentor pri magistrskih delih

18. DULAR, Rosana. Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, gibalne sposobnosti in gibalne navade 7 do 9-letnih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Dular], 2016. 116 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4082. [COBISS.SI-ID 11308617]

 

Recenzent

19. AŠKERC VENIGER, Katarina (urednik), CVETEK, Slavko (urednik, recenzent), FLORJANČIČ, Viktorija (urednik), KLEMENČIČ, Manja (urednik), MARENTIČ-POŽARNIK, Barica (urednik, avtor dodatnega besedila), RUTAR, Sonja (urednik). Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6628-49-5. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 285282816]

NIKA ŠUŠTERIČ [50601]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.11 Diplomsko delo

1. ŠUŠTERIČ, Nika. Koncepti inkluzivne edukacije v teoriji in praksi : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Šušterič], 2016. 77 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3641. [COBISS.SI-ID 11127113]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2016

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. TANCIG, Simona. Od Prousta do Twitterja - nevroedukacijske raziskave bralne pismenosti v digitalni dobi. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 13-14. [COBISS.SI-ID 10896201]

2. TANCIG, Simona, VERNIK, Teja. Relations between teacher's perception of nature - nurture question, neuromyths, and metaphorical conception of teaching students with learning disorders. V: Neuroscience and education : [abstracts]. Amsterdam: [Royal Tropical Institute], 2016, str. 59. http://www.sig22neuroeducation.com/uploads/2/3/9/9/23993125/programbook_meeting_final.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4359. [COBISS.SI-ID 11439433]

3. TANCIG, Simona. Oči kože in misleča roka - utelešena kognicija v nevroznanosti in edukaciji. Psihološka obzorja, ISSN 2350-5141. [Spletna izd.], 2016, letn. 25, str. 119. http://psiholoska-obzorja.si/arhiv_clanki/2016/povzetki_kongres_psih_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11417929]

4. TANCIG, Simona. Implementacija in integracija edukacijske nevroznanosti v študijske programe in raziskave na pedagoškem področju v našem prostoru. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016, str. 17. [COBISS.SI-ID 11225673]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. TANCIG, Simona. Od Prousta do twitterja - nevroedukacijske raziskave. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 9-26. [COBISS.SI-ID 11108169]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

6. TANCIG, Simona. Nevroznanost in edukacija - kako biti, znati in delovati v digitalni dobi? : plenarno predavanje na Mednarodni konferenci EDUvision - Vizija in izzivi poučevanja prihodnjih generacij, Ljubljana, 3. december 2016. [COBISS.SI-ID 11429961]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

7. GERŠAK, Vesna. Ustvarjalni gib kot celostni učni pristop v osnovni šoli : doktorska disertacija. Ljubljana: [V. Geršak], 2016. 330 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3540. [COBISS.SI-ID 11065161]

 

Mentor pri magistrskih delih

8. MIKLAVČIČ, Špela. Intervencijski program za celostno obravnavo deklice z dispraksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Miklavčič], 2016. VII f., 142 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3835. [COBISS.SI-ID 11198537]

9. KOSIRNIK, Andreja. Razvijanje samoregulacijskih strategij pri učencih z učnimi težavami : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kosirnik], 2016. VII, 193 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3602. [COBISS.SI-ID 11107657]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. TAŠNER, Maja. Prepričanja, znanja in izkušnje učiteljev s poučevanjem učencev iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Tašner], 2016. XIII, 106 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4323. [COBISS.SI-ID 11419209]

 

Somentor pri magistrskih delih

11. TEGELJ, Teja. Vloga telesnosti in multisenzorne integracije v likovnem izobraževanju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Tegelj], 2016. 157 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3584. [COBISS.SI-ID 11095113]

 

Recenzent

12. KOMPARE, Alenka, RUPNIK VEC, Tanja. Kako spodbujati razvoj mišljenja : od temeljnih miselnih procesov do argumentiranja. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. 327 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0339-8. [COBISS.SI-ID 286938624]

VERONIKA TAŠNER [31048]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. The age of studies and reports : selected elements concerning the background of encounters defining the power of education. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 2, str. 61-80, tabeli. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_2/cepsj_pp_61-80_Tasner_Gaber.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/3725/. [COBISS.SI-ID 11070537]

2. KOS, Živa, TAŠNER, Veronika, GABER, Slavko. Možnosti in meje konceptualizacij ter praks ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 29-49. [COBISS.SI-ID 3014487]

3. TAŠNER, Veronika, KOS, Živa, GABER, Slavko. Vzpostavljanje edukacijske meritokracije kot vodilne racionalnosti sodobnega izobraževanja v neoliberalno orientiranih družbah. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 51-73. [COBISS.SI-ID 3014743]

4. GABER, Slavko, KOS, Živa, TAŠNER, Veronika. Premene v družbi, spremembe v šoli. Šolsko polje, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2016, letn. 27, št. 5/6, str. 75-93. [COBISS.SI-ID 3014999]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, TAŠNER, Veronika, SOČAN, Gregor. Govor otrok : vpliv nekaterih socio-kulturnih dejavnikov družinskega okolja. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 14-15. [COBISS.SI-ID 10896457]

6. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Šolska uspešnost učenk in učencev - vpliv kuturnega in socialnega kapitala. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 41-42. [COBISS.SI-ID 10901065]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, TAŠNER, Veronika, SOČAN, Gregor. Govor otrok : vpliv nekaterih socio-kulturnih dejavnikov družinskega okolja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 43-67, ilustr. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/2016/Bralna-pismenost_Posvet-PeF-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 11109193]

8. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Vzdržnost kakovostnega slovenskega šolskega sistema v luči razprave o financiranju zasebnih šol. V: ŠIMENC, Marjan (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?. 1. izd. Ljubljana: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 2016, str. 67-84. [COBISS.SI-ID 10927689]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

9. JOVANOVIĆ, Staša (urednik), KODELJA, Zdenko (diskutant), ŠIMENC, Marjan (diskutant), BAUK, Dino (diskutant), TAŠNER, Veronika (diskutant). Status zasebnega in kakovost javnega šolstva : [oddaja Kaj pa univerza? na Radiu Študent, 26. 2. 2016 ob 14. uri]. http://radiostudent.si/univerza/kaj-pa-univerza/status-zasebnega-in-kakovost-javnega-%C5%A1olstva. [COBISS.SI-ID 2903895]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

10. GABER, Slavko, MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, TAŠNER, Veronika. Šolska uspešnost uspešnost učenk in učencev - vpliv kulturnega in socialnega kapitala : predavanje na mednarodnem posvetu Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 22. januar 2016. [COBISS.SI-ID 10888521]

11. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, TAŠNER, Veronika, SOČAN, Gregor. Vpliv nekaterih socio-kulturnih dejavnikov družinskega okolja : predavanje na mednarodnem posvetu Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, Ljubljana, 22. januar 2016. [COBISS.SI-ID 10888777]

 

3.25 Druga izvedena dela

12. VENDRAMIN, Valerija (diskutant), TAŠNER, Veronika (diskutant). Enakost dosežkov = enakost med spoloma? : neoliberalni in postfeministični diskurzi : PI pogovori : [diskusija v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 10. 2. 2016]. [COBISS.SI-ID 2898007]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. ŠIMENC, Marjan (urednik), TAŠNER, Veronika (urednik). Komu je napoti kakovostno javno šolstvo?. 1. izd. Ljubljana: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 2016. 120 str. ISBN 978-961-92131-5-5. http://www.sviz.si/novice/media/3662/media/KomuJeNapoti.pdf. [COBISS.SI-ID 283540992]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

14. SITAR, Erika. Obravnava učencev glede na spol v razredu v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Sitar], 2016. 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3465. [COBISS.SI-ID 11015753]

15. PETERKA, Ana. Socialna sprejetost otrok priseljencev v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Peterka], 2016. 97 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3451. [COBISS.SI-ID 10999369]

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. FRELIH, Urška, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, UMEK, Maja. Učenje branja slikovnega gradiva v drugem razredu. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 32. [COBISS.SI-ID 10899529]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Juniorjev likovni ekonatečaj Voda je življenje : utemeljitev žirije. National geographic junior, ISSN 1854-5211, 2016, 1 str. http://junior.si/aktualno/slovenija/zachel_se_je_likovni_ekonatechaj/. [COBISS.SI-ID 11026249]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Likovnost je neskončna igra novih oblik. V: Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj prireja 48. razstavo Likovni svet otrok 2016. Šoštanj: Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha, 2016, str. 4-8. [COBISS.SI-ID 11022153]

4. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Sodobna arhitektura in prostorska identiteta. V: Po Fabianijevih poteh. Dutovlje: OŠ Dutovlje; Komen: OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, 2016, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 11304009]

5. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Gledati svet globalno, ustvarjati prostor lokalno. V: Po Fabianijevih poteh. Dutovlje: OŠ Dutovlje; Komen: OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, 2016, str. 9-11. [COBISS.SI-ID 11304265]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

6. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). Dan po tem : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 30. 8. - 16. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 11149129]

7. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik), et al. Kras, odsev prostora : razstava Društva likovnih pedagogov Primorja : Grajžarjeva galerija, Štanjel, 1. 10. 2016 - 15. 11. 2016. [COBISS.SI-ID 11300681]

8. BRATUŠA, Mirko (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), JERČIČ JAKOB, Anja (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). Razstava likovnih del profesorjev Oddelka za likovno pedagogiko : ob tednu Univerze : Galerija Pef, Ljubljana, 7. 12. 2016 - 13. 1. 2017. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4280. [COBISS.SI-ID 11377225]

9. BRATUŠA, Mirko (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), KOVAČIČ, Bojan (umetnik), MAKŠE, Roman (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), PODOBNIK, Uršula (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz (umetnik). "V navdih" : razstava del profesorjev Oddelka likovne pedagogike Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani : Šubičeva hiša, Poljane nad Škofjo Loko, 16. mar. - 14. apr. 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3383. [COBISS.SI-ID 10946121]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Urban landscapes : predavanje na Karl-Franzens-Universität, Center for Inter-American studies, 10th - 14th October 2016. [COBISS.SI-ID 11303497]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. AR. Arhitektura, raziskave. Tomšič Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2001-. ISSN 1580-5573. http://www.fa.uni-lj.si/default.asp?id=2577. [COBISS.SI-ID 111220736]

12. CEPS journal. Tomšič-Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih

13. NOVAK TROBENTAR, Petra. Digitalne zgodbe pri likovni umetnosti v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Novak Trobentar], 2016. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4042. [COBISS.SI-ID 11288905]

14. JAMNIK OBLAK, Andreja. Odnos med likovno umetnostjo in šolskim predmetom likovna umetnost v našem prostoru skozi čas : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jamnik Oblak], 2016. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4106. [COBISS.SI-ID 11316041]

15. HERLEC, Manca. Trajnost znanja likovnih pojmov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Herlec], 2016. 123 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3522. [COBISS.SI-ID 11057225]

16. VEBER ZAZULA, Jasna. Vpliv likovne umetnosti na medsebojne odnose učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Veber Zazula], 2016. 107 str., XXXVI, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3510. [COBISS.SI-ID 11049033]

17. ZORJAN, Marlene. Vpliv organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa likovne umetnosti na dosežke učencev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zorjan], 2016. 220 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3474. [COBISS.SI-ID 11020617]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

18. MIHALIČ DEŠKOVIČ, Sara. Dojemanje arhitekturnega objekta v očeh prebivalcev v ožjem urbanem prostoru : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Mihalič Deškovič], 2016. 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3525. [COBISS.SI-ID 11060297]

19. REJEC, Ana. Medpodročno povezovanje med risanjem in kiparstvom : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Rejec], 2016. 86 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4268. [COBISS.SI-ID 11373129]

20. ZOREC, Špela. Ustvarjalnost razrednih učiteljev pri likovni umetnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Zorec], 2016. [72] str., [29] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3902. [COBISS.SI-ID 11225929]

21. RAZPET, Erika. Združevanje slikanja in fotografije kot pot k razumevanju abstrakcije : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Razpet], 2016. V, 98 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4148. [COBISS.SI-ID 11332425]

 

Mentor pri specialističnih delih

22. ŠKRBEC, Katarina. Pomoč z umetnostjo za osebo z motnjami v duševnem razvoju : specialistično delo. Ljubljana: [K. Škrbec], 2016. IX, 135 str., [1] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3960. [COBISS.SI-ID 11250505]

23. KUHAR, Maja. Uporaba novih medijev pri likovni dejavnosti v zgodnjem otroštvu : specialistično delo. Ljubljana: [M. Kuhar], 2016. 93 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4189. [COBISS.SI-ID 11344969]

 

Somentor pri magistrskih delih

24. FRELIH MEGLIČ, Urška. Poučevanje in učenje s slikovnim gradivom pri spoznavanju okolja v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Frelih Meglič], 2016. VII, 172 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3442. [COBISS.SI-ID 10985545]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

25. MIROSAVLJEVIĆ, Nace. Poučevanje linearne perspektive ob uporabi Dürerjevega modela : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Mirosavljević], 2016. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4224. [COBISS.SI-ID 11360329]

 

Somentor pri specialističnih delih

26. KOVAČ, Katarina. Vpliv likovnih dejavnosti na zadovoljstvo z življenjem starostnikov v domu upokojencev : specialistično delo. Ljubljana: [K. Kovač], 2016. 128 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3430. [COBISS.SI-ID 10979401]

GREGOR TORKAR [23553]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. FERK SAVEC, Vesna, HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Beyond the use of an explanatory key accompanying submicroscopic representations. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2016, vol. 63, no. 4, str. 864-873, tabele, graf. prikazi. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/2835/1127, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4290, doi: 10.17344/acsi.2016.2835. [COBISS.SI-ID 11383113]

2. POPOVIC, Milica, ŠUŠTAR, Vid, GRIČAR, Jožica, ŠTRAUS, Ines, TORKAR, Gregor, KRAIGHER, Hojka, DE MARCO, Ario. Identification of environmental stress biomarkers in seedlings of European beech (Fagus sylvatica) and Scots pine (Pinus sylvestris). Canadian journal of forest research, ISSN 0045-5067, 2016, vol. 46, no. 1, str. 58-66, ilustr., doi: 10.1139/cjfr-2015-0274. [COBISS.SI-ID 4086011]

3. TORKAR, Gregor, MAVRIČ, Irma. Young Slovenian learnersʼ knowledge about animal diversity on different continents. International journal of biology education, 2016, vol. 5, issue 1, 11 str. (PDF), ilustr., tabele. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijobed/article/view/5000129912/5000170351, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3635, doi: 10.20876/ijobed.07914. [COBISS.SI-ID 11124809]

4. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez, ANŽLOVAR, Urška, TORKAR, Gregor. Preschool childrenʼs understanding of pro-environmental behaviours : is it too hard for them?. International journal of environmental and science education, ISSN 1306-3065, vol. 11, issue 12, str. 5554-5571, tabele. http://www.ijese.net/makale/723, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3714. [COBISS.SI-ID 11158601]

5. TORKAR, Gregor. Secondary school studentsʼ environmental concerns and attitudes toward forest ecosystem services : implications for biodiversity education. International journal of environmental and science education, ISSN 1306-3065, 2016, vol. 11, issue 18, str. 11019-11031, tabele, graf. prikazi. http://www.ijese.net/makale/1485, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4291. [COBISS.SI-ID 11327049]

6. TORKAR, Gregor. Secondary school students´ environmental concerns : a case study from Slovenia. Polish journal for sustainable development, ISSN 2450-3746, 2016, tom 20, str. 177-182, ilustr. http://www2.univ.rzeszow.pl/wbr/zeszyty/en/issues/20/PJfSD20-19.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/4329/. [COBISS.SI-ID 11418697]

7. SAMGINA, Tatiana, TOLPINA, Mirjam D., TREBŠE, Polonca, TORKAR, Gregor, ARTEMENKO, Konstantin A., BERGQUIST, Jonas, LEBEDEV, Albert T. LTQ Orbitrap Velos in routine de novo sequencing of non-tryptic skin peptides from the frog Rana latastei with traditional and reliable manual spectra interpretation. Rapid communications in mass spectrometry, ISSN 0951-4198, 2016, vol. 30, iss. 2, str. 265-276. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/rcm.7436/epdf, doi: 10.1002/rcm.7436. [COBISS.SI-ID 4968299]

 

1.04 Strokovni članek

8. BERONJA, Jana, LAH, Maja, MEDVED, Alenka, OBLAK, Maja, HRAST, Špela, ŽEMLJA, Mojca, GAMS, Miha, TREBŠE, Polonca, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Učenje naravoslovja in zasledovanje očesnih gibov. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2016, št. 1, str. 1-4, ilustr. http://kemija.net/stevilke/220. [COBISS.SI-ID 10907977]

9. ERZAR, Ema, GROHAR, Neja, JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa, JAMNIK ZUPANČIČ, Bernarda, KRAMAR, Saša, OGRIS, Rudi, ŠKOFIC, Mojca, VALENČIČ, Matej, TORKAR, Gregor. Naravi naproti II : predstavitev projekta in rezultati. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2016, letn. 20, št. 2, str. 12-14, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3403. [COBISS.SI-ID 10948169]

10. ROVŠEK, Barbara, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, ŽIGON, Sašo. Kresnička 2016 - naloge. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2016, letn. 20, št. 3, str. 10-15, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3719. [COBISS.SI-ID 11052105]

11. TORKAR, Gregor. Nekaj predlogov uporabe slik v sredici revije. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2016, letn. 20, št. 3, str. 17-22, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3722. [COBISS.SI-ID 11054665]

12. TORKAR, Gregor. Nekatera pomembna izhodišča za poučevanje biotske pestrosti v šoli. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2016, letn. 20, št. 3, str. 23-26, ilustr., tabela. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3723. [COBISS.SI-ID 11055177]

13. TORKAR, Gregor. Kako otrokom demonstrirati odzivanje rastlin na dražljaje iz okolja?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2016, letn. 20, št. 3, str. 27, ilustr., tabela. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3721. [COBISS.SI-ID 11055689]

14. ROVŠEK, Barbara, TORKAR, Gregor, KRNEL, Dušan, ŽIGON, Sašo. Kresnička 2016/2017 - poskusi. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2016, letn. 21, št. 1, str. 24-33, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4285. [COBISS.SI-ID 11377481]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

15. TORKAR, Gregor. Biotska pestrost v šoli : kje, kdaj in kako jo poučevati? = Biodiversity in school : where, when and how to teach it?. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 126-134, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4347. [COBISS.SI-ID 11391817]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

16. TORKAR, Gregor, VALENČAK, Sanja. The importance of nature protection areas for conservation education : the case of Kozjansko Regional Park in Slovenia. V: DIŠLERE, Vija (ur.). Rural Environment. Education. Personality. (REEP), (Rural environment. Education. Personality (Print), ISSN 2255-8071, No. 9, 2016). Jelgava: The Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, 2016, no. 9, str. 44-49, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 11003465]

17. PRAPROTNIK, Luka, ŽMAVČIČ, Tea, TORKAR, Gregor. Optimizacija eksperimenta za ponazoritev evapotranspiracije pri naravoslovnih predmetih = Optimization of an experiment showing evapotranspiration for science school subjects. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 961-973, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4342. [COBISS.SI-ID 11404617]

18. PRAPROTNIK, Luka, SELIČ, Sendi, TORKAR, Gregor. Optimizacija eksperimenta za ponazoritev procesa fotosinteze pri naravoslovnih predmetih = Optimization of an experiment showing processes of photosynthesis for science school subjects. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 974-981, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4343. [COBISS.SI-ID 11404873]

19. HRAST, Špela, TORKAR, Gregor, FERK SAVEC, Vesna. Vloge legende v kemijskih nalogah temelječih na submikroskopskih predstavitvah = The role of the explanatory key in solving chemical tasks involving submicroscopic representations. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 1023-1033, ilustr., tabela. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4348. [COBISS.SI-ID 11405129]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

20. HRAST, Špela, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Studentsʼ focus on 2D and 3D images of molecule models when solving simple chemical tasks. V: 13th European Conference on Research in Chemical Education, 7-10 September 2016, Barcelona, Spain. Book of abstracts. Barcelona: Pacific World, 2016, str. 207. [COBISS.SI-ID 11159881]

21. MEZEK, Saša, TORKAR, Gregor. Piktogrami zavarovanih območij narave in njihovo dojemanje med učenci. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 49. [COBISS.SI-ID 10903369]

22. HRAST, Špela, BERONJA, Jana, LAH, Maja, MEDVED, Alenka, OBLAK, Maja, ŽEMLJA, Mojca, GAMS, Miha, TREBŠE, Polonca, DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor. Uporaba različnih modelov molekul za reševanje preprostih nalog o zgradbi snovi. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 10904393]

23. TORKAR, Gregor. Studentsʼ environmental concerns and perceptions of forest ecosystem services. V: ERIDOB 2016 : programme & abstracts : Eleventh Conference of European Researchers in Didactics of Biology, 5th - 9th September 2016, Karlstad, Sweden. [Karlstad]: [s. n.], 2016, str. 143. https://www5.kau.se/sites/default/files/Dokument/subpage/2015/01/conference_programme_and_abstracts_for_eridob_2016_13339.pdf. [COBISS.SI-ID 11464265]

24. ROVŠEK, Barbara, TORKAR, Gregor. Assessment of experimental work in science competition. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 122. [COBISS.SI-ID 11157577]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. MEZEK, Saša, TORKAR, Gregor. Piktogrami zavarovanih območij narave in njihovo dojemanje med učenci. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), DAGARIN FOJKAR, Mateja (ur.). Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 195-210. [COBISS.SI-ID 11115337]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

26. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Tri dvoživke. Ljubljana: Hart, 2016. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, jesen 2016, letn. 21, št. 1, str. 37, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4289. [COBISS.SI-ID 11378505]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

27. TORKAR, Gregor, BRATOŽ OPAŠKAR, Polonca (avtor, ilustrator). Gospodinjstvo 5, Učbenik za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-271-005-7. [COBISS.SI-ID 284845056]

 

2.05 Drugo učno gradivo

28. TORKAR, Gregor, BRATOŽ OPAŠKAR, Polonca (avtor, ilustrator). Gospodinjstvo 5, [Delovni zvezek za gospodinjstvo v petem razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 71, [8] str., ilustr. ISBN 978-961-271-006-4. [COBISS.SI-ID 284464640]

29. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik), KOVIČ, Miloš, RUTAR, Diana, TANKO, Martina, TORKAR, Gregor. Naravoslovje 6, [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (79, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-628-8. [COBISS.SI-ID 283673600]

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

30. BRODERICK, Nicola, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, KRNEL, Dušan, TORKAR, Gregor. Energy. [S. l.: s. n., 201?]. 50 str., ilustr. http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/sustain/energy_handbook.pdf. [COBISS.SI-ID 11298377]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

31. KOSTANJEVEC, Stojan, JURIŠEVIČ, Mojca, TORKAR, Gregor, STARC, Gregor. Prehransko vedenje in telesna dejavnost osmošolcev : ugotovitve raziskave. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 2016. 47 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 11626313]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

32. TORKAR, Gregor. Ecology and biodiversity in vertical education : vabljeno predavanje pri projektu TEALEAF, St. Patrick College, DCU - Dublin City University, 3rd July 2016. https://sites.google.com/a/tealeaf-project.eu/tealeaf-project/summer-course-dublin-1/lecture-1---gregor-torkar. [COBISS.SI-ID 11084617]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

33. LUŽNIK ČREP, Monika, TORKAR, Gregor. Creativity of three- and four-year-olds in science activities : predavanje na 15th International ECHA Conference "Talents in motion" - encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange, March 2-5, 2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 10936905]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

34. Dedi. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

35. European journal of health and biology education. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Amsterdam: Lectito journals, 2012-. http://www.lectitojournals.com/european-journal-of-health-and-biology-education. [COBISS.SI-ID 10991945]

36. International journal of educational methodology. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2016-). Reno, NV: Tayfun Yagar, 2015-. ISSN 2469-9632. http://www.ijem.com/. [COBISS.SI-ID 11549769]

37. Journal for nature conservation. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Elsevier: Jena, 199?-. ISSN 1617-1381. http://www.sciencedirect.com/science/journal/16171381. [COBISS.SI-ID 336635]

38. Repozitorij o Solčavskem. Torkar, Gregor (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

39. Varstvo narave. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. [COBISS.SI-ID 6433794]

 

Mentor pri magistrskih delih

40. ŠALAJA, Nataša. Programi obiskovanja Naravnega rezervata Škocjanski zatok s ciljem spodbujanja odgovornega vedenja do narave = Škocjanski zatok nature reserve visitation programmes aiming at encouraging responsible behavior towards nature : magistrsko delo : M. Sc. thesis. Ljubljana: [N. Šalaja], 2016. XIII f., 201 str., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/gozdarstvo/md_salaja_natasa.pdf. [COBISS.SI-ID 4359846]

41. PECIN, Tatjana. Spodbujanje učencev k oblikovanju pozitivnih stališč do okolja pri pouku geografije v 6. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pecin Završan], 2016. XII, 178 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3896. [COBISS.SI-ID 11222601]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

42. SLANC, Ana. Razumevanje difuzije in osmoze pri bodočih učiteljih biologije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Slanc], 2016. 54 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3926. [COBISS.SI-ID 11234889]

43. MEZEK, Saša. Vpliv piktogramov na dojemanje dovoljenih in prepovedanih dejavnosti v zavarovanih območjih narave med četrtošolci in petošolci : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Mezek], 2016. XII, 71 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3345. [COBISS.SI-ID 10889801]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2016

44. KRAŠOVEC, Urša. Znanje osnovnošolcev o gozdu ter njihov odnos do gozda in njegovih ekosistemskih storitev : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Krašovec], 2016. X, 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3637. [COBISS.SI-ID 11126089]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

45. POTOČNIK, Robert. Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Potočnik], 2016. 294 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3495. [COBISS.SI-ID 11036233]

46. POTOČNIK, Robert. Ohranjanje in varovanje kulturne dediščine pri pouku likovne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [R. Potočnik], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3495. [COBISS.SI-ID 286749952]

 

Recenzent

47. VINKO, Damjan. Favna kačjih pastirjev (Odonata) Vipavske doline : diplomsko delo : univerzitetni študij = Dragonfly fauna (Odonata) of the Vipava River Valley : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [D. Vinko], 2016. XI, 45, [54] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4080975]

48. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf, ilustrator). Začetno naravoslovje, Kemija : [učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-253-192-8. [COBISS.SI-ID 286313472]

 

Član komisije za zagovor

49. VINKO, Damjan. Favna kačjih pastirjev (Odonata) Vipavske doline : diplomsko delo : univerzitetni študij = Dragonfly fauna (Odonata) of the Vipava River Valley : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [D. Vinko], 2016. XI, 45, [54] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 4080975]

50. KLANČIČAR, Dejan. Primerjava stališč dijakov novomeških gimnazij do biologije med letoma 2005 in 2015 : magistrsko delo = The comparision of attitudes towards biology of students from Novo mesto grammar schools between the years 2005 and 2015 : M. Sc. thesis. Ljubljana: [D. Klančičar], 2016. XV f., 164 str., [6] f., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/md_klancicar_dejan.pdf. [COBISS.SI-ID 875895]

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Challenges and responses to the vulnerability of families in a preschool context. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 29-49. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_29-49.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4326. [COBISS.SI-ID 11411273]

2. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Lifeworld-oriented family support. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 115-139. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_115-139.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4327. [COBISS.SI-ID 11411529]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek

3. KOBOLT, Alenka, STING, Stephan, TURNŠEK, Nada. Editorial : school and vulnerable families. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2016, vol. 6, no. 4, str. 5-10. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_6_4/pp_5-10.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4325. [COBISS.SI-ID 11410761]

 

1.04 Strokovni članek

4. TURNŠEK, Nada. Teachersʼ implicit theories on child participation in preschool. Athens journal of education, ISSN 2241-7958, 2016, vol. 3, issue 1, str. 7-18, tabela, graf. prikaz. http://www.athensjournals.gr/education/2016-3-1-1-Turnsek.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3381. [COBISS.SI-ID 10945353]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. RAPUŠ-PAVEL, Jana, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela. Akcijsko raziskovanje sodelovalnih oblik načrtovanja življenjskih potekov otrok iz ranljivih družin. V: GRIL, Alenka (ur.), et al. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016, str. 58-59. [COBISS.SI-ID 11226953]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. TURNŠEK, Nada. Approaches to diversity, equity and social inclusion in Slovenian preschools. V: MESSNER, Elgrid (ur.), WOREK, Daniela (ur.), PEČEK, Mojca (ur.). Teacher education for multilingual and multicultural settings, (Studienreihe der Pädagogischen Hochschule Steinmark, Bd. 7). Graz: Leykam, cop. 2016, str. 52-63. [COBISS.SI-ID 11319113]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. TURNŠEK, Nada. The role of positive measures in ensuring equal education opportunities : predavanje na 18th Annual International Conference on Education, 17 May 2016, Athens, Greece. [COBISS.SI-ID 11313225]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal. Turnšek, Nadica (član uredniškega odbora 2013-, gostujoči urednik 2016). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. FRELIH, Urška, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, UMEK, Maja. Učenje branja slikovnega gradiva v drugem razredu. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 32. [COBISS.SI-ID 10899529]

2. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Učenje branja in razumevanja zemljevidov. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 48. [COBISS.SI-ID 10894921]

3. UMEK, Maja. Novi pristup pripremi budučih nastavnika za inkluzivno obrazovanje = New approach to future teachers preparation for inclusive education. V: ĐEVIĆ, Rajka (ur.), GUTVAJN, Nikoleta (ur.), GRBIĆ, Sanja (ur.). Inkluzivno obrazovanje u funkciji pozitivnog razvoja dece : zbornik rezimea. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2016, str. 32, 108. [COBISS.SI-ID 11428681]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. ILC KLUN, Mojca, ŠTEMBERGER, Vesna, RESNIK PLANINC, Tatjana, OGRIN, Matej, UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Republic of Slovenia. V: VLČEK, Petr (ur.), et al. Integrating physical education and geography : a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark, (Physical education and health education, vol. 2). Brno: Masarykova univerzita, 2016, str. 75-93, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 64041314]

5. HERGAN, Irena, UMEK, Maja, ŠTEMBERGER, Vesna, TRÁVNÍČEK, Marek, VLČEK, Petr. Examples of good practice. V: VLČEK, Petr (ur.), et al. Integrating physical education and geography : a case study of the Czech Republic, Slovenia and Denmark, (Physical education and health education, vol. 2). Brno: Masarykova univerzita, 2016, str. 129-144, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 64051810]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

6. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred osnovne šole, [Učbenik]. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-241-629-4. [COBISS.SI-ID 283930368]

7. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 2 : družba za 5. razred osnovne šole, [Učbenik]. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-241-631-7. [COBISS.SI-ID 283932160]

8. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Io e la società 2 : conoscenza della società per la classe V della scuola elementare. 6a ed. Ljubljana: Modrijan, 2016. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6465-73-1. [COBISS.SI-ID 285694720]

 

2.05 Drugo učno gradivo

9. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Družba in jaz 1 : družba za 4. razred dvojezične osnovne šole, Delovni zvezek = A társadalom és én 1 : társadalom a kétnyelvű általános iskolák 4. osztálya számára, Munkafüzet. 10. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 2 zv. (92, 92 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-262-3. ISBN 978-961-241-263-0. [COBISS.SI-ID 285370624]

10. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga (avtor, fotograf). Io e la società 1 : società - classe IV della scuola elementare, Quaderno attivo. 1a ed. riveduta. Ljubljana: Modrijan, 2016. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-241-917-2. [COBISS.SI-ID 285388288]

11. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), UMEK, Maja (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0323-0. [COBISS.SI-ID 283468800]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

12. BRNOT KASTELIC, Mojca. Družboslovne vsebine v enopredmetnih in medpredmetnih učnih gradivih spoznavanja okolja v prvem razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Brnot Kastelic], 2016. XIV, 175 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3785. [COBISS.SI-ID 11181129]

13. FRELIH MEGLIČ, Urška. Poučevanje in učenje s slikovnim gradivom pri spoznavanju okolja v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Frelih Meglič], 2016. VII, 172 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3442. [COBISS.SI-ID 10985545]

14. LEBAN, Erika. Sodelovalno učenje pri pouku družbe v četrtem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Leban Zaletelj], 2016. IX f., 132 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3496. [COBISS.SI-ID 11036489]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. GROŠELJ, Greta. Doseganje standardov znanja pri družboslovnih temah v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Grošelj], 2016. 83 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3619. [COBISS.SI-ID 11118153]

16. NOVAK, Marko. Evropska unija pri predmetih spoznavanje okolja in družba v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Novak], 2016. V, 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4169. [COBISS.SI-ID 11339593]

17. KASTELEC, Ana. Nadarjeni učenci pri pouku družbe v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kastelec], 2016. 84 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3513. [COBISS.SI-ID 11050313]

18. RUTAR, Nuša. Razvijanje pojma vojna v devetem razredu osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Rutar], 2016. 105 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4072. [COBISS.SI-ID 11302473]

 

Fotograf

19. SKRIBE-DIMEC, Darja, UMEK, Maja, VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ČONČ, Vera (avtor, fotograf), VERBIČ ŠALAMON, Tomaž (avtor, ilustrator). Raziskujem in razmišljam 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole. Elektronska izd. Ljubljana: DZS, 2016. ISBN 978-961-02-0753-5. [COBISS.SI-ID 283734528]

 

Recenzent

20. HUS, Vlasta. Od stvarnega pouka do predmeta spoznavanje okolja : visokošolski učbenik. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-6647-39-7. http://www.pef.um.si/211/estudijska+gradiva. [COBISS.SI-ID 86060033]

BERNARDA URANKAR [22137]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. FERK SAVEC, Vesna, URANKAR, Bernarda, AKSELA, Maija, DEVETAK, Iztok. Mnenje slovenskih in finskih bodočih učiteljev kemije o izbranih vidikih njihovega poklica = Slovenian and Finish prospective chemistry teachersʼ perception of specific features of their future profession. V: OREL, Mojca (ur.). Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij. Polhov Gradec: Eduvision, 2016, str. 805-813, ilustr. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_2016_SLO.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4333. [COBISS.SI-ID 11406921]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. URANKAR, Bernarda, ČEPIČ, Mojca. Model varilskih očal kot primer sodobne aplikacije v pouku fizike. V: RAZPET, Nada (ur.). Strokovno srečanje in 68. občni zbor DMFA Slovenije, Maribor, 14. in 15. oktober 2016. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016, str. 64. http://www.dmfa.si/ODrustvu/Dokumenti/OZ2016-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 11415625]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

3. URANKAR, Bernarda. Aktivni tekočekristalni optični zaščitni filtri : magistrsko delo. Maribor: [B. Urankar], 2016. IX, 122 f., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=58849. [COBISS.SI-ID 22460168]

MATEJ URBANČIČ [26069]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Ilustrator

1. MEŽNAR, Polona, FON, Doroteja. Kemija 8, [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (55; 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-630-1. [COBISS.SI-ID 283671808]

2. DEVETAK, Iztok, FON, Doroteja (avtor, urednik), KOVIČ, Miloš, RUTAR, Diana, TANKO, Martina, TORKAR, Gregor. Naravoslovje 6, [Zvezek za aktivno učenje]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv. (79, 63 str.), ilustr. ISBN 978-961-271-628-8. [COBISS.SI-ID 283673600]

MILENA VALENČIČ-ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. Conference "Researching paradigms of childhood and education", Opatija, September 2015, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Pupilʼs assessment of teaching and of him/herself as learner - relevant items in the teacherʼs creation of effective learning environment = Učenikova procjena nastave i sebe u ulozi onoga koji uči - važne stavke kod učiteljeva oblikovanja poticajne okoline za učenje. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5189. [Tiskana izd.], 2016, vol. 18, sp. ed. no. 1, str. 213-230, tabele. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=243172. [COBISS.SI-ID 11208009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. VALENČIČ ZULJAN, Milena, SVETIČ, Nina. Spremnost slovenačkih nastavnika da prihvate različite učenike u učionici = Readiness of Slovenian teachers to accept different students into the class. V: ĐEVIĆ, Rajka (ur.), GUTVAJN, Nikoleta (ur.), GRBIĆ, Sanja (ur.). Inkluzivno obrazovanje u funkciji pozitivnog razvoja dece : zbornik rezimea. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, 2016, str. 18, 82. [COBISS.SI-ID 11428425]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KRAJNC, Sabina, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Suradnja odgojitelja različitih vrtića kao oblik kolegijalnog učenja. V: TATKOVIĆ, Nevenka (ur.), RADETIĆ PAIĆ, Mirjana (ur.), BLAŽEVIĆ, Iva (ur.). Kompetencijski pristup kvaliteti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Medulin: Dječji vrtić Medulin; U Puli: Sveučilište Jurija Dobrile, 2016, str. 265-279, tabele, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 10991433]

4. ZULJAN, Darjo, KISWARDAY, Vanja Riccarda, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Pomen tehnološke pismenosti za nudenje pomoči in podpore učencem s posebnimi potrebami. V: OMELČENKO, Svitlana (ur.), AKSMAN, Joanna (ur.). Sučasni perspektyvy osvity. Horlivka: Institute for foreign languages, 2016, str. 269-280, 431-432. [COBISS.SI-ID 1539261380]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. CEPS journal. Valenčič Zuljan, Milena (glavni urednik odgovorni urednik 2011-2012, član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

6. Istraživanja u pedagogiji. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://research.rs/. [COBISS.SI-ID 268028167]

7. Revija za elementarno izobraževanje. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2015-). [Tiskana izd.]. Maribor: Pedagoška fakulteta, 2008-. ISSN 1855-4431. http://www.dlib.si, http://www.pef.um.si/63/revija+za+elementarno+izobrazevanje. [COBISS.SI-ID 239555072]

8. Školski vjesnik. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih

9. MIVŠEK, Maja. Učinkovitost konstruktivističnega modela opismenjevanja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mivšek], 2016. 183 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3598. [COBISS.SI-ID 11104841]

10. DROFENIK, Vesna. Učiteljeva poklicna vloga in njegov profesionalni razvoj : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Drofenik Jerič], 2016. 241 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3533. [COBISS.SI-ID 11063625]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. BIKIĆ, Jolanda. Dejavniki profesionalnega razvoja razrednika : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Bikić], 2016. 130 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3406. [COBISS.SI-ID 10962505]

12. KOPOREC, Tjaša. Izkušnje učiteljev in učencev z delom v paru : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Koporec], 2016. 70 str., [6] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3413. [COBISS.SI-ID 10966089]

13. STANČIĆ NOSONJIN, Marina. Pojmovanja kariere in profesionalnega razvoja pri slovenskih in srbskih vzgojiteljih predšolskih otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Stančić Nosonjin], 2016. IX, 135 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4282. [COBISS.SI-ID 11380041]

14. VRTAČNIK, Danica. Preverjanje znanja kot usmerjevalec učnega procesa pri družbi v petem razredu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Vrtačnik], 2016. 145 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3713. [COBISS.SI-ID 11158857]
Nagrada: Prešernova nagrada UL PEF za leto 2016

15. DULC, Tjaša. Rezilientnost in profesionalni razvoj učiteljev razrednega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Dulc], 2016. VIII, 108 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3591. [COBISS.SI-ID 11097929]

16. TEKALEC, Rajko. Uporaba televizije in drugih medijev pri pouku in učenju izven šole : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Tekalec], 2016. V, 118 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3643. [COBISS.SI-ID 11127625]

 

Recenzent

17. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

18. Gender and Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2016-). Abingdon: Carfax, 1989-. ISSN 0954-0253. [COBISS.SI-ID 22871]

19. DUH, Matjaž (avtor, fotograf), HERZOG, Jerneja (avtor, fotograf), ZUPANČIČ, Tomaž (avtor, fotograf). Likovna edukacija in okoljska trajnost = Art education and environmental sustainability, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 118). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2016. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-286-002-8. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64952, doi: 10.18690/978-961-286-002-8. [COBISS.SI-ID 89837569]

20. TATKOVIĆ, Nevenka, DIKOVIĆ, Marina, TATKOVIĆ, Sanja. Pedagoško-psihološki aspekti komunikacije. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile, 2016. 170 str., ilustr. ISBN 978-953-7320-29-4. [COBISS.SI-ID 11512393]

21. VUJIČIĆ, Lidija. Razvoj znanstvene pismenosti u ustanovama ranog odgoja. Rijeka: Učiteljski fakultet, Centar za istraživanje djetinjstva, 2016. 165 str., ilustr. ISBN 978-953-7917-05-0. [COBISS.SI-ID 10991689]

ALENKA VIDRIH [38902]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

1. VIDRIH, Alenka. Dramski performativni metod AV - ARS VITAE u razvoju komunikacionih kompetencija. Čačak: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 2016. 175 str. ISBN 978-86-918031-2-4. [COBISS.SI-ID 11003721]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.10 Umetniška poustvaritev

2. VIDRIH, Alenka (režiser), MUHARREMI, Ilir (režiser). Hirushja : gledališka predstava : Amfiteater Univerze v Prištini, Kosovo, 8. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 10877513]

3. VIDRIH, Alenka (umetnik). Performance and këndim : recital, solo performans : Amfiteater Univerze v Prištini, Kosovo, 8. 1. 2016. [COBISS.SI-ID 10877769]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. JEREB, Larisa. Možnosti integracije metod pomoči z umetnostjo v terapijo govorno-jezikovnih motenj pri predšolskem otroku : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Jereb], 2016. 115 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3621. [COBISS.SI-ID 11118665]

 

Mentor pri specialističnih delih

5. JANJANIN, Valda. Dramske dejavnosti kot podpora staršem otrok v bolnišnični oskrbi : specialistično delo. Ljubljana: [V. Janjanin], 2016. IV, 176 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3706. [COBISS.SI-ID 11150153]

6. HRAM, Ana. Metode pomoči z umetnostjo v procesu urejanja zasvojenosti - motenj hranjenja : specialistično delo. Ljubljana: [A. Hram], 2016. 234 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3432/. [COBISS.SI-ID 10981705]

7. PRINCES, Tanja. Pridobivanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti s pomočjo dramsko-gibalnih dejavnosti pri mladostnikih z motnjami v duševnem in gibalnem razvoju : specialistično delo. Ljubljana: [T. Princes], 2016. 143 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3811. [COBISS.SI-ID 11192393]

 

Somentor pri specialističnih delih

8. SERNEC, Tamara. Pomoč s plesno-gibalnimi dejavnostmi za razvoj gibanja pri otroku s hiperkinetično motnjo : specialistično delo. Ljubljana: [T. Sernec], 2016. 132 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3699. [COBISS.SI-ID 11146057]

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAQIPI, Blerim, VOGRINC, Janez. Developing research competence in pre-service teacher education. Pedagoška obzorja, ISSN 0353-1392, 2016, letn. 31, [št.] 2, str. 101-117, ilustr. [COBISS.SI-ID 514491511]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. VUK, Sonja, TACOL, Tonka, VOGRINC, Janez. Imerzivna metoda u poučevanju vizualne umjetnosti. V: JERKOVIĆ, Berislav (ur.), ŠKOJO, Tihana (ur.). Umjetnik kao pedagog pred izazovima suvremenog odgoja i obrazovanja : zbornika radova. Osijek: Sveučilište Josipa Juraja Strossmayerja, Umjetnička akademija, 2016, str. 749-760. [COBISS.SI-ID 11474249]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. VOGRINC, Janez, KREK, Janez. Action research for improving school practice. V: KUZLE, Ana (ur.), ROTT, Benjamin (ur.), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (ur.). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016, str. 183-195. [COBISS.SI-ID 11402569]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. VILOTIJEVIĆ, Mladen, KRULJ, Radenko, VOGRINC, Janez. Iz recenzije ---. V: STARC, Jasmina (ur.), et al. Istorijske faze u razvoju didaktičke misli i teorije = Zgodovinske faze v razvoju didaktične misli in teorije. Novo mesto: Visokošolsko središče; Niš: Univerzitet, 2016, str. 201-206. [COBISS.SI-ID 514436983]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. VOGRINC, Janez. Mentoring at doctoral studies : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility, Universita degli Studi Roma Tre, Facoltà di Science della Formazione, Department of Education 15. 9. 2016, Italy. [COBISS.SI-ID 11416649]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. VOGRINC, Janez, KREK, Janez, PIŽORN, Karmen, JURIŠEVIČ, Mojca. The role of gifted education coordinators in establishing a supportive learning environment at primary schools : predavanje na 15th International ECHA Conference "Talents in motion" - encouraging the gifted in the context of migration and intercultural exchange, March 2-5, 2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 10937673]

 

3.25 Druga izvedena dela

7. ŠTEFANC, Damijan, KROFLIČ, Robi (diskutant), VILIČ KLENOVŠEK, Tanja (diskutant), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (diskutant), VOGRINC, Janez (diskutant), GABER, Slavko (diskutant). Samoevalvacija - dejavnik izboljševanja kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema : okrogla miza : Samoevalvacija kot dejavnik zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja, Pedagoško-andragoški dnevi 2016, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 28. 1. 2016. Ljubljana, 28. 1. 2016: Filozofska fakulteta Ljubljana. [COBISS.SI-ID 63439970]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Pedagoška obzorja. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2015-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

 

Somentor pri magistrskih delih

10. KVERH, Gabrijela. Nacionalno preverjanje znanja iz matematike pri učencih s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [G. Kverh Žgur], 2016. XIII, 146 str., [15] str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3810. [COBISS.SI-ID 11192137]

11. PIRIH, Ksenija. Opisno ocenjevanje pri predmetu Šport : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Pirih Tavčar], 2016. XIIII, 200 str., [30] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3595. [COBISS.SI-ID 11100233]

12. KRAŠOVEC, Bojana. Vloga sodobne likovne umetnosti pri razvijanju likovne ustvarjalnosti in ekološke osveščenosti pri učencih drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Krašovec], 2016. XVI, 320 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3587. [COBISS.SI-ID 11096649]

 

Recenzent

13. CENIĆ, Stojan (avtor, avtor dodatnega besedila), BLAŽIČ, Marjan (avtor, avtor dodatnega besedila), PETROVIĆ, Jelena (avtor, avtor dodatnega besedila), STARC, Jasmina (glavni in odgovorni urednik). Istorijske faze u razvoju didaktičke misli i teorije = Zgodovinske faze v razvoju didaktične misli in teorije. Novo mesto: Visokošolsko središče; Niš: Univerzitet, 2016. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-94049-1-1. [COBISS.SI-ID 285555200]

14. KUZLE, Ana (urednik, recenzent), ROTT, Benjamin (urednik, recenzent), HODNIK ČADEŽ, Tatjana (urednik, recenzent). Problem solving in the mathematics classroom : perspectives and practices from different countries, (Ars Inveniendi et Dejudicandi, Vol. 7). Münster: WTM, Verlag für wissenschaftliche Texte und Medien, cop. 2016. 236 str., ilustr. ISBN 978-3-95987-007-8. [COBISS.SI-ID 11390793]

LEA VREČKO [34831]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.09 Magistrsko delo

1. VREČKO, Lea. Institucionalni mehanizmi in strategije za spodbujanje vključevanja žensk v politiko : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Vrečko], 2016. 138 f. [COBISS.SI-ID 61845090]

MOJCA VRHOVSKI-MOHORIČ [19512]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca, JAVORNIK, Karmen, ŽELJKO, Iva, SMOLIČ, Urška. Ali in kako lahko profesorji, asistenti in študenti aktivno sooblikujemo učni (pedagoški) in raziskovalni proces?. V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 71-79, ilustr. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 11102281]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca, JAVORNIK, Karmen, ŽELJKO, Iva, SMOLIČ, Urška. Ali in kako lahko profesorji, asistenti in študenti aktivno sooblikujemo učni (pedagoški) in raziskovalni proces?. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 2. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10966601]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Vrhovski Mohorič, Mojca (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. KLEMEN, Brigita. Sodelovalno učenje in reševanje problemsko zasnovanih nalog s tabličnimi računalniki : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Klemen], 2016. VII, 92 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4308. [COBISS.SI-ID 11399753]

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana, BILSKA, Maria, RAMŠAK, Tanja, JENKO, Petra. Multilateral study on elderly and their opinions of free time, sport and quality of life. V: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych = Physical activities in disabled children, youth and the elderly. Warszaw: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłudskiego; Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2016, str. 43. [COBISS.SI-ID 11293001]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. VUTE, Rajko, BILSKA, Maria. Challenges and perspectives of advanced study programme for active senior. V: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych = Physical activities in disabled children, youth and the elderly. Warszaw: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłudskiego; Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2016, str. 15. [COBISS.SI-ID 11291977]

3. VUTE, Rajko, ROTAR, Neda. Testing the swimming abilities of the elderly. V: Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób starszych = Physical activities in disabled children, youth and the elderly. Warszaw: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłudskiego; Biała Podlaska: Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu, 2016, str. 40-41. [COBISS.SI-ID 11292745]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. VUTE, Rajko, NOVAK, Tatjana. Terapevtska rekreacija za starejše : študijsko gradivo : izročki/teze. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 2016. 32 f., tabele. [COBISS.SI-ID 10969417]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Exercitatio corpolis-motus-salus. Vute, Rajko (član uredniškega odbora 2009-). Banska Bistrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009-. ISSN 1337-7310. [COBISS.SI-ID 3646641]

 

Somentor pri magistrskih delih

6. TEGELJ, Anja. Integracija otroka na vozičku v oddelek s pomočjo plesnih delavnic : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Tegelj], 2016. XI, 183 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3907. [COBISS.SI-ID 11230281]

 

Recenzent

7. BURIAN, Maja, PISTOTNIK, Borut. Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne : [učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-253-191-1. [COBISS.SI-ID 284988416]

8. BURIAN, Maja, PISTOTNIK, Borut. Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne : [učbenik]. 1. elektronska izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-202-4. http://www.biblos.si/lib/book/9789612532024. [COBISS.SI-ID 287762944]

KATARINA SENTA WISSIAK GRM [16012]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. WISSIAK GRM, Katarina Senta, FERK SAVEC, Vesna. Self-evaluation of professional development during practical pedagogical training by pre-service chemistry teachers In Slovenia. V: WILLIS, Jerry W. (ur.), DONALDSON, J. Ana (ur.). 7th International New Horizons in Education Conference, (Turkish online journal of educational technology, ISSN 2146-7242, vol. 15, 4). [Sakarya: Sakarya University], cop. 2016, vol. 15, no. 4, str. 495-510, tabele. http://www.tojet.net/special/2016_12_1.pdf. [COBISS.SI-ID 11385161]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. Zv. <2>, ilustr. ISBN 978-961-241-907-3. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 285694976]

3. VRTAČNIK, Margareta, WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 9. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. ISBN 978-961-241-975-2. ISBN 978-961-241-976-9. [COBISS.SI-ID 286037248]

4. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija, Učbenik za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-241-719-2. [COBISS.SI-ID 284021760]

5. VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta (avtor, fotograf), GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej (avtor, fotograf). Moja prva kemija : kemija za 8. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám : kémia az általános iskola 8. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2015-2016. 2 zv. (140, 140) str., ilustr. ISBN 978-961-241-907-3. ISBN 978-961-241-937-0. [COBISS.SI-ID 280398848]

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare, Quaderno attivo. 10a ed. Ljubljana: Modrijan, 2016. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-241-193-0. [COBISS.SI-ID 285397504]

7. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare, Quaderno attivo. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2016. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-236-4. [COBISS.SI-ID 285398272]

8. VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta, GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej. Moja prva kemija, Delovni zvezek za 8. in 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016-2017. 2 zv. (92, 61 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-718-5. ISBN 978-961-241-787-1. [COBISS.SI-ID 285692160]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. WISSIAK GRM, Katarina Senta, FERK SAVEC, Vesna. Self-evaluation of the professional development during practical pedagogical training by Slovenian prospective chemistry teachersʼ : prispevek na konferenci 7th "International Conference on New Horizons in Education", 14. 7.2016, Vienna, Austria. [COBISS.SI-ID 11148617]

 

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZADNIKAR, Darij. Psihopatologija politike. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2016, letn. 44, št. 266, str. 188-201. [COBISS.SI-ID 11423049]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ZADNIKAR, Darij. Epistemologija fuge. V: MLEKUŽ, Ana (ur.). Kako misliti begunsko krizo : zbornik povzetkov znanstvenega simpozija : znanstveni simpozij, Ljubljana, 12. januar 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015, str. 15. http://novice.pei.si/wp-content/uploads/sites/2/2016/01/zbornik_simpozij.pdf. [COBISS.SI-ID 10907209]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. ZADNIKAR, Darij. Trump, trumpčki in .... Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jul. 2016, št. 122, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 11074121]

4. ZADNIKAR, Darij. Boljši od pavijanov?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, dec. 2016, št. 127, str. 20, portret. [COBISS.SI-ID 11357001]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih

5. JAMNIK OBLAK, Andreja. Odnos med likovno umetnostjo in šolskim predmetom likovna umetnost v našem prostoru skozi čas : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Jamnik Oblak], 2016. 78 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4106. [COBISS.SI-ID 11316041]

6. MEGUŠAR, Leon. Suverenost v dobi globalizacije : Toni Negri, večna kriza koncepta suverenosti : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Megušar], 2016. 119 str. http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_megusar-leon.pdf. [COBISS.SI-ID 34439261]

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ZGAGA, Pavel. Education in the whirlwinds of "transition" : on people who won freedom but must now learn how to enjoy it properly. Hungarian educational research journal, ISSN 2064-2199, 2016, vol. 6, no. 2, str. 8-22. http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/index/57, doi: 10.14413/HERJ.2016.02.02. [COBISS.SI-ID 11145033]

 

1.04 Strokovni članek

2. ŽAGAR, Igor Ž., SARDOČ, Mitja, ZGAGA, Pavel. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : nacionalna konferenca. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 17. jun. 2016, letn. 67, št. 12, str. 2. [COBISS.SI-ID 2944855]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

3. ZGAGA, Pavel. Mobility and migration : freedom and threat?. Wider access, changing national demographics and international mass migration, 12 str. (PDF), ilustr. [COBISS.SI-ID 11313481]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ZGAGA, Pavel. Using national policy instrumetns to reduce student drop out and improve completion in higher education in Europe. V: OOSTDAM, Ron (ur.). The higher education conference : the scholarship of learning, teaching & organizing : programme book & book of abstracts. Amsterdam: University of Applied Sciences, 2016, str. 61. [COBISS.SI-ID 11083849]

5. ZGAGA, Pavel. Doing interpretive comparative research in higher education. V: OOSTDAM, Ron (ur.). The higher education conference : the scholarship of learning, teaching & organizing : programme book & book of abstracts. Amsterdam: University of Applied Sciences, 2016, str. 97. [COBISS.SI-ID 11084105]

6. ZGAGA, Pavel. Reconsideration on teacher education policies in Europe 2006-2016. V: Teacher education from a global perspective. Msida: Faculty of Education, University of Malta, 2016, str. 28. [COBISS.SI-ID 11012681]

7. ZGAGA, Pavel. Mobility and migration : freedom and threat. V: Wider access, changing national demographics and international mass migration : implications for higher education reforms and policy : book of abstracts. Dublin: Higher Education Research Centre, 2016, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 11161161]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. ZGAGA, Pavel, TEICHLER, Ulrich, BRENNAN, John. Challenges for European higher education: 'Global' and 'National' , 'Europe' and sub-Europes'. V: ZGAGA, Pavel (ur.), TEICHLER, Ulrich (ur.), BRENNAN, John (ur.). The globalisation challenge for European higher education : convergence and diversity, centres and peripheries, (Higher Education Research and Policy (HERP), 4). 2nd revised ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, cop. 2016, str. 11-30. [COBISS.SI-ID 10906185]

9. ZGAGA, Pavel. Reconsidering higher education reforms in the Western Balkans: 'policy colonies' or 'policy autarchies'?. V: ZGAGA, Pavel (ur.), TEICHLER, Ulrich (ur.), BRENNAN, John (ur.). The globalisation challenge for European higher education : convergence and diversity, centres and peripheries, (Higher Education Research and Policy (HERP), 4). 2nd revised ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, cop. 2016, str. 347-370. [COBISS.SI-ID 10906953]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. ZGAGA, Pavel. Instrumentalizacija edukacije v družbi znanja. V: MLINAR, Zdravko (ur.). Kakšna sociologija? Za kakšno družbo?, (Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016, str. 317-320. [COBISS.SI-ID 11425097]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

11. ZGAGA, Pavel. A contribution to theorizing teacher education : Teacher education in a transnational world, edited by Rosa Bruno-Jofré and James Scott Johnston, Toronto, University of Toronto Press, 2014, 466 pp., ISBN 978-1-4426-4934-7. European journal of higher education, ISSN 2156-8235, 2016, vol. 6, no. 2, str. 193-196. http://www.tandfonline.com/toc/rehe20/current, doi: 10.1080/21568235.2016.1164612. [COBISS.SI-ID 10999625]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

12. ZGAGA, Pavel, TEICHLER, Ulrich, BRENNAN, John. Foreword. V: ZGAGA, Pavel (ur.), TEICHLER, Ulrich (ur.), BRENNAN, John (ur.). The globalisation challenge for European higher education : convergence and diversity, centres and peripheries, (Higher Education Research and Policy (HERP), 4). 2nd revised ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, cop. 2016, str. 7-10. [COBISS.SI-ID 10905929]

 

1.25 Drugi sestavni deli

13. ŽAGAR, Igor Ž., SARDOČ, Mitja, ZGAGA, Pavel. Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes?. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483. [Tiskana izd.], 17. jun. 2016, letn. 67, št. 12, str. 2. [COBISS.SI-ID 11046729]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.13 Elaborat, predštudija, študija

14. BARRETT, Martyn D., ZGAGA, Pavel, BYRAM, Michael, BLACK, Maria Luísa de Bivar, FALTÝN, Jaroslav, LENZ, Claudia, MOMPOINT-GAILLARD, Pascale, NATRIASHVILI, Ketevan, POPOVIĆ, Milica, RUS, Cǎlin, SALA, Salvador, LAND, Hilligje van't, VOSKRESENSKAYA, Natalya. Competences for democratic culture : living together as equals in culturally diverse democratic societies. Strasbourg: Council of Europe, cop. 2016. 73 str. ISBN 978-92-871-8237-1. [COBISS.SI-ID 11013193]

15. ZGAGA, Pavel, KOS, Živa. Study on how initial teacher education prepares student teachers to deal with diversity in the classroom : research report from Slovenia. Lljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Education, Centre for Educational Policy Studies, 2016. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3930. [COBISS.SI-ID 11234377]

16. ZGAGA, Pavel, KOS, Živa. Systems approach for better education results - SABER country report 2015, Teachers : Slovenia. [Washington]: The World Bank Group, cop. 2016. 19 str. [COBISS.SI-ID 11082313]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

17. ZGAGA, Pavel. European higher education policy outside of Europe : from the "external dimension" to the global strategy of the Bologna process : [predavanje na] Technische Universität Darmstadt, Institut für Politikwissenschaft, Darmstadt, Gemany, 4. november 2016. [COBISS.SI-ID 11312969]

18. ZGAGA, Pavel. Is there any role for higher education in building democratic culture? : predavanje na International Summer School "Rethinking the Culture of Tolerance", University of Sarajevo, 23. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 11218761]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

19. RAYKOV, Milosh (diskutant), ZGAGA, Pavel. Ethics reviews of educational research studies in Europe and beyond : challenges and ways forward : diskusija na ECER 2016 Leading education: the distinct contributions of educational research and researchers, Dublin, Ireland, 25 August 2016. [COBISS.SI-ID 11149897]

20. ZGAGA, Pavel. Higher education reform in the Western Balkans : predavanje na International Conference On new trends in higher education: keeping up with the change, 12 April 2016, Istanbul, Turkey. [COBISS.SI-ID 11000393]

21. ZGAGA, Pavel (diskutant). Newly qualified teachers: support for a sustainable growth : diskusija na Teacher education from a global perspective, Teacher Education Policy in Europe, TEPE 2016, Conference, 19-21 May, 2016, Valletta, Malta. [COBISS.SI-ID 11012937]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

22. ZGAGA, Pavel. Higher education system in Slovenia and the integration into the Belt and Road : vabljeno predavanje na International Conference "Belt and Road - Higher Education", Beijing Institute of Technology, 3-6 August 2016, Changjiang, Hainan, China.. [COBISS.SI-ID 11146569]

 

3.25 Druga izvedena dela

23. ROBERTSON, Susan L., KAMIBEPPU, Takao, OLDS, Kris, ZGAGA, Pavel. Autonomy and intellectual exchange in disguise : plenarna diskusija v okviru UNIKE Conference University futures, DPU, Aarhus Univeristy, Copenhagen, 16 June 2016. [COBISS.SI-ID 11054409]

24. ALEMU, Sintayehu Kassaye, ZGAGA, Pavel. Reconsidering "Internationalization" from peripheral perspectives : plenarna diskusija v okviru UNIKE Conference University futures, DPU, Aarhus Univeristy, Copenhagen, 17 June 2016. [COBISS.SI-ID 11054153]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

25. CEPS journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

26. Education enquiry. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umeå: Umeå School of Education, Umeå University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

27. European educational research journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2015-). Wallingford: Triangle Journals, 2001-. ISSN 1474-9041. http://www.wwwords.co.uk/eerj/. [COBISS.SI-ID 7918921]

28. Europa lernen. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-2016). [Tiskana izd.]. Münster: Lit Verlag, 2011-. http://www.lit-verlag.de. [COBISS.SI-ID 9537097]

29. European journal of higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Abingdon: Routledge, 2011-. ISSN 2156-8235. [COBISS.SI-ID 9112905]

30. Higher education research and policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Pieterlen: Peter Lang, 2012-. ISSN 2193-7613. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41771&concordeid=HERP. [COBISS.SI-ID 9157961]

31. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

32. Mediterranean journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

33. Nastava i vaspitanje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

34. Revista de pedagogie. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

35. SEEU Review. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tetovo: South East European University., 2005-. ISSN 1409-7001. [COBISS.SI-ID 9726537]

36. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja: Pedagoški inštitut, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=89#arhiv. [COBISS.SI-ID 122842112]

37. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage. [COBISS.SI-ID 974679]

38. Tuning journal for higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega sveta 2013-). Bilbao: University of Deusto, 2013-. ISSN 2340-8170. http://www.tuningjournal.org/index.php/tuning/index. [COBISS.SI-ID 32402269]

39. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola èkonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

40. GRIL, Alenka (urednik), MLEKUŽ, Ana (urednik), JAGER, Jerneja (urednik), SARDOČ, Mitja (urednik), ZGAGA, Pavel (urednik), ŽAGAR, Igor Ž. (urednik). Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju danes? : zbornik povzetkov : 1. nacionalna znanstvena konferenca, Ljubljana, 27. september 2016. Ljubljana: Pedagoški inštitut, cop. 2016. 76 str. ISBN 978-961-270-243-4. [COBISS.SI-ID 286396160]

41. ZGAGA, Pavel (urednik), TEICHLER, Ulrich (urednik), BRENNAN, John (urednik). The globalisation challenge for European higher education : convergence and diversity, centres and peripheries, (Higher Education Research and Policy (HERP), 4). 2nd revised ed. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013, cop. 2016. 389 str., ilustr. ISBN 978-3-631-67299-0. ISBN 978-3-653-06508-4, doi: 10.3726/978-3-653-06508-4. [COBISS.SI-ID 10905417]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

42. ALEMU, Sintayehu Kassaye. Konceptualizacija internacionalizacije visokega izobraževanja in akademske profesije s primerjalno analizo Evrope, Pacifiškega dela Azije in Afrike = Conceptualizing the internationalization of higher education and the academic profession with a comparative analysis of Europe, Asia-Pacific, and Africa : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. K. Alemu], 2016. LXVII, 358 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/4140/. [COBISS.SI-ID 11329865]

SAŠA ZIHERL [30982]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BAJC, Jure, ZIHERL, Saša, SUSMAN, Katarina. Deset let Verižnega eksperimenta. Fizika v šoli, ISSN 1318-6388, 2016, letn. 21, št. 2, str. 53-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 11319881]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Metamaterials, liquid crystals and pasta. V: BREGAR, Anja (ur.), et al. 6th Workshop on Liquid Crystals for Photonics, WLCP 2016, Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia, 14-16 September 2016. Ljubljana: Institute Jožef Stefan: Faculty of mathematics and physics, 2016, str. 64. http://wlcp2016.fmf.uni-lj.si/wlcp-program-book.pdf. [COBISS.SI-ID 11246409]

3. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca, BAJC, Jure. Constructing retarders for microwaves. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 47. [COBISS.SI-ID 11156553]

4. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca, KOCIJANČIČ, Slavko. Green heating through IBSE. V: SOKOLOWSKA, Dagmara (ur.), ZAWADZKI, Witold (ur.). Research-based proposals for improving physics teaching and learning - focus on laboratory work : program and book of abstracts. Kraków: University of Kraków, Faculty of Physics, Astronomy and Applied Computer Science of Jagielonian, 2016, str. 149. [COBISS.SI-ID 11158345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Repozitorij o Solčavskem. Ziherl, Saša (urednik 2015-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta; Solčava: Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj, 2015-. ISSN 2463-7947. http://skala.pef.uni-lj.si/. [COBISS.SI-ID 281827584]

 

Recenzent

6. PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf), DEMŠAR, Irena, HRIBAR KOJC, Simona, MESOJEDEC, Dominika. Naravoslovje in tehnika 4, Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4386-4. [COBISS.SI-ID 284988672]

7. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

NATAŠA ZRIM MARTINJAK [36797]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Developing pedagogical competency during teacher education through the experiential learning of didactic and methodological approaches. V: RISTIĆ, Miroslava (ur.), VUJOVIĆ, Ana (ur.). Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece = Didactic and methodological approaches and strategies - support to children's learning and development. Beograd: Učiteljski fakultet, 2016, str. 165-176. http://www.uf.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2016/12/didakticko.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4362. [COBISS.SI-ID 11417417]

2. PLEŠKO ZALAR, Tatjana, ZRIM MARTINJAK, Nataša. Čutila in gibanje v procesu učenja - opismenjevanja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.), SAKSIDA, Igor (ur.). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 65-80, tabele. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 11239753]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PLEŠKO ZALAR, Tatjana, ZRIM MARTINJAK, Nataša. Pomen gibanja za razvoj porajajoče se pismenosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 40. [COBISS.SI-ID 10900809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

4. BIZJAN, Barbara. Stališča strokovnega osebja o življenju odraslih oseb s posebnimi potrebami v posebnem socialnem zavodu in vloga socialnega pedagoga v tej ustanovi : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Bizjan], 2016. XII, 205 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4258. [COBISS.SI-ID 11370313]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. VANER, Neva. Telesno-gibalna metoda kot preventiva za premagovanje stresa med zaposlenimi v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Vaner], 2016. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3958. [COBISS.SI-ID 11251017]

6. IVANUŠA, Špela. Vzgojni program intenzivne mobilne socialno-pedagoške obravnave : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Ivanuša], 2016. 114 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4301. [COBISS.SI-ID 11396937]

DARJA ZORC-MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

1. ZORC-MAVER, Darja, ŠETOR, Janja. Handbook of best practices in the field of social and emotional learning. [Brussel]: [European Commission], [2016]. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11476553]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

3. Socialna pedagogika. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

4. GRCIĆ, Denis. Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Grcić], 2016. XV, 279 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3965. [COBISS.SI-ID 11254345]

5. GRCIĆ, Denis. Spodbujanje zaposlovanja in karierna orientacija brezposelnih oseb : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Grcić], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3965. [COBISS.SI-ID 288606976]

 

Mentor pri magistrskih delih

6. PETKOVŠEK, Štefan. Doživljanje izobraževanja dijakov v srednji poklicni in strokovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Petkovšek], 2016. 181 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4083. [COBISS.SI-ID 11308105]

7. POLJANEC BOHNEC, Milenka. Edukacija o telesni dejavnosti in kakovost življenja starejših bolnikov s sladkorno boleznijo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Poljanec Bohnec], 2016. XVI f., 191 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3828. [COBISS.SI-ID 11195465]

8. HARTMAN, Boris. Socialnopedagoška obravnava izstopajočega in konfliktnega vedenja med poukom z vidika samouravnalnih sistemov : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Hartman], 2016. 192 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3899. [COBISS.SI-ID 11223369]

9. ZOVKO STELE, Maja. Stališča delodajalcev do zaposlovanja invalidov : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zovko Stele], 2016. III, 125 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3936. [COBISS.SI-ID 11244361]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. TELIČ, Jera. Pomen prisotnosti psa v vzgojnih zavodih : terapija s psi v VZ Planina : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Telič], 2016. 71 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4126. [COBISS.SI-ID 11323209]

11. STEPIŠNIK, Urška. Učiteljeva avtoriteta z vidika učencev in učiteljev = Teachers authority through the eyes of students and teachers : magistrsko delo. Vojnik: [U. Stepišnik], 2016. 55 str., [6] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4139. [COBISS.SI-ID 11329609]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

12. BAJRAMLIĆ, Edita. Težave v duševnem zdravju in uporaba spletnih socialnih omrežij pri mladostnikih : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Bajramlić], 2016. 73 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4295. [COBISS.SI-ID 11393353]

 

Recenzent

13. DEVJAK, Tatjana (urednik, recenzent), SAKSIDA, Igor (urednik, recenzent). Zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. ISBN 978-961-253-194-2. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2016_znanstvena-in-strokovna-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3934. [COBISS.SI-ID 286663680]

ALENKA ŽEROVNIK [25589]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. JUVAN, Natalija, NANČOVSKA ŠERBEC, Irena, ŽEROVNIK, Alenka. Modeliranje dimenzij digitalne kompetence študentov prvega letnika izbranih pedagoških smeri. AS. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2016, letn. 22, [št.] 4, str. 29-42, ilustr., doi: 10.4312/as.22.4.29-42. [COBISS.SI-ID 63095650]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ŽEROVNIK, Alenka, ŽNIDARIČ, Lucija, RUGELJ, Jože. Evalvacija projektnega dela v okviru visokošolskega multidisciplinarnega izbirnega predmeta IKT v izobraževanju = Project based learning evaluation of multidisciplinary post-graduate course "ICT in education". V: AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016, str. 191-201, ilustr., tabele. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. [COBISS.SI-ID 11144009]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŽEROVNIK, Alenka, ŽNIDARIČ, Lucija, RUGELJ, Jože. Evalvacija projektnega dela v okviru visokošolskega interdisciplinarnega izbirnega predmeta IKT v izobraževanju. V: Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja = International conference Quality of university teaching and learning, Slovenija, Brdo pri Kranju, 6. april 2016. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju = Improving teaching and learning processes in higher education : [povzetki prispevkov] : [abstracts of proposals]. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 2016, str. 7. http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2015/12/POVZETKI-PRISPEVKOV-program-Final1.pdf. [COBISS.SI-ID 10967369]

MIRJAM ŽGAVEC [18695]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Glasna. Žgavec, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Zveza Glasbene mladine Slovenije, 2010-. ISSN 1855-8917. [COBISS.SI-ID 1096259166]

ERNA ŽGUR [40255]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽGUR, Erna. Inovativna učna okolja : priložnost in možnost za zaposlovanje (tudi) oseb s posebnimi potrebami. Vodenje v vzgoji in izobraževanju, ISSN 1581-8225, 2016, letn. 14, [št.] 2, str. 5-19, 113, tabele. [COBISS.SI-ID 11390537]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ŽGUR, Erna, MODERC, Matejka. Vodeno vključevanje učencev z več primanjkljaji v delovne aktivnosti = Gueded work activities for people with multiple deficits. V: 8. kongres delovnih terapevtov Slovenije, Rogaška Slatina, 27. in 28. oktober 2016. GALOF, Katarina (ur.). Delovna terapija pomaga ljudem živeti na svoj način : zbornik z recenzijo. Ljubljana: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno Združenje, 2016, str. 65-73. [COBISS.SI-ID 11310921]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ŽGUR, Erna. Primerjava bralne pismenosti pri učencih iz dveh osnovnošolskih programov. V: METLJAK, Mira (ur.). Bralna pismenost - odgovornost vseh strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016, str. 30-31. [COBISS.SI-ID 10899273]

4. ŽGUR, Erna, LEMUT, Barbara. Terapevtske in druge oblike prostočasnih aktivnosti, kot sredstvo večje socialne vključenosti oseb s posebnimi potrebami. V: STRLE, Marko (ur.). Kako lahko drugače? : socialna vključenost otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXIV. izobraževalni dnevi, Portorož, 30. in 31. marec 2016. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2016, str. 15. http://www.drustvo-srp.si/images/Id_2016_-_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 10978377]

5. POŽENEL, Urška, ŽGUR, Erna. Prosti čas učencev s posebnimi potrebami. V: STRLE, Marko (ur.). Kako lahko drugače? : socialna vključenost otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami : zbornik povzetkov : XXIV. izobraževalni dnevi, Portorož, 30. in 31. marec 2016. Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2016, str. 35. http://www.drustvo-srp.si/images/Id_2016_-_Zbornik_povzetkov.pdf. [COBISS.SI-ID 10978633]

6. ŽGUR, Erna. Projektno učno delo z učenci z več primanjkljaji. V: BEZJAK, Jožica (ur.). Technical creativity in school's curricula with the form of project learning From idea to the product : from the kindergarten to the technical faculty : 17th international science symposium, 22.-23. April 2016, Portorož, Slovenia : proceedings = Tehnična ustvarjalnost v šolskem kurikulumu v obliki projektnega učnega dela Od ideje do izdelka : od vrtca do fakultetnega tehniškega študija : 17. mednarodni znanstveni posvet, [22.-23. april 2016, Portorož, Slovenija] : zbornik prispevkov. Ljubljana: Somaru, 2016, str. 61. [COBISS.SI-ID 11000137]

7. ŽGUR, Erna. Sodelovanje z lokalnimi obrtniki - priložnost novih ter inovativnih učnih okolij tudi za osebe s posebnimi potrebami. V: VALANT, Eva (ur.). Udejanjanje inovativnih učnih okolij kot iz[z]iv vrtcev, šol in izobraževalnega sistema : zbornik povzetkov. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2016, str. 64-65. [COBISS.SI-ID 10973769]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. ŽGUR, Erna. Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. 4.7. V: Zgodnja obravnava : izhodišča za sistemsko ureditev. [Ljubljana]: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Sektor za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, 2016, str. 33-35. http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/posebne_potrebe/pdf/Izhodisca_za_sistemsko_ureditev_zgodnje_obravnave. pdf. [COBISS.SI-ID 11293769]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

9. ŽGUR, Erna, BATISTA, Diana. Hipoterapija in njena pozitivna vloga na kognitivne in konativne vidike razvoja : prispevek na X. strokovni posvet o razvoju področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja v Sloveniji, Vipava, 30. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 11294281]

10. ŽGUR, Erna. Inclusion and supporting of children with additional needs : predavanje v okviru mednarodnega projekta IECE - Inclusive early childhood education, 17. jun. 2016, Ljubljana. [COBISS.SI-ID 11117129]

11. ŽGUR, Erna. Stališča strokovnih delavcev do hipoterapije : prispevek na X. strokovni posvet o razvoju področja aktivnosti in terapije s pomočjo konja v Sloveniji, Vipava, 30. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 11294537]

 

3.25 Druga izvedena dela

12. ŽGUR, Erna (diskutant), MURGEL, Jasna (diskutant). Inkluzivna predšolska vzgoja : okrogla miza z naslovom Obravnava otrok s posebnimi potrebami, Ljubljana, 10. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 11294025]

13. VADNAL, Katja (diskutant), TOMAŽEVIČ, Lojze (diskutant), GLOBAČNIK, Bojana (diskutant), DOLČIČ, Tone (diskutant), KOFOL, Alen (diskutant), ŽGUR, Erna (diskutant), JEKOVEC-VRHOVŠEK, Maja (diskutant), MURGEL, Jasna (diskutant). Obravnava otrok s posebnimi potrebami : okrogla miza, Maxi klub, Ljubljana, 8. sep. 2016. [COBISS.SI-ID 22759688]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

14. VISENJAK, Mojca. Meje inkluzivnega izobraževanja otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Visenjak], 2016. 145 str., [5] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3788. [COBISS.SI-ID 11181897]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

15. MOČNIK, Barbara. Pogledi staršev in strokovnih delavcev na proces zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebami : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Močnik], 2016. 96 str., 3 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4294. [COBISS.SI-ID 11393097]

16. POŽENEL, Urška. Prosti čas gibalno oviranih učencev z motnjami v duševnem razvoju : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Poženel], 2016. 73 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3789. [COBISS.SI-ID 11182153]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. TOMAŽIN, Eva. Povezovanje med programi predšolske vzgoje : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Tomažin], 2016. V, 91 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4138. [COBISS.SI-ID 11329097]

 

Recenzent

18. VALANT, Eva (urednik). Udejanjanje inovativnih učnih okolij kot iz[z]iv vrtcev, šol in izobraževalnega sistema : zbornik povzetkov. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2016. 132 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1538275268]

JERNEJA ŽNIDARŠIČ [38728]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Interest of Slovene students in listening to various musical genres = Interes slovenskih študentov za poslušanje različnih glasbenih zvrsti. Muzikološki zbornik, ISSN 0580-373X. [Tiskana izd.], 2016, 52, zv. 1, str. 189-205, tabele, doi: 10.4312/mz.52.1.189-205. [COBISS.SI-ID 22426888]

2. ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Ljudska glasba v vrtcu. Vzgojiteljica, ISSN 1580-6065, nov.-dec. 2016, letn. 18, št. 6, str. 14-17, tabele. [COBISS.SI-ID 11390025]

 

1.04 Strokovni članek

3. ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Pomen in vloga kulturno-umetnostne vzgoje v učnem procesu. Educa, ISSN 0353-9369, sept./okt. 2016, letn. 25, [št.] 3/4, str. 81-85. [COBISS.SI-ID 11221577]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

4. ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in zgodovine ter vgrajevanje ciljev kulturno umetnostne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Žnidaršič], 2016. 340 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3549. [COBISS.SI-ID 11071049]

5. ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Medpredmetno povezovanje glasbene vzgoje in zgodovine ter vgrajevanje ciljev kulturno umetnostne vzgoje : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Žnidaršič], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/3549/. [COBISS.SI-ID 286280192]

 

NERAZPOREJENO


6. ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Ljudska glasba v vrtcu. Didakta, ISSN 0354-0421, sep.-okt. 2016, letn. 25 [i. e. 26], št. 189, str. 22-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 288437760]

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŽOLGAR, Ingrid, LIPEC-STOPAR, Mojca. Pre-service teachers' confidence in teaching students with visual impairments in inclusive education. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, ISSN 1331-3010, 2016, vol. 52, br. 1, str. 51-62, tabele. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=238034, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3715. [COBISS.SI-ID 11156041]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Specialna in rehabilitacijska pedagogika. Žolgar Jerkovič, Ingrid (član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije: Centerkontura, 2014-. ISSN 2386-0235. http://www.sous-slo.net/pregled-izdanih-revij/. [COBISS.SI-ID 21322760]

3. Specijalna edukacija i rehabilitacija. Žolgar Jerković, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. LAKOTA, Sara. Dejavniki mobilnosti oseb s slepoto in slabovidnostjo v tretjem življenjskem obdobju : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Lakota], 2016. VI, 66 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3417. [COBISS.SI-ID 10970185]

5. KOLARIČ, Mojca. Komunikacija matere s slepim ali slabovidnim otrokom : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Kolarič], 2016. 32 str., [9] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3716. [COBISS.SI-ID 11160393]

6. HRASTOVŠEK, Janja. Program začetnega opismenjevanja v brajici : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Hrastovšek], 2016. IV, 71 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3360. [COBISS.SI-ID 10920777]

7. ŠKRLEC, Eva. Vključevanje učencev s slepoto in slabovidnostjo v športne aktivnosti : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Škrlec], 2016. 82 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4228. [COBISS.SI-ID 11361609]

8. MOHORKO, Ana. Vloga tiflopedagoga pri prehodu učenca s slabovidnostjo iz vrtca v osnovno šolo : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Mohorko], 2016. 65 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3358. [COBISS.SI-ID 10920009]

 

MOJCA ŽVEGLIČ MIHELIČ [34626]

Osebna bibliografija za leto 2016

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠUC, Lea, BUKOVEC, Boris, ŽVEGLIČ MIHELIČ, Mojca, KARPLJUK, Damir. Primary school teachers' attitudes towards inclusive education in Slovenia : a qualitative exploration. Revija za univerzalno odličnost, ISSN 2232-5204, mar. 2016, letn. 5, št. 1, str. 30-46. http://www.fos.unm.si/media/pdf/RUO/2016-5-1/RUO_039_clanke__Teacher_attitudes_koncni_prejeto_2016_02_25_doc_2.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3380. [COBISS.SI-ID 10945609]

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri